Nieuw

De Holocaust hypocrisie van het Britse Rijk: De schokkende realiteit van de geschroeide aarde tactiek tijdens de 2e Anglo-Boerenoorlog

De Anglo-Boeren Oorlog (1899-1902) was een oorlog van het Britse Rijk tegen een kleine boerenbevolking om hen van hun land te beroven, zodat buitenlandse belangen, die de exploitatie van nieuw ontdekte mijnbouwrijkdommen begeerden, de overhand konden krijgen – op welke manier dan ook het noodzakelijk werd geacht. De Boers (Afrikaners) zijn etnisch-Europeanen, oorspronkelijk van Nederlandse, Franse en Duitse afkomst.

De Boerenoorlog was volgens schrijver Stephen Mitford Goodson uniek in de moderne geschiedenis, in zijn artikel getiteld ‘Holocausting the Boers’ (The Barnes Review Journal maart/april 2017), wordt deze oorlog nauwkeuriger gekarakteriseerd als het Rothschild-Anglo Empire vs Farmer-Boer War – een oorlog die vooral tegen vrouwen en kinderen werd gevoerd.

Ondanks het feit dat de Britten op 29 juli 1899 het Verdrag van Den Haag hadden ondertekend, hebben ze elk artikel van dat verdrag overtreden. Het plan van de Rothschild’s en de Britse imperialisten om volledige controle over de nieuw ontdekte goudmijnen van Transvaal Republic te krijgen, was de enige ware drijfveer om de onafhankelijke Nederlandse kolonisten aan te vallen.

J A Hobson’s ‘The War in South Africa’, 1900, onthulde de neppropaganda van gruweldaden en desinformatie tegen de Boeren om ze in de ogen van het Britse publiek te demoniseren. Hij onthulde de ware bron van deze aansporing tot oorlog – de machtige zionistische lobby in Zuid-Afrika die hij ‘de Jood-Imperialisten’ noemde.

De Britse regering verwachtte binnen een paar maanden een snelle nederlaag van de kleine Boerbevolking. Echter, zoals Goodson stelt:

“Een piepkleine kracht van nooit meer dan 6.000 actieve Boers was in staat om 448.725 manschappen van ’s werelds grootste rijk te frustreren en vast te binden.”

Michael Davitt, voormalig lid van het Lagerhuis, die ontslag nam uit protest tegen het Britse offensief dat hij ‘de grootste schande van de negentiende eeuw’ noemde, schreef in ‘The Boer Fight for Freedom’, 1902, ten tijde dat Lord Roberts na twee maanden een graafschap kreeg omdat hij de oorlog ‘beëindigd’ had (door eenvoudigweg een ‘proclamatie’ in die zin uit te vaardigen, terwijl de Britten slechts een tiende van de Transvaal in handen hadden):

“Gezien de recente Boer activiteiten op verschillende gebieden, heeft de regering van zijn Majesteit besloten om, naast de grote troepenmachten die onlangs ter plaatse in Zuid-Afrika zijn gestationeerd, Lord Kitchener te versterken met 30.000 manschappen op de troepen die al in Kaapkolonie zijn geland.”

Deze Boermannen waren zo briljant in hun discipline, strategie en tactiek, dat een Holocaust op hun families noodzakelijk was om zelfs de kansen van ongeveer 1 Boerstrijder op 74 Rothschildsoldaten te vereffenen.

De geschroeide aarde en concentratiekamp holocaust politiek tegen de Boervrouwen en -kinderen:

Het falen van de Britten om de deeltijds commando’s van de Boers in het veld te verslaan, resulteerde in de laffe beslissing om een holocaustbeleid van ‘verschroeide aarde’ te voeren, dat enorme verwoestingen over hun grondgebied omvatte, samen met de gedwongen deportatie in ongeveer 50 concentratiekampen van voornamelijk Boervrouwen en kinderen.

Als gecultiveerd volk bezaten de Boers fijn bewerkte meubels, bibliotheken en piano’s, aldus Goodson. Troepen kwamen de gezinswoningen binnen en gaven de vrouwen en kinderen 10 minuten om te evacueren, waarna alle inhoud van de boerderijen werd vernietigd, inclusief kinderspeelgoed en bijbels. De Britse, Australische en andere koloniale troepen zouden alles verbrijzelen wat vervolgens werd opgestapeld en in brand werd gestoken. Huizen en bijgebouwen werden in brand gestoken en opgeblazen.

Alle landbouwwerktuigen, transportwagens, gewassen, boomgaarden, landbouwhuisdieren en groentebedden werden volledig vernietigd. Dit zorgde ervoor dat deze Boerfamilies ook na de oorlog niet meer in hun eigen onderhoud konden voorzien. Bovendien werd het holocaustbeleid ontworpen om extreme emotionele en psychologische stress te creëren voor de mannen die in het veld in oorlog waren, evenals voor hun vrouwen en kinderen.

De troepen van de Rothschild’s toonden een ongelooflijke wreedheid tegen landbouwhuisdieren. Runderen en schapen werden ofwel aan bajonet geregen, doodgeschoten of levend verbrand. Van deze afschuwelijke gebeurtenissen moesten de ontredderde vrouwen en kinderen getuige van zijn. Naast boerderijen werden 25 steden en 20 dorpen, waaronder alle kerken, verwoest. Het bouwland werd een woestijn.

Zonen vanaf 8 jaar werden beschouwd als een ‘bedreiging’ voor de Britten, die ze met geweld van hun moeders afscheidden en met de volwassen krijgsgevangenen op schepen overzee vervoerden.

De vrouwen en hun kleintjes werden afgevoerd op een reis die in sommige gevallen 16 dagen duurde. Terwijl de troepen aten, werd er meestal geen voedsel of zorg verstrekt. De vrouwen werden zelfs gebruikt als menselijk schild, zoals gedocumenteerd door Davitt (p516):

“Op 6 juni, in de buurt van Graspan,.. vielen de Boers aan… toen er Engelsen gewond raakten en de Boers dichterbij kwamen, werden de vrouwen en kinderen bevolen om van hun wagon af te komen en zichzelf voor de soldaten te plaatsen, die dan van onder hun arm op de naderende Boers zouden schieten… De kogels van de Boers doodden acht vrouwen en twee kinderen.

Toen de Boers dit waarnamen, hielden ze op met schieten, brulden als woeste dieren, renden met hun geweren naar de kring der Engelsen en sloegen de Tommies neer alsof het dolle honden waren. Maar voordat dit gebeurde, werden zo’n twintig Boers gedood door de Engelse soldaten”.

Op de reizen naar de vernietigingskampen vielen veel doden, waarbij dode kinderen vaak in sloten werden gegooid. Erger nog, vrouwen die moesten bevallen, werden op het veld gedumpt. Goodson schrijft:

“Boerstrijders vonden vaak vrouwen en hun baby’s dood liggend, en in de winter volledig bevroren.

De volgende etappe van de reis was het vervoer van de vrouwen en kinderen in overbevolkte, smerige met kolenstof of met mest bedekte treinstellen, die meestal open stonden voor de externe elementen. Als gevolg daarvan kwamen veel vrouwen, kinderen en bejaarden uitgemergeld de kampen binnen.

Leven in de dodenkampen voor vrouwen en kinderen

De vernietigingskampen werden eufemistisch concentratiekampen genoemd. Sommige historici beweren ten onrechte dat dit de eerste concentratiekampen waren; in feite werd deze stijl van kampen, met inbegrip van ‘verschroeide aarde’ en ‘blokhuis’ systemen, geïnitieerd door de Spanjaarden op Cuba slechts 3 jaar voor de Boerenoorlog – allemaal herhaald door de Britten tegen de Boerens. Byron Farwell in ‘de Grote Engels-Boeroorlog’ 1990 blz. 393:

“Het idee om de inwoners van hele wijken op te vegen en naar bewaakte kampen te drijven, was niet nieuw…. In 1896 had Don Valeriana Weyler y Nicolau, kapitein generaal van Cuba, de inwoners van de vier meest westelijke provincies van het eiland in versterkte gebieden gedwongen waar ze in grote aantallen [20.000] stierven aan verwaarlozing, honger en ziekte…”.

De Imperialistische propagandist Conan Doyle was zich bewust van de verschrikkelijke gevolgen van het Spaanse concentratie-systeem en het is dan ook onrealistisch om te geloven dat Kitchener zich daarvan niet bewust was.

Conan Doyle vermeldde dat er een essentieel verschil was – in die zin dat “de gasten van de Britse regering tijdens hun detentie allemaal goed gevoed en goed behandeld werden”, een schandalige valse verklaring.

William Thomas Stead, een Londense journalist en redacteur van Review of Reviews, hielp bij de lancering van de ‘Stop de Oorlogscampagne’ om een einde te maken aan de Boeroorlog. In januari 1900 schreef hij:

“Toen de hulpeloze vrouwen en kinderen in deze gevangenkampen werden opgesloten, werd een zorgvuldig onderscheid gemaakt tussen degenen met echtgenoten, broers en vaders die nog steeds vochten en degenen van wie de mannelijke familieleden al waren gedood, gevangen genomen of zich hadden overgegeven [hands-uppers]. Diegenen die tot deze laatste categorie behoorden, kregen de zogenaamde ‘volledige rantsoenen’… Toen werd besloten om de vrouwen en kinderen van die mannen en vaders die nog steeds gehoorzaam waren aan de bevelen van hun regering aan systematische hongersdood te onderwerpen.

We konden de burgers die nog op het veld waren niet doden of vangen, maar we konden hun vrouwen en hulpeloze kleine kinderen wel vangen. En toen we ze hadden opgepakt, konden we ze in plaats van de Spaanse inquisitie, de gevangenkampen inpersen waar we hetzelfde doel bereikten door de verfijnde en verschrikkelijke marteling van honger. Onder die behandeling werden de kinderen ziek en gereduceerd tot levende skeletten.

Elk van deze kinderen die zo stierven, als gevolg van een halvering van de rantsoenen om druk uit te oefenen op hun verwanten in het veld, werd opzettelijk vermoord.”

De omstandigheden in de Britse concentratiekampen waren verschrikkelijk, zelfs voor gevangenen die zogenaamde ‘adequate’ rantsoenen kregen. De Boers mochten geen eigen dikkere tenten meenemen, maar werden in plaats daarvan ondergebracht in dunnere éénlagige kloktenten die niet voldeden aan de weersomstandigheden en voortdurend moesten worden gestopt. Aan de basis van de sterk overbevolkte tenten stroomde stormwater binnen. Velen hadden geen matrassen, maar slechts een deken om op de kale grond te liggen.

“De hitte was in de zomer ondraaglijk, terwijl in de winter de temperaturen vaak onder het vriespunt vielen. De toiletvoorzieningen in de kampen waren schromelijk ontoereikend. Het mannentoilet was een lange sloot bedekt met canvas of rollende boomstammen waar kinderen vaak doorheen vielen. Kaarsen waren schaars en zeep was vrijwel niet te krijgen. Elke gevangene die klaagde over de omstandigheden werd beschouwd als een oproerkraaier en zijn of haar rantsoenen gehalveerd.”

Linksboven: Ernstig overbevolkt zonder basisgezondheidszorg verspreidde ziekten zich snel. Middenboven: Drie kinderen uit deze tent waren al dood, kort na de foto overleed een vierde. Rechtsboven: Kleine “Lizzie van Zyl, overleden in concentratiekamp Bloemfontein: Zij was een zwak, klein kind in wanhopige behoefte aan goede zorg. Maar omdat haar moeder een van de “ongewensten” was omdat haar vader zich niet had overgegeven en zijn volk niet had verraden, werd Lizzie op de laagste rantsoenen geplaatst en zo door honger geteisterd dat ze na een maand in het kamp naar het nieuwe kleine ziekenhuis werd overgebracht. Hier werd ze hard behandeld. De Engelse arts en zijn verpleegkundigen begrepen haar taal niet en, omdat ze geen Engels kon spreken, bestempelde ze haar als een idioot, hoewel ze mentaal fit en normaal was. Op een dag begon ze moedeloos naar haar moeder te roepen, toen mevrouw Botha naar haar toeliep om haar te troosten. Vertelde ze het kind alleen dat ze haar moeder snel weer zou zien, toen ze bruusk werd onderbroken door een van de verpleegsters die haar vertelde dat ze zich niet moest bemoeien met het kind, omdat ze een overlast was. Hieronder: Een andere moeder met een van haar stervende jonge kinderen.

Persoonlijke verslagen van vrouwen in de doodkampen

De volgende citaten komen uit de persoonlijke dagboeken en privébrieven van geïnterneerde vrouwen, later verzameld door de Britse humanitste Emily Hobhouse in haar boek “The Brunt of the War and where It Fell” 1902. De vrouwen schrijven met waardigheid en terughoudendheid. Deze paar voorbeelden zijn typerend.

Mevrouw Meyer aan haar zuster Mevrouw Louis Botha (echtgenote van generaal Botha) Augustus 1901:

“Ik zal nooit kunnen beschrijven wat we in het kamp hebben meegemaakt. Schrijnend is niet de naam voor het. Het meest essentiële was ons eten, dat zo weinig was, dat we vaak met een lege maag naar bed gingen. Zal ik ooit de sterfscènes vergeten… nooit in mijn hele leven heb ik zulke ontberingen gezien, zo veel gehuil gehoord… dagelijks stierven er 10, 12, 14, 16 en zelfs 20 kinderen en mensen, dagelijks evenveel doodskisten weggedragen…

Het eten dat we kregen was slecht; meel, koffie en suiker voor een week dat slechts voor twee dagen genoeg was, en het vlees was zo verschrikkelijk omdat ze zieke schapen voor ons doodden. Zoveel van onze mensen zijn in het kamp gestorven; tijdens de vier maanden dat ik in Volksrustkamp was, stierven 587 mensen. Is dat niet een verschrikkelijk aantal in vier maanden? Dit is mij verteld door onze hoofdinspecteur, de heer Carter.

…We kwamen om 2 uur aan. De kinderen huilden van ellende… mijn moederhart bloedt om aan een dergelijke behandeling te denken… we werden neergezet… zonder een dak boven ons hoofd… sommigen hebben daar 2 hele dagen in de zon en regen gelegen.

Wat het kampleven betreft, dit is in één woord “langzame hongerdood en vervuiling”. 1 arts, dr. Limpert, en 2 verpleegkundigen woonden in het kamp, veel te weinig voor een bevolking van 6.000 mensen, en ziekte in elke tent.

Het sterftecijfer was erg hoog…moeders met kleine kinderen hebben 3 dagen moeten wachten voor ze met de dokter konden praten; en toen ze eindelijk aan de beurt waren, kregen ze gewoon te horen dat ze moesten vertrekken, want

Wisten ze niet dat alle kinderen jonger dan 5 jaar moeten sterven?

De rantsoenen zijn zeer klein. In zes weken tijd kreeg ik drie keer een half pond van het bijna oneetbare vlees.”

Een vrouw die vluchtte uit het Maffeking Kamp onder ede voor generaal Celliers:

“Ik ben de vrouw van Adriaan Van Staden… Kinderen jonger dan 12 jaar kregen halve rantsoenen. De artsen behandelden ons zeer ruw. Soms vielen ze ons aan als we om medicijnen vroegen. Vele malen werd ons verteld dat:

Dat het er niet toe doet als alle kampbewoners zouden omkomen.

De sterfgevallen in het kamp waren zeer talrijk. Vorige maand vielen er 580 doden, voornamelijk onder kinderen. Ik beschik over deze statistieken van mijn broer, Johannes Smit, die meegewerkt heeft aan de doodskisten… De sterftegevallen varieerden van 20 tot 30 per dag… We kregen alleen vleesconserven… op een keer werd ons gewaarschuwd om het vlees niet te eten, omdat de dieren aan longziekten gestorven waren. Het vlees in blik is zeer ongezond en veroorzaakt diarree…

Voordat ik ontsnapte, liepen twee vrouwen uit Lichtenburg weg, die echter werden gearresteerd en teruggebracht. Vervolgens werden ze gestraft met 8 dagen rijstwater.” [Schokkend genoeg, de Britten bewapende en betaalde inboorlingen om op de Boervrouwen te jagen.

Lid van het Comité van Kaapstad (1902):

“Howick heeft nu een hoog sterftecijfer…… enkele honderden beklagenswaardige mensen uit Klerksdorp… reisden al vele dagen, maar hadden totaal geen eten. Ze kwamen in het kamp aan als wilde dieren die stierven van de honger – een vreselijk gezicht – de kinderen en vrouwen waren letterlijk tot het huid en bot vermagerd… Een baby was onderweg van de honger gestorven… ’s Avonds werden ze bewaakt door soldaten met bajonetten en konden zich niet bewegen. Hun kwellingen waren onuitsprekelijk.”

Vrouw van de geestelijke, mevrouw Z:

“Een arme vrouw was erg kwetsbaar en de dokter zei dat ze de reis niet aan kon… ze stierf bij aankomst in het kamp. Ze reisden 4 dagen en het regende de hele tijd.

Bij aankomst vonden ze een paar kleine kloktenten, maar niet half genoeg om de mensen onder te brengen… de helft van de mensen werd twee weken op het kale veld gegooid, om zich zo goed mogelijk te redden. Een dame, neef van de eerwaarde heer Steytler van Kaapstad, moest haar best doen met twee kleine baby’s op de vochtige grond. Deze arme mensen moesten schuilplaatsen van stokken en bladeren maken, waar ze ’s nachts onder kropen. Het was nat boven hen, nat onder hen…

Er waren geen bedden of matrassen aanwezig. In sommige gevallen lagen vrouwen die moesten bevallen op de kale grond, met slechts één deken eronder. De temperatuursverandering was voelbaar in deze kleine tenten. In de zomer moest je uren zitten met natte doeken op je hoofd, terwijl de baby’s naar adem snakten. In de winter was het doordringend koud.”

Boer Generaal De la Rey in zijn officieel verslag aan [voormalig-President] Kruger december 1901:

“De behandeling van vrouwen en kinderen, weerloze wezens, is werkelijk de donkerste bladzijde… van deze trieste oorlog… Onze vrouwen die na het verbranden van de hoeves gevangen werden genomen, werden soms wekenlang met hun kinderen op wagens meegenomen. ’s Nachts werden de vrouwen om hun kampen geplaatst als bescherming tegen een nachtaanval van onze kant. Toen de vrouwen zich realiseerden wat het doel van de vijand was, probeerden ze te ontsnappen, maar werden achtervolgd… beschoten…

Veel vrouwen zijn al om het leven gekomen door wonden of door de ellende die ze hebben geleden. Mijn eigen vrouw kreeg het bevel van Lord Methuen om haar huis en alles wat ze bezat te verlaten. Ze zwerft al meer dan een jaar door het land met zes kleine kinderen. Mijn moeder, een oude vrouw van drieëntachtig jaar…, is als gevangene naar Klerksdorp [kamp] overgebracht.”

Emily Hobhouse 1902, schreef over haar tevergeefse verzoek bij de Britse autoriteiten om humanitaire hulp aan de vernietigingskampen te verlenen:

“Een prominente geestelijke dacht dat het in leven houden van Boerenvrouwen en -kinderen de oorlog zou kunnen ‘verlengen’.”

Hieronder volgen uittreksels uit Byron Farwell’s ‘The Great Anglo-Boer War’ 1976:

Generaal De Wet: “Dat zo’n directe en indirecte moord gepleegd had moeten worden tegen weerloze vrouwen en kinderen is in mijn hoofd blijven steken als iets wat ik nooit had verwacht van de beschaafde Engelse natie. En toch gebeurde het.

“Kitchener had gesuggereerd dat alle gevangenen naar een plaats buiten Zuid-Afrika moesten worden vervoerd en daar zouden worden gevestigd – dan zou er plaats zijn voor de Britten om te koloniseren.”

“Kitchener, die de ‘achtertuin’-Boers beschouwde als ‘onbeschaafde wilde negers met een dun laagje witte fineer’ … bezocht nooit één concentratiekamp.”

“Uiteindelijk werd Kitchener, [die net als Rothschild-agent Cecil Rhodes een minachting had voor getrouwde mannen,] gedwongen de Boerenholocaust te erkennen vanwege de niet aflatende inspanningen van een eenzame dame, de Britse humanitste Emily Hobhouse, die door Kitchener simpelweg ‘dat rot wijf’ werd genoemd.

“Miss Hobhouse schreef aan het Distress Committee… nadat ze het kamp in Bloemfontein had bezocht: ‘Ik noem dit kampsysteem een groteske mishandeling… Om deze kampen in draaiende te houden is moord op kinderen.”

Links: Lord Roberts Rechts: Lord Kitchener die “… kan worden beschouwd als de meest actieve om onze [vrijmetselarij] samenleving te ‘plezieren’… Op 16 december 1899 wees het Britse kabinet veldmaarschalk Lord Roberts aan als opperbevelhebber van de Britse strijdkrachten in Zuid-Afrika en generaal-majoor Lord Kitchener als stafchef. Roberts was ‘toevallig’ een actieve vrijmetselaar… Het zal geen verrassing zijn om te horen dat Kitchener tijd had gevonden om tijdens de Boerenoorlog een Masonic Lodge te bezoeken.

Door de onmenselijkheid van het beleid van haar regering publiekelijk aan de kaak te stellen, werd Hobhouse in de media en onder de bevolking verguisd. Op verdienstelijke wijze weigerde ze geïntimideerd te worden omdat ze te laat was met levensreddende verbeteringen. Zonder haar onophoudelijke inspanningen had het aantal doden alleen maar kunnen escaleren naarmate de kampen steeds drukker werden. Ze werd geëerd en geliefd door de Boers, die een donatie verzamelden en haar een huis in Europa kochten om de rest van haar leven in te leven.

“Meer Boerjongens en -meisjes jonger dan zestien jaar stierven in Britse concentratiekampen dan alle strijders die tijdens de hele oorlog door kogels en granaten aan BOTH-zijde werden gedood.”

Goodson verstrekt herziene en bijgewerkte cijfers:

 • 155.000 vrouwen en kinderen – bijna tweederde van de totale Boerenpopulatie – werden in deze vernietigingskampen opgesloten.
 • Ongeveer 34.000 (22%) van de gevangenen van de concentratiekampen stierven, van wie 27.540 (81%) jonger waren dan 16 jaar.
 • De totale verliezen van de Boers bedroegen 17,6% van hun geschatte vooroorlogse bevolking van 250.000″. Als er ooit een zogenaamde Endlösung was, dan was dit het wel.

“Waarbij 9.908 Boersoldaten zijn omgekomen, meer dan 34.000 gevangenen van burgerconcentratiekampen, voornamelijk vrouwen en kinderen, zijn omgekomen.”

In schril contrast getuigt Davitt van de humane behandeling van hun tegenstanders door de Boers. De strijders van de Boers, die niet in staat waren om de krijgsgevangenen van het Britse Rijk in gevangenschap te houden en te voorzien, zouden hen ontwapenen en vrijlaten ondanks het besef dat ze zich altijd weer bij de oorlog tegen hen zouden aansluiten. Privécorrespondentie van een particulier in het Derbyshire Regiment aan zijn vader Patrick McCue of Sunderland, gepubliceerd in het genoemde “Dagblad”:

“De Boeren gedroegen zich als mannen, schoten nooit wanneer ze gevangenen konden nemen en verontschuldigden zich zelfs omdat ze onze geweren en munitie moesten meenemen.”

Na een overwinning van Boer generaal De la Rey, die 555 mannen van Northumberland Fusiliers en van Imperial Yeomen gevangen nam, legt Davitt hun lot vast “…de 555 mannen… hadden zich overgegeven en werden vervolgens vrijgelaten..”. Deze “Northumberlands” waren al eens eerder in Stormberg gevangen genomen. Na een overwinning bij Helvetia nam generaal Louis Botha 200 gevangenen van het Liverpoolregiment. “De Liverpools werden ontwapend en na enkele dagen weer vrijgelaten. Ze waren al eens eerder gevangengenomen en vrijgelaten. Een andere gelegenheid:r

“Ben Viljoen leidde de aanval en versloeg de koninklijke Ieren die de stad garnizoeneerden. Zijn zoon is bij de ontmoeting om het leven gekomen. Viljoen hield de stad twee uur vast en ging vervolgens met pensioen om zijn gevangenen vrij te laten.”

Links: een Rothschild-Anglo Empire overwinningsposter. Rechts: Moedige Emily Hobhouse.

Dat er in deze ‘oorlog’ zo veel Boervrouwen en -kinderen op wrede wijze om het leven zijn gekomen, getuigt van de hypocrisie van de zelfingenomen verontwaardiging van de minachting van Groot-Brittannië voor Hitler en Duitsland slechts 40 jaar later.

Goodson zegt:

“Bijna tweederde van de totale Boerenpopulatie – zat gevangen in deze vernietigingskampen…… Tegen het einde van de oorlog was 72% van de Boerenpopulatie ofwel dood, ofwel opgesloten in een krijgsgevangenenkamp of in een concentratiekamp.”

“De Anglo-Boer oorlog was een grote overwinning voor de Rothschilds in die zin dat ze hun primaire doel bereikt hadden, het verkrijgen van volledige controle over de goud en andere minerale hulpbronnen van Zuid-Afrika. Het feit dat grote aantallen vrouwen en kinderen moesten sterven in onmenselijke concentratiekampen was voor hen onbeduidend”.

In haar pogingen om de Duitse natie voor, tijdens en sinds de Tweede Wereldoorlog te belasteren, kozen Groot-Brittannië en haar andere Anglo Empire-vazalen er simpelweg voor om de Holocaust te ‘vergeten’ die ze zelf hadden opgelegd aan Boervrouwen en -kinderen.

Bron:

https://wearswar.wordpress.com/2017/11/24/the-british-empires-holocaust-hypocrisy-the-shocking-reality-of-the-second-anglo-boer-war/

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.159 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (7962 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

50 Comments on De Holocaust hypocrisie van het Britse Rijk: De schokkende realiteit van de geschroeide aarde tactiek tijdens de 2e Anglo-Boerenoorlog

 1. Frans Wouterse // augustus 19, 2018 om 08:50 //

  Schitterend artikel. Adolf Hitler heeft hier heel wat van opgestoken.

  Like

 2. En weer de zionisten.

  Like

 3. Het koloniale verleden van het Britse rijk is niet bepaald iets om trots op te zijn.

  Daarbij vergeleken hebben wij het in de Gordel van Smaragd nog niet eens zo heel slecht gedaan al hebben er zich onder leiding van een zekere Raymond Westerling ook excessen voorgedaan tijdens de z.g. politionele acties in 1947 en 1949.

  Winston Churchill, oorlogscorrespondent in Zuid-Afrika heeft zich in zijn memoires nooit kritisch uitgelaten over deze concentratiekampen waarvan het bestaan overigens in geheel Europa bekend was.

  In Nederland was de stemming in die tijd fel anti-Brits en de president Paul Kruger kwam hier op bezoek voor steun voor zijn zwaar getroffen volk. Maar ging met lege handen weer naar huis omdat bepaalde machtige bankiers die toen ook al de dienst achter de schermen uitmaakten hier hun veto over uitspraken.

  Zoals gezegd, de Engelsen waren in ons land niet bepaald populair. Zeker niet tijdens de bezettingstijd toen de meeste luchtbombardementen heel veel slachtoffers eisten onder de burgerbevolking. Een veelvoud van het aantal slachtoffers (800) tijdens het bombardement op Rotterdam in mei 1940.

  Het Amerikaanse opperbevel wist dit en liet Nederland wijselijk bevrijden door de Canadezen i.p.v. door de Engelsen die op cruciale momenten liever thee gingen drinken dan over te gaan tot een offensief.

  Tel daarbij op het totale echec van de door Montgomery georganiseerde luchtlanding bij Arnhem dan is inderdaad de conclusie gerechtvaardigd dat de Britten hier niet gewenst waren als tijdelijke ordehandhavers na de Duitse capitulatie.

  De geschiedenisboeken verzwijgen angstvallig dit gegeven omdat dit niet zou passen in het totale beeld van de eensgezindheid van de Bevrijders die echter in de praktijk elkaar niet konden luchten of zien.

  Liked by 1 persoon

 4. Tijl Uylenspiegel // augustus 19, 2018 om 12:59 //

  Het is op zich reuze interessant om de Boerenoorlog weer eens uit de vergetelheid te halen, één van de oorlogen van het Britse Imperium dat destijds de grootste wereldmacht was.
  Dat machtige Britse Imperium heeft meerdere smerige oorlogen gevoerd, ook in India waren het bijvoorbeeld bepaald geen lieverdjes.
  Wat een beetje jammer is dat is dat de Rothschilds er weer zo nodig met de haren bij gesleept worden terwijl dat verder kennelijk niet de moeite waard is dat te bewijzen. En dat terwijl het toch waarachtig wel een ernstige beschuldiging is.
  Ondanks dat ik aardig wat gelezen heb over de Eerste en Tweede Boerenoorlog ben ik daar nooit iets over tegengekomen. Op zich is dat geen bewijs dat ze er ‘dus’ niks mee te maken hadden natuurlijk maar als dat nu zo stellig beweerd wordt dan zou het wel leuk zijn als er ook aangegeven wordt waar dat dan op gebaseerd is.
  https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26624/boerenslimheid-tegen-britse-overmacht.html#
  Daarbij is het best belangrijk te zien hoe de latere “Apartheid” is ontstaan door of dankzij de Britse bepalingen. En niet te vergeten natuurlijk de laffe houding van de rest van Europa waaronder Nederland die weliswaar allemaal anti-Brits waren en schande spraken van de concentratiekampen maar verder geen stappen ondernamen.

  Like

 5. De Britten zijn altijd al een laf volk geweest. Oorlog voeren tegen burgers om hun zin te krijgen. En een grote bek hebben dat wij onze koloniën los moesten laten. Terwijl ze zelf nog steeds overal aanwezig zijn. Manhattan hebben ze ook van ons gepikt om te ruilen tegen Suriname. En de Britten stonden aan de voorkant om te roepen dat we hen onafhankelijkheid moesten geven. In de tweede wereldoorlog konden ze ook alleen maar steden bombarderen. Eerlijk vechten kunnen ze niet want dan verliezen ze. Kijk maar naar de Falkland oorlog.

  Like

 6. Tijl Uylenspiegel // augustus 19, 2018 om 13:37 //

  Best bijzonder trouwens, ik dacht een filmpje van YouTube van Bok van Blerk te plaatsen maar het merendeel van zijn liedjes zijn in Nederland niet te bekijken !! Censuur !! Bekende songs van hem zijn bijvoorbeeld “De la Rey” en “Afrikanerhart” gezongen in het oorspronkelijke Zuid-Afrikaans

  Like

 7. Tijl Uylenspiegel // augustus 19, 2018 om 13:48 //

  Like

 8. @Tijl Uylenspiegel 12:59

  Weer een bewijs dat Joden enkel ellende teweeg brengen 😉

  Like

 9. paulzwueste // augustus 19, 2018 om 16:35 //

  De Engelsen hebben tijdens de twee Boerenoorlogen de grootst mogelijke misdaden tegenover de menselijkheid gepleegd.
  Ook het tijdens WOII massaal bombarderen van de voornaamste Duitse steden om de burgerbevolking uit te roeien, was een beestachtige misdaad tegenover de menselijkheid.
  ’n Volk dat zich schuldig maakt aan zulke misdaden verdient het niet om in vrijheid te leven en mag wat mij betreft vernietigt worden door die vervloekte islam!

  Wat wil je van’n volk dat al eeuwen geïsoleerd op ’n achterlijk eiland hokt en met minachting neerkijkt op ons Europeanen, (de zogenaamde “buitenlanders”.) terwijl het percentage marginalen van de Engelse bevolking de 60% overschrijdt
  Nadat ze na de eerste wereldoorlog hun superieure staat van machtigste natie ter wereld hadden verloren zijn ze gedevalueerd tot het niveau waarin ze zich nu bevinden, geïslamiseerde inselaffen!

  Like

 10. Oorlog maakt het beest in de mens wakker. Amerikaans bevelvooerder Patton merkte het ook op: Het doel van de oorlog is niet te sterven voor het vaderland, maar te zorgen dat de vijand voor het zijne sterft.

  Like

 11. ““Een piepkleine kracht van nooit meer dan 6.000 actieve Boers was in staat om 448.725 manschappen van ’s werelds grootste rijk te frustreren en vast te binden.””

  Moet denk ik 60.000 zijn:
  http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/boer_wars_01.shtml
  https://spartacus-educational.com/WARboer.htm

  Like

 12. The Rothschild’s Template for War

  by Ian Greenhalgh

  I’ve always had a passion for history, and I first started to realise how governments and the media collaborate to manufacture “history” through the study of the Boer War.

  The Boer War was the first historical incident that I learned was completely different to how the accepted history tells us it was.

  The actuality of what happened to provoke that war and who was behind it wasn’t hidden very deeply, in fact it was barely hidden at all.

  Cecil Rhodes provoked it by sending 500 heavily armed British mercenaries into the Boer state (The Jameson Raid) in order to provoke a rebellion against the Boer government by the British settlers and merchants living there.

  The Boers surrounded this group well short of its objective, forced its surrender and humiliated Rhodes and the British Government. Rhodes knew that all he had to do to conquer the Boer state was provoke war, that was the reason for sending those 500 men, he knew they would not succeed, but he knew that sending 500 Britishers to start an uprising of Britishers in the Boer states would provoke the Boers into taking some action against it’s British minority.

  Rhodes could then use his cosy relationship with the British press to spin this into Boer attacks on poor innocent British settlers and that would soon have the British public clamouring for it’s government to send troops to teach these damn Boers a lesson for daring to lay hands on British citizens.

  The situation I just described fits exactly into the standard model of regime change that we have seen implemented many times since 1945 by the CIA-M16-Mossad (in reality, they largely operate as a single agency). Let me lay it out in it’s basics:
  Send foreign mercenaries into the victim state to foment ‘revolt’.
  Provoke the victim state into using its armed forces to oppose the foreign invaders.
  Have the media present this lawful defensive action by the victim state as the cruel oppression of a dictatorship.
  Send your armed forces to complete the job of regime change.
  Establish a new puppet regime with a banking system consisting of a privately held central bank that issues currency on a debt basis, thus enslaving the population.
  It really is that simple, and it has been carried out so many times, currently it is being done in Syria, a couple of years ago we saw an absolutely blatant and textbook case in Libya, before that Iraq and Afghanistan.
  In the case of the Boer War, the motivating factor was two-fold, firstly, the Boer states were sat on top of one of the largest gold deposits on the globe, with the extra benefit of their being lots of diamonds and other precious minerals.

  Secondly, the Boers were a group of Europeans (Dutch Calvanists, French Heugenots, German Protestants) who had turned their back on the established order and had established for themselves an independent homeland outside of the global financial system, they had a government owned and controlled central bank that issued debt-free currency backed by gold, which meant they had zero inflation and zero interest on credit.

  Quite obviously, such a state and financial system is diametrically opposed to how the banking systems of all other countries work (at the time of the Boer War, both Britain and the US had currencies backed by gold but neither had a state-owned and controlled central bank) and was not acceptable to the international bankers who control the world – The Rothschilds and their partners/vassals.
  It was no secret that Cecil Rhodes worked for the Rothschilds and they were the ones who financed all of his murderous, grandiose plans for imperial conquest and exploitation of native peoples. Therefore the Boer war is a straightforward case of an agent of the Rothschilds using Rothschild money to arm a group of mercenary terrorists then sending these gangsters to attack a state from the inside thus provoking war between the state and the state controlled by the Rothschilds (Britain).

  It is no secret that the Rothschilds loaned the British Government money to finance the war so the 1 million British and Empire troops who served in South Africa were effectively mercenaries hired and paid for by the Rothschilds.

  Hundreds of thousands of soldiers and civilians died as a result, no-one knows how many Boer civilians died, but at least 30,000 died in the British concentration camps alone, no-one knows how many were killed on their own farms and homesteads.

  Therefore, my study of the Boer War lead me to understand how wars are planned, organised, provoked and financed, and who is behind this evil mechanism that slaughters innocent people en-masse in order to funnel all of the world’s gold into the hands of a handful of families who control the world’s financial system.

  You can take the pattern I just explained and apply it to almost any conflict since the Boer War, it will fit like a glove.

  https://www.veteranstoday.com/2014/03/12/the-rothschilds-template-for-war/

  Like

 13. We can trace the roots of this antipathy as far back as the 19 th century when the Rothschilds were the supreme financiers of the world. At that time, the family was already being accused of financing wars for their own financial gain. The German writer Friedrich von Scherb wrote in his 1893 history of the family that:

  “The house of Rothschild has arisen from the quarrels between states, has become great and mighty from wars. The misfortune of states and peoples has been its fortune.”
  This view that wars could not be fought without the support of Rothschild finance was shared by the left-wing English writer JA Hobson, who wrote in his book Imperialism: A Study (1902) that the Boer Wars had been funded by a small group of Jewish-German financiers, principally the Rothschilds, for economic gain.

  “Does anyone seriously suppose that a great war could be undertaken by any European state, or a great state loan subscribed if the house of Rothschild and their connections set their face against it?” he wrote.
  These accusations that the Rothschilds were unscrupulous, even amoral, financiers may not shock us too much today. But the claims made against them began to take on a more anti-Semitic flavor in Germany after the 1 st World War.

  Read the rest of The World’s Richest Family – You Didn’t Know About (Part 2) on EconomyWatch.

  https://www.businessinsider.com/the-rothschild-gang-shadow-conspiracy-or-rumor-2011-6?international=true&r=US&IR=T

  Like

 14. In the Boer War, for the first time in a war conducted by a major European power, the British used concentration camps, starvation and disease as the crucial weapons to subdue the enemy. These atrocities were directed by Sir Alfred Milner, a Rothschild agent who had founded the Round Tables […].The stakes were high; the Rothschilds needed the enormous capital represented by the gold and diamond riches of South Africa to finance their final drive for world power.

  Eustace Mullins / The Curse of Canaan

  The Anglo-Boer War should have shocked the world to the core by its fearful brutality and senseless murder of thousands of innocent Boer women and children. Why did the Empire wage a cruel war on this pastoral nation? The answer is simple, and in fact it was never dissembled by the Committee of 300.

  It was for the control of the treasure trove of gold, diamonds, precious metals and minerals that lay beneath the barren lands of the Transvaal Republic and the Orange Free State Republic. But instead, as was to become standard practice, with the exception of a few journals, the press kept the truth from the people of the world. By such behavior the magnitude of the crimes committed by the “300” were concealed, and by and large, remains concealed to this very day.

  Later, we discovered that a number of secret societies had played a key role in undermining the Boers. Cecil Rhodes was a Rothschild agent sent to South Africa to work with secret societies to secure the gold for the Committee of 300. That was his life’s work. He died in 1902 the year the war ended, having accomplished the task given to him by his masters of the “300.”

  Dr. John Coleman / The Committee of 300

  https://www.truthcontrol.com/boer-war

  Like

 15. Tijl Uylenspiegel // augustus 19, 2018 om 18:21 //

  Dankjewel Fub. dat is in ieder geval een uitleg. Zoals je begrijpt ga ik mede aan de hand hiervan wat verder spitten.
  Even een andere vraag, is het lettertype wat kleiner geworden dan in het verleden of zijn mijn ogen slechter aan het worden ? Vroeger keek ik altijd op 125% maar omdat ik erachter kwam dat er dan een stuk buiten beeld viel ging ik naar 110%. De laatste tijd heb ik het er steeds moeilijker mee om dan langere tijd te lezen.
  Het zou zomaar kunnen zijn dat ik weer eens een nieuwe bril moet aanschaffen.

  Liked by 1 persoon

 16. Niks veranderd, kwestie van scrollen, in- uitzoomen 😉

  Like

 17. Ik heb dit geduckduckgo-ed om te vinden wat ik vond, andere zoektermen hielpen niet echt:

  boer war rothschild finance

  https://duckduckgo.com/?q=boer+war+rothschild+finance&atb=v88-4__&ia=web

  Like

 18. Daar staat nog veel meer …

  Like

 19. Die Rothschild toch, altijd twee walletjes.

  Na de eerste Boeroorlog kocht hij zich agressief in in de goudmijnen van Transvaal. Voor het uitbreken van de 2e Boeroorlog was de Witwatersrand mijn in Transvaal goed voor 40% van de wereld goudproductie.

  Transvaal was omsingeld door de Engelse republieken en protectoraten en had geen verbinding met zee, zoals een treinrails, die noodzakelijk was om zware machinerie aan te voeren voor het deepminen dat in Transvaal plaatsvond.

  Alleen in het oosten was het niet door Engeland omsingeld, daar grensde het aan het Portugese Mocambique.

  Paul Kruger tried to negotiate a customs and rail-way agreement or purchase, this time for the Delagoa port in LorençoMarques so he could connect his goldfields with a port outside Britishcontrol.

  En wie leende geld voor die treinrails ?

  Rothschild.

  Hier hele verhaal:

  https://www.academia.edu/1235859/Financing_the_Foe_Rothschild_and_the_financing_of_South_African_railways

  Like

 20. Het klinkt verrekte logisch. Persoonlijk heb ik liever duidelijkheid, dus liever een geweer in de hand en een vijand ervoor, dan weet ik iets. Met dat geld en het geglibber is mij niet duidelijk waar de eerste vijand stast en dat geweer is helemaal zoek…

  Vroeger wist je dat je moest vluchten of vechten als het dorp naast het jouwe in brand stond en de mensen heel haastig je huis passerden met hun armen vol troep. legers kwamen dan het land binnen en waren hetkenbaar aan hun vlagen uniform. Dat komt straks ook, alleen heeft de vijand tegenwoordig auto’s en wonen ze tussen ons in. Gelukkig kun je de meeste zonder kleren nog herkennen, dus er zit een plusje aan….
  Dat alles maakt de tijd tussen de start en het gevolg echter heel erg klein….

  Die bankiers, als we eigendom gewoon niet meer erkennen en geld niet meer ongedekt gebruiken is hun macht ook gebroken. Gezien de run op goud door sommige landen kan het wel eens heel snel omslaan, die zogenaamde vrede.

  Like

 21. Twee walletjes, zo ongeveer is het met de verkiezingen in de VS gelopen. Die bankiers gokken altijd op beide paarden, en er is nooit verlies maar soms ishet werkelijke doel even niet zochtbaar. Een brandend Europa is winst voor de komende 50 jaar. Mij os het heel jelder, eerst allemaal naar de bedelstaf, en dan rechtenloos de slavernij in en een soort sekteleer zodat de massa gestuurd kan worden.

  We zitten godverdomme bijna weer in de middeleeuwen, de jaartelling is hier en daar al aangepast.

  Like

 22. AngloBoerWar.com

  Heeft heel veel stukken staan. Zoeken op Rothschild levert niet heel veel op:

  https://www.angloboerwar.com/component/search/?searchword=rothschild&searchphrase=all&Itemid=100

  Maar linksboven kun je terug naar de Homepage, en daar staat echt enorm veel.

  Like

 23. @Duchesne // augustus 19, 2018 om 19:05 /

  Inderdaad, linksom of rechtsom, maakt niet uit wie er wint, hij zou de controle over dat goud krijgen.

  Like

 24. @Fubar // augustus 19, 2018 om 19:11 /

  Is wel pro-Brits ..

  Like

 25. Hilaire Belloc schrijft het op alsof het destijds gewoon algemeen bekend was:

  Op pagina 50 in ‘on The Jews’ (1922 ?)

  https://wikispooks.com/w/images/1/13/The_Jews-Hilaire_Belloc.pdf

  Like

 26. – Winston Churchill, in a letter to the Morning Post in 1901

  Like

 27. Tijl Uylenspiegel // augustus 19, 2018 om 23:33 //

  Vervelend trouwens dat velen zich plots geroepen voelen de Engelse termen over te nemen door te praten over de Boeroorlog of de boers. In Het Nederlands heet het gewoon de Eerste en Tweede Boerenoorlog en de Boeren heten ook gewoon Boeren en niet Boers.
  Van Rommel begrijp ik het wel, die zit de hele tijd tussen mensen die Zweeds of Engels spreken en dan is zo’n fout makkelijk gemaakt en ook te verklaren maar laten we dat nou niet meteen allemaal kopiëren 🙂
  Ik vond het trouwens leuk toen ik de link naar het artikel waar het allemaal vandaan komt las dat één van de eerste commentaren eigenlijk op hetzelfde neerkwam als mijn eerste reactie.

  Like

 28. Ja, je bent blijkbaar niet de enige die constant in de bres springt voor die verderfelijke Rothschilds.

  Like

 29. Scrutinizer // augustus 20, 2018 om 03:18 //

  Dank, Fubar, voor dit Boertige artikel 🙂

  Like

 30. Je moet Rommel bedanken 😉

  Like

 31. Tijl Uylenspiegel // augustus 19, 2018 om 23:33
  Vervelend trouwens dat velen zich plots geroepen voelen de Engelse termen over te nemen door te praten over de Boeroorlog
  —————–
  Sorry, ik vertaalde ff fluks wat uit het Engels hierboven, om je even wat te helpen. Dan wil er wel eens een anglicanisme inschieten. Het ging me om de inhoud.

  Like

 32. Tijl Uylenspiegel // augustus 19, 2018 om 12:59
  Het is op zich reuze interessant om de Boerenoorlog weer eens uit de vergetelheid te halen, één van de oorlogen van het Britse Imperium dat destijds de grootste wereldmacht was.
  Dat machtige Britse Imperium heeft meerdere smerige oorlogen gevoerd, ook in India waren het bijvoorbeeld bepaald geen lieverdjes.
  ————–

  Ja dat haalde je onder dat artikel over Ierse slaven ook aan:

  https://fenixx.org/2018/08/13/blanke-slaven-bouwden-amerika/#comment-126438

  En ook daar antwoordde ik al dat het de Rothschilds waren:

  https://fenixx.org/2018/08/13/blanke-slaven-bouwden-amerika/#comment-126458

  En in mijn volgende comment zei ik, half grappend, Zuid-Afrika vind je zelf wel toch ?

  Dus wat moest ik lachen toen Rommel met dit artikel kwam vandaag 😉

  (en nee we overleggen dat soort dingen niet op de redactie, je hebt er lang genoeg deel van uitgemaakt om te weten dat we allemaal onze eigen gang gaan)

  Bovenstaande beschouwende, denk ik maar zo dat India next is 😉

  (al staan er nog een paar projectjes open)

  Liked by 1 persoon

 33. J A Hobson’s ‘The War in South Africa’,

  Is gewoon een PDF van.

  Boek staat hier (kun je het zelluf lezen):

  https://archive.org/details/warinsouthafrica00hobsuoft

  Like

 34. Scrutinizer // augustus 20, 2018 om 09:54 //

  @Mezelf
  correctie (met dank aan Fubar):
  Dank, Rommel, voor dit Boertige artikel 🙂

  Like

 35. Tijl Uylenspiegel // augustus 20, 2018 om 15:02 //

  Niet voor het eerst wordt ik er nu van beschuldigd dat ik het op zou nemen voor de Rotschilds.
  Ik wil proberen dat te weerleggen.
  In dit specifieke artikel wordt wel erg makkelijk en zonder enige fundering of motivatie Rotschild aangewezen als hoofdschuldige. Zeker in dit geval is dat nogal wat.
  Zijn de Rotschilds dan zulke schatjes in mijn ogen ?
  Nee natuurlijk niet !
  Maar zij zijn niet de enige grootschalige geldverstrekker. Er zijn grofweg een stuk of tien grote financiële instellingen die een grote rol op het wereldtoneel spelen.
  Rothschild (joods)
  Rockefeller (niet-joods)
  Morgans (niet-joods)
  Windsors (het Britse koningshuis) (niet-joods)
  Savoys (niet-joods)
  Kuhn-Loebs (joods)
  Warburgs (joods)
  Lazards (joods)
  Goldman-Sachs (joods)
  Zeker het is opvallend dat mensen van joodse origine de boventoon voeren maar dat is zoals ik eerder al eens gezegd heb te verklaren uit het feit dat joden de toegang tot andere beroepen werd ontzegt en hun religie in tegenstelling tot andere monotheïstische religies hen toestond om rente te berekenen.
  Maar het is net zo opvallend dat joden in de meeste takken der wetenschap eveneens uitblinken. Of ze daar nou wel of geen Nobelprijs voor ontvingen zal me aan mijn reet roesten, feit is dat vele wetenschappelijke ontdekkingen door joden zijn verricht.
  Een verklaring daarvoor is er (in mijn ogen) niet echt maar dat doet aan het feit op zich niks af.

  Waar ik me tegen afzet is dat er een joods complot zou bestaan op grond waarvan joden een “Nieuwe Wereldorde” zouden willen oprichten. En dit dan onder leiding van joodse bankiers.
  Zoals bekend geacht mag worden ben ik geen econoom, verre van dat zelfs maar ik denk dat ik me hier in goed gezelschap bevind want dat gaat voor de overgrote meerderheid alhier op.
  De financiële wereld is waanzinnig complex en er zitten onvoorstelbaar veel haken en ogen aan.
  Het systeem is verre van ideaal dat kan zelfs een kleuter wel zien maar zolang er geen alternatief is zullen we het ermee moeten doen.
  Ja er worden door verschillende grote spelers op het financiële toneel smerige spelletjes gespeeld, zo smerig zelfs dat je kunt stellen dat er oorlogen mee gefaciliteerd zijn.
  Dat moet en mag best benoemd worden, ook als de schuldigen van joodse komaf zijn maar het gaat veel te ver om te denken dat alleen joden zich daar schuldig aan zouden maken. Daarmee doe je de andere spelers “tekort”! Ook zij spelen een zeer dubieuze en minstens zo smerige rol.
  Zelfs zeer geleerde en vooraanstaande economen rollen met enige regelmaat over elkaar heen omdat ze het hevig oneens zijn.
  Dus nee ik geloof niet dat wij als gewone stervelingen nu ineens de Steen der Wijzen hebben ontdekt en even de grote schuldigen kunnen aanwijzen, of nog een stap verder een volk als hoofdschuldigen kunnen duiden.
  De wereld is niet zwart/wit hoe graag we dat ook zouden willen, zoveel mensen zoveel meningen. Te denken dat één volk als een geheel een duister complot hebben is in mijn ogen grotesk.

  Like

 36. Het gaat er niet om dat de Rothschilds niet de enige grootschalige geldverstrekkers zijn, Tijl. Het gaat erom dat het de Rothschilds zijn die uit winstbejag deze oorlog tegen de Boers hebben geïnitieerd en gefinancierd. Zoals veel meer oorlogen en ellende wat door deze familie voor eigen belang is opgezet.
  Maar als je blijft hangen zal je nog regelmatig artikelen daar over lezen.

  Like

 37. Tijl Uylenspiegel // augustus 20, 2018 om 16:49 //

  Gefinancierd en als zodanig gefaciliteerd, jazeker.
  Geïnitieerd, naar mijn mening niet.

  Like

 38. Belangrijke aanvulling over wat Afrikaners zijn en wat Boers (kreeg ik net van een Zuid-Afrikaan)

  http://www.faze.co.za/Restitution.pdf

  Like

 39. Uit PDF (pag. 14) hierboven:

  In 1963 a group of British Zionists founded the “African” National Congress. The ANC was founded
  by Lionel Bernstein, Bob Hepple, Dennis Goldberg, Arthur Goldreich, Hazel Goldreich and James
  Kantor, with a few African front men — Nelson Mandela, Walter Sisulu, Govan Mbeki (father of Thabo
  Mbeki), Raymond Mhlaba, and Ahmed Kathrada. In this, the ANC followed the model the British
  Zionists established when they founded the NAACP in the United States, with the exception that the
  ANC was a much more violent and openly communist organization. These British Zionists and their
  African National Congress received funding and support from both the Soviet Union and the US CIA.

  Like

 40. Baie dankie

  Like

 41. Like

 42. @fubar

  Lijkt me geen al te sterk pdf waarmee je schermt om 22:49.
  Het ANC werd opgericht in 1912 en niet zoals beweerd wordt in 1963 door een groep’Britse zionisten’.
  Ja er wordt heel wat verzonnen om joden te bashen.

  Like

 43. Christenen hebben dankdag voor het gewas, hoe simpel kan het zijn

  Like

 44. @Bram // augustus 24, 2018 om 02:08 //

  Allereerst scherm ik er niet mee. In mijn eerste comment er over zeg ik dat het belangrijk is het te lezen omdat er dus een duidelijk verschil is tussen Afrikaners (afstammelingen van Nederlanders in de Kaap, die met de Engelsen meevochten) en de Boers, vrije burgers uit meerdere europese landen.

  En dat wordt vaak door elkaar gehaald.

  En dat is waarom ik het PDF aanhaal.

  Als je alles gelezen hebt, had je ook gezien dat het ANC al een paar keer ver voor die tijd aangehaald wordt.

  Maar je hebt niet alles gelezen, je hebt alleen die 4 zinnen gelezen die ik er uit lichtte.

  Waarom is 1963 een belangrijk jaar voor het ANC ?

  In 1963 was het Rivonia Trial, waar het ANC illegaal verklaard werd:

  http://www.sahistory.org.za/article/rivonia-trial-1963-1964

  En in de aftermath van dat trial begint ook de internationale druk:

  In the aftermath of the trial the International Olympic Committee, FIFA, and other international sports bodies began terminating South Africa’s membership to these organisations. By the end of the 1970s, South Africa was largely isolated from participating in world sport. Cultural bodies around the world also terminated South Africa’s membership.

  Like

 45. En terwijl iedereen hier door praat wordt er daarginds misschien weer een kind levend gekookt o.i,d.terwijl de ouders moeten toekijken, die afrikanen zijn extreem wreed i

  Liked by 1 persoon

 46. Excellent article, Rommel, very well investigated…there were further atrocities….but much of it is covered here, well done! I wish to point out one thing, which may appear minor to those who do not understand the full extent of the matter, that the Boers were not Äfrikaners” in any shape or form.
  The original Afrikaners were, in fact, Khoisan (which includes the coloured communities). The Boers’ heritage is different to that of the Coloured and Cape Dutch (so-called “Whites) as their forefathers went to war to protect their Boer Republics. In fact, most of the Cape Dutch looked down upon the Boers for moving away from the British Cape government and for fighting their annexation.
  After the Anglo-Boer war, the Boer identity was stripped from the Boers, – their children were not allowed to identify themselves as Boers at schools and were forced to call themselves Afrikaners. Those that called themselves Boers, had to carry boards tied to their chests which read: Ï am a donkey.
  The Afrikaner identity was, in fact, stolen from the Coloureds and forced upon the Boers. Destruction of the Boer identity leaves their land (the Boer Republics) open for redistribution by governments. As Lord Milner said shortly after taking over governance in the ZAR (Zuid Afrikaanse Republiek – a Boer republic, rich in gold as well as other minerals): The war against the Boers is not over, it has merely changed face.
  Thank you for your effort to expose the truth,
  Memory Grace nee Dietrichsen (Boer).
  PS In reply to an earlier question, there is a difference between boer (farmers) and Boer (culture), the same way that there is a difference between a dark-skinned Zulu speaking person and a member of the Zulu nation.

  Liked by 1 persoon

 47. Piet Karbiet // oktober 1, 2018 om 13:12 //

  Met die Roodjassen hebben we nog een appeltje te schillen.

  Like

 48. Mike Ross // oktober 2, 2018 om 02:50 //

  What about a modern day deliverance, from an impending genocide, upon The Poor Whites in the south african poverty camps, whom are not allowed or whom cannot evacuate – ( for whatever reason )? If you know real history, then you understand it is they – The White Destitute, who are The Real Boers. On the other hand; the rich metro elite & propertied farmers – are the jew / dutch / english / afrikaners, that have assumed the identity from and have always oppressed, The True Germanic Boers. Yes Sir, there is a way out for them – The Despised Poor, but it’s not the “rapture”.

  The South African Boers, are mostly a swiss / germanic peoples – with some admixture from french and dutch and english. They were the Ana-Baptist refugees, from The European Continental Religious and Secular Wars, of the 16th and 17th and 18th centuries. They were caught in between and maltreated & persecuted, by both the protestant / reform & catholic churches, and also abused by those associated nation state civil governments. When in Germany and Denmark, they were given the derogatory appellation of “Boors”, because they were considered low class and poor and uncouth. ( In America, Benjamin Franklin disparagingly referred to their near kindred, The Pennsylvania Dutch German “Christian Brethren”, as “Palatine Boors”. It was for the same reasons, that the Scotch-Irish were named: Redneck, Hillbilly, Country Good Old Boy, Hayseed, Rube, Yokel, Bumpkin, Rustic, Rural, Clodhopper and Farmer – and we embrace those names. ) The Boors took the opportunity to escape, from the hostile to them – Europe, by removing to South Africa ( also to North America and other places ), under the auspices of The Dutch East India Company ( VOC ). Their prime motive was, The True Christian Liberty of Conscience, and not economic adventurism. These real religious and political refugees, had a whole different outlook and mindset, from the other opportunistic emigrants, and they became known as, The Pious Border Farmers and Trekking Boers; Migrants of The Expanding Settlement Frontiers. — See the article: ( The Afrikaner Domination of the Boers: How it was Constructed ), by David Christie, dated: 11 April 2014 , AFRIKAANSENUUS.

  http://bmarksa.org/nuus/the

  Through all the vicissitudes and attacks, that they have suffered – from traitors & open & secret enemies, they have lost their ancient identity, and are to a large degree alienated, from the true knowledge of, and right relationship with, THE LORD JESUS CHRIST – THE SAVIOR AND REDEEMER . Although diminished, they are still with “dear” standing – to GOD , and HE will call them back, and will gather them firmly, and bless them abundantly, and rescue them from the advancing evil extermination. Could this explanation and assertion be correct?

  The White Man is the race of Abraham, Isaac, and Jacob. ( The True Hebrews: actual and factual, by evidence and proof. ) They are found in THE HOLY BIBLE ( kjv ) . Because of wickedness and rebellion and revolution, GOD broke most of them off and away, from The Ancient Kingdom of The House of Israel. JEHOVAH did this, by allowing them to be conquered and taken as slaves, by pagans and heathen – ( Within their history, The Caucasians also became polytheistic hedonists. ) Later, THE LORD GOD opened several doors of their captivity, and let them escape, and made them move north & west, in many pushes and waves. These Lost Ten Tribes forfeited their identity, by their unbelief & disobedience, through the generations and centuries of; wars and raids and migrations and wanderings and explorations. These forgotten Clans, became The Gentile ( White ) European Nations, spreading across the geocentric globe earth. As a racial group, they are collectively known, as The Anglo / Saxons. And, although they do not know it, the providence of THE LORD JESUS CHRIST , has marked them with a special token-sign, pointing to their future minority recovery, and full reinstatement. Anglo / Saxons: ( Anglo = GOD’S Servant, Saint or Angel, GOD’S Son ) / ( Saxons = The Son’s of Isaac, The Isaac’s Sons, The Sac’s Sons = The Saxons ) -> ( The Son’s of Jacob, by being The Grandson’s of Isaac, are The Anglo / Saxons. ) -> ( The English Group + The German Group = The United Birthright and Scepter ). The day is approaching, when a remnant of The Son’s of Jacob ( The Grandson’s of Isaac = The Anglos & The Saxons ) will return, and be converted and gathered together and joined, by THE GIFT AND POWER OF THE HOLY GHOST . Never again brother against brother wars for them. ( The reunion will be – The Grand Union of Jacob, presaged by The Union Jack Ensign. ) This Small Portion ( spread over the sphere earth ), being The Election, and belonging to JESUS MESSIAH , will be delivered by a mighty & miraculous, intervention & intercession. Their corporeal rescue, is the deliverance from the modern day absolute bondage & captivity, by tyranny of the archfiend anti-christ ascendency, that is now being spearheaded by marauding “flying monkeys”, and a prospective white genocide in South Africa. The Authentic Reclamation, will be practically unforeseen and unexpected, by everyone else who does not veritably know, or who are not much interested in, THE REAL JESUS . ( The event will only become widely known, for both the fact and mis-explanation, in the aftermath. ) All of Mankind ( both kindred & foreigner / stranger ) can by faith ( if they will ) repent and reform and separate, to become GOD’S Spiritually Adopted Sons or Daughters ( Pilgrims ); those that are “Born Again”, they who love JESUS , them that are in His Grace – Mercy – Favor – Blessings Full On. Then we are HIS Eligible and HIS Qualified and HIS Chosen, to receive this tremendous beneficial, while living on earth. It will be greater than The Exodus Out of Egypt, that was in the times of old, while under the leadership of Moses. This is the mortal ( while in the flesh ) and only earthly escape, out of The Great Temptation and The Great Tribulation ( test & trial ), that is coming as GOD’S ANGER AND JUDGEMENT , upon the whole world. Let the loud – clear – pure – ringing, of The Real and True Christian Liberty Bell, peal throughout all THE LORD’S SANCTUARIES . It is the beginning of GOD’S PARADISIACAL KINGDOM COME TO EARTH ; in HIS multifold and distinct, provided and guarded, companies and camps – trekking and transiting, to HIS refuges and retreats. Who will survive and who will demise? Choose the only genuine and best hope, or decide for the hard way, of soul danger and torment and martyrdom ( by the forced mark of the beast. ) Watch and Pray. There is a sign to be given, for the moment of reckoning and decision, to catch the only once given, small window of opportunity. After being converted, search THE HOLY BIBLE ( kjv ) , by THE GIFT AND POWER OF THE HOLY GHOST . Find the sign, to obey the command of THE SAVIOR AND REDEEMER – JESUS CHRIST . Do not be left behind, to weep in regret. In the meantime, we need to resist lawfully – with all our abilities, the advancements of evil, while awaiting expectant and hopeful – The Days of Refreshment.

  —- Self Defense is an obligation to GOD , ( 1 Timothy 5 : 8 ), THB , kjv . Beware of imposters & deceivers & secret enemies ( Revelation 3 : 8 – 12 ). The leading adversaries against THE LORD JESUS CHRIST , know “much” about The Great Escape. Their blood vendetta & hatred, prompt them to the “dark arts”, and the exhaustive “expert” study, of the stolen Sacred Scripture – THE HOLY BIBLE ( kjv ) , ( even though it pertains to them – only for their condemnation. ) They are blinded to think, that they can anticipate and thwart, The Archangel Michael ( Daniel 12 : 1 ) and “The Holy Companions” – ( Angels, Captains, Disciples ) Little do they really understand. They are only stumps & rocks in the field, of GOD’S great world drama, wherein HE works to save ( plant and husband and harvest ) the souls of men and women, one at a time. The wheat / flour mill of THE LORD , grinds slowly but grinds very fine. No one yet knows, what we shall be made to become, but we trust it will be wonderful. Everyone will receive their fair chance, and just opportunity, even though it may not seem so, at the moment. For The Righteous – during the 1000 year millennium; all wounds will be healed, and all injustices will be made right, and all babies that were aborted – will have an upbringing by loving parents. Come out of wickedness. Separate from uncleanliness. Look forward to The Marvelous Work and Wonder, of GOD’S DELIVERANCE , and the impending presence of JESUS – THE GOOD SHEPHERD , coming in the sky, at the end of the tribulation, and then is the inauguration, of the new era.

  Liked by 1 persoon

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s