Nieuw

De kijk van een Nigeriaan op ras

luxe woning met water

Blanken zijn lammeren geworden die er bijna om bedelen om geslacht te worden.

Ik ben een Nigeriaan van midden dertig. Nigeria’s drie meest sociaal-politiek dominante stammen zijn Hausa, Yoruba en Igbo. Mijn beide ouders zijn Igbo – de stam, zou ik kunnen toevoegen, die de reputatie heeft de slimste van die stammen te zijn.

Ik ben geboren en getogen in Lagos en heb in verschillende staten in Nigeria gewoond en gewerkt. Ik vertrok echter naar de VS toen ik 16 jaar oud was en studeerde af aan twee Amerikaanse universiteiten. Sindsdien ben ik voor langere tijd teruggekeerd naar Nigeria, maar heb ik meer dan een derde van mijn leven in Noord-Amerika doorgebracht.

Wij Nigerianen hebben een zeer eenvoudige, no-nonsense houding ten opzichte van het ras. In de woorden van een van de vrienden van mijn vader, die een meester is van beknopte stelregels: “We weten dat we een nutteloos ras zijn”.

Het is echter de moeite waard om in gedachten te houden dat een dergelijke erkenning bijna uitsluitend is voorbehouden aan mede-Nigerianen. Ik herinner me dat ik mijn vader ongeveer drie jaar geleden bij hem thuis heb bezocht. Zijn ogen lichtten op toen iets op de televisie zijn geheugen prikkelde. Hij pakte zijn telefoon en speelde een korte YouTube-video voor mij van ds. James Manning over de problemen van zwarte mensen. Ik herinner me duidelijk hoe zijn vrouw naast me zat, af en toe klappend en knikkend, bewust in stille overeenstemming met vrijwel alle punten van Ds. Manning.

Onder Nigerianen, is er zoiets als waar naar verwezen wordt -maar zelden openlijk- als de ,,Kaukasische overtuiging. In een notendop, komt elke Nigeriaanse supervisor of manager uiteindelijk met het feit dat, geen kwestie hoe bekwaam hij kan zijn, zijn Nigeriaanse ondergeschikten eenvoudigweg veel eerder een Aziaat of een Kaukasiër zullen gehoorzamen.

Een van mijn tantes die in Nigeria is geboren, heeft haar eerste miljoen in de VS gemaakt. Ze begon als een schoonmaakster die een minimumloon verdiende in het centrum van de stad DC. Binnen 15 jaar na het schrobben van haar eerste toilet, woonde zij nachtlessen bij, bracht drie dochters groot, verwierf een veelheid aan vastgoed in DC en Maryland, en maakt meer dan een miljoen dollar per jaar.

Ze besloot om terug te keren naar Nigeria, en ik kan haar frustratie over het gedrag van de gemiddelde Nigeriaan nooit vergeten. Ze beschreef constant onze mensen als lusteloos, ongemotiveerd, frustrerend traag, incompetent, en “leeg”. Toen ik haar vroeg om uit te weiden over wat ze bedoelde met “leeg”, was haar antwoord: “Oh, je weet wat ik bedoel. Alsof er daarboven niets is,” zei ze terwijl ze licht tikte op haar slaap.

Kolonisatie wordt verondersteld een verschrikkelijke zaak te zijn geweest voor Afrika, maar ik betwijfel ernstig of er een Nigeriaan blij is dat de Britten weg zijn.

Mijn favoriete oom verliet Nigeria voor de VS ongeveer 30 jaar geleden. Op het moment van zijn vertrek was de valuta van de naira-Nigeria bijna gelijk aan het Britse pond. Tot op de dag van vandaag zweert hij dat onze naira gemakkelijk werd geaccepteerd in Tesco, een Britse winkel. Hij zei dat zijn ticket naar Groot-Brittannië hem niet meer dan 2.000 naira kostte. Vandaag de dag kan je daarmee nauwelijks een fatsoenlijke maaltijd kopen in Lagos.

De papieren versie van onze munt wordt niet langer buiten onze grenzen geaccepteerd. Ik heb naira’s in mijn boekenkast liggen die stof liggen te verzamelen; ik heb ze in geen enkel land dat ik heb bezocht, omgewisseld kunnen krijgen.

Bijna elke instelling of erfenis die door de Britten is achtergelaten, is ofwel verslechterd voorbij het punt van nut en erkenning of is gewoonweg opgehouden te bestaan.

King’s College London is bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag een gerespecteerde instelling.

King’s College Lagos (het equivalent van een middelbare school in Amerika), opgericht in 1909, is de school die ik bezocht heb. Het is een ramp. Ik heb alle zes jaar doorgebracht in de volgepakte, overvolle hostels, waar we op joviale wijze met ratten omgingen. Het was niet ongebruikelijk om na de lessen terug te komen om alleen maar menselijke uitwerpselen te vinden op de vloeren van de herberg, omdat de gemeenschappelijke toiletten te vies waren om zelfs maar in de buurt te komen, laat staan te gebruiken. Het zou een onverschrokken loodgieter vergen om de exotische bergen van vuiligheid alleen maar te trotseren om de toiletten te bereiken, laat staan om ze te repareren. Het schoolvoetbalveld werd het onofficiële toilet.

Wanneer een zekere leider van een bepaald land naar andere landen, zoals Nigeria, verwijst als s**tholes, is dat niet het minste beetje racistisch. Het is helaas slechts beschrijvend.

De omheiningen rond de school werden routinematig afgebroken, zodat de leerlingen de prostituees voor een korte sessie op het terrein konden brengen. Het was helemaal niet ongewoon dat een jonge student ’s nachts in het overgroeide gras gehoor gaf aan de roep van de natuur, terwijl een andere slechts een paar meter verderop gebruik maakte van de diensten van  een lokale vrouw.

Boarding studenten, met name de meer kwetsbare junior studenten, gingen vaak zonder eten of drinkwater naar school. Deze basisbenodigdheden hadden moeten worden gedekt door ons schoolgeld, maar de middelen werden bijna altijd verduisterd door het schoolpersoneel. Ondervoeding was zo wijdverspreid dat mijn vrienden en ik soms wel twee weken lang niet hoefden te defeceren. Drinkwater was soms zo schaars dat we een emmer water in een kluisje konden opbergen, om vervolgens ’s morgens te ontdekken dat het slot opengebroken was.

Seksuele mishandeling van de jongere studenten was een vanzelfsprekendheid. De enige manier om dat te voorkomen was om niet in hostels te slapen. Sommige van mijn mooiste jeugdherinneringen zijn aan het slapen op de daken van klaslokalen om aan de seksuele roofdieren te ontkomen, het bij het muggenmeppen en het kijken naar de sterren het bespreken van de aard van het universum met goede vrienden. Ik was een natuurlijke verteller en mijn vrienden hebben ook van deze avonden genoten.

Elektriciteit was een probleem in de hostels, dus het was onmogelijk om ’s nachts te lezen. Vroeger beklom ik het hek – niet om te stelen of om hoeren te achtervolgen – maar om een functionerend straatlicht te vinden. Ik herinner me dat ik de Shawshank Redemption van Stephen King las onder een straatlantaarn vlak bij het enorme glazen gebouw dat bekend staat als Church Gate.

King’s College wordt beschouwd als een elite-instelling in Nigeria.

Als een belangrijke Britse regeringsfunctionaris mij ooit zou vragen of mijn volk blij is dat de Britten weg zijn, dan zou mijn antwoord eenvoudig zijn. “Nee, dat zijn we niet. Kom terug. Alstublieft”. Er is een soort bewondering voor de Britten, die bijvoorbeeld wordt getoond wanneer een Nigeriaan voor de eerste keer naar Groot-Brittannië gaat – zelfs al is het maar voor een week – en terugkomt met een nageaapt geaffecteerd Brits accent.

Queen Elizabeth II inspecting Nigerian troops in 1956.

Aan de andere kant – en ik erken vrijelijk dat dit een schrijnende tegenstrijdigheid is – geloven vrijwel alle Nigerianen en Afrikanen dat de armoede en instabiliteit in Afrika te wijten zijn aan Europese uitbuiting. Als het niet voor ndi onyi onyi o cha (Igbo voor “die witte huiden”) was! Ik heb deze redenering nooit begrepen. Als Afrika de moeite waard was om te plunderen, waarom zijn Afrikanen dan niet in staat om Afrika’s middelen te plunderen om hun eigen geavanceerde beschavingen op te bouwen?

Deze Afrikaanse neiging om anderen de schuld te geven van onze eigen tekortkomingen is een volstrekt natuurlijk, zij het ongezond, reactiemechanisme. Men kan niet jaar in jaar uit in ellende, sociale stagnatie en ongebreidelde criminaliteit leven en gewoon accepteren dat dit misschien wel het beste niveau is waarop de mensen kunnen opereren. Het is veel gemakkelijker en veel menselijker om de schuld elders te leggen.

Een ander doel van de demonisering van blanken door Afrikanen is om te dienen als morele rechtvaardiging voor het plunderen en uitbuiten van blanken. Ik hoef de vele tactieken van plundering niet te schetsen. Frauduleuze huwelijken met ‘Green-Cards’ zijn een veelvoorkomend voorbeeld. Jarenlang heeft mijn eigen familie tevergeefs gestreden om mij ertoe te bewegen “de traditie te volgen” door te trouwen met een akata (Igbo slang voor Afrikaans-Amerikanen) om “papieren” te krijgen. Het anker-baby fenomeen is natuurlijk uitbuiting, net als massamigratie naar Europa.

Een paar jaar geleden merkte een Nigeriaanse vriend op dat hij jarenlang in de VS had overleefd door nooit te betalen voor boodschappen. Wanneer hij benaderd werd door een winkelbediende terwijl hij met zijn karretje naar de uitgang reed, schreeuwde hij gewoon agressief in onze moedertaal, nooit een keer pauzerend om adem te halen totdat hij de uitgang bereikte.

Witte schuld maakt het gemakkelijk om blanke mensen te plunderen. Daarom geven blanke professoren overal zwarte studenten een voorkeursbehandeling die neerkomt op onrechtvaardige discriminatie van de rest van de klas.

Er is iets ongewoons aan de psychologische samenstelling van blanke mensen. Het kan metaforisch worden omschreven als een innerlijk kompas. Door dat innerlijke kompas hebben blanken heel weinig externe kracht of straf nodig. Ze hebben niet veel politiewerk nodig, zodat mensen hun potentieel kunnen inzetten voor nuttige activiteiten in plaats van tijd te verspillen met het aantrekken van een uniform en het zwaaien van een gummiknuppel.

Het ontbreken van dit innerlijke kompas is de reden waarom in Nigeria geen enkel aantal politieagenten de verkeerswetgeving op een kruispunt kan handhaven. De meeste verkeershandhavers en politieagenten overtreden immers routinematig de wetten die zij geacht worden te handhaven (en dringen nog steeds aan op het aannemen van steekpenningen bij elke willekeurige halte).

Terwijl dit innerlijke kompas enorme voordelen heeft voor de blanke samenleving, is een nadeel dat leden van die naar binnen geleide cultuur gevoelig zijn voor enorme gewetensbezwaren die hen kwetsbaar maken voor manipulatie. Er lijkt sprake te zijn van een miasma van schuldgevoelens die inherent zijn aan het weefsel van de westerse cultuur zelf, een gevoel van ontoereikendheid omdat men zich niet aan de interne maatstaf heeft gehouden.

Hoewel slavernij een universeel fenomeen was dat voorafging aan de slavernij in de VS, lijkt geen enkele zwarte, Arabische of Aziatische man ooit te maken te hebben met raciale schuldgevoelens.

Ik heb geen idee hoe ver dit suïcidale fenomeen van witte schuld zal gaan in het konijnenhol van krankzinnigheid. Eén ding weet ik wel dat de meeste culturen, vooral de oosterse, weinig tot geen last hebben van de innerlijke raadsels van de blanke man en geen geduld hebben voor de sociale shakedowns en inefficiëntie van de zwarte cultuur.

De stomme waarheid is, wat zwarten betreft, dat blanken lammeren zijn geworden, die bijna bedelen om te worden geslacht in een wereld vol magere wolven. Wij zwarten zijn gewend geraakt, zelfs afhankelijk, aan de gemakkelijke melk van schuldige spenen. Wat gebeurt er met ons als een minder masochistische beschaving de blanken vervangt?

De toekomst die ik voor Afrika zie is als een economische buitenpost of kolonie van China. Wij Afrikanen bezitten geen menselijk kapitaal, in een tijdperk dat de economische hefboomwerking van menselijk kapitaal vereist. De auto’s in onze straten dragen geen Afrikaanse namen; ze dragen de namen van Japanse, Amerikaanse, Franse en Italiaanse autobouwers.

Lagos Nigeria

We hebben geen andere grote industrie dan de natuurlijke hulpbronnen onder onze voeten, en onze elites verspillen de inkomsten aan luxeproducten van andere beschavingen. We zetten onze enige activa om in snel afwaarderende buitenlandse snuisterijen en afleiding.

In de natuurlijke gang van zaken zullen de rijkdommen van Afrika opnieuw worden geëxploiteerd door een beschaving – in dit geval China – die economisch en technologisch superieur is aan de onze. In de komende 40 jaar zal de invloed van China enorm zijn en de Chinezen zijn niet, zoals de blanken, sympathiek tegenover de capriolen van Black Lives Matter.

Ik betwijfel of de realiteit van onze benarde toestand ooit universeel zal worden geaccepteerd door de Afrikanen. Ik denk niet dat de gemiddelde Nigeriaan beseft hoe ernstig het probleem is. We weten, diep in ons hart, dat ons land niet werkt, maar wat is de oplossing? Er zijn slechts zoveel Afrikaanse migranten die andere landen kunnen accepteren. Ons probleem wordt zo een wereldprobleem.

Okonkwo Akachukwu, American Renaissance >>

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.072 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (9786 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden. En tot we die optie hebben trappen we af en toe reageerders van het schavot.

7 Comments on De kijk van een Nigeriaan op ras

 1. 1) Kern citaat:
  ‘De toekomst die ik voor Afrika zie is als een economische buitenpost of kolonie van China. Wij Afrikanen bezitten geen menselijk kapitaal, in een tijdperk dat de economische hefboomwerking van menselijk kapitaal vereist. De auto’s in onze straten dragen geen Afrikaanse namen; ze dragen de namen van Japanse, Amerikaanse, Franse en Italiaanse autobouwers.’

  2) idem dito verhaal zie je in andere negerlanden of in landen met helft hindoe aapjes en helft Afro mensen, zielig ok. Hoe verklaar je dit wetenschappelijk?? Er is al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar rasverschillen, zie hier een van de taboe doorbrekende teksten:

  3) link met kopie van deze tekst online:

  Science Research: The biological differences between the races (white supremacy vs inferiority of negroes) with comments of dewanand

  Sacrificer unknown
  Sacrifice code wfor0483
  Sacrifice date 11 march 2014

  Science Research: The biological differences between the races (white supremacy vs inferiority of negroes).

  A race is a major division of the human species. Its members, though differing from one another in many minor respects, are nevertheless, as a whole, distinguished by a particular combination of features, principally non-adaptive, which they have inherited from ancestors alike as they are themselves. These distinguishing features are most apparent in body, where they are both structural and measurable, but manifest themselves also in innate capacity for intellectual and emotional development as well as temperament and character.

  Like many White people, I once thought that the only difference between the races was the color of skin. After all, I had been taught this in school as well as by the many television programs which either directly or indirectly promote this idea of racial equality.

  http://www.dewanand.com/wfor0483.htm

  4) NOOT: in Nederland zie je dit Derde Wereld patroon overal bij zwarte Hindoe aapjes en vrijwel alle Afro etnische clubjes en het is iets dat mij fascineert als private researcher.

  Like

 2. 5) Linkse blanken blijven jammeren: ‘wij zijn gelijk, gelijke rechten’ bla bla bla maar zij worden opgeknoopt met touw dat zij zelf gratis gaven aan al hun Gremlinachtige afrikaanse knuffeltjes.

  Liked by 1 persoon

 3. Als men nou eens stopt met geld te pompen in het bodemloze afrika dan lost het probleem vanzelf op. De socialistshe jankerts zijn 100% verantwoordelijk voor de grootste vervuilende genetische puinhoop die op deze aardbol bestaat.

  Liked by 2 people

 4. Helaas, we gaan er nog meer geld tegenaan flikkeren, het probleem dus nog veel groter maken:

  “Een belangrijk onderwerp van gesprek op de conferentie in Polen is de zogenoemde klimaatfinanciering. Al bijna tien jaar geleden werd in Kopenhagen afgesproken dat er vanaf 2020 elk jaar 100 miljard dollar door rijke landen ter beschikking wordt gesteld aan arme landen.”

  Like

 5. Republikein // december 16, 2018 om 12:10 //

  Geef ook eens een geit weg zei de hoofdgeit.

  Like

 6. En nu zitten we met Marrakesh opgescheept.
  Hopelijk is er eerder een revolutie dan dat de werking van dit pact tot volle ‘bloei’ komt.

  Liked by 1 persoon

 7. Sinterklaas: blanken geld weggeven en bezuinigen tot je erbij neervalt. Stinkende zwarten zeuren te veel surinamers antillianen nigerianen allemaal zwarte duivels die rastische denkbeelden hebben. Niemand heeft ze door.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s