Nieuw

Rosa Parks – een communistische onruststookster

We kennen allemaal het verhaal van Rosa Parks. De heldhaftige negerin die weigerde op te staan en haar plaats af te staan aan een blanke op 1 december 1955 in Montgomery, Alabama.

Omdat Parks de wet overtreedt, wordt ze gearresteerd. De naaister wordt veroordeeld en moet een boete van tien dollar betalen, plus de proceskosten. De arrestatie en veroordeling van Parks blijven niet onopgemerkt en al gauw besluiten andere zwarte burgerrechtenactivisten op te komen voor Parks. Haar weigering om op te staan voor een blanke medepassagier en de daarop volgende arrestatie en veroordeling, vormen de aanleiding voor een grootscheepse boycot-actie. Zwarten in Montgomery besluiten niet langer gebruik te maken van bussen om aan te geven dat ze tegen de rassenscheiding in het openbaar vervoer waren.

De actievoerders worden geleid door dominee Martin Luther King en hebben een lange adem. Tot 382 dagen na de veroordeling van Parks weigeren zwarten gebruik te maken van de busdiensten in Montgomery. Uiteindelijk wordt de rassenscheiding in bussen afgeschaft. Dat zal niet zijn omdat zwarten weigeren met de bus te gaan, het openbaar vervoer gaat er echt niet op achteruit als er zwarten ontbreken. Als je jezelf daarvan wilt overtuigen kun je voor de grap eens de metro nemen van Amsterdam Centraal naar eindpunt Gaasperplas of Gein in Donker Afrika.

Ons wordt verteld dat het toeval was dat Rosa Parks in die bus zat.

Niets is minder waar. Parks was al lange tijd lid van de Montgomery afdeling van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), waarvan ze in 1943 lid werd. Op het moment van haar arrestatie was ze secretaris van de lokale NAACP-afdeling en de zomer ervoor had ze een workshop voor sociale en economische rechtvaardigheid bijgewoond aan de Highlander Folk School in Tennessee. Haar politieke activisme zette ze de rest van haar leven voort.

De drie joodse oprichters van de NAACP, Rabbi Emil G. Hirsch, Julius Rosenwald, Stephen Wise

De NAACP zette zich naar eigen zeggen dan wel in voor de gekleurde bevolking, maar het was een joodse organisatie. Zonder de leiding van de Joden zou de NAACP nooit zijn opgericht, en tot 1975 was elk van zijn presidenten een Jood. Prof. MacDonald meldt dat in 1917, toen de zwarte separatist Marcus Garvey het NAACP-hoofdkwartier bezocht, hij zoveel blanke gezichten zag dat hij naar buiten stormde en klaagde dat het een blanke organisatie was.

Parks was niet de eerste Afrikaans-Amerikaanse vrouw die gearresteerd werd omdat ze weigerde haar plaats op een Montgomery-bus op te geven.

Negen maanden voordat Parks gevangen werd gezet, was de 15-jarige Claudette Colvin de eerste Montgomery buspassagier die gearresteerd werd omdat ze weigerde haar stoel op te geven voor een blanke passagier. (Parks was betrokken bij het inzamelen van defensiefondsen voor Colvin.) Drie andere Afrikaans-Amerikaanse vrouwen – Aurelia Browder, Mary Louise Smith en Susie McDonald- overtraden ook al de wet op de bus segregatie voorafgaand aan Parks. De vier waren aanklagers in de Browder v. Gayle zaak die resulteerde in de uitspraak van het Hooggerechtshof dat busscheiding ongrondwettelijk was.

Highlander School, joodse school in Tennessee gebruikt om vakbondsorganisatoren en zwarte rabble rousers te indoctrineren. No. 1 Martin Luther King, No. 2, Abner Berry, member of the Central Committee of the Communist Party and writer for the “Daily Worker,” No. 3, Aubrey Williams, Communist Party agent and president of the Southern Conference Educational Fund (SCEF) a red front organizing blacks in southern states. No. 4, Miles Horton, head of the Highlander Folk School

Rosa Parks was een communistische agitator

Parks ging naar de Highlander Folk School in Mount Eagle, Tennessee. Highlander werd in 1932 opgericht door Myles Horton en Don West, die later dat jaar werden vergezeld door James Dombrowski na de terugkeer van deze laatste uit Rusland. Allen waren lid van de Communistische Partij. Het oorspronkelijke doel van de scholen was om communistische activisten te trainen in het promoten van textielstakingen, protestmarsen en piketmarsen. Het verhaal dat ze gewoon een “arme, vermoeide zwarte naaister” was toen ze voorin de bus zat, is een complete leugen. De Highlander school werd gefinancierd door het (((Julius Rosenwald Fonds))).

Zelfs wiki-censuur zegt over ‘Highlander’:

Highlander provides training and education for emerging and existing movement leaders throughout the South, Appalachia, and the world. Some of Highlander’s earliest contributions were during the labor movement in Appalachia and throughout the Southern United States. During the 1950s, it played a critical role in the American Civil Rights Movement. It trained civil rights leader Rosa Parks prior to her historic role in the Montgomery Bus Boycott, as well as providing training for many other movement activists, including members of the Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC), Septima Clark, Anne Braden, Martin Luther King, Jr., James Bevel, Hollis Watkins, Bernard Lafayette, Ralph Abernathy and John Lewis in the mid- and-late 1950s. Backlash against the school’s involvement with the Civil Rights Movement led to the school’s closure by the state of Tennessee in 1961.

The Journey of Reconciliation

Het uitdagen van de rassenscheidingswetten was al ver voor bovengenoemde de bus-incidenten in 1955 begonnen:

Rosa Parks werd begin jaren veertig actief in de burgerrechten. Zij trad toe tot de National Advancement of Coloured People (NAACP) en was binnen enkele jaren secretaris van de afdeling Montgomery geworden. In deze rol ontmoette zij figuren als Philip Randolph, Edgar Nixon en Ella Baker. Deze activisten werkten binnen verschillende organisaties. Daartoe behoorde ook the Congress of Racial Equality (CORE). Opgericht in 1942 waren de leden voornamelijk pacifisten die diep waren beïnvloed door Henry David Thoreau en de leer van Mahatma Gandhi en de geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheidscampagne die hij met succes gebruikte tegen de Britse overheersing in India. De studenten raakten ervan overtuigd dat dezelfde methoden door zwarten konden worden gebruikt om burgerrechten in Amerika te verkrijgen.

Deelnemers aan the Journey of Reconciliation in 1947. Left to right: Worth
Randle, Wallace Nelson, Ernest Bromley, James Peck, Igal Roodenko,
Bayard Rustin, Joseph Felmet, George Houser and Andrew Johnson.

Begin 1947 kondigde CORE plannen aan om acht blanke en acht zwarte mannen naar het diepe zuiden te sturen om de uitspraak van het Hooggerechtshof te testen dat segregatie in interstatelijke reizen ongrondwettelijk verklaarde. The Journey of Reconciliation, georganiseerd door George Houser en Bayard Rustin, zou een pelgrimstocht van twee weken worden door Virginia, North Carolina, Tennessee en Kentucky.

The Journey of Reconciliation begon op 9 april 1947. Het team bestond uit George Houser, Bayard Rustin, (((James Peck))), (((Igal Roodenko))), Nathan Wright, Conrad Lynn, Wallace Nelson, Andrew Johnson, Eugene Stanley, Dennis Banks, William Worthy, Louis Adams, Joseph Felmet, Worth Randle en Homer Jack.

Leden van The Journey of Reconciliation werden meerdere malen gearresteerd. In North Carolina werden twee van de Afrikaanse Amerikanen, Bayard Rustin en Andrew Johnson, schuldig bevonden aan het schenden van het Jim Crow busstatuut van de staat en werden veroordeeld tot dertig dagen op een chain gang. Rechter Henry Whitfield maakte echter duidelijk dat hij het gedrag van de blanken nog aanstootgevender vond. Hij vertelde (((Igal Roodenko))) en Joseph Felmet: “Het wordt tijd dat jullie Joden uit New York begrijpen dat je niet naar hier kunt komen om je niggers met je mee te nemen om de gewoonten in het Zuiden te verstoren. Om jullie een lesje te leren, heb ik jullie zwarte jongens dertig dagen gegeven, en geef ik jullie negentig dagen”.

The judge said to Roodenko, “Now, Mr. Rodenky (sic), I presume you’re Jewish.” “Yes, I am,” Roodenko replied. “Well, it’s about time you Jews from New York learned that you can’t come down bringing your nigras with you to upset the customs of the South. Just to teach you a lesson,” the judge sentenced him to 90 days on a chain gang – three times the length of Rustin’s sentence. wiki

Rosa Parks en andere burgerrechtenactivisten overwogen deze tactiek in Montgomery te gebruiken. Echter, onder druk van de NAACP heeft dit nooit plaatsgevonden. Thurgood Marshall, hoofd van de juridische afdeling van de NAACP, had gewaarschuwd dat een “ongehoorzaamheidsbeweging van de kant van de negers en hun blanke bondgenoten, toegepast in het zuiden, zou leiden tot een grootschalige slachting zonder dat er iets goeds werd bereikt”.

Begin 1955 werd Claudette Colvin, een 15 jaar oud zwart meisje, van een bus in Montgomery gesleurd en gearresteerd omdat ze haar stoel niet had opgegeven aan een blanke. De NAACP stemde er nu mee in om het Colvin-incident als een testcase op te nemen. Het geloofde dat dit zou resulteren in een soortgelijk resultaat als het Supreme Court-besluit van 1954 over segregatie in het onderwijs. De NAACP besloot echter het idee te laten vallen toen ze ontdekten dat Colvin buitenechtelijk zwanger was (Duh, het is een negerinnetje). Ze wisten dat de autoriteiten in Montgomery dit tegen hen zouden gebruiken in de propagandaoorlog die onvermijdelijk zou plaatsvinden tijdens deze juridische strijd.

Verschillende zwarte vrouwen hadden al precies gedaan wat Parks later deed. Zij werden gearresteerd en beschuldigd van kleine overtredingen. De bekendste voorloper van Parks was Claudette Colvin, een 15-jarige middelbare scholier die weigerde haar plaats op 2 maart 1955 op te geven. Ze werd gearresteerd en uit de bus gehaald, schoppend en schreeuwend. Volgens de politie schreeuwde ze obsceniteiten.

In scene gezette foto een paar maanden na het Montgomery-incident. De blanke man achter Rosa Parks is in werkelijkheid een verslaggever voor de krant waar ook de persfotograaf voor werkt.

Parks was geschikt voor de haar toebedachte rol

Zoals E.D. Nixon, toen een leider van het Montgomery afdeling van de NAACP, jaren later uitlegde: “Ik moest er zeker van zijn dat ik iemand had met wie ik kon winnen”. Rosa Parks was veel veelbelovender: “moreel schoon, betrouwbaar, niemand had iets op haar tegen”.

De NAACP was al jaren bezig met het plannen van een busboycot, en wachtte alleen op de juiste persoon om als boegbeeld op te treden. Verre van een toevallige heldin te zijn, werd Parks zorgvuldig geprepareerd voor haar rol. Een blanke integrationiste, Virginia Durr, had voor Parks betaald om de seminars over burgerrechtenstrategie bij te wonen op de Highlander Folk School in Tennessee. De school, waarvan bekend is dat ze veel communistische sympathisanten had, stond onder toezicht van de FBI.

Bovendien was de rol van Parks zeer beperkt: Ze hield haar plaats vast, en haar tong.

Anderen kwamen onmiddellijk in actie om de boycot te organiseren. Dezelfde dag dat werd ze gearresteerd – het was een donderdag – bleef een Engelse professor aan het volledig zwarte Alabama State College genaamd Jo Ann Robinson de hele nacht doorwerken om 35.000 folders te fabriceren die de maandag daarop een eendaagse busboycot eisen. Vrijdags deelden zij en haar studenten deze folders uit op scholen.

Als onderdeel van een gecoördineerde inspanning, ontmoetten de zwarte predikers van Montgomery elkaar en stemden ermee in vanaf hun kansels op te roepen tot de boycot van maandag, en om maandagavond een massabijeenkomst te houden in de Baptistengemeente van Holt Street om de resultaten te beoordelen.

Die avond, na een verrassend succesvolle boycot, drongen duizenden zwarten samen in en rond de kerk om de 26-jarige Martin Luther King zijn eerste openbare toespraak te horen geven.

De boycot duurde meer dan een jaar, waarbij zowel de zwarten als de busmaatschappij koppiger waren dan iedereen had verwacht. Zwarten organiseerden carpools waarvan zelfs de Citizens Council moest toegeven dat die met “militaire precisie” functioneerden ( het zou interessant zijn te weten wie dat dan organiseerde). Parks speelde bij geen van dat alles enige rol. [Amren]

Rosa Parks huis in Detroit.

Het was niet de boycot die uiteindelijk tot integratie leidde, maar een rechtszaak – en een zaak waarin Rosa Parks niet eens eiser was. In Browder v. Gayle – een van de vier eisers was de vuilgebekte Claudette Colvin – besliste een districtshof in Birmingham op 5 juni 1956 dat gesegregeerde bussen evenzeer een schending van het 14e Amendement waren als gesegregeerde scholen.

Men kan daarom beargumenteren dat de boycot zowel een mislukking als onnodig was. Rosa Parks was een katalysator in het organiseren van wat een indrukwekkende demonstratie van zwarte solidariteit werd, maar vrijwel iedereen die presentabel was, zou even goed hebben gediend. Rosa Parks liep geen risico op de dood. Ze werd niet geconfronteerd met brandslangen of politiehonden. Ze werd zelfs niet eens vernederd. Ze wist heel goed dat als ze beleefd was en met de politie samenwerkte, ze hoffelijk zou worden behandeld. Ze wist ook dat de NAACP en haar blanke vrienden haar onmiddellijk uit de gevangenis zouden redden.

Het is onmogelijk, zelfs met de meest sympathieke lezing, om Rosa Parks te zien als iets anders dan een onbelangrijke acteur in een onnodig drama. Het zwarte congreslid John Conyers gaf haar een baan in zijn kantoor in Detroit, blijkbaar meer uit beleefdheid dan vanwege haar capaciteiten. Toen ze ouder werd, had ze haar financiën verkeerd beheerd en was ze afhankelijk van een lokale kerk om haar huur te betalen. Uiteindelijk stopte haar huisbaas gewoon met het aanrekenen van de huur.

Niets heeft ze gepresteerd in de vijftig jaar na Montgomery, of je moet het prijzen dat ze vriendschap sloot met de zwarte terrorist Malcolm X, of later lid werd van the Board of Advocates of Planned Parenthood, die de moord op miljoenen ongeboren zwarte baby’s op hun geweten hebben.

Rosa Parks kreeg een gratis feestje omdat ze ooit één keer een half uur stil kon zitten, nadat ze daar op een joodse school voor getraind was.

In 1996 kreeg ze daarvoor the Presidential Medal of Freedom van het seksroofdier Bill Clinton, het Congress voorzag haar in 1999 van nog een medaille, en na haar overlijden werd haar kist enige tijd in de ‘rotunda’ van het Amerikaanse Capitool gezet. Sinds de oprichting van de praktijk in 1852 was Parks de 31ste persoon, de eerste Amerikaan die geen Amerikaanse regeringsambtenaar was geweest, en de tweede privépersoon (na de Franse planner Pierre L’Enfant) die op deze manier werd geëerd. Zij was de eerste vrouw en de tweede zwarte persoon die in het Capitool lag.

Parks werd te ruste gelegd in het Woodlawn Cemetery in het mausoleum van de kapel in Detroit. Een stad die volledig vergaan is omdat zwarten gelijke rechten kregen.

Toepasselijker kon het niet zijn.

Bronnen:

You Still Don’t Know the Whole Rosa Parks Story – Time

Rosa Parks’ Detroit home she lived in after fleeing the south, original Jackson Five recording contract and letter written by MLK will be auctioned in New York

A Curious Madness – Amren

A Timeline of the Montgomery Bus Boycott

https://historiek.net/rosa-parks-1913-2005/6718/

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks

10 Things You May Not Know About Rosa Parks

Rosa Park’s Bus Seat Was Planned by Jewish Communists

What Actually Happened With Rosa Parks Is Not What I Learned In School

Rosa Parks: Was it a Conspiracy?  – The Education Forum

George Houser – Core-Online

Journey of Reconciliation – Orange Politics

Journey of Reconciliation – Everypedia

Martin Luther King’s Communist Connections

Julius Rosenwald – Wikipedia

Saving the Rosenwald Schools: Preserving African American History

Julius Rosenwald Fund – Tennessee Encyclopedia

Rosenwald School – Wikipedia

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.196 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

23 Comments on Rosa Parks – een communistische onruststookster

 1. trebor2110 // november 7, 2018 om 08:48 //

  Het is dus allemaal opgezet , maar zeg dat maar eens tegen een zwarte mens .

  Like

 2. Marcus Bakker // november 7, 2018 om 09:43 //

  Zum Kotzen!!!!

  Like

 3. Hefzibah Yahudah // november 7, 2018 om 12:39 //

  Nee Fubar en andere neanderthalers. De zwarte mensen zijn Hebrew Israelites. Jammer hé. Nog even en dan is het over voor jullie👹👹👹😂😂😂

  Like

 4. Tijl Uylenspiegel // november 7, 2018 om 13:31 //

  Laten we nou eens een paar dingen op een rij zetten.
  Rosa Parks werd, georkestreerd of niet, het boegbeeld van de strijd om gelijke rechten van blank en zwart. Naar mijn mening stond ze daarmee in het gelijk. Hoe je ook over afro-Amerikanen zou mogen denken ze behoren gelijke rechten en plichten te hebben, dat dit met name in de Zuidelijke staten niet het geval was dat was een schoolvoorbeeld van racisme.
  Naast haar activisme voor gelijke rechten was ze ook communistisch.
  Nou nou, poe poe, ze had een politieke overtuiging, wat een schande !
  Het komt misschien als een verrassing maar het communisme had ooit vele miljoenen aanhangers en dat staat in principe los van de misdaden die later uit naam van het communisme zijn begaan, niet iedere communist was per definitie een moordenaar.
  Natuurlijk was het afschuwelijk dat er uit naam van een ideologie complete genocides op touw zijn gezet maar te vrezen valt dat de gewone huis tuin en keuken communist dat ook allesbehalve goedkeurde en de leiders probeerden dat dan ook buiten het zicht van de gewone mens te houden. Ze wisten maar al te goed dat ze daar geen vrienden mee maakten. Toen dat geleidelijk aan toch bekend raakte nam de steun aan het regime ook af en naderhand ontstond daaruit ook de afbrokkeling van de steun die ze oorspronkelijk hadden.
  Dat alles ging langzaam, heel langzaam en dat kwam omdat het communisme op de eerste plaats totalitair is, dat hield dus ook in dat de media onder controle stond, onwelgevallig nieuws werd gewoon niet gepubliceerd, niet een klein beetje maar gewoon helemaal niet, gelijktijdig werden mensen doodgegooid met propaganda over al het goeds dat bereikt was.
  En dat goeds was er in de beginperiode natuurlijk ook, met name voor de minder bedeelden en dat waren er zeker in het begin van de industrialisatie aardig wat.
  Dat kunnen we nu van een afstand en achteraf makkelijk concluderen, het communisme heeft in nagenoeg de hele wereld afgedaan en de misdaden zijn inmiddels aan iedereen duidelijk, dat lag destijds echter wel even wat anders.
  Communisme in de USA is nooit echt van de grond gekomen. Dat er wellicht een onevenredig aantal joden communistisch waren dat zou kunnen, het communisme streeft gelijkheid voor allen na en dat zou misschien na vele eeuwen discriminatie kunnen verklaren waarom ze de communistische leer aanhingen. Vanuit die zelfde achtergrond zou het opkomen voor andere gediscrimineerde groeperingen kunnen komen onder het motto; “wat u niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet”.
  Hoe verderfelijk ik het communisme ik ook vind, het white suprematisme à la de Ku Klux Clan is in mijn ogen tenminste net zo verderfelijk en misschien nog wel erger.

  Liked by 1 persoon

 5. Tijl Uylenspiegel // november 7, 2018 om 13:52 //

  Laten we niet vergeten dat het communisme in bijna alle delen van de wereld zijn aanhangers heeft gehad.
  Italië bijvoorbeeld; https://www.youtube.com/watch?v=aMpdHhuT-is
  Hongarije;
  Het communisme is in Europa reeds lang geleden gevallen. Het was daarom des te verrassender dat in 1997 een CD met communistische strijdliederen wekenlang de hitlijsten in Hongarije aanvoerde. Was het nostalgie? Weemoed? Feit is dat de CD, met als titel Best of Communism. Selection of revolutionary songs (oorspronkelijk in het Hongaars Válogatott Mozgalmi Dalok) prachtige muziek bevat. Muziek die zo te horen wordt gezongen door weerbarstige werkers en frisse meisjes van de jeugdbeweging. Alle liederen zijn in het Hongaars. Toch maakt dat niet veel uit; de toon spreekt boekdelen. Hier worden de verworvenheden van het communisme op hartstochtelijke wijze bezongen.

  De titels alleen al staan garant voor een warm gevoel: ‘Voorwaarts jeugd, voor het socialisme’ (Fel ifjúság a szocializmusért), ‘De gelukkige pionier’ (Vidám úttór), ‘Een welkom voor mei’ (Májusköszöntö), enzovoorts. Op de CD staat de volgende prachtige toelichting: ‘The tunes of the marches, once so often sung, evike the atmosphere of the old rallies, whereas the songs of young Communists, the “pioneers”, bring back memories for many from their childhood in the 50s, 60s, 70s or 80s’. En als bonus krijgen we op deze CD nog de internationale, het volkslied van de Sovjet-Unie en een toespraak van Lenin. Kortom een samenvatting van wat zo mooi had kunnen zijn, maar nooit is geworden tot waar het ooit voor bedoeld was.
  (bron Voortschrijdende Inzichten)

  Like

 6. shlomoshe // november 7, 2018 om 14:23 //

  .

  Like

 7. shlomoshe // november 7, 2018 om 14:25 //

  het is nog steeds verdeel en heers

  h..etc..tube.be/0ng4bCbZZ9g

  [Very Angry Black Man In 1968]
  This interview was conducted in the fall of 1968 shortly after the summer riots in many cities. This gentleman is reacting to a riot where buildings were burned and stores destroyed in Detroit

  Nog een mening, als je het kunt horen en begrijpen: Zowel zwart als wit werden en worden uitgebuit, de echte Supremacisten doen iedereen buiten hun selecte clubje ‘uitbuiten’.

  Like

 8. shlomoshe // november 7, 2018 om 14:25 //

  Like

 9. Tijl Uylenspiegel // november 7, 2018 om 14:27 //

  Punt ?

  Like

 10. Zo, dit is al het tweede achtereenvolgende stuk waarin Tijl de commies verdedigt. Je moet je zo onderhand wel in akelige bochten wringen he ?

  Like

 11. shlomoshe // november 7, 2018 om 15:13 //

  . <—die? Ik kreeg mijn reactie er niet door, was een test.

  En verder, denk ik als optimistische pessimist, dat de gewone man en vrouw het niet gaan redden. De simpelen worden in het gareel gehouden door de nuttige, sommige slimmen doen de nuttige aansporen&sturen maar, van de slimmen zijn er teveel die in een bubbel leven en ontwetend zijn (of niet durven/weigeren verder te kijken en blijven hangen in..), dan heb je de gefrustreerden nog waar een select clubje zich extra over weet te vergenoegen.

  Like

 12. Tijl Uylenspiegel // november 7, 2018 om 17:18 //

  Nee Fub dan lees je niet goed wat ik schrijf, het enige dat ik in hun voordeel zeg is dat ze in de begintijd ook wel een paar goede dingen bereikt hebben, dat wil niet zeggen dat ik ze verdedig.
  Nu het communisme op sterven na dood is en alle misdaden wel zo’n beetje bekend mogen worden geacht is het echter makkelijk oordelen over de mensen uit die periode maar ik denk dat je het niet alle commies van het prille begin daarop aan mag kijken.
  En in bochten wringen ? Met mijn lijf ? Helaas dat gaat niet lukken !
  Ik ben al blij als ik zonder kleerscheuren mijn bootje op en af kom 😀
  Op het moment staat ze in de winterstalling en ik heb zo’n telescopische ladder gekocht, er zijn maar weinigen die er zo voorzichtig mee te werk gaan.
  Helaas werkt m’n gezondheid niet helemaal mee want ik heb nog een hoop te doen.

  Like

 13. Tjesuschrist.
  Tijl begint nu ook al het communisme te vergoelijken. Is het serieus of alleen maar rancune?

  Liked by 1 persoon

 14. trebor2110 // november 7, 2018 om 19:17 //

  Hoe verderfelijk ik het communisme ik ook vind, het white suprematisme à la de Ku Klux Clan is in mijn ogen tenminste net zo verderfelijk en misschien nog wel erger.

  Tijl het is white supremacy of blanke overheersing ,of blanke suprematisme niet white suprematisme
  En wat vind je dan van de black supremacy zoals de isrealites of the nation of islam

  https://en.wikipedia.org/wiki/Black_supremacy

  Like

 15. Tijl Uylenspiegel // november 8, 2018 om 00:01 //

  Ja het is voor mij ook nog een beetje wennen al die (voor mij) nieuwe termen, nog niet zo lang geleden hield ik me daar niet zo mee bezig. Maar piranjaha (of zoiets) schrijft in zijn persoonsbeschrijving dat hij het is vandaar.
  Ik zie trouwens dat Rommel ook al moeite heeft mijn reacties te lezen, ik doe van alles behalve het communisme vergoelijken en zeg dat er ook nadrukkelijk bij.

  Liked by 1 persoon

 16. Tegeltjes wijsheid : steek je hand niet in een wespennest als het niet hoeft

  Like

 17. Je kan beter van een afstand het tegeltje er in keilen …

  Like

 18. Helpt ook niet, boze wespen

  Like

 19. Ik weet er alles van. Ik heb die anekdote van de tuin achter mijn atelier al vaker verhaald.

  In het kort komt het er op neer dat achter in de tuin, 25m van het gebouw een nest zat, ze schijnen elk jaar te verhuizen het jaar daarvoor zaten ze in het gebouw tussen het plafond en de vloer maar dat hadden we dicht gepurd.

  Maar het jaar daarop waren ze er weer, 25m verder, vastbesloten er een eind aan te maken had ik dit keer alles in de benzine gedrenkt, mezelf ingepakt, spuitmasker, VN-veiligheidstroepenhelm, lashandschoenen, overall. Van een afstandje er een granaat ingekeild.

  Toen ik dacht dat alles rustig was trok ik mijn overall uit. En net toen die op mijn enkels lag. De rest ken je uit tekenfilms …

  Like

 20. Tijl Uylenspiegel // november 7, 2018 om 13:31 :
  “Laten we nou eens een paar dingen op een rij zetten.
  Rosa Parks werd, georkestreerd of niet, het boegbeeld van de strijd om gelijke rechten van blank en zwart. Naar mijn mening stond ze daarmee in het gelijk. Hoe je ook over afro-Amerikanen zou mogen denken ze behoren gelijke rechten en plichten te hebben, dat dit met name in de Zuidelijke staten niet het geval was dat was een schoolvoorbeeld van racisme.”

  ————————-
  Laten we eens een paar dingen op een rij zetten ja.

  -1 – wat is er mis met racisme ? Het is jou wijsgemaakt dat racisme fout is zodat je je zelfverdedingsmechanisme naar outgroepen toe uitschakelt, zelfs als die outgroepen jou naar het leven staan, en zelfs als jij je daar wel van bewust bent, maar het opgelegde verbod door hen die jou weerloos wilden maken accepteer je als zwaarder, dat is zelfmoord.. Denk je dat er ook maar een Afrikaan, Chinees, of Hindu zich druk maakt om racisme, of geen racist is ? De hele wereld is racistisch, alleen ons is verteld dat dat niet mag, om ons effectief te ontwapenen. Racisme is het meest natuurlijke dat er is.

  -2 – “Hoe je ook over afro-Amerikanen zou mogen denken ze behoren gelijke rechten en plichten te hebben”

  Waarom ? Je hebt toch gezien hoe het afloopt met de blanken als je ze gelijke rechten geeft zoals in Zuid-Afrika, ook weer op instigatie van joden, of moet ik zeggen judeo-marxisten, want het waren weer commies. ( https://fenixx.org/2018/09/19/the-rivonia-trial-het-proces-dat-zuid-afrika-heeft-veranderd/ ) Je hebt misschien ook gelezen wat er op Haïti plaatsvond ? https://fenixx.org/2018/08/02/het-ware-verhaal-van-haiti-en-de-massamoord-op-blanken-onder-zwarte-heerschappij/
  Afrikanen kunnen onderling al niet vreedzaam samenleven en als je ze bij blanken zet worden ze helemaal moorddadig. Er is niks onmenselijks aan om ze uit de buurt te houden. Dat scheelt een hele hoop bloedvergieten en is in the end de meest vreedzame oplossing, voor beide partijen.

  Liked by 1 persoon

 21. @Tijl Uylenspiegel // november 8, 2018

  “Ik zie trouwens dat Rommel ook al moeite heeft mijn reacties te lezen, ik doe van alles behalve het communisme vergoelijken en zeg dat er ook nadrukkelijk bij.”

  Ik heb totaal geen moeite om jouw reacties begrijpend te lezen en lees in je reactie dat je naast de plichtmatige vermelding van de nare kantjes van het communisme met de verklaring komt dat het volgens jou ook veel “goeds” heeft gebracht.
  Ondanks dat je verder niet beschrijft wat dat “goeds” dan mag zijn en zelfs als dit “goeds” werkelijk zou bestaan, noem ik dit terecht het vergoelijken van communisme.

  Like

 22. Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s