Nieuw

Ibiza-gate – En de strijd om de Oostenrijkse inlichtingendiensten

Beetje bij beetje komt er meer naar buiten. En hoe meer er naar buiten komt, hoe onoverzichtelijker de warboel wordt en hoe meer spelers er opduiken.

Het is zo’n geval waarbij je een ‘whiteboard’, zoals u kent uit detective-series, in je kantoor zou willen plaatsen. Dan de namen er op schrijven en lijntjes trekken tussen de verschillende actoren, wie met wie in relatie stond, wie welk belang had en wie welke (dubbel)-functies.

Ondanks de warboel is in ieder geval duidelijk dat Strache in de val gelokt is, dat dit een professionele operatie was, en twee jaar bewaard is om ingezet te kunnen worden op het moment dat de daders dachten dat het de meeste impact zou maken. Ook duidelijk is dat dit om meer gaat dan alleen het beschadigen van de FPÖ. Het is een aanval op geheel patriottisch Europa en de lijnen lopen naar Duitsland, de Mossad, obscure detective-bureautjes, Kürz en zijn relatie met Soros, en buitenlandse inlichtingendiensten.

Het volgende stuk van L’Obs, tot 2014 bekend als Le Nouvel Observateur, gaat over de paniek die uitbrak bij andere Europese inlichtingendiensten toen de FPÖ zowel het ministerie van Defensie als Binnenlandse Zaken in handen kreeg toen het toetrad tot de regering Kürz en daarmee de Oostenrijkse inlichtingendienst. Het artikel is van 13 april, dus vóór ‘Ibiza’ losbarstte, en geeft het bredere gedeelde belang weer dat meerdere partijen hadden bij het ten val brengen van de FPÖ.

De Britten en de Nederlanders zegden onmiddellijk de samenwerking met de Europese partner op en weigerden nog informatie te delen. U heeft gisteren tijdens het Baudet-debat weer kunnen zien dat Rutte een gecontroleerde Anglo-Amerikaanse puppet is wiens eerste taak het is Rusland tot vijand te bestempelen. Nederland loopt al jaren voorop in die positie. (Le Nouvel Observateur is extreem-links, maar dat merk je snel genoeg).

L’Obs:

De overname van de Oostenrijkse inlichtingendiensten door extreem-rechts maakt de Europeanen ongerust

Sinds december 2017 opereren de belangrijkste Oostenrijkse veiligheidsdiensten onder toezicht van extreemrechtse ministers. Dit is een ernstige zorg voor hun machtspartner, conservatief rechts, en hun Europese collega’s….

Een gedempte strijd wordt gevoerd in Oostenrijk om de overname van de inlichtingendiensten, onder het bezorgde oog van hun Europese partners. Om te begrijpen wat er gebeurt, moeten we teruggaan tot december 2017. Het is op deze datum dat de huidige Oostenrijkse regering, een coalitie tussen het conservatieve recht (ÖVP) en uiterst rechts (FPÖ), aan de macht is gekomen. Deze regering staat onder leiding van de jonge conservatieve bondskanselier Sebastian Kurz (32). Tijdens zijn verkiezingscampagne had Kurz de thema’s overgenomen die tot nu toe door de FPÖ werden gedragen, dat wil zeggen de stopzetting van de immigratie en de toegenomen controle over de islam, die de tweede religie in Oostenrijk werd.

Aan het einde van de verkiezingen van 2017 dat de ÖVP met 31,5% van de stemmen won, koos Kurz ervoor om de krachten te bundelen met de FPÖ (26% van de stemmen). FPÖ-leider Heinz-Christian Strache werd toen vice-kanselier. Maar bovenal werden twee belangrijke ministeries, die van Binnenlandse Zaken en Defensie, toegekend aan leden van de FPÖ. Dit betekent dat de belangrijkste Oostenrijkse veiligheidsdiensten (zowel binnenlandse surveillance als contraspionage) nu werken onder toezicht van extreemrechtse ministers .

Verschillende westerse veiligheidsdiensten bevroren vervolgens hun contacten met hun Oostenrijkse tegenhangers. Bovendien zijn Oostenrijkse vertegenwoordigers niet langer welkom in de “Berne Club”, een hoofd van de inlichtingendiensten van 30 Europese staten.

Deze sidelining werd in de eerste plaats geactiveerd om de nabijheid tussen de FPÖ af te weren – die gebonden is aan een “vriendschapsovereenkomst” met “United Russia”, de partij van Vladimir Poetin – en de Russische autoriteiten. Maar de Oostenrijkse nationalistische partij heeft altijd geweigerd details te geven over de aard van de activiteiten die door deze overeenkomst worden geïnitieerd, en beperkt zich tot vage opmerkingen over “uitwisselingen tussen delegaties”.

Een gedempte strijd wordt gevoerd in Oostenrijk voor de overname van inlichtingendiensten, onder het bezorgde oog van hun Europese partners. Om te begrijpen wat er gebeurt, moeten we teruggaan tot december 2017. Het is op deze datum dat de huidige Oostenrijkse regering, een coalitie tussen het conservatieve recht (ÖVP) en uiterst rechts (FPÖ), aan de macht is gekomen. Deze regering staat onder leiding van de jonge conservatieve bondskanselier Sebastian Kurz (32). Tijdens zijn verkiezingscampagne had Kurz de thema’s overgenomen die tot nu toe door de FPÖ werden gedragen, dat wil zeggen de stopzetting van de immigratie en de toegenomen controle over de islam, die de tweede religie in Oostenrijk werd.

Britten en Nederlanders in de frontlinie

Het waren de Britse en Nederlandse diensten die het initiatief namen om de Oostenrijkers, die ervan verdacht werden samen te werken met de Russische diensten, te isoleren. De Britse betrokkenheid weergalmde de Skripal-zaak, genoemd naar een ex-Russische agent en zijn dochter, die hun toevlucht hadden gezocht in Engeland en het slachtoffer waren van een poging tot vergiftiging in maart 2018. De Nederlanders handelden met name ter nagedachtenis aan hun 190 landgenoten die in juli 2014 waren omgekomen, toen een vliegtuig boven Oekraïne werd neergeschoten in een gebied dat in handen was van de pro-Russische separatisten.

Maar deze omzeiling van Oostenrijkse diensten werd ook ingegeven door een ander punt van zorg: de uitwisseling van informatie over veiligheidsbedreigingen van extreem-rechts. Wantrouwen tegenover de Oostenrijkers zijn geaccentueerd door de acties van Herbert Kickl, de huidige minister van Binnenlandse Zaken.

Kickl had tijdens zijn carrière in de FPÖ de meest gewelddadige toespraken tegen immigranten in het algemeen en moslims in het bijzonder gehouden, en voegde in het verleden regelmatig een anti-Joodse ondertoon toe. Drie maanden na zijn aankomst aan het hoofd van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, lanceerde hij een staatsgreep in zijn administratie zoals Oostenrijk niet kende sinds de oprichting van zijn republiek na de oorlog.

De aanval op de terrorismebestrijding

28 februari 2018, bestormde een afdeling van de politie, gemaskerd en met getrokken wapens de kantoren van de BVT ( Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus-Bekämpfung) , het Federaal Bureau voor de bescherming van de grondwet en de strijd tegen terrorisme, die verantwoordelijk is voor de binnenlandse veiligheid.

Hetzelfde scenario werd herhaald tijdens inbraken in de particuliere woningen van verschillende BVT-functionarissen. De laatste werd eerder geleid door functionarissen uit de rangen van de ÖVP die buiten de directe controle van Kickl stonden. De invallen, uitgevoerd na een beslissing van de officier van justitie, werden niet uitgevoerd zoals gewoonlijk in de aanwezigheid van officieren van de gerechtelijke politie, maar door een brigade gespecialiseerd in de “strijd tegen straatcriminaliteit” ( Straßenkriminalität, de equivalent van BAC in Frankrijk). Aan het hoofd van deze brigade stond een officier verbonden met de FPÖ.

De zoektocht naar de BVT-kantoren volgde op een klacht ingediend door een FPÖ-lid van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die de Oostenrijkse inlichtingendienst beschuldigde van misbruik van autoriteit en corruptie. In deze gevallen, die even duister waren als ze fantastisch waren, botsten ze met verwijten (tegen Oostenrijkse inlichtingendiensten) afkomstig van de Noord-Koreaanse ambassade in Wenen en een advocaat die handelde namens het regime van Kazachstan.

De observatie van ultra-rechts vernietigd

Het Oostenrijkse publiek kon de verwevenheid van deze zaak niet volgen en dat was het doel van de manoeuvre. Desalniettemin heeft het Hof van Beroep te Wenen de huiszoekingen uiteindelijk ongeldig verklaard.

Maar de schade was al aangericht. Waardevolle documenten, die informatie bevatten over de infiltratie van de politie in ultrarechtse kringen en de activiteiten van Russische invloedrijke agenten in het land, waren in beslag genomen.

Hoewel de aanklacht tegen ÖVP-leden werd ingetrokken, gaven de meesten van hen toe aan de druk van Kickl en kozen ondertussen voor een andere baan. De extreemrechtse minister slaagde er dus in om de belangrijkste veiligheidsdienst van het land te zuiveren van ambtenaren die de Oostenrijkse antifascistische grondwet respecteerden en te vervangen door medestanders.

Wat maakt ie nou voor gebaar … (Kickl, FPÖ)

Het geval van de overname van de Oostenrijkse inlichtingendiensten door extreem rechts heeft een dramatische opleving doorgemaakt na de aanslagen in Nieuw-Zeeland. De ultrarechtse terrorist die de moordpartijen in de Christchurch-moskeeën pleegde, was verbonden met de kleine Franse en Oostenrijkse identitaire groepen. Deze laatste had zelf meerdere contacten binnen de FPÖ, ook al moesten de leiders van de FPÖ zich onder invloed van deze laatste onthullingen distantiëren van de Oostenrijkse identiteitsbeweging (IBÖ).

Hier moet ik ingrijpen, Fub. Ik vertaal het stuk van het extreem-linkse Obs om te laten zien dat Kickl de veiligheidsdiensten van ratten aan het opschonen was. Net als bij ons zijn daar alle posities ingenomen door onze vijanden. Obs liegt dat de Oostenrijkse Identitairen verbonden waren met de Christ-Church schutter. Die laatste heeft 1200 dollar overgemaakt naar Martin Sellner, van de Oostenrijkse identitairen, maar daar kan Sellner niks aan doen.

Angela Merkel’s waarschuwing

Naar aanleiding van deze onthullingen hebben vertegenwoordigers van de Duitse conservatieven (CDU) zich op hun beurt publiekelijk uitgesproken voor een boycot van de Oostenrijkse inlichtingendiensten en hebben de media voor het eerst waarschuwingen van de Duitse bondskanselier Angela Merkel tegen Herbert Kickl in de publiciteit gebracht.

In Oostenrijk leidde de zaak tot de eerste confrontatie tussen de twee regeringspartijen. Kanselier Kurz eiste van de FPÖ een duidelijke en onmiddellijke afstand tot de Identitaire beweging. Dit was een kans voor Kurz om zich te onderscheiden van zijn regeringsbondgenoot nu de Europese verkiezingen naderen.

Voorlopig is Kurz de winnaar van dit evenement geworden. Hij liet de vicekanselier en leider van de FPÖ Heinz-Christian Strache buigen en die moest de autoriteiten binnen zijn partij publiekelijk dwingen om alle contacten met de Identitairen te verbreken. Maar het ging niet van harte binnen zijn partij. Een aanzienlijk deel van de FPÖ-leiders en activisten deelt het discours van Identitairen en observeert hun anti-immigrantenactivisme met welwillendheid.

Sites in de buurt van de FPÖ hebben dus zowel op Strache, die als “verrader” wordt beschouwd, als op Kurz geschoten. In de ogen van de Oostenrijkse en Duitse fachosfeer wordt de bondskanselier beschouwd als “een beul in dienst van (George) Soros”. In het samenzweringsuniversum van verschillende nationalistische stromingen wordt de in Hongarije geboren Amerikaanse financier en beschermheer van mensenrechtenbewegingen in Oost-Europa gezien als een groot “Joods autorisator” van de moslimimmigratie.

Merkel eiste, naast Strache, ook het ontslag van Kickl. Fub:

Kurz tegen Orban

Maar voor Kurz is het geen nadeel dat hij door de fachosfeer met Soros wordt gelijkgesteld. De Conservatieve Kanselier was reeds gastheer van de “Midden-Europese Universiteit”, opgericht door Soros in Wenen. Deze prestigieuze instelling werd opgericht in Boedapest, voordat ze onder de voortdurende druk van het regime van Viktor Orban in ballingschap werd gedwongen.

Op deze manier hoopt Kurz een deel van het democratische en Europese aanzien terug te winnen dat hij verloor met zijn alliantie met de FPÖ. Het is ook een kwestie van uitbreiding van de benadering die hij heeft gekozen met betrekking tot het herdenkingsbeleid: zo heeft de conservatieve bondskanselier de toespraken en berouwvolle initiatieven met betrekking tot het Oostenrijkse nazi-verleden verveelvoudigd, naast de overeengekomen woorden, en dat is ook een kwestie van uitbreiding van het beleid van herdenking. Op deze weg van berouw werd Kurz vergezeld door zijn vice-kanselier, Heinz-Christian Strache. De FPÖ-leider van zijn kant wees op zijn late bekering tot de strijd tegen het antisemitisme. Een strijd die hij in zijn huidige versie voornamelijk verbindt met de strijd tegen het islamisme.

Natuurlijk zijn de herdenkingsinspanningen van de Oostenrijkse regering niet zonder bijbedoelingen: ook hier hoopt Kurz dat zijn verklaringen over het nazi-verleden de kritiek op de aanscherping van zijn immigratiebeleid zullen wegnemen.

Intussen heeft het conflict over de inlichtingendiensten een potentieel verwoestende botsing in de werking van de Oostenrijkse regering aan het licht gebracht. Sebastian Kurz heeft duidelijk gemaakt dat hij de Oostenrijkse diensten voor terrorismebestrijding en contraspionage weer onder controle wil krijgen. Deze diensten zullen nu rechtstreeks verslag moeten uitbrengen aan de Kanselarij, dat wil zeggen aan Kurz. Maar dit belemmert niet echt de wurggreep van de twee extreem-rechtse ministers, de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie, over deze twee oorspronkelijke diensten binnen de Oostenrijkse staat.

LEES OOK:

Het eerste hete spoor in Ibiza-Gate

Ibiza video: Makers ontmaskerd? – Weense advocaat onder verdenking

Regering Oostenrijk ten val gebracht enkele dagen voor EU-verkiezingen – Wie zit erachter?

“Geen bewijs van misdaad”: Oostenrijkse Officier van Justitie zal geen vervolging lanceren over uitgelekte video-schandaal

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.157 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

7 Comments on Ibiza-gate – En de strijd om de Oostenrijkse inlichtingendiensten

 1. Tedje van Es dus // mei 24, 2019 om 00:23 //

  Een interessant tenenkrommend stuk maar wnnaeer ik lees: “na de aanslagen in Nieuw-Zeeland. De ultrarechtse terrorist “… e.v. moet ik wel in aller spoed een teiltje vinden want dan valt zo’n heel epistel met schrijver en al door de mand zich te pletter. Immers! De vermeend aanslagpleger (want nog niet veroordeeld) was een globetrotter eerste klas en had de hoogste bewondering voor de Chinese samenleving alwaar qua op het publiek gerichte camera’s etc. alles en iedereen in de gaten gehouden wordt en qua hersenspoeling ze vele stappen voor zijn op Frans Timmermans, laat staan Joseph Goebbels, die figuur was een MAOIST, een EXTREEM LINKS sujet dus!!! Een Ork! van de laagste soort! Het soort dat op hun leider Frans Timmermans gestemd heefd. Frans Timmermans: “de islam maakt al 2000 jaar deel uit van Europa”. En het klapvee klapt en het stemvee stemt… WEG MET ONS!

  Like

 2. Bram Zegveltd // mei 24, 2019 om 00:41 //

  1.- Verrassend hoge opkomst
  2.- Land- en volksverrader Timmerfrans meeste stemmen
  3.- Opeens uit het niets was er eens Baudet, net zoals Macron…
  4.- Volgens de Marxistische media leven we in een “democratie”
  5.- In 2006 heeft de Nederlandse bevolking TEGEN de EU gestemd.
  6.- 20% korting op netto loon vanwege de Euro
  7.- Jan Lul mag lenen uit een door zichzelf betaald fonds om verplicht gemiddeld 50.000,- Euro uit te geven want we moeten van het gas
  8.- Huizen onbetaalbaar en onvindbaar want…

  In en in triest!

  Like

 3. Off topic,

  check deze pagina op deze gamewebsite eens jongens: https://www.pu.nl/community/discussions/discussion/cdab-120-cxx-wat-is-ligma/

  Het gebruiker Relic ben ik.
  Rommel heeft daar ook een account.
  Maar dat kan altijd iemand zijn die de naambekendheid van Rommel gebruikt om familiair over te komen.
  Maar volgens mij is het Rommel van Fenixx.
  Zijn standpunten komen overeen met de mijne, en het is een volwassen account.
  Bij deze is voor Rommel de eventuele ontstane twijfel of Relic niet Chip is, weg genomen. 🙃🙂

  Like

 4. Merel // mei 24, 2019 om 01:38 //

  Op het “whiteboard “van de politie : de man met de bh en stoeipoes zaak

  Like

 5. Rommel op een gamewebsite ..
  Net zo waarschijnlijk als dat je mij daar vindt.

  Like

 6. Merel // mei 24, 2019 om 02:17 //

  @bram zegveld Baudet komt niet uit het ” niets ” of heeft u zitten slqpen de laatste tijd?
  En om hem te vergelijken met macron dat kan echt niet , stupéfait!

  Like

 7. @Chip // mei 24, 2019 om 01:32

  Rommel heeft geen tijd voor spelletjes. Behalve dan die met mijn stoeipoes. Kleine rommel eist daar tijd voor vrij te maken.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s