Nieuw

De destructie van de Notre Dame is de grootste overwinning van de islam op het Christendom sinds de ontheiliging van de Hagia Sophia 566 jaar geleden

Een korte blik heb ik er ooit binnen geworpen. Ik kon haar toch altijd nog later uitgebreider bekijken. Ze stond er al zovele eeuwen. Zij zou er altijd staan.

Wij waren stapelverliefd en hadden andere dingen te doen, die dingen die verliefde jongetjes en meisjes doen. In mijn herinnering bloeiden de bomen roze bloemen in het park achter de Notre Dame waar we een ijsje aten. Het was voorjaar 1996. Een paar maanden later stond mijn Française hier op de stoep en vertelde me dat ze bij mij kwam wonen. Ze was het heen en weer gereis zat. Ze bleef acht jaar.

In Parijs zijn we nooit meer geweest. Ze woonde in een pijpenla in een steeg die Rue André Antoine heette precies halverwege de Moulin Rouge en de Sacré-Coeur. De verf bladdert van de deur zag ik net op streetview. Toen al waarschuwde ze me geen metro’s tot aan hun eindpunt te nemen, dat was gevaarlijk, gelijkertijd bleef ze altijd de islamisering ontkennen. Ze had haar atelier in jihadhellhole Saint-Denis.

Ik las gisteren allerlei verhandelingen over veiligheidsmaatregelen bij restauratieprojecten. Die zouden heel goed zijn en dat het vuur ontstaan zou zijn als gevolg van onachtzaamheid van de restaurateurs zou daarom zo goed als uitgesloten zijn. Maar de Fransen hebben ook hun welbekende Franse slag. En dat is de tweede reden dat ik over mijn Franse ex begin.

Het Louvre of all places had tien-vijftien jaar voor mijn verhaal hierboven haar opleiding voor meubelrestaurateurs gesloten om geld te besparen. Tot ze er na een paar jaar achterkwamen dat ze dan niemand meer zouden hebben om hun enorme collectie antieke meubels te onderhouden. Zo veel voor wat betreft de liefde voor je eigen erfgoed. Nergens ter wereld komt op één plek zoveel kennis op dat vakgebied samen als juist daar. En het uitbesteden aan anderen ergens ter wereld zou altijd een mindere kwaliteit werk opleveren. Mijn ex zat bij de eerste lichting die weer opgeleid werd door de eigen restaurateurs en ontving haar diploma cum laude uit handen van Chirac en degene die de opleiding gefinancierd had, omdat er nogal veel van de antieke meubels die in het Louvre staan in zijn bezit zijn, Baron de Rothschild.

Zijn knecht, Macron, zei vandaag dat de Notre Dame weer geheel hersteld zou worden, hij heeft geen idee wat dat inhoudt. De beste vaklui van over de hele wereld zouden aangetrokken worden, beweerde hij. Maar Frankrijk was niet eens bereid om de huidige restauratie te betalen. Van de geraamde 185 miljoen die nodig zou zijn wilde Frankrijk maar 50 miljoen ophoesten en er was een gat van 135 miljoen. En inderdaad lag er in 1996 ook al een stapel stenen die lukraak van de kathedraal afgevallen waren opgestapeld in de achtertuin (zoals onder de link beschreven staat). Het was dat mijn ex me er op wees destijds anders zou ik het niet opgemerkt hebben. Dat belooft niet veel goeds voor het immense werk dat nu wacht. Het vijandige Franse regime geeft zijn geld liever uit aan het importeren van de vijanden van de blanke Europeanen en het bouwen van hun jihadcommandocentrales. Het vijandige regime geeft zijn geld liever uit aan waterkanonnen om de eigen bevolking mee te bestrijden, dan aan een waterkanon naast de Notre Dame al ligt de Seine op een paar meter.

Ik zat te janken gisteren. Niet een beetje te huilen. Te janken, dat het snot uit je neus stroomt en mijn avondeten, aardappels-, gehaktbal-, vette jus- en spinazie in een drassig zoutmoeras veranderde. Nog steeds, toen ik gisteren, na het eten, aan dit schrijfsel begon. Het is maar goed dat we niet meer op papier schrijven. Misschien had ik ook gewoon niet goed opgelet bij het koken omdat mijn gedachten er niet bij waren. Normaal krijgt alleen de Liefde me zover, of soms het overlijden van een dierbare. Al jaren beschrijven we de multiculturele hel die ons zoveel kracht en sterkte brengt volgens ijdeltuitende Collaborateurs als Frans Timmermans, en ik heb al een hoop ellende voorbij zien komen. Woede maakt zich van me meester, onmacht, en verbazing dat het elke keer toch weer een stukje gruwelijker blijkt te kunnen en dat de vijandige elite het altijd goedpraat. Ik krijg wel eens een vochtig oog als ik de zoveelste gruwelijke moord zie, en soms wend ik mijn hoofd af bij een filmpje, maar ik zit nooit ongegeneerd te janken.

Om een gebouw.

Maar het is niet zomaar een gebouw. Het is de hoofdprijs voor de jihadisten. Zelfs de Europeanenhatende NOS kan er niet omheen en noemt het ‘De schatkamer met de hele Franse ziel‘. Het is meer dan dat. Er zijn weinig kerken meer imposant in Europa. In vergelijking zijn de kerkjes waar onze koningen gekroond worden – en nooit onthoofd – en trouwen, de Nieuwe Kerk en de Westerkerk, Madurodamkerkjes. Westminster Abbey komt in de buurt, ook qua leeftijd. In 2015 werd de Dom van Keulen ontheiligd door door de EU geïmporteerde jihadisten die daar 1000 blanke vrouwen aanrandden en verkrachtten. De ultieme vernedering van een volk. ‘Wij kunnen alles met jullie doen wat we willen en jullie kunnen je niet verzetten en de vijandige elite straft ons niet’.

Het World Trade Centre was een monstruositeit, een vinger naar God. Het samengebalde bastion van het kapitalisme dat dezelfde lelijkheid over de hele wereld exporteert. Overal verrijzen dezelfde eenvormige wanstaltigheden die alle originaliteit en eigenheid uitwissen. Het is goed dat het neergehaald is. De rest van de glas-, staal- en betonconstructies zouden ook ontmanteld moeten worden. Over de daders kunnen we twisten, maar niet nu. Ja, er stierven 3000 mensen. Maar het had geen historische waarde, het was geen cultuurschat, het was een gedrocht. Het was zeker geen metafoor voor onze beschaving. God forbid.

Om een gebouw.

In elk Europees dorp, in elke Europese stad, staat er een kerk exact in het midden. Vaak stap ik er één binnen als ik in den vreemde ben, ze hebben iets sereens, iets heiligs. En ik ben niet gelovig. Deze zandbakreligie mag ons dan onderworpen hebben met het zwaard, het is wel wat ons de laatste 1500 jaar verenigd heeft en ons in staat heeft gesteld om de andere, veel gruwelijker, zandbakreligies keer op keer te weerstaan. Het is het christendom dat de kruistochten uitstuurde na 400 jaar onophoudelijke jihad in een poging daar een einde aan te maken. Het waren de orthodoxe Serviërs die de Ottomanen stopten op het Merelveld, maar zodanige verliezen leden dat ze in de jaren daarna alsnog het onderspit delfden. Het waren de katholieke Polen die Wenen ontzetten met hun huzaren toen de Ottomanen voor de poorten stonden en de situatie hopeloos was. Het waren de Orthodoxe Russen die grotendeels verantwoordelijk waren voor de bijna verdrijving van de Turken van het Europese continent. En het was de katholieke Pelayo die in 718 in Astyrië uitriep: “Ik zal geen vriendschap aangaan met de Arabieren en ik zal me ook niet aan hun gezag onderwerpen”. Toen sprak de opstandeling een profetie die in de loop van bijna acht eeuwen zou worden vervuld: “Hebben jullie in de Goddelijke Schriften [b.v. Marcus. 4:30-21] niet gelezen, dat de kerk van God met een mosterdzaad vergeleken wordt en door de goddelijke barmhartigheid weer opgewekt zal worden?” Het was het christendom dat keer op keer Europa vrijwaarde van de invallen van de barbaren. Zeker niet de vuile leugen van het niet bestaande Judeo-Christendom. Houdt daar mee op!

Duizenden kerken hebben de Moren, de Saracenen, de Arabieren, de moslims, de islamieten vernietigd in de afgelopen 14 eeuwen in ons Europa. Maar dit moet absoluut de grootste islamitische overwinning zijn sinds de ontheiliging van de Hagia Sophia 566 jaar geleden.

Daarom huilde ik en omdat het ons is aangedaan door de machthebbers die de goddelijke taak hebben het volk en onze schatten te beschermen maar zich overduidelijk tot satan bekeerd hebben.

Het heeft me wat moeite gekost om dit te vinden, maar ja; ze bloeiden roze.

De vijandige Franse justitie concludeerde binnen een paar uur dat er geen sprake was van terrorisme jihad. Waarom zou je een onderzoek afwachten. Wanneer het huis van een gemiddelde huiseigenaar afbrandt duren de resultaten van een onderzoek naar brandstichting ongeveer een maand, maar als het een 50.000 vierkante meter grote, 1.000 jaar oude kerk is vol met onschatbare kunst en geschiedenis, duurt het minder dan 12 uur. Het vuur was nog niet eens uit.

875 kerken werden vernield maar deze kerk, de Notre Dame, de beroemdste kathedraal ter wereld, een die het wereldnieuws een avond lang stopte toen ze in brand stond, deze was “slechts een ongeluk” … Iedereen die geen multiculturele erwtensoep in zijn hoofd heeft in plaats van hersenen weet wat er aan de hand is. Afgelopen vrijdag werd er een Franse jihadiste veroordeeld die in 2016 een auto volgepakt met gasflessen op wilde blazen naast de Notre Dame. Bij haar veroordeling schreeuwde ze ‘Allah Akbar, de Notre Dame zal branden’. De Notre Dame is zeker een doel. Frankrijk heeft nu meer mensen aangemerkt als een veiligheidsrisico dan er actieve soldaten zijn in het Duitse leger.

Blijkbaar begon de brand vlak nadat de kathedraal gesloten was. Dat lijkt me teveel toeval. Volgens Franse ambtenaren sloot de kathedraal om 18.45 uur en de brand is 5 of 6 minuten later begonnen. Bij werkzaamheden met brandgevaar geldt er een enorm scala aan veiligheidsvoorschriften en de Europese veiligheidsvoorschriften zijn de strengste in de wereld. Als je googelt op werkzaamheden brand krijg je bijna 13 miljoen resultaten, dus het komt zeker voor dat het mis gaat bij werkzaamheden maar het merendeel van de zoekresultaten gaat juist over preventie en veiligheidsvoorschriften.

De veiligheidsvoorschriften bij een van je meest belangrijke en onvervangbare cultuurhistorische monumenten zijn ongetwijfeld nog strenger. Het bedrijf, of bedrijven, dat de werkzaamheden verricht zal een vlekkeloze reputatie moeten hebben. Er zijn protocollen hoe te handelen in geval van calamiteiten, personeel zal getraind moeten zijn. Bij brandgevaarlijk werk of met brandgevaarlijk gereedschap zijn brandblusmiddelen aanwezig. Het is normaal om een brandwacht rond te hebben lopen die nog uren blijft na de gedane arbeid om te controleren of er niet enig las- of soldeerwerk ligt na te smeulen. Lassers moeten 2 uur voor einde van de werkdag stoppen met hun werkzaamheden. Dit om eventueel nasmeulen te detecteren. Het is onvoorstelbaar dat je geen bewaking rond hebt lopen bij een van je belangrijkste cultuurschatten, al was het alleen maar om het gereedschap te bewaken. Moskeeën hebben bewaking.

Eeuwenlang is deze kathedraal onderhouden, gerestaureerd en opgeknapt zonder dat men de beschikking had over brandblussers, brandmelders en sprinklerinstallaties en alle moderne middelen waar we tegenwoordig over beschikken.

Twitteraar  ‘Magaman91’ schreef: “Ik werk in de bouw en wanneer we een kans op brand hebben, hebben we minimaal een blusser en meestal hebben we watertrucks in de buurt met duizenden liters water in een keer beschikbaar”. Het duurde een half uur voordat de Parijse brandweer ter plaatse was en kon beginnen met de bluswerkzaamheden, want de Franse veiligheidsmaatregelen bestaan uit betonblokken die moeten benadrukken dat de religie van de vrede vrede nastreeft en belemmeren het verkeer.

“De restauratiewerkzaamheden zijn nog niet begonnen, enkel de steigers werden opgebouwd. Er waren geen lassen noch warmtebronnen aanwezig.” Bron: de hoofdarchitect van de Franse monumentenzorg.

Michel Picaud, van de organisatie van de Vrienden van de Notre Dame die verantwoordelijk is voor de renovatie-inspanningen, vertelde NBC News dat; “Het hele dak is volledig vernield”. “De brand is ontstaan bij het dak, terwijl een andere brand is ontstaan in de noordelijke klokkentoren. (kan zijn dat die Amerikanen het Frans belabberd vertaald hebben).

De eigenaar van het restauratiebedrijf – dat zeer hoog aangeschreven staat – zegt dat absoluut geen van zijn 12 arbeiders ter plaatse was toen de brand begon. Ze waren al vertrokken die dag. (Fransen werken niet zulke lange dagen, al hebben ze wel een lange middagpauze vaak).

Benjamin Mouton, voormalig architect bij de restauratie van de NotreDame: “deze eik van 800 jaar oud is zeer hard, dat brandt niet zomaar!
Ik gok dat we in 2010 de elektrische installatie, de detectie en brandbeveiliging hebben geplaatst…”. Een grote twijfel vestigt zich. Hij is ‘stupefait’, zegt hij – hij snapt er geen moer van. 

Brandblussers zijn aanwezig, het ziet er vrij keurig uit. Pietlut als ik ben heb ik maar één commentaar; je hoort je tie-rips naar buiten of naar beneden te richten, de Nederlandse steigerbouwers die ik ken doen dat en gaan zeiken als je het niet doet (ik ook), voor obvious reasons.

Maar het was een ongeluk, heus waar.

De Notre Dame is Europa, het overleefde revoluties, religieuze oorlogen, wereldoorlogen, maar niet het multiculturalisme. Heel Europa staat in brand, onze monumenten worden vernietigd, onze cultuur verwoest, onze kerken neergehaald. Onze geschiedenis uitgewist, onze beschaving uitgeveegd, onze vrouwen en dochters verkracht, ons volk vermoord. Ons continent gestolen.

Zonder dat er een schot gelost is (zo goed als). De subversieve Collaborateurs van binnenuit en van buiten hebben een wapen ontdekt dat effectiever en dodelijker is dan enig wapen dat in voorgaande oorlogen gebruikt werd. Een bezettingsleger kan weer verdreven worden, al kan het 800 jaar duren zoals in het geval van Spanje. Hiroshima en Nagasaki zijn herbouwd. De Japanse bevolking is nog steeds Japans. De communisten hebben 60 miljoen Russen vermoord, maar de Russen zijn er nog.

Het blanke Europese volk wordt vervangen en het gaat razendsnel. Sneller dan Allah’s legers oprukten vanuit Mekka en Medina naar Spanje en christelijk Noord-Afrika wegvaagden. Binnen twee generaties zijn blanken in alle grote West-Europese steden een minderheid geworden. Nog één, misschien twee, generaties en het blanke ras zal verdwenen zijn uit zijn oorspronkelijke woongebieden en dat is onomkeerbaar. En dat, is zeker niet per ongeluk.

Het is een genocide zoals nooit eerder gezien in de historie.

Of de brand van de Notre Dame brandstichting was, al wijst alles er op, zullen we waarschijnlijk nooit te horen krijgen, want de elite is ons vijandig gezind. Maar de reacties van de buitenlanders (zie ook hieronder) die ze met opzet in onze landen hebben binnengehaald met een veelheid aan valse en bij elkaar gelogen argumenten, maakt heel duidelijk wat ons te wachten staat als we niet heel snel deze binnendringers terugsturen naar hun eigen landen voordat wij een minderheid zullen worden in onze eigen landen. Ze haten ons en willen ons dood. En dat is hun enige kwaliteit. Dat is dus ook de enige reden dat ze zijn binnengehaald door onze duivelse elite. Als we dat niet doen zullen we steeds verder teruggedrongen worden. Zoals Pelayo in Asturië zijn toevlucht moest zoeken. En of we nog een ‘mosterdzaadje’ kunnen vinden in deze goddeloze tijd is maar de vraag.


Dit is hoe de Notre Dame er nu uitziet:

Een brandweerman filmt vanaf boven.

Allah is groot roepen de door Frans Timmermans en consorten geïmporteerden die geacht worden ons vrede en welvaart te brengen.

De moslims vieren feest:

Al Jazeera’s Facebook volgers hebben genoten van de Notre Dame brand, te oordelen naar hun emoji reacties.

“ALLAH AKBAR neukt Frankrijk en neukt de PIGS…
KARMA, nu zal het worden vernietigd en een moskee zal worden gebouwd INSHALLAH””.

En sommige Joden kunnen hun blankenhaat ook niet inhouden.

En de negers willen ons ook dood:

Deze heeft meer dan 2k retweets en meer dan 5k likes.

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.197 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

20 Comments on De destructie van de Notre Dame is de grootste overwinning van de islam op het Christendom sinds de ontheiliging van de Hagia Sophia 566 jaar geleden

 1. Republikein // april 17, 2019 om 08:28 //

  Beetje aangedikt verhaal vind ik want was monument van decadentie.

  Like

 2. Jack vanderVeen // april 17, 2019 om 09:23 //

  we kunnen wereldwijd ALLE religieuze voorstellingen missen als kiespijn. Ook kerken, moskeeen, tempels, etc.
  want die hebben meer narigheid gebracht dan goeds. kosten bakken met geld meer dan ze opleveren.
  daarbij is het nut nog nimmer bewezen, het onnut dus dagelijks.

  Liked by 1 persoon

 3. Jack we kunnen jouw BS bijdragen missen als kiespijn. Het christelijk geloof hoort bij Europa en heeft ons veel goeds gebracht. Alle uitingen van nazisme, communisme en islam moeten verboden zijn.
  @Fubar ik denk niet dat de Europeanen zich laten verdrijven. Er komt een reactie…

  Like

 4. Ik zal niet over een inside job praten, maar wat wel frappant was, waren de vele livestreams van giganten zoals: CBS News, ABC News, Washington Post, CBSN, Yahoo News, USA Today, NBC News, RT News en vele anderen waarvan verslaggevers toevallig in Frankrijk met vakantie waren of op familie beoek, toevallig in Parijs en ook toevallig met uitzicht op de Notre Dame.
  In deze livestream van CBSN waren er toevallig 4 verslaggevers aanwezig (2 op vakantie) + een lokale verslaggever van de BCC.

  Like

 5. Jack vanderVeen // april 17, 2019 om 10:47 //

  Klaas, vertel mij dan eens dat het christendom voor vrede en liefde staat en neutraliseer daarbij de bewijzen uit de recente geschiedenis van Europa, Afrika en Zuid-Amerika met voorbeelden die de religieuze moordlust van het katholicisme, protestantisme, jodendom overruled.
  Hoe men zich vereenzelvigen wil met bijvoorbeeld Europa, wil niet zeggen dat al die geloven heilzaam voor de wereldvrede zijn (geweest), integendeel zelfs.
  Dus weg met alle gebedshuizen in de wereld. Scheelt heel veel doden sowieso, want minder aanslagen op kerken, tempels en moskeeën.

  Like

 6. Kan er niet koud of warm van worden. Bouw dat ding weer op en klaar. Bovendien moet een beetje kathedraal een keer affikken.

  Like

 7. Horatius // april 17, 2019 om 12:14 //

  Zelfs als een gedegen onderzoek aan het licht zou brengen dat hier gaat om brandstichting gepleegd door een moslim dan zou men dit bewust buiten de publiciteit houden.
  Het niet ondenkbare risico op een spontane volkswoede richting de vele moslims die in Frankrijk een bezettingsmacht vormen zal men beslist niet willen nemen.

  De ware toedracht zullen we dus nooit te weten komen en Macron zal hier van profiteren in een aantal voor de hand liggende opzichten.
  Zijn positie was sterk omstreden maar als ‘redder’ van dit culturele erfgoed komt hij een stuk beter in de publiciteit, al komen de gigantische restauratiekosten voor de rekening van filantropen en de belastingbetaler.

  En de moslims? Die vieren feest want een symbool van het christendom in Europa is voor een groot deel vernietigd en er zullen nog vele kerken volgen.
  De kerken in Frankrijk worden stelselmatig geplunderd en in brand gestoken en de paus zwijgt als het graf want het concordaat met de religieuze baardmannen in Mekka moet tot iedere prijs in stand worden gehouden.
  De daders zijn ‘baldadige jongeren van onbekende signatuur’ en we gaan weer over tot de orde van de dag.

  En die orde bestaat uit een verdere stapsgewijze islamisering door het sluiten van pacten en verdragen om dit proces een wettelijke basis te verschaffen en de baarmoeder plus de onrust in Noord-Afrika doen de rest om West-Europa om te vormen tot islamitisch kalifaat.
  Parijs is al omsingeld door haar voorsteden waar voornamelijk moslims woonachtig zijn en het wachten is op een roep op een zekere vorm van autonomie.

  Met een schichtige blik op de Notre Dame waarvan de volledige restauratie nog enkele decennia zal gaan duren zullen de bevoegde autoriteiten hier gevolg aan geven om een verdere escalatie te voorkomen.

  Like

 8. peterkijn // april 17, 2019 om 12:41 //

  “deze eik van 800 jaar oud is zeer hard, dat brandt niet zomaar!” Wel, ik heb hier zo’n prachtig stuk eik liggen, ‘gevonden’ bij de afbraak van een oud Antwerps pand (ca. 1500). Keihard, en inderdaad, dat gaat niet zomaar branden, daar is een hevige hitte voor nodig.

  Like

 9. Edit Rommel: We tolereren hier geen links naar het copy/past-blog stopdebankiers. Ze stelen volledige artikelen van Fenixx zonder zelfs maar aan bronvermelding te voldoen.

  En de Notre Dame, moest tegelijkertijd plaats maken voor een moskee.

  Like

 10. Dat zal niet lukken Chip er staat al een miljard klaar. Kreng wordt gewoon weer opgebouwd. Kunnen de priesters weer 1000 jaar kinderen verkrachten.

  Like

 11. Het grote voordeel bij zo’n gebeurtenis is dat de moslims openlijk hun ware aard tonen. Als je al die walgelijke reacties leest kan je toch tot maar 1 conclusie komen.

  Like

 12. Hypocriet he @Teun, zoveel geld, terwijl oorspronkelijke Fransen in Parijs uit hun huizen worden gezet.

  En volgens mij, trekken die miljardairs dat geld later terug van onze belastingen.

  Like

 13. 1 bericht in spamfilter denk ik.
  Ik had op HLN MSM media bij de verslaggeving van de Notre Dame geschreven: “Nu heeft Quasimodo geen woonplaats meer.” 😦

  🙂
  Ze hebben de reactie niet geplaatst.

  Like

 14. Hypocriet is het maar een moskee kunnen ze vergeten en dat is dan wel weer mooi. Hoewel, zou me niks verbazen als er toch Arabische elementen inkomen wat recht zou doen aan de huidige Franse bevolking. Kots, maar het zou zo maar kunnen. Verbaas me nergens meer over.

  Like

 15. Ah oké Rommel, dat wist ik niet.
  Goed om weten.

  Overigens, het artikel dat ik geschreven had over globalisme was een door mezelf vertaald stuk van Breitbart.

  Like

 16. Neen, we moeten ons inderdaad nergens meer over verbazen.
  Mijn gok is/was dat de Kathedraal de gevoelens van onze cultuurverrijkers pijn deed.
  Achter de schermen wordt er misschien al jaren gezeurd door moslims (en misschien Joden) van hogerhand om deze Kathedraal weg te krijgen.

  Like

 17. @Chip // april 17, 2019 om 13:50 /

  Niks in de spam hoor.

  Like

 18. edwin vissers // april 17, 2019 om 22:48 //

  direct energie wapens lasers ,het gaat voorbij je verstandsvermogens .

  Like

 19. Like

 20. Als je iets moois hebt liggen er altijd dieven, verkrachters rovers brandstichters etc. op de loer.
  En mooi was ze de Notre Dame de Paris

  Like

1 Trackback / Pingback

 1. De destructie van de Notre Dame is de grootste overwinning van de islam op het Christendom sinds de ontheiliging van de Haghia Sophia 566 jaar geleden – LekwaalMedia.nl

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s