Nieuw

Colofon en disclaimer

Fenixx is een onafhankelijke internetpublicatie met de mogelijkheid tot reageren.

De redactie bestaat uit the usual bunch of misfits en is te bereiken via {emailadres}

Inzendingen zijn altijd welkom. Of ingezonden stukken geplaatst  worden is geheel aan de redactie.

Auteursrecht:

De auteursrechten van de artikelen berusten bij de individuele schrijvers. Overname hiervan voor non-commerciele doeleinden is toegestaan mits de auteur/maker en de bron (Fenixx.org) vermeld worden met een link naar het originele artikel.

Over videoproducties van Fenixx wordt nog nader bericht. Hier gelden iets andere voorwaarden.

Reacties:

Een weblog zonder reageermogelijkheid is als een ei zonder zout en reacties zijn van harte welkom.

Een paar aandachtspunten hierbij:

Praat met elkaar zoals je dat in het dagelijks leven zou doen. Discussies kunnen gevoerd worden op het scherp van de snede, maar een aantal zaken worden niet getolereerd en dat zijn antisemitisme, het oproepen tot geweld (of andere illegale zaken), bedreigingen en persoonlijke aanvallen op andere reageerders. Zeikers, zuigers en trollen die iedereen voortdurend tegenspreken en discussies verzieken worden zonder pardon van de site gebonjourd. Dit is geheel en al aan het oordeel van de redactie/admins.

Houd er rekening mee, dat teksten op een beeldscherm niet vergezeld gaan van intonatie, gelaatsuitdrukking en gebaren/lichaamshouding en daarom harder kunnen overkomen. Ook blijven geschreven teksten altijd bestaan zoals ze geschreven werden, ook als dat in een emotionele bui is gebeurd.

Reacties worden niet van tevoren gecontroleerd. De reageerders zijn daarom zelf verantwoordelijk voor hun teksten en plaatsing daarvan wil niet zeggen dat de redactie achter die teksten staat.
de redactie behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen of te wijzigen (vergezeld met [edit:redactie] Dit bijvoorbeeld als de privacy van schrijvers of reageerders geschonden wordt. Het plaatsen van naam en adresgevens en dergelijke is niet toegestaan, behalve als de betreffende persoon aangeeft daar geen bezwaar tegen te hebben.

 

%d bloggers liken dit: