Nieuw

Hoe de massa’s worden gemanipuleerd en gestuurd

"De massa's hebben nooit naar waarheid uitgekeken. Ze keren zich af van de feiten waar ze een hekel aan hebben en geven er de voorkeur aan om een fout te aanbidden als die hen kan behagen."

“Als we het mechanisme en de motieven van het groepsdenken begrijpen, is het mogelijk om de massa’s, zonder hun medeweten, volgens onze wil te controleren en te sturen”. – Edward Bernays, 1928

Auteur: Jürgen Fritz – Vertaling: “Rommel”

Framing en wereldbeelden
De laatste jaren is er sprake van veel framing. Hiermee wordt bedoeld dat elke informatie wordt ingekaderd in een context, in een betekenisveld. Alleen hierin krijgt de informatie zelf betekenis, een betekenis die alleen door het kader naar voren komt. Voor dit proces van betekenisgeving is dus een raster van interpretatie nodig. En degene die deze interpretatieroosters bepaalt, stuurt daarmee hoe de informatie wordt ingebed in het wereldbeeld van het individu en kan deze dus ook controleren.

Wereldbeelden en wereldbeschouwingen worden door de meeste mensen al heel vroeg aangelegd. Daarom proberen bijvoorbeeld de meeste religies of ideologieën de kinderen, dat wil zeggen de nieuwe leden van de samenleving, al heel vroeg te programmeren. De meeste mensen veranderen dit van buitenaf ingeschreven programma tijdens hun leven slechts relatief weinig, in het algemeen meestal helemaal niet. In het algemeen benaderen ze nooit de diepste overtuigingen, de kern van de ui, die meestal zeer emotioneel bezet is, en ze reflecteren er zelfs niet op. Dit betekent dat zij zich vaak niet eens expliciet bewust zijn van hun innerlijke overtuigingen. Ze zouden ze zelfs niet eens een naam kunnen geven als hen er naar gevraagd werd.

Nu is sinds het einde van de 19e eeuw, sinds Freud’s ‘Kränkungen der Menschheit’ – term voor kantelende wetenschappelijke ontdekkingen die, volgens Freuds stelling, het zelfbeeld van mensen in de vorm van een narcistische krenking in twijfel hebben getrokken (zoals Copernicus en Darwin) bekend dat de meeste mensen veel meer beheerst worden door onbewuste processen, instincten, behoeften, emoties, etc. dan door rationele overwegingen. En sinds het einde van de 19e, begin 20e eeuw, is er onderzoek gedaan naar hoe mensen, met name de massa’s, onder controle kunnen worden gehouden.

Gustave Le Bon: Psychologie van de massa
Gustave Le Bon (1841-1931) was een Franse sociaal psycholoog. Met zijn werk uit 1895 “De psychologie van de massa” wordt hij beschouwd als de grondlegger van de massapsychologie. Zijn invloed op het nageslacht, wetenschappelijk vooral op Sigmund Freud en Max Weber, politiek in het bijzonder op het nationaal-socialisme en zijn hoofdrolspelers, was enorm. Zijn gedachtegoed wordt vandaag de dag in de sociale psychologie nog steeds besproken. Le Bon was uiterst sceptisch over de cognitieve vermogens en de liefde voor de waarheid van de massa. Zijn scepsis komt bijzonder beknopt tot uiting in het volgende citaat:

“De massa’s hebben nooit naar waarheid uitgekeken. Ze keren zich af van de feiten waar ze een hekel aan hebben en geven er de voorkeur aan om een fout te aanbidden als die hen kan behagen. Wie hen weet te misleiden, zal gemakkelijk hun meester worden, wie hen wil verlichten, zal altijd het offer zijn”.

Hier hebben we in principe al de redenen genoemd waarom elke opheldering voor ons als mens gedoemd is te mislukken, maar is er in ieder geval al tientallen jaren sprake van een retraite? Moeten we ons er dus bij neerleggen dat de meeste mensen zo zijn en ons daaraan aanpassen?

Edward Bernays: De mens is een irrationeel, instinct-gecontroleerd wezen
Edward Bernays (1891-1995) was 50 jaar jonger dan Le Bon. Hij was een neef van Sigmund Freud en een pionier in de toepassing van onderzoeksresultaten van de nog jonge psychologie en sociale wetenschappen in de openbare ruimte. Zijn successen op dit gebied in het begin van de 20e eeuw hielpen Freuds psychoanalyse in de Verenigde Staten te populariseren. Life Magazine telt hem tot de honderd invloedrijkste persoonlijkheden van de 20e eeuw. Freud’s visie op de mens is fundamenteel voor Bernay’s werk en argumentatie. Het is gebaseerd op de volgende veronderstelling:

De mens is een irrationeel wezen dat gemotiveerd wordt door onbewuste impulsen, wat noodzakelijkerwijs culturele terughoudendheid en controle vereist. Dit geldt in het bijzonder voor de psychologie van de massa. Op basis hiervan ontwikkelde Edward Bernay campagnes om de mening te beïnvloeden, gebaseerd op de toenmalige bevindingen in de massapsychologie. Bernays betoogde als volgt:

“Als we het mechanisme en de motieven van het groepsdenken begrijpen, is het mogelijk om de massa’s, zonder hun medeweten, volgens onze wil te controleren en te sturen”.

Hij noemde de techniek van meningsvorming op basis van wetenschappelijke kennis “engineering of consent” (qua strekking: techniek voor de productie van toestemming en consensus).

Propaganda
Met zijn boek Propaganda uit 1928 legde hij de basis voor modern communicatiemanagement dat ook nu nog steeds van kracht is. Bernays maakte vooral gebruik van de bevindingen van de toen nog jonge gedragspsychologie, die met zeer eenvoudige modellen van de menselijke geest werkte om het geheel in dienst te stellen van overheden en bedrijven. Propaganda, het belangrijkste werk van Bernays, begint met het hoofdstuk “Chaos organiseren”:

“De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa’s is een belangrijk element in de democratische samenleving. Zij die de onzichtbare mechanismen van de samenleving manipuleren, vormen een onzichtbare regering, die de ware heerser van ons land is. We worden geregeerd, onze geesten gevormd, onze smaken gevormd, onze ideeën worden meestal gesuggereerd door mannen waar we nog nooit van gehoord hebben. Dit is een logisch gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving is georganiseerd”.

“Om in een evenwichtige samenleving samen te leven, moeten grote aantallen mensen op deze manier samenwerken. In bijna elke actie in ons leven, of het nu gaat om politiek of bedrijfsleven, in ons sociaal gedrag en ethisch denken, worden we gedomineerd door een relatief klein aantal mensen die de mentale processen en gedragspatronen van de massa’s begrijpen. Zij zijn het die de touwtjes in handen hebben, die het publieke denken beheersen”.

Een van zijn voorkeurstechnieken voor het manipuleren van de publieke opinie was het gebruik van “neutrale deskundigen” om een verklaring geloofwaardig te maken, maar vooral het indirecte gebruik van prominente derden:

“Als men de leiders kan beïnvloeden, met of zonder hun bewuste medewerking, beïnvloedt men automatisch hun groep”.

Van propaganda naar public relations
In de Eerste Wereldoorlog  steunde Bernays de Amerikaanse regering onder Wilson in het Comité voor Publieke Informatie in haar pogingen om publieke goedkeuring te verkrijgen voor de toetreding van de VS tot de oorlog. In 1917, het oorlogsjaar, voerde hij campagne onder het motto “Maak de wereld veilig voor de democratie”.

In de naoorlogse jaren probeerde hij de effectiviteit van propaganda als middel om het koopgedrag te controleren en de politieke opinie te vormen in een massademocratie, zelfs in vredestijd. Om het beladen concept van propaganda te vermijden, noemde hij zijn aanpak Public Relations, een uitdrukking die vandaag de dag nog steeds gangbaar is. Met de “Fakkels van de Vrijheid” maakte Bernays van sigaretten een symbool van vrouwelijke emancipatie en liet ze Amerikaanse vrouwen roken. Hij werkte voor Edison en Ford, maar ook voor de CIA. Ze laten hem allemaal hun imago bijschaven of de marktkansen van hun producten verbeteren.

Al deze technieken voor het manipuleren en controleren van de massa’s zijn altijd hetzelfde. Goebbels, die Bernays boek “Propaganda” las, gebruikte ze ook, net als de huidige heersers en de massamedia. Merkel heeft adviseurs die haar trainen en adviseren. ARD heeft zojuist 120.000 euro betaald aan het onheilspellende Berkeley International Framing Institute van het nog onheilspellender Elisabeth Wehling voor instructies over hoe ontvangers subtiel te sturen via taal. De principes zijn altijd hetzelfde.

Conclusies en vragen die rijzen
Met behulp van de ratio, rede (volgens het Platonische zielsmodel, logo, in de hersenen materieel verankerd in de Neocortex) zijn de meeste mensen nauwelijks te beïnvloeden en zijn de massa’s vrijwel niet beïnvloedbaar. Maar dit is precies wat de opheldering probeerde te doen, en de opheldering-filosofen vandaag de dag nog steeds proberen te doen. De vraag rijst dan ook of ze niet a priori gedoemd zijn tot mislukking op het brede front, omdat dit de gemiddelde mensen volledig overbelast.

Mijn stelling: De massa’s van de westerse wereld profiteren enorm van de prestaties van de filosofen, wetenschappers, etc., maar ze begrijpen niet wat tot ongemak in de cultuur leidt, of liever gezegd wat het versterkt, omdat velen zich er simpelweg overweldigd door voelen. Misschien is dit ook de reden van de zelfhaat van veel mensen in Duitsland en Europa; en openstaan voor vreemde, primitieve, onverlichte culturen (meer limbisch systeem en reptielenhersenen of meer thymos en eros).

Is het probleem dan de mens zelf, wiens rationaliteit (logo’s) bij de meeste mensen gewoonweg niet sterk genoeg is en die in ieder geval vaak gewoonweg mateloos met emancipatie en mondigheid overbelast wordt? Zijn er maar een paar echt open en geschikt voor opheldering? Zo ja, wat doen we dan met dit inzicht?

Bron:

Wie die Massen manipuliert und gelenkt werden

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.161 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8021 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

1 Comment on Hoe de massa’s worden gemanipuleerd en gestuurd

  1. ARD heeft zojuist 120.000 euro betaald aan het onheilspellende Berkeley International Framing Institute van het nog onheilspellender Elisabeth Wehling voor instructies over hoe ontvangers subtiel te sturen via taal. De principes zijn altijd hetzelfde.
    ————

    Zie:

    Like

1 Trackback / Pingback

  1. Hoe de massa’s worden gemanipuleerd en gestuurd | toodlessss

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s