Nieuw

Exclusief interview met Thierry Baudet: “Er is in heel Europa een ware herontwaking gaande”

Baudet screenshot NPO

In een exclusief interview met DIE WELTWOCHE ontmoet Baudet mij tijdens een diner in Amsterdam. Een toegewijde classicus, Baudet legt uit waarom hij tegen de EU is, verwerpt het groene geloof als “ketterij”, zoekt strenge grenzen aan immigratie in Australische stijl en minacht popmuziek (met uitzondering van de Beatles).

Door: Urs Gehriger – Vertaling: Rommel

“Wij vertegenwoordigen een politieke filosofie die fundamenteel tegen de principes van de Franse Revolutie ingaat,” zegt de nieuwkomer die zichzelf stoutmoedig “de leidende intellectueel in Nederland” noemt. Terwijl hij de volgende stappen van zijn partij voor de komende Europese verkiezingen in mei uitstippelt, zegt hij: “Ik denk dat er in alle Europese landen een ware herontwaking gaande is, over de individuele partijlijnen heen. Het is het geloof in een Europese renaissance”.

Thierry Baudet, u en uw “Forum voor Democratie” hebben een grote overwinning behaald bij de Nederlandse regionale verkiezingen. Veel media en politici in heel Europa werden verrast. Had u dat verwacht?

Ja, absoluut! (lacht) Ik heb altijd geweten dat we gingen winnen!

Verwachtte u dat u zo groot zou winnen?

Ja, ik heb altijd vertrouwen gehad in het Nederlandse volk. Ik ben niet verbaasd!

Wat waren de aanwijzingen dat u de sterkste politieke kracht zou worden?

Nou, we hebben natuurlijk anderhalf jaar lang een leidende positie in de peilingen behouden. We hadden in principe al een aanzienlijke voorspelling dat we zouden winnen. Bij een meerpartijenstelsel is het succes natuurlijk altijd afhankelijk van wat de andere partijen doen. Je kunt één grote concurrent hebben of meerdere kleinere. Maar voor mij maakt het eigenlijk niet echt uit, want ik beschouw alle gevestigde partijen als vertegenwoordigers van dezelfde ideologie.
Ik zie geen fundamenteel verschil tussen de klassieke liberale partij (of hoe ze zichzelf ook noemen), de Christen-Democratische partij, de Arbeiderspartij, de Socialistische partij en de GroenLinks partij. Voor mij zijn ze allemaal in principe hetzelfde. Het zijn allemaal vertegenwoordigers van de “liberale” of “liberalistische” filosofie waarbij emancipatie van het individu het uiteindelijke doel is. Maximale gelijkheid, maximale individuele vrijheid. Dus, in dit opzicht hebben we gewonnen. We zijn nu de grootste partij. Maar als je alle stemmen optelt die alle andere partijen hebben gekregen, zijn we nog niet de grootste.

Uw partij heeft zich voor het eerst bij de regionale verkiezingen aangesloten en u heeft 13 zetels gewonnen.

Ja. We hebben nu 15%. Maar dat is niet de meerderheid.

Premier Mark Rutte moet een nieuwe coalitie vormen. Probeert hij alles om u uit te sluiten van de regering?

Dat weten we nog niet. Ik denk dat ze zouden kunnen proberen om ons in te kapselen, om ons te controleren door ons enkele gunsten, enkele posities aan te bieden. En ik denk dat wat ze hopen te doen geleidelijk aan onze standpunten, onze fundamenteel andere benadering, te verzachten. Dat is tenminste wat we de komende weken en maanden waarschijnlijk gaan zien.

Bent u bereid om onder bepaalde voorwaarden ingebed te worden?

We zijn bereid om compromissen te sluiten om invloed uit te oefenen. We zijn ons er terdege van bewust dat we een grootschalig systeem hebben met een evenredige vertegenwoordiging die een zekere compromisbereidheid vereist. We hebben altijd gezegd dat we bereid zijn om dat te doen. Maar ons standpunt ten aanzien van alle grote vraagstukken van onze tijd is niet gradueel anders. Het is fundamenteel anders. Wij vertegenwoordigen een politieke filosofie die fundamenteel anders is. We willen dingen die in tegenspraak zijn met het politieke spectrum dat het Westen sinds de Franse Revolutie heeft gedomineerd.

In de meeste media wordt u afgeschilderd als de ster van het populisme, als een posterjongen van rechts-extremisme. Wat kunt u zeggen over het programma dat u promoot?

We gaan verder met wat men een ‘Australisch’ immigratiemodel kan noemen. Daarmee bedoelen we een fundamenteel andere benadering van immigratie. We gaan niet langer kijken naar hoe behoeftig mogelijke immigranten van onze steun zijn; we gaan ons afvragen of ze op een positieve manier zullen bijdragen aan ons land. We zijn zeer bereid om hulpprogramma’s op te zetten ter ondersteuning van opvangcentra voor vluchtelingen, waar ook ter wereld. We zijn erg blij om hen daar te helpen. Maar als het gaat om immigratie, het uitdelen van paspoorten aan mensen, is dat iets wat we niet langer afhankelijk maken van de vraag of de persoon in kwestie al dan niet uit een vreselijke situatie thuis komt, maar van het antwoord op de vraag wat hij of zij ons gaat brengen. We hebben een fundamenteel andere benadering van immigratie dan wat de afgelopen decennia dominant was in het Westen. We waarderen de natie, onze nationale identiteit, als een zeer belangrijke en zeer positieve waarde die we moeten beschermen.

Hoe wilt u dit nieuwe immigratiebeleid uitvoeren terwijl u lid bent van de EU?

Welnu, daarom willen we de EU verlaten.

Na de verkiezingen zei u dat u een strijd hebt gewonnen. Wat betekent het voor u om de oorlog te winnen?

Er zit nog veel meer achter. Ik denk dat we bijvoorbeeld esthetisch gezien in het Westen de volstrekt verkeerde richting hebben gekozen. We hebben de tonale muziek achter ons gelaten. We hebben de realistische of mimetische schilderkunst achter ons gelaten. We hebben de traditionele architectuur achter ons gelaten. Ik ben sterk gekant tegen de fundamentele filosofische principes van de moderne architectuur. Ik denk dat het fundamenteel verkeerd is.

Wilt u de klok terugdraaien?

Absoluut.

Ik denk dat je terug moet kijken naar de principes van de Franse Revolutie: gelijkheid, vrijheid en broederschap. Ze hebben geleid tot de twee grote emancipatiebewegingen – socialisme en liberalisme – en beide zijn fundamenteel gebrekkig. De ontsporing is op haar beurt weer in een golvend tempo tot stand gekomen. Het modernisme, een vernieuwing van de radicale elementen van de Franse Revolutie, die direct na de Eerste Wereldoorlog in gang is gezet, heeft weer een nieuwe golf van fouten in gang gezet. En toen kwamen de jaren ’60. Er zijn dus verschillende momenten in de afgelopen twee eeuwen geweest.

Socialisme, liberalisme… Waar ziet u conservatisme in het spel?

Het is de filosofie die uitgaat van het besef dat we paradoxale wezens zijn. We willen vrij zijn en tegelijkertijd willen we ingebed zijn. We willen individuen zijn, maar we willen ook lid zijn van een groep. In een goede samenleving is er daar een evenwicht, een delicaat evenwicht dat culmineerde in wat we “het individu goed begrepen” zouden kunnen noemen. Dit bereikte zijn hoogtepunt, geloof ik, in de achttiende eeuw en werd vereerd in dat grote “zwanenzang van de aristocratie”, de negentiende eeuw. Maar nu is het individu, natuurlijk, zo “geliberaliseerd” dat we ons diep geatomiseerd en ongelukkig voelen. We weten niet meer hoe we terug kunnen keren naar de gemeenschap.

Het onderwerp dat uw wereldbeeld heeft gevormd is ‘oikofobie’. Het is een term bedacht door uw mentor, de conservatieve filosoof Roger Scruton: het ontkennen of haten van je eigen cultuur. Is dit wat ‘oikofobie’ betekent?

Ja, ik denk dat onder invloed van het culturele marxisme, dat in de jaren twintig begon en in de jaren zestig dominant werd, intellectuelen, politici, kunstenaars, academici, journalisten en als zodanig de hele elite van onze samenleving door dat idee betoverd zijn. Zij zijn gaan geloven dat wat een utopie in de weg staat – of het nu gaat om een communistische utopie of een liberale utopie – de burgerlijke samenleving is, de burgerlijke tradities, de burgerlijke levenswijze van gewone mensen. Daarom wilde Le Corbusier de hele Rive Droite van Parijs vernietigen. Daarom werden alle tegenstanders van de massa-immigratie op de meest verachtelijke wijze aan de kaak gesteld. En dat is de reden waarom nationale identiteiten moesten worden opgelost in een “Europese Unie”. Want, als je je het communistische manifest in gedachten hebt, vonden Marx en Engels dat deze deel uitmaakten van een burgerlijke realiteit die de vorming van “ware” loyaliteit tussen de arbeiders over de hele wereld in de weg stond.

“Oikofobie”: Is dat een wetenschappelijke term? Is er wetenschappelijk onderzoek waarop het gebaseerd is?

Het is een sociologische term. Ik denk niet dat kwantitatief empirisch onderzoek zeer zinvol is in de sociale wetenschappen.

U noemt uzelf “de leidende intellectueel in Nederland”.

(Lacht) Dat heb ik al vaak gezegd!

U vecht tegen de elite en bent tegelijkertijd een kroonjuweel van de elite?

Ja.

Hoe breek je een verfijnde filosofische inhoud af aan het gewone volk, uw achterban, uw kiezers? Begrijpen ze wat u bedoelt te zeggen?

Ik denk dat ze dat begrijpen.

Ze begrijpen wat u zojuist hebt gezegd? Dat is behoorlijk geavanceerd.

Ja, ik denk dat ze dat instinctief begrijpen.

Als u met de mensen spreekt, hoe brengt u dan uw boodschap over?

Op dezelfde manier waarop ik het nu aan u overbreng. Natuurlijk hangt de exacte formulering en focus af van het soort publiek dat ik voor me heb en van het soort vragen dat ze stellen. Maar ik denk dat mensen in het algemeen heel goed in staat zijn om het standpunt te begrijpen dat iemand probeert te maken. En ik denk niet dat alle misvattingen die de kranten maken, heel sterk resoneren met de mensen in het algemeen. Het is een soort scholastiek. In de 13e eeuw hebben monniken jarenlang gedebatteerd over hoeveel engelen er op een naaldpunt passen. Deze scholastische debatten, dat is wat we vandaag de dag in de kranten hebben. Zoals: “Is de toespraak van de heer Baudet klinkt een echo van het Italiaanse fascisme, of lijkt het meer op het Francoïsme, of is het eerder Duitsland in de jaren ’30?” Dat soort dingen. Het grote publiek is als, “Wat?” Ze begrijpen dat al deze vergelijkingen gewoon belachelijk zijn. Ze verzinnen het om hun collega-journalisten te laten zien hoe ‘rechtvaardig’ ze zijn. Het algemene publiek, die ziet iemand die zich om hun land bekommert, die de intellectuele inventaris heeft om de mensen die momenteel aan de macht zijn te bestrijden.

Voorafgaand aan het interview zei u dat u in november 2016 een toespraak hield waarin u Donald Trump prees.

Ja, dat was tweeënhalf jaar geleden. Ik ontmoette mijn verloofde op die dag. Het was nog maar een week na zijn verkiezing.

Donald Trump staat bekend om zijn scherpe en abrupte retoriek. Hij is zeer repetitief. Hij slaat meerdere malen op de spijker. Als ik naar u luister, bent u zo’n beetje het tegenovergestelde van de manier waarop u praat, de manier waarop u uzelf uitspreekt.

Desondanks hoop ik dat ik ook succesvol zal zijn. (Lacht)

Nou, u bent gewoon verbluffend succesvol geweest.

Maar ik ben ook erg repetitief geweest, mijn vriend. Overschat me niet. Op ons campagnetocht zeg ik al meer dan anderhalf jaar dezelfde dingen, en ik gebruik nu al meer dan anderhalf jaar dezelfde voorbeelden.

Welke zijn dat?

De belangrijkste thema’s van onze campagne voor de afgelopen verkiezingen waren het stoppen van ongecontroleerde immigratie, het bestrijden van klimaat-mysticisme en het herstellen van de koopkracht. Natuurlijk hebben we iets andere onderwerpen voor de komende Europese verkiezingen. Maar, nogmaals, de hoofdfilosofie en de belangrijkste argumenten zullen hetzelfde blijven.

Hoe bent u erin geslaagd om deze huidige hype van groene milieupolitiek tegen te gaan?

Door alleen maar de waarheid te zeggen. Ik weet niet hoe ik deze vraag op een andere manier moet beantwoorden. Ik heb gewoon verklaard dat ik er niet in geloofde. Het groene geloof is in mijn ogen een ketterij, het is een klassieke ketterij, een immanente politieke theologie. Let wel, het komt allemaal neer op een hervertelling van de Ark van Noach met een aanstaande overstroming vanwege onze zonden, die we dan kunnen voorkomen door ons te bekeren. Ik geloof dat we rond het jaar 1000 in soortgelijke fantasieën verzeild raakten.

Over het algemeen durven conservatieve partijen dit niet te zeggen. Ze gaan met de groene golf mee.

Het zijn dhimmis. Ze onderwerpen zich aan de parameters die links heeft gesteld voor een aanvaardbare discussie, voor een aanvaardbare mening. Ze bezwijken voor het ‘grote verhaal’ van hun tegenstanders. Dat is nooit een heel slim ding om te doen. Integendeel, wij zeggen openlijk dat wij niet alleen principieel tegen hun beleidsvoorstellen zijn, maar ook tegen hun onderliggende veronderstellingen. Dat is ook de reden waarom ik niet zeg dat ik een hervorming van de EU wil. En ik denk overigens dat een dergelijke hervorming überhaupt onmogelijk is – David Cameron heeft dat duidelijk aangetoond. Maar we zijn niet alleen tegen dit of dat aspect van de EU, deze of gene richtlijn, we denken dat de filosofie die eraan ten grondslag ligt, verkeerd is. Het idee alleen al dat we verder moeten gaan dan de nationale identiteiten en dat we een soort “Europese” bureaucratie moeten hebben die ons leven in goede banen leidt. Alles wat met de EU te maken heeft, moet dus uiteindelijk worden ontrafeld. De euro, de open grenzen, het gemeenschappelijk visserijbeleid. Hetzelfde geldt voor het hele klimaatveranderingsproces.

U bedoelt bijvoorbeeld dat de klimaatverandering  door de mens wordt veroorzaakt?

Ja, het hele ding is verkeerd. Het hele probleem van de immigratie is ook verkeerd. De parameters van het huidige politieke debat zijn fundamenteel verkeerd.

Wat is er precies mis met immigratie?

Het idee dat we allemaal reizigers zijn, dat we allemaal migranten zijn, dat we uiteindelijk allemaal uit Afrika komen en dat het er dus niet echt toe doet hoeveel mensen we nu in onze landen toelaten. Of neem het idee dat we mensen moeten toelaten op basis van een VN-vluchtelingenverdrag. Dat is gewoon verkeerd. Het hele idee is verkeerd. Iemand krijgt het recht om mijn medeburger te zijn omdat hij of zij ergens in een slechte situatie verkeert? Dat voel ik niet. Ik denk niet dat het waar is. Ik wil het niet.

Ik heb van  afstand gezien dat u met een enorme hoeveelheid energie en wilskracht in het offensief zit. Waar haalt u uw energie vandaan?

Klassieke muziek.

Welke?

Heel eenvoudig de hele klassieke traditie, van Bach en Mozart en Beethoven tot Brahms en Strauss en Wagner.

Is er een bepaald soort muziek waar u naar luistert als u in debat gaat?

Nee, niet in het bijzonder. Maar de klassieke muziek heeft mijn identiteit op een beslissende manier gevormd. Het heeft mijn esthetische gevoeligheden, mijn filosofische visie gevormd. Ik denk niet dat het mogelijk is om Europa te begrijpen en de intimiteiten, de ongelooflijk subtiliteiten van de Europese geest, te begrijpen zonder een diepgaand begrip van de Europese kunst. Het is een voorbeeld van de boosaardigheid van links en van de Europese Unie, van de liberale filosofie en globalistische opvattingen, dat ze de moderne kunst en moderne architectuur zo ondersteunen, dat ze naar popmuziek luisteren en ‘ghetto’-levensstijlen uitdragen.

