Nieuw

De zaak dat 9/11 een Israëlische aanval op de VS was, is ‘Overweldigend sterk’ – Ron Unz

“…. de aanvallen moeten het werk zijn geweest van een zeer gesofisticeerde organisatie met toegang tot geavanceerde militaire technologie ….”.

“Als we eenmaal tot de conclusie zijn gekomen dat de daders deel uitmaakten van een zeer geavanceerde organisatie, dan kunnen we ons richten op het Wie en het Waarom, wat zeker van groter belang zou zijn dan de specifieke details van het Hoe“.

ron unz

De auteur is de oprichter en redacteur van The Unz Review, een toonaangevende conservatieve Amerikaanse politieke website. Hij is ook een Silicon Valley ondernemer en een eenmalige kandidaat voor de gouverneur van Californië. Hij werd ooit beschreven als ‘de slimste man in zijn klas’ in Harvard (klas van 1983). Zijn biografie op Wikipedia is interessant.

Hij is Joods, opgevoed in een Jiddisch sprekend huishouden en schrijft regelmatig over het Joodse vraagstuk.


Ron Unz, zoals weergegeven op Russia Insider:

In 1999 werd ik uitgenodigd om me aan te sluiten bij Steve Sailer’s HBD e-mailgroep, waar ik allerlei interessante mensen tegenkwam. De deelnemers waren voornamelijk intellectuelen of journalisten die sterk heterodoxe opvattingen hadden over raciale verschillen, met name die met betrekking tot IQ en criminaliteit, en dit werd weerspiegeld in de enigszins eufemistische titel, die stond voor “Menselijke Biodiversiteit” (“Human Bio-Diversity”- HBD). Om een idee te geven van de redelijk controversiële selectie is dat minder dan een jaar eerder een van de oprichters, Glayde Whitney, het voorwoord had geschreven bij het 700 pagina’s tellende My Awakening van David Duke.

Hoewel de discussies gericht waren op wetenschappelijke zaken, leek het er soms op dat de helft van de verhitte discussies draaide om immigratie, en over dat zeer omstreden onderwerp, was ik steevast in de minderheid rond de 99-tot-1, waarbij zelfs de handvol zelfverklaarde liberalen zich regelmatig tegen mij keerden. Ondanks zulke schijnbaar lage kansen beschouwde ik mezelf altijd als overwinnaar in al die eindeloze debatten, hoewel ik moet toegeven dat 99% van het publiek het waarschijnlijk niet eens zou zijn met mijn oordeel.

Bijzonder controversieel was de kwestie van de Hispanic immigratie misdaadcijfers, waarvan ik beweerde dat deze ongeveer gelijk waren aan die van blanken, een standpunt dat vrijwel al die professoren en auteurs aan de kaak stelden als volslagen krankzinnigheid. Dat specifieke geschil duurde zo lang dat ik uiteindelijk niet eens meer de moeite nam om de zaak te bepleiten, maar af en toe wat satirische jibes over het onderwerp gaf.

{FBI-cijfers over 2016 en 2017 spreken hem tegen, maar om lang wat korter te maken slaan we een paar alinea’s over waarin Unz beweert dat de criminaliteit van Hispanics niet hoger is, want dat is hier niet het topic. Het illustreert wel dat hij niet te beroerd is om ‘out-of-the-box’ te denken. Ook op gangbare ‘rechtse’ standpunten, Fub}

Hoewel immigratie en Hispanic crime blijvende thema’s waren in die HBD-groep, was de laatste kwestie een paar jaar na de aanslagen van 11 september bijna volledig ingeruild voor de koortsige uitwisselingen over moslimterrorisme en de daarmee gepaard gaande Clash of Civilizations. En weer stond ik aan het andere eind van de 9-11 consensus, waarbij bijna alle anderen in de groep beweerden dat de vernietiging van het World Trade Center onomstotelijk aantoonde dat we onze grenzen moesten sluiten voor buitenlandse immigranten.

Ik wees erop dat aangezien de betrokken Arabische kapers geen immigranten waren geweest, maar over het algemeen ons land waren binnengekomen op toeristenvisa, misschien de “War on Terrorism” omgedoopt moest worden tot “War on Tourism” en we Amerika beschermen moeten door onze grenzen volledig te sluiten voor de gruwelijke risico’s van die laatsten. Toch negeerde iedereen mijn wijze advies.

De aanslagen van 11 september zelf hadden me evenzeer verbaasd als alle anderen op de HBD-lijst, maar afgezien van het zorgvuldig lezen van het zich ontwikkelende verhaal in de New York Times en mijn andere ochtendkranten, was ik te druk bezig met mijn werk om het onderwerp te volgen. Aanvankelijk leek iedereen er zeker van dat er snel een golf van vervolgaanvallen zou komen van de tientallen of misschien zelfs honderden andere islamitische terroristen die nog in ons land zouden overblijven, maar zoiets is nooit gebeurd.

Na een paar weken zonder verdere explosies, zelfs kleine, vertelde ik de andere leden van de HBD-lijst dat ik nu sterk vermoedde dat elke laatste Al Qa’ida-terrorist in Amerika waarschijnlijk was overleden bij de zelfmoordaanslagen van 11 september en dat er geen enkele overblijvende operant meer overbleef om verdere chaos te plegen. Veel van de anderen waren het niet met mij eens, maar naarmate de maanden en jaren voorbijgingen, bleek mijn verrassende hypothese juist te zijn.

Er was één belangrijke uitzondering op dit patroon, maar het diende eigenlijk om de regel te bevestigen. Zoals ik een paar jaar geleden schreef in mijn originele “American Pravda” artikel:

{Nu volgen een aantal alinea’s over de Antrax hysterie die volgde na 9-11 waar we ook nooit meer wat van gehoord hebben, maar om lang nog wat meer in te korten}

Anders dan de aanslagen van 11 september zelf, had ik het Anthrax-terrorisme op de voet gevolgd en was ik geschokt door de vreemde stilte van de regeringsonderzoekers en onze toonaangevende kranten. In die tijd ging ik er in het algemeen van uit dat de aanslagen totaal geen verband hielden met 9/11 en slechts opportunistisch waren, maar ik kon gewoon niet begrijpen hoe een paar minuten per dag van het lezen van de Salon en de Hartford Courant op het web het voorpagina mysterie dat iedereen bij de FBI en de New York Times in de war kon brengen, schijnbaar kon oplossen.

Het was rond dat punt toen ik me voor het eerst begon af te vragen of de elite-mediapublicaties waarop ik altijd al had vertrouwd slechts “Our American Pravda” waren onder een andere naam. Bovendien heeft een boek uit 2014 van Prof. Graeme MacQueen, dat ik pas heel recentelijk ontdekte, een redelijk overtuigende zaak gemaakt dat de moorden met Anthrax nauw verbonden waren met de aanslagen van 9/11 zelf, waardoor het kwaad van onze media-elites sterk werd vergroot.

In de theoretische natuurkunde doen zich vaak nieuwe wetenschappelijke doorbraken voor wanneer bekende objecten zich op onverklaarbare wijze blijken te gedragen, waardoor het bestaan van voorheen onvermoede krachten of deeltjes wordt gesuggereerd. In de evolutionaire biologie, wanneer een organisme tegen zijn eigen genetische belangen in lijkt te handelen, mogen we veilig aannemen dat het waarschijnlijk onder de controle is gekomen van een andere entiteit, meestal een parasiet, die de gastheer heeft gekaapt en zijn activiteiten op andere doelen richt. Hoewel ik niet helemaal zeker wist wat er met de politiek en de media van mijn eigen land gebeurde, was er zeker iets heel vreemds en verontrustend aan de hand.

Het werd al snel veel erger. Aangezien de aanslagen van 11 september blijkbaar georganiseerd waren door Osama bin Laden en hij zich bevond in Afghanistan onder bescherming van de Taliban, leek onze aanval op dat land in ieder geval rationeel. Maar al snel bleek er ook sprake te zijn van een aanval op het Irak van Saddam Hoessein, wat absoluut geen enkele zin had.

In het begin kon ik niet geloven wat er gebeurde, gewoon onder de indruk van de adembenemende kracht en oneerlijkheid van ‘onze Amerikaanse Pravda’, met de gevestigde media die zo gemakkelijk zwart in wit transformeerden en dag in nacht. Nogmaals, een citaat uit mijn oorspronkelijke artikel met die titel:

De omstandigheden rond onze oorlog in Irak tonen dit aan en behoren zeker tot de vreemdste militaire conflicten van de moderne tijd. De aanslagen van 2001 in Amerika werden al snel toegeschreven aan de radicale islamisten van Al-Qaeda, wiens bitterste vijand in het Midden-Oosten altijd Saddam Hoesseins seculiere Baathistische regime in Irak was geweest.

Maar toch maakten de regering-Bush en haar neoconservatieve bondgenoten door middel van misleidende publieke verklaringen, valse perslekken en zelfs vervalste bewijzen zoals de “yellowcake”-documenten, gebruik van de Amerikaanse media om onze burgers ervan te overtuigen dat de niet-bestaande WMD’s van Irak een dodelijke nationale dreiging vormden en een uitbanning door oorlog en invasie vereisten. Sterker nog, enkele jaren lang toonden nationale peilingen aan dat een grote meerderheid van de conservatieven en republikeinen in feite geloofden dat Saddam het brein achter 9/11 was en dat de oorlog in Irak werd uitgevochten als vergelding. Bedenk hoe bizar de geschiedenis van de jaren veertig lijkt als Amerika China had aangevallen als vergelding voor Pearl Harbor.

Echte feiten waren gemakkelijk beschikbaar voor iedereen die in de jaren na 2001 er aandacht besteedde, maar de meeste Amerikanen doen niet de moeite en laten hun wereldbeeld bepalen door wat hen verteld wordt door de grote media, die overweldigend – bijna uniform – de zaak voor oorlog ondersteunden met Irak; de sprekende hoofden op tv hebben onze realiteit gecreëerd.

Prominente journalisten in het liberale en conservatieve spectrum publiceerden gretig de meest belachelijke leugens en verdraaiingen die anonieme bronnen aan hen hadden doorgegeven, en stuurden het congres de weg op naar de oorlog.

Het resultaat was wat mijn overleden vriend Lt. Gen. Bill Odom terecht de ‘grootste strategische ramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten’ noemde. Amerikaanse troepen leden tienduizenden onnodige doden en gewonden, terwijl ons land een grote stap zette naar een nationaal faillissement. Economie Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz en anderen hebben geschat dat de totale langetermijnkosten van onze twee recente oorlogen met rente oplopen tot $ 5 of $ 6 biljoen, of tot $ 50.000 per Amerikaans huishouden, grotendeels nog onbetaald.

Maar niemand die betrokken was bij het debacle leed uiteindelijk onder de ernstige gevolgen, en de meeste van dezelfde prominente politici en hoogbetaalde mediafiguren die verantwoordelijk waren, zijn vandaag de dag nog steeds even prominent en hoogbetaald. Voor de meeste Amerikanen is de realiteit wat onze media-organen ons ook vertellen, en aangezien deze de feiten en negatieve gevolgen van onze oorlogen in de afgelopen jaren grotendeels hebben genegeerd, is het Amerikaanse volk dat ook vergeten. Uit recente opiniepeilingen blijkt dat slechts de helft van het publiek vandaag de dag gelooft dat de oorlog in Irak een vergissing was.

Auteur James Bovard heeft onze samenleving beschreven als een ‘aandachtstekortdemocratie’, en de snelheid waarmee belangrijke gebeurtenissen worden vergeten zodra de media hun interesse verliezen, zou George Orwell kunnen verrassen.

Toen president George W. Bush in 2002 onverbiddelijk Amerika naar de oorlog in Irak begon te bewegen, realiseerde ik me met een vreselijk zinkend gevoel dat de beruchte pro-Israël Neocon-ijverigen er op de een of andere manier in geslaagd waren om de controle over het buitenlands beleid van zijn regering te grijpen, een situatie die ik me zelfs in mijn ergste nachtmerrie nooit had kunnen voorstellen.

Gedurende de jaren negentig en zelfs daarna, was ik op zeer vriendschappelijke voet met de Neocons in NYC en DC, in nauwe samenwerking met hen op het gebied van immigratie en assimilatie. Inderdaad, mijn artikel “California and the End of White America” van december 1999 was niet alleen een van de langste coververhalen ooit gepubliceerd in Commentary, hun intellectuele vlaggenschip, maar was zelfs geciteerd als het middelpunt van de jaarlijkse fondsenwerving brief.

Ik en mijn andere DC-vrienden waren ons terdege bewust van de fanatieke opvattingen van de meeste Neocons over het beleid van Israël en het Midden-Oosten, met hun obsessies op het gebied van buitenlands beleid die een regelmatig terugkerend onderdeel van onze grappen was en we belachelijk maakten. Omdat het onvoorstelbaar leek dat ze ooit enige autoriteit op dat gebied zouden krijgen, leek hun geloof een relatief onschuldige excentriciteit. Zou iemand zich immers kunnen voorstellen dat fanatieke libertariërs in totale controle over het Pentagon worden geplaatst, waardoor ze de Amerikaanse strijdkrachten onmiddellijk kunnen ontbinden als zijnde een “statistische instelling”?

Bovendien was de volledige ideologische triomf van de Neocons na de aanslagen van 9/11 des te schokkender gezien de verpletterende recente nederlaag die ze hadden geleden. Tijdens de presidentiële campagne van 2000 hadden bijna alle Neocons zich aangesloten bij Sen. John McCain, wiens strijd met Bush om de Republikeinse nominatie uiteindelijk behoorlijk bitter was geworden, en als gevolg daarvan waren ze bijna volledig uitgesloten van benoemingen op hoog niveau.

Zowel vice-president Dick Cheney als minister van Defensie Donald Rumsfeld werden toen algemeen beschouwd als Bush Republikeinen, zonder enige significante Neocon-banden, en hetzelfde gold voor alle andere topbestuursfiguren zoals Colin Powell, Condeleeza Rice en Paul O’Neil. De enige Neoconservatief die een kabinetsplek aangeboden was was Linda Chavez, en niet alleen werd het ministerie van arbeid altijd beschouwd als iets van een boobieprijs in een GOP-administratie, maar ze werd uiteindelijk gedwongen om haar nominatie in te trekken vanwege dat ze geen nanny voor haar kinderen kon vinden. De hoogst geplaatste Neocon onder Bush was Rumsfeld Deputy Paul Wolfowitz, wiens schijnbaar onbeduidende benoeming zonder enige kennisgeving was doorgezet.

De meeste Neocons zelf leken het catastrofale verlies dat ze hadden geleden bij de verkiezingen van 2000 zeker te erkennen. Terug in die dagen, verkeerde ik op zeer vriendschappelijke voet met Bill Kristol, en toen ik door zijn bureau bij de Weekly Standard voor een praatje in de lente van 2001 stopte, leek hij opmerkelijk teleurgesteld. Ik herinner me dat hij op een gegeven moment zijn hoofd in zijn handen nam en zich hardop afvroeg of het voor hem tijd was om de politieke strijd op te geven, zijn redacteurschap op te geven en een rustige post te aanvaarden bij een DC-denktank.

Toch waren hij en zijn naaste bondgenoten slechts acht of tien maanden later op weg naar een overweldigende invloed in onze regering. In een griezelige parallel met de nasleep van Alexander Solzhenitsyn’s Lenin in Zürich hadden de totaal toevallige aanslagen van 11 september en het uitbreken van de oorlog ineens een kleine maar geëngageerde ideologische factie in staat gesteld om de controle over een gigantisch land te grijpen.

Een uitgebreid verslag van de Neocons en hun overname van de Bush-regering in de nasleep van 9/11 wordt gegeven door Dr. Stephen J. Sniegoski in zijn boek The Transparent Cabal uit 2008, handig beschikbaar op deze website:

The Transparent Cabal

The Neoconservative Agenda, War in the Middle East, and the National Interest of Israel

STEPHEN J. SNIEGOSKI • 2008 • 178,000 WORDS

Vreemd genoeg heb ik na 9/11 jarenlang weinig aandacht besteed aan de details van de aanvallen zelf. Ik was volledig bezig met het bouwen van mijn contentarchiveringssoftwaresysteem en met de weinige tijd die ik kon besteden aan het overheidsbeleid, was ik volledig gefocust op de voortdurende oorlogsramp in Irak, evenals op mijn vreselijke angst dat Bush het conflict op elk moment plotseling zou kunnen uitbreiden naar Iran. Ondanks de schaamteloos herhaalde leugens van de Neocons in onze corrupte media, hadden noch Irak, noch Iran ook maar iets te maken met de aanslagen van 11 september, dus die gebeurtenissen verdwenen geleidelijk aan in mijn bewustzijn, en ik vermoed dat hetzelfde gold voor de meeste andere Amerikanen.

Al Qaeda was grotendeels verdwenen en Bin Laden zou zich ergens in een grot hebben verstopt. Ondanks eindeloze Homeland Security “dreigingswaarschuwingen”, was er absoluut geen verder islamitisch terrorisme op Amerikaanse bodem geweest, en relatief weinig elders buiten het Iraakse knekelhuis. Dus de precieze details van de 9/11 berichten waren voor mij bijna irrelevant geworden.

Anderen die ik kende, leken hetzelfde te voelen. Vrijwel alle uitwisselingen die ik had met mijn oude vriend Bill Odom, de driesterren generaal die de NSA voor Ronald Reagan had geleid, hadden betrekking op de oorlog in Irak en het risico dat deze zich naar Iran zou kunnen verspreiden, evenals de bittere woede die hij voelde ten aanzien van Bush’s perversie van zijn geliefde NSA in een extra-constitutioneel instrument van binnenlandse spionage.

Toen de New York Times het verhaal brak van de enorme omvang van binnenlandse NSA-spionage, verklaarde generaal Odom dat president Bush zou moeten worden afgezet en NSA-directeur Michael Hayden voor de krijgsraad gedaagd. Maar in alle jaren voorafgaand aan zijn vroegtijdige overlijden in 2008, herinner ik me de aanslagen van 9/11 zelf niet eens als onderwerp in onze discussies.

In diezelfde jaren was ik ook behoorlijk vriendelijk geworden met Alexander Cockburn, wiens Counterpunch-webzine een zeer zeldzaam centrum leek te zijn dat in belangrijke mate tegenstander was van ons rampzalige buitenlandse beleid tegenover Irak en Iran. Ik herinner me dat hij me in 2006 eens beklaagde over de ‘samenzweringsgekken’ van de 9/11 Truther-beweging die zijn publicatie eindeloos lastigvielen, en ik heb mijn medeleven betuigd. Ieder van ons beweegt zich in verschillende politieke kringen, en die korte referentie was misschien de eerste en enige keer dat ik hoorde van de 9/11 Truthers in die periode, waardoor ik ze meer als een excentrieke UFO-cultus zag dan iets anders.

Toegegeven, ik had af en toe gehoord van een aantal merkwaardige eigenaardigheden met betrekking tot de aanslagen van 9/11 hier en daar, en deze zorgden zeker voor enige verdenkingen. De meeste dagen zou ik een blik werpen op de voorpagina van Antiwar.com en het leek erop dat sommige Israëlische Mossad-agenten waren betrapt tijdens het filmen van die vliegtuigaanvallen in NYC, in diezelfde tijd trok er een groep Mossad spionnen door het land in een busje die zich voordeden als kunststudentenBlijkbaar had FoxNews zelfs een meerdelige serie over dat laatste onderwerp uitgezonden voordat de expose onder druk van ADL werd gecensureerd en “verdween”.

Video die onder de laatste link staat:

Hoewel ik niet helemaal zeker was over de geloofwaardigheid van die beweringen, leek het aannemelijk dat Mossad van tevoren van de aanslagen op de hoogte was geweest en hen toestond om door te gaan, waarbij ik de enorme voordelen erkende die Israël zou halen uit de anti-Arabische reactie. Ik denk dat ik me er vaag van bewust was dat Antiwar.com redactioneel directeur Justin Raimondo The Terror Enigma had gepubliceerd, een kort boek over een aantal van die vreemde feiten, met de provocerende ondertitel “9/11 en de Israëlische verbinding”, maar ik heb nooit overwogen het te lezen.

In 2007 publiceerde Counterpunch zelf een fascinerend vervolgverhaal over de arrestatie van die groep Israëlische Mossad-agenten in NYC, die werden betrapt op het filmen en blijkbaar de vliegtuigaanvallen op die noodlottige dag vierden, en de Mossad-activiteit leek veel groter te zijn dan ik me eerder had gerealiseerd. Maar al deze details bleven een slechts vaag in mijn hoofd zeuren naast mijn overheersende zorgen over oorlogen in Irak en Iran.

Tegen het einde van 2008 was mijn focus echter aan het veranderen. Bush verliet zijn ambt zonder een Iraanse oorlog te zijn begonnen, en Amerika had met succes de kogel van een nog gevaarlijker regering-John McCain ontweken. Ik ging ervan uit dat Barack Obama een vreselijke president zou zijn en hij bleek slechter dan ik had verwacht, maar ik ademde nog steeds elke dag een enorme zucht van opluchting uit dat hij in het Witte Huis zat en niet McCain.

Bovendien stuitte ik rond diezelfde tijd op een verbazingwekkend detail van de aanslagen van 11 september die de opmerkelijke diepten van mijn eigen onwetendheid aantoonden. In een Counterpunch-artikel had ik ontdekt dat onmiddellijk na de aanslagen het vermeende terroristische brein Osama bin Laden publiekelijk elke betrokkenheid had ontkend, zelfs met de verklaring dat geen enkele goede moslim dergelijke daden zou hebben begaan.

Toen ik het een beetje controleerde en dat feit volledig bevestigd werd, was ik verbaasd. 9/11 was niet alleen de meest succesvolle terroristische aanslag in de geschiedenis van de wereld, maar was misschien wel groter in zijn fysieke omvang dan alle terroristische operaties in het verleden samen. Het hele doel van terrorisme is om een kleine organisatie in staat te stellen de wereld te laten zien dat het ernstige verliezen kan toebrengen aan een machtige staat, en ik had nog nooit eerder gehoord van een terroristische leider die zijn rol in een succesvolle operatie ontkende, laat staan de grootste in de geschiedenis.

In het door de media gegenereerde verhaal dat ik eerder had geaccepteerd, leek er iets heel erg mis te zijn. Ik begon me af te vragen of ik net zo misleid was geweest als de tientallen miljoenen Amerikanen in 2003 en 2004 die naïef geloofden dat Saddam het brein achter de aanslagen van 11 september was geweest. We leven in een wereld van illusies die door onze media worden gegenereerd, en ik had plotseling het gevoel dat ik een traan in de papier-mache bergen op de achtergrond van een Hollywood geluidspodium had opgemerkt. Als Osama waarschijnlijk niet de auteur van 9/11 was, welke andere grote onwaarheden had ik dan blindelings geaccepteerd?

Een paar jaar later kwam ik een zeer interessante column tegen van Eric Margolis, een prominente Canadese journalist op het gebied van buitenlands beleid die uit de media werd gezuiverd voor zijn sterke oppositie tegen de oorlog in Irak. Hij had lang een wekelijkse column in de Toronto Sun gepubliceerd en toen die ambtstermijn eindigde, gebruikte hij zijn afsluitende optreden om een ​​dubbel stuk uit te voeren waarin hij uiting gaf aan zijn zeer sterke twijfels over het officiële verhaal van 9/11, waarbij hij opmerkte dat de voormalige directeur van de Pakistaanse inlichtingendienst erop stond dat Israël achter de aanvallen had gezeten.

Daarnaast deelde een oude vriend van mij met sterke banden met elitaire Franse kringen op een gegeven moment wat hij beschouwde als een amusante anekdote. Hij zei dat de voormalige Franse minister van Defensie tijdens een privédiner in Parijs, bijgewoond door invloedrijke politieke en mediafiguren, de andere ongelovige gasten had verteld dat het Pentagon was getroffen door een raket in plaats van een civiel straalvliegtuig. Mijn vriend legde uit dat de minister in kwestie in brede kring werd beschouwd als uiterst intelligent en nuchter, waarmee hij bewijst dat zelfs de meest gerenommeerde personen soms in volslagen gekke dingen geloven.

Maar ik heb dezelfde feiten heel anders geïnterpreteerd. Frankrijk bezat waarschijnlijk een van de vier of vijf beste inlichtingendiensten ter wereld, en een Franse minister van Defensie zou ongetwijfeld beter op de hoogte zijn van de werkelijke gebeurtenissen dan een typische media schurk. Een van de vroegste boeken die het officiële verhaal van 9/11 scherp in twijfel trok, was 9/11: The Big Lie van de Franse journalist Thierry Meyssan, dat in 2002 verscheen. Dit boek had op dezelfde manier betoogd dat het Pentagon getroffen was door een raket, wat misschien suggereert dat het gedeeltelijk beïnvloed was door lekken van de Franse inlichtingendienst.

Ik deelde later dat verslag van de particuliere mening van de Franse minister met een zeer goed verbonden Amerikaans individu in ons elite Establishment, met wie ik een beetje vriendelijk zou worden. Zijn reactie maakte duidelijk dat hij dezelfde zeer onorthodoxe opvattingen had over de aanslagen van 9/11, hoewel hij ze nooit publiekelijk had geuit, zodat hij niet het risico liep zijn elite Establishment-lidmaatschapskaart te verliezen.

Uiteindelijk ontdekte ik dat in 2003 de voormalige Duitse kabinetsminister Andreas von Bülow een best-selling boek had gepubliceerd waarin hij sterk suggereerde dat de CIA in plaats van Bin Laden achter de aanslagen zat, terwijl de voormalige Italiaanse president Francesco Cossiga in 2007 ook had betoogd dat de CIA en de Israëlische Mossad verantwoordelijk waren geweest, met de bewering dat dit feit goed bekend was bij westerse inlichtingendiensten.

In de loop der jaren hadden al deze dissonante claims mijn vermoedens over het officiële 9/11-verhaal geleidelijk op een zeer sterk niveau gebracht, maar het was pas heel recent dat ik eindelijk de tijd vond om het onderwerp serieus te onderzoeken en acht of tien van de belangrijkste 9/11 Truther boeken te lezen, vooral die van Prof. David Ray Griffin, de alom erkende leider op dat gebied. En zijn boeken, samen met de geschriften van zijn talrijke collega’s en bondgenoten, brachten allerlei zeer veelzeggende details aan het licht, waarvan de meeste voorheen onbekend waren gebleven voor mij. Ik was ook erg onder de indruk van het enorme aantal schijnbaar achtenswaardige individuen zonder duidelijke ideologische neiging die door de jaren heen aanhangers van de 9/11 Truther-beweging waren geworden.

Ik heb zeker geprobeerd om  boeken die het tegenovergestelde bweren te lokaliseren, die het officiële 9/11 verhaal ondersteunen, maar het enige veelbesproken boek was een vrij korte gepubliceerd door Popular Mechanics magazine, waarvan de hoofdonderzoeker de neef van Homeland Security chief Michael Chertoff bleek te zijn. Geen van de schrijvers bleek serieuze academische referenties te hebben, en ze leken over het algemeen enkele van de sterkste bewijzen van de talrijke geleerden en deskundigen die betrokken waren bij de 9/11 Truther-beweging te negeren of af te buigen.

Daarom vond ik hun weerwoord nauwelijks overtuigend, en ik vroeg me half af of Homeland Security de publicatie stilletjes had geregeld, wat zou kunnen helpen om het extreem vreemde nepotistische toeval te verklaren. Populaire tijdschriften dragen simpelweg niet het wetenschappelijke gewicht van onderzoeksprofessoren aan grote universiteiten. Misschien waren de gaten in het officiële verhaal van 9/11 zo talrijk dat er geen serieuze geleerde in dienst kon worden genomen om het te verdedigen.

Wanneer volkomen verbazingwekkende claims van buitengewoon controversiële aard in de loop van vele jaren door talloze schijnbaar achtenswaardige academici en andere deskundigen worden gemaakt en ze volledig worden genegeerd of onderdrukt maar nooit effectief worden weerlegd, lijken redelijke conclusies in een voor de hand liggende richting te wijzen.

De talrijke Griffin-boeken, te beginnen met zijn belangrijke deel uit 2004 The New Pearl Harbor, bieden een zeer nuttig evoluerend compendium hiervan. Hoewel ze allemaal veel overlap bevatten, wil ik de nadruk leggen op Debunking 9/11 Debunking, een antwoord uit 2007 op het Popular Mechanics volume, en het boek The New Pearl Harbor Revisited uit 2008 als een van de belangrijkste. Daarnaast was hij mede-uitgever van een belangrijke essaybundel uit 2007 met geleerde Peter Dale Scott, getiteld 9/11 and American Empire. Voor degenen die te goedkoop of ongeduldig zijn om op een knop te klikken en iets te bestellen bij Amazon (de schuingedrukte titels hierboven verwijzen naar Amazon-links in het origineel, Fub), ben ik blij dat ik drie van de kortere Griffin boeken in HTML-vorm kan leveren:

9/11 Contradictions

DAVID RAY GRIFFIN • 2008 • 110,000 WORDS

9/11 Ten Years Later

DAVID RAY GRIFFIN • 2011 • 116,000 WORDS

Cognitive Infiltration

DAVID RAY GRIFFIN • 2011 • 66,000 WORDS

Nu ben ik duidelijk enkel een amateur in het complexe intelligentieambacht van het halen van klompjes van waarheid uit een berg van vervaardigde leugens. Hoewel de argumenten van de 9/11 Truth Movement me behoorlijk overtuigend lijken, zou ik me uiteraard veel comfortabeler voelen als ze werden ondersteund door een ervaren professional, zoals een topanalyst van de CIA. Een paar jaar geleden was ik geschokt toen ik ontdekte dat dat inderdaad het geval was.

William Christison had 29 jaar bij de CIA doorgebracht en was een van de belangrijkste figuren van de CIA geworden als directeur van het Office of Regional and Political Analysis, met 200 onderzoeksanalisten die onder hem werkten. In augustus 2006 publiceerde hij een opmerkelijk artikel van 2700 woorden dat uitlegt waarom hij het officiële 9/11-verhaal niet meer geloofde en hij ervan overtuigd was dat het rapport van de Commissie 11 september een doofpot vormde, met een heel andere waarheid. 

Het jaar daarop gaf hij een krachtige steun aan een van Griffin’s boeken en schreef hij: “Er is een sterk bewijs dat het officiële verhaal van de Amerikaanse regering over wat er op 11 september 2001 gebeurde, bijna zeker een monsterlijke reeks leugens is”. En Christison’s extreme scepticisme over 11 september 2001 werd gesteund door dat van vele andere hoog aangeschreven voormalige Amerikaanse inlichtingenofficieren.

We zouden mogen verwachten dat als een voormalig inlichtingenmedewerker van Christison’s statuur het officiële 9/11 rapport aan de kaak zou stellen als een fraude en een dekmantel, zo’n verhaal voorpaginanieuws zou vormen. Maar het werd nooit ergens in onze mainstream media gemeld, en ik stuitte er pas tien jaar later op.

Zelfs onze vermeende “alternatieve” media waren bijna net zo stil. Gedurende de jaren 2000 hadden Christison en zijn vrouw Kathleen, ook een voormalig CIA-analist, regelmatig bijdragen geleverd aan Counterpunch, publiceerden daar vele tientallen artikelen en waren zeker de meest vooraanstaande schrijvers over inlichtingen en nationale veiligheidskwesties.

Maar redacteur Alexander Cockburn weigerde een van hun 9/11 sceptische artikels te publiceren, dus het kwam nooit onder mijn aandacht toen. Toen ik een paar jaar geleden Christison’s visie voorlegde aan de huidige Counterpunch redacteur Jeffrey St. Clair, was hij verbijsterd toen hij ontdekte dat de vriend die hij zo hoogachtte een “9/11 Truther” was geworden. Wanneer media-organen dienen als ideologische poortwachters wordt een toestand van wijdverspreide onwetendheid onvermijdelijk.

Voor degenen die er in geïnteresseerd zijn, Christison’s artikel uit 2006 noemde het sterke bewijs dat hij vond in een C-Span uitzending van een twee uur durende paneldiscussie over de terroristische aanslagen van 11 september, en hij noemde vooral de documentaire Loose Change als een uitstekende samenvatting van veel van de tekortkomingen in de officiële weergave van 9/11. De volledige “Final Cut” versie van die film is gemakkelijk beschikbaar op YouTube:

Met zoveel gapende gaten in het officiële verhaal van de gebeurtenissen zeventien jaar geleden, is ieder van ons vrij om zich te concentreren op de zaken die we persoonlijk het meest overtuigend vinden, en ik heb er zelf een paar. Deens professor chemie Niels Harrit was een van de wetenschappers die het puin van de verwoeste gebouwen analyseerde en de residuele aanwezigheid van nano-thermiet, een explosieve stof van militaire kwaliteit, ontdekte, en ik vond hem vrij geloofwaardig tijdens zijn uurlange interview op Red Ice Radio.

Het idee dat een onbeschadigd kaperspaspoort werd gevonden in een NYC straat na de massale, vurige verwoesting van de wolkenkrabbers is totaal absurd, evenals de bewering dat de topkaper gemakshalve zijn bagage kwijt was geraakt op een van de luchthavens en het een grote massa belastende informatie bleek te bevatten. De getuigenissen van de tientallen brandweerlieden die vlak voor de ineenstorting van de gebouwen explosies hoorden, lijken volgens het officiële verhaal totaal onverklaarbaar. De plotselinge totale ineenstorting van Building Seven, nooit getroffen door jetliners is ook extreem ongeloofwaardig.

Laten we nu eens aannemen dat het overweldigende bewijs zwaar weegt en overeenkomt met wat hooggeplaatste voormalige CIA-inlichtingenanalisten, vooraanstaande academici en ervaren professionals beweren dat de aanslagen van 11 september niet waren wat ze leken. Wat als we de extreme onwaarschijnlijkheid erkennen dat drie enorme wolkenkrabbers in New York City plotseling met vrije valsnelheid in hun eigen voetafdrukken instortten nadat slechts twee van hen door vliegtuigen waren geraakt, en ook dat een groot civiel straalvliegtuig waarschijnlijk niet op het Pentagon invloog, waardoor er absoluut geen wrakstukken en slechts een klein gat overbleef. Wat is er eigenlijk gebeurd, en nog belangrijker, wie zat erachter?

De eerste vraag is uiteraard niet te beantwoorden zonder een eerlijk en grondig officieel onderzoek van het bewijsmateriaal. Totdat dat gebeurt, moeten we niet verbaasd zijn dat er talloze, enigszins tegenstrijdige hypotheses zijn ontwikkeld en besproken binnen de grenzen van de 9/11 Truther-gemeenschap. Maar de tweede vraag is waarschijnlijk de meest belangrijke en relevante, en ik denk dat dit altijd een bron van extreme kwetsbaarheid voor 9/11 Truthers is geweest.

De meest typische benadering, zoals meestal wordt gevolgd in de vele Griffin-boeken, is om de kwestie volledig te vermijden en zich uitsluitend te concentreren op de gapende tekortkomingen in het officiële verhaal. Dit is een perfect acceptabele positie maar laat allerlei serieuze twijfels. Welke georganiseerde groep zou voldoende krachtig en gedurfd zijn geweest om een ​​aanval van zo grote schaal uit te voeren tegen het centrale hart van ’s werelds enige supermacht? En hoe waren ze in staat om zo’n massaal effectieve media en politieke dekmantel te orkestreren en zelfs de deelname van de Amerikaanse overheid zelf in te schakelen? 

De veel kleinere fractie van 9/11 Truthers die ervoor kiezen om deze ‘whodunit’-vraag aan te pakken, lijkt zich overwegend te concentreren onder gewone grassroots-activisten in plaats van de prestigieuze experts, en zij antwoorden gewoonlijk’ inside job! ‘. Hun wijdverspreide overtuiging lijkt te zijn dat de hoogste politieke leiders van de Bush-regering, waaronder waarschijnlijk vicepresident Dick Cheney en minister van Defensie Donald Rumsfeld, de terroristische aanslagen hadden georganiseerd, met of zonder de kennis van hun onwetende nominale overste, president George W. Bush.

De vooronderstelde motieven omvatten het rechtvaardigen van militaire aanvallen tegen verschillende landen, het ondersteunen van de financiële belangen van de krachtige olie-industrie en het militair-industriële complex en het mogelijk maken van de vernietiging van traditionele Amerikaanse burgerlijke vrijheden. Aangezien de overgrote meerderheid van de politiek actieve Truthers uit de uiterste linkerzijde van het ideologische spectrum lijkt te komen, beschouwen zij deze begrippen als logisch en bijna vanzelfsprekend.

Hoewel hij niet expliciet instemde met die Truther-samenzweringen, leek de linkse filmregisseur Michael Moore en maker van Fahrenheit 9/11, soortgelijke argwaan te wekken. Zijn kleine budgetdocumentaire verdiende een verbazingwekkende $ 220 miljoen door te suggereren dat de zeer nauwe zakelijke banden tussen de familie Bush, Cheney, de oliemaatschappijen en de Saoedi’s verantwoordelijk waren voor de oorlog in Irak na de terroristische aanslagen, evenals een binnenlandse hardhandig optreden tegen de burgerlijke vrijheden, die deel uitmaakte van de rechtse Republikeinse agenda.

Helaas lijkt dit ogenschijnlijk plausibele beeld bijna geen basis te hebben in de realiteit. Tijdens de aanloop naar de oorlog in Irak las ik Times artikelen over talrijke topoliemannen in Texas die volslagen verbaasd waren over de reden waarom Amerika van plan was Saddam aan te vallen, en zeiden dat ze er alleen maar van uit konden gaan dat president Bush iets wist wat ze zelf niet wisten. Saudi-Arabische leiders waren fel gekant tegen een Amerikaanse aanval op Irak en hebben alles in het werk gesteld om dit te voorkomen.

Voorafgaand aan zijn toetreding tot de Bush-regering, had Cheney gediend als CEO van Halliburton, een oliereus, en zijn bedrijf had zwaar gelobbyd voor het opheffen van de Amerikaanse economische sancties tegen Irak. Prof. James Petras, een geleerde met een sterke marxistische inslag, publiceerde in 2008 een uitstekend boek getiteld Zionisme, Militarisme en de afname van de Amerikaanse macht, waarin hij onomstotelijk aantoonde dat zionistische belangen in plaats van die van de olie-industrie de Bush-regering in de nasleep van de aanslagen van 11 september hadden gedomineerd en de oorlog in Irak had bevorderd.

Wat Michael Moore’s film betreft, herinner ik me dat ik destijds hard moest lachen samen met een (Joodse) vriend van mij, dat we het allebei belachelijk vonden dat een regering die zo overweldigend doordrongen was van fanatieke pro-Israël Neocons werd afgeschilderd als in vazal voor de Saoedi’s. Niet alleen toonde het plot van Moore’s film de angstaanjagende kracht van Joods Hollywood aan, maar het enorme succes ervan suggereerde ook dat het grootste deel van het Amerikaanse publiek blijkbaar nog nooit van de Neocons had gehoord.

De critici van Bush hebben de president geridiculiseerd om zijn laffe verklaring dat de terroristen van 9/11 Amerika hadden aangevallen “om diens Freedom” en de ‘Truthers’ hebben de beweringen dat de massale aanslagen georganiseerd waren door een in een grot wonende islamitische prediker redelijk plausibel neergezet als onwaarschijnlijk. Maar de suggestie dat ze geleid en georganiseerd werden door de topfiguren van de Bush-regering lijkt nog absurder.

Cheney en Rumsfeld hadden allebei decennia lang als verdedigers van de gematigde pro-business vleugel van de Republikeinse partij doorgebracht, elk dienend in toppositie van de overheid en ook als CEO’s van grote bedrijven. Het idee dat zij hun carrière weg zouden gooien door zich begin 2001 bij een nieuw Republikeins bestuur aan te sluiten en onmiddellijk een gigantische valse-vlag terroristische aanval op de trotse torens van onze grootste stad te organiseren, samen met ons eigen nationale militaire hoofdkwartier, met de bedoeling om vele duizenden Amerikanen te doden, is te belachelijk om zelfs maar door te gaan voor linkse politieke satire.

Laten we een stap terug doen. In de hele geschiedenis van de wereld kan ik geen gedocumenteerd geval bedenken waarin de hoogste politieke leiders van een land een grote valse aanval op de eigen machtscentra en financiën lanceerden en probeerden om grote aantallen van de eigen bevolking te doden. Het Amerika van 2001 was een vreedzaam en welvarend land dat geleid werd door relatief neutrale politieke leiders die zich concentreerden op de traditionele republikeinse doelstellingen van belastingverlagingen voor de rijken en het verminderen van de milieuregelgeving.

Te veel Truther-activisten hebben blijkbaar hun begrip van de wereld gehaald uit karikaturale linkse stripboeken waarin corporate Republicans allemaal duivelse Dr. Evils zijn, die Amerikanen uit pure kwaadwilligheid proberen te vermoorden, en Cockburn was absoluut correct om hen op zijn minst wat dat betreft belachelijk te maken.

Denk ook aan de eenvoudige praktische aspecten van de situatie. De gigantische aard van de aanslagen van 9/11, zoals gepostuleerd door de Truther-beweging, zou duidelijk een enorme planning hebben vereist en waarschijnlijk het werk van vele tientallen of zelfs honderden bekwame agenten hebben gevergd. Het bestellen van CIA-agenten of speciale militaire eenheden om geheime aanvallen tegen burgerdoelen in Venezuela of Jemen te organiseren is één ding, maar hen aanzetten tot aanvallen tegen het Pentagon en het hart van New York City (en mede-Amerikanen) zou een enorm risico met zich meebrengen.

Bush had de ‘Popular Vote’ in november 2000 verloren en had alleen het Witte Huis bereikt door een stemmenhertelling in Florida en de controversiële beslissing van een diep verdeeld Hooggerechtshof. Als gevolg hiervan bezagen de meeste Amerikaanse media zijn nieuwe regering met enorme vijandigheid. Als de eerste daad van zo’n pas beëdigd presidentieel team de CIA of het leger de opdracht had gegeven om aanvallen tegen New York City en het Pentagon voor te bereiden, dan zouden die bevelen zeker door een groep krankzinnigen zijn uitgevaardigd en onmiddellijk naar de vijandige nationale pers zijn gelekt.

Het hele scenario van Amerikaanse topleiders die de meesterbreinen zijn achter 9/11 is onzinnig, en die 9/11 Truthers die dergelijke beweringen doen of impliceren – zonder ook maar één flinke portie solide bewijs – hebben helaas een belangrijke rol gespeeld bij het in diskrediet brengen van hun hele beweging.  In feite is de gangbare betekenis van het “inside job”-scenario zo absurd en zelfvernietigend dat men zelfs zou kunnen vermoeden dat de bewering werd aangemoedigd door degenen die de hele 9/11 Truther-beweging in diskrediet zouden willen brengen.

De focus op Cheney en Rumsfeld lijkt bijzonder slecht gericht. Hoewel we elkaar nooit ontmoet hebben en ik ook nooit te maken heb gehad met een van deze personen, was ik in de jaren negentig zeer actief betrokken bij de DC-politiek en kan ik met enige zekerheid zeggen dat geen van beide voor 9/11 beschouwd werden als Neocons. In plaats daarvan waren het de archetypische voorbeelden van gematigde zakenrepublikeinen, die zich uitstrekten tot aan hun jaren aan de top van de Ford Administration in het midden van de jaren zeventig.

Sceptici van deze bewering kunnen opmerken dat zij de verklaring van 1997 ondertekend hebben van het Project for the New American Century (PNAC), een leidend Neocon-manifest over het buitenlands beleid georganiseerd door Bill Kristol, maar ik beschouw dat als iets van een ‘red herring’ (Amerikaanse term om mensen van het onderwerp af te leiden). In DC-kringen zijn individuen altijd vrienden aan het werven om verschillende verklaringen te ondertekenen, die al dan niet indicatief kunnen zijn (voor hun al dan niet gemeende support), en ik herinner me dat Kristol probeerde mij ook ertoe te brengen de PNAC-verklaring te ondertekenen.

Aangezien mijn privévisies over die kwestie absoluut 100% in strijd waren met de Neocon-positie, die ik als waanzin voor het buitenlands beleid beschouwde, wees ik zijn verzoek af en weigerde beleefd. Maar ik was op dat moment heel vriendelijk met hem, dus als ik iemand was geweest zonder sterke meningen op dat gebied, zou ik misschien wel mijn handtekening hebben gezet.

Dit werpt een groter punt op. Tegen het jaar 2000 hadden de Neocons bijna volledige controle over alle grote conservatieve / republikeinse media en vleugels van het buitenlands beleid van bijna alle op dezelfde lijn geplaatste denktanks in DC, waardoor de meeste van hun traditionele tegenstanders met succes waren gezuiverd.

Dus hoewel Cheney en Rumsfeld zelf geen Neocons waren, zwommen ze in een Neocon-zee, met een zeer groot deel van alle informatie die ze ontvingen van dergelijke bronnen en met hun topassistenten zoals “Scooter” Libby, Paul Wolfowitz en Douglas Feith zijnde Neocons. Rumsfeld was al enigszins ouder, terwijl Cheney vanaf zijn 37ste verscheidene hartaanvallen had gehad, dus onder die omstandigheden kan het voor hen relatief gemakkelijk zijn geweest om naar bepaalde beleidsposities te verschuiven.

Inderdaad, de volledige demonisering van Cheney en Rumsfeld in anti-Irak-oorlogskringen leek mij enigszins achterdochtig. Ik heb me altijd afgevraagd of de zwaar Joodse liberale media hun woede op deze twee individuen hadden gericht om de schuld van de joodse neocons af te leiden die de voor de hand liggende aanvoerders van dat rampzalige beleid waren; en hetzelfde zou kunnen gelden voor de 9/11 Truthers, die waarschijnlijk bang waren voor beschuldigingen van antisemitisme.

Met betrekking tot die voormalige kwestie, was een prominente Israëlische columnist karakteristiek bot over de zaak in 2003, en suggereerde sterk dat 25 Neocon intellectuelen, bijna allemaal joodse, primair verantwoordelijk waren voor de oorlog. Onder normale omstandigheden zou de president zelf zeker zijn afgeschilderd als het kwade meesterbrein achter het complot van 9/11, maar ‘W’ (Bush) was te algemeen bekend vanwege zijn onwetendheid voor dergelijke beschuldigingen om geloofwaardig te zijn.

Het lijkt volledig plausibel dat Cheney, Rumsfeld, en andere top Bush leiders kunnen zijn gemanipuleerd in het nemen van bepaalde acties die onbedoeld de 9/11 plot bevorderd hebben, terwijl een paar lager niveau Bush aangestelden meer direct betrokken zouden kunnen zijn geweest, misschien zelfs als regelrechte samenzweerders. Maar ik denk niet dat dit de gebruikelijke betekenis is van de “inside job” beschuldiging.

Waar staan we nu dus? Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de aanslagen van 11 september het werk waren van een organisatie die veel machtiger en professioneler was dan een groep van negentien willekeurige Arabieren gewapend met stanleymessen, maar ook dat de aanslagen hoogstwaarschijnlijk niet het werk waren van de Amerikaanse regering zelf. Dus wie heeft ons land op die noodlottige dag zeventien jaar geleden aangevallen en duizenden van onze medeburgers vermoord?

Effectieve inlichtingenoperaties zijn verborgen in een hal van spiegels, die voor buitenstaanders vaak uiterst moeilijk te doorgronden zijn, en false-flag terroristische aanslagen vallen zeker in deze categorie. Maar als we een andere metafoor toepassen, kan de complexiteit van dergelijke gebeurtenissen worden gezien als een Gordiaanse knoop, bijna onmogelijk te ontwarren, maar kwetsbaar voor de simpele vraag. Het zwaard: “Wie heeft er baat bij?

Amerika en het grootste deel van de wereld zeker niet, en de rampzalige erfenis van die noodlottige dag heeft onze eigen samenleving getransformeerd en vele andere landen verwoest. De eindeloze Amerikaanse oorlogen die kort daarna ontketend werden, hebben ons al vele triljoenen dollars gekost en hebben onze natie op de weg naar het faillissement gezet, terwijl ze vele miljoenen onschuldige mensen uit het Midden-Oosten hebben gedood of verplaatst. Het meest recentelijk is die stroom van wanhopige vluchtelingen die Europa overspoelen, en de vrede en welvaart van dat oude continent wordt nu ernstig bedreigd.

Onze traditionele burgerlijke vrijheden en grondwettelijke bescherming zijn drastisch uitgehold en onze samenleving heeft grote stappen gezet in de richting van een regelrechte politiestaat. Amerikaanse burgers accepteren nu passief onvoorstelbare inbreuken op hun persoonlijke vrijheden, allemaal oorspronkelijk begonnen onder het mom van het voorkomen van terrorisme.

Ik vind het moeilijk om een land in de wereld te bedenken dat duidelijk heeft gewonnen als gevolg van de aanslagen van 11 september en de militaire reactie van Amerika, met één enkele, eenzame uitzondering.

In 2000 en het grootste deel van 2001 was Amerika een vredelievend welvarend land, maar een bepaalde kleine natie uit het Midden-Oosten bevond zich in een steeds wanhopigere situatie. Israël leek toen voor zijn leven te strijden tegen de massale golven van binnenlands terrorisme die bekend staat als de Tweede Palestijnse Intifada.

Het werd algemeen aangenomen dat Ariel Sharon die opstand in september 2000 opzettelijk had uitgelokt door naar de Tempelberg te marcheren, gesteund door duizend gewapende politieagenten, en het daaruit voortvloeiende geweld en de polarisatie van de Israëlische samenleving had hem begin 2001 met succes geïnstalleerd als premier. Maar toen hij eenmaal in functie was, slaagde hij er niet in een einde te maken aan de golf van voortdurende aanvallen, die in toenemende mate de vorm aannamen van zelfmoordaanslagen tegen burgerdoelen.

Velen geloofden dat het geweld binnen afzienbare tijd zou kunnen leiden tot een enorme uitstroom van Israëlische burgers, met misschien een dodelijke spiraal voor de Joodse staat tot gevolg. Irak, Iran, Libië en andere grote moslimmachten steunden de Palestijnen met geld, retoriek en soms met wapens, en de Israëlische samenleving leek bijna af te brokkelen. Ik herinner me nog dat ik van een aantal van mijn DC-vrienden hoorde dat talrijke Israëlische beleidsdeskundigen plotseling op zoek waren naar vacatures bij Neocon-denktanks, zodat ze naar Amerika konden verhuizen.

Sharon was een notoir bloedige en roekeloze leider, met een lange geschiedenis van strategische gokken van verbazingwekkende brutaliteit, waarbij hij soms alles op één worp van de dobbelstenen gokte. Hij had tientallen jaren gezocht naar het premierschap, maar nadat hij het uiteindelijk had verkregen, had hij nu zijn rug tegen de muur, zonder dat er een duidelijke bron van redding in zicht was.

De aanslagen van 11 september veranderden alles. Plotseling werd de enige supermacht ter wereld volledig gemobiliseerd tegen Arabische en islamitische terreurbewegingen, vooral die in verband met het Midden-Oosten. Sharon’s naaste Neocon politieke bondgenoten in Amerika gebruikten de onverwachte crisis als een kans om de controle over het Amerikaanse buitenlandse beleid en nationale veiligheidsapparaat te grijpen, met een staflid van de NSA die later meldde dat Israëlische generaals vrij rondliepen in de zalen van het Pentagon zonder enige beveiligingsmaatregelen.

Ondertussen werd het excuus om binnenlands terrorisme te voorkomen gebruikt om nieuw gecentraliseerde Amerikaanse politiecontroles uit te voeren die werden gebruikt om verschillende anti-zionistische politieke organisaties lastig te vallen of zelfs af te sluiten. Een van de Israëlische Mossad-agenten die door de politie in New York zijn gearresteerd toen hij en zijn kameraden de aanslagen van 11 september vierden en een souvenirfilm van de brandende torens van het World Trade Center maakten, zei tegen de officiers: “Wij zijn Israëli’s … Uw problemen zijn onze problemen”. En dat is wat onmiddellijk gebeurde.

Generaal Wesley Clark meldde dat hij al snel na de aanslagen van 11 september werd geïnformeerd dat er op de een of andere manier een geheim militair plan was ontstaan waaronder Amerika de komende jaren zeven grote moslimlanden zou aanvallen en vernietigen, waaronder Irak, Iran, Syrië en Libië, die toevallig allemaal de sterkste regionale tegenstanders van Israël en de belangrijkste aanhangers van de Palestijnen waren.

Toen Amerika na 9/11 enorme oceanen van bloed en schatten begon uit te geven om alle vijanden van Israël aan te vallen, hoefde Israël dat zelf niet meer te doen. Mede als gevolg daarvan heeft bijna geen enkel ander land ter wereld zijn strategische en economische situatie in de afgelopen zeventien jaar zo enorm verbeterd, terwijl een groot deel van de Amerikaanse bevolking in diezelfde periode volledig is verarmd en onze staatsschuld tot onoverkomelijke niveaus is gegroeid. Een parasiet kan vaak vet worden, zelfs als zijn gastheer lijdt en afneemt.

Ik heb benadrukt dat ik na de aanslagen van 9/11 jarenlang weinig aandacht heb besteed aan de details en alleen het vaagste idee had dat er zelfs maar een georganiseerde 9/11 ‘Truther’-beweging bestond. Maar als iemand me ooit had overtuigd dat de terroristische aanslagen fals-flag operaties waren geweest en iemand anders dan Osama verantwoordelijk was geweest, dan zou ik onmiddellijk denken aan Israël en zijn Mossad.

Zeker geen enkel ander land in de wereld kan op afstand de staat van dienst van Israël evenaren, met zijn opmerkelijk gedurfde moordaanslagen op hoog niveau en aanvallen met valse vlaggen, al dan niet van terroristische aard, tegen andere landen, zelfs niet tegen Amerika en zijn militairen. Bovendien heeft de enorme dominantie van joodse en pro-Israëlische elementen in de Amerikaanse establishment media en in toenemende mate die van veel andere grote landen in het Westen er al lang voor gezorgd dat zelfs wanneer het solide bewijs van dergelijke aanvallen werd ontdekt, zeer weinig gewone Amerikanen deze feiten ooit zouden horen.

Het gedragspatroon is echt heel opmerkelijk. Zelfs vóór de oprichting van de staat Israël vermoordden de verschillende zionistische facties Lord Moyne, de Britse minister van het Midden-Oosten, en graaf Folke Bernadotte, de Vredesonderhandelaar van de VN, en hebben zij vergeefse pogingen ondernomen om president Harry S. Truman en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Ernest Bevin te doden, terwijl zij zelfs de mogelijke moord op premier Winston Churchill bespraken.

Er zijn aanzienlijke aanwijzingen dat de Israëlische Mossad vervolgens een centrale rol heeft gespeeld bij de moord op president John F. Kennedy [1] vanwege de enorme druk die hij uitoefende om Israël ervan te overtuigen af te zien van de ontwikkeling van zijn kernwapens. Mossad-overloper Victor Ostrovsky waarschuwde de Amerikaanse regering dat Israël van plan was president George H.W. Bush begin jaren negentig te vermoorden vanwege het bittere conflict over financiële hulp, en blijkbaar werden deze waarschuwingen serieus genomen. In 2012 nog riep de redacteur van de grootste joodse krant in Atlanta publiekelijk op tot de moord op president Barack Obama vanwege zijn beleidsverschillen met Israël.

De geschiedenis van militaire en terroristische aanslagen is nog opvallender. Een van de grootste terroristische aanslagen in de geschiedenis voor 9/11 was de bomaanslag op het King David Hotel in Jeruzalem in 1946 door zionistische militanten gekleed als Arabieren, waarbij 91 mensen omkwamen en de structuur grotendeels werd verwoest. In de beroemde Lavon Affaire van 1954 lanceerden Israëlische agenten een golf van terroristische aanslagen tegen westerse doelen in Egypte, met de bedoeling om de schuld te leggen bij anti-westerse Arabische groepen.

Er zijn sterke beweringen dat Israëlische Mossad-agenten in 1950 een golf van valse terroristische bomaanslagen tegen joodse doelwitten in Bagdad lanceerden, waarbij ze met succes gebruik maakten van deze gewelddadige methoden om de duizend jaar oude joodse gemeenschap van Irak over te halen naar de joodse staat te emigreren. In 1967 lanceerde Israël een opzettelijke lucht- en zee-aanval tegen de U.S.S. Liberty (het internet wordt vernietigd en daarom doet de link het niet in Europa, maar Fenixx heeft er ook een stuk over) met de bedoeling om geen overlevenden achter te laten en uiteindelijk meer dan 200 Amerikaanse militairen te doden of te verwonden voordat het woord van de aanval onze zesde vloot bereikte en die deze oorlogsdaad beëindigden. 

De enorme mate van pro-Israëlische invloed in wereldpolitieke en mediacirkels betekende dat geen enkele van deze brutale aanvallen ooit ernstige vergeldingsmaatregelen teweegbracht, en in bijna alle gevallen werden ze snel in het geheugengat gegooid, zodat er vandaag waarschijnlijk niet meer dan één in honderd Amerikanen zijn die zich er zelfs maar bewust van zijn. Bovendien kwamen de meeste van deze incidenten aan het licht als gevolg van toevallige omstandigheden, dus we kunnen gemakkelijk vermoeden dat vele andere aanvallen van vergelijkbare aard nooit deel van het historische record zijn geworden.

Als we eenmaal accepteren dat de aanslagen van 11 september waarschijnlijk een valse-vlagoperatie was, is het voor de vermoedelijke daders van deze aanslagen van cruciaal belang dat ze er met succes in geslaagd zijn ervoor te zorgen dat een dergelijke rijkdom aan enorm verdachte bewijzen volledig is genegeerd door vrijwel alle Amerikaanse media, of het nu gaat om liberale of conservatieve, linkse of rechtse media.

De enige andere extreme gevallen die bij mij opkomen, hebben bijna altijd betrekking op Joodse kwesties of Israël. Bijna geen Amerikaan is zich vandaag namelijk bewust van het nauwe nazi-zionistische economische partnerschap van de jaren dertig dat een cruciale rol speelde bij de oprichting van de staat Israël. Evenzo, hoewel onze westerse media het hebben verankerd als een van de centrale gebeurtenissen van de twintigste eeuw, lijkt het zeer waarschijnlijk dat de Joodse Holocaust van de Tweede Wereldoorlog ofwel substantieel of bijna volledig frauduleus is. Zelfs zeer succesvolle valse vlag terroristische operaties zullen de neiging hebben om een ​​bepaald aantal individuele aanwijzingen achter te laten, en het bezitten van de mediamacht om dat bewijsmateriaal te laten verdwijnen uit de waargenomen realiteit is een uitermate belangrijk hulpmiddel voor dergelijke operaties.

In het onderhavige geval had het grote aantal pro-Israël Neocons dat zich in 2001 net onder het publieke oppervlak van de regering-Bush bevond, zowel de succesvolle organisatie van de aanvallen als hun effectieve cover-up en verhulling enorm hebben vergemakkelijkt, waarbij Libby , Wolfowitz, Feith en Richard Perle zijn slechts de meest voor de hand liggende namen. Of zulke individuen samenzweerders kenden of alleen persoonlijke banden hadden waardoor ze konden worden uitgebuit om de plot te bevorderen, is volstrekt onduidelijk.

De meeste van deze informatie moet zeker al lang duidelijk zijn geweest voor goed geïnformeerde waarnemers, en ik vermoed ten zeerste dat veel mensen die veel meer aandacht hadden besteed dan ikzelf aan de details van de aanslagen van 11 september, al snel tot een voorzichtige conclusie zijn gekomen in deze zelfde periode. Maar om voor de hand liggende sociale en politieke redenen is er een grote terughoudendheid om in het openbaar de beschuldigende vinger naar Israël te wijzen op een zaak van een dergelijke enorme omvang. Op een paar marginale activisten hier en daar na, bleven dergelijke duistere vermoedens dus privé.

Ondertussen vreesden de leiders van de 9/11 Truther-beweging waarschijnlijk dat ze zouden worden vernietigd door mediabeschuldigingen van gestoord antisemitisme als ze ooit zelfs maar een fluistering van dergelijke ideeën hadden geuit. Deze politieke strategie was misschien noodzakelijk, maar door geen enkele plausibele boosdoener te noemen, creëerden ze een vacuüm dat al snel werd gevuld met “nuttige idioten” die “Inside Job” schreeuwden terwijl ze een beschuldigende vinger naar Cheney en Rumfeld richtten, en zo veel deden om de hele 9/11 Truther-beweging in diskrediet te brengen.

Deze ongelukkige samenzwering van stilte werd eindelijk doorbroken in 2009 toen Dr. Alan Sabrosky, naar voren kwam en publiekelijk verklaarde dat de Israëlische Mossad zeer waarschijnlijk verantwoordelijk was geweest voor de aanslagen van 9/11, hij daar een reeks columns over schreef, en hij uiteindelijk zijn standpunten presenteerde in een aantal media-interviews, samen met aanvullende analyses.

Het is duidelijk dat dergelijke explosieve ladingen nooit de pagina’s van mijn ochtend Times hebben bereikt, maar ze hebben wel degelijk veel aandacht gekregen in delen van de alternatieve media, en ik herinner me dat ik de links zeer prominent op Antiwar.com heb gezien en elders uitvoerig besproken. Ik had nog nooit eerder van Sabrosky gehoord, dus raadpleegde ik mijn archiveringssysteem en ontdekte onmiddellijk dat hij een perfect respectabele staat van dienst had op het gebied van militaire zaken in reguliere tijdschriften over buitenlands beleid en dat hij ook een reeks academische benoemingen had bij prestigieuze instellingen.

Aangezien ik erg druk was met mijn softwarewerk en nooit enige tijd had besteed aan het onderzoeken van 9/11 of het lezen van boeken over het onderwerp, was mijn geloof in zijn beweringen toen natuurlijk nogal aarzelend. Maar nu ik het onderwerp eindelijk veel gedetailleerder heb onderzocht en veel heb gelezen, denk ik dat het heel waarschijnlijk is dat zijn analyse van 2009 volledig juist was.

Ik zou met name zijn lange interview van 2011 op de Iraanse Press TV aanraden, die ik een paar dagen geleden voor het eerst heb bekeken. Hij kwam zeer geloofwaardig en openhartig over in zijn claims:

Hij gaf ook een strijdlustige conclusie in een veel langer radio-interview in 2010 (tekst):

Sabrosky richtte veel van zijn aandacht op een bepaald segment van een Nederlandse documentairefilm over de aanslagen van 9/11 die enkele jaren eerder werd geproduceerd.  In dat fascinerende interview identificeerde een professionele sloopdeskundige genaamd Danny Jowenko, die grotendeels onwetend was van de aanslagen van 9/11, onmiddellijk de gefilmde ineenstorting van WTC Building 7 als een gecontroleerde demolitie, en de opmerkelijke clip werd wereldwijd uitgezonden op Press TV en breed besproken op het internet.

En door een heel vreemd toeval, slechts drie dagen nadat Jowenko’s video-interview zo’n zware aandacht had gekregen, had hij de pech om te sterven bij een frontale botsing met een boom in Nederland. Ik vermoed dat de gemeenschap van professionele sloopdeskundigen een kleine gemeenschap is, en Jowenko’s overlevende collega’s uit de industrie hebben misschien al snel geconcludeerd dat er ernstige tegenslagen zouden kunnen komen bij degenen die controversiële meningen over de ineenstorting van de drie torens van het World Trade Center zouden uitspreken.

Ondertussen had de ADL al snel een enorme en grotendeels succesvolle poging gedaan om Press TV in het Westen te verbieden voor het promoten van ‘antisemitische samenzweringstheorieën’, waarbij zelfs YouTube werd overgehaald om het enorme video-archief van die afgelopen shows volledig te elimineren, waaronder het lange interview van Sabrosky.

Onlangs nog gaf Sabrosky een uur durende presentatie op de Deep Truth videoconferentie in juni van dit jaar, waarin hij veel pessimisme uitte over de politieke situatie van Amerika en suggereerde dat de zionistische controle over onze politiek en media het afgelopen decennium nog sterker was geworden.

Zijn discussie werd al snel heruitgezonden door Guns & Butter, een vooraanstaand progressief radioprogramma, dat als gevolg daarvan na zeventien jaar van grote nationale populariteit en sterke steun van de luisteraar al snel van zijn thuiszender werd gezuiverd.

Wijlen Alan Hart, een zeer vooraanstaand Brits omroepjournalist en buitenlandse correspondent, verbrak in 2010 ook zijn zwijgen en wees de Israëliërs aan als de vermoedelijke daders achter de aanslagen van 11 september. Geïnteresseerden zouden naar zijn uitgebreide interview willen luisteren.

Journalist Christopher Bollyn was een van de eerste schrijvers die de mogelijke Israëlische links naar de aanslagen van 9/11 onderzocht, en de details in zijn lange reeks krantenartikelen worden vaak geciteerd door andere onderzoekers. In 2012 verzamelde hij dit materiaal en publiceerde hij het in de vorm van een boek getiteld Solving 9-11, waarmee hij zijn informatie over de mogelijke rol van de Israëlische Mossad voor een veel breder publiek beschikbaar stelde, met een versie die online beschikbaar was. {ingekort} Waarschijnlijk is er een veel beter compendium van het zeer uitgebreide bewijs dat wijst op de Israëlische hand achter de aanslagen van 9/11, meer recentelijk geleverd door de Franse journalist Laurent Guyénot, zowel in zijn boek uit 2017 JFK-9/11: 50 Years of the Deep State als in zijn 8.500 woorden tellende artikel “9/11 was an Israeli Job”, dat gelijktijdig met dit stuk werd gepubliceerd en een veel grotere rijkdom aan details biedt dan hier is opgenomen. Hoewel ik niet noodzakelijkerwijs al zijn beweringen en argumenten zou onderschrijven, lijkt zijn algemene analyse volledig in overeenstemming met die van mijzelf.

Deze schrijvers hebben veel materiaal ter ondersteuning van de Israëlische Mossad-hypothese geleverd, maar ik zou de aandacht op slechts één belangrijk punt willen vestigen. Normaal gesproken verwachten we dat terroristische aanslagen die resulteren in de volledige vernietiging van drie gigantische kantoorgebouwen in New York City en een luchtaanval op het Pentagon een operatie van enorme omvang en schaal zijn, met een zeer grote organisatorische infrastructuur en mankracht.

In de nasleep van de aanslagen ondernam de Amerikaanse regering grote inspanningen om de overlevende islamitische samenzweerders op te sporen en te arresteren, maar slaagde er nauwelijks in om er één te vinden. Blijkbaar waren ze allemaal in de aanslagen zelf omgekomen of waren ze op een andere manier gewoon in het niets verdwenen.

Maar zonder veel moeite arresteerde de Amerikaanse regering al snel zo’n 200 Israëlische Mossad-agenten, van wie er veel op precies dezelfde geografische locaties waren gevestigd als de vermeende 19 Arabische kapers. Bovendien arresteerde de politie van NYC een aantal van deze agenten terwijl ze in het openbaar de aanslagen van 11 september vierden, en anderen werden betrapt op het besturen van bestelwagens in het New Yorkse gebied met explosieven of hun restsporen.

De meeste van deze Mossad agenten weigerden alle vragen te beantwoorden, en degenen die dat wel deden doorstonden hun polygraph testen niet, maar onder enorme politieke druk werden ze uiteindelijk allemaal vrijgelaten en teruggestuurd naar Israël. Een paar jaar geleden werd veel van deze informatie zeer effectief gepresenteerd in een korte video op YouTube.

Vanaf 14.00 is Trump aan het woord in de video hierboven. In dat verband is het ook wetenswaardig om dit stukje van Trump te kennen, dat roept enige vragen op, Fub:

Er is nog een andere fascinerende smaakmaker die ik zelden genoemd heb gezien. Slechts een maand na de aanslagen van 11 september werden twee Israëli’s betrapt op het binnensmokkelen van wapens en explosieven in het Mexicaanse parlementsgebouw, een verhaal dat op dat moment in vooraanstaande Mexicaanse kranten natuurlijk meerdere headlines genereerde, maar dat in de Amerikaanse media werd begroet met totale stilte.

Uiteindelijk werden onder grote politieke druk alle aanklachten ingetrokken en werden de Israëlische agenten teruggestuurd naar huis. Dit opmerkelijke incident werd alleen gemeld op een kleine Spaanse-activistische website en op een paar andere plaatsen besproken.  Enkele jaren geleden vond ik gemakkelijk de gescande voorpagina’s van de Mexicaanse kranten die deze dramatische gebeurtenissen op het internet meldden, maar ik kan ze niet meer gemakkelijk vinden. De details zijn natuurlijk wat fragmentarisch en mogelijk vervormd, maar zeker heel intrigerend.

Je zou kunnen speculeren dat als vermeende islamitische terroristen hun aanvallen van 9/11 hadden opgevolgd door een maand later het gebouw van het Mexicaanse parlement aan te vallen en te vernietigen, de Latijns-Amerikaanse steun voor de Amerikaanse invasies in het Midden-Oosten enorm zou zijn vergroot. Bovendien zouden alle scènes met een dergelijke massale vernietiging in de Mexicaanse hoofdstad door Arabische terroristen ongetwijfeld non-stop zijn uitgezonden op Univision, het dominante Spaanse talige netwerk van Amerika, en de Latijns-Amerikaanse steun voor de militaire inspanningen van president Bush volledig verzekerd zijn.

Hoewel mijn groeiende vermoedens over de aanslagen van 11 september een decennium of langer teruggaan, is mijn serieuze onderzoek naar het onderwerp vrij recent, dus ik ben zeker een nieuwkomer in het veld. Maar soms kan een buitenstaander dingen opmerken die ontsnappen aan de aandacht van degenen die al zoveel jaren diep in een bepaald onderwerp zijn ondergedompeld.

Vanuit mijn perspectief lijkt het erop dat een groot deel van de 9/11 Truther-gemeenschap veel te veel tijd besteedt aan de details van de aanslagen, waarbij wordt gedebatteerd over de precieze manier waarop de torens van het World Trade Center in New York zijn neergehaald of wat het Pentagon daadwerkelijk heeft getroffen. Maar dit soort zaken lijken uiteindelijk van weinig betekenis.

Ik zou willen stellen dat het enige belangrijke aspect van deze technische kwesties is of het algemene bewijs voldoende sterk is om de onwaarheid van het officiële 9/11-verhaal vast te stellen en ook aan te tonen dat de aanvallen het werk moeten zijn geweest van een zeer geavanceerde militaire organisatie met toegang tot geavanceerde militaire technologie in plaats van een ragtag-band van 19 Arabieren gewapend met stanleymessen. Bovendien doet geen van deze details er toe.

In dat opzicht denk ik dat de hoeveelheid feitenmateriaal die de afgelopen zeventien jaar door vastberaden onderzoekers is verzameld, gemakkelijk aan die eis heeft voldaan, misschien zelfs tien of twintig keer meer dan dat. Als we het bijvoorbeeld eens zouden worden over één bepaald product, zoals de duidelijke aanwezigheid van nano-thermiet, een explosieve stof van militaire kwaliteit, dan zou dat meteen aan die twee criteria voldoen. Ik zie dus weinig nut in eindeloze discussies over de vraag of er gebruik is gemaakt van nano-thermiet, of van nano-thermiet plus iets anders, of gewoon iets heel anders. En dergelijke complexe technische debatten kunnen het grotere geheel vertroebelen, terwijl ze verwarrend en intimiderend kunnen werken voor alle terloops geïnteresseerde kijkers, en daarmee nogal contraproductief zijn voor de algemene doelstellingen van de 9/11-Truther-beweging.

Als we eenmaal tot de conclusie zijn gekomen dat de daders deel uitmaakten van een zeer verfijnde organisatie, kunnen we ons dan richten op het Wie en het Waarom, wat zeker van groter belang zou zijn dan de specifieke details van het Hoe. Maar op dit moment heeft het eindeloze debat over het Hoe de neiging om het Wie en het Waarom te verdringen, en ik vraag me af of deze ongelukkige situatie misschien zelfs opzettelijk is.

Misschien is een van de redenen hiervoor dat zodra de oprechte 9/11 Truthers zich richten op die belangrijkere vragen, het enorme gewicht van het bewijsmateriaal duidelijk in één richting wijst, richting Israël en zijn Mossad-inlichtingendienst, waarbij de zaak overweldigend sterk is in motieven, middelen en kansen. En het uiten van beschuldigingen van schuld aan Israël en zijn binnenlandse collaborateurs voor de grootste aanval ooit tegen Amerika op onze eigen bodem brengt enorme sociale en politieke risico’s met zich mee.

Deze moeilijkheden moeten echter worden afgewogen tegen de realiteit van drieduizend Amerikaanse burgerslachtoffers en de zeventien jaar daarop volgende miljoenenoorlogen, die hebben geleid tot tienduizenden doden of gewonden onder Amerikaanse militairen en de dood of ontheemding van vele miljoenen onschuldige mensen uit het Midden-Oosten.

De leden van de 9/11 Waarheidsbeweging moeten zich daarom afvragen of “Waarheid” wel of niet het centrale doel van hun inspanningen is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.159 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

12 Comments on De zaak dat 9/11 een Israëlische aanval op de VS was, is ‘Overweldigend sterk’ – Ron Unz

 1. Duchesne // oktober 25, 2018 om 08:21 //

  Wat een Christus lang artikel, en hoewel de moeite waard om te lezen, ik denk dat dingen gebeuren door de denkwijsen van verschillende partijen en dat ergens een denk fabriek zit die al deze zaken tot eigen nut maakt door op zaken in te spelen. Geld en macht zullen de factoren zijn, met een eigen geest die zichzelf slaaf heeft gemaakt aan een ontastbaar waanbeeld.

  De dader van een misdrijf waarbij voetvolk het werk op de grondof in de lucht doet is meestal de partij die het meest wint bij iets, zoals het CDA, PVDA en groen Links iets wonnen bij de dood van Pim Fortuyn. Een dader van terreur wil het resultaat zien van zijn of haar daad, en zal niet zelf in stof en as verdwijnen.
  Als je ziet waar de “white helmets” hun bescherming vandaan krijgen en de leugens die ze met hulp van de pers verspreiden dan kun je eigenlijk een dader aanwijzen.

  Hoewel we leven in een tijd waarin de mens zichzelf in positieve zin zou kunnen verheffen ontdekken we steeds nieuwe laagten…

  Gelukkig zijn de simpelen van geest, we hebben er zoveel van en krijgen steeds nieuwe aanvoer. Je zou bijna denken dat iemand een veestapel aan het opbouwen is. De vraag is wat men ermee wil, melken of slachten….en waarvoor, de Ramsj van biefstuk voor Marsmannetjes of een wereldbeeld waarbij iedere dag mensoffers worden gemaakt?

  Alsof Kali of Baaäl nog voortleven…..hun sekten in elk geval zijn er nog.

  Liked by 1 persoon

 2. shlomoshe // oktober 25, 2018 om 10:15 //

  Ja, ze zitten hier niet stil bij Fenixx.

  Ik denk over het artikel en de boodschap van Ron Unz mijn eigen ding:
  -Ook weer negeren en afbuigen.

  En dat had ‘ie best oprecht en onbewust gedaan, toch vertrouw ik hem niet.
  Massa’s informatie en opzetjes naar meer informatie om je 17 jaar na dato nog eens in te lezen over dat er in ieder geval gelogen is. Dat is mooi.
  En misschien ook wel een reden dat dit via Russia Inside en waar dit nog meer een podium krijgt, om toch ‘alternatieve’ informatie naar buiten te brengen.
  Geen idee wie (en waarom?) nu precies de tegenstanders zijn in de wereld maar.. .
  De vele waarheden, halve waarheden en aanknoppingspunten van een (on)bewuste afbuiger zijn nochtans waardevol in een strijdtoneel (waaronder publieke opinie en het informatieaspect) met echte tegenstanders.

  Ron Unz, lijkt soms wat vol van zichzelf en hij zal daar alle recht toe hebben.
  Zijn ach en oh, gemist, wist ik niet etc want ook druk mag en kan vast kloppen.
  Zijn analyse gaat soms mank.
  Prima dat je liever van specialisten en experts vermoedens bevestigd ziet.
  Allerlei alternative ‘seekers’ of ‘de groep’ op het ontbreken van stand subtiel marginaliseren, kan ook nog. Jammer dat daar dan ontbreekt dat subversie door eenzelfde brein als die achter 9/11 binnen zo’n ‘seeker’ gemeenschap waarschijnlijk een dingetje is.

  Ron Unz mag daarnaast sterke punten hebben over politieke standpunten, motivatie en mogelijke inzet/steun binnen zijn genoemde elite van Amerika. maar mogelijk zijn die scheidlijnen niet zo duidelijk als conservatief of neo-con etc.
  De banden of het mengen van verschillende kringen komt wel naar voren.
  Hij geeft ook toe dat ‘ie zelf niet veel kennis heeft van het inlichten- of defensieapparaat, waar het vakkennis betreft zelfs en ondanks indirecte kennisen en vrienden.
  Geld, macht, kennis, invloed en middelen zijn op allerlei manier aan elkaar verwant.
  Wel je vermoedens uitspreken dat er ook aan een Holocaust iets niet klopt maar dan de inmense medewerkingen van allerlei spelers negeren, uitgezonderd dan de antisemitische tegenbeweging.
  En ook, wederom direct vanuit WO2, ontwikkelingen rond een militair industrieel complex, geheimhouding en voorbeelden van grootse clandestiene operaties die het succes van compartimentering etc bevestigen negeren of afbuigen.

  Dat allerlei verschillende elementen en methodes, waarvan enkele veelvuldig aangehaald in het artikel, hun ontstaan danken aan een WO2 en sinds die tijd alleen maar verder zijn gegegroeid en ontwikkeld moge duidelijk zijn. Misschien wel meer buitenissig dan Ron denkt of te willen overdenken.

  In ieder geval gaat zijn ‘plots’ gevolgtrekking mank.
  Dat Israels politieke wendingen zich in weken of desnoods maanden vertalen naar een operatie als de 9/11 insidejob -dus buiten een geopolitieke routekaart- de hands-on job door agenten, verraders en kunst studenten etc, is natuurlijk niet. laat hem dan de vakkennis van dat wereldje ontbreken, er gaat in elk geval meer voorbereidingen aan vooraf.
  Ron negeert, verdraait dat echter te makkelijk.

  Net zoals ‘ie te makkelijk voorbij wil gaan aan dat het officiel verhaal niet deugt en dat allerlei belangrijke figuren direct of indirect betrokken zijn bij die leugens.
  En niet zonder de vreselijke gevolgen van een aantal leugens te benoemen.
  Dat zou voldoende moeten zijn om eerst maar eens hard op de rem te gaan staan, ook zeventien jaar na dato.
  Maar, dat is niet echt de opzet, lijkt.
  En in hoeverre het nog zin heeft of mogelijk is om schuldigen en en waarheid te achterhalen?
  Zeventien jaar van obstructie, omissie en afdichting waarbij een aantal publieke figuren al in de winter van hun leven zijn. Onderste steen boven dingetje..
  En toch, wel afbuigen van waarheidsvinding. Het achterhalen van ‘wat en hoe’ precies is ook niet eenvoudig maar wie weet wat daar uitkomt en daarbij is het wel eenvoudiger gaten schieten in bepaalde officiele kanten van het verhaal.
  Okay, erkennen of aannemen dat er een meer verfijnde ‘organistie’ achter schuil gaat is winst.
  Dat kun je of moetje naast de meer technische kant verder uitzoeken en dat hoeft niet pas achteraf. Het ‘wie of waarom’ is net zo essentieel maar niet meer essentieel, dat vind ik zijn kwalijkste afbuiging.
  Het niet kunnen bevatten (of overwegen) van wat en hoe precies, staat verdere waarheidsvinding in de weg.
  Het beschuldigen van wie dan ook of het zoeken naar de ‘andere’ daders zonder onderbouwing van de middelen maakt zelfs met een plausibele motivatie nog geen zaak.
  En ik vermoed dat je zonder zelfs niet komt tot een degelijk ‘wie of waarom’.
  En het helpt niet dat je dan een Jodenkaart uitspeelt terwijl je hand prut is, zeg maar.

  Voor de goede orde, ik ben overtuigd van kwaad spel en joodse/zionistische inmenging.

  Nog even wat anders om mijn bijdrage gelijk weer af te serveren.
  -wat doet u in uw thee of koffie?

  Leg eens drie lepeltjes voor u onder uw toestenbord, staar er vervolgen een ur of twee intens naar.
  Blaas dan een lepeltje weg alsof het poeder is.
  Zie de ander als een vreemde wokkel voor u.
  En de laatste in stukken, met rechte snijdingen.
  Apart he.
  Ron Unz:
  ‘Ik zou willen stellen dat het enige belangrijke aspect van deze technische kwesties is of het algemene bewijs voldoende sterk is om de onwaarheid van het officiële 9/11-verhaal vast te stellen en ook aan te tonen dat de aanvallen het werk moeten zijn geweest van een zeer geavanceerde militaire organisatie met toegang tot geavanceerde militaire technologie in plaats van een ragtag-band van 19 Arabieren gewapend met stanleymessen. Bovendien doet geen van deze details er toe.’
  –Doet er wel toe Ron

  nb. Wat Trump dan moge zijn. Ik heb interview e.d. van zijn jongere jaren gezien waarbij je kunt denken dat het een fatsoenlijke kerel is.
  Dat zou die nog kunnen zijn. en voor hetzelfde geld is er achter de schermen een verschrikkelijke echte machtstrijd gaande, dus niet voor de buhne en voor meer verdel en heers en tijdwinst voor ‘whatever kwaad’.
  Stel hij werd werkelijk president op eigen kracht en in weerwil van de machten achter de schermen. Hij heeft daarnaast toch ook sterke lijntjes naar ‘elite’, Joden enIsrael etcetc.
  En wat 9/11 aangaat Trump heeft gewoon ook foute mensen rond hem zoals Rudy Guiliani, vinger diep of meer betrokken bij 9/11. Plus, ik heb Rudy ook niet echt in de bres zien springen voor the first responders ofzo want ..next oid.

  Like

 3. Excellent artikel, niets aan toe te voegen, fantastisch speurwerk.

  Liked by 1 persoon

 4. Poetin, Trump Bespreekt rapporten over aankomende VS-vliegtuig op Hmeymim-basis

  © Sputnik / Natalia Seliverstova

  De Russische vice-minister van Defensie, Alexander Fomin, verklaarde eerder vandaag dat de Russische luchtmachtbasis Hmeymim in Syrië het doel was van een massale drone-aanval, waarbij onbemande vliegtuigen werden bestuurd door een US Poseidon 8-surveillancevliegtuig.

  “Dit zijn zeer alarmerende gegevens, natuurlijk, niemand hier zou enige twijfels moeten hebben over deze conclusies, een gepaste analyse zal worden uitgevoerd door onze militairen, zelfs voordat deze publicatie werd uitgevoerd. In dit geval, alleen de militairen kunnen deze details verschaffen “, vertelde Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov aan journalisten.

  In antwoord op een vraag over de politieke gevolgen van het incident en de mogelijkheid om het te bespreken tijdens de Poetin-Trump-bijeenkomst, die op 11 november kan plaatsvinden, merkte de woordvoerder van het Kremlin op dat “dit niet kan worden uitgesloten”.

  De Russische luchtmachtbasis werd tegelijkertijd aangevallen door 13 gevechtsdrones, met een US Poseidon 8-vliegtuig dat in die tijd ongeveer acht uur over de Middellandse Zee vloog, aldus de Russische vice-minister van Defensie.

  LEES MEER: US Poseidon-8 georkestreerde drone aanval op Hmeymim Air Base – Russian MoD
  https://sputniknews.com/middleeast/201810251069194976-syria-russia-territory-liberation-support/

  Amerikaanse, Duitse, Spaanse en Poolse troepen van de NAVO versterkten Vooruitgeschoven-gevechtsgroepen met hun tanks voor de Iron Tomahawk-oefening in Adazi, Letland, 23 oktober 2018
  Op 24 oktober merkte de Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, op dat de situatie in het Midden-Oosten was gedestabiliseerd door de acties van het Westen, die de vorming van een terroristisch bolwerk in Syrië mogelijk hebben gemaakt.
  De minister benadrukte ook dat het met de hulp van Rusland mogelijk was om de situatie in Syrië te veranderen en grote terroristische formaties te vernietigen, en om belangrijke nederzettingen te bevrijden en essentiële communicatie te ontgrendelen.

  Bron:
  https://sputniknews.com/world/201810251069201190-putin-trump-talks-drone/

  Liked by 1 persoon

 5. DutchFrisian // oktober 25, 2018 om 18:07 //

  ONZIN. 9/11 was 100% inside job. Illuminati toestanden. Verder veel waarheid op deze site! Gr, uit Friesland

  Like

 6. NASA Cai Mossad.

  Geen organisatie naast hun is hiervoor in staat, en zou het wel zijn dan nog door deze drie gesteund.

  Like

 7. tim pietersen // oktober 26, 2018 om 13:54 //

  dit is de belangrijkste video: ‘Christopher Bollyn Speaks at Portland Community College’

  belangrijkste 911 spelers : 1 Aman (israeli military intel) aan het hoofd Amos Malka en toenmalig premier die ook voormalig hoofd was van Aman Ehud Barak (was ook op bbc te zien tijdens 911) en wees meteen daders aan) 2 mossad (dancing israelis, zin moving company en alle airport security firms etc etc 3 (((Neocons))) en bibi netanyahu als implementers van het oded yinon plan 4 de non jewish coconspirators: van guilliani tot bush senior tot dick cheney
  5 norad en alle andere diensten involved that stood down. 6 intelligenceagencies and assets van onder andere saudi arabie egypte, pakistan etc etc ,7,8,9, etc etc

  kijk de video maar……………..

  Like

 8. tim pietersen // oktober 26, 2018 om 14:04 //

  Liked by 1 persoon

 9. Like

 10. Like

 11. Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s