Nieuw

Hoe een geheime elite de EU in het leven heeft geroepen om een wereldregering op te bouwen

Sir Edward Heath signs EEC Treaty of Accession 1 January 1973, screenshot You Tube

Naarmate het debat over het komende EU-referendum versnelt, zou het misschien goed zijn om te onthouden hoe Groot-Brittannië in de eerste plaats tot het lidmaatschap werd geleid. Het lijkt me dat de meeste mensen weinig weten waarom een ​​van de winnaars van de Tweede Wereldoorlog wel bijna wanhopig moest zijn om zich bij deze ‘club’ aan te sluiten. Dat is een schande, want het beantwoorden van die vraag is de sleutel tot het begrip waarom de EU zo fout is gegaan.

Zoals u ziet is het stuk (van 27 Nov 2015) van voor het Brexit-referendum, dat inmiddels professioneel door de EU de vernieling in geholpen is, en ik heb het een aantal maal aangehaald in eerdere stukken. Ik vind het de moeite waard om het, alsnog, in zijn geheel te vertalen, als op zich staand artikel, Fub.

De meeste studenten lijken te denken dat Groot-Brittannië in ernstige economische moeilijkheden verkeerde en dat de Europese Economische Gemeenschap – zoals het toen werd genoemd – een economische motor was die onze economie nieuw leven kon inblazen. Anderen lijken te geloven dat Groot-Brittannië na de Tweede Wereldoorlog zijn geopolitieke positie in het hart van Europa moest veranderen, weg van het imperium en naar een meer realistische positie in het hart van Europa. Geen van deze argumenten snijdt echter hout.

De EEG was in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw niet in staat om iemands economie te regenereren. Zij besteedde het grootste deel van haar schaarse middelen aan landbouw en visserij en had geen middelen of beleid om economische groei te genereren.

De Nederlandse minister van Landbouw, Sicco Mansholt, was destijds een groot pleitbezorger van een Europees landbouwbeleid, Fub.

Als er wel groei plaatsvond, kwam deze niet van de EU. Van de hervormingen van de aanbodzijde van Ludwig Erhard in West-Duitsland in 1948 tot de privatisering door Thatcher van de genationaliseerde industrie in de jaren tachtig, kwam de Europese groei voort uit hervormingen die door afzonderlijke landen werden ingevoerd en die elders werden overgenomen. Het EU-beleid is altijd irrelevant of nadelig geweest, zoals het geval was met de euro.

Ook is de Britse groei nooit echt achtergebleven bij die van Europa (EU). Soms was er sprake van een enorme groei. In de jaren vijftig had West-Europa een groeipercentage van 3,5 procent; in de jaren zestig was dat 4,5 procent. Maar in 1959, toen Harold Macmillan aantrad, bedroeg de reële jaarlijkse groei van het Britse BBP volgens het Office of National Statistics bijna 6 procent. Het was weer bijna 6 procent toen de Gaulle in 1963 een veto uitsprak tegen onze eerste aanvraag om toe te treden tot de EEG.

Cijfers die we sinds de massa-immigratie niet meer gezien hebben, terwijl die ons toch zou verrijken, Fub.

In 1973, toen we tot de EEG toetraden, was ons jaarlijkse nationale groeipercentage in reële termen op een recordhoogte van 7,4 procent. De huidige premier zou een moord begaan voor dergelijke cijfers. Het argument van het economische voordeel houdt dus geen stand.

Hoe zit het met de geopolitiek dan? Welk argument had achteraf gezien zo overtuigend kunnen zijn om onze bondgenoten van het Gemenebest van de Tweede Wereldoorlog in de steek te laten om ons aan te sluiten bij een combinatie van België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië?

Vier van deze landen hadden geen enkel internationaal gewicht. Duitsland was bezet en verdeeld. Frankrijk had intussen een koloniale oorlog verloren in Vietnam en een andere in Algerije. De Gaulle was aan de macht gekomen om het land te redden van een burgeroorlog. De meeste realisten moeten deze staten zeker als een stel verliezers hebben beschouwd. De Gaulle, zelf een superrealist, wees erop dat Groot-Brittannië democratische politieke instellingen, wereldhandelsbanden, goedkoop voedsel uit het Gemenebest had en een wereldmacht was. Waarom zou Groot-Brittannië willen toetreden tot de EEG?

Het antwoord is dat Harold Macmillan en zijn naaste adviseurs deel uitmaakten van een intellectuele traditie die de redding van de wereld zag in een of andere vorm van wereldbestuur gebaseerd op regionale federaties. Hij was ook een goede bekende van Jean Monnet, die hetzelfde geloofde. Het was dus Macmillan die de vertegenwoordiger van de Europese federalistische beweging in het Britse kabinet werd.

In een toespraak in het Lagerhuis pleitte hij zelfs voor een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) vóórdat die was aangekondigd. Later zorgde hij voor de ondertekening van een associatieverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de EGKS en zorgde hij ervoor dat een Britse vertegenwoordiger naar de onderhandelingen in Brussel werd gestuurd naar aanleiding van de conferentie van Messina, die aan de wieg stond van de EEG.

Eind jaren vijftig duwde hij de onderhandelingen over een Europese Vrijhandelsassociatie naar lidmaatschap van de EEG. Toen generaal de Gaulle van de EEG een minder federalistisch orgaan begon te maken, nam hij het risico om een volledige Britse lidmaatschapsaanvraag in te dienen in de hoop de Gaullistische ambities te frustreren.

Op Amerikaans aandringen, omdat die hun project zagen mislukken, Fub.

Zijn doel, in alliantie met Amerikaanse en Europese voorstanders van een federalistische wereldorde, was het frustreren van de opkomende Frans-Duitse alliantie die gezien werd als een van het Franse en Duitse nationalisme.

The French statesman Jean Monnet, (1888 – 1979), who in 1956 was appointed president of the Action Committee for the United States of Europe

Monnet ontmoette Heath en Macmillan bij talloze gelegenheden in het geheim om de Britse toegang te vergemakkelijken. Hij werd voor het Britse parlement op de hoogte gesteld van de voorwaarden waaronder de Britse benadering van Europa zou worden geformuleerd.

Ondanks het advies van de Lord Chancellor, Lord Kilmuir, dat het lidmaatschap het einde van de Britse parlementaire soevereiniteit zou betekenen, heeft Macmillan het Lagerhuis – en vrijwel iedereen, van staatslieden uit het Gemenebest tot kabinetscollega’s en het publiek – opzettelijk misleid dat het slechts om kleine commerciële onderhandelingen ging. Hij probeerde zelfs de Gaulle te misleiden dat hij een antifederalist en een goede vriend was die ervoor zorgde dat Frankrijk, net als Groot-Brittannië, Polaris-raketten van de Amerikanen zou ontvangen. De Gaulle zag volledig door hem heen en sprak een veto uit tegen Britse toetreding.

Macmillan liet het aan Edward Heath (link is van mij, Fub, want er moet toch een reden zijn dat hooggeplaatsten hooggeplaatst zijn en altijd bereid blijken een ‘agenda’ uit te voeren) om de zaken vooruit te helpen, en Heath, samen met Douglas Hurd, regelde – volgens de Monnet-papers – dat de Tory Party een (geheim) lid van Monnet’s Action Committee for a United States of Europe werd.

Volgens Monnet’s hoofdassistent en biograaf, Francois Duchene, deden zowel de Labourpartij als de Liberale Partij later hetzelfde. Ondertussen heeft de Earl of Gosford, een van de ministers van Buitenlandse Zaken van Macmillan in het House of Lords, het Huis laten weten dat het doel van het buitenlands beleid van de regering de wereldregering was.

Het Actiecomité van Monnet kreeg ook financiële steun van de CIA en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Anglo-Amerikaanse vestiging zette zich nu in voor de oprichting van een federale Verenigde Staten van Europa.

Dat is vandaag de dag nog steeds het geval. Krachtige internationale lobby’s proberen nu al te bewijzen dat elke terugkeer naar democratisch zelfbestuur van de kant van Groot-Brittannië onheil zal veroorzaken. Amerikaanse ambtenaren zijn al klaargestoomd om te verklaren dat zo’n Brittannië zou worden uitgesloten van elke vrijhandelsovereenkomst met de VS en dat de wereld het TTIP-handelsverdrag nodig heeft, dat gebaseerd is op het voortbestaan van de EU. (bedenk dat het geschreven werd toen Obama nog president was, de streep door het TTIP is slechts een van de vele redenen die de globalisten hebben om Trump te haten, Fub)

{ laatste twee alinea’s weggelaten, vanwege irrelevant }

Bron:

How a secretive elite created the EU to build a world government

The Telegraph heeft nog wel een paar artikelen gepubliceerd in deze richting de laatste jaren, 10 ofzo, misschien pak ik er binnenkort nog wel een paar waar ik ooit alleen naar verwezen heb.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.076 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (9792 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden. En tot we die optie hebben trappen we af en toe reageerders van het schavot.

6 Comments on Hoe een geheime elite de EU in het leven heeft geroepen om een wereldregering op te bouwen

 1. Arminius // januari 13, 2019 om 17:23 //

  We hadden hier een paradijs kunnen hebben op allerlei vlakken van milieu tot sociale vangnetten.
  Een lichtend voorbeeld voor de wereld en van daaruit verder werken.
  Maar nee je importeert ellende om zo het paradijs bij het grofvuil te zetten en je verkoopt je ziel aan de EU.
  Je hebt een klas van 20 kinderen die braaf leren en hun best doen en vervolgens laat je 10 losgeslagen kinderen in diezelfde klas toe zodat die 20 kinderen de 10 nieuwkomers mee omhoog kunnen trekken! Vervolgens gebeurd er dan het omgekeerde 20 kinderen slaan los en 10 proberen hun best te blijven doen.
  De reactie van de overheid , het nivo is te hoog aanpassen die handel.

  Liked by 5 people

 2. Al met al zijn alle bevolkingen binnen Europa jaar en dag in de maling genomen door wat voor Politieke Partij dan ook om de richting te bepalen van de toekomst voor Nederland,Europa en de Wereld en wij zijn alleen stemvee en het maakt ook geen reet uit waar je op stemt want jullie horen allemaal bij de International Toneelgroep en als jullie je zin niet krijgen veranderen jullie gewoon de spelregels zodat wij gewoon weer braaf verder wandelen in ons leven,althans wat er over is ,maar na het intrekken van het Referendum waar een Nee een Ja werd en een Ja een Nee en dit ook met een inlegbriefje te niet gedaan,en tenslotte schaffen die gangsters het maar helemaal af om ons geluid niet het hunne is en wij het spuugzat zijn naar de telkens veranderende pijpen te dansen.
  Jullie Politici denken nog steeds dat je met 17 miljoen achterlijken te doen hebt maar de Taart is op,Het Vat is leeg en jullie Feest is voorbij,Goedschiks of Kwaadschiks maar de bewoners van Europa zijn Niet de bewoners van de de EU en Wij komen er aan hoeveel moslims of negers jullie ook op ons afsturen ,Wij weten jullie allemaal te vinden ondanks de bedreigingen en doden die er vallen door JULLIE TOEDOEN.BRUSSEL.

  Liked by 4 people

 3. Jack vanderVeen // januari 13, 2019 om 21:58 //

  Een stuk van de tekst is inmiddels achterhaald, want U.S.A. heeft zich vierkant achter Groot-Brittannië geschaard bij monde van Donald Trump.

  Like

 4. Na de 2e W-O hebben de NLers zich kapot gewerkt om dit arme landje tot een welvarend veilig land te herschapen.
  Vele andere landen zagen ons als voorbeeld hoe je een goede samenleving kunt creëren.
  Maar dan komt de natte droom van een stel grootheidswaanzinnige naar boven drijven en gaan ook de nuchtere NLers erin mee.
  Voor de EU en de Euro hadden we een top welvaart en geen noemenswaardige armoede in dit land, nu zijn er voedselbanken, maken we tv programma,s over deurwaarders die rijk worden van de armoede van anderen, we hebben alle losers v d wereld naar hier gehaald en onze ziel verkocht aan de duivel die een nieuwe naam heeft gekregen,NML De EU.
  Dit is een ongekende catastrofe voor dit land en het hele continent dat ooit een voorbeeld was voor de wereld.
  Dit eindigt in een oorlog of minstens een burgeroorlog want de vijand is goed verspreid met heel veel vechtklare jongeren, die ons haten en ons zullen vermoorden uit wellust en met plezier.

  Like

 5. Bedankt voor dit stuk.

  Like

 6. Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s