Nieuw

Feministen terroriseerden Groot-Brittannië – 100 jaar later worden ze gehuldigd

(((Emmeline Goulden-Pankhurst))) was Suffragettes ”generaal”. Foto: CC0 Public Domain.

Op 6 februari 2018 vierde het Verenigd Koninkrijk de honderdste verjaardag van de invoering van het vrouwenstemrecht op 6 februari 1918 aldaar. De meeste mensen vergeten dat het niet alleen vrouwen waren die pas na verloop van tijd stemrecht kregen – eerst “gekwalificeerde” vrouwen, daarna allen – maar ook de mannen waarvan de meesten vanwege een laag inkomen of een andere lage status ook geen stemrecht hadden.

Simpel gezegd werden deze mannen niet in staat geacht om voldoende bij te dragen aan de maatschappij om toestemming te krijgen te kunnen stemmen over hoe de maatschappij bestuurd zou moeten worden. Deze mannen waren bijvoorbeeld mannen die bij hun ouders woonden, als knechten in het huishouden van anderen werkten en zelfs militairen die in militaire voorzieningen woonden.

De meeste vrouwen werden niet geschikt geacht om te stemmen vanwege de specifieke kenmerken van vrouwen die geschikt werden geacht voor andere maatschappelijke functies dan de politieke maatschappelijke ontwikkeling.

Het was aan het einde van de 19e eeuw dat (((Emmeline Goulden-Pankhurst))) met haar Suffragette-beweging die door haar en haar dochter, (((Christabel Pankhurst))), werd bestuurd, een maatschappelijke onrust in Groot-Brittannië veroorzaakte.

De Suffragettes worden tegenwoordig algemeen geprezen als vrijheidsstrijders. Enkele decennia geleden werd Emmeline door het tijdschrift Time als een van de belangrijkste mensen van de 20e eeuw genoemd . Maar zelfs Wikipedia erkent dat onder de historici van vandaag de dag “gedeelde meningen” bestaan of de activiteiten van de Suffragettes hun zaak hielpen of belemmerden. In de hedendaagse massamedia worden ze over het algemeen geprezen als een belangrijke factor voor de “democratische ontwikkeling”. Maar wat heeft deze democratische ontwikkeling betekend?

Historicus Simon Webb schrijft dat de Suffragettes heden ten dagen worden beschouwd als onbaatzuchtige activisten, maar dat ze in feite het vrouwenstemrecht vertraagd hebben. Dit komt omdat ze aanvankelijk een groep opiniemakers waren, maar dat de activiteiten van de organisatie in 1912 enorm werden verergerd toen ze zich tot een gewelddadige terroristische organisatie ontwikkelden. Emmeline werd door haar volgelingen “Generaal” genoemd. De terroristische daden waren soms vergelijkbaar met oorlogshandelingen en in het naoorlogse Verenigd Koninkrijk hebben ze vooral hun evenknieën in de terroristische daden van het Ierse Republikeinse leger gedurende de laatste decennia van de 20e eeuw.

Suffragettes ketenden zich vast aan hekken, verbrijzelden etalages, wijdde zich aan het gooien van stenen, afsnijden van telegraafdraden naar Amerika, brandstichtingen in brievenbussen en het aanvallen van “mannelijke” gebieden zoals cricket en paardrenbanen om aandacht te krijgen en te laten zien dat ze serieus waren over hun eisen voor “medezeggenschap” en de “bevrijding” van vrouwen.

Ze voerden hongerstakingen uit die ertoe leidden dat sommigen van hen voor dwangvoeding werden opgenomen. Ze intimideerden opinie tegenstanders zowel mentaal als fysiek. Ze verbrandden gebouwen en lieten bommen exploderen. Vooral de christelijke kerken werden aangevallen.

De Suffragettes hebben het historische theehuis op de Kew Garden aan brandstichting blootgesteld. Foto: CC0 Public Domain.

De historiografieën van de Suffragettes zijn uitgebreid. Velen vroegen zich al vroeg af hoe vrouwen uit de middenklasse de kennis en het vermogen hadden om bommen van verschillende soorten te bouwen om bijvoorbeeld kerken op te blazen. De combinatie van de Joodse oorsprong van de beweging en de activiteiten van de terroristische organisatie betekent dat verschillende historici wijzen op een verband tussen hun propaganda en terroristische acties en de gelijktijdige Joodse activiteiten in Rusland die in 1905 en vooral in 1917 tot de Joodse revoluties in het land hebben geleid. De terreur van de bolsjewieken leidde uiteindelijk tot de val van de tsaardom en de vorming van de communistische Sovjetstaat.

