Nieuw

Wat gebeurt er met blanke vrouwen als blanke mannen verliezen?

Desaline-haiti-killing-whites Wikimedia

Europese legers verliezen niet vaak tegen niet-Europese tegenstanders, maar als ze dat wel doen, nemen onze vijanden op de meest extreme manieren wraak. In het huidige tijdperk van multiculturalisme en moreel relativisme is dit alles grondig onder het tapijt geveegd, uit de geschiedenis gewist en weggeredeneerd.

Auteur: Richard Christian 

Desalniettemin vullen de beenderen nog steeds de graven, bestaat de geschiedenis nog steeds en echoën de verschrikkingen nog steeds in de grote zalen en lege herenhuizen van onze geschiedenis.

Ik neem zes voorbeelden die voor zichzelf spreken, de meeste een momentopname van een groter beeld, slechts een dag op de duizenden. Interessant is dat er over drie continenten en 300 jaar een verontrustend thema door deze verhalen loopt. Het is, vreselijk genoeg, dat wanneer de mannen zijn verslagen de vrouwen een prooi zijn.

1) Het Bloedbad van Lachine.

Deze weinig bekende gebeurtenis maakte deel uit van wat de “Beaver Wars” (Bever Oorlogen) tussen Franse en Engelse kolonisten in New France en New England werden genoemd. De slachting in Lachine vond in de ochtend van 5 augustus 1689 plaats toen 1.500 Mohawk-krijgers de kleine, 375 inwoners tellende, nederzetting Lachine op Montreal Island aanvielen. Ze verbrandden de nederzetting en doodden of namen veel van de inwoners gevangen. Sommige bronnen zeggen dat het aantal Franse doden 250 was. Volgens een artikel uit 1992 hebben de Irokezen 24 Fransen gedood en meer dan 70 gevangenen genomen. François Vachon de Belmont, de overste van de Sulpicians van Montreal, schreef in zijn Geschiedenis van Canada:

Na deze totale overwinning werd de ongelukkige groep gevangenen onderworpen aan alle woede die de wreedste wraak in deze wilden kon inspireren. Ze werden door het zegevierende leger naar de andere kant van het meer van St. Louis gebracht en schreeuwden tijdens de oversteek negentig keer om het aantal gevangenen of scalpen aan te geven die ze hadden meegenomen, zeggende: “Wij zijn bedrogen, Ononthio, wij zullen u ook bedriegen”. Eenmaal geland, staken ze een vuur aan, plaatsten palen in de grond, verbrandden vijf Fransen en roosterden ze zes kinderen met enkele anderen op de kolen en aten ze op.

Overlevende gevangenen van het bloedbad meldden dat 48 van hun medegevangenen werden gemarteld, verbrand en opgegeten kort nadat ze gevangen waren genomen.

2) De Haïtiaanse slachting van de blanken in 1804.

Toen Franse soldaten uit Haïti werden verdreven, besloten lokale troepen onder leiding van een zwarte leider, Jean-Jacques Dessalines, om alle resterende blanken te doden. Hier is Wikipedia:

De zwarte generaal Jean-Jacques.

De slachting, die in heel Haïti plaatsvond, vond plaats van begin januari 1804 tot 22 april 1804 en resulteerde in de dood van 3.000 tot 5.000 mannen, vrouwen en kinderen.

Groepen soldaten verplaatste zich van huis naar huis, martelden en vermoorden complete families. Zelfs blanken die vriendelijk en sympathiek waren geweest voor de zwarte bevolking werden gevangengenomen en later vermoord. Een tweede golf van bloedbaden richtte zich op blanke vrouwen en kinderen.

Gedurende de negentiende eeuw waren deze gebeurtenissen bekend in de Verenigde Staten, waar ze “de verschrikkingen van St. Domingo” werden genoemd en de zuidelijke publieke opinie over de afschaffing van de slavernij polariseerde.

Dit laatste is een interessante opmerking die de meeste mensen vandaag de dag nog nooit hebben gehoord; het feit dat het Zuiden, dat een grote zwarte bevolking had, er niet op gebrand was om te herhalen wat er in Haïti was gebeurd. Zij hadden een overzeese op rassen gebaseerde wreedheid gezien en vreesden het.

LEES OOK: Het ware verhaal van Haïti – en de massamoord op blanken onder zwarte heerschappij

3) De Indiase opstand van 1857

Wegens een complexe reeks van redenen muitten de Indische troepen tegen hun Britse officieren en gingen op een rampage waarbij ze Europeanen vermoordden en hun huizen plunderden. Er waren veel gewelddadige incidenten, dus ik zal er één aanduiden, de Slachting van Cawnpore.

Een rebellenleider, Nana Sahib, verzamelde 200 vrouwen en kinderen bij elkaar en probeerde ze te gebruiken als onderhandelingstroef om de Britse troepen te dwingen terug te trekken. Toen dat niet het geval was, besloot hij de gijzelaars te vermoorden.

De situatie voor de gevangenen was wanhopig: ze hadden niets te eten en stierven al van uithongering; de soldaten hadden veel meisjes verkracht en alle mannelijke kinderen gedwongen hun kleren uit te trekken, omdat ze die wilden verkopen, alle jongens waren naakt. Uiteindelijk werd op 15 juli een bevel gegeven om de vrouwen en kinderen die in Bibighar gevangen zaten te vermoorden. De details van de gebeurtenis, zoals wie de opdracht tot het bloedbad heeft gegeven, zijn niet duidelijk. Volgens sommige bronnen heeft Azimullah Khan opdracht gegeven tot de moord op vrouwen en kinderen in Bibighar.

De opstandige Indiërs executeerden de vier overlevende mannelijke gijzelaars uit Fatehghar, een van hen een 14-jarige jongen. Maar ze weigerden het bevel om de vrouwen en andere kinderen te doden op te volgen. Toen Tatya Tope dreigde hen te executeren wegens plichtsverzuim stemden sommige van de Indiërs ermee in om de vrouwen en kinderen te vermoorden. Nana Sahib verliet het gebouw omdat hij geen getuige wilde zijn van het bloedbad dat zich ontvouwde.

De Britse vrouwen en kinderen kregen het bevel om uit de vergaderzalen te komen, maar ze weigerden dit te doen en klampten zich aan elkaar vast. Ze barricadeerden zichzelf en bonden de deurklinken vast met kleding. Aanvankelijk openden een twintigtal Indiërs het vuur aan de buitenkant van de Bibighar. Waarbij ze door de open gaten vuurden. De soldaten van het peloton dat de volgende ronde moest afvuren, waren door het tafereel geschokt en losten hun schoten in de lucht. Kort daarna, na het horen van het geschreeuw en gekerm binnen, verklaarden de rebellerende soldaten dat ze geen vrouwen en kinderen meer zouden doden.

Een boze Begum Hussaini Khanum noemde de weigering van de Sepoys lafhartigheid en vroeg zijn assistent Sarvur Khan om het doden van de gevangenen af te ronden. Khan huurde slagers in die de gevangenen op brute wijze met hakmessen vermoordden: de meeste vrouwen werden hun borsten afgesneden; de meeste kinderen werden de buik opengesneden en hun ingewanden eruit gerukt; veel kleine jongens werden ook hun geslachtsdelen afgesneden, toen het leek alsof alle gevangenen waren gedood, vertrokken de slagers. Enkele vrouwen en kinderen hadden het echter overleefd door zich onder de lijken te verstoppen. Afgesproken werd dat de lichamen van de slachtoffers in een droge put zouden worden gegooid. De volgende ochtend arriveerden de Indiërs om de lijken in de put gooien en ontdekten de drie vrouwen die nog steeds in leven waren, met nog drie naakte jongens in de leeftijd van vier tot zeven jaar. De overlevende vrouwen werden door de Sepoys in de put gegooid, die ook de opdracht hadden gekregen om de lichamen van de vrouwen en meisjes te ontkleden (de mannelijke kinderen waren al voor de slachting ontkleed). De Indiërs gooiden vervolgens de drie kleine jongens één voor één in de put, de jongste eerst. Sommige slachtoffers, waaronder kleine kinderen, zijn op die manier onder een berg afgeslachte lijken levend begraven.

4) Het bloedbad van Taiyuan tijdens de Boxeropstand van 1900.

Het relaas is nog maar 119 jaar geleden en toch is het verhaal hetzelfde.

Protestantse en katholieke missionarissen en hun Chinese parochianen werden in heel Noord-China afgeslacht, sommigen door Boxers en anderen door regeringstroepen of autoriteiten. Na de oorlogsverklaring aan de westerse mogendheden in juni 1900 voerde Yuxian die in maart tot gouverneur was benoemd een wreed anti-buitenlands en anti-christelijk beleid uit. Op 9 juli verspreidden zich berichten dat hij vierenveertig buitenlanders (waaronder vrouwen en kinderen) uit zendingsgezinnen die hij had uitgenodigd in de provinciehoofdstad Taiyuan, onder de belofte hen te beschermen, had geëxecuteerd.

Wikipedia suggereert dat Yuxian misschien niet de opdracht heeft gegeven tot hun executie en dat zij in plaats daarvan het slachtoffer van “meute-geweld” zijn geworden. De gevolgtrekking van Wikipedia is dus dat het op de een of andere manier beter is om door een menigte doodgeslagen te worden dan om in opdracht van de gouverneur neergeschoten te worden. Het maakt niet uit, de officiële of onofficiële versie, Chinese woede was gericht op blanke mannen, vrouwen en kinderen.

5) Vermoorden van verpleegsters/blanke vrouwen in Hong Kong en Singapore, 1941.

Laten we één bloedbad uit het eerste voorbeeld nemen, het bloedbad van het St. Stephen’s College in Hong Kong:

Enkele uren voordat de Britten zich op kerstdag aan het einde van de Slag om Hongkong overgaven, betraden Japanse soldaten het St. Stephen’s College, dat destijds als ziekenhuis aan de frontlinie werd gebruikt. De Japanners werden ontmoet door twee artsen, Black en Witney, die werden weggevoerd en later dood en verminkt aangetroffen. Daarna stormden ze de afdelingen binnen en bajonetteerden een aantal Britse, Canadese en Indiase gewonde soldaten die niet in staat waren om zich te verstoppen. De overlevenden en verpleegsters werden in twee kamers opgesloten. Later arriveerde een tweede golf Japanse troepen nadat de gevechten zich verder naar het zuiden hadden verplaatst. Zij verwijderden twee Canadezen uit een van de kamers en verminkten en vermoordden hen buiten. Veel van de verpleegsters de deur ernaast werden vervolgens weggesleept om door een bende Japanners verkracht te worden en werden later dood en verminkt teruggevonden. De volgende ochtend, na de overgave, bevalen de Japanners dat al deze lijken net buiten de hal moesten worden gecremeerd. Andere soldaten die waren omgekomen bij de verdediging van Stanley werden met de doden van de slachting verbrand.

De sleutelwoorden in dat verslag zijn “velen”, “verpleegsters”, “groepsverkrachting” en “verminkt”. En onthoud, dit waren Japanners, zo beschaafd en urbane mensen als mogelijk om op deze planeet te vinden. Wederom was het hetzelfde in het British Military Hospital:

Op 14 februari hernieuwen de Japanners hun aanval op het westelijke deel van de verdediging van de zuidelijke zone, rond hetzelfde gebied dat de 1ste Maleisische Brigade de vorige dag wanhopig had bevochten om het te behouden. Rond 13:00 uur braken de Japanners door en rukten ze op naar het Alexandra Barra Ziekenhuis. Een Britse luitenant die als gezant met een witte vlag de Japanse strijdkrachten benaderde, werd met een bajonet gedood. Nadat de Japanse troepen het ziekenhuis waren binnengekomen, vermoordden zij tot 50 soldaten, waaronder een aantal op de operatietafel. Ook artsen en verpleegsters werden vermoord. De volgende dag kregen ongeveer 200 mannelijke stafleden en patiënten die de vorige dag waren verzameld en vastgebonden, velen van hen lopend gewond, het bevel om ongeveer 400 meter naar een industrieterrein te lopen. Degenen die onderweg vielen, werden gebajonetteerd. De mannen werden in een reeks kleine, slecht geventileerde kamers gedwongen waar ze ’s nachts zonder water werden vastgehouden. Sommigen stierven ’s nachts als gevolg van hun behandeling, de rest werd de volgende ochtend gebajonetteerd.

In deze korte beschrijving wordt niet vermeld dat de verpleegsters eerst verkracht werden, maar in andere verslagen wel.

6) Gijzeling tijdens de Simba-opstand van 1964 in Congo.

De Simba-opstand maakte deel uit van de Congolese burgeroorlog, nadat België de kolonisatie had beëindigd. Het is een complex verhaal, maar opnieuw waren de blanken het slachtoffer:

De rebellen begonnen de lokale blanke bevolking in gebieden onder hun controle te gijzelen. Enkele honderden gijzelaars werden naar Stanleyville gebracht en in het Victoria Hotel onder bewaking geplaatst. Een groep Belgische en Italiaanse nonnen werd gegijzeld door de rebellenleider Gaston Soumaliot. De nonnen werden gedwongen tot zware arbeid en talrijke wreedheden werden door persbureaus over de hele wereld gemeld.

Gelukkig werden de meeste van deze mensen later door blanke troepen gered.

Gelukkige gijzelaars lopen naar het vliegveld in Stanleyville, gered door blanke mannen, november 1964.

Als we door de eeuwen heen kijken naar het bloedbad dat op blanke vrouwen is aangericht wanneer blanke legers worden verslagen, zien we een gruwelijke overeenkomst. Verkrachting, verminking en de dood is wat er voor hun volgt als we ze in de strijd falen. Het maakt niet uit of ze bevriend waren met de inlanders, of ze verpleegsters waren, of dat ze baby’s in de armen hadden. Allemaal werden ze neergehakt, opengesneden, verkracht, gebajonetteerd, verminkt, verbrand en begraven, soms levend.

Denkt iemand serieus dat dit patroon van geweld nu is gestopt om in de toekomst nooit meer op te duiken? Het antwoord daarop ligt voor de hand, maar de oplossing ligt minder voor de hand. Deze kwestie is iets wat wij van de Noordlander Association als een dringende zorg beschouwen.

Bron:

What Happens To White Women When White Men Lose?

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.177 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8211 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

16 Comments on Wat gebeurt er met blanke vrouwen als blanke mannen verliezen?

 1. Quote: Na deze totale overwinning werd de ongelukkige groep gevangenen onderworpen aan alle woede die de wreedste wraak in deze wilden kon inspireren.

  Dus men kan maar beter terug vechten en strijdend ten onder gaan.

  Liked by 4 people

 2. syberspees // april 21, 2019 om 12:28 //

  Precies! Bewapen u zelf!!

  Liked by 3 people

 3. Niet gemakkelijk maar ik ben er mee bezig.
  Er zijn redelijk wat wapens te bestellen vermomd als bankkaart of een metalen pen.

  Pepperspray zal geen zoden aan de dijk brengen. Die sukkels opereren niet alleen.
  Volgens mij is de beschikbaarheid van pepperspray in Duitsland een genocide-val.
  Waarom zou je in een EU dat zo sterk gecontroleerd wordt nog steeds pepperspray kunnen bestellen?

  Wat ga je ermee tegen een groep doen?
  En hoe zal de groep reageren wanneer je slechts 1 of 2 man onder sprayed?

  Ik denk dat het het globalistisch doel (blanke genocide door kunstmatig gecreëerde selectie) verder moet dienen.
  Anders zou men het product in censuur-land uit de virtuele rekken halen.

  Liked by 3 people

 4. MGTOW91 // april 21, 2019 om 13:07 //

  Zorg dat de vijand niet eens de gelegenheid krijgt om te bedenken hoe ze je op de meest gestoorde manier af kan maken. Strijdend ten onder gaan is inderdaad veel beter (niet het beste) omdat de vijand snel moet reageren. Het beste is natuurlijk dat je de vijand doodt terwijl je gewoon heelhuids blijft.

  Liked by 1 persoon

 5. Gladiator // april 21, 2019 om 13:11 //

  @Chip & @syberspace,

  Tja besten,

  Waarom ook eens samenkomen om eens SAMEN overleg te plegen over het HOE….WAT…..en WAAROM….

  Vooral verder gaan met zelf wat aanprutsen maar oké….sorry dat ik besta!!

  Maarrrrr, het goede nieuws is dat de enorme megaklap niet meer ver van ONS vandaan is….dus, al goed voorbereid…..

  Ik in elk geval wel, en geloof mij dat maar!!!

  Gladiator
  ps evt als tip…een paar machetes zijn vrij te koop en ik garandeer je dat je daar heel wat mee kunt aanrichten. Dan een tweetal karambits met in het midden (niet aan de bovenkant dus!!!) een ring voor de middelvinger!!!! Beetje oefenen op de liezen en zie, je tegenstander, of hij nu 2 meter 10 is dat maakt niet uit, hij gaat als een speer naar de grond en….nou ja, nog vragen!!

  Liked by 3 people

 6. syberspees // april 21, 2019 om 13:27 //

  Ik ben erg geinteresseerd in schietlessen. Vanwege een kleine smet op mijn blazoen is dat via de officiele wegen niet mogelijk helaas

  Liked by 1 persoon

 7. Sorry dat ik besta. 🙂
  @Gladiator,
  wij worden door onze regeringen via de media ontmoedigd en tegengewerkt om ons te organiseren. (VB, wanneer de Gele Hesjes na hun tocht naar huis willen, sluit de regering de Franse metrostations zodat ze niet meer naar huis kunnen)
  Deze mentaliteit zit verweven in onze maatschappij.
  Momenteel is het ieder voor zich.
  Je zou dat egoïstisch kunnen noemen, maar niemand wil zijn leven in de waagschaal gaan stellen.
  Wij zijn slachtoffer van een dictatoriaal, allesoverkoepelend systeem.
  Gehersenspoeld tot individualist.
  Zolang de mensen kunnen eten, zal er van een opstand weinig sprake zijn.
  Ik ga er dus vanuit dat de Gele Hesjes niet meer kunnen overleven.

  Laat maar waaien.
  Een oorlog duurt lang, dus deze kan zich zo evolueren dat binnen vijf jaar iedereen met gele hesjes in Europa protesteert.

  Liked by 2 people

 8. Gladiator // april 21, 2019 om 15:35 //

  @Chip,

  Helaas beste, maar zonder eigen risico neemt zelf een stomme ziektekostenverzekering je nog niet meer onder haar hoede!!!

  Veel succes gewenst dan maar!!!

  En tot slot @cyberspace,
  voor de goede orde,

  Ik ben ruin 17 jaar schietinstructeur handvuurwapens geweest en ook nog een enkele jaren hulp schietinstructeur bij de overheid, maar dat gaat helaas niet op afstand.

  Grtz,

  Gladiator
  ps Nogmaals, alleen aanmodderen brengt NIETS, echt niet, en dat meen ik.
  Daarbij doe ik niets voor mij alleen daar ik er vanuit ga dat ik niet alle kennis alleen in pacht heb en dus ook nog graag iets van anderen bij zou willen leren. Zo snijd een mes van twee kanten welk bij wet verboden is maar daar dit figuurlijk bedoeld is kan het natuurlijk door de beugel.

  Liked by 2 people

 9. templars2017 // april 21, 2019 om 16:07 //

  Gladiator ,volledig met je eens, zou graag persoonlijk contact opnemen, mogelijk?

  Liked by 1 persoon

 10. syberspees // april 21, 2019 om 16:57 //

  @Gladiator

  Ik sta open voor contact om gelijk gestemden te ontmoeten gedachten te wisselen en visies te vergelijken
  Dus?

  Liked by 2 people

 11. syberspees // april 21, 2019 om 17:00 //

  P.s. Serieus for real !

  Liked by 1 persoon

 12. Gladiator // april 21, 2019 om 17:19 //

  Degene die ECHT interesse heeft die kan zijn email adres evt doorgeven aan de webmaster van dit blog met de uitdrukkelijke vermelding van jullie dat jullie dit geheel voor eigen risico doen.
  Hij heeft dit reeds eerder gedaan.

  Ik heb reeds contact met enkelen van dit blog echter het is aan hun om dit hier te vermelden of de persoon Gladiator oké cq safe is want dat ga ik niet over mij zelf doen capiche!!!

  Zo gauw ik dan jullie/jou mailadres in bezit heb krijgen jullie p.o. een bevestigingsmail met daarin enkele aanwijzingen.

  Gegroet,

  Gladiator
  ps dit zal voor mij denk ik de laatste oproep zijn dus voor degene die nog twijfelt, prima, echter dan veel succes verder want de pret kan niet blijven duren natuurlijk!!

  Liked by 1 persoon

 13. ronjaspers // april 21, 2019 om 18:05 //

  Gladiator en aanhang,mijn respect en zegen,heel veel succes.Ik had mij graag aangemeld maar ik heb helaas niets te bieden.

  Like

 14. Gladiator // april 21, 2019 om 18:47 //

  @ronjaspers,

  Bullshit…..iedereen heeft namelijk iets te bieden dus verzin maar iets anders.

  Zoals ik al zei, ook ik heb de wijsheid niet in pacht en ik heb door een contact van hier welk nu regelmatig bij mij thuis komt al heel wat geleerd. Daarbij gaat het er ook om “hoe meer zielen hoe meer vreugd” door gewoon samen te zijn en van elkaar iets op te steken en wat te doen in tijden van nood!!

  Ook is het naar mijn mening ook best belangrijk dat indien TSHTF (oftewel The Shit Hits The Fan) men een adres heeft waarvan men weet dat het veilig is én men hulp kan verwachten, maar goed, ik kan en wil absoluut niemand dwingen iets te doen waar hij/zij niet voor de volle 100% achter staat want er is 1 ding cq zaak waar ik absoluut van baal en dat zijn TWIJFELAARS!!!
  Gladiator

  Liked by 1 persoon

 15. syberspees // april 21, 2019 om 20:11 //

  @ronjaspers
  Daar gaat het helemaal niet om. Met mij win je ook geen oorlog. Voor zover ik weet. Maar elkaar ontmoeten en in relatieve veiligheid, vrijuit kunnen spreken, dan kun je al zeer waardevol zijn.

  Like

 16. syberspees // april 21, 2019 om 20:15 //

  Btw ik heb dit eerder gedaan. Was dit toevallig ook gladiator?

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s