Luistert u niet naar popmuziek?

Natuurlijk niet. (lacht) Het is onmogelijk om ernaar te luisteren!

Zelfs geen Rolling Stones of Beatles?

Nou, ik maak een uitzondering voor de Beatles, maar niet voor de Rolling Stones. The Beatles zijn de beste fast food die we hebben, laten we het zo zeggen. Maar toch is het als een McDonald’s hamburger in vergelijking met een echte maaltijd.

Vecht u niet tegen windmolens met deze houding?

Absoluut. Ik ben erg tegen windmolens. Ik wil alle molens uit Nederland. Behalve de tradiutionele natuurlijk. (lacht).

Maar meer to the point…

Wel, het is duidelijk dat het grote publiek altijd folklore heeft gehad en ik verwacht niet dat 17 miljoen mensen in Nederland de fijnere harmonische details van Schumanns Pianoconcerto kunnen reproduceren. Maar de maatschappij heeft een elite nodig die de weg wijst.

Kunt u mij vertellen wat er nu op het spel staat?

Beschaving.

Westerse, Judeo christelijke beschaving?

Ik weet niet zeker of het heel relevant is om het adjectief ‘westers’ toe te voegen. Het is gewoon een beschaving waar we voor vechten. Het goede, het ware en het mooie.

Maar wat zijn de pijlers van de beschaving?

Nou, ik denk dat uiteindelijk de esthetiek het hoogste criterium is. Onze beweging is daarom, zoals elke politieke beweging, ook een esthetische beweging. En ware schoonheid, in mijn ogen, erkent zowel het unieke karakter van het individu, van elk individu in zijn of haar individuele levensverhaal, maar het biedt ook een taal, een muzikale taal of een grammaticale taal, of zelfs een visuele taal, die een gemeenschappelijk referentiekader impliceert. Dus het probleem van de inbedding, het probleem van de moderne wereld, zou je kunnen zeggen, is geïmpliceerd in de benadering van de kunsten.

Het punt van de verschillende kunst- en ambachtsbewegingen die ontstonden als reactie op de industrialisatie in de tweede helft van de 19e eeuw, was dat we ons ondanks de massaproductie, de massamaatschappij, de verstedelijking, enzovoort, nog steeds ingebed moeten voelen. Daarom werden ornamenten en gevels, evenals het gebruik van natuurlijke materialen, zo belangrijk geacht: ze hielpen om de geestelijk daklozen een goed gevoel van thuis te geven. Het probleem met moderne architectuur is dat het de alledaagsheid zodanig benadrukt dat het de mensen volledig atomiseert. Het verschil tussen de modernistische gebouwen in Brussel en die in Kuala Lumpur en Pyongyang is niet te onderscheiden. Je ziet ook geen verschil tussen de individuele appartementen of kantoren in elk van die gebouwen: ze zijn allemaal volledig uitwisselbaar en dat maakt mensen erg ongelukkig, geloof ik, want ze worden volledig uitwisselbare individuen in hun massa-appartementsgebouwen. Mensen willen een huis dat van hen is. Ook al is zo’n huis niet erg specifiek, of heel groots, het is toch hun huis, hun plaats op aarde, idealiter met een stukje land eromheen, met een buurt waarmee ze zich verbonden voelen – kortom, iets waarmee ze zich ergens thuis voelen, dat ze een bepaalde plaats van herkomst hebben en deel uitmaken van een bepaalde bestemming.

Hoe bent u opgevoed?

Ik ben opgegroeid op een volledig 19e eeuwse manier. Ik ben opgegroeid in een zeer ouderwets gezin.

Normaal gesproken komen tieners in opstand tegen hun ouders. Heeft u die opstandige fase ooit meegemaakt?

Nee. En ik ben het er niet mee eens dat dat normaal is. Ik denk gewoon niet dat het waar is. Al deze “opstand” is een zeer specifiek historisch fenomeen dat zich in de jaren ’60 en ’70 voordeed en werd veroorzaakt door leraren van een zeer specifieke filosofische school – de Frankfurter School die het cultureel marxisme verspreidde – en ik denk dat het door toekomstige generaties met grote argwaan zal worden bekeken. Naar mijn mening is het volkomen normaal dat kinderen van hun ouders houden, opgewonden zijn over het vooruitzicht om verantwoordelijkheden op zich te nemen en er trots op zijn deel uit te maken van een lange keten van voorouders en nakomelingen. Ik denk dus niet dat het normaal is dat jongeren “rebellen zonder reden” zijn en naar Bob Marley luisteren terwijl ze hun ouders vervloeken. En wat ik denk dat er gebeurd is, is dat de huidige generatie – dat wil zeggen mijn generatie – de ideeën van hun ouders heeft gekopieerd (geheel in lijn met mijn mening), in dit geval, hun gebrekkige ideeën over de noodzaak om in opstand te komen. Maar het niets vinden om in opstand te komen eindigde voor hen met nihilistische bezigheden. Omdat ze trouw willen zijn aan hun ouders door in opstand te komen, zijn ze net begonnen met het roken van marihuana.

Kan ik misschien een onderwerp aan de orde stellen dat u niet hebt genoemd? Ik denk dat er iets is waarover uw lezers willen horen.

Alstublieft.

We zijn nu getuige van de ontwikkeling van een nieuwe woordenschat van politiek discours in het Westen, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. De namen of labels die mensen daarvoor proberen te vinden zijn populisme, conservatisme, nationalisme, of wat dan ook.

In elk land zien we politici, schrijvers en geleerden die een nieuwe benadering van politiek en samenleving proberen te ontwikkelen, met inbegrip van het culturele verhaal, dat de nationale tradities omvat en het gedeelde erfgoed van onze gedeelde beschaving, onze gedeelde westerse wereld erkent.

En het mooie hiervan is dat de mensen zo blij zijn met deze nieuwe leiders die spreken over totaal verschillende waarden, die de gevestigde orde dwingt om onder totaal andere voorwaarden een debat te voeren. Dat is wat Donald Trump deed door zaken aan de orde te stellen die een enquêteur zou doen zeggen: “Ga er niet heen. Ga er niet heen”. En dat is wat we in Nederland hebben gedaan door de oppositie tegen het klimaatbeleid tot ons hoofdthema te maken. Het winnende kaartje is onomwonden te zeggen dat we niet meer in hun verhalen geloven. Dat we iets heel anders willen.

Het is een paradigmaverschuiving.

Precies. Een paradigmaverschuiving. Dat is waar we voor zijn. Of we nu deze of de volgende verkiezingen gaan winnen, we zien het nu overal in Europa en dat is zeer bemoedigend. Daarom kijk ik ook zo uit naar de samenwerking met andere Europese partijen. Ik denk dat er een beweging gaande is tussen de Europese landen, tussen de verschillende partijlijnen. Eerder zoals hetromantisme, of de reformatie. Een echte Europese beweging.

Hoe wordt het genoemd?

Als iemand Voltaire had gezegd dat hij als een leidende figuur van de Verlichting werd beschouwd, zou hij hebben gelachen. Hij zou hebben gezegd: “Verlichting? Waar heb je het over?”

Kunt u die beweging een beetje definiëren?

Ik heb voorgesteld om het Renaissancisme te noemen. Dat is het etiket dat ik soms in Nederland gebruik. Het is het geloof in een heropleving van de Europese geest.

Maar wat is de gemeenschappelijke basis van ons in Zwitserland, u in Nederland en bijvoorbeeld de Zweden. Wat zijn de elementen die ons met elkaar verbinden?

Nou, dat is natuurlijk een zeer interessante vraag. Wordt ons gedrag verklaard door de natuur of door de voeding? Het is een voortdurend debat tussen sociale wetenschappers en biologen. Is het vanwege genetisch materiaal of is het vanwege de cultuur dat we de neiging hebben om op onze typische manier te reageren op de buitenwereld? Het laatste woord hierover is niet gezegd. Wat verklaart gedrag? Het is een interessante vraag, maar ik ben geen Nobelprijswinnaar.

Wat ik zoek is een gemeenschappelijke bron. Is het een manier om naar het leven te kijken? Is het een vooruitzicht? Is het een bron waar we allemaal uit drinken? Is het een oude cultuur?

U lijkt op zoek te zijn naar een eenvoudig antwoord, zoals zeggen dat het de Bijbel moet zijn, of, het moet Plato zijn, of, het moet Beethoven zijn.

Dat is te eenvoudig voor u?

Ik weet dat er ergens een bepaalde manier van leven is ontstaan en ik wil die beschermen.

Tot slot, laten we ons richten op de verkiezingen in mei. Gaat u iets veranderen in uw agenda en uw campagne?

Ik denk dat het belangrijkste voor de komende verkiezingen is om onze positie als positief te formuleren. We zijn niet alleen tegen de EU, we zijn ook voor Europese waarden, Europese cultuur en Europese samenwerking.

De Europese verkiezingen gaan over het sturen van leden naar het Europees Parlement. Waarom probeert u gekozen te worden in een parlement waar u eigenlijk tegen bent? Moet u de verkiezingen niet helemaal boycotten?

Ja. [Lacht en kijkt naar zijn assistent.] Wat moeten we op die vraag antwoorden? (En weer serieus:) Wat ik leuk vind aan wat er nu gebeurt is dit: omdat er een nieuw politiek discours aan het ontstaan is, zien we radicale veranderingen in het politieke establishment in bijna elk Europees land. Ik voel me diep Europees, maar niet solidair met de EU. Ik zie het EU-platform nu dus als een ontmoetingsplaats voor bondgenoten. Ik ben erg enthousiast dat we gaan samenwerken met mensen uit Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, Polen, Tsjechië, enzovoort.

Heeft u al contact opgenomen?

Ja, ik heb al jaren contact met mensen uit die landen. Het is niet zo dat we anti-samenwerking of anti-Europees zijn. Het is gewoon dat we niet denken dat we een continentale bureaucratie nodig hebben om ons leven tot in de puntjes te beheren. En een van de meest opwindende en hoopvolle ontwikkelingen die ik in mijn hele leven heb meegemaakt, is deze Europese lente die aan de gang is. Er is iets nieuws in opkomst en het is breder dan alleen Europa. Het is het Westen. We zien het ook in Amerika, in Brazilië, in Australië.
Dat noem ik een renaissance, of een ontwaken, of een samenkomst. Wat de term historici er ook voor mogen vinden, ik denk dat we deel uitmaken van een beweging in de hele westerse wereld die de richting zal veranderen die al onze landen in de komende twee generaties zullen inslaan.

Wat maakt u daar zo zeker van?

Het is een hoop.

Hoe krijgt u de maximale aandacht? Is er een strategie?

Nee. Ik ben gewoon mezelf. Ik spreek de waarheid, of beter nog: we zijn eerlijk in onze zoektocht naar de waarheid. Onze kiezers begrijpen dat. We hebben een richting aangegeven. We zijn vrij duidelijk over bepaalde parameters ervan. We zijn ervan overtuigd dat continentaal bestuur vanuit Brussel niet de weg vooruit is. Die massale immigratie uit Afrika is niet de manier om onze samenlevingen te verbeteren. En als het gaat om iets waar u naar vroeg – wat de bepalende kenmerken van de Europese esthetiek zijn, bijvoorbeeld – gaan we graag een open discussie aan met anderen.
Ik denk dat bewegingen die hebben geprobeerd esthetische principes vast te leggen en deze aan de buitenwereld te forceren – zoals het fascisme bijvoorbeeld – volledig zijn mislukt. Ik bedoel, fascistische architectuur mist voor mij heel duidelijk het punt, toch? Het laat zien dat het fascisme in wezen een modernistische beweging is. Het is een oikofoob futurisme, geen traditionalisme. Maar dit alles kan deel uitmaken van een gesprek. En ik denk dat onze kiezers het gevoel hebben dat we bereid zijn om dat gesprek met hen aan te gaan. Om nog een laatste punt over Zwitserland te maken: wat ik bewonder van Zwitserland is dat het door het referendumsysteem een voortdurend gesprek tussen de elites en de bevolking in stand heeft gehouden. En dat is gewoon geweldig. Dat is wat ik ook voor mijn land wil.

Het interview is maandag 25 maart in Amsterdam gehouden.

Bron:

“There’s a proper reawakening across Europe going on”

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.197 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8466 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

4 Comments on Exclusief interview met Thierry Baudet: “Er is in heel Europa een ware herontwaking gaande”

 1. Geweldig interview. Ben het er helemaal mee eens. Baudet is een grote maar hij gaat nog veel groter worden.

  Liked by 1 persoon

 2. Walther Woortman // april 1, 2019 om 02:07 //

  Van mij mag hij nog veel groter worden, zo groot dat hij de volgende tweede kamer verkiezingen de allergrootste partij wordt en hij dan spijkers met koppen kan slaan.
  Ik hoop dan ook dat PVV ook met hem samen kan mee regeren

  Like

 3. Horatius // april 1, 2019 om 11:39 //

  Eindelijk een politicus met een brede visie op de huidige problematiek in Europa en in een geheel eigen unieke stijl en woordkeuze.
  Geen pratende pop, geen goedkope oneliners maar een boodschap waar respect uitspreekt voor onze in vele eeuwen opgebouwde normen en waarden en cultuur.

  Samen met de PVV en een gerenoveerde VVD kan hij in de nabije toekomst een kabinet gaan vormen om ons land te verlossen van de politieke correctheid die heeft geleid tot zelfhaat, open grenzen voor economische vluchtelingen, militante moslims en ander gespuis.

  Het demoniseren heeft zijn allerbeste tijd gehad want het gewone volk pikt dit niet meer want die zien dagelijks de harde praktijk en de desastreuze resultaten van de linkse goedmensenmentaliteit.

  De herontwaking van Europa zal zich gaan vertalen in de resultaten van de a.s. verkiezingen voor het Europees parlement waarbij de anti-immigratiepartijen een flinke winst zullen gaan boeken.

  Want het is te gek voor woorden dat de zelfbenoemde machthebbers in Brussel zonder het volk te raadplegen Pacten en Verdragen gaat ondertekenen die de ondergang inhoudt van de diverse nationale identiteiten en de basis legt voor een bloedige burgeroorlog en een onvermijdelijke islamisering van in ieder geval West-Europa. Dergelijk elitair gedrag houdt een minachting in van de mening van de autochtone bevolking en dat moet worden afgestraft, voorlopig echter via de stembus.

  Het afschaffen van het referendum is in feite een verkapte oorlogsverklaring t.a.v. de eigen bevolking die geacht wordt zich neer te leggen bij het huidige omvolkingsproces wat gaat leiden tot onbeheersbare maatschappelijke chaos, grootschalige rellen en demonstraties en uiteindelijk het faillissement van de verzorgingsstaat.

  Men kan niet ongestraft de helft van de bevolking van Afrika overhevelen naar Europa in het kader van een multicultureel experiment onder de leuze: ‘de wereld is van iedereen’ ongeacht zijn cultuur, religie, ideologie en exotische extremiteiten. En dan hebben we het nog niet eens over de zeer beperkte opnamecapaciteit per EU-lidstaat en de gevolgen voor het leefklimaat door al die georganiseerde volksverhuizingen.

  Hopelijk wordt Thierry Baudet onze volgende minister-president om enige orde op zaken te stellen en de puinhopen op te ruimen van 40 jaren wanbeleid van o.a. de PvdA.

  Maar de tijd dringt want voordat men het in de gaten heeft staat er een Europees leger paraat om o.a. het populisme de kop in te drukken met alle mogelijke middelen.

  Men is gewaarschuwd!

  Liked by 1 persoon

 4. Kokkelkorn // april 1, 2019 om 18:14 //

  Welke klootzakken willen dienen in het leger van de leugen, vele zullen zeggen ,val dood. We gaan toch niet een leger dienen ,wat tegen het eigen volk en de waarheid vecht, Hebben jullie eens gekeken ,welke soepjurken in Brussel zitten. Daar zijn wij niet van gediend. Europa gaat in sneltreinvaart in op rechts, e ziet het gevaar van de EU eindelijk onder ogen.. De waarheid gaat zeer zeker van de leugen winnen. Europa is ver wakker.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s