Nieuw

De Tabula Rasa van de grote wandeling – Hoe het VN-migratiePact de grondbeginselen van diezelfde VN schendt

Het “migratiepact” is al in vele opzichten bekritiseerd. Het destructieve effect ervan wordt nog duidelijker wanneer het wordt afgemeten aan het Handvest van de Verenigde Naties, van welke grondbeginselen de globalistische opstellers van het Pact niets meer willen weten.

Het zogenaamde “Migratiepact” (“Global Compact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie”) werd onlangs in Marrakech aangenomen. Dus een pact “voor migratie”. Het pact is gebaseerd op het principe van een positieve beoordeling van de huidige grote migratiebewegingen. Het staat in de tekst:

“Migratie heeft altijd deel uitgemaakt van de menselijke geschiedenis en we erkennen dat het in onze geglobaliseerde wereld een bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling is en dat deze positieve effecten kunnen worden gemaximaliseerd door een beter beheerd migratiebeleid”.

Het pact dient daarom om deze richting verder te versterken (om deze te “optimaliseren”). Er wordt geen melding gemaakt van een verdediging of inperking van de grote migratie. Er is veel verzet tegen het pact en veel landen hebben geweigerd om ermee in te stemmen. U heeft goede redenen. Er is al veel geschreven over de gevaarlijke gevolgen van een pact dat de beschermingsrechten van migranten versterkt en verreikende verplichtingen van de pactstaten jegens de migranten vastlegt. De bewering dat niet alles juridisch bindend is, kan worden geïnterpreteerd als een misleiding over de ernst van de zaak. De “zachte” formuleringen van verplichtingen kunnen zeer snel hun weg vinden in de nationale en internationale jurisprudentie en zo – zoals in andere gevallen – “harde” wettelijke verplichtingen worden.

♦♦♦

Vrijheid van pluralisme of permanente wereldwijde interventie? – Het is echter nog niet voldoende duidelijk gemaakt wat een historische breuk voor de wereld zal betekenen als de internationale betrekkingen gebaseerd zijn op het primaat van grensoverschrijdende migratie in plaats van op het primaat van veilige grenzen tussen onafhankelijke staten. Het naast elkaar bestaan van onafhankelijke landen en samenwerking op basis van vrije, steeds weer nieuwe besluiten van soevereine staten was en is nog steeds de basis van de Verenigde Naties. Alleen op deze manier is een liberaal-pluralistische wereldorde mogelijk en de aanneming van het Handvest van de Verenigde Naties in 1945 is het resultaat van een groots wereldhistorisch proces dat in de loop van de 20e eeuw de oude rijken  heeft ontbonden en naar alle continenten heeft verspreid. De vorming van onafhankelijke staten was de voorwaarde en basis voor samenwerking in de Verenigde Naties. Dit staat duidelijk vermeld in het Handvest van de Verenigde Naties.

In artikel 1 van het Handvest wordt in lid 1 de doelstelling van handhaving van de internationale vrede en veiligheid met het oog op de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen in lid 2 uiteengezet. Het Handvest heeft tot doel “….vriendschappelijke betrekkingen tussen naties te ontwikkelen, gebaseerd op respect voor het beginsel van gelijkheid en zelfbeschikking van volkeren”. In de derde alinea wordt vervolgens de doelstelling van de internationale samenwerking omschreven en in de vierde alinea wordt gesteld dat de VN “een centraal punt wil zijn waar de inspanningen van de landen om deze gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken worden gecoördineerd”.

♦♦♦

Het Handvest van de Verenigde Naties beschermt de territoriale integriteit van staten – waarin ondubbelzinnig wordt gesteld dat naties de basis vormen van de VN en dat hun soevereiniteit de basis is van samenwerking – en niet de samenwerking gericht op de geleidelijke afschaffing van natiestaten in een groter geheel. Artikel 2 van het VN-Handvest, waarvan lid 1 als volgt luidt, benadrukt dit nogmaals:

“De organisatie is gebaseerd op het principe van soevereine gelijkheid van al haar leden. En dan volgt (in paragraaf 4) een definitie die ook belangrijk is voor het willekeurig overschrijden van grenzen door migranten:

“Alle leden onthouden zich in hun internationale betrekkingen van elke dreiging met of gebruik van geweld in strijd met de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van een staat of anderszins in strijd met de doelstellingen van de Verenigde Naties”.

Ja, uit deze formuleringen klinkt duidelijk de geest van de nationale onafhankelijkheidsbewegingen en hun zoektocht naar een eigen soevereine staat, die in de loop van de 20e eeuw een wereldrealiteit werd. Maar het spreekt ook over de nieuwe natiestaatvorming van Europa in de 19e en 20e eeuw, waaruit vele naties zoals wij die vandaag de dag kennen zijn voortgekomen – waaronder het moderne Duitsland, dat alleen in een kleinere vorm in het moderne pluralisme van staten kon passen. En ook de vroege Europese natieformaties die dateren uit de 18e, 17e en soms 16e eeuw (Spanje, Frankrijk, Nederland, Engeland) zijn hier aanwezig. In dit opzicht is het Handvest van de Verenigde Naties de samenvatting van de moderne politieke, economische en culturele geschiedenis en legt het belangrijke verworvenheden vast.

♦♦♦

Het “Migratiepact” eist een wereldorde van grensoverschrijding – maar nu vertelt het “Migratiepact” ons een heel ander verhaal – een verhaal van grensoverschrijding. Zij prijst de grenzeloze en onbegrensde mobiliteit. Er wordt helemaal niet meer gesproken over de verwezenlijking van het naast elkaar bestaan van gelijke en zelfbepaalde eenheden – van een gestructureerde wereld van staten en samenlevingen. Daar wordt geen rekening meer mee gehouden bij het overwegen van migratie. Migratie wordt zo een absoluut recht, niet een kwestie van de stabiliteit van de landen die op zoek zijn naar migranten als middel om een doel te bereiken. De enige omgeving die in de tekst voorkomt is dus de “geglobaliseerde wereld” – een wereld zonder onderverdelingen en zonder maat. Het is geen toeval dat de tekst met geen woord melding maakt van het kernprobleem van overbevolking. Het is een wereld waarin er geen verdeling van verantwoordelijkheden is, omdat het een wereld is die voortdurend in beweging is.

♦♦♦ 

Hoe men met de wereldgeschiedenis in een achtbaan stapt – Het migratiepact is niet in de laatste plaats geïnteresseerd in de geschiedenis van migratie en sedentarisatie (het is bijna of het uit de koker van een wortelloos, internationaal, globalistisch nomadenvolk komt). In een poging om migratie af te schilderen als iets ongelooflijk belangrijks, hebben de auteurs van de Pact-tekst op de een of andere manier allerlei dingen aan elkaar geplakt om een merkwaardig zwerfverhaal van de wereld te construeren. De zin aan het begin van deze kolom spreekt boekdelen. Hij zegt eerst dat migratie “altijd” deel heeft uitgemaakt van de menselijke geschiedenis. En dan, in dezelfde zin, staat er dat migratie “in onze geglobaliseerde wereld” een bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling is. Dit deel van de zin is blijkbaar bedoeld om te getuigen van een nieuwe “geglobaliseerde” staat van de wereld van vandaag, waarop het “altijd” van het begin van de zin niet van toepassing is. Zo voert de tekst ons in een en dezelfde zin tegelijkertijd mee naar een geschiedenis van de eeuwigheid en een “volledig nieuwe” geschiedenis. Maar wat geeft de auteur om de logica van de tijdsperiodes. Ze willen een “groots verhaal” over migratie presenteren en dan praten ze samen gewoon onzin. Zo gaat het vandaag de dag duidelijk met alle belangrijke internationale documenten, waarin de globalisten het voortouw nemen.

♦♦♦ 

De instrumentalisering van migratie – Dit toont aan dat het migratiepact het feit van massale migratie niet alleen belangrijk vindt. Migratie wordt door de globalisten eerder gebruikt als een instrument om hun wereldwijde aanspraken op interventie te legitimeren en te vergroten. Daarom is het noodzakelijk om de schending van het migratiepact te verbergen die het Pact voor de fundamenten van de Verenigde Naties vormt, zoals uiteengezet in de oprichtingsdocumenten van het Pact. Waar de VN vroeger gebaseerd was op het naast elkaar bestaan van onafhankelijke staten, wordt de vermenging ervan nu uitgeroepen tot een nieuwe wereldnormaliteit en VN-taak.

Het recht van alle staten op territoriale integriteit wordt gedwarsboomd door een regime van beschermingsrechten voor migranten dat willekeurige grensoverschrijding beloont en bevordert. Om het mogelijk te maken dat de leidende krachten van het Pact mondiale beschermheiligen worden. Ze kennen geen beperkte staats- en sociale eenheden meer. Je weet niet meer hoe groot de ruimte en tijd is.

♦♦♦ 

De apocalyptische ruiters – De apocalyptische ruiters van de globalisering maken tabula rasa. Zij zijn op weg om de liberaal-pluralistische fundamenten van de Verenigde Naties te vernietigen. Het “Migratiepact” zal in januari 2019 aan de Algemene Vergadering van de VN worden voorgelegd.

Bron:

Die Tabula rasa der großen Wanderung

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.072 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (9786 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden. En tot we die optie hebben trappen we af en toe reageerders van het schavot.

1 Trackback / Pingback

  1. De Tabula Rasa van de grote wandeling – Hoe het VN-migratiePact de grondbeginselen van diezelfde VN schendt | toodlessss

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s