Nieuw

Globale VN-Migratiepact: Wat gebeurt er nu?

Volgens Hongarije en Oostenrijk lijkt de EU het er niet mee eens te zijn dat de uitvoering van het VN-Migratiepact aan elke EU-lidstaat moet worden overgelaten. In plaats daarvan werkt de EU eraan om het juridisch bindend te maken, zelfs voor de EU-landen die het pact niet hebben aangenomen.

In december hebben de staatshoofden en regeringsleiders van 165 landen een schijnbaar niet-bindende overeenkomst aangenomen die een radicaal idee uitdraagt: dat migratie – om welke reden dan ook – iets is dat moet worden bevorderd, vergemakkelijkt en beschermd [1].

De overeenkomst heet het Global Compact voor een Veilige, Ordelijke en Regelmatige Migratie (GCM) (“Global Compact for Safe, Orderly and Regular MigrationGCM, pdf), en wordt nu geïmplementeerd. De VN heeft geen tijd verspild aan het in gang zetten van dit “niet-bindende” pact. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft reeds tijdens de conferentie van Marrakech in december het Migratienetwerk (Netwerk) gelanceerd [2], een nieuw element van de VN-bureaucratie dat  blijkbaar “een effectieve en coherente systeembrede ondersteuning bij de uitvoering van het VN-Migratiepact”, moet zeker stellen. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zal optreden als coördinator en secretariaat van alle onderdelen van het netwerk bij de uitvoering van het VN-Migratiepact.

Met andere woorden, de VN heeft haar enorme bureaucratische infrastructuur volledig ten uitvoer gelegd om ervoor te zorgen dat het verdrag wereldwijd maximale impact heeft.

Antonio Vitorino, directeur-generaal van IOM, heeft al een waarschuwing gestuurd naar critici van de VN-migratie-agenda. “Als we een humanere en betere wereld willen creëren, moeten we de verleiding weerstaan van negatieve verhalen die sommigen over migratie willen verspreiden,” zei Vitorino onlangs.

Zijn woordvoerder, Leonard Doyle, dreigde onlangs dat als de integratie van migranten niet serieus wordt genomen, er naar verluidt terrorisme zal plaatsvinden:

“Populisme is zeker een giftige kwestie, wat te wijten is aan een misverstand over de problemen… Als je geen integratie hebt, heb je ernstige problemen zoals terrorisme… Het is in ieders belang dat we werken aan een betere integratie van migranten en vluchtelingen, het niet doen, betekent dat we in de toekomst problemen krijgen.”

Het VN-Migratiepact bevat een clausule die duidelijk aangeeft dat meningsverschillen met zijn doelstellingen niet zullen worden geaccepteerd en dat de ondertekenende staten zich moeten inspannen om “misleidende verhalen die een negatieve perceptie van migranten creëren” te elimineren. Volgens doelstelling 17 van het Global Compact hebben de lidstaten zich ertoe verbonden:

“met volledige eerbiediging van de persvrijheid, onafhankelijke, objectieve en kwalitatief hoogwaardige berichtgeving in de media, met inbegrip van informatie op internet, bevorderen, onder meer door bewustmaking en opleiding van mediaprofessionals op het gebied van migratievraagstukken en -concepten, door te investeren in ethische normen voor verslaggeving en reclame, en door de stopzetting van overheidsfinanciering of materiële steun voor media die systematisch onverdraagzaamheid, xenofobie, racisme en andere vormen van discriminatie van migranten bevorderen” [Markering toegevoegd].

VN-secretaris-generaal Antonio Gutteres ging nog een stap verder tijdens een persconferentie in januari en beperkte zijn toespraak niet tot het VN-Migratiepact:

“We moeten alle segmenten van de samenleving bij de strijd betrekken voor de waarden waarmee onze wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd – en in het bijzonder tegen het ontstaan van haatdragende taal, vreemdelingenhaat en intolerantie… Giftige meningen doordringen het politieke debat en vervuilen de mainstream. Laten we nooit de lessen van de jaren dertig van de vorige eeuw vergeten. Haattaal en haatdelicten vormen een directe bedreiging voor de mensenrechten, duurzame ontwikkeling, vrede en veiligheid. Daarom heb ik mijn speciale adviseur voor de preventie van genocide, Adama Dieng, gevraagd een VN-team samen te stellen om onze respons te versterken, een systeembrede strategie op te stellen en een globaal actieplan te presenteren tegen haatzaaiende uitlatingen en haatdelicten.”

Dit initiatief zou u zeer moeten verontrusten en dient er alleen maar toe om critici van de VN, met inbegrip van haar migratie-agenda en het VN-Migratiepact, het zwijgen op te leggen.

In het kader van de uitvoeringswerkzaamheden heeft het Wereldforum voor migratie en ontwikkeling (GFMD) [3], een forum dat verbonden is met de VN, op 21 en 22 maart de eerste thematische GFMD-workshop over de uitvoering van het Global Migration Pact op nationaal niveau georganiseerd. Onder het motto “Naar een gemeenschappelijke visie en actie voor de implementatie van het ACM op nationaal niveau”, bracht de workshop zo’n 190 deelnemers uit 89 VN-lidstaten en meer dan 40 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de private sector en internationale organisaties samen. De agenda voor de workshop is als volgt:

“Na de goedkeuring van het ACM gaat het er nu om om ervoor te zorgen dat de beginselen van het ACM zeker te stellen, dat de beginselen ervan wortel schieten en dat het programma van werkbare verplichtingen wordt uitgevoerd. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat voor meer migranten schade uit de weg wordt geruimd en hun leven wordt gered, de bestrijding van misbruik en uitbuiting en de bevordering van een hogere productiviteit, en in de algemeen positieve bijdrage van migranten aan de ontwikkeling van hun land van herkomst en het land van bestemming…”

Volgens een GFMD persbericht:

“Ambassadeur Laura Thompson, adjunct-directeur-generaal van IOM, benadrukte in haar speech dat er geen enkel model is voor de implementatie van GCM en stelde dat elke staat moet bepalen welke stappen hij wil ondernemen. Vanuit het perspectief van IOM zijn er drie mogelijke GCM-implementatiebenaderingen mogelijk – (1) een systematische en robuuste aanpak die de vierjarige GCM-evaluatiecyclus volgt; (2) een selectieve aanpak waarbij overheden besluiten hun bestaande prioriteiten aan te passen aan de relevante GCM-doelstellingen; en (3) een ‘business as usual’-benadering die helemaal niets doet. Tijdens de korte, open discussie benadrukten de deelnemers aan het debat dat de derde benadering van meet af aan geen optie was.”

Volgens Hongarije en Oostenrijk lijkt de EU het er van haar kant niet mee eens te zijn dat de uitvoering van het VN-Migratiepact aan elke EU-lidstaat moet worden overgelaten. In plaats daarvan werkt de EU eraan om het juridisch bindend te maken, zelfs voor de EU-landen die het pact niet hebben aangenomen.

“Er is een “geheim document” over de werkzaamheden van de Juridische Dienst van de Europese Commissie, waarin lange en slinkse rechtsgrondslagen worden geformuleerd die aangeven dat het verdrag uiteindelijk bindend zou moeten zijn voor de lidstaten van de EU”, zei de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto. Hij voegde daaraan toe: “Hoewel het document niet is gepubliceerd, zoals de EU het zich gewenst heeft, heeft de Commissie “het bestaan ervan bevestigd”.

Ook de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Karin Kneissl zei dat ze “verbaasd” was te vernemen dat het juridisch advies van de Juridische Dienst van de Europese Commissie “van een andere mening was dan het tot nu toe gecommuniceerde niet-bindend juridisch karakter”. Zij overhandigde de Oostenrijkse EU-commissaris Johannes Hahn een standpuntnota waarin zij duidelijk maakte: “Resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn niet juridisch bindend en delen ervan kunnen niet bindend worden verklaard”. Hahn verwierp de zorgen van Oostenrijk als een “storm in een glas water”. Hij zei dat het standpunt van de Europese Commissie niet is veranderd en dat het VN-Migratiepact een “niet-wettelijk bindend instrument” blijft.

Ongeacht de juridische status van het VN-Migratiepact lijkt de EU de migratie naar het continent te blijven bevorderen. Volgens een briefing die op de website van het Europees Parlement is gepubliceerd:

“Europa, met zijn geografische ligging en voorbeeldige reputatie van stabiliteit, generositeit en openheid, zal waarschijnlijk een ideaal toevluchtsoord blijven voor asielzoekers en migranten in het licht van de toenemende internationale en interne conflicten, de klimaatverandering en de wereldwijde armoede. Dit wordt ook weerspiegeld in het feit dat de bedragen, flexibiliteit en diversiteit van de EU-financiering voor het migratie- en asielbeleid, zowel binnen als buiten de huidige en toekomstige EU-begroting, toenemen.”

In februari steunde het Europees Parlement de door de Europese Commissie voorgestelde verhoging van de EU-begroting voor het asiel-, migratie- en integratiebeleid met 51 procent. Een persmededeling van het Europees Parlement stelde vast:

“De Commissie voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken heeft haar goedkeuring gehecht aan het vernieuwde fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), waarvan het budget voor 2021-2027 is verhoogd tot 9,2 miljard euro (10,41 miljard euro in lopende kosten, 51% meer dan in het vorige financiële kader). Zij steunde ook de oprichting van een nieuw geïntegreerd grensbeheersfonds (IBMF) en kwam overeen 7,1 miljard euro (8 miljard euro in lopende kosten) toe te wijzen.”

Tegelijkertijd blijven de hoogste bureaucratische niveaus van de Europese Commissie hun oude, clichématige mantra’s herhalen. Tijdens de vergadering van het Europees Migratieforum op 3 april, getiteld “Van globaal naar lokaal migratiebeheer: de rol van de lokale autoriteiten en het maatschappelijk middenveld bij het beheer van migratie en het garanderen van veilige en regelmatige routes naar de EU”, zei Dimitri Avramopolous, EU-commissaris voor migratie:

“Legale kanalen zijn belangrijk om illegale migratie te verminderen. Maar we moeten ook de realiteit van onze vergrijzende samenleving onder ogen zien – dit is in heel Europa het geval. Hoewel we zullen blijven investeren in al onze lidstaten en hen zullen helpen om de bestaande arbeidskrachten in de EU en met name onze jongeren volledig te activeren, op te leiden en te kwalificeren, weten we dat de economie van de EU in de toekomst het werk en de vaardigheden van migranten nodig zal hebben, met name de hooggekwalificeerde migranten… De Commissie steunt zowel de lidstaten die belangstelling hebben getoond voor het ontwikkelen van tijdelijke arbeidsmigratiekansen voor geselecteerde migranten uit bepaalde Afrikaanse landen, als niet-publieke actoren bij de ontwikkeling van tijdelijke arbeidsmigratiemogelijkheden.”

Terwijl de wereldleiders blijven aandringen op meer migratie, blijkt uit enquêtes dat veel burgers over de hele wereld niet meer migratie willen, noch in hun eigen land, noch daarbuiten. Volgens een rapport van december 2018 van Pew:

“In alle onderzochte landen zegt een mediaan van 45% dat minder of geen migranten hun land mogen binnenkomen (in Europa was de mediaan 51%), terwijl 36% zegt dat ze ongeveer evenveel migranten willen binnenlaten… In Europa zeggen de meerderheden in Griekenland (82%), Hongarije (72%), Italië (71%) en Duitsland (58%) dat er minder of geen migranten mogen binnenkomen… In verschillende landen zijn de meeste mensen het niet eens met de manier waarop de Europese Unie het vluchtelingenvraagstuk heeft aangepakt… Mensen in andere landen van de wereld hebben een soortgelijke visie als in Europa.”

Zelfs in Zweden, dat gewoonlijk wordt gevierd als zo’n migranten-vriendelijk land, zei 52 procent dat er minder of geen immigranten in hun land mogen worden toegelaten.

Aan de andere kant lijken de wereldleiders zich niet veel aan te trekken van wat hun kiezers denken.

Bron:
Globaler Migrationspakt der UNO: Was geschieht als nächstes?
Philosophia Perennis
Auteur: Judith Bergmann

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.196 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8483 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

5 Comments on Globale VN-Migratiepact: Wat gebeurt er nu?

 1. joepiedepoepie // juli 16, 2019 om 11:57 //

  Die satanisten trekken zich nergens wat van aan en gaan gewoon door met het implementeren van de NWO agenda. Benieuwd hoe lang we dit in Europa nog laten welgevallen; immers: Elk mens heeft zijn grens.

  Like

 2. We hebben voorkomen dat we duits gingen lullen! Hoe komen de westerse politici er nu ineens bij dat we dan arabisch willen lullen!? Hun valt weinig intelligentie aan te rekenen, blijkt maar weer.

  Like

 3. skeeter // juli 16, 2019 om 21:01 //

  Syberspees, er is nogal wat fout gegaan rond de 2e ww

  Like

 4. Als we Duits gesproken zouden hebben, hadden we de huidige gekkigheid niet meegemaakt, want dan zouden de communisten verslagen zijn.

  Like

 5. Grenzen dicht: kustwacht in de terrotoriale wateren!! U weet op wie U NIET gaat stemmen, de eerst volgende verkiezingen?!

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s