Nieuw

AIDS – het taboe bij vluchtelingen uit Afrika en het gevaar van een niet meer te beheersen catastrofe

De “ÄrzteZeitung” [Artsenkrant] behandelde het onderwerp al in het voorjaar van 2018: “Bijna een derde van de nieuwe hiv-diagnoses is toe te schrijven aan migranten. Maar na de diagnose worden ze vaak alleen gelaten. (…) Veel vluchtelingen zijn blijkbaar bang om te worden uitgezet vanwege hun HIV-infectie”.

De ÄrzteZeitung verwijst naar de laatste cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI). Tot 15% van deze nieuwe besmettingsbevindingen heeft betrekking op immigranten uit landen in Afrika bezuiden de Sahara, waarbij deze groep slechts 0,25% van de bevolking in Duitsland uitmaakt. De meerderheid van de nieuw gediagnosticeerde personen had de infectie in het buitenland opgelopen of had de ziekte meegebracht uit het buitenland. (vanaf juli 2015)

Volgens het RKI is het relatieve aandeel van nieuwe hiv-diagnoses onder mensen van Duitse afkomst gedaald van 68% naar 64% . In vergelijking met de rest van Duitsland werd het virus het vaakst gediagnosticeerd in Berlijn, met 12,9 patiënten per 100.000 inwoners. Thüringen had het laagste percentage in Duitsland met 1,9 van de 100.00 inwoners met een positieve HIV-diagnose. Het nationale gemiddelde in 2015 was om en nabij 4,4. In totaal registreerde de Bondsrepubliek op dat moment 30% meer nieuwe diagnoses.

Het probleem is al lang bekend…

Al in 2013 schreef de Spiegel “AIDS in Zuid-Afrika – Bijna een derde van alle schoolmeisjes is HIV-positief” en was geschokt. De Oostenrijkse Standard meldde in juli 2016 dat de hiv-situatie catastrofaal was. Een op de vijf, d.w.z. 20%, is besmet. In Botswana en Swaziland ziet het er nog erger uit. De organisatie SOS-Kinderdorpen noemt AIDS in Afrika een van de grootste humanitaire rampen van onze tijd:

“Ten zuiden van de Sahara is de epidemie de belangrijkste doodsoorzaak. Twee derde van alle HIV-geïnfecteerden wereldwijd zijn Afrikanen. De armoedeziekte AIDS heeft verwoestende sociale en economische gevolgen.”

De hieronder vermelde cijfers zijn onmiskenbaar:

 • Ongeveer 25,5 miljoen van de geïnfecteerden leven in Afrika bezuiden de Sahara.
 • In 2016 waren er 730.000 AIDS-sterfgevallen in de regio.
 • Afrika bezuiden de Sahara is verantwoordelijk voor meer dan twee derde van de nieuwe HIV-infecties wereldwijd. Dit maakt de regio het meest getroffen door de HIV/AIDS-pandemie.
 • Van de 25,5 miljoen besmette mensen in Afrika bezuiden de Sahara zijn er 1,85 miljoen jonger dan 15 jaar.
 • De Afrikaanse staten Swaziland, Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië, Nigeria, Nigeria, Kenia en Zimbabwe behoren tot de landen die het meest getroffen zijn door de HIV-epidemie.

...en komt nu langzaam naar Duitsland

Zo welsprekend deze organisaties over dit onderwerp zijn als het gaat om het verzamelen van hulp en donaties voor Afrika en de behoeftige AIDS-geïnfecteerde mensen daar, zo zwijgzaam zijn de staat en medische instellingen hier in Duitsland als het gaat om het benoemen van de feiten en problemen die immigranten en infectiedragers uit deze landen met zich hiernaartoe meebrengen.

De Duitse Aidshilfe [Aidshulp] stuurde al in 2015 een noodkreet. Aan de kant van de organisatie verscheen een bijdrage met als titel “We zijn al lang aan de grens van onze veerkracht”. Het groeiende aantal asielzoekers overweldigt niet alleen veel gemeenten, maar levert ook problemen op voor aidshulp.

“We hebben de limiet van onze capaciteit al lang bereikt”, zegt Natalie Rudi, directeur van de Aids Federation Oberhausen. Momenteel zijn er anderhalf vaste posities beschikbaar voor de ondersteuning van hun ongeveer 150 cliënten. Een derde van hen heeft een migratieachtergrond. Onder hen zijn ook 15 asielzoekers die hopen op een verblijfsstatus – 15 van de 1.000 asielzoekers die momenteel in Oberhausen wonen. Tot 700 meer worden dit jaar verwacht. Hoeveel van hen de steun van de Aidshilfe nodig zullen hebben, kan nog niet worden geschat.

Verandering van locatie. Ook in Freiburg im Breisgau is het werk op het gebied van asiel en migratie de laatste jaren sterk gegroeid. Momenteel zorgt de plaatselijke Aids-federatie voor 65 HIV-positieve asielzoekers.”

Betrouwbare cijfers zijn schaars

Het Leibniz Instituut voor Economisch Onderzoek (voorheen Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung) is een toonaangevend centrum voor wetenschappelijk onderzoek en evidence-based beleidsadvies in Duitsland en lid van de Leibniz Vereniging. Het werd opgericht in 1926 en is sinds 1943 juridisch onafhankelijk als geregistreerde vereniging; het dient uitsluitend liefdadigheidsdoeleinden. “Gezondheid” is een van de bevoegdheidsgebieden van het Instituut.

Op 08 januari 2019 publiceerde RWI het artikel “U bent waarschijnlijk HIV-positief”, waarin wordt uitgelegd hoe je snel en veilig kunt testen of je HIV-positief bent of niet. Namelijk door middel van een sneltest vanuit de apotheek. Het legt een aantal dingen uit over de test, bijvoorbeeld hoe waarschijnlijk een vals-positief resultaat kan zijn.

De RWI maakt hiervoor een ruwe berekening, en hier vinden we getallen.

“Volgens het Bundesamt für Statistik wonen in Duitsland ongeveer 69 miljoen mensen ouder dan 18 jaar. Hiervan zijn er naar schatting 11.400 besmet zonder het te weten: 2.700 door heteroseksuele contacten, de anderen door seks tussen mannen of intraveneus drugsgebruik. Van elke 6.000 Duitsers is er ongeveer één besmet (69 miljoen gedeeld door 11.400). Dezen zullen met zekerheid (100 procent) positief testen. Nochtans, onder de 5.999 mensen die niet besmet zijn, verwachten wij nog eens 12 die eveneens positief testen. Dat volgt uit het percentage valse alarmen van 0,2 procent.”

Je moet het meerdere malen lezen om het te begrijpen, maar dat is niet het punt.

Het gaat om de getallen. De bevolking van Duitsland is niet 100% Duits. Er zijn dus geen 69 miljoen Duitsers ouder dan 18 jaar. De verklaring van RWI dat “van elke 6.000 Duitsers er ongeveer één besmet is (69 miljoen gedeeld door 11.400)” is daarom onjuist. Volgens Destatis zijn er 72,32 miljoen Duitsers…..

Hiervan is 68,25% meerderjarig (2,63+2,68+15,75+24,1+5,38+17,71). Volgens de studie is dit aantal 49,35 miljoen volwassenen. 49,35 miljoen gedeeld door 11.400 resulteert in 6.431,58 en niet in 6.000. Dit betekent dat één van de 6.431 Duitsers besmet zou zijn. Een blik op de wereldkaart van AIDS toont aan dat de Afrikaanse landen van Afrika bezuiden de Sub-sahara – dat wil zeggen ten zuiden van de Sahara – tien keer zoveel AIDS als Europeanen hebben. (Namelijk 4,1% in plaats van 0,4% in Europa):

Zelfs de mainstream media schrijven heel openlijk dat Duitsland het belangrijkste doelland is voor migranten uit Afrika bezuiden de Sahara.

https://www.welt.de/politik/ausland/article174796884/Millionen-Fluechtlinge-aus-Afrika-Zweite-Phase-der-Migration-hat-laengst-begonnen.html

Als we kijken naar de cijfers tot 2017, woont 53 procent van alle in 2017 in de EU erkende vluchtelingen in Duitsland.

https://www.welt.de/politik/ausland/article177733806/Neue-EU-Migrationsstatistik-Die-meisten-Asylsuchenden-kommen-nach-Deutschland.html

Op 01-08-2017 publiceerde “Die Welt” enkele zeer interessante cijfers:

“Inmiddels hebben 2,3 miljoen mensen hun wortels in het Midden-Oosten. Dit is een stijging van bijna 51 procent ten opzichte van 2011. Ook de immigratie uit Afrika wint aan beduiding. Ongeveer 740.000 mensen zijn van Afrikaanse afkomst, ruim 46 procent meer dan in 2011. Turkije is nog steeds veruit het belangrijkste land van herkomst, maar heeft de laatste jaren aan beduiding ingeboet”.

Laten we uitgaan van het aantal van 740.000 mensen uit Afrika. Als 4,1% van hen daadwerkelijk met AIDS besmet is, leidt dit in Duitsland tot 30.340 aidsbesmettingen (van 2014 tot 2017).

Der Tagesspiegel van 30.11.2018 schrijft:

“In totaal leven ongeveer 14.900 mannen en vrouwen in Berlijn met hiv, maar meer dan 10 procent (ongeveer 1600) weet er (nog) niets van”.

Berekent men alleen de 0,4% in de ‘AIDS World Map for Europe’ gedocumenteerde HIV-geïnfecteerden voor de gehele bevolking van de Bondsrepubliek Duitsland van 82.790.000, betekent dit dat één procent 827.900 bedraagt. Vermenigvuldigd met 0,41% resulteert dit in 331.160 HIV-geïnfecteerden in Duitsland. In woorden: Driehonderdéénendertigduizendhonderdzestig geïnfecteerden in Duitsland. En dat met een besmettingsgraad van 0,4%.

Als slechts één van de 6.000 Duitsers besmet zou zijn, dan zouden we 13.798 HIV-geïnfecteerden in de Bondsrepubliek Duitsland hebben, een cijfer dat een paar honderd procent te laag is. Want 0,4% van de 6.000 mensen zijn er al 24 die besmet zijn, niet slechts één. Dus met betrekking tot AIDS worden we duidelijk massaal voorgelogen. En met de immigratie van meer Afrikanen met een HIV-infectiecijfer van 4,1% zal het aantal aanzienlijk toenemen. Zelfs als het “besmettingspercentage” van AIDS zich op slechts 2% zou vestigen, zou dit betekenen dat er in Duitsland 1.655.800 mensen met AIDS besmet zijn. Dat is een grote stad.

De wettelijke ziekenfondsen besteedden in 2011 al bijna 600 miljoen euro aan geneesmiddelentherapie. De kosten van een gemeenschappelijke drievoudige therapie voor één patiënt liggen tussen de 14.000 en 21.000 euro per jaar. Dit zou betekenen dat met een gemiddelde van € 18.000 /jaar, HIV-geïnfecteerde immigranten alleen al vandaag de dag € 546.120.000 kosten, d.w.z. meer dan een half miljard euro per jaar. Bij een besmettingsgraad van ongeveer anderhalf miljoen mensen in Duitsland zou dat 27 miljard euro zijn, wat alleen voor hiv-therapieën nodig zou zijn. Wat ons gezondheidszorgsysteem waarschijnlijk niet meer aankan.

Bron:

AIDS – ein Tabuthema bei Flüchtlingen aus Afrika und die Gefahr einer nicht mehr zu beherrschenden Katastrophe

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.176 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8192 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

8 Comments on AIDS – het taboe bij vluchtelingen uit Afrika en het gevaar van een niet meer te beheersen catastrofe

 1. Ebola brengen die ook mee.

  Like

 2. I CREATED AIDS to DELIBERATELY DEPOPULATE HUMANITY – Dr Robert Gallo

  https://www.youtube.com/results?search_query=How+Aids+was+made+in+a+labaratorium

  – De Duivel is niet Dom –

  Liked by 1 persoon

 3. The Truth from the horse’s mouth – AIDS and Ebola Viruses Man-Made

  Liked by 1 persoon

 4. Fuck man, thx voor de info.
  Ik verschiet van niets meer.
  Zoals ik stelde: “Het venijn kruipt waar het niet gaan kan.”
  Op toepassing en doorgedrongen op elk niveau van onze samenleving.

  Like

 5. 200 minuten …. (geld; ‘wetenschap’; farmaceutische industrie; HIV-diagnose; etc.)

  Aids Conspiracy is REAL 2019

  Like

 6. Dit word de toekomst meer aids en wat voor ziektes allemaal in het land binnen komen het land is een grote puinzooi het word alleen maar nog meer ellende rutte ligt er niet van wakker een mens meer of minder maakt hem niet uit ons land is al jaren naar de klote aan het gaan sinds grenzen open en alles wat binnen komt en ziektes zoals aids en welke ziektes nog meer ze mee brengen

  Like

 7. Tsja, dat is die culturele verrijking waar ze het steeds maar over hebben. We worden verrijkt met allerlei gore ziektes die hier vrijwel zijn uitgeroeid of onder controle zijn gebracht door enorme kosten, dus gaan we nu weer een extra lading gore ziektes importeren

  Like

 8. “De organisatie SOS-Kinderdorpen noemt AIDS in Afrika een van de grootste humanitaire rampen van onze tijd:”
  __________________________________
  Het enigste wat humanitaire ramp is dat ze hier heen komen

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s