Nieuw

Het herrezen hooggerechtshof van de Joden zal een nieuwe VN-organisatie in het leven roepen

Het Joodse gerechtshof Sanhedrin formuleerde de levensregels in de heilige Talmoed van de Joden. Het opperste Sanhedrin is in de moderne tijd herrezen. Zij zijn van plan een nieuwe organisatie op te richten ter vervanging van de VN.

Verleden week maandag, de laatste avond van het Joodse Chanoeka-feest, wijdde het heropgerichte Sanhedrin, het hooggerechtshof van de Joden bestaande uit rabbijnen, zijn nieuwe altaar in en las een verklaring voor om alle landen in de hele wereld uit te nodigen zijn zegeningen te ontvangen. Dit zal dan tot een beweging moeten leiden om de Verenigde Naties (VN) te vervangen voor een nieuwe”Godgecentreerde organisatie”.

Sanhedrin betekent letterlijk “bij elkaar zitten”. In historische tijden diende het als een raad bestaande uit rabbijnen. Er waren kleine raden bestaande uit 23 rabbijnen die in elke stad de rechtbank vormden. De grote raad bestond uit 71 jurerende rabbijnen en was het hoogste gerechtshof.

Het was Sanhedrin die geschillen tussen partijen beoordeelde, precies zoals de seculiere rechtbanken dat vandaag de dag doen. De Sanhedrin rabbijnen schreven ook interpretaties van de betekenis van de heilige Thora en voorschriften die van toepassing zijn op de Joden en in hun omgang met niet-Joden (“gojim”).

Heksenjacht op christenen

Het Sanhedrin hield zich bezig met een heksenjacht op christenen. De man die de Joden de profeet van de christenen noemen, Jezus Christus, of Balaam, zoals de rabbijnen hem noemde, wordt beschreven als een hoerenjong, in die zin dat zijn moeder, de Heilige Maria, door de hoogste raad van de Joden als een hoer wordt beschouwd.

Princeton Universiteit’s boek over Jezus in de Talmud door de Joodse wetenschapper Peter Schäfer is een aanbevelenswaardige lezing.

Jezus wordt in de Talmoed post mortem ritueel gestraft door verschillende vormen van marteling. Hij wordt onder andere door de Joodse hoge raad veroordeeld tot eeuwig in een ketel gevuld met kokende ontlasting in de hel te zitten.

Balaam, Jezus, wordt uit de dood opgewekt en opnieuw gestraft door levend te koken in sperma. Degenen die de wijzen van de Joden bespotten en zondigen tegen het volk Israël, worden in hete ontlasting gekookt.

Sommige historici geloven dat het idee van de middeleeuwse christelijke kerk dat degenen die niet gehoorzamen en boete doen voor God altijd als zondaars in de brandende hel met de duivel eindigen, uit passages in de Talmoed als deze komt.

Niet-Joden zijn dieren

De Talmoed bevat een grote hoeveelheid leefregels voor Joden. De meeste van hen hebben alleen betrekking op de groep, hun eigen volk. Er zijn echter veel regels die bepalen hoe een Jood zich moet verhouden tot niet-Joden, de zogeheten gojim.

Het woord goj komt eigenlijk voort uit een uitdrukking dat vreemd land betekent, dus elk land dat niet het land van de Joden was, in vereenvoudigde termen Judea zoals tijdens de periode van het Romeinse Rijk. Het woord duidt ook op mensen die uit deze andere landen komen, of beter gezegd dieren.

Omdat volgens de Talmoed geen andere mensen dan Joden goddelijke zielen hebben, worden andere mensen en volkeren als dieren beschouwd. Of ze hebben helemaal geen ziel, of gojim-perverse zielen van duivelse oorsprong, volgens het traditionele Joodse racisme.

Vandaar de verklaring dat gojim vee zijn: Niet-Joden zijn ofwel van nut voor de uitverkoren, ofwel de lastdragers van Joodse zonden die met zondebok rituelen worden verkregen zodat de zielen van de Joden schoon blijven.

Gojim zijn verre van alleen blanke of christelijke mensen. Zwarten worden op zijn minst evenveel beschouwd als dieren, zoals apen. Zoals onlangs in maart van dit jaar Israël’s hoogste Sefardische rabbijn Yitzhak Yosefen in Jeruzalem publiekelijk predikte dat zwarte mensen apen zijn.

Bedrieg de gojim, maar dood ze als ze jullie bedriegen!

De juridische wetten kunnen niet worden onderscheiden van de goddelijke. De wet van de rabbijnen is het woord van God omgezet in levende regels. In Talmud’s Sanhedrin 58b staat:

Als een goj (gentile, heiden) een Jood slaat, moet de heiden gedood worden. Het slaan van een Jood is hetzelfde als het slaan van God 

Andere huiveringwekkende levensregels zijn:

Als een Jood in de verleiding komt om te zondigen, zal hij naar een stad gaan waar hij niet bekend is en zijn zonden daar begaan.

Als een jood een voorwerp vindt dat verloren is door een goj, hoeft het niet te worden teruggegeven.

Een jood hoeft een goj niet het loon te betalen dat hij voor zijn werk verschuldigd is.

Alle gojim kinderen zijn dieren.

En in Babylonische Talmoed schrijven de de rabbijnen:

Zelfs de beste onder de gojim moeten worden gedood.

De herrijzenis van Sanhedrin betekent niet dat de Joden in de tussentijd geen rechtbanken hebben gehad. Integendeel: Zij hebben altijd al hun eigen rechtbanken gehad, waar ook ter wereld. Zogeheten Quahal en later Kehilla hebben onder andere soortgelijke functies uitgeoefend als kleinere Sanhedrin, en bestaan op veel plaatsen.

Reeds honderd jaar geleden maakte de industrieel Henry Ford de New Yorkse Kehilla bekend aan een groot lezerspubliek in zijn tijdschrift The Dearborn Independent, een tijdschrift dat compleet onafhankelijk was van het geld, de pers en de distributie van Joodse mediahuizen.

De grote aandacht voor New Yorkse Kehilla was te danken aan het feit dat New York toen al de “hoofdstad van de Joden” buiten Palestina was. In de Verenigde Staten wonen heden ten dage minstens zoveel Joden als in de Joodse staat Israël, die de geallieerde machten na de Tweede Wereldoorlog situeerde door de zorg van de VN.

De Joden verklaarden Duitsland verscheidene jaren voor de Tweede Wereldoorlog de oorlog. Daily Express, vrijdag 14 maart 1933.

LEES MEER: Judea verklaart de oorlog aan Duitsland

Dat het Sanhedrin de VN willen vervangen door een nieuwe organisatie onder hun heerschappij lijkt misschien te ver gegrepen, maar er zijn nog steeds veel mensen die niet weten dat de VN in wezen een Joods project is: Het primaire doel was om Duitsland te verpletteren, waaraan de Joden reeds in maart 1933 in naam van alle Joden de oorlog had verklaard; de tweede doelstelling was dat na de oorlog Israël werd gevestigd, en dat “in overleg” met de andere landen van de wereld bestuurd zou worden.

Jacob Robinson, 1977 overleden, was in 1923 een van de zeven Joodse parlementsleden in het Litouwse parlement. Daar was hij de leider van zowel de Joodse- fractie als voor alle minderheidsgroepen.

In 1940 verhuisde hij met zijn familie naar de VS. Daar richtte hij het IJA op, het Instituut voor Joodse Vraagstukken, dat de afdeling onderzoeksafdeling van het Amerciaans Joods Congres en het Wereld Joods Congres werd. Deze leidde hij tot 1947. Hij was het die het concept van de mensenrechten ontwikkelde als middel om de rechten van de joden te verdedigen.

Verleden week maandagavond is er dus een nieuw tijdperk ingeluid dat gericht is op het vervangen van de steeds chaotischer en disfunctionerende VN.

De rabbijnen die beweren raszuivere Joden zijn, in rechte lijn afstammelingen van Aaron, de zogenoemde Kohanim, die door Toran worden aangeroepen, zullen Korban Olah Tamid, een slachtoffer van Joden in ballingschap volgens Chabad lubavitch, tweemaal per dag herscheppen.

Van de geseculariseerde autoriteiten in Israël is toestemming verkregen om in het offersritueel een echt offerlam ritueel koosjer te slachten. Het vlees wordt geroosterd over het nieuw gebouwde altaar.

Er is niet aangekondigd waar het ritueel moet plaatsvinden. Israël maakt zich zorgen dat “hatelijke” moslims en Arabieren het ritueel zullen verstoren, blijkbaar is er naast de magie ook een wereldse veiligheidskwestie.

De VN heeft gefaald met haar missie en de handhaving van de orthodoxe Joodse wetten

Men zou kunnen denken dat men niet in ballingschap leeft wanneer men in een land leeft wat men zich eigendom heeft gemaakt, maar de vorming van de staat Israël is slechts het begin van de bouw door de Joden van de derde tempel van Zion en van Groot-Israël. Met dat in gedachten kunnen we zeggen dat de Joden in ballingschap leven totdat de tempel voltooid is, zowel fysiek als wereldse politieke macht.

Daarom streeft het Sanhedrin ernaar om een nieuwe wereldwijde machtsorganisatie te creëren die God – en Gods uitverkoren volk op Zijn aarde – centraal stelt.

Rabbi Dov Stein, secretaris van het Sanhedrin, legt de noodzaak uit om de VN te vervangen:

– We leven nu in een tijdperk waarin bedreigingen mondiaal zijn en niet beperkt zijn tot een land. Dit is te wijten aan wapens, milieubedreigingen en sociale problemen. De oplossingen moeten komen in de vorm van universele inspanningen, zegt Stein.

– De Verenigde Naties zijn er niet in geslaagd hun missie te vervullen door God als Schepper van de Wereld te verdringen en [de zeven wetten van Noach, שבע מצוות בני בני נח] die voor de hele mensheid gelden. Zij hebben de gronden van het leven, zoals die in de Sinaï werden uitgevaardigd, verworpen, legt Dov Stein uit.

De nieuwe verklaring geldt voor de hele wereld – en zwarte magie

Rabbi Yoel Schwartz, leider van het Sanhedrin rechtbank van de Noachis, heeft de verklaring opgesteld als spirituele basis voor de nieuwe machtsorganisatie. De verklaring wordt het lied van Israël en de wereld genoemd.

– We zitten heel dicht bij de tijd dat de profeten van Israël voorspelden dat de God van de wereld, die alles geschapen heeft, door de wereld opgeroepen zou moeten worden in de naam van de God van Israël, want alleen het volk van Israël hield de banden met Hem in stand, zegt Rabbi Schwartz.

– De hele mensheid moet zich voorbereiden op de dag dat de Heer in Zion zal heersen, wanneer zij ook naar Jeruzalem zullen gaan om deel te nemen aan wat er in de tempel gebeurt, besluit Schwartz.

Met een indo-Europese religieuze zienswijze is wat er op die maandagavond is gebeurd nauwelijks iets anders dan zwarte magie, want als dit geen zwarte magie is om God aan te roepen om Hem de wil van de orthodoxe Joden uit te laten voeren, wat is dan zwarte magie?

Bron:

Talk:Talmud/Archive 3
7 days until dedication of 3rd Temple altar
Yivo encyclopedia/Jacob Robinson
Allies of World War II
Henry Ford et al. (1919-1922): The International Jew. The Dearborn Independent (.pdf)
Peter Schäfer (2009): Jesus in the Talmud. Princeton University Press

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.196 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8473 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

6 Comments on Het herrezen hooggerechtshof van de Joden zal een nieuwe VN-organisatie in het leven roepen

 1. Ik denk dat de atheisten de uitverkorenen zijn, weg met alle religie.

  Like

 2. Like

 3. We kregen geen auto in de jaren 70 we kochten een auto met zuur verdiende guldens.

  Like

 4. oh verkeerde topic sorry

  Like

 5. De Synagoge van Satan komt eindelijk uit de kast. En iedereen maar mekkeren over de islam. De islam is een lachertje vergeleken bij dit Zaad van de Slang.

  Genesis: Vervolgens zei JHVH God tegen de slang:‘Omdat je dat hebt gedaan, ben je vervloekt onder de tamme dieren en de wilde dieren op het land. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. En ik zal vijandschap stichten tussen jouw en de vrouw en tussen jouw zaad en haar zaad. Hij zal jouw kop verbrijzelen en jij zult hem in de hiel treffen.

  Like

 6. Het is dus duidelijk dat de koran (er zijn er twee, die uit Medina en Mekka) een slap aftreksel is van de Babylonische Talmoed, het duivelsgeschrift waaronder alle joden gebukt gaan. Daarom beschouw ik jihadisten als de voetsoldaten van het zionisme.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s