Nieuw

Geboorte van het aanvalsgeweer – Sturmgewehr 44

Het aanvalsgeweer wordt nu gebruikt door infanterie-eenheden in legers over de hele wereld. Voor de Tweede Wereldoorlog waren dergelijke wapens echter vrijwel onbekend. Het eerste massageproduceerde aanvalsgeweer werd tijdens dat conflict door nazi-Duitsland geïntroduceerd. Dit wapen beïnvloedde vele latere ontwerpen, en het kan zelfs direct gerelateerd zijn aan de beroemde Russische AK-47.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam er een verrassend feit aan het licht. Het geweer, het belangrijkste infanteriewapen, was geen bijzonder effectief middel om aan de vijand verliezen toe te brengen.

Veel geweren die tijdens dat conflict werden gebruikt waren uitstekende wapens: het Britse Lee-Enfield grendelrepeteergeweer – ook wel bolt action genoemd, naar de Engelse terminologie, een geweer waarbij het openen en sluiten van de loop bij het herladen door middel van een grendel handmatig gebeurt – bijvoorbeeld, was voorzien van een 10 schots magazijn en de uitstekend opgeleide professionals van de British Expeditionary Force waren tijdens de vroege gevechten in staat om vijftien gerichte schoten per minuut af te vuren.

Sturmgewehr 44. Foto: Claus Ableiter / CC BY-SA 4.0

Het probleem was dat relatief weinig van die schoten hun doelwitten raakten. Artillerie was de belangrijkste doodsoorzaak in de Eerste Wereldoorlog, naar schatting 70% van de Britse en Franse gevechtsslachtoffers aan het Westelijk Front en ongeveer 60% van de Duitse slachtoffers. Het volgende dodelijke wapen was het machinegeweer.

Het was niet mogelijk om onderscheid te maken tussen gevechtswonden veroorzaakt door machinegeweren en geweren, omdat de meeste zware machinegeweren die door alle partijen werden gebruikt, dezelfde patronen afvuurden als infanteriegeweren. De observatie op het slagveld maakte echter duidelijk dat het machinegeweer verantwoordelijk was voor veel meer slachtoffers dan het geweer.

Infanteriesoldaat met Sturmgewehr 44. Bundesarchiv – CC BY-SA 3.0 de

De kwestie was geen fout met de geweren zelf – het gemiddelde bereik waarbij geweren werden gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog was meer dan zevenhonderd meter. Op die afstand en met behulp van ijzeren vizieren is het nauwelijks mogelijk om een ​​doel van menselijke grootte te onderscheiden, laat staan ​​om het met één schot betrouwbaar te raken.

Wat nodig was, was een wapen dat gemakkelijk door een enkele soldaat te dragen was, en ook in staat was tot volledig automatisch vuur waardoor het een betere kans zou krijgen om een ​​ver verwijderd doelwit te bedwingen.

Sturmgewehr 44 in het Slag om de Ardennen museum. Foto: Joey Van meesen / CC BY 2.0

Een van de eerste pogingen om zo’n wapen te produceren was de Fedorov Avtomat, ontworpen door een kapitein Fjodorov in het Russische leger in 1915. Dit wapen vuurde het Japanse 6,5×50mm SR Arisaka patroon af dat in Rusland op grote schaal beschikbaar was omdat veel van zijn infanteristen waren uitgerust met Arisaka geweren.

Postzegel van Rusland: Het Russische wapen uit de Eerste Wereldoorlog. De 6,5 mm Fedorov Avtomat model 1916.

De Avtomat was voorzien van een 25 schots magazijn en was in staat tot volautomatisch vuur. Het werd in kleine aantallen gebruikt door het Russische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, en door beide partijen in de daaropvolgende Russische Burgeroorlog.

De Fedorov Avtomat kan beschouwd worden als het allereerste voorbeeld van wat we nu een aanvalsgeweer noemen, maar het was niet bijzonder succesvol als oorlogswapen. Het was complex en duur om te produceren, het was niet bijzonder nauwkeurig, en het had de neiging tot oververhitting en vastlopen.

Later in de oorlog produceerden de Fransen de Ribeyrolles Carabine Mitrailleuse 1918. Deze gebruikte een volledig nieuwe kogel, gemaakt door een 8mm Lebel projectiel necked-down – een patroon veranderen door het te forceren tot een kleiner kaliber en grootteversie – samen te voegen met de .351 Winchester zelfladend magazijn.

Ribeyrolle,1918. Foto: Grunty89

De Ribeyrolles bleken uiterst onbetrouwbaar in gebruik en werden nooit gebruikt in de strijd. Het was echter de eerste keer dat iemand probeerde iets te produceren wat later een “intermediaire” vuurkracht genoemd zou worden, een geweer met gereduceerd vermogen, speciaal ontworpen voor gebruik als volautomatisch wapen.

In de zoektocht naar verbeterde vuurkracht kozen de meeste legers in de Eerste Wereldoorlog voor het machinepistool, een wapen dat volautomatisch vuur kan afvuren, maar dat gebruik maakte van pistoolmunitie. Deze wapens hadden een korte reikwijdte en een geringe nauwkeurigheid, maar bleken ideaal voor dichtbije loopgravengevechten. De Zwitserse Pistolengewehr werd in 1921 geïntroduceerd en gebruikte hetzelfde vergrendelingsmechanisme als het pistool van Luger. Het had een kamer voor een 7.65x35mm patroon en was een select vuurwapen dat gebruikt kon worden in semi of volautomatische modus. Het werd echter niet geadopteerd buiten het Zwitserse leger.

Luger pistool van het leger van het Derde Rijk. Door Rama, CC BY-SA 2.0 fr

In Duitsland leidde onderzoek tot de ontwikkeling van de Vollmer M35, een geweer met volledig automatische capaciteit. Het bleek echter complex en te duur om te produceren en het werd nooit in massa geproduceerd.

Het standaard Duitse legergeweer, de Karabiner 98k, was een betrouwbaar en nauwkeurig wapen, maar het was groot en log. Het paste niet bij nieuwe Duitse tactische benaderingen gericht op gemechaniseerde oorlogvoering, waarbij infanterie snel vanaf vrachtwagens en gepantserde personeelsdragers in de strijd werden ingezet.

Een Karabiner 98k uit 1940 opgeslagen in het Zweedse legermuseum

In reactie daarop rustte het Duitse leger steeds grotere aantallen van zijn troepen uit met machinepistolen, zoals de MP-38 en later afgeleiden zoals de MP-40, die de 9mm Parabellumpistool kogel vuurde. Ondanks het feit dat deze wapens volledig onnauwkeurig waren op afstanden van meer dan 100 meter, bleken deze wapens tijdens de eerste fasen van de Tweede Wereldoorlog adequaat te zijn.

De Duitse invasie van de Sovjet-Unie in juni 1941 veranderde alles. Geconfronteerd met grote aantallen Sovjet troepen gewapend met het SVT-40 semi-automatische geweer, meldde de Wehrmacht een dringende behoefte aan een automatisch wapen dat gedragen en afgevuurd kon worden door één soldaat, maar met een grotere reikwijdte en nauwkeurigheid dan machinepistolen.

Een SVT-40 zelfladend geweer

Analyses toonden aan dat de meeste gevechten aan het Oostfront plaatsvonden op een afstand van 80 tot 200 meter, dus elk nieuw wapen moest aan de bovenkant van dit bereik nauwkeurig zijn. Duitse ontwikkelingscontracten werden begin 1942 uitgegeven voor een automatisch wapen dat gebruik zou maken van de nieuwe 7,9x33mm Kurz (kort) intermediaire kogel.

Het Duitse bedrijf C. G. Haenel Waffen produceerde prototypes van een nieuw wapen, de MKb 42(H), ontworpen door Hugo Schmeisser. Schmeisser’s naam is nu het meest geassocieerd met het MP 38 machinepistool, hoewel hij bijna niets te maken had met het ontwerp van dat wapen.

Het Haenel MKb 42(H) geweer uit 1942.

Prototypes van de MKb 42 werden in november 1942 in het veld getest en kregen zeer sterke steun van de Wehrmacht. Het nieuwe wapen was volledig automatisch en voorzien van een opvallend, gebogen 30 schots magazijn. Het woog niet meer dan een geweer en kon gemakkelijk worden gedragen en gebruikt door één soldaat.

Meer dan 11.000 MKb 42’s werden in het begin van 1943 voor extra veldtesten gestuurd. Het nieuwe wapen bleek betrouwbaar en nauwkeurig te zijn op een bereik tot 300 meter – een enorme verbetering ten opzichte van bestaande machinepistolen.

Geschillen tussen verschillende afdelingen die verantwoordelijk waren voor de productie van geweren leidden er vervolgens toe dat Hitler boos het werk aan alle nieuwe geweerontwerpen, waaronder de MKb 42, stopzette. De tegenslagen aan het Oostfront leidden echter tot een voortdurende vraag naar verbeterde wapens.

In juni 1944 werd Hitler er uiteindelijk van overtuigd om de MKb 42 persoonlijk te testen. Hij was zo onder de indruk dat hij erop aandrong dat de MKb 42 onmiddellijk in productie werd genomen.

Hitler, die van dramatisch klinkende namen hield, instrueerde ook dat het nieuwe wapen een Sturmgewehr zou worden genoemd. De letterlijke vertaling is “Stormgeweer”, maar dit wordt meestal aangeduid als “Aanvalsgeweer”, de eerste keer dat deze term werd gebruikt.

In de laatste tien maanden van de Tweede Wereldoorlog zijn er meer dan vierhonderdduizend van de nieuwe StG 44 geproduceerd. Het aanvalsgeweer bleek een effectief en betrouwbaar wapen te zijn. Ervaring met bittere straatgevechten aan het Oostfront leidde zelfs tot de productie van een Krummlauf-versie, met een 30° of 45° gebogen loop om in staat te zijn om hoeken te kunnen schieten.

