Nieuw

Het geval Dennis Honing

Dennis Honing

Recent kwamen er wat video’s voorbij in online kringen waarin ik verkeer van Café Weltschmerz, waarin Dennis Honing enige discussies en monologen hield. Hij greep mijn interesse en dat van meerdere mensen in de groep, omdat hij op zoveel punten dezelfde retoriek had als wij, dus na enige discussie en debat, heb ik de laatste week een stuk of 10 video’s van Dennis Honing op Weltschmerz gekeken. Ik zou eigenlijk graag met de man in discussie gaan, maar gezien men op Weltschmerz met naam en gezicht komt, en gezien Antifa al erg veel van mijn voormalige vrienden en kameraden heeft gedoxxt en lastig gevallen, doe ik dat maar niet. Ik hou het maar op een schriftelijke repliek en analyse. Dus bij deze.

Door: Éordred

Honing is een moslim bekeerling. Hij bekeerde zich in de jeugdgevangenis. De indruk die ik krijg wanneer hij hierover verteld, is dat hij zoekende was naar houvast in een geïndividualiseerde, geatomiseerde maatschappij die de identiteit en cultuur van blanken heeft uitgewist. Honing vergelijkt zijn motivatie om te bekeren dan ook vaker met het Heimliche gevoel van de KVP: kerk, familie, gronding, traditie. En impliciet, al zegt hij dat niet, denk ik ook hiërarchie en patriarchie. Dit herken ik heel erg. Ik ben om vergelijkbare redenen toegetreden tot het Calvinistische geloof. Ik was ook zoekende naar betekenis en houvast, maar ik koos Calvinisme uit nationalistische overwegingen, ik vind dat het de meest Nederlandse vorm van religieuze uitdrukking is. Honing koos Islam omdat hij het theologisch het meest uitgedachte vond. Dat geloof ik niet zo. Islam heeft een armoedig theologisch bestel, er zijn geen Aquinasen of Augustines, geen Luther, Calvijn of Zwingli. De islamitische discussie rondt vrije wil is samen te vatten als “Allahs intercessie ten alle tijden”. De theologische discussie in Islam rond rechtvaardige oorlog draait slechts om Jihad. Ga zo maar door. Ik denk eerder dat Honing Islam koos omdat men wegkomt met veel radicalere traditionalistische uitspraken als Moslim. En omdat het populairder is dan het veelal wegkwijnende Christendom. Tegen sodomie zijn kom je als Moslim mee weg. Teken een Nashville verklaring als Christen en het hele land valt over je heen.

Voor de duidelijkheid: ik vind Honing sympathiek, maar hij is wel een verrader. Een moslim bekeerling met een Somalische vrouw waar hij vier kinderen mee heeft. Dat maakt hem een Volksverrader en Cultuurverrader in mijn ogen, in de ogen van de meeste Nederlandse Nationalisten, en ongetwijfeld ook in de ogen van de meeste lezers hier. Honing was namelijk ook een Salafist met terroristische connecties, waar hij op terug is gekomen. Laat ik aan de hand daarvan mijn perspectief op Islam uiteenzetten.

Ik ben een Traditionalist, Nationalist en Reactionair. Honing praat altijd angstig over Soldiers of Odin die door de straten patrouilleren. Dat ben ik niet, ik ben eerder deel van de intellectuele vleugel daarvan. Met andere woorden, in de ogen van links, ben ik een extreem rechtse neonazi. Alles ter rechterzijde van de VVD is een neonazi namelijk. Binnen Traditionalisme bestaat er een bepaalde sympathie voor de Islam. René Guenon, een van de grote Franse reactionairen, bekeerde zich. Thomas Carlyle, de Britse filosoof die ervan beticht wordt Hitler te hebben geïnspireerd via Wagner en Campbell, heeft bewondering voor de Islam uitgesproken. Hitler zelf vond de militante kracht van Islam wel wat hebben. Arthur d’Gobineau, de man die rassentheorie en de term “Arisch” in Europa introduceerde was een bewonderaar van de Islam. Dit is deel van de filosofische traditie die men Perenialisme noemt en die ikzelf ook aanhang. Volgens perenialisme zijn er sommige eeuwige, onveranderlijke morele waarden die alle menselijke culturen in zich hebben, al manifesteert zich het op verschillende manieren en in verschillende gradaties. Zowat alle culturen, buiten de meest primitieve, kennen het gezin als kern van de samenleving. Alle culturen veroordelen moord, diefstal, overspel en dergelijke. Islam is een van de weinige krachten die zich nog vasthoud aan traditionele moraliteit en zich verzet tegen moderniteit. Daarom zijn er ook veel “extreemrechtse” denkers die het bewonderen, als kracht tegen liberalisme, tegen individualisme, tegen decadentie. Dat kan ook ik waarderen aan Islam. Alleen het uit zich op veel te extreme en barbaarse wijze. Is het gezin de hoeksteen van de samenleving? Ja, maar juist omdat het een koppel bindt, het zorgt voor gezonde seksuele verhoudingen tussen mannen en vrouwen en hen dwingt verantwoordelijkheid te nemen voor enige kinderen die zij krijgen, en daarom is polygamie slecht voor een samenleving. Is jong kinderen krijgen beter dan in de 30? Ja, maar kinderen op hun 9e laten trouwen is wat excessief. Zijn homos een maatschappelijk storende factor met hun gedram en hebben ze meer Soa’s? Ja, maar dan hoef je ze nog niet van een flatgebouw te mieteren. En ga zo maar door. Islam heeft goeie instincten, maar uit het op een te harde, barbaarse manier voor Europese sensibiliteiten.

Toen in 1990 de muur viel en het Communisme verslagen was, zei het Westen triomfantelijk: liberalisme heeft overwonnen. De geschiedenis is ten einde. We zouden nu alleen nog maar een lang proces van economische integratie, globalisering, liberalisering en modernisering in gaan. Met de aanslag van 9/11 kondigde de Moslimwereld heel duidelijk aan: nee, daar gaan wij niet in mee. En sindsdien is de Islam, zonder enige steun, een guerrillaoorlog uit aan het vechten tegen de krachten van moderniteit, liberalisme en globalisme. Krachten die alle uniekheid van culturen en Volkeren willen uitwissen, alle soevereiniteit aan landen en Volken willen ontnemen en overdragen aan een oligarchie van megacorporaties. In het Westen worden we ons langzaam bewust van de problemen van Globalisme en Liberalisme. Ik kan dus de strijd die de Islam voert wel begrijpen en enigszins waarderen.

Wat ik minder waardeer is wanneer Jihadisten Blanke Europeanen opblazen, neerschieten of platrijden. De gewone Europeaan is niet schuldig aan de knechting van de Islamitische wereld. Dat zijn de oligarchen van het grootkapitaal en de elite. Een ander ding dat ik minder waardeer aan Islam is wanneer de Islam zich begint te nestelen in Europa. Islamisering is geen mythe, je hoeft maar sommige wijken in de Randstad te bezoeken om het in actie te zien. 1 op de 17 inwoners van Nederland is een Moslim. In het jaar 1900 waren er misschien 17 moslims in totaal. Ik ben en blijf een Volksnationalist, dus vreemde Volkeren en culturen horen hier niet thuis. Honing klaagt vaker over Wilders’ gebrek aan nuance over Islam en zegt dat rechts en Islam zich op veel meer punten kunnen vinden dan Islam en links. Dat klopt ook, en Wilders doet ons mogelijk weinig gunsten door Moslims zo te antagoniseren. Ik ben best bereid met moslims te praten, maar de onconditionele eis zal altijd zijn: Islam hoort niet in Europa, en Europa is voor Europeanen. Islam in het midden oosten, prima, laten we die Beschaving de ruimte geven om zichzelf te zijn en stoppen te interveniëren. Democratie en Liberalisme zijn in het Westen al moreel bankroet, en dan zouden wij het op gaan leggen aan andere culturen? Volstrekt onzinnig. Laat de Moslimwereld zijn wie zij zijn. Het Westen moet stoppen met wereldpolitie te spellen.

Honing is in die context ook kritisch op Israël en haar invloed in de Europese politiek. Daar ben ik het ook met hem eens. Israël kan volgens de PVV niets fout doen. Wanneer ik op twitter weer eens PVVers bezig zie over de laatste bombardementen in Syrië of Gaza, roepen sommigen praktisch op tot genocide van de Palestijnen en nucleaire oorlog met Iran. Daar schrik ik dan ook wel van. En als men dan kritiek heeft op het gedrag van Israël in het Midden Oosten, staan het CIDI en de PVV voor je deur om je uit te maken voor antisemiet. Dus dat philosemitisme waar Honing kritisch op is binnen rechtspopulisme, dat begrijp ik ook. Honing heeft ook weleens het punt gemaakt dat Joden nooit geïntegreerd zijn in de 2000 jaar dat ze in Europa verbleven, en dat zij daarom als buitenstaanders vervolgd werden. Daar zit denk ik wel een kern van waarheid in. Prompt daarna zegt hij echter dat Joden na de oorlog wel geïntegreerd zijn. Nou nee, de maatschappij is na de oorlog zo erg veranderd dat Joden helemaal niet meer opvielen tussen de massa’s nieuwkomers en de afglijdende decadentie van de autochtonen.

Nu zal ik wel zeggen, en in zoverre snap ik Honing ook wel, als de keuze is tussen Islam of de huidige Globalistische, Neomarxistische, Atheïstische samenleving vol decadentie, dan zou ik ook Islam kiezen. Maar er is ook een Europese traditie waar we naar toe terug kunnen keren.

Honing is voor een moslim wel een slappeling. Hij is heel erg liberaal. Teveel gericht op het individu. Volgens mij is hij gewoon een beetje een new age hippie die iets spiritueels zoekt maar dan in Islam. Mogelijk was hij een authentieker moslim toen hij Salafist was. Nu is hij een soort “culturele moslim” net als dat de meeste rechtse figuren zich “culturele christenen” noemen. Islam is juist bewonderingswaardig om haar onbuigzame hardheid en compromisloos gevecht tegen liberalisme. Dat is ook wat Traditionalisten erin bewonderen. Carlyle sprak van de gezandstraalde Bedoeïen die vanuit een van de hardste klimaten op aarde een wereldrijk stichtten. Die overwinning van adversiteit en die hardheid is wat Islam is. ISIS, Saoedi Arabië, Iran, dat is de meest authentieke uitdrukking van Islam. Ik hoef het niet in mijn achtertuin en ik heb liever Europese tradities, maar dat is wat Islam is, en als jij jezelf Moslim noemt, dien je dat ook te volgen. Niet “Islam, maar we nemen alleen de morele regels die binnen de geldende liberale normen toegestaan zijn”. Dat is wat de ChristenUnie doet met Christendom. De wetten van God negeren als ze de geldende wetten van de mens niet liggen. Ik walg van die inauthentieke figuren. Noem jezelf dan geen Christen of Moslim, je bent gewoon een seculiere humanist. Dan is jezelf als iets anders profileren pure aandachttrekkerij. Mohammed was geen seculiere pacifist. Jezus was geen neoliberale kapitalist.

Honing is ook teveel een voorstander van Multiculturalisme. Hij vraagt om dialoog en stelt dat we samen moéten leven. Waarom? Alle studies en cijfers wijzen uit dat de autochtone blanke bevolking er alleen maar achteruit op is gegaan door migratie. Wij subsidiëren de allochtonen, alle allochtone groepen behalve Oostblokkers zijn meer vertegenwoordigd in de bijstand cijfers per capita dan Nederlanders. Wij hebben een veelvoud aan criminaliteit overgehouden aan multiculturalisme en massa-immigratie. Alle baten die er ooit mogelijk zijn geweest, zijn in de zaken van belasting ontduikende bedrijven verdwenen. De Nederlander betaalt alleen maar. Voor de autochtone blanke is de volledige expulsie van alle niet-Europeanen alleen maar voordelig. Minder druk op de woonmarkt, op het zorgstelsel, minder belastingen om voor onrendabele uitkeringen te betalen, minder files. En daarnaast wil ik gewoon de Nederlandse en Europese cultuur en Volkeren behouden. Behoud dat wat eigen is. Dat is geen abstracte romantische notie, dat is een concreet demografisch vraagstuk. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn autochtonen een minderheid. Met de huidige migratie en geboortecijfers, zijn wij Blanken een minderheid in Nederland ergens rond 2060. Dan ben ik een bejaarde en kan ik er niets meer tegen doen. En als ik kijk naar hoe dingen gaan in Zuid Afrika, en hoe veel venijnige haat er tegen Blanken gepredikt wordt vanuit het establishment, houdt ik mijn hart vast voor wat er gebeuren gaat met ons in de toekomst, als wij niets doen.

Wat mij betreft is samenleven allang niet meer de vraag, maar eerder hoe wij het remigratiebeleid in gaan richten. De diversiteit aan gerechten en dans en kleding in het straatbeeld dat multiculturalisme ons heeft gebracht weegt bepaald niet op tegen de nadelen. Remigratie kan denk ik best humaan en redelijk uitgevoerd worden voor de grootste groepen. Surinamers, Turken en Marokkanen zijn amper geïntegreerd, spreken nog steeds de taal van hun land van afkomst en hangen nog steeds de religie aan. Als wij ze economische stimulansen bieden om terug te gaan zullen een hoop dat doen. Daarin denk ik dan aan werk scheppen in landen van herkomst door investering, opleidingen specifiek voor allochtonen bieden, etc. Allemaal uiteraard voorbehouden op gesloten grenzen. Combineer remigratie met een harde autochtone cultuur waarin wij Europese waarden en tradities boven alle andere stellen, zoals wij deden toen Calvinisme gewoon de Leitcultur was en de rest net aan gedoogd werd, dan lost dat 90% van het probleem op. Dus waarom samenleven, Meneer Honing? Waarom zou ik als Blanke Europeaan mijn geboorterecht verloochenen en arbeiden voor het comfort van anderen? Een scheiding lijkt mij wenselijker.

Ik kies voor Nationalisme, voor het eigen Volk, voor Europese cultuur. En kom maar met een goed argument waarom ik dat niet zou moeten doen.

-Éordred

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.215 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Piranjaha (1740 Articles)
De door mij vertaalde artikelen geven niet per se mijn mening weer. Ze zijn regelmatig ook tegenstrijdig met elkaar. De huidige ‘wetenschap’ kan daar niet zo goed mee overweg, want alles moet in consensus zijn. Naar mijn mening houdt wetenschap en historisch onderzoek in dat je zoveel mogelijk facetten van een bepaalde zaak bekijkt (en na afloop nog steeds niet overtuigd bent en nieuwsgierig blijft). Van allerlei kanten. De logische consequentie daarvan is dat sommige weergaven botsen of – o jee – onaangenaam zijn.

10 Comments on Het geval Dennis Honing

 1. tim pietersen // januari 25, 2019 om 18:22 //

  dennis is grappig en zegt aantal dingen die gezegd moeten worden

  maar het is donmeh dennis………….

  Like

 2. Ik heb 5 minuten naar Dennis geluisterd en hem toen uitgezet. Wat hij heeft gezegd? Geen flauw idee.

  Liked by 1 persoon

 3. Republikein // januari 25, 2019 om 21:25 //

  Bulan had het best voor de rest.

  Like

 4. Arnold Schipper // januari 26, 2019 om 08:29 //

  Wie

  Like

 5. Dikke Dennis.

  Like

 6. k heb niet naar Dennis geluisterd. Ik wil ook niet met hem in discussie gaan of naar hem luisteren.
  Heeft helemaal geen zin. Als je het prima vindt dat jouw profeet (de perfecte man volgens islam) met een 6 jarig meisje trouwt en haar op haar 9de meisje neukt, dan ben je voor mij af.

  Maar dat pas in 2060 de blanke Nederlanders in de minderheid zullen zijn, dat lijkt me wel heel erg positief geschat en dan ga je uit van gemanipuleerde overheidscijfers, wat trouwens alleen maar schattingen zijn. 3de en 4de generatie moslims tellen ze niet mee in het moslim zijn en de hordes kinderen tot 15 jaar die er in Nederland rond lopen, worden ook niet meegeteld/ (geschat).

  https://nos.nl/artikel/2163084-het-aantal-moslims-stijgt-maar-met-hoeveel.html

  Het aantal moslims in het Nos artikel wordt weer gebaggataliseerd, maar ik denk dat het cijfer wat mensen denken, 19% moslim in Nederland, dichter bij het echte cijfer ligt dan de ‘veilige’ bijna 5% moslims in 2015 van de Nos.

  Als dit alle moslim waren in Nederland (bovenstaande video) dan is dat in mijn ogen al een schrikbarend aantal maar iedereen die maar een beetje reist en werkt in de Randstad weet dat de CBS / Nos cijfers compleet ruk zijn.

  Like

 7. Mss weet Dennis waarom bij mohammed het zwart uit zijn ziel is gehaald, hij daar een gruwelijk trauma aan overhield en de echte mensenverrader Jibriel zodoende toen hij mohammed weer ging indoctrieangstigen.
  Jibriel is Gabriell maar Gabriell is niet Jibriel.
  Zie hier de leugen in.

  Like

 8. Ik zat op een mytylschool en ging een tijd met de taxi naar school.
  De school zat vlak bij een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen,
  zeer moeilijk opvoedbaar???
  Ik kan een stootje hebben, maar ook uitdelen.
  Er zijn “fysieke kwetsbare mensen” mensen die zich niet kunnen verdedigen
  en daar blijf je af!
  Een beetje zelf respecterend figuur blijft van uit respect van deze mensen af.
  Een ettertje deed dat niet.
  De volgende kwam de moeder van dat ettertje “het busje” in en waarschuwde mij.
  Ze moest begrepen hebben dat met mij gesproken kon worden.
  Ze moest begrepen hebben dat met haar zoon niet gesproken kon worden.
  Ze moest gedacht hebben dat alles en iedereen maar rekening moest houden met,
  haar zoontje waar ze geen controle over kon krijgen.

  Die Dennis is zo’n ettertje.
  De smog school, daar werd hij op een moment te oud voor.
  Maar een sprookje van mensen uit een ander land,
  een vrij brief om jezelf helemaal te laten gaan, gewelddadig mogen zijn, dat is interessant!
  Hij is getrouwd met een Somalische.
  Was vast niet omdat hij op een dag ging wandelen na het eten van snelle jelle kruidkoek en opeens in Somalië uitkwam waar hij ook nog eens zijn liefde van zijn leven spontaan ontmoette.
  Zijn huwelijk, zijn leven wordt gearrangeerd!
  Dat is niet zo erg, als men dat nodig heeft. Maar doe niet alsof diegene dan heel wat is.
  En dan ook nog verschijnen in een japon.
  Er ontstond een zelfde gevoel als wanneer ik naar Judith Sargentini kijk..
  Uiteindelijk stel het geen reet voor!
  Trouwen met een Somalische, maar niet naar Somalië emigreren om daar een leven op te bouwen.
  Niet zo van; nu hij moslim is, dat hij zijn kennis wat hij in zijn geboorte land Nederland heeft opgedaan positief gebruiken in een land als Somalië.
  Blijf alle in het fantastische land van de Islam.
  Hier komen een paar tot de Islam bekeerde Europeanen jullie land opbouwen.
  Ja ja, gestuurd door de profeet.
  Vrede stichten, wat in menig moslim land nodig blijkt te zijn.
  Dennis kan leuk vertellen, dat wel.

  Like

 9. pietje puk // mei 23, 2019 om 13:54 //

  Nog niet door dat Dennis een AIVD medewerker is ?

  Like

 10. Fransdo // mei 24, 2019 om 00:23 //

  Nu wel even naar Dennis geluisterd. Het is een intelligente en welbespraakte jongen die echter een verhaal vertelt wat in feite kant noch wal raakt en daardoor één fundamentele fout maakt. Op een gegeven moment zegt hij (21.40) dat Blok nou eens interesse moet tonen bij de vraag wat er nu in feite mis gaat bij immigratie.

  Dat is de verkeerde vraag. Vraag is niet wat er mis of goed gaat bij immigratie. De juiste vraag is waar het mis is gegaan met als gevolg dat wij nu zo’n grote immigratie hebben.

  Het is heel simpel Dennis. Wij hebben een systeem in Nederland dat democratie heet, een systeem waar aan wij de Koning, burgemeesters en nog veel meer aan hebben te danken, ergo daar klopt geen hout van. En een van die onderdelen die niet klopt is dat wij als Nederlanders eens per vier jaar nieuwe volksvertegenwoordigers kiezen om ons land namens ons vier jaar te beheren en daarna weer onbeschadigd terug te geven opdat wij nieuwe vertegenwoordigers kunnen kiezen. Maar dat beheren doen ze niet, wat ze wel doen is een beetje vergelijkbaar als dat jij vier weken met vakantie gaat en jij mij vraagt om in die tussentijd op je huis en op je auto (in de garage) te passen. Je zou toch raar opkijken als je na 4 weken terug komt van vakantie en ik in de tussentijd je huis en je auto heb verkocht. En dat is exact wat de huidige ‘volksvertegenwoordiging’ nu met Nederland heeft gedaan. Zij hebben hun bevoegdheden overschreden en misbruikt en ze hebben Nederland verkocht en verraden.

  En dus stel je de verkeerde vraag. De juiste vraag is hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat onze democratisch gekozen volksvertegenwoordiging zo verschrikkelijk in de fout is gegaan met als gevolg dat we nu in deze onomkeerbare immigratie ellende zitten.

  En @Pietje Puk, ik geloof niet dat Dennis een AIVD-medewerker is. Maar als dat wel zo zou zijn dan vind ik dat nog veel erger. De AIVD heeft onder andere als kerntaak om ons tegen landverraad te beschermen, niet om het zelf te plegen.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s