Nieuw

The Rivonia Trial – Het proces dat Zuid-Afrika heeft veranderd

In wat vaak wordt aangeduid als “het proces dat Zuid-Afrika veranderde” in oktober 1963, stonden tien belangrijke tegenstanders van de apartheid terecht op beschuldiging van sabotage. Op wat misschien wel het belangrijkste moment in het proces was, hield Nelson Mandela een toespraak in de beklaagdenbank waarin hij juist het hof waarvoor hij verscheen, als ‘onwettig’ bestempelde. Vervolgens betoogde hij dat de geldende wetten draconisch waren en dat het niet naleven van deze wetten gerechtvaardigd was.

Nadine Gordimer (wikipedia)

De joodse Nadine Gordimer was degene die hielp Mandela’s toespraak te redigeren bij zijn verdediging tijdens the Rivonia Trial (in 1991 schonk Gordimer haar Nobelprijsgeld aan het Congres van Zuid-Afrikaanse schrijvers, dat verbonden was met het African National Congress). Tijdens het Rivonia proces maakte de joodse advocaat Arthur Chaskalson deel uit van Mandela’s verdediging. In dat proces werd Dennis Goldberg, ingenieur en leider van het Congres der Democraten, samen met Mandela en andere ANC-leiders tot levenslang veroordeeld. Toen Mandela aan de macht kwam, benoemde hij Chaskalson tot president van het Constitutionele Hof van Zuid-Afrika en later tot opperrechter van Zuid-Afrika.

Arthur Chaskalson (wikimedia)

Aan het begin van de verdediging hield Nelson Mandela een toespraak van drie uur vanuit de beklaagdenbank van de verdachte, waarin hij de belangrijkste politieke standpunten van het ANC toelichtte en verdedigde. Hij rechtvaardigde het besluit van de beweging, gezien de toenemende beperkingen op toegestane politieke activiteiten van niet-blanke Afrikanen, om verder te gaan dan het eerdere gebruik van grondwettelijke methoden en het geweldloze verzet van Gandhi tegen de staat, door een sabotagecampagne tegen eigendommen te omarmen en tegelijkertijd een militaire vleugel op te leiden voor mogelijk toekomstig gebruik.

Het Rivonia-proces was een berucht proces dat plaatsvond in Zuid-Afrika tussen 1963 en 1964, waarbij tien leiders van het Afrikaanse Nationale Congres werden berecht voor 221 daden van sabotage, bedoeld om “gewelddadige revolutie te veroorzaken”.

Op 30 oktober 1963 verschenen tien beklaagden in het Hooggerechtshof van Pretoria. De specifieke beschuldigingen waarmee de verdachten werden geconfronteerd waren:

(1) het werven van personen voor opleiding in de voorbereiding en het gebruik van explosieven en in guerrillaoorlogsvoering met het oog op gewelddadige revolutie en het plegen van sabotage;

(2) het samenzweren om bovengenoemde daden te plegen en buitenlandse militaire eenheden te helpen bij hun invasie in de Republiek;

(3) het op deze wijze optreden ter bevordering van de doelstellingen van het communisme; en

(4) het werven en ontvangen van geld voor deze doeleinden van sympathisanten in Algerije, Ethiopië, Liberia, Nigeria, Tunesië, en elders.

Hoewel slechts 2,5% van de blanke bevolking van Zuid-Afrika en 0,3% van de totale bevolking van Zuid-Afrika uit Joden bestond, speelden veel Joden een belangrijke rol in de anti-apartheidsbeweging.

Little Rivonia – The Treason Trial

Toen bijvoorbeeld op 5 december 1956 156 politieke leiders werden gearresteerd, was meer dan de helft van de gearresteerde blanken joods. Zij werden beschuldigd van hoogverraad, wat resulteerde in het ‘verraadproces’ dat duurde van 1956-1960. En, alle blanken die in 1963 in eerste instantie in staat van beschuldiging werden gesteld, waren joods.