MP44 (Sturmgewehr 44), Duitsland.

De invoering van het nieuwe wapen was echter te laat om de nederlaag van de Wehrmacht te voorkomen. De Sovjet-Unie veroverde grote aantallen van deze wapens toen de oorlog ten einde liep. De Sovjets gebruikten ze vervolgens om militaire en politie-eenheden in Oost-Duitsland uit te rusten en opstandelingen in vele delen van de wereld te voorzien.

StG 44’s zijn gebruikt door de PLO en Hezbollah en tijdens recente conflicten in Irak zijn er zelfs overlevende exemplaren uit de oorlogstijd van milities afgenomen. GSG (German Sport Guns), een Duitse vuurwapenfabrikant uit Westfalen, verkoopt momenteel de GSG-StG 44, een semi-automatische .22 kopie van de StG 44.

Officieren van de Oost-Duitse Volkspolizei die in 1955 door de straten van Neustrelitz paraderen. De StG 44 bleef in dienst tot begin jaren zestig. Door Bundesarchiv – CC BY-SA 3.0 de

Ook wordt alom gezegd dat de StG 44 het ontwerp van de AK-47, het meest gebruikte aanvalsgeweer van de 20e eeuw, direct heeft beïnvloed. Of dat waar is, is echter moeilijk te beoordelen.

Officieel werd de Avtomat Kalashnikova 47 (AK-47) ontworpen door Mikhail Kalashnikov, een Russische gevechtssoldaat die gewond raakte in de strijd tegen de nazi’s voordat hij naar het belangrijkste Sovjet geweerontwerpbureau verhuisde. Dit was verrassend omdat Kalasjnikov formeel niet was opgeleid als ingenieur, ontwerper of zelfs niet als wapensmid.

AK-47 – Van de naar schatting 500 miljoen vuurwapens wereldwijd behoren er in 2004 ongeveer 100 miljoen tot de familie Kalashnikov, waarvan driekwart AK-47. -Allatur CC BY-SA 3,0

Kalasjnikov was een boerenzoon en eerder een enthousiaste knutselaar die droomde van het ontwerpen van een nieuw wapen voor het Rode Leger. Hij was ook een bijzonder vurig communist, dus politiek gezien was het de Sovjets goed uit te leggen dat hun nieuwe wapen niet door een technocraat, maar door een gewone Sovjet-soldaat was gemaakt. Het verhaal deed het goed in de Pravda, maar niet iedereen geloofde het.

De meeste vroege ontwerpen van Kalasjnikov werden afgewezen. Pas toen hij naar de fabriek van Izjevsk Armaments in het Oeralgebergte verhuisde, verbeterde zijn ontwerp voor een nieuw wapen plotseling tot het punt waar het werd geselecteerd als de winnende inzending voor een wedstrijd om in 1946 een aanvalswapen voor het Sovjetleger te ontwerpen.

Sturmgewehr 44

Veel mensen hebben het gevoel dat het niet toevallig is dat de ontwerper van de StG 44, Hugo Schmeisser, en leden van zijn ontwerpteam die door de Russen gevangen waren genomen, van 1946 tot 1952 in dezelfde fabriek moesten werken. Opvallend is ook dat de vroegste prototypes van de AK-47 die in Izhevsk werden geproduceerd vergelijkbaar waren met de StG 44, hoewel de productieversies opmerkelijke verschillen vertoonden.

Sommige mensen hebben er zelfs op gewezen dat Kalashnikov, nadat het Duitse ontwerpteam toestemming had gekregen om naar huis terug te keren, nooit meer een innovatief wapen heeft geproduceerd.

Kalashnikov wordt nog steeds algemeen beschouwd als de ontwerper van de AK-47, hoewel hij in 2009 in een interview ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag toegaf dat hij mogelijk “geholpen” werd door Hugo Schmeisser en zijn team. Schmeisser overleed in 1953 en sprak nooit over zijn tijd in Rusland.

Kalashnikov overleed in 2013 op vierennegentigjarige leeftijd. In september 2017 werd in het centrum van Moskou een herdenkingsbeeld van de uitvinder onthuld. De basis waarop de figuur stond, was versierd met enkele gegoten metalen plaquettes met gedetailleerde beelden van de AK-47. Of tenminste, de meeste wel.

Mihail Kalashnikov. Foto: Mil.ru / CC BY 4.0

Beschamend en ironisch genoeg toonde minstens één ervan een StG 44 – blijkbaar had de beeldhouwer de twee wapens, die er van buiten erg op elkaar lijken, in de war gebracht. Al snel verscheen een grimmige ambtenaar met een slijptol om het nieuwe monument te “corrigeren” door de afbeelding van het Duitse wapen te verwijderen.

Bron:

Birth of the Assault Rifle – The Sturmgewehr 44

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.130 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (7761 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s