Wat spreekt voor dergelijke beschrijvingen is het bestaan van mannen ingereisd uit Rusland in de Suffragette-beweging, en dat soortgelijke activiteiten gelijktijdig plaatsvonden in de twee landen.

In het huidige officiële Britse geschiedenisonderwijs op gymnasiumniveau staat in de schoolboeken dat de radicale technieken door “exil-russen ” werden onderwezen die naar Engeland “gevlucht” waren om “aan de tsaar te ontsnappen”. Het activisme in Groot-Brittannië hield op toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, terwijl soortgelijke activiteiten van Joodse revolutionairen in die jaren tegen het tsaardom in Rusland werden ondernomen.

Hier is St Catherine’s kerk in Hatcham na een brandbommen-aanslag op 14 mei 1913. Foto: CC0 Public Domain.

Vanuit het perspectief van het blanke ras, zonder een goed begrip van de Joodse relatie van de beweging, lijkt het onbegrijpelijk dat de Suffragettes moorddadige branden op christelijke kerken uitvoerden voor hun eisen.

In 1914 werden ten minste zeven kerken aangevallen door de suffragettes, waaronder de 700 jaar oude kroningstroon in Westminster Abby, die met explosieven werd vernietigd. De troon overleefde echter met geringe beschadigingen.

Wat dergelijke aanvallen te maken zouden moeten hebben met het vrouwenstemrecht om een verband te maken, zijn ver te zoeken. Het is op zijn best om te streven naar een motivatie zoals dat kerken “patriarchale instellingen” zijn, maar de duidelijke focus van de Suffragettes op juist kerken spreekt een andere en duidelijkere taal. Het feit dat de christelijke kerken altijd het doel zijn geweest van verschillende vormen van joodse aanvallen is een historisch feit.

Toen Vladimir Lenin aan de macht kwam in de nieuw gevormde Sovjet-Unie, verbood hij de viering van de godsdienstvieringen in kerken op zondag, terwijl bezoeken aan de tempel van de Joden op de sabbat toegestaan bleven gedurende het hele bestaan van de Sovjetstaat. De synagogen werden volgens pro-Russische historici ook gebruikt als informele politieke ontmoetingsplaatsen waar politieke beslissingen werden genomen van lokaal tot supranationaal niveau.

Ethel Smyth gearresteerd voor vandalisme. Foto: CC0 Public Domain.

Een van de terroristen in de Suffragette-beweging was de componiste Ethel Smyth. Smyth was verliefd op de Suffragettes-leidster “Generaal” Emmeline en negeerde dat Emmeline getrouwd was. Dagboeken geschreven door de Suffragettes laten zien dat lesbische liefdescarrousels zeer wijdverspreid waren en voortkwamen uit het Goulden-Pankhurst huishouden. Smyth luisterde in haar verliefde staat graag naar Emmeline’s oproep aan de Suffragettes om de ramen van alle huizen waar politici die tegen het vrouwenstemrecht waren, te verbrijzelen. Daarvoor werd Smyth twee maanden gevangengezet. Medezusters in de terroristische organisatie kwamen en toonden hun steun voor Smyth buiten de gevangenis, waarnaar vandaag de dag met bewondering naar wordt verwezen; zo “dirigeerde” Smyth hen door het raam van de gevangenis terwijl ze bemoedigende liederen voor haar zongen. Wat er in werkelijkheid gebeurde, was gewoon dat ze met een tandenborstel zwaaide in het tempo van hun liedje.

Op 71-jarige leeftijd werd Smyth verliefd op de beroemde en beruchte schrijfster en feministe Virginia Woolf, die een kwart eeuw jonger was. Volgens de auteur en muziekbibliothecaris Kathleen Abromeit reageerde Woolf op het flirten van Smyth met “geamuseerd ongemak”: “Het was alsof je werd gevangen door een gigantische krab”, schreef Woolf over de hoffelijkheden, ook al werden de twee feministes vrienden. Overigens handelde Ethel Smyth meedogenloos tegen iedereen die zich tegen haar verzette, of het nu haar minnaressen of autoriteiten waren, en stopte bijvoorbeeld met praten met mensen of ging in hongerstaking als ze niet kreeg wat ze wilde.

Het algemene gedrag van Smyth zou heden ten dagen waarschijnlijk geclassificeerd zijn als een van de nieuwe op de markt gebrachte psychiatrische diagnoses van vandaag de dag, en het is gemakkelijk om parallellen te trekken tussen het sociaal afstotelijke gedrag van de Suffragettes en de hedendaagse schreeuwerige derde-golf feministen, die stalken, geweld en geweldplegers verdedigen om alles te krijgen wat ze denken “recht” op te hebben.

Britse parodie op de methoden van de Suffragettes om hun zin te krijgen.

Hier is een voorbeeld van het koorlied van Ethel Smyth: 

Ten tijde van de terroristische aanslagen van de Suffragettes waren er vier belangrijke redenen waarom opinieleiders en politici aangaven dat niet aan de eisen van de terroristische groepering zou worden voldaan.  De eerste en dringendste reden was om niet politiek toe te geven voor het willekeurige geweld van de Suffragettes, dat op onvoorspelbare wijze overal zou kunnen toeslaan. Maar de vrees voor de gevolgen op lange termijn was dat het vrouwenstemrecht de gezinsvorming zou bedreigen: Men ging ervan uit dat vrouwen die betaald werk hadden, kanten van het leven zouden verliezen die natuurlijke sociale banden boden aan een naaste familie. Men vreesde dat er slechts enkele kinderen op latere leeftijd of helemaal geen zouden worden gebaard, wat zou leiden tot smart en sociale frustratie in combinatie met het feit dat ze een grotere mate van financiële vrijheid en verantwoordelijkheid voor hun levensonderhoud zouden krijgen. Op deze manier zou de familie-instelling bedreigd worden en zouden er minder stabiele en meer problematische gemeenschappen ontstaan.

Men was ook van mening dat het programma van de Suffragettes in strijd was met de natuurlijke of goddelijke wil en de aard van de mens; en dat vrouwen de verantwoordelijkheid voor de politiek niet aankunnen. Door het verzwakken van de heerschappij van het koninkrijk met het onvermogen van vrouwen om de gepastheid van verschillende beslissingen en de verkiezing van vertegenwoordigers van politieke activiteiten te bepalen, zou de samenleving worden beschadigd. Met de feiten voor ogen kunnen we zien dat sommige van deze angsten lijken te zijn uitgekomen. Het zou verkeerd zijn om alleen vrouwen- of algemene stemrechten in het representatieve democratische systeem van de huidige sociale degeneratie op te nemen, maar het heeft waarschijnlijk wel bijgedragen.

 Lees ook: Feminisme, media en cultuurmarxisme

De schrijver en boer John Lewis Stempel schrijft voor de Daily Express dat het niet de Suffragettes waren die de vrouwen hun stemrecht hebben verworven, maar het betaalde werk. Hij schrijft ook dat het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog betekende dat de Suffragetten-beweging historische beschuldigingen wist te ontlopen. Dit zijn een paar geldige verklaringen voor de huidige, over het algemeen positieve kijk op deze terroristen. Toen de oorlogsindustrie de behoefte voelde om vrouwen uit te buiten in een sterk uitgebreide wapenindustrie, kwam de participatie van vrouwen via verschillende professionele rollen tot een liberalisering van de levenssituatie en sociale invloed van vrouwen – en tot een versnippering van het gezin als instelling.

Er was ook een economisch doel om deze “geest uit de fles” na de oorlog niet te stoppen. De kleinere, op terrorisme georiënteerde vrouwenbewegingen die, niet in de laatste plaats in Amerika, de strijd van de vrouwen na de Eerste Wereldoorlog voortzetten, kregen zowel organisatorische als financiële steun van verschillende elitegroepen die in veel landen verbonden waren met de zogenaamde nationale banken en staatsapparaten. Voor hen betekende het betaalde werk van de vrouw enorme mogelijkheden om het inkomen van vrouwen te belasten, wat vele particuliere banken en organisaties in die honderd jaar heeft verrijkt.

Lees meer Kalender>>>

Bron:

Wikipedia: Suffragette
Emily Goulden-Pankhurst was a Jewess by Israeli law
Hate mail and firebombs: How women won the vote
Women would have got the vote earlier if not for suffragette terrorists
The campaign for women’s suffrage
Nick Shepley: AQA, A-Level History: Britain 1851-1964: Challenge and Transformation. Hodder Education (2015)
Diary reveals lesbian love trysts of suffragette leaders
Work, not suffragettes, won women the vote
On Ethel Smyth’s opera ”The Wreckers”, Sir Beecham and Virginia Woolf”

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.159 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (7962 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

5 Comments on Feministen terroriseerden Groot-Brittannië – 100 jaar later worden ze gehuldigd

 1. Duchesne // januari 24, 2019 om 14:08 //

  Ik geloof in gelijkheid van recht tussen man en vrouw, maar de capaciteiten zijn vaak anders en daarmee niet vergelijkbaar. Geboren worden als man is geen kunst, staand plassen zonder natte enkels te krijgen wel.

  Tot 1957 moest een vrouw in Nederland een briefje van haar man hebben dat ze mocht gaan werken buitens huis…al was die man een randdebiel eerste klas, hij mocht bepalen. Een beetje net zoals stemrecht, als het werkte zou een idioot een stem van iemand die alles had overdacht en onderzocht nutteloos kunnen maken. Is dat vooruitgang?

  Laten we beginnen met iedereen als gelijk te zien tot men heeft bewezen minder te zijn. Scheelt een hoop gedoe en je krijgt vrij snel antwoorden…

  Vrouwen die vrijheid en eigen waardigheid belangrijk vinden zullen Islam verwerpen als absurd en denigrerend, net zoals de Katholieke kerk die niet veel anders is in de basis. zogenaamde “Feministen”die moslims het hand boven de hoofd houden zijn gewoon slaven in een toneelstuk, met een ingegroeid plassertje….

  Scheiding tussen rechten voor man en vrouw is een religieuze manier om klassen te kweken, om erfrecht en bezit te beheren.
  In de Keltische wereld was bezit een vrouwenzaak, boerderij, grond en dieren waren van de vrouw, net als de zorg voor kinderen….en mannen vochten, werkten en deden wat mannen doen, andere stammen overvallen en hun vrouwen verkrachten….of erbij nemen…
  De kracht van de een ligt in beheer, van de ander in vergaren of opbouwen.

  iemand die ik kende was geniaal in het opzetten van dingen, had ideeën die instant geld betekenden op legale wijze, maar gotte got als die doorging, alles ging naar de klote door slordigheid en het over grenzen gaan. Iemand die je na het opzetten moet ontlasten en waar ene ander moet beheren. Dat vraagt zelf kennis en een realistische blik op jezelf.
  We zijn allemaal helden in onze eigen huiskamer achter onze eigen pc, maar ik kan wel in de echte wereld harder lopen dan de meesten….

  Er is geen beter of slechter, er is het een en er is het ander, en in de juiste combinatie kun je verdomd ver komen.

  Nee, gelijke rechten en voor de rest goede combinaties vinden, niet is eeuwig en wat vandaag werkt kan morgen in een dood lopende steeg terecht komen. En soms moet iets rotten om betere eigenschappen te krijgen, van graankorrel naar broodkorst naar schimmel naar penicilline zeg maar…

  Beter zijn is relatief en tijdelijk.

  Like

 2. Ze kunnen beter sokjes breien voor hun man in de winter, dan doen ze nog eens iets nuttigs.

  Wat willen die feministen bereiken dan met vrouwenrechten?
  Ze hebben al het recht om feminist (en dus algemene protestant) te zijn, je te uitten op zo gek mogelijke manieren en om hevig tegen het rechtssysteem aan te schoppen.
  Ik weet niet… Beklim eens de Mount Everest of zo…
  Of doe eens mee aan Expeditie Robinson…

  Like

 3. Of knutsel eens een Lego-werkje in mekaar…

  Like

 4. Stemrecht moet mijns inziens voorbehouden zijn aan degenen die belasting betalen, ongeacht het geslacht. Mensen die geen belasting betalen hebben niet het recht om mee te bepalen waar dat geld aan uitgegeven wordt en zij moeten andere wegen vinden om invloed uit te oefenen.
  Bovendien zijn we we in één klap af van de politieke invloed van querulanten, zoals al die islamitische poseurs, uitkeringstrekkers en politieke oproerkraaiers: als ze invloed willen, moeten ze gaan werken en de pot belastingggeld vullen waar ze zo gretig uit snaaien. Is heel heilzaam voor ziektebeelden als religeiuze fanatici, anti-zwarte piet clubjes en ander maatschappelijk ongerief, die nb worden uitgeleefd op kosten van degene die wél werken en belasting betalen.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s