Nieuw

Savile Town in Engeland is volkomen etnisch, religieus en cultureel homogeen – precies zoals de omvolkers die om diversiteit schreeuwen willen

Vanuit het raam van haar flat met uitzicht op het kanaalpad in een buitenwijk van Dewsbury in Yorkshire kijkt een blonde vrouw toe hoe twee vrouwenfiguren voorbij lopen terwijl ze in een vreemde taal kletsen.

Beide voorbijgangers zijn bedekt met volledig zwarte ninja-terreurkledij, slechts een glimp van hun ogen is te zien.

Zij, zoals veel moslimvrouwen die hier wonen, spreken weinig of geen Engels. Veel van hen zullen geen contact hebben met iemand van een andere religie of cultuur. Velen van hen zijn naar het Verenigd Koninkrijk gebracht om te trouwen met de ‘Britse’ mannen van Zuid-Aziatische afkomst die van dit gebied hun thuisbasis hebben gemaakt.

De vrouwen hebben een beperkt leven: kinderen opvoeden, koken voor gezinnen, of naar evenementen gaan die alleen voor vrouwen zijn van de grote plaatselijke moskee  van de Deobandis, een machtige sekte van de islam, waarvan de meest uitgesproken predikers volgelingen hebben aangespoord om zich niet te mengen met christenen, joden of hindoes.

We zijn in Savile Town, een van de meest raciaal homogene delen van Groot-Brittannië: niet omdat iedereen een inheemse Yorkshire man of vrouw is, maar precies het tegenovergestelde.

In feite zijn er bijna geen blanke bewoners te vinden in Savile Town. Verbazingwekkend genoeg blijkt uit een gedetailleerde uitsplitsing van de laatste volkstelling van 2011 dat slechts 48 van de 4.033 mensen die hier wonen blanke Britten zijn.

Dit zou de blonde Lorraine Matthews niet verbazen, die vanuit haar raam naar de dames in burka’s kijkt. Ze is de receptioniste van een 53-jarige tandarts, een van de weinige blanke Britten die in het raster van terrasstraten van Savile Town zijn achtergebleven. Bijna alle andere bewoners hebben volgens die volkstelling een Pakistaanse of Indiase achtergrond. Hun voorouders kwamen naar Savile Town als goedkope arbeidskrachten voor de textielindustrie in de stad.

Al snel hadden de nieuwkomers de moskee gebouwd, die is ontworpen om 4.000 gelovigen te huisvesten. Vandaag de dag regelt een nabijgelegen sharia-rechtbank – bekritiseerd in een rapport van het House of Lords wegens discriminatie van vrouwen bij echtscheidingen en huwelijksgeschillen – dar islamitische rechtsregels nageleefd worden.

Zelfs de dame die in de zomer ijs verkoopt uit een busje draagt een burka, en de mobiele slager die door de straten gaat biedt alleen halal geiten, lam en struisvogel.

Sta in Savile Town, zoals ik heb gedaan, en je zult tientallen jongens in islamitische gewaden zien lopen van en naar de madrasa school van de moskee, waar ze urenlang de Koran uit het hoofd leren.

En, schrijnend, elk meisje dat ik zag – zelfs die van zes en zeven die in het park speelden – was verpakt in een hijab en top-tot-teen-jurk, zodat geen man een glimp van haar vlees kon opvangen.

Acht van de negen pubs in de omgeving zijn gesloten omdat er nauwelijks lokale klanten zijn die alcohol drinken. De kapsalon, de kruidenier, de kledingwinkel en alle andere winkels voor autochtonen zijn verdwenen.

Eerst vertrokken een paar blanke mensen, en al snel geraakte het in een stroomversnelling en nu is het hele gebied etnisch gezuiverd van blanken, precies volgens het plan van de vijanden van de blanken.

Savile Town werd verlaten om een ​​etnische enclave te worden. En het lijkt erop dat deze onthechting van de reguliere samenleving verontrustende repercussies had. Want dit kleine gebied heeft verschillende jonge jihadisten voortgebracht die zijn verdwenen om te vechten – en te sterven als zelfmoordterroristen – voor de Islamitische Staat in het Midden-Oosten.

(Mohammed Sidique Khan, de leider van de bommenwerpers die Londen aanvielen op 7 juli 2005, werd in de buurt grootgebracht. Hij nam afscheid van zijn zwangere vrouw in hun terrashuis voordat hij zijn medeaanvallers naar de hoofdstad leidde om 52 onschuldige levens in metro’s en bussen op te blazen.)

Het leven in Savile Town werd eerder dit jaar onderzocht door Owen Bennett-Jones, de voormalige Pakistaanse correspondent van de BBC, die licht wierp op de invloed van de Deobandi-beweging op de moslimbevolking hier.

Voor het Radio 4-programma werd Mufti Mohammed Pandor geinterviewd, een ambtenaar en woordvoerder van de Deobandi. Hij kwam in 1964 als klein kind met zijn gezin uit de Gujarat in India.

Hij woont in de buurt van Savile Town en zou zichzelf een Britse moslim noemen. Toch weigerde hij interviewer Bennett-Jones zijn vrouw te laten zien wanneer de verslaggever het huis van het stel bezocht, hoewel ze de thee in de keuken mocht zetten.

Pandor dringt erop aan dat ze bijna altijd volledig bedekt is, ze mag alleen haar sluier oplichten voor paspoortcontroles op luchthavens. Zijn familie kijkt zelden naar Britse TV en zegt dat alle muziek onislamitisch is.

Ondanks dat hij religieus adviseur is van twee universiteiten – Bradford en Huddersfield – vertelde hij aan de BBC dat moslimmannen alleen naar het hoger onderwijs mogen gaan om te studeren en te bidden, en ‘niet naar vrouwen te kijken’.

‘Als Mohammed het niet deed, doen we het niet,’ zei Pandor tegen de BBC, die zei dat de Deobandi een ‘back to basics’ beweging zijn waarvan de volgelingen leven in de stijl van het leven van de profeet, 14 eeuwen geleden.

Je zou zo’n wanhopig achterlijk denken kunnen afwijzen als het domein van een kleine bizarre sekte, maar de Deobandi’s runnen bijna de helft van de 1.600 geregistreerde Britse moskeeën en leiden 80 procent van alle binnenlandse islamitische geestelijken op, die op hun beurt een grote rol spelen in het beïnvloeden van de groeiende bevolking van Britse moslims.

Lorraine Matthews, in het huis aan het kanaal, is uitgesproken in haar commentaar over de gemeenschap waarin ze nu leeft: Ik zou ’s nachts niet alleen naar buiten gaan, want het is gevaarlijk als je niet uit de moslimgemeenschap komt. Het is niet verstandig voor een vrouw om daar in het donker te lopen. De Aziatische jongens verzamelen zich op de hoeken, ze ïntimideren je omdat ze geen respect hebben voor blanke vrouwen.

Toen ik zelf door South Street naar de moskee liep, tuurden bedekte figuren verbaasd uit hun boerkavensters toen ze het gezicht van een onbedekte vrouw zagen.

Ik vroeg een lange tiener, met een islamitische pet en witte gewaden over zijn jeans, om een routebeschrijving naar de ingang van de moskee. Zijn antwoord was om naar mij te spuwen en te roepen: ‘Ga weg, je moet hier niet zijn. Kom niet terug’.

Het is deprimerend om met zulke agressie geconfronteerd te worden. En ik twijfel er niet aan dat ook veel moslims zich door dergelijk gedrag benauwd zullen voelen. Niet alle Britse volgelingen van de islam willen leven in gebieden waar mensen met een andere geloofsovertuiging of cultuur bang zijn om te stappen.

Toch zijn de voortekenen in plaatsen als Savile Town niet goed.

Want hoe onverteerbaar ook voor de Britse liberalen, het is een feit dat veel moslims hier alleen willen leven met mensen uit hun eigen cultuur.

Sommige van de weinige overgebleven niet-islamitische inwoners zeggen dat ze regelmatig het doelwit zijn van leden van de lokale islamitische gemeenschap die hun huizen willen kopen.

Sommigen hebben zelfs een klop op de deur gekregen van complete vreemden in religieuze gewaden die plastic zakken met contant geld aanboden om hun huizen te kopen.

De in Yorkshire geboren Jean Wood, 76, een kerkganger, is een oude inwoner die het gevoel heeft dat ze wordt afgeschermd. Haar kinderen smeken haar om te verhuizen naar een gebied waar ze haar pensioen kan delen met het soort mensen waarmee ze is opgegroeid.

In haar nette huis aan de rand van Savile Town vertelde ze me het verhaal van wat er een dag na de plotselinge dood van haar man aan de keukentafel gebeurde.

Hij was nog geen 24 uur weg toen een moslimbuurman een briefje door de deur duwde met de mededeling dat hij dit huis wilde kopen”, herinnert ze zich. We hadden hier al ons hele huwelijksleven gewoond. Ik rouwde, hoewel het briefje mijn verlies niet vermeldde.

‘Maar ik verzamelde mijn kracht. Ik belde het nummer op het papier en zei dat mijn huis niet te koop was en nooit meer in mijn leven zou zijn”.

Het waren moedige woorden, maar – onvermijdelijk – ziet de woordvoerder van de Deobandiaanse woordvoerder Mufti Pandor het anders.

Op Radio 4 beschreef hij hoe ‘witte vlucht’ volgde toen zijn familie naar Savile Town kwam. Wie zou het huis naast ons kopen”, zei Pandor. Het zou zeker geen witte man worden ….. dus kocht mijn oom het. Toen waren we met z’n tweeën. Dus wat is er dan gebeurd? De vent aan de overkant zei: ‘Bugger dit, ik ga’ – dus vertrok hij.

Het is niet moeilijk om te zien waarom, met achterdocht aan beide kanten van de culturele scheidslijn, Savile Town voorgoed of slecht voor altijd verandert.

Ghetto Groot-Brittannië: hele districten worden etnisch gescheiden, waarschuwt een rapport

Hele wijken van Britse steden worden raciaal gescheiden, terwijl de witte bevolking weggaat en het aandeel etnische minderheden toeneemt, zo meldde een groot rapport gisteren.

De studie, door professor Ted Cantle, zei dat steden leden aan een zich verdiepende polarisatie tussen blanke en minderheidsgroepen die grotendeels onopgemerkt waren gebleven door academici en politici.

Professor Cantle noemde Slough, Birmingham, Leicester, Luton, Bradford en een reeks Londense gemeenten als ‘gebieden met een steeds kleiner wordende blanke Britse bevolking en groeiende minderheden’.

Hij zei dat uit de volkstelling van kleine delen van steden bleek dat sommige steden zelfs ‘meer neigen naar gettovorming’.

Professor Cantle, de onderzoeker die door Tony Blair in 2001 werd ingeschakeld om een ​​onderzoek te leiden naar rassenrellen in noordelijke steden, beschreef het effect als het ‘groeiende isolement van de blanke meerderheid van minderheden in stedelijke gebieden’.

Zijn rapport :

 • Roept op voor gezamenlijke staatsactie om de segregatie om te keren. Dit omvatte de suggestie dat blanke leerlingen naar scholen in districten met een grotere etnische minderheidsbevolking zouden moeten worden gestuurd.
 • Zei dat de overheid meer moest doen om blanke Britse ingezetenen aan te moedigen om in diverse gebieden te blijven.
 • Stelde vast dat het percentage blanken in bepaalde delen van het land – zoals Birmingham, Luton, Bradford en Blackburn – de afgelopen 20 jaar aanzienlijk is gedaald. Het aandeel van de minderheden in sommige delen van Bradford was meer dan 97 procent.

Het rapport van professor Cantle – dat de steun kreeg van prominente Labour-figuren – gebruikte niet de Amerikaanse term ‘witte vlucht’ om het vertrek van blanke bewoners uit steden en buitenwijken te beschrijven.

Het was echter duidelijk dat er sprake was van een “daling van de blanke Britse bevolking in die steden in absolute aantallen en in verhouding tot de toename van het aantal minderheden in dezelfde gebieden”.

Dit resulteert in een toenemende isolatie van de blanke meerderheid van de minderheden in stedelijke gebieden.

De Cantle-analyse gebruikte het woord ‘getto’ om de manier te beschrijven waarop sommige delen van Britse steden zich hebben ontwikkeld. Hoewel er geen algemeen aanvaarde definitie van een getto bestaat, waren velen het erover eens dat het gaat om gebieden waar minderheidsgroepen 90 procent van de bevolking uitmaken, of 80 procent waar één enkele groep dominant is.

De vraag van het rapport naar staatsgerichte desegregatie weerspiegelt de controversiële pogingen om de rassenscheiding van Amerikaanse steden aan het eind van de 20e eeuw om te keren, bekend als ‘busing’.

Professor Cantle, die na de rellen van 2001 waarschuwde dat de bevolking in de noordelijke steden ‘parallelle levens’ leidde, heeft het rapport ‘Is Segregation Increasing In The UK‘, met professor Eric Kaufmann van het Birkbeck College, opgesteld.

Het was tijd voor de regering om in te grijpen om de verspreiding van etnische verdeeldheid een halt toe te roepen, aldus professor Cantle, die de iCoCo gemeenschapsstichting voor cohesie leidt. Dit is onder de radar gegaan, maar het wordt tijd dat dit een nationale prioriteit wordt omdat de cohesie op het spel staat,” zei hij.

De focus van het beleid moet verschuiven, het gaat niet alleen om minderheden – politici en beleidsmakers moeten blanke Britse ingezetenen aanmoedigen om op diverse gebieden te blijven; om verschillende gebieden te kiezen, in plaats van ze te vermijden, wanneer ze zich verplaatsen, en om vergelijkbare keuzes te maken met betrekking tot het plaatsen van leerlingen in diverse scholen; met andere woorden om een positieve keuze te maken voor gemengde gebieden en een gedeelde samenleving.

De oproep tot overheidsingrijpen werd gesteund door senior Labour-figuur Chuka Umunna. Het parlementslid voor Streatham zei: “Integratie is een tweerichtingsverkeer en alle delen van de samenleving hebben een rol te spelen om te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk meer versnipperd raakt. Het rapport geeft geen indicatie van het beleid dat zou kunnen worden gevoerd om blanken ervan te overtuigen om in minderheidsgebieden te blijven of naar minderheidsgebieden te verhuizen, om minderheidsgezinnen te helpen naar overwegend witte gebieden te verhuizen, of om ouders ervan te overtuigen hun kinderen naar ‘diverse’ scholen te sturen.

Volgens de analyse van professor Cantle is er in een aantal steden sprake van “uittocht van de blanke Britse bevolking en een toename van de minderheidsbevolking als gevolg van natuurlijke factoren of migratie”.

In het verslag wordt hieraan toegevoegd: “Aangezien de polarisatie van de wijken sinds ten minste 1991 duidelijk zichtbaar is geweest en is toegenomen, is het waarschijnlijk dat dit zal voortduren, aangezien de minderheidsbevolking blijft groeien en de meerderheid blijft verhuizen”.

Bron:

‘Go away, you shouldn’t be here. Don’t come back’: The corner of Yorkshire that has almost no white residents 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.132 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10078 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden. En tot we die optie hebben trappen we af en toe reageerders van het schavot.

12 Comments on Savile Town in Engeland is volkomen etnisch, religieus en cultureel homogeen – precies zoals de omvolkers die om diversiteit schreeuwen willen

 1. antiislamnu // oktober 26, 2018 om 00:16 //

  Het gewone volk wist dit al jarenlang ga een naar de schilderswijk in denhaag geen blanke meer te vinden en zo zijn er genoeg wijken in Nederland je hoeft alleen maar te kijken hoeveel satellietschotels er aan de muur hangen en je weet genoeg.
  Vooral 3/4/5/6 kamer woningen zijn bezet door aan het uitkeringsinfus hangende asielparasieten meestal zijn het ook nog de mooiste nieuwbouw woningen met de beste cv installatie .lekker goedkoop in energie verbruik.

  Like

 2. @antiislamnu Ja ik, ook onderdeel van het gewone volk, heb die toename ook zien gebeuren. Was en ben hier nogsteeds ongerust over. Het grote gedeelte van de Tweede kamer blijkbaar niet. Ook de aanhang van vvd, d66, cda en groen links blijkbaar niet anders zouden ze er niet op stemmen.
  Hoop echt dat de ogen van deze mensen eens opengaan maar ik ben bang dat het te laat is.
  Het spreekwoord: “Als het kalf verdronken is dempt men de put” gaat in deze niet meer op dat wordt “Als het kalf verdronken is heeft de moeder verdriet”. Dus te laat!

  Like

 3. Joey France // oktober 26, 2018 om 12:24 //

  De “witte” bevolking? Pfff.

  Like

 4. Tijl Uylenspiegel // oktober 26, 2018 om 12:41 //

  Triest maar in feite niets anders dan wat (in mindere mate) elders in Europa gebeurt. Groot-Brittannië heeft daarbij ook nog eens de gevolgen van haar koloniale verleden en het daaruit ontstane Gemene Best.
  Hoe dat op te lossen of beter gezegd hoe kun je trend keren ?
  Om eerlijk te zijn denk ik niet langer dat we nog in staat zijn het tij te keren. Dat blanke mensen wegtrekken uit een buurt of stad zodra ze in de minderheid raken is zo vanzelfsprekend dat het bijna lachwekkend is als mensen dat veroordelen of wegzetten als een soort “stille discriminatie”.
  Nee politici en academici zien dit niet, ze komen er zelden of nooit en kunnen zich niet inleven in de blanke mensen die daar wonen of gewoond hebben, zij bezien alles vanaf een afstand uit hun blanke enclaves.
  Het gedeelte van mijn familie dat in Zeeland is gaan wonen zien het ook niet terwijl ze toch ook ooit Hagenaars/Hagenezen waren en als ik er weleens iets over vertel kijken ze me ongelovig aan.
  Het akelige is dat ik niet langer een oplossing zie, remigratie is iets wat je wel op je buik kunt schrijven, dat gaat niet vrijwillig gebeuren en in grote delen van Nederland zien ze het probleem niet eens en drukt men te pas maar meestal te onpas overal het stempel van racisme op.
  Blanke kinderen naar ‘gekleurde scholen’ dwingen ?
  Een leraar zal altijd het leertempo moeten aanpassen aan het gemiddelde van zijn klas, als dat gemiddelde zwaar gedrukt wordt vanwege bijvoorbeeld de taalachterstand dan heeft dat effect op álle kinderen in de klas. Mensen willen graag het beste voor hun kinderen en dan is het niet logisch je kind op te zadelen met de achterstand van andere kinderen.
  Het zou ook grappig kunnen zijn, de booslims willen zogenaamd alles zoals hun proleet het deed maar gebruiken wel auto’s, wasmachines, magnetrons en ga zo maar door. Het liefste gaan ze gehuld in de kleding van hun verre voorouders maar vergeten dat in de woestijn een ander klimaat heerst, sandalen in een nat en koud land als Nederland (of Engeland) is niet écht handig net zo min als mannen in een jurk. Dat zie je ook want geitenwollen sokken in sandalen of een broek onder een jurk is niet echt voor de hand liggend.
  Ze zijn dus wel selectief in het navolgen van hun proleet.

  Like

 5. Eugene de Groot // oktober 26, 2018 om 12:43 //

  Neem een Tour met Street-View.
  Je begint bij de mosque, en geniet van de vrolijke Engelsen.
  ↓↓↓
  https://www.google.nl/maps/@53.6812918,-1.6287984,3a,75y,129.76h,87.55t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgjQSXqwzd39H3aRbAx0PzQ!2e0!7i16384!8i8192

  Liked by 1 persoon

 6. ieznogoedh // oktober 26, 2018 om 13:14 //

  Diversiteit is niets anders dan de tussenfase tijdens de omslag van de ene (westerse) monocultuur naar een andere (mislimischje) monocultuur.

  Dan zullen alle vrouwen een beperkt leven hebben: kinderen opvoeden, koken voor gezinnen, of naar evenementen gaan die alleen voor vrouwen zijn.
  Gezien het stemgedrag van ‘onze’ linkse gutmenschelijke vrouwen en de onzin die ze vaak uitkramen is dat eigenlijk ook het enige waarvoor ze goed zijn. Dan ben je in ieder geval van hun domme geleuter af.

  Like

 7. ‘Diversiteit’ heeft niets met diversiteit te maken, als bv het NL voetbalelftal voornamelijk blanke spelers heeft dan noemen ze het elftal te wit, zijn de spelers voornamelijk zwart dan noemen ze het divers en is het goed terwijl dit stukje aarde van oorsprong blanke mensen herbergt, ‘diversiteit’ staat voor omvolking.

  @Von Puffelen
  Zwartepiet is oa afgeleid van de twee (zwarte) raven van odin, de twee raven Huginn en Muninn vliegen over de 9 werelden van odin en vertellen bij terugkeer aan odin welke mensen goed en slecht zijn geweest. Wanneer de Sint naar spanje vertrekt blijven twee(!!) Zwartepieten achter en vertellen de Sint bij terugkeer welke kindertjes zoet en stout zijn geweest.

  Like

 8. Jaren lang hebben ze gestreden voor gelijke rechten en stemrecht, nu roepen ze om diversiteit. Niet beseffende dat diversiteit nu betekent meer islam en de islam krijgt alle ruimte en privileges totdat de islam door democratie ook politieke macht krijgt en wat dan zeker is, is dat hun gelijke rechten zo snel mogelijk worden afgeschaft. Hoe paradoxaal en dom.

  Like

 9. Tijl Uylenspiegel // oktober 26, 2018 om 15:30 //

  Dick jouw verhaal over Zwarte Piet staat mij ook nog helder voor de geest maar binnenkort schijnt er een historisch verantwoorde film te komen die het anders uitlegt en daarbij laat zien dat elders op de wereld gelijksoortige feesten zijn met zwart geschminkte ‘duivels’ die alleen lelijk doen tegen kinderen/mensen die zich hebben misdragen. De verhalen hebben op zich niks met elkaar te maken maar ze lijken wel heel erg op elkaar.
  Ik ben benieuwd, een mens is tenslotte nooit te oud om te leren.
  Eén ding schijnt wel vast te staan; Zwarte Piet heeft niets met ons koloniaal verleden of met slaven te maken

  Like

 10. @Tijl
  Sinterklaas is afgeleid of gebaseerd op Odin, zijn paard over de daken op Sleipnir. Zwartepiet en de equivalenten zijn afgeleid of gebaseerd op meerdere zaken zoals onder andere de raven van Odin en de zwarte krijgers uit de onderwereld van Odin, vandaar de demonische figuren, etc. Zo is het door de schoorsteen kruipen en iets lekkers in de schoen leggen weer op iets anders gebaseerd maar het heeft allemaal verband met het pre christelijke Germaanse joelfeest en mythes die door heel Germaans Europa en zelfs daarbuiten gevierd werden, zo heeft de roe weer verband met vruchtbaarheid, etc. Het Sinterklaasfeest is dus gebaseerd op meerdere zaken en later gekerstend maar niets verwijst naar slavernij of racisme en dat wordt door de msm heimelijk verzwegen, wat zéér kwalijk is.

  Ik ben geen expert of zo maar zag de twee raven van odin in het linkje van Von Puffelen en moest eraan denken. Ben ook benieuwd naar de nieuwe docu.

  Like

 11. @Tijl Uylenspiegel // oktober 26, 2018 om 15:30 /

  Film ist verboten geworden, want blanken mogen geen eigen cultuur hebben.

  Beste samenvatting Zwarte Piet staat hier:

  https://fenixx.org/2018/10/11/haatnegers-willen-blokkeerfriezen-verplichte-cursus-zwarte-piet-geven-weten-zelf-niet-dat-zwarte-piet-nooit-een-slaaf-was-en-een-voor-christelijke-mythe-is/

  Is een samenvatting, en linkjes naar, alle eerdere Piet-stukjes die ik de afgelopen jaren gedwongen was te schrijven, omdat onze Piet aangevallen wordt door onze vijand die daar bij voorkeur negers voor inzet.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s