Onder hen waren Yetta Barenblatt, Hymie Barsel, Lionel (Rusty) Bernstein, Leon Levy (zakenpartner van Oppenheimer, die de diamantmijnen die Cecil Rhodes van de Boeren gestolen had uitbaatte), Norman Levy, Sydney Shall, Joe Slovo, Ruth (First) Slovo (vrouw van, omgekomen bij een bomaanslag onder nooit opgehelderde omstandigheden), Sonia Bunting, Lionel Forman, Isaac Horvitch, Ben Turok, Jacqueline Arenstein, Errol Shanley, Dorothy Shanley (vrouw van). Om het allemaal te overtreffen werd de verdediging van het proces  geleid door Israel Maisels (waar Mandela zijn advocatenpraktijk begon).

Liliesleaf Farm

Mandela politiefoto

Het proces werd vernoemd naar Rivonia, een buitenwijk van Johannesburg, waar 19 ANC-leiders op 11 juli 1963 gearresteerd werden op de Liliesleaf Farm, in particulier bezit van Arthur Goldreich. De boerderij werd gebruikt als schuilplaats voor het Afrikaanse Nationale Congres. Nelson Mandela was in oktober 1961 naar de boerderij verhuisd en ontweek de veiligheidspolitie terwijl hij zich als tuinman en kok David Motsamayi (wat “come-and-go” betekent) voordeed.

Op 11 juli 1963 deed de politie een inval in het huis van Arthur Goldreich in Rivonia bij Johannesburg, waar het de leiding van de Umkonto we Sizwe ondergronds verraste. Zeventien mensen werden gearresteerd. Vijf van de gearresteerden waren blanken, allen Joden: Arthur Goldreich, Lionel Bernstein (Rusty), Hilliard Festenstein, Dennis Goldberg en Bob Hepple.

Vreemd genoeg was er een overweldigende indruk dat de Joden in de voorhoede stonden van de ‘blanke’ radicalen die probeerden het systeem van de blanke overheersing in Zuid-Afrika omver te werpen. Toen de geheime African Resistance Movement (ARM) in 1964 werd verpletterd, werd opnieuw duidelijk dat er veel Joden bij betrokken waren. Een van de oprichters werd geïdentificeerd als Monty Berman. Andere waren Adrian Leftwich (blies een treinstation op en gaf zijn mede-daders aan na zijn arrestatie) en Bertram (Baruch) Hirson. Onder degenen die geassocieerd werden met ARM waren Neville Rubin en Michael Schneider [en] andere betrokken waren Frederick en Rhoda Prager, Raymond Eisenstein en Hugh Lewin.

Goldreich en Harold Wolpe, een advocaat, gebruikten de fondsen van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij om Liliesleaf Farm in Rivonia te kopen voor gebruik als geheime ontmoetingsplaats door leiders van het verboden African National Congress (ANC) en de gewapende vleugel, Umkhonto we Sizwe. Goldreich en Wolpe hielpen ook bij het vinden van sabotageplaatsen voor Umkhonto we Sizwe, de militaire arm van het ANC, en stelden een disciplinaire code voor guerrilla’s op.

Luitenant van Wyk was een week op zoek naar wat zijn informant aandrong dat de schuilplaats van het ANC was en leden van de militaire vleugel, Umkhonto we Sizwe. Uiteindelijk, toen de twee mannen nog een andere weg in de noordelijke buitenwijken van Johannesburg afreisden, zag de informant een puntgevelhuis dat hij herkende. Onderaan de volgende bocht in de weg, in de buurt van een verweerd bord met de naam “Rivonia”, zag de informant een poort die volgens hem een paar honderd meter van een boerderij stond die de geheime ontmoetingsplaats was van de leiders van Zuid-Afrika’s meest vastberaden anti-apartheidsactivisten.

De volgende dag, 11 juli 1963, stapten veertien politieagenten en een politiehond in een waswagen en reden Lilliesleaf binnen, een landgoed dat eigendom was van Arthur Goldreich. De mannen sprongen eruit toen het busje stopte voor de woning en omsingelden snel het gebouw. In de woning vond de politie Dennis Goldberg. In een bijgebouw met een rieten dak ontdekte de politie twee blanken en een Bantu. Belangrijker nog, terwijl ze de kamer doorzochten, vonden ze een zes pagina’s tellend document met het opschrift “Operatie Mayibuye“.

De visie van de aanklager op de regering werd geschetst in het verslag van Lauritiz Strydom over het proces tegen Rivonia, Rivonia Unmasked:

De auteurs van ‘Operatie Mayibuye’ realiseerden zich de waarde van het propagandawapen en stelden voor om het ten volle te benutten; maar ze realiseerden zich ook dat de regering van de republiek, waarvan de kracht niet te onderschatten was, niet zou toegeven aan druk van buitenaf, tenzij dit werd ondersteund door iets veel substantiëler dan woorden. De structuur van de staat moest van binnenuit en in zijn meest vitale delen worden aangevallen. Operatie Mayibuye’ geeft met grote precisie aan hoe dit moet worden bereikt en geeft een indrukwekkende lijst van concrete doelstellingen die in gedachten moeten worden gehouden. Voor iedereen die dit document leest, zou het duidelijk moeten zijn dat het doel van de daders niets minder was dan de totale ontwrichting van de staat en dat ze niet zouden schuwen om hun toevlucht te nemen tot terrorisme en bloedbaden om die staat van chaos en anarchie te creëren die de favoriete voedingsbodem is van het Rode gevaar dat Afrika bedreigt en zijn boosaardige schaduw over de Republiek werpt.

Toen het voorbij was, zou de inval acht verdachten opleveren: Goldberg, Rusty Bernstein, Raymond Mhlaba, Bob Hepple, Govan Mbeki, Arthur Goldreich, Ahmed Kathrada, en de politie beschouwde hem als de prijs van de dag: ANC-leider Walter Sisulu. De politie nam tientallen documenten mee – brieven, pamfletten, communistische literatuur en kaarten. Ze namen ook een radiozender en een kopieermachine in beslag. De zaak van de aanklager in het proces tegen Rivonia zou voor een groot deel worden opgebouwd rond wat er bij de razzia in Rivonia werd aangetroffen. De autoriteiten kondigden de Rivonia-razzia in exultante tonen aan de natie aan, maar het zou een Pyrrusoverwinning blijken.

Portretten van de acht anti-apartheidsactivisten die na het Rivonia proces in 1964 tot levenslange gevangenisstraf werden veroordeeld. Van links naar rechts, boven, Dennis Goldberg, Andrew Mlangeni, Ahmed Kathrada, Walter Sisulu; van links naar rechts, onder, Raymond Mhlaba, Elias Motsoaledi, Nelson Mandela en Govan Mbeki.

Het Rivonia proces

Ten tijde van de Rivonia-razzia zat Nelson Mandela in eenzame opsluiting ondergebracht in een gevangenis in Pretoria, waar hij een gevangenisstraf van vijf jaar uitzat omdat hij het land zonder paspoort verliet en opriep tot een staking. Hij begon zijn straf in oktober 1962. (dus ná ‘Little Rivonia- The Treason Trial’)

Mandela speelde een sleutelrol om het ANC tot de opvatting te brengen dat geweld met geweld moest worden bestreden als de zwarte bevrijding ooit naar Zuid-Afrika zou komen. Na de oproep tot een algemene staking in mei 1960 ging Mandela ondergronds. De staking kreeg minder steun dan Mandela hoopte en hij begon tegen zijn vrienden te zeggen dat “de tijd van de geweldloze strijd voorbij was”.  In juni 1960 stelde Mandela het ANC-bestuur voor om een ​​gewapende poging te ondernemen tegen de Zuid-Afrikaanse regering: “De aanvallen van het wilde beest kunnen niet worden afgewend met alleen blote handen,” zei hij. De ANC-manager besloot echter aanvankelijk dat de tijd niet rijp was om de wapens op te nemen.

Uiteindelijk wonnen Mandela’s argumenten het ANC over, dat stemde voor de oprichting van een apart en onafhankelijk militair orgaan, Umkhonto we Sizwe, of “Speer van de Natie” (of kortweg MK). In juni 1961 stuurde Mandela aan Zuid-Afrikaanse kranten een brief met de waarschuwing dat er een nieuwe terreurcampagne zou worden gelanceerd, tenzij de regering zou instemmen met een nationale grondwettelijke conventie.

De campagne begon op 16 december 1961 toen Umkhonto we Sizwe saboteurs explosieven plaatsten op het elektriciteitsnet. Tientallen andere sabotagehandelingen volgden in de loop van de volgende anderhalf jaar. Volgens de regering zouden de verdachten 235 afzonderlijke sabotagehandelingen hebben gepleegd. De sabotage omvatte aanvallen op overheidsposten, treinstations, machines en energievoorzieningen, evenals het opzettelijk verbranden van gewassen.

De regering profiteerde van 90 dagen zonder proces en de verdachten werden in eenzame opsluiting vastgehouden, incommunicado. Ondertussen hadden Goldreich en Wolpe een bewaker omgekocht en ontsnapten ze op 11 augustus uit de gevangenis. Hun ontsnapping voedde de woede van de aanklagers en de politie, die Goldreich beschouwden als “de samenzweerder”.

Aan het hoofd van het verdedigingsteam stond de vooraanstaande Afrikaner advocaat Bram Fischer ( Bram Fischer – een Afrikaner nog wel, zijn vader was minister geweest in Transvaal – zelf was toevallig niet aanwezig toen de politie Liliesleaf Farm in de voorstad Rivonia bij Johannesburg binnenviel, de plaats waar de leiding van de ‘anti-apartheidsbeweging’ vergaderde en waar toen documenten in beslag zijn genomen in Fischers handschrift.), bijgestaan door Joel Joffe (In the book Long Walk to Freedom, Mandela described Joffe’s role in the infamous trial as ‘the General behind the scenes in our defence’.), Arthur Chaskalson (zie boven), George Bizos en Harold Hanson en Harry Heinz Schwarz. Eind oktober kon Hepple (zie boven) het land per boot verlaten omdat hij had toegezegd te zullen getuigen voor de aanklacht.

De hoofdaanklager was Dr. Percy Yutar (net als het merendeel uit Litouwen – toen ze daar de boeren niet meer af mochten persen verlieten ze het land, zelf noemen ze het progoms), plaatsvervangend advocaat-generaal van Transvaal, eveneens Joods.

Aangeklaagd werden:

Walter Sisulu
Govan Mbeki
Raymond Mhlaba
Andrew Mlangeni
Elias Motsoaledi, trade union and ANC member
Ahmed Kathrada
Dennis Goldberg, a Cape Town engineer and leader of the Congress of Democrats.
Lionel “Rusty” Bernstein, architect and member of the Communist party
Bob Hepple
Arthur Goldreich
Harold Wolpe, prominent attorney and activist
James “Jimmy” Kantor, brother-in-law of Harold Wolpe
and others.

Goldberg, Bernstein, Hepple and Goldreich waren kaukasische Joden, Kathrada was Indiaas, and Sisulu, Mbeki, Motsoaledi and Mhlaba waren zwart.

Verdedigingsadvocaten
Nat Levy was advocaat in Pretoria voor Mandela en de andere verdachten, met uitzondering van Kantor[7] Hilda Bernstein (echtgenote van Rusty Bernstein) benaderde Joffe, nadat zij door andere advocaten die beweerden te druk of bang te zijn om voor haar man op te treden, was afgewezen. Joffe werd vervolgens ook benaderd door Albertina Sisulu (vrouw van Walter Sisulu), Annie Goldberg (moeder van Dennis Goldberg) en Winnie Mandela (vrouw van Nelson Mandela). Joffe stemde ermee in om op te treden als advocaat voor alle beschuldigden behalve Kantor, die een aparte raadsman nodig zou hebben, en Bob Hepple.

Joffe verzekerde zich aanvankelijk van de diensten van de advocaten Arthur Chaskalson en George Bizos, en overtuigde vervolgens Bram Fischer om op te treden als hoofdadviseur. Vernon Berrangé werd later ook gerekruteerd om zich aan te sluiten bij het team van advocaten. De verdediging van de meerderheid van de verdachten was:

De verdachten waren het er allemaal over eens dat de verdediging van Kantor niets gemeen had met de rest van de verdachten. Hij regelde dus een apart verdedigingsteam. Terwijl Harold Hanson voornamelijk Kantor vertegenwoordigde, werd hij ook uitgenodigd om het pleidooi voor mitigatie voor de andere 9 verdachten te leveren. De verdedigingsopstelling voor Kantor was;

Kort na de rechtszaak werd de joodse advocaat Bram Fischer gearresteerd en berecht wegens ‘steun aan het communisme’. Velen geloven dat de staat achter Fischer aanging omdat de Rivonia-procesvoerders niet de doodstraf hadden gekregen. Fischer’s zaak kreeg veel aandacht, omdat Fischer een Afrikaner was die vocht tegen een Afrikaner regering. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en werd pas vrijgelaten toen hij ernstig ziek was.

Umkhonto we Sizwe

In 1958 en 1959 spraken belangrijke leiders van het ANC en de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij (SACP) serieus over een stap in de richting van een gewapende strijd, nadat ze tot de conclusie waren gekomen dat vreedzame methoden vruchteloos waren. Het ANC creëerde een ondergrondse militaire vleugel, genaamd Umkhonto we Sizwe (MK) of de ‘Spear of the Nation’, die op 16 december 1961 werd gelanceerd.

De Zuid-Afrikaanse Communistische Partij (SACP) werkte samen met het Afrikaans Nationaal Congres [ ANC ] en het Congres van Zuid-Afrikaanse Vakbonden (COSATU). Het ANC was in het bijzonder een zwarte organisatie en dus nuttig voor het manipuleren van de inboorlingen. Joe Slovo, KGB, was een Jood uit Litouwen. Hij trad in 1942 toe tot de SACP en werd van 1984 tot 1991 algemeen secretaris. Hij was een van de oprichters van Umkhonto we Sizwe in 1961. Het was de militaire arm van het ANC en de SACP.

Umkhonto we Sizwe was de militaire tak van het ANC, onder bevel van Nelson Mandela, Denis Goldberg, Rusty Bernstein, Harold Wolpe en Joe Slovo. Alle behalve Mandela waren Joden van de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij. Umkhonto leverde de voetsoldaten. De Joden hadden het brein, de kennis en de internationale contacten om strategie, tactieken, wapens, explosieven en training te organiseren. De meeste financiering kwam van Harry Oppenheimer.

Het ANC / SACP gebruikte de All-In Afrikaanse Conferentie van 1961, waar alle partijen bijeenkwamen om een ​​gezamenlijke strategie te bepalen en waar Mandela opriep om de wapens op te nemen, voor de aankondiging van de vorming van Umkhonto we Sizwe, gemodelleerd naar de Joodse guerrillabeweging, Irgun en geleid door Mandela met SACP Joodse activisten.

Zoals in het manifest staat, werd MK opgericht als “een strijdmiddel van het volk tegen de regering en haar beleid van rassenonderdrukking”. In het kader van het actieprogramma van het manifest hebben MK-eenheden iets meer dan 200 operaties uitgevoerd. Hun bomaanslagen, waarbij voornamelijk gebruik werd gemaakt van zelfgemaakte brandgevaarlijke apparaten, waren bedoeld om openbare voorzieningen te beschadigen.

In 1962 ondernam Nelson Mandela reizen naar Algerije, Nigeria, Tunesië en Ethiopië in een poging om MK te ondersteunen en militaire opleidingen voor potentiële rekruten te organiseren. Daarna stuurde de organisatie meer dan 300 rekruten naar het buitenland voor militaire training. De ondergrondse beweging en de gewapende strijd kreeg vorm.

Naast hun betrokkenheid bij de terrorist Mandela en zijn pogingen tot gewelddadige omverwerping van de SA-regering, hebben Joden ons op vele andere manieren aangevallen. Joodse politici als Helen Suzman vielen de regering voortdurend aan, nationaal en internationaal via de joodse media.

De vakbonden

In; “Een geschiedenis van het communisme in Zuid-Afrika”, schrijft Dr. Henry R Pike (uitgegeven door Christian Mission International of South Africa, Germiston, Zuid-Afrika (1985, 1988).

Een groot aantal Joden heeft zich ingezet voor de bevordering van het communisme in Zuid-Afrika, veel van deze joden waren betrokken bij de organisatie van vakbonden, met name zwarte vakbonden. Enkele van de door Pike genoemde namen zijn A Z Berman ‘een bekende marxist’ die aan het hoofd stond van de Industrial Socialist League in Kaapstad; de communistische schrijver David Shub, Solly Sachs, secretaris van de Garment Workers Union en verbannen uit en vervolgens teruggestuurd naar de Zuid-Afrikaanse Communistische Partij, Bennie Weinbren die leiding gaf aan de Non-European Trade Union Federation, Issy Diamond, Abraham Levy, Hymie Levin, Issie Wolfson, Julius Lewin, Louis Joffe, Dr. Max Joffe, Molly (Zelikowitz) Wolton, Lazar Bach, Rebecca (Notlowitz) Bunting, Fanny Klenerman, Michael Harmel, Sam Kahn, Katy Kagan, Eli Weinberg, Yetta Barenblatt, Hymie Barsel, Leon en Norman Levy, Lionel Forman, Jacqueline en Rowley Arenstein, Erroland Dorothy Shanley, Monty Berman, Bertram Hirson en Neville Rubin.

Dr. Pike (blz. 212-3) citeert uit een Zuid-Afrikaans staatsblad (vol. VI 16 nov 1962, blz. 2-28) waarin een lijst is opgenomen van “personen die ambtsdragers, officieren, leden of actieve aanhangers van de Communistische Partij van Zuid-Afrika zijn geweest”. Op de lijst stonden 66 ‘duidelijk als jood herkenbaar’, 61 ‘blanke niet-joden’ en twee onzekere. Destijds telde de Zuid-Afrikaanse bevolking ongeveer 3 miljoen blanken, terwijl de Zuid-Afrikaanse joodse bevolking 110.000 inwoners telde (World Almanac 1958 p270). Er was dus ongeveer één jood per 26 blanke niet-joden in het land. Als er sprake was geweest van een gelijke verdeling van de communistische betrokkenheid tussen niet-joodse blanken en joden, had het joodse lidmaatschap van de communistische partij zesentwintigste van de blanke niet-joodse vertegenwoordiging moeten zijn. In plaats daarvan vinden we iets meer Joden als leden. Met andere woorden, de kans dat Joden bijna dertig keer zo groot is dat ze lid worden van de Communistische Partij als de blanke niet-Joden. Als ook joden met niet-joodse namen zouden worden meegeteld, zou de verhouding waarschijnlijk aanzienlijk hoger zijn geweest.

Conclusie

Die moet je zelf maar trekken.


Bronnen (er staan tenslotte nog niet genoeg linkjes in het stuk – het is een boek of twee als ik het uitschrijf ):

Mandela’s African Tour – Wikipedia (1961 – 1962)

Rivonia Trial 1963 -1964

Harry Heinz Schwarz – SA History

The Accused: “The Rivonia 11”

The Nelson Mandela (Rivonia) Trial: An Account

Rivonia Trial

Treason Trial

Jews and communism

The Rivonia Trial – The Guardian

The Nelson Mandela (Rivonia) Trial: een account, by Douglas O. Linder (2010)

The Jewish/Zionist/Communist Subversion of White South Africa

Twelve Prominent Jewish Anti-Apartheid Activists (Short Version)

Jews conspired to destroy the White South African government and murder the Boer – Afrikaaner people

African Governments Commemorate the Role of Jews in Subverting White Rule

Mandela’s Vital Jewish Allies

Lief – Afrikaanse landen geven postzegelserie uit om ‘blanken’ te eren

Jews and Communism in South Africa – Fred Rundle

https://everipedia.org/wiki/Rivonia_Trial/

https://www.vpro.nl/speel~POMS_VPRO_380945~het-rivonia-proces-2-het-proces-passages-passanten~.html

http://www.advocatie.nl/film-bram-fischer-advocaat-met-revolutionaire-inborst

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.157 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

3 Comments on The Rivonia Trial – Het proces dat Zuid-Afrika heeft veranderd

 1. Irgun een guerrillabeweging benoemen, is nogal een flinke eufemisme. Irgun was een Joodse terroristische organisatie en behoort als zodanig benoemd te worden.

  Liked by 1 persoon

 2. CurvedAir Bellair // september 19, 2018 om 12:45 //

  De moordenaarsbende, het ANC, werd halverwege de jaren ’80 gesteund door Nederland. Niets nieuws dus, dat NL in recente jaren moslim-radicalen in Syrië steunde.

  Recent nieuws leert ons dat ook het zieke Duitsland jihadisten in Syrië steunde met vele tientallen miljoenen euro’s.

  Een bewind dat steun verleend aan een verkeerd bewind, in financiële of andere zin, is zélf een verkeerd bewind.

  Like

 3. en daarna een vredesprijs krijgen voor getoonde moed en vrede, aantal moorden staan onder het voetstuk niet zichtbaar.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s