Nieuw

Top 10 Nazi-Collaborateurs die Joods waren

Polen, Ghetto Warschau - wikipedia

Als we het over nazi-medewerkers hebben, hebben we het meestal niet over joden. Als we aan de Holocaust denken, denken we vaak dat de Duitsers alleen verantwoordelijk zijn voor de identificatie en deportatie van Joden en anderen naar de vernietigingskampen. De waarheid is echter dat een aantal Joden onder de nazi’s werkte en hielp bij het identificeren van duizenden van hun medemensen voor deportatie naar de vernietigingskampen.

De nazi-medewerkers die op deze lijst staan, hebben zich vrijwillig opgegeven om de nazi’s te helpen of werden gedwongen het leven van honderden of duizenden van hun mede-Joden te ruilen voor hun eigen leven en dat van hun familie. Hebzucht, zelfbehoud en haat zijn de belangrijkste redenen voor de acties van deze mensen.

10 – Nazi-Collaborateurs: Calel Perechodnik

Photo credit: goodreads.com, Wikimedia

Calel Perechodnik is de auteur van Am I a Murderer? Testament of a Jewish Ghetto Policeman, uit zijn memoires over zijn leven nadat hij bij de gettopolitie in Otwock was gaan werken. Hij lijkt misschien een slachtoffer van de omstandigheden, maar dat neemt niet weg dat hij in opdracht van de nazi’s werkte en bijdroeg aan de dood van mede-Joden en zelfs zijn vrouw.

Perechodnik sloot zich aan bij de gettopolitie omdat hij dacht dat het hem en zijn familie uit de vernietigingskampen zou redden. Het was ook een manier om zijn familie van voedsel te voorzien.

Maar volgens zijn memoires ontwikkelde hij een haat tegen de Joden en zichzelf, waarbij hij hen de schuld gaf van de manier waarop zij werden behandeld. Hij zei dat andere landen de Joden haatten omdat zij beweerden een uitverkoren ras te zijn. Toen Perechodnik de gettopolitie deserteerde, werd hij door de nazi’s gevangen genomen en geëxecuteerd.

9 – Nazi-Collaborateurs: Jozef Andrzej Szerynski

Szeryński (staand) ontvangt het rapport van Jakub Lejkin, mei 1941. wikipedia PL.

Jozef Szerynski hield er niet van om een Jood te zijn. Na gevochten te hebben in het Russische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog probeerde hij zich van de Joden te distantiëren door zijn geboortenaam te veranderen van Josef Szynkman in Jozef Andrzej Szerynski.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij benoemd tot hoofd van de politie in het Joodse getto van Warschau. De Gestapo belastte hem met het identificeren van Joden voor deportatie naar de vernietigingskampen.

Szerynski voerde zijn plicht zonder enige aarzeling uit en leidde duizenden mannen, vrouwen en kinderen naar het vernietigingskamp Treblinka. In augustus 1942, slechts een maand nadat hij met zijn opdracht was begonnen, werd een aanslag gepleegd op zijn leven door een lid van de Joodse ondergrondse. Maar Szerynski overleefde het.

Na toezicht te hebben gehouden op twee massadeportaties die de dood van 254.000 Joden veroorzaakten, pleegde Szerynski in januari 1943 zelfmoord met behulp van cyanide.

8 – Nazi-Collaborateurs: Adam Czerniakow

Adam Czerniakow pinterest

Adam Czerniakow werd geboren in Polen en werkte het grootste deel van zijn leven als ingenieur. Toen de nazi’s Polen overnamen, werd hij benoemd tot hoofd van het Joodse getto van Warschau. Czerniakow stond aan het hoofd van de 24-koppige raad van Warschau die belast was met de identificatie en gevangenneming van Joden voor deportatie.

Czerniakow beval ook de benoeming van Jozef Andrzej Szerynski aan als hoofd van de gettopolitie. Onder direct bevel van nazi-bazen hield Czerniakow toezicht op de dagelijkse deportatie van 6.000 Joden.

Volgens The Warsaw Diary of Adam Czerniakow probeerde hij zijn best te doen om te pleiten voor de vrijstelling van weeskinderen, maar het mocht niet baten. Er wordt gezegd dat zijn vrouw en duizenden anderen gegijzeld werden om er zeker van te zijn dat hij zijn plicht deed. Overweldigd door de druk pleegde hij zelfmoord met behulp van cyanide. Czerniakow liet een briefje achter aan zijn familie waarin hij zei dat zelfmoord het juiste was om te doen.

7 – Nazi-Collaborateurs: Chaim Mordechai Rumkowski

Chaim Rumkowski in the Łódź Ghetto, tasting soup. wikipedia

Chaim Mordechai Rumkowski was een Poolse jood die door de nazi’s was aangesteld als hoofd van de Joodse Raad van Oudsten in het getto van Lodz. Daar was hij de meest invloedrijke en machtige man. Hij maakte zelfs zijn eigen munt, Chaimki, met zijn gezicht erop.

Rumkowski, door sommigen “Koning Chaim de Verschrikkelijke” genoemd, ziet persoonlijk toe op de overdracht van meer dan 20.000 kinderen, bejaarden en zieke Joden aan de nazi’s voor deportatie naar de vernietigingskampen. Hij wordt herinnerd om zijn toespraak, die de beruchte naam “Geef mij uw kinderen” draagt.

Rumkowski heeft de Holocaust echter niet overleefd. In augustus 1944 komt hij met zijn gezin in Auschwitz terecht. Daar wordt hij door mede-Joodse gevangenen doodgeslagen voor de rol die hij heeft gespeeld bij de dood van duizenden kinderen en ouderen.

6 – Nazi-Collaborateurs: Alfred Nossig

Alfred Nossig wikipedia

In zijn biografie wordt Alfred Nossig beschreven als een man met een briljante geest die rechten, wetenschap en kunst studeerde. Hij moedigde Joden aan om te proberen zich te assimileren als Poolse burgers. Maar toen hij ontdekte dat de Polen de Joden niet als Pools wilden accepteren, werd Nossig een zionist.

Later, toen de Duitsers Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog binnenvielen, werd Nossig een undercoveragent voor de Gestapo en bracht hij regelmatig verslag uit over de activiteiten van de Joodse ondergrondse die hij aan de Gestapo leverde. De Joodse ondergrondse kwam later achter zijn activiteiten en executeerde hem.

Onder de documenten die na de executie bij hem thuis werden aangetroffen waren een Gestapo-identiteitskaart en een lijst van Joden die betrokken waren bij antinazistische activiteiten. Aangenomen wordt dat de identiteitskaart het hem gemakkelijk maakte om toegang te krijgen tot zijn nazi-bazen zonder gearresteerd en gedeporteerd te worden. Op het moment van zijn dood was hij 78 jaar oud.

5 – Nazi-Collaborateurs: Abraham Gancwajch

Abraham Gancwajch – wikipedia

Abraham Gancwajch was een all-out supporter van de nazi’s. Hij geloofde dat ze de Tweede Wereldoorlog zouden winnen, dus moedigde hij zijn mede-Joden aan om zich als overlevingstactiek bij de nazi’s aan te sluiten. Als lid van het gettobestuur van Warschau probeerde hij de leiding van Adam Czerniakow over te nemen, maar hij faalde.

Gancwajch vormde een beruchte bende genaamd Groep 13, ook wel de Joodse Gestapo genoemd. De dingen die ze deden waren zo verwerpelijk dat zelfs nazi-joden zoals Czerniakow Gancwajch hem beschreven als een slechte, lelijke man die alles zou doen voor een luxe leven.

Gancwajch stond er om bekend dat hij zich bezighield met smokkelactiviteiten en andere illegale zaken die hem hielpen te leven als een koning in het Joodse getto. De nazi’s lieten hem zijn gang gaan zolang hij voor hen bleef vechten tegen het Joodse verzet.

De ondergrondse Joden veroordeelden Gancwajch ter dood maar konden hem nooit terechtstellen. Het is niet duidelijk hoe hij zijn dood ontmoette, al wordt aangenomen dat hij in 1943 is gestorven.

4 – Nazi-Collaborateurs: Ans van Dijk

foto via Wikipedia

De nazi-collaborateurs waren niet altijd mannen. Ans van Dijk is geboren uit joodse ouders in Nederland. Daar leefde ze een vrij normaal leven tot de inval van de Duitse troepen. Op het hoogtepunt van de nazi-operaties werd ze gearresteerd. Maar ze wordt vrijgelaten op voorwaarde dat ze de nazi-inlichtingendienst helpt bij het vinden van andere ondergedoken Joden.

Van Dijk infiltreerde in het Joodse verzet en deed alsof zij gezinnen en individuen hielp ontsnappen of valse papieren te verkrijgen. In werkelijkheid leverde ze ze ze gewoon af bij de nazi’s voor deportatie. Ze heeft deze plicht zonder enige gunst vervuld en is zelfs zo ver gegaan dat ze haar broer en zijn familie in de val heeft gelokt.

Aan het eind van de oorlog wordt Van Dijk gearresteerd in Den Haag, waar ze naar toe was verhuisd en een lesbische relatie had. In juni 1945 wordt zij beschuldigd van 23 aanklachten van verraad. Ze pleitte schuldig aan alle aanklachten en werd ter dood veroordeeld.

Van Dijk deed haar best om de executie te voorkomen. Ze ging in beroep en bekeerde zich tot het christendom, maar dat alles mislukte. In januari 1948 werd Van Dijk door een vuurpeloton geëxecuteerd. Zij zou verantwoordelijk zijn voor de dood van 85 Joden en de arrestatie van 145 personen. Sommige geleerden beschouwen haar nog steeds als slachtoffer.

3 – Nazi-Collaborateurs: Stella Goldschlag

Stella Goldschlag

Stella Goldschlag was een betaalde ‘vanger’ voor de nazi’s. Ze had op een Joodse school gestudeerd en woonde in het Joodse getto. Daarom kende ze een aantal mede-Joden die in Duitsland ondergedoken zaten.

Peter Wayden, haar biograaf, beschrijft haar als charmant en mooi. Met haar blonde haren en blauwe ogen leek ze nauwelijks op een Jood. Volgens haar biografie werd Goldschlag bij haar ouders gearresteerd toen zij met haar ouders probeerde Duitsland te verlaten. Ze werd gemarteld tot ze ermee instemde om mee te helpen met het vangen van de onderduikende mede-Joden.

De nazi’s wisten hoeveel ze van haar ouders hield en dat ze er alles aan zou doen om hen in leven te houden. Maar er wordt ook vermeld dat haar 300 reichsmarks werden aangeboden als betaling voor elke jood die ze aanmeldde. Ook nadat haar ouders naar een concentratiekamp waren gestuurd, bleef ze joden voor de nazi’s vangen.

Goldschlag gebruikte haar goede uiterlijk om het vertrouwen van de mensen te winnen. Ze bood hen voedsel en onderdak aan, om ze vervolgens aan de nazi’s uit te leveren voor deportatie. Naar schatting hielp ze mee om bijna 3.000 Joden te vangen.

De Duitsers noemden haar “blond vergif“. Na de oorlog zat ze 10 jaar in de gevangenis, bekeerde ze zich tot het christendom en werd een uitgesproken antisemiet. Goldschlag pleegde in 1994 zelfmoord door uit een raam te springen.

2 – Nazi-Collaborateurs: Rolf Isaaksohn

Rolf Isaaksohn bood aan om als vanger voor de Gestapo te werken. Hij schepte op dat hij een hele trein kon vullen met Joden voor deportatie. Nadat hij getrouwd was met zijn collega-vanger Stella Goldschlag, waren ze samen nog effectiever dan de Gestapo in het arresteren van de ondergedoken Joden.

Isaaksohn had het talent om documenten te vervalsen. Dit bracht veel Joden naar hem toe voor hulp en hij zou ze gemakkelijk uitleveren. Dit is een man die er eigenlijk van hield zijn eigen volk te verraden en veel Joden leefden in angst voor de heer en mevrouw Isaaksohn.

Volgens Peter Wayden, die over het echtpaar schreef, waren de Isaaksohns zeer vernieuwend in de manier waarop ze Joden ondergedoken zouden krijgen. Het maakte niet eens uit of deze mensen jeugdvrienden waren. Alles bij elkaar genomen veroorzaakte Isaaksohn de dood van meer dan 2000 Joden.

1 – Nazi-Collaborateurs: Moshe Merin

wikipedia

In zijn boek Nightmares: Memoirs of the Years of Horror Under Nazi Rule in Europe beschreef Konrad Charmatz Moshe Merin als impulsief en onstabiel. Merin meldde zich vrijwillig bij de nazi’s toen zij Polen binnenvielen en presenteerde zich als de leider van de Sosnowiec-gemeenschapsraad.

De nazi’s installeerden Merin als leider van het centrale bureau van de Joodse Raad in Oost-Opper-Silezië, waardoor maar liefst 100.000 Joden onder zijn hoede kwamen. Merin geloofde dat hij het leven van andere Joden kon redden door de bevelen van de nazi’s op te volgen. Toen hem werd gevraagd 25.000 Joden te kiezen voor deportatie, deed hij dat graag met het argument dat hij in ieder geval een groter percentage had gered.

In samenwerking met de Joodse gettopolitie vocht Merin tegen het ondergrondse verzet en tekende hij persoonlijk de executiebevelen van de gearresteerden. Zijn daden hebben hem echter niet gered. Merin stierf in 1943 in Auschwitz, waar hij zijn mede-Joden naar toe had gestuurd om vermoord te worden.

Bron:

Top 10 Nazi Collaborators Who Were Jews

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.215 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Piranjaha (1744 Articles)
De door mij vertaalde artikelen geven niet per se mijn mening weer. Ze zijn regelmatig ook tegenstrijdig met elkaar. De huidige ‘wetenschap’ kan daar niet zo goed mee overweg, want alles moet in consensus zijn. Naar mijn mening houdt wetenschap en historisch onderzoek in dat je zoveel mogelijk facetten van een bepaalde zaak bekijkt (en na afloop nog steeds niet overtuigd bent en nieuwsgierig blijft). Van allerlei kanten. De logische consequentie daarvan is dat sommige weergaven botsen of – o jee – onaangenaam zijn.

2 Comments on Top 10 Nazi-Collaborateurs die Joods waren

 1. joepiedepoepie // mei 23, 2019 om 20:46 //

  Over de Holo…nogwat.

  Stel je bouwt een vernietigingsfaciliteit met het doel binnen 4 jaar 4 miljoen mensen industrieel om te brengen. Zou jij in zo’n faciliteit het volgende in plaatsen?

  – Een postkantoor
  – Een universiteit
  – Een bioscoop
  – Een bibliotheek
  – Een bordeel
  – Een voetbalveld
  – Grote gaarkeukens
  – Sportfaciliteiten
  – Kassen
  – Een cultuurhuis
  – Kinderopvang
  – Sanitaire voorzieningen
  – Schuilkelders
  – Een ziekenhuis met de modernste apparatuur en 11 artsen en 300 verpleegkundigen
  – Gratis tandheelkunde

  Niet voor de bewakers, maar voor de mensen die je om gaat brengen!

  Zou jij artsen uit de hoofdstad laten overbrengen voor het opereren van moeilijke gevallen?

  Zou jij kampgeld nodig hebben?

  Zou jij een industriële vernietigingsinstallatie op zo’n 60 meter van de officiersmess en tegenover het ziekenhuis bouwen, ook al is de kans op explosie zeer groot?

  Zou jij je, als eindverantwoordelijke, op minder dan 400 meter van die installatie gaan huisvesten?

  Zou jij de vergrendeling aan de BINNENkant van zo’n installatie maken?

  Zou jij je ook maar enigszins druk maken als die mensen onder vuil en luizen zitten?

  Zou jij zorgen voor een genezing van een tot dan toe ongeneselijke ziekte?

  Zou jij mensen BINNEN 10 minuten volledig kunnen cremeren?

  Zou jij het rode kruis onbeperkt toegang geven tot zo’n faciliteit, zowel aangekondigd als onaangekondigd?

  OF

  Zou jij je die kosten van al die voorzieningen besparen, kale stukken grond uitzoeken en dit omheinen met prikkeldraad. Daar al die mensen plaatsen. Water, voedsel en sanitaire voorzieningen onthouden en “de natuur zijn werk laten doen”.

  Liked by 1 persoon

 2. Hefzibah Yahudah // mei 26, 2019 om 10:43 //

  En toch nog miljoenen/miljarden eisen van Polen terwijl ze zelf schuldig waren.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s