Nieuw

Ojee!

Laat ik vooropstellen dat het niet mijn gewoonte is om e-mails in de redactiemail te openbaren, in tegendeel, laat het meestal waaien en kijk er niet meer naar om. De redactiemail is een ondergeschoven putje waar nauwelijks iemand aandacht aanbesteedt. Daarom hebben ze mij deze taak toebedeeld. Het goed zijn in negeren en er niets van aantrekken. Als je geen antwoord wil krijgen moet je iets naar de redactiemail van Fenixx sturen. Daar ben ik voor. De buffer. Het slaat allemaal op de klippen. Naar de klote. Heel soms doen we er iets mee, in de redactiekroeg, om te lachen. Maar verder besteden we er geen aandacht aan. We hebben wel wat beters te doen dan reageren op klaagaapjes in de redactiemail. Laat dit meteen een waarschuwing zijn voor de genodigden die zich aangetrokken voelen een bijdrage te leveren in de redactiemail. Je bereikt er niet mee, allemaal voor niets. Tenzij je werkelijk iets interessants te vertellen heb, wat zelden tot nooit voorkomt. Maar heel soms komt er een klaagbrief binnen wat het waard is om te vermelden, als amusement. Een zelden komisch verschijnsel. Wat zo uniek is dat we verplicht voelen het met ons lezerspubliek te delen.

Aan de redactie.
Geachte heer, mevrouw,
Vandaag nam ik kennis van een artikel op uw site:

Wapengekletter. “(…) Rusland start invasie van Engeland … Of?”
Posted on oktober 23, 2016 by Fubar in Artikelen // 14 Comments

In verband met het woordgebruik zou ik zo respectvol mogelijk iets kwijt willen. Met deze brief zou ik aandacht willen geven aan het volgende: Mijn levensovertuiging is christelijk. Dat maakt mij niets beter dan wie ook. Bij deze overtuiging behoren consequenties. Bij alles wat ik doe of laat, zou de eer van de Heere God en het welzijn van mijn medemensen bepalend moeten zijn. Ik schiet hierin zeker heel veel te kort. Een consequentie is bijvoorbeeld dat ik niet kan / mag zwijgen als de naam van de Heere God onnodig wordt gebruikt. In de Bijbel maakt de Heere God bekent dat Hij zeer barmhartig en zeer rechtvaardig is. Ik ben Hem alle dank en eer verschuldigd voor alles wat ik nog mag hebben zoals eten, drinken en gezondheid. In het artikel wordt, uiteraard zonder verkeerde bedoeling, het woord ‘ojee’ gebruikt. Daar zoek ik zeker geen verkeerde intentie achter, maar hiermee wordt onbedoeld de naam van Jezus onnodig gebruikt, want het is een afkorting van de van de naam van Jezus. Ik ga er vanuit dat veel mensen die wel eens de naam van God of Jezus gebruiken, zich daarvan niet bewust zijn, laat staan dat zij er dan verkeerde bedoelingen mee hebben.Omdat ik er geen vrede mee zou hebben om woordgebruik te laten voor wat het is, heb ik deze brief geschreven.
Vriendelijk zou ik u willen verzoeken het woord te vervangen of te verwijderen.
Wat ik bij het maken van deze brief niet moet nalaten mee te delen, is dat er in de Bijbel wordt bekendgemaakt dat er twee wegen zijn na het sterven. En dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Ik en ieder heeft bekering, vergeving en vrede met God nodig. Dat is het beste dat ik u en iedereen kan toewensen. Het is meer waard dan al het goud van de wereld. Als deze vrede mag worden ontvangen in uw leven dan hebt u echt de allerbeste toekomst.

Vriendelijke groeten,
Dirk xxxxxxxx
Bxxxxxxxx
06 – xxxxxxxx

(Mocht u behoefte hebben om van gedachten te wisselen dan ben ik daartoe zeker bereid).

Bij deze zijn de gedachten verwisseld.

%d bloggers liken dit: