Nieuw

Gedachten over Nederlands Nationalisme

Wat is de basis van Nederlands nationalisme? Germaans en Heidens? De gouden eeuw? De ARP en Calvinisme?

Door: -Éordred

Nederlandse nationalisten en pro blanke etnocentristen leggen eigenlijk vrij weinig focus op het Nederlands karakter van ons nationalisme. Velen van ons kijken naar het buitenland voor ideeën, zoals de identitairen. Anderen vallen terug op Angelsaksische ideeën zoals libertarisme en anarcho kapitalisme, weer anderen richten zich op ideeën van voor de oorlog. Geen van deze zijn erg Nederlands. In dit stuk wil ik dan ook uiteenzetten wat nu echt ideologisch Nederlands nationalisme kan worden genoemd.

Vlaamse jongeren dragen een ‘Dietse vlag’, symbool voor de ‘eenmaking van de Nederlanden’. foto: © REPORTERS

In de kringen van mildere nationalisten, PVV en FvD bijvoorbeeld, gebruikt men de gouden eeuw en de tachtigjarige oorlog als grondzetting van het nationalisme. Getuige de vele referenties naar de renaissancevloot en scheepvaart bij Forum. Zij onttrekken daar echter weinig ideologische gronding aan. Het is vooral symboliek, al durven zij het niet aan om met een Dietse vlag te zwaaien, Die symboliek durven zij dan weer niet aan. Fundamenteel zijn dit liberale partijen die Nationalistische symbolen gebruiken voor eigen gewin.

Frederik Hendrik van Oranje de ‘stedendwinger’.

De gouden eeuw en de  tachtigjarige oorlog gingen gepaard met een zwaar Christelijk fundamentalisme dat men niet terugziet bij deze liberale partijen. Men ziet dit alleen nog bij de SGP, en die is dan ook de laatste opvolger van een lange lijn aan Calvinistische hardliners in de Nederlandse politiek. Laten we niet vergeten dat katholieken vroeger geen stemrecht hadden en door de burgerlijke elite werden beschouwd als een vijfde colonne wiens loyaliteit eerder bij de Paus lag dan bij Nederland. We hadden ons tenslotte vrij gevochten van Paapse invloeden tijdens de opstand en 80 jaar oorlog gevochten tegen de katholieken. Christendom is dan ook fundamenteel aan die vorm van revolte geïnspireerd nationalisme. De beeldenstorm begon niet zozeer uit anti Spaans sentiment of een afkeer van buitenlands juk. We waren tenslotte eeuwenlang content geweest om het bestuur van de Bourgondiërs te verdragen. Het was allereerst een religieus conflict. En daarnaast was er de klucht over te zware belastingen, wat ook weer typisch is voor de Hollandse vrek.

Het is dan ook absurd om te stellen dat religieuze tolerantie typisch Nederlands is, zoals liberalen plegen te doen. Calvinisme overheerste in de Nederlandse cultuur en politiek tot de oorlog, al het andere werd slechts gedoogd en met een schuin oog aangekeken door de maatschappelijke elite. Is anti-katholicisme dan fundamenteel aan Nederlands nationalisme? Nee, dat zou ik niet zeggen. Zeker niet als men Nederland als een Volksstaat wil zien waar ook Vlaanderen bij hoort. Brabant, Limburg en Vlaanderen zijn allemaal katholiek en toch ook wel degelijk Nederlands. Katholicisme is tegenwoordig de grootste Christelijke denominatie in Nederland. Al zijn zij niet vergelijkbaar georganiseerd zoals de SGP, en velen hebben een erg liberale interpretatie van hun geloof. Maar Christendom en vooral Calvinisme hebben een grote rol gespeeld in het vormen van Nederland zoals het is en het vormen van wat doorgaans Nuchtere Nederlandse Waarden worden genoemd. De eerste politieke partij in Nederland was de ARP: de Anti Revolutionaire Partij. Zij was opgericht om het liberalisme van de Franse revolutie tegen te gaan en was streng Calvinistisch. De beste dichters uit de Nederlandse taal zijn veelal predikanten. Het opgeheven vingertje van de predikant tezamen met de beurs van de koopman typeren Nederland.

Maar dit revolte geïnspireerd nationalisme is eigenlijk ook incompleet. Ten dele omdat het er niet in is geslaagd een geheel verenigd Nederland te behouden (Vlaanderen en de regio rond Duinkerken gingen verloren). Maar nog belangrijker, begon Nederland pas te bestaan in 1581? Misschien als staat, maar als natie, als Volk zijn wij veel ouder. En dat Volk is Germaans. En dat nationalisme is er ook, de Nationalisten onder ons die Christendom verwerpen en teruggrijpen op een veel ouder, tribaal nationalisme van de Germaanse stammen. Zij grijpen terug naar de Bataven, de oude Friezen en hun volksgebruiken en hun geloof. Zij verwerpen de Christelijke traditie van nationalisme en vereren de oude Goden. Wodan en Frey en dergelijke.

Is deze vorm van heidens Germaans nationalisme te verenigen met de Christelijke traditie? Lastig. Het is zeker zo dat enig Nederlands nationalisme dat niet het Germaanse karakter van ons volk in acht houd, incompleet en inauthentiek is. Ons verleden moeten wij niet vergeten en we moeten de tradities van onze verre voorouders respecteren. Maar een synthese van Heidendom en Calvinisme lijkt mij onmogelijk.

Er zijn twee grote problemen met de heidense traditie als grondlegging van een Nederlands nationalisme. Allereerst is het reconstructivistisch. De laatste authentieke belijders van dit geloof zijn een millennium geleden uitgestorven. We hebben maar een vaag beeld van wat de geloofspraktijken van onze verre voorouders waren. Het heeft geen authentiek leven meer, geen continuïteit gehad en er zijn überhaupt maar een klein aantal heidenen te vinden, die in te geringe aantallen zijn om een echte gemeenschap op te bouwen. Dit in tegenstelling tot de Calvinistische traditie, die nog voortleeft, alhoewel verminderd, in de bijbel belt en zich politiek organiseert in de vorm van de SGP. Ook de minder starre protestanten en de katholieken hebben nog een levende gemeenschap rond hun kerk, al hebben zij geen politieke vertegenwoordiging meer sinds de KVP opging in het CDA (en het CDA is niet bepaald Christelijk meer in haar politiek).

Ten tweede is er al eens een poging geweest tot het politiseren en doen herleven van de Germaans-Heidense traditie in de jaren 30. Diverse fascistische bewegingen drukten een heidens karakter op hun ideologie, en grepen terug op het Germaanse verleden met Runen en referenties naar Wikingen. Goed of slecht, daar ben je dan wel mee geassocieerd als heidens gebaseerd Nederlands Nationalisme. Dat wil niet zeggen dat er niets van waar is. Tot de kerstening van Nederland in de 8e eeuw en tot ver terug in een onmeetbaar verleden, waren onze voorouders heidenen, en er zijn volksgebruiken, feesten en tradities die terug te leiden zijn tot heidense tijden. Nederlands Republikanisme, de staatsvorm die wij in de tijd van onze grootste glorie hadden, is niet geïnspireerd op de Romeinse Republiek, maar op de Germaanse Alting. De oudste republiek in Noord Europa was het Gemenebest van IJsland, tussen 950 en 1000 A.D. Germaanse stammen hadden een systeem van inspraak in de vorm van raden en hadden een vrij decentraal bestuurlijk systeem dat enigzins op feodalisme leek. In Nederland kennen wij dit onder andere als het alom bekende “poldermodel”. Fascisten zouden zich dus ook moeten bedenken dat een autoritaire, gecentraliseerde staat het Nederlands Volk en Nederlandse tradities niet ligt. Nederlanders zijn ongelofelijk koppig, weten het altijd beter en nemen vaak zelf het initiatief. Heldendaden zoals het kapen van de Zilvervloot of het verbranden van de Engelse vloot nabij Chatham waren acties die door autonome kapiteins en Admiraals werden genomen zonder starre bevelen vanuit de Staten-Generaal. Autoritarisme is niet erg Nederlands. Het is meer typerend voor Nederlanders om een groep gelijkgestemden te verzamelen en zelf het initiatief tot verandering te nemen. Willem de Zwijger en de Calvinistische opstandelingen waren een minderheid van de bevolking maar wisten door het initiatief te grijpen hun zin door te dringen. De Ruyter en Maurits gingen veelal hun eigen gang en hadden de Staten-Generaal eigenlijk alleen maar nodig voor hun financiering.

Thor’s Strijd met de Giganten. © Mårten Eskil Winge.

Ik zou dus zeggen: hou het Germaanse in ere. Wij moet erkennen dat wij een Germaans volk zijn. Christendom alleen is niet genoeg. Zonder Volksbewustzijn, is Christendom als moreel systeem stuurloos. Kijk maar naar de SGP, waar van der Staaij kinderen uit Afrika adopteert, in een wrange misinterpretatie van Christelijke naastenliefde. Germaans Volk en ook Germaanse kunst. Er is veel kunst voortgekomen uit heidense inspiratiebronnen waar een nationalist waardering voor moet kunnen hebben. Er zijn vele boeken, ballades, strips en verhalen over de oude Germanen te vinden. Wagners operas, 19de eeuwse schilderijen van Thor en de oude Goden. Stripboeken zoals Conan de Barbaar en Prins Valiant. In het Nederlands kan ik George Kettmans “Ballade van de dode Wiking” aanraden. Nationalistische kunstenaars zouden veel inspiratie kunnen putten uit Friese en Bataafse kunst.

Maar om terug te keren naar de kern van het verhaal, ik wil vooral mensen die zichzelf als Nederlands en als  Nationalist identificeren aanmoedigen na te denken over hun politieke en ideologische standpunten, om te reflecteren of zij niet gewoon populaire buitenlandse ideologieën hebben overgenomen omdat zij verweesd zijn van een authentieke Nederlandse cultuur en een authentiek Nederlands Nationalisme. En of zij niet vooral tegen dingen zijn. Tegen Islam, tegen Omvolking, tegen Liberalisme, tegen de EU. Oké maar waar zijn wij dan vóór en waarop baseren wij die positieve visie? Allereerst moet men een beginpunt zoeken van wat wij nu eigenlijk “Nederland” kunnen noemen. De Friezen hebben meer grond om hun Nationalisme op te vestigen, gezien wat nu Nederland is grotendeels Friesland was. We kunnen ook teruggaan naar de Bataven. Is Julius Civillis het begin van Nederland? Dat is een discussie waard. Beiden zijn deel van de geschiedenis van Nederland. Maar wat Nederland nu is, dat zijn alle gebieden waar de Nederlandse taal gesproken wordt en waar Nederlanders leven. Een Nationalistische beweging moet dan ook als een van haar eerste standpunten het verenigen van alle Nederlanders in één staat hebben. Dat is een positieve visie. Antiliberale nationalisten zijn ook in de regel voor het herstel van traditionele moraliteit, maar de visie over welke vorm dit moet krijgen verschilt. Ik zou zeggen dat traditionalisme in een Calvinistische vorm herstellen voor de hand ligt, gezien dit historische continuïteit heeft en een bestaande gemeenschap kent om vanuit uit te bouwen.

Een andere belangrijke opmerking is dat economische en sociale mores in nationalistische kringen vaak veel te buitenlands zijn, danwel Duits, danwel Angelsaksisch. Dit is iets waar de Vlamingen veel beter in zijn. Hun Nationalistische beweging is veel authentieker Nederlands, herdenkt Vlaams/Nederlandse gebeurtenissen, is sterk gericht op taal en cultuur puurheid en heeft een veel authentieker Nederlands karakter. Angelsaksisch kapitalisme is een import product, in Nederland (en Duitsland en Vlaanderen) kenden wij het Rijnland Model van kapitalisme, dat een veel socialer gezicht had en veel meer lokaal gericht was dan het internationale Angelsaksische model. Rijnland kapitalisme en Max Webbers economische theorieën passen beter in een Nederlandse beweging die continuïteit met het verleden zoekt dan Corporatisme of Libertarisme.

Aan alle Libertariërs, Anarcho Kapitalisten, Fascisten, Nationaal Socialisten, Strasseristen, derde weg denkers, Eurazianisten en Nationaal Bolshevisten wil ik de vraag stellen: zijn jullie nu eigenlijk voor een Nederlands Nationalisme, gericht intern op ons land en ons Volk, of willen jullie eigenlijk een nieuwe wereldorde stichten die slechts gebaseerd is op andere principes dan die van de heersende neoliberale orde?

-Éordred

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.126 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (7729 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

4 Comments on Gedachten over Nederlands Nationalisme

 1. Pracht artikel

  Like

 2. Er zIjn heel veel geloven op deze wereld en hebben alleen maar velen oorlogen gebracht dus afschaffen al deze verzonnen idiologen van wat dan ook dus kies ik voor Nationalisme en een betere verdelen van alle opbrengsten uit belastingen voor EIGEN inwoners en infratructuur.
  De zelf verrijking van Politieke partijen moet aan banden gelegd worden en OOK HET DOORSCHUIVEN VAN GOED BETAALDE BANEN binnen deze partijen moet worden verboden.
  Deze lieden kunnen Niet overal verstand van hebben wat ook blijkt uit de Praktijk wat ik alzo,n 60 jaar mee maakt en Nederland ten onder laat gaan door ZEER sterk wanbeleid.
  Neem Groningen waar duizenden gedupeerd worden door de ingezakte bodem waar wel vooe 300 Miljard aan gas is weggehaald maar de inwoners geen of weinig schadevergoeding krijgen en de Shell EN NAM er mee wegkomt met een schandelijk constructie die Snel verzonnen is net als in Nigeria waar de olie weggehaald word en zij de drab overal achterlieten maar de aandeelhouders (ook de Oranjes)een dikke winst opleverde.
  Dit zijn op zn minst SCHANDELIJKE PRAKTIJKEN van Nederland maar veroorzaakt worden door deze zelfde POLITIEKE ONBEKWAME LIEDEN die GEEN enkele band hebben met de werkelijkheid en MENSEN dus Gevoelloze Egoistische figuren die alvast weer bezig zijn met hun volgende Carriere stap maar eigenlijk NERGENS verstand van hebben en ALLEEN GELD TELT.

  Like

 3. Duchesne // januari 17, 2019 om 14:27 //

  IK WIL VRIJHEID !

  Ik wil vrijheid om mijn leven in te richten zoals ik dat wil, met als enige voorwaarde dat mijn, en dus ook andermans handelen geen schade toebrengt aan anderen, ik wil zaken beslissen op basis van logica en algemeen nut, algemene zaken van belang moet de staat regelen en in beheer houden, met het oog op toekomstige generaties en hun leefomgeving, en daar stopt de bemoeienis van de “staat” !

  Ik wil een grondwettelijk vastgelegd recht op zelfbescherming en zelfbeschikking en dat is heel eenvoudig een menselijk recht. enkel slaven en gevangenen kun je dat ontzeggen…
  Ik ben voor gelijkheid tussen man en vrouw qua rechten, voor de rest vind ik het verschil wel fijn, een vent met tieten is NIET aantrekkelijk, wat ze ook zeggen !

  Of iemand die rechten wil benutten of liever aan de afgemeten ketting in de keuken ligt of het loonzakje braaf inlevert bij thuiskomst op straffe van klappen is een keuze, jou ding ! Net als iemand die op een kut kleedje gaat zitten janken naar zijn of haar afgod of met gehuichel en gelieg alles wat fout is goed praat tegen betaling en aflaatbrief, moet je zelf weten, maar hou het achter je voordeur, anders hakbijl erin als het buiten komt.

  Europa is creativiteit, denken en bedenken, overleven door te ontwikkelen en daarmee te kunnen genieten van het leven en alles wat ons gegeven is. De traditie van gastvrijheid zit in onze genen, maar ook die van strijd en doden. Niks mis mee, maar gebruik het constructief, wanneer noodzakelijk. Ik zie het nut niet van een leger ergens in Afrika of Afghanistan inzetten, ik begrijp dat het is om multinationals te laten verdienen en politici te laten voort vreten in de grote trog, maar volgens mij is het slechts misbruik maken van gemeenschappelijk geld om anderen winst te bezorgen en dus niks anders dan ordinaire diefstal en heling. En nee, ik heb er niet voor gestemd, maar mijn hele leven TEGEN !

  Economische belangen? Bullshit ! Goed bestuur en gebruik van middelen is het hart van economie, begin eerst met de gaten in het vergiet wat we politiek en staat noemen te dichten ! Het is geen kunst om steeds meer de bevolking af te persen door de belasting te verhogen en leningen aan te gaan, dat is wanbeleid en wanbeheer. Oprotten !

  Wat hebben die pedofiele kleedjeskruipers ginder ons misdaan, niks ! We hebben ze niet nodig, en als je erop wil schieten met kanonnen en vliegtuigen wacht dan tot ze op de grens van ons gebied staan. Dan is het okee ! Verdediging stopt voorbij de grens, daarna is het aanval. Maak als je zo graag asielzoekers wil helepn maak dan plaats voor de slachtoffers en niet voor de daders enkel omdat ze moesten vluchten voor boze slachtoffers die toch terug sloegen. Dat is absurd ! Gastvrijheid is bescherming bieden onder je dak aan je gast, maar gasten die geen respect hebben moet je eruit knikkeren en indien nodig met de bijl overtuigen tot vertrek. Niet je eigen huisgenoten verraden of straffen omdat ze het respectloze gedonder beu zijn. Dat is ziek !

  Zijn we Christelijk of Calvenist, Oranjegezind of Refo ? Fuck it ! Terug achter je voordeur, Satan !
  We zijn in de eerste plaats mensen, sommigen meer dan anderen. Waar begint onze vaderlandse geschiedenis? Volgens Duchesne in 55 voor Christus waar Maas en Rijn bij elkaar komen.* Nederland moordland !

  Koningshuis verering? Wel, Belgie heeft het huis D’Ardenne dat al ruim 1600 jaar bestaat maar niet Katholiek was en daarom werd gepasseerd en ingeruild voor een Duits graafje met geldzorgen en een titel…. in 1831,
  Wij hier deden het nog eens dunnetjes over in 1815 met ook een achtergesteld Duits graafje met een herkenbare achternaam te importeren.(wist u dat men opzettelijk alle DNA bewijs heeft verwijderd uit de grafkelders van anderen in de nieuwe kerk in Delft zodat betwisting over koningsrecht en afstamming bijna onmogelijk word…Nederland kent onder andere de huizen van Gelre, Broekhuizen en Van Wulven als oudste en meest rechthebbende adel als je dan toch een koningshuis wil….. als je die toer op wilt gaan heb ik nog wel even…. Maar nee, een Duitse “erfgenaam” mocht hier aan de belastingkist laven….in dienst van lieden die afgoden nodig hadden om de massa ergens achter te laten lopen….de rattenvanger van Hamlen is echt wel ergens op gebaseerd…

  Koningen waren vroeger gekozen leiders met een taak, overwinnen en zodoende als volk of groep kunnen overleven. Koning niet goed, koning dood door volk. Het was geen eer om koning te zijn maar een enorme verantwoording, Vencintorix wist er alles van…..(Rix staat voor koning in het oud Germaans/Keltisch) eer bewijzen aan de koning was eer bewijzen aan een heel volk in de vorm van een persoon….

  Wat zouden we in de toekomst kunnen zijn?
  Efficiënt, vrij, gezond, onbezorgd, trots, vriendelijk, strijdbaar, fantasievol, tolerant, rijk, bescheiden, beseffend, gelukkig, verantwoordelijk, begrijpend, ontwikkelend, leergierig, levenslustig, dronken en toch broodnuchter, verzorgend en behoudend. Nog VEEEEEEEL meer ook trouwens….We kunnen alles zijn wat we willen, we hebben de kennis, de middelen en de mogelijkheden, slechts een heel verkeerd soort van bestuur en een kei rotte politieke elite en dito kiessysteem.

  Economie is niet iemawnd betalen om iets niet te laten groeien en vervolgens betalen om iets wel te laten groeien. Economie is iets hebben dat de moeite is voor anderen om te krijgen.
  Zo simpel kan het zijn, een half glas cognac, twee frikandellen met saus en hier is het slotstuk voor een economie doctoraat. Waar hebben we dat EU parlement voor nodig?

  “Als de strop alles opstropt ontstropt de strop rond onze nek”. De stropdas als symbool dat men anderen bij de keel heeft…..ereteken…blufpoker…arrogantie.

  Dat is alles, ruim het ongedierte met wortel en tak op en kap alle banden met de bekende uitzuigers van deze wereld en leven word een maatschappelijk feest.

  Armoede is niet nodig maar het denken in economische termen moet totaal weg, weg met de belegging fondsen en pensioenfondsen, want die zijn volledig gebouwd op angst. Geld oppotten is je eigen angst voor het leven kweken door proberen het te verstoppen in cijfers waaraan men weer waarde denkt te ontlenen. Anderen haken daarop in en helpen jou angst voor het leven tot volwaardige wasdom.
  Een boswandeling levert meer interest op voor lichaam en geest dan een bankrekening met een ongedekte belofte die in het kwadraat word bijgedrukt en gecreëerd ooit kan doen. Er komt een dag dat niemand ons geld nog wil, omdat het niets is, slechts het belenen van het bezit van de burgers met geweld als middel om het te halen mocht het gevraagd worden. De euro is ene loze belofte die enkel met geweld kan worden recht gehouden. Bezit is per definitie kwetsbaarheid. De staat zal van ieder nemen wat men kan en laten sterven wie niet meer kan. Dat is ook de wereld waarin we langzaam zijn binnen gevaren, uitsluiting van alles door armoede. Ergens bij horen is dan overleven….zo worden in de toekomst vrije mensen moslim , uit wanhoop. nu zijn het de Pedo’s die acceptatie en facilitering vinden voor hun ziekte.

  Of dacht u dat een gezonde vent in een vrije wereld met een normaal verstand moslim werd? denk nog een keer na….enkel opportunisten en pedofielen…

  We zijn als we willen mens, in alle facetten en we kunnen streven naar een vol gelukkig leven waarbij tegenslag en andere onprettige zaken als balans worden gezien om het goede meer en beter te waarderen. Ook dat is leven. Het hoeft niet complex of moeilijk te zijn, maar sommigen kunnen enkel overleven als ze het leven van anderen lastig tot onmogelijk maken. Of door te parasiteren op anderen in vele vormen, journalisten zijn een excelent voorbeeld…

  Ik denk dat een wereld orde die vrijheid van de mens als zelfstandig denkend wezen nastreef de meest kans heeft om iets goeds te brengen, religie is per definitie onderdrukking. Achter je voordeur als iedereen er gelukkig mee is…achter je voordeur.

  Duchesne

  *(Het moet een afgrijselijk schouwspel zijn geweest. In het jaar 55 voor Christus won het Romeinse leger niet slechts een veldslag in het Nederlandse rivierengebied. De manschappen van Julius Caesar joegen hun Germaanse tegenstanders volledig over de kling. In het verslag van zijn campagne, De Bello Gallico, beschrijft Caesar hoe zijn soldaten een groot deel van de 430.000 Germanen – mannen, vrouwen en kinderen – doodden, terwijl de rest zich in de rivier wierp en verdronk.) Bron: slaven kut krant Trouw….hoe dociel…

  ** note 1 Duchesne: het betreft hier vooral Batavieren, Friezen en stammen uit Gelderland en daarboven, door hoge waterstanden kon men nergens de rivier over en eindigde bij wat nu Sluis Sint Andries is, bij Rossum, ook wel bekend als Grinnibus op de Peutinger kaart. De restanten komen nog dagelijks boven de grond en wie langs de rivier loopt kan nog steeds met enig opletten vanalles uit die tijd vinden, zo enorm was de massa die daar stierf.

  ***note 2 Duchesne….in 60 na christus groeven de Romeinen het Drusus kanaal of Drusus wal, van voor Nijmegen tot bij Arnhem. Het huidige Pannerden kanaal. De echte Rijn uit de Romeinse tijd is wat nu de Waal word genoemd.De natuurlijke verbinding van Maas en Rijn is tussen Herewaarden en Rossum.

  Liked by 4 people

 4. Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s