Nieuw

Een Syriër legt uit: “hoe kunnen we elkaar helpen om naar Europa te komen”

In de volgende tekst geeft de Syrische auteur (de naam is bij de redactie bekend) onder andere inzicht in de redding op zee. Wie ontvangt de noodoproepen van migranten die in de Middellandse Zee drijven? Wat hebben Arabische Facebookgroepen ermee te maken? Hoe bereiden mensen in verre landen zich voor op hun reis naar Duitsland? Wat zijn hun verwachtingen? Wat denken de migranten? Wat gaat er in hun hoofd om? Waarom komen ze naar Europa? Veel vragen, maar nog explosievere antwoorden.

Er zijn grote Facebookgroepen die speciaal zijn opgezet voor de vele immigranten verspreid over Europa. Honderden commentaren worden dagelijks in deze groepen geschreven. Sommige van deze posten zijn nuttig en goed voor de integratie van immigranten in de Europese samenlevingen, wat volkomen logisch is. Er zijn echter ook opmerkingen in groepen die smokkelaars of illegale routes naar Europa vragen of deze diensten aanbieden. In het bijzonder moet de vervalsing van documenten of de aankoop van nationaliteiten of officiële documenten worden vermeld.

Het is niet mogelijk om deze opmerkingen te negeren, het zijn schandalen! Het zijn schandalen omdat ze een fataal veiligheidsgat vertegenwoordigen en er gebeurt niets om deze gaten te dichten! Voordat we ons tot deze schandalen wenden, laten we eerst even terugblikken op hoe belangrijk deze Facebook-groepen zijn, ook al zijn deze groepen NIET de enige manier waarop immigranten met elkaar communiceren. Het moet dus gezegd worden dat de publieke commentaren hier slechts een indicatie geven van hoe vies de waarheid is, of met andere woorden: deze groepen tonen slechts het topje van de ijsberg, want de waarheid is veel schandelijker dan wat deze Facebookgroepen laten zien!

Er is een zeer grote Facebook-groep, die in het Arabisch “Karajat Almshantateen” heet, of “de garages van ontheemden”, die in zijn betekenis verwijst naar de daklozen en mensen op verschillende manieren wil helpen om te krijgen wat ze nodig hebben. Deze groep is een van de belangrijkste bronnen van informatie over hoe Syriërs kunnen worden binnengesmokkeld.

Coverfoto van de groep, wat opvalt is dat het motto van de VN-vluchtelingenhulporganisatie bij de foto was gevoegd.

Deze groep is zo groot dat ze elke dag duizenden mensen helpt om in de EU te gaan en staan waar ze maar willen. Juridisch en illegaal advies wordt gegeven door verschillende ervaren personen.

Dit rapport [6] – gepubliceerd op 14 september 2015 – geeft een overzicht van de groep en het soort “humanitaire hulp” dat zij biedt. Hij toont ook voorbeelden van hoe deze groep het leven van mensen verandert en hen helpt om hun gewenste bestemming te bereiken. Alleen het belangrijkste deel met betrekking tot betrouwbaarheid zal hieronder worden gebruikt om dit rapport zo kort mogelijk te houden. Als er interesse is in de details van dit rapport, moeten de referenties worden gebruikt [6], daarnaast is er de mogelijkheid om talloze hints te vinden door middel van een eenvoudige internetsearch [7] [8].

Het volgende voorbeeld uit dit rapport [6] laat zien hoe belangrijk deze groep is:


Facebook-groep, in het Arabisch “Karajat Almshantateen” of “De
Garages van de ontheemde mensen “; Screenshot Facebook

-Vertaling-

Een Syrische vrouw genaamd Hind Raji, die naar Nederland ging om asiel aan te vragen, vertelt hoe zij profiteerde van de tips en adviezen van de groep “Karajat Almshantateen” / “Die Garagen der Vertriebenen” (De garages van de ontheemden). Zij hielpen haar en haar tienjarige zoon hun doel in Europa te bereiken.

Raji merkte in de groep op: “Om eerlijk te zijn: Deze groep heeft een belangrijke en onmiskenbare rol gespeeld bij het verstrekken van de nodige informatie om Europa veilig te bereiken”.

Ze bevestigde ook dat ook zij met haar zoon in een van deze rubberboten had gezeten en dat de boot voor de kust van Griekenland was gaan zinken. Raji voegt eraan toe: “Ik heb een noodoproep naar deze groep gestuurd die de kustwacht waarschuwde om ons te redden, zodat we veilig de kust konden bereiken”.

– Einde van de vertaling –

De noodoproepen in het Middellandse Zeegebied worden naar deze Facebookgroepen gestuurd, die vervolgens hulporganisaties (NGO’s) activeren met als doel “redding op zee”!

Dit is niet het enige voorbeeld; er zijn talloze voorbeelden te vinden via de media en het internet. Velen zullen nu zeggen dat deze groep een grote humanitaire dienst heeft bewezen om deze arme mensen te helpen, terwijl de internationale gemeenschap niets heeft gedaan en stilzwijgend naar het bloedbad in Syrië heeft gekeken, dat helaas daar plaatsvindt en bijna als een natuurramp wordt behandeld, en er niet over hoeft te praten of er iets aan te doen.

Zelfs veel van degenen die erin slaagden om op de rubberboten te komen stierven. Dit werd bevestigd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) [9].

Sommige mensen doen alsof ze smokkelaars zijn, maar het zijn bedriegers.

Deze oplichters nemen het geld en verdwijnen ermee. Mensensmokkel is tegenwoordig zeer winstgevend door de volgende factoren:

 • 1-Oorlog in Syrië en spanningen in de hele regio
 • 2-Armoede en economische uitdagingen
 • 3-Druk van humanitaire organisaties
 • 4-Zwakke wetten en ondoeltreffende sancties tegen opportunisten en profiteurs die beweren dat de oorzaak van migratie een humanitaire oorzaak heeft, terwijl het inderdaad economische of andere oorzaken van migratie zijn die niets te maken hebben met een humanitaire crisis.
 • 5-Valsemunterij documenten die gemakkelijk te verkrijgen zijn via illegale netwerken. Sommige van hen hebben kanalen naar regeringsfunctionarissen en autoriteiten van het Midden-Oosten. Via deze kanalen kunnen officiële documenten van allerlei aard worden gekocht (via omkoping).

Het belangrijkste doel van dit verslag is de aandacht te vestigen op het schandaal en de illegale routes en methoden die veel immigranten gebruiken om asiel te krijgen in Europa in het algemeen en in Duitsland in het bijzonder. Het is niet de bedoeling om de Facebook-groepen negatief te vertegenwoordigen. Deze groepen zijn in eerste instantie slechts de belangrijkste manier van communicatie en het is vrij moeilijk om de persoon te traceren die deze illegale manier gebruikt om Europa te bereiken. De enige die bekritiseerd moet worden is de Duitse regering, die verantwoordelijk is voor de zwakke wetten en regels die deze illegale methoden, die in dit verslag worden beschreven, in de eerste plaats mogelijk maken.

De waarheid moet gezegd worden.

Het is zeker een walgelijke waarheid en een enorm schandaal en het is waarschijnlijk moeilijk voor iedereen om te begrijpen hoe de overheid en beleidsmakers in deze gevallen handelen! Maar de waarheid moet worden verteld. Het heeft veel tijd en moeite gekost [van de auteur van dit verslag] om de informatie en referenties te verzamelen die bewijzen dat er een fataal veiligheidsprobleem is dat veel gevaarlijker is dan het illegaal overschrijden van Duitse staatsgrenzen “zonder paspoort”!

Belangrijke opmerking: Er zijn veel bronnen die dit schandaal ondersteunen, dus het is niet alleen deze ene Facebook-groep, er zijn verschillende migrantengroepen waarnaar men naar kan verwijzen en waarin problemen op een legale of illegale manier worden opgelost, of waar wordt gesproken over problemen waar migranten dagelijks mee te maken hebben.

A – Schandaal nr. 1: Het verstrekken van een legitiem curriculum vitae voor mensen die geen “echte vluchtelingen zijn, met als doel ervoor te zorgen dat zij asiel krijgen.

Dit punt kan worden aangetoond door de redenen waarom de migranten naar Duitsland zijn gekomen. Dit zijn meestal economische redenen. Het kan ook worden bewezen door gedrag; ze zullen blijven zoeken naar illegale manieren, het is een deel van hun manier van leven. Nu ze illegaal naar Europa zijn gekomen, zijn hun andere procedures ook in Duitsland mogelijk geworden.

A – “Fasen van vluchtelingenevolutie in Duitsland” [10]

Facebookgroep, die in het Arabisch “Karajat Almshantateen” of “Die
Garages van de ontheemden”; Screenshot Facebook

Facebookgroep, die in het Arabisch “Karajat Almshantateen” of “Die
Garages van de ontheemden”; Screenshot Facebook

– Vertaling –

De post: Fases_van_een_vluchteling_evolutie_ in_Duitsland (blijf rustig tijdens het lezen!)

 1. Voordat u aan uw reis begint, is het belangrijk om alles te weten over een reis naar Europa. Het is ook belangrijk om te weten welk land het meest geschikt is om asiel aan te vragen. Dat hangt met name af van hoe hoog de lonen in dit land zijn en hoe het er bij huizen en auto’s uitziet. Men zoekt de goedkoopste en veiligste (reis)weg, men moet alles weten over rubberboten, jachten, reddingsvesten en reddingsboten. Je moet alles weten over Turkije, hotels, uitgaven en smokkelaars.
 2. Eenmaal in Griekenland is kennis over Turkije overbodig. Men moet nu weten hoe de rest van het pad eruit ziet, hoe Macedonië kan worden bereikt, hoe de Servische en Hongaarse grenzen kunnen worden bereikt. (Ze zullen om hulp vragen bij het vermijden van het registreren van hun eigen vingerafdruk in Hongarije – dat zou een nachtmerrie zijn.)
 3. Eindelijk bereikt men Duitsland, men vergeet nu Griekenland en de rest van de weg, zijn strijd om verdreven te worden, op straat te slapen en men zal nu op zoek gaan naar de beste plek. We gaan nu op zoek naar het beste land in Duitsland, waar we naartoe gaan, wat afhangt van hoe snel de formaliteiten in de asielprocedure worden afgehandeld. Daarnaast zijn ook alledaagse problemen zoals de beste verblijfsruimte en de goedkoopste mobiele telefoonkaart van belang.
 4. “Hoe krijgen we de eerste financiële steun bij de eerste opvang, hoe krijg ik snelle medische zorg, hoe krijgen we snel een afspraak met de autoriteiten, hoe krijgen we een snelle distributie naar de gemeenschappen en hoe krijgen we een huis? Het doel is om de verontrustende situatie in de eerste opvangcentra zo snel mogelijk achter zich te laten. Natuurlijk is het belangrijk om te weten hoe je aan kleding komt en waar de verenigingen en organisaties die hulp bieden zich bevinden. “Waar is dit, waar is dat…..”.
 5. Als je eenmaal in een appartement bent beland en je bent ingeschreven bij de sociale dienst, worden nieuwe vragen belangrijk: nieuwe kleding, parfum, zonnebril en oortelefoons. Er worden vragen gesteld als: “Hoeveel geld krijg ik van Duitsland”, “Is er iemand die meer geld krijgt dan ik”, “Hoe krijg ik een gratis buskaartje, treinkaartjes, hoe krijg ik een bankkaart”, “Hoe zit het met een DSL-contract” en “Hoe krijg ik hulp van organisaties als Caritas, Diakonie, AWO en de Tafel?
 6. Natuurlijk zijn er ook vragen over de officiële/gerechtelijke hoorzittingen: “Wat moet hij zeggen?”, “Wat moet hij schrijven” en “Wat moet hij wel en wat niet toegeven tijdens de hoorzitting in de asielprocedure”. Het zijn vragen of men zijn paspoort en identiteitskaart moet overhandigen of niet; moet men de interviewer van het Bundesamt für Migration vertellen dat men van de militaire dienstplicht is weggelopen of beter niet; kortom – het is in detail voorbereid en gelogen dat het barst. Slechts één ding telt: het verkrijgen van de volledige vluchtelingenstatus (in tegenstelling tot subsidiaire bescherming) en dus een driejarige verblijfsvergunning – hoe dan ook.
  Nadat alle procedures met de hoorzitting zijn doorlopen, wordt de vraag naar de verblijfsvergunning gesteld: “Waarom heb ik die nog niet gekregen?”; “Wat moet hij nu doen?”; “Moet ik het kantoor/rechtbank schrijven, of beter gezegd: “Moet ik een advocaat vinden?
 7. Wat gebeurt er als u eindelijk uw verblijfsvergunning krijgt? Er wordt informatie uitgewisseld – over het arbeidsbureau en de vreemdelingendienst! Hoe kan men zijn vingerafdruk registreren op de nieuw geleverde paspoortvervanging en identiteitskaart? Hoe kom je in een andere staat? Wat heb je te zeggen om een andere accommodatie, appartement of huis te krijgen? Hoe krijgt u gratis meubilair? Hoe kun je het geld dat je van het Office for Furniture hebt ontvangen in je eigen portemonnee laten verdwijnen? Hoe krijg je slaapkamer- en woonkamermeubilair? Voedselverwerkers? Wasmachines en koelkast? Is gas goedkoper dan elektriciteit of niet? Welke is de goedkoopste elektriciteitsleverancier?
 8. Dan gaat het om gezinshereniging. Ze worden gevraagd naar de snelste manier om hun familieleden naar Duitsland te brengen. De vragen komen uit de hele wereld: Indonesië, Maleisië, Soedan, Turkije, zelfs Rusland, Comoren of Mozambique. Als er een Duitse ambassade op de maan of Mars was, zouden er zeker vragen zijn over hoe er te komen. Belangrijke aspecten: “Hoe kan een datum voor een hoorzitting op een Duitse ambassade voor gezinshereniging zo snel mogelijk worden bereikt? Het is altijd belangrijk om zo vroeg mogelijk te komen tot gezinshereniging. De migranten kennen natuurlijk veel frauduleuze kantoren en dieven en kunnen ook veel geld betalen voor een afspraak in Libanon of Jordanië, wat belangrijk is voor gezinshereniging.
 9. Dan begint u met de door de ambassade gevraagde documenten. Je moet weten welke documenten je nodig hebt, welke documenten gecertificeerd moeten worden, hoe en waar, hoeveel kost het? Ze willen ook weten hoe ze naar Jordanië, Turkije of Erbil kunnen reizen. Hoeveel duurder is het om naar Indonesië, Maleisië of Tanzania etc. te reizen?
 10. Na de hoorzitting in de ambassade en het wachten op de visa voor de gezinshereniging en nadat het gezin erin geslaagd is om bij de ankerpersoon te komen, beginnen de vragen hoe de kosten voor de kinderen kunnen worden gedekt, waarbij men financiële steun krijgt zoals kinderbijslag. Hoe werkt het met scholen en kleuterscholen, is er steun voor zwangere vrouwen?
 11. Uiteindelijk gaat het ook om het leren van de taal. De meeste mensen willen later Duits leren spreken, een baan vinden, geld voor vertaling, zoeken naar zwart werk, proberen dingen te kopen en te verkopen en winst te maken. Het wordt zelfs overwogen om een makelaar te worden voor later aankomende “vluchtelingen” om van hen een passende commissie te eisen.
 12. Het verhaal eindigt wanneer een vluchteling handelaar, vertaler, makelaar en leraar is geworden. Hij zal dus leven volgens de wet van de jungle, de sterken zullen de zwakken uitbuiten, hij zal alles vergeten over de rubberboten, het smokkelen van mensen en dakloosheid. Hij vergeet het hof, de sociale dienst, slapen in de stations en op de trottoirs. Hij zal denken aan het Duitse staatsburgerschap. Ja – hij is Duitser geworden, hij voelt zich een belangrijk persoon in de maatschappij en zal beginnen met tegen de nieuwe vluchtelingen te zeggen: “Waarom kom je naar Europa?
 13. Hier houdt het op. Deze persoon zal niet langer deelnemen aan Facebook groepen, commentaar geven en reageren wanneer het niet meer gaat om zaken of commissies, de mogelijkheid om geld te verdienen. Of wanneer er behoefte is om nieuwe dingen te leren.

– Einde van de vertaling –

Deze geciteerde post beschrijft de loop van het leven van een vluchteling in Duitsland in algemene termen en zal waarschijnlijk gebaseerd zijn op meerdere ervaringen van vele mensen die al een tijdje in Duitsland zijn. Dit bericht is gepubliceerd als een beschrijving van deze realiteit. Veel mensen hebben commentaar gegeven op de post en hebben bevestigd dat zij de mening delen met de maker, natuurlijk zijn niet alle vluchtelingen hetzelfde, maar de meerderheid van hen volgt helaas dit pad en dat is de reden waarom zoveel Syriërs specifiek dit feit toegeven.

Opmerking over het eerste punt:
De meeste vluchtelingen zoeken en vragen elke dag naar het beste land om asiel te zoeken. Het is dus niet de vlucht uit de oorlog die de hoogste prioriteit heeft voor zoveel zogenaamde vluchtelingen. Er zijn zo veel berichten op deze Facebook-groepen die blijven vragen wat het beste (meest winstgevende) Europese land is om asiel aan te vragen. Hoe lang duurt het voor mij om mijn verblijfsvergunning voor drie jaar te krijgen? Hoe lang duurt het nog voordat ik mijn familieleden kan inhalen? Zijn er goede banen in het land? Zijn deze goed betaald?

Dit bevestigt de eerdere veronderstelling dat zij geen echte vluchtelingen zijn.

Echte vluchtelingen zijn op zoek naar een veilig land en geven geen opportunistische redenen voor hun vlucht, zoals hierboven vermeld! Het is alsof je gevraagd wordt voor een picknick, of waar je de beste hotelservice kunt krijgen – of waar je het beste restaurant kunt vinden met de beste service, de snelste W-Lan en de meest gratis extra’s!

Noten:

6- http://arabic.news.cn/2015-09/14/c_134623550.htm
7- http://www.bbc.com/arabic/blogs/2016/01/160127_karajat
8- https://youtu.be/2UaIthpGDv4
9- http://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-2016-204311-deaths-2443
10- https://www.facebook.com/groups/manmano/

Bron:

Ein Syrer packt aus: Wie man sich gegenseitig hilft, um nach Europa zu gelangen

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.168 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Piranjaha (1116 Articles)
De door mij vertaalde artikelen geven niet per se mijn mening weer. Ze zijn regelmatig ook tegenstrijdig met elkaar. De huidige ‘wetenschap’ kan daar niet zo goed mee overweg, want alles moet in consensus zijn. Naar mijn mening houdt wetenschap en historisch onderzoek in dat je zoveel mogelijk facetten van een bepaalde zaak bekijkt (en na afloop nog steeds niet overtuigd bent en nieuwsgierig blijft). Van allerlei kanten. De logische consequentie daarvan is dat sommige weergaven botsen of – o jee – onaangenaam zijn.

4 Comments on Een Syriër legt uit: “hoe kunnen we elkaar helpen om naar Europa te komen”

 1. Niks nieuws wat een normaal denkend mens al vanaf het begin allang weet.een schande is het dat de politiek bij wie dit ook bekend is , met deze boevenstreken stemmen probeert binnen te halen bij de groep mensen die dit niet door hebben en goedgelovig alles aannemen wat de media zoals NPO en Telegraaf ze wijsmaakt .

  Like

 2. Ik herhaal wat Flo hier boven al zegt: niets nieuws onder de zon maar geloof maar niet dat het de Politiek ene zier interesseert. Die hebben het momenteel veel te druk met de implantatie van Marrakesh en maken zich drukker om wat Kees vd Staaij heeft gezegd dan over de echte problemen, een probleem wat zij bovendien ontkennen. Zou ik misschien ook doen als ik een bepaald probleem over me zelf had afgeroepen.

  Like

 3. Ibo Haydut // januari 10, 2019 om 12:03 //

  Hotel?TRIVAGO !

  Like

 4. Gladiator // januari 10, 2019 om 13:33 //

  Allereerst voor de schrijver van dit zeer goed uitgewerkte stuk een hele grote LIKE!!!

  Veel werk ingestoken.
  En aan de eerste reacties te zien wist eenieder dit al maar we gaan gewoon door met DEZE politiek en gaan in maart of welke maand dan ook weer gewoon naar een of andere fopbus om te stemmen op dit vieze tuig, ja ook Wilders en Baudet horen hier helemaal vooraan bij, wat er letterlijk mee bezig is OM JULLIE MET ZIJN ALLEN ten VERVANGEN, ja echt, jullie worden vervangen, en waarom dan wel!!!

  Omdat jullie lastig beginnen te worden, daarom, jullie beginnen te demonstreren met gele friemeltjes om, jullie willen dit, jullie willen dat enz enz.

  Wij politieke leiders hebben hele andere plannen en die zullen we doorzetten ook al weten we zeker dat we jullie cattle hiermee zullen “ausradieren” om maar in het Duits te vervolgen!!!

  Wie nu nog steeds niet kan zien wat er zich hier aan het afspelen is die verdient niet beter dan letterlijk afgemaakt te worden. (geheel volgens agenda 21-30 alsmede de Frankfurter Schule top 11!!!!!)

  En laat ik duidelijk zijn, de meesten van jullie zijn al dood, alleen weten ze het zelf nog niet.

  Maar we hebben nog veel teveel te verliezen nietwaar.
  Och, dat is maar hoe je het bekijkt!

  Jullie staan binnenkort, en ik bedoel echt binnenkort oog in oog met jullie ergste nachtmerrie en dan wens ik jullie heel veel succes.

  Luister maar niet, geef maar gewoon commentaar alsof jullie het allemaal al lang wisten cq weten, dat maakt het alleen maar erger en vooral nog dommer!!

  Fijne dag verder nog en vergeet niet om hier veel te blijven schrijven met daarbij het toegeven van eigen domheid!!

  Sorry maar dit moest eventjes!!

  Gladiator

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s