Nieuw

Fenixx Extra – Daily News Wire

F E N I X X – E X T R A
your daily HEADLINES news wire
stops publishing NOW

NEDERLANDS/DUTCH


Wellicht zal zeepertje.com lezers teleurstellen doordat de digitale krant “ZEEPERPAPER” stopt. De reden ervoor is dat er weinig enthousiasme blijkt te zijn. Af en toe een “like” is het maximale. Dit terwijl de creatie en het publiceren van de krant elke dag ongeveer 5 tot 6 uur in beslag neemt. Zeven dagen in de week zorgt dat ervoor dat er elke week zo’n 40 uur aan wordt besteed. Na 65 uitgaven is het enthousiasme niet in balans met de hoeveelheid energie en tijd die het vergt.

Zeepertje gaat nu energie stoppen in het uitbouwen van zeepertje.com met content aangaande kennis over islam. Ook de bekende zaken over censuur, EU-dictatuur, politieke correctheid, gender mafkezen, politiek, migranten invasiërs, de genocide op het Westen en vergiftiging/indoctrinatie door de MSM komen aan bod, regelmatig zullen er zeker artikelen verschijnen die interessant zijn. Dank aan alle lezers voor nu.

groet, Zeepertje

ENGELS/ENGLISH


Probably zeepertje.com will disappoint readers because the digital newspaper “ZEEPERPAPER” stops. The reason for this is that there is little enthousiasm. Occasionally a “like” is the maximum. This, though the creation and publication of the newspaper takes about 5 to 6 hours every day. Seven days a week it ensures that about 40 hours are spent every week. After 65 editions the enthousiasm is not in balance with the amount of energy and time it takes.

Zeepertje is now going to put energy into the development of zeepertje.com with content concerning knowledge about Islam. The well-known issues of censorship, EU dictatorship, political correctness, gender issues, politics, migrant invasians, the genocide of the West and poisoning/indoctrination by the MSM are also discussed, and articles will regularly appear that are interesting. Thanks to all readers for now.

greeting, Zeepertje

DUITS/GERMAN


Wahrscheinlich wird zeepertje.com einige Leser enttäuschen, weil die digitale Zeitung “ZEEPERPAPER” aufhört. Der Grund dafür ist, dass es wenig Begeisterung gibt. Gelegentlich ist ein “Gefällt mir” das Maximum. Während die Erstellung und Veröffentlichung der Zeitung täglich etwa 5 bis 6 Stunden dauert. Sieben Tage die Woche sorgt es dafür, dass jede Woche etwa 40 Stunden verbracht werden. Nach 65 Ausgaben ist der Enthusiasmus nicht mehr mit der Menge an Energie und Zeit in Einklang.

Zeepertje wird jetzt Energie in die Entwicklung von zeepertje.com mit Inhalten zum Wissen über den Islam investieren. Die bekannten Probleme der Zensur, der EU-Diktatur, der politischen Korrektheit, Geschlechterfragen, Politik, Invasionen von Einwanderern, Völkermord im Westen und Vergiftung/Indoktrination durch die MSM werden ebenfalls diskutiert, und regelmäßig erscheinende Artikel werden interessant sein. Vielen Dank an alle Leser für jetzt.

Gruß, Zeepertje

In Haarlem heeft de imam kennelijk het laatste woord in politieke beslissingen…

Het Verenigd Koninkrijk heeft tegenwoordig ook politieke gevangenen…

Ok, let’s finish with a song straight from Kekistan…SHADILAY

U heeft sowieso toegang tot de bronnen van waaruit alle nieuws voor u werd vergaard via de bovenstaande knop “Sources”, de pagina zal er altijd zijn voor het lezen van het juiste nieuws. #HAVEFUN


Weg met de islam, Nederlandse normen en waarden, GENOEG=GENOEG! #GR2018

(Extended) Source/Bron on Zeepertje.com

Trapt u even af naar Facistbook?? Zeepertje heeft n blok van 30 dagen tot 28 Maart… DANK!

%d bloggers liken dit: