Nieuw

Blanke slaven bouwden Amerika

Irish Slaves on Barbados Sugar Plantation

Ze kwamen in de ruimen van overvolle schepen, verpakt tussen vracht en dieren, en degenen die de reis overleefden werden gekocht en verkocht in ketens om te werken zoals hun eigenaren kozen. Ze werden naar de Caraïben, de Amerikaanse koloniën en daarbuiten gebracht. Klinkt bekend ? Maar deze gedwongen immigranten, die verstoken waren van alle persoonlijke vrijheid, waren Ierse slaven, en hun ‘dienstbaarheid en knechtschap’ begon lang voordat zwarte slavernij aan de orde van de dag was.

We weten allemaal, althans de lezers van dit blog, dat de mohammedanen meer mensen in slavernij voerden dan blanken ooit deden. We weten ook dat er miljoenen blanken in slavernij gevoerd werden door deze barbaren.

Minder bekend is dat er ook veel blanken in slavernij gevoerd werden door blanken, omdat ze van het verkeerde geloof waren bijvoorbeeld, of de verkeerde nationaliteit hadden.

De geschiedenis van de Ierse slaven wordt al lang onderdrukt en een moderne beweging van ontkenning van de Ierse slavernij wordt zelfs algemeen geaccepteerd. Promotors van deze giftige ideologie beweren dat het ‘racistisch’ is om te zeggen dat de Ieren ooit als slaven zijn verkocht, omdat dit de zwarte ervaring ‘ontneemt’. Voornaamste ontkenners van deze ‘Ierse slavernij’ zijn de ADL en de SPLC, die zijn namelijk beiden bang dat het door ‘blanke supremacisten’ aangegrepen wordt en dat kunnen ze niet hebben, want het doel van beide organisaties is om de blanke ten onder te laten gaan aan ‘schuld’, en dan komt het bestaan van blanke slaven niet zo goed uit. ‘Factchecker’ Snopes, betaald door Soros ageert er ook nogal heftig tegen.

Niets is minder waar. Slavernij is slavernij. Iedereen die wordt gekocht en verkocht, vastgeketend en misbruikt, of dat nu een decennium of een mensenleven is, verdient het om herinnerd te worden omwege zijn tragische verleden.

De Ieren werden in honderdduizenden stuks in slavernij verkocht – dat is een historisch feit, dat wordt gestaafd door onbetwistbaar bewijs. Of het nu politiek correct is of niet, of het nu op school wordt onderwezen of uit schoolboeken wordt geschrapt, het blijft een feit en we moeten ervoor waken dat het wordt vergeten.

De meeste mensen hebben gehoord van de Grote Hongersnood, de Aardappelfamine, die de bevolking van Ierland met ongeveer 25 procent heeft gedecimeerd. (Er waren meerdere aardappelhongersnoden in Ierland die aangesticht werden door de Engelsen, het was een beproefd middel zeg maar, hier wordt gedoeld op die van 1845-52. Maar oa. ook net voor ons verhaal een aanvang neemt was er eentje van bijna gelijke schaal. Fub.) Dat verbleekt in vergelijking met de ramp die Engeland Ierland tussen 1641 en 1652 heeft toegebracht, toen de bevolking van Ierland daalde van 1.466.000 naar 616.000 – een onthutsende vermindering.

Hoe moeilijk het ook is om te geloven, het werd er alleen maar erger op.

The Daily Kos meldt:

Van de herovering van Ierland door Tudor tot de Ierse Onafhankelijkheid in 1921, vroegen de Engelsen zich af wat ze met al die Ieren moesten doen.

Zij hadden de verkeerde godsdienst. Ze spraken de verkeerde taal. Maar het grote probleem was dat het er gewoon te veel waren.

De Engelsen hadden sinds koningin Elizabeth een langzame genocide op de Ieren gepleegd, maar de Ieren fokten te snel en waren moeilijk te doden. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan was er een chronisch tekort aan arbeidskrachten (omdat de lokale bevolking onder slavernijomstandigheden te snel uitsterft).

Koning James I telde 1 plus 1 op, en stuurde 2, de Ieren als slaven naar de Nieuwe Wereld.

De eerste geregistreerde verkoop van Ierse slaven vond plaats in 1612, zeven jaar voordat de eerste Afrikaanse slaven in Jamestown aankwamen.

Met ‘the Proclamation of 1625’ door James I werd het officiële beleid dat alle Ierse politieke gevangenen naar West-Indië werden vervoerd en verkocht aan Engelse planters. Al snel waren Ierse slaven de meerderheid van de slaven in de Engelse koloniën.

Irish Slaves Could be beaten to death legally

In 1629 werd een grote groep Ierse mannen en vrouwen naar Guyana gestuurd en in 1632 waren Ieren de belangrijkste slaven die aan Antigua en Montserrat in West-Indië werden verkocht. In 1637 bleek uit een volkstelling dat 69% van de totale bevolking van Montserrat Ierse slaven waren, wat, zo blijkt uit de registers een bron van zorg was voor de Engelse planters. Maar er waren niet genoeg politieke gevangenen om aan de vraag te voldoen, dus elke kleine overtreding leidde tot een transportstraf, en slavenbendes kamden het land uit om genoeg mensen te ontvoeren om hun quota in te vullen.

De slavenjagers waren zo enthousiast dat ze soms niet-Ieren grepen. Op 25 maart 1659 werd in Londen een petitie ontvangen waarin werd beweerd dat 72 Engelsen ten onrechte als slaven werden verkocht in Barbados, samen met 200 Fransen en 7-8.000 Schotten.

Er werden zoveel Ierse slaven naar Barbados gestuurd, tussen 12.000 en 60.000, dat de term “barbadosed” begon te worden gebruikt. Tegen 1630 was Ierland de voornaamste bron van Engelse slavenhandel.

En toen sloeg het noodlot toe.

James I, zoals weergegeven in 1814 door Samuel Woodburn, Wikimedia

Cromwell

Nadat Oliver Cromwell de royalisten in de Engelse Burgeroorlog had verslagen, wendde hij zich tot Ierland, dat zich had aangesloten bij de overwonnen royalisten. Wat er daarna is gebeurd, kan als genocide worden beschouwd.

De hongersnood (veroorzaakt door de Engelse opzettelijke vernietiging van de voedselvoorraden) en de pest die volgden op de bloedbaden van Cromwell hebben de bevolking van Ierland teruggebracht tot ongeveer 40 procent.

Oliver_Cromwell_by_Samuel_Cooper, Wikimedia

En toen werd Cromwell echt vervelend. Iedereen die bij de opstand betrokken was, werd zijn land geconfisqueerd en in West-Indië in slavernij verkocht. Zelfs van katholieke landeigenaren die niet aan de opstand hadden deelgenomen, werd hun land geconfisqueerd.

Het katholicisme werd verboden en katholieke priesters werden geëxecuteerd als ze werden gevonden.

Bovendien beval hij in 1652 de etnische zuivering van Ierland ten oosten van Shannon. Soldaten werden aangemoedigd om Ieren die weigerden te verhuizen, te doden.

De reden waarom Cromwell voor dergelijke meedogenloze tactieken had gekozen, was vanwege de waarde van het Ierse land. Soldaten hadden te horen gekregen dat ze beloond zouden worden met land voor hun diensten aan het leger, terwijl Cromwell soortgelijke beloften had gedaan aan investeerders die uiteindelijk zijn heldendaden in Ierland hadden gefinancierd. Daarom betekende het feit dat [de mensen van] het land niet reageerden op zijn proclamatie dat hij in nog strengere vorm moest reageren. Op 26 juni 1657 werd een wet aangenomen waarin werd verklaard dat iedereen die weigerde te verhuizen naar de opgegeven locatie naar Amerika zou worden gestuurd, terwijl iedereen die al verbannen was maar van plan was terug te keren, met de dood zou worden bedreigd.

In plaats van te proberen de verschrikkingen te beschrijven, zou ik de woorden uit ‘the English State Papers‘ uit 1742 willen gebruiken:

“In het vrijmaken van de grond voor de avonturiers en soldaten (de Engelse kapitalisten van die dag)… Om te worden vervoerd naar Barbados en de Engelse plantages in Amerika. Het was een maatregel die Ierland ten goede kwam, omdat het zo werd bevrijd van een bevolking die de planters zou kunnen lastig vallen; het was een voordeel voor de verwijderde mensen, die zo Engels en Christen zouden kunnen worden … een groot voordeel voor de West-Indische suikerplanters, die mannen en jongens wilden als hun lijfeigenen, en de vrouwen en Ierse meisjes … om hen te vertroosten.”

Ik kan het niet nalaten op te merken dat precies dezelfde taal en logica die werd gebruikt om de slavernij van de zwarten te rechtvaardigen, werd gebruikt om de slavernij van de Ieren te rechtvaardigen.

Het is iets voor degenen die denken dat slavernij gewoon een kwestie van huidskleur was om te overdenken.

Wat de Ierse slaven betreft, richtte Cromwell zich specifiek op Ierse kinderen:

“In de jaren 1650 werden meer dan 100.000 Ierse kinderen tussen 10 en 14 jaar bij hun ouders weggehaald en als slaven verkocht in West-Indië, Virginia en Nieuw Engeland. In dit decennium werden 52.000 Ieren (voornamelijk vrouwen en kinderen) verkocht aan Barbados en Virginia. Nog eens 30.000 Ierse mannen en vrouwen werden vervoerd en verkocht aan de hoogste bieder. In 1656 beval [Oliver] Cromwell dat 2000 Ierse kinderen naar Jamaica zouden worden gebracht en als slaven aan Engelse kolonisten verkocht.

Cromwell’s invloed

Massacre at Drogheda (1649)  Wikimedia

Het feit dat Cromwell het brein was van de overgrote meerderheid van de vooruitgang die Groot-Brittannië in Ierland heeft geboekt, is duidelijk van groot belang. Een van de opmerkelijkste belegeringen van Cromwell’s carrière was de Slag om Drogheda, waarbij ongeveer 3000 Ieren om het leven kwamen. Helaas was dit nog maar het begin van de meedogenloosheid en alle mannen die niet werden gedood, werden onmiddellijk verkocht aan planters in de Barbados. Het werd echter alleen maar erger en het is bekend dat een van zijn meest ‘vruchtbare’ prestaties in deze tijd de verkoop was van 25.000 gevangen Ieren aan planters in St. Kitt in 1650. De meesten zullen zich echter zijn brute minachting voor kinderen herinneren en dat hij in de jaren 1650 de verkoop van meer dan 100.000 Ierse kinderen, waarvan sommige net tien jaar oud waren, organiseerde om aan Amerika te verkopen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hier een diep religieus motief achter zat en dat al deze kinderen uit katholieke gezinnen kwamen – iets waarvan we al hebben vastgesteld dat Cromwell het verafschuwde.

Hoewel velen ervan overtuigd zijn dat veel van de militaire beslissingen van Cromwell bedoeld waren om te proberen de politieke macht te krijgen in het Parlement, zijn er grote delen die puur rond blanke slavernij draaien. Een van de belangrijkste redenen waarom hij in 1651 oorlogen tegen Holland leidde, was het monopoliseren van de slavenhandel, omdat Groot-Brittannië vooral met de Nederlanders concurreerde. De inbeslagname van Jamaica van Spanje in 1655 werd net zo strategisch uitgevoerd en betekende dat de Engelse slavenhandel vanaf dit moment dominant kon worden in Jamaica.

Ontkenning

Om de een of andere reden noemt de geschiedenis deze Ierse slaven graag ‘dienstknechten’. Alsof ze op de een of andere manier beter af waren dan Afrikaanse slaven. Dit kan worden beschouwd als een poging om de geschiedenis van de Ierse slavenhandel te vergoelijken.

Er is sprake van geëngageerde dienstbaarheid als twee partijen een contract voor een beperkte tijd ondertekenen. Dat is niet wat de Ieren vanaf 1625 is overkomen. Ze werden verkocht als slaven, puur en eenvoudig.
In werkelijkheid vonden sommigen ze lager dan de zwarten.

“…de Afrikaanse slavenhandel begon nog maar net in dezelfde periode”, schrijft Martin. “Het is bekend dat Afrikaanse slaven, die niet bezoedeld waren met de vlek van de gehate katholieke theologie en duurder in aanschaf waren, vaak veel beter werden behandeld dan hun Ierse tegenhangers.”

Afrikaanse slaven waren nog relatief nieuw en het was kostbaar om ze over zo’n lange afstand te vervoeren (50 pond aan het eind van de jaren 1600). Ierse slaven daarentegen waren relatief goedkoop (5 pond).

Als een plantagebezitter een Ierse slaaf brandmerkte of doodsloeg, was dat nooit een misdaad. Een dood was een monetaire tegenslag, maar veel goedkoper dan het doden van een duurdere Afrikaan. De Engelse meesters begonnen al snel de Ierse vrouwen te bevruchten voor zowel hun eigen persoonlijke plezier als voor meer winst. Kinderen van slaven waren zelf slaven, waardoor de gratis beroepsbevolking van de meester toenam.

Omdat Ierse slaven zo veel goedkoper waren, werd het verlies van investeringen als gevolg van martelen en doden niet als een effectief afschrikmiddel beschouwd. Dit was ironisch genoeg voor sommigen aanleiding om de invoer van Afrikaanse slaven aan te bevelen om humanitaire redenen.

Kolonel William Brayne schreef aan de Engelse autoriteiten in 1656 en vroeg dringend om de invoer van negerslaven op grond van het feit dat “aangezien de planters veel meer voor hen zouden moeten betalen, ze er belang bij zouden hebben hun levens te sparen, wat voor Ieren niet op ging …. “Van wie velen, beschuldigde hij, werden gedood door overwerk en wrede behandeling. Afrikaanse negers kosten over het algemeen ongeveer 20 tot 50 pond sterling, vergeleken met 900 pond katoen (ongeveer 5 pond sterling) voor een Ier. Ze waren ook duurzamer in het warme klimaat en veroorzaakten minder problemen. De grootste bonus bij de Afrikanen was echter dat ze NIET katholiek waren en dat elke heidense heiden beter was dan een Ierse Papist.

Echt, ik heb daar gezien hoe wreedheid tegen knechten werd gepleegd, zoals ik dacht dat de ene christen de andere niet had kunnen aandoen.
– Richard Ligon, 1657

Het is onmogelijk om het exacte aantal Ieren te schatten dat in deze periode in slavernij is verkocht. Tussen 1651 en 1660 werden er meer Ierse slaven verkocht in de Amerikaanse kolonies dan de gehele vrije bevolking van die kolonies. Feitelijk werden er in de zeventiende eeuw meer Ieren als slaven verkocht dan Afrikanen.

Het typische sterftecijfer op de slavenschepen was ongeveer 37%.

Hoewel het aantal Ieren dat tot slavernij werd veroordeeld in de jaren 1660 aanzienlijk terugliep, kwam er niet zomaar een einde aan.

Na de Slag om de Boyne in 1691 werd er nog een lading Ierse slaven naar de nieuwe wereld gestuurd. Na het mislukken van de Ierse opstand van 1798 waren er tienduizenden Ierse slaven meer.

Ze waren blank en ze waren slaven

Twee jaar geleden weigerde premier Paul Keating van Australië tijdens haar staatsbezoek “fatsoenlijk respect” te tonen voor de Britse koningin Elizabeth II. Terry Dicks, een conservatief lid van het Britse parlement, antwoordde: “Het is een land van ex-gevangenen, dus we moeten niet verbaasd zijn over de onbeleefdheid van hun premier.

Een smet als deze zou ondenkbaar zijn als deze zou worden uitgesproken tegen een andere klasse of ras van mensen behalve de nakomelingen van de blanke slavernij. De opmerking van Dicks is niet alleen beledigend, maar ook onwetend en onjuist. De meeste ‘veroordeelden’ van Australië werden verscheept in slavernij voor zulke ‘misdaden’ zoals het stelen van zeven meter kant, het kappen van bomen op het landgoed van een aristocraat of het stropen van schapen om een hongerende familie te voeden.

De arrogante minachting voor de holocaust die de Britse aristocratie op de blanken van de arme en arbeidersklasse heeft afgevuurd, duurt in onze tijd voort omdat de geschiedenis van dat tijdperk bijna volledig uit ons collectieve geheugen is verdwenen.

Wanneer blanke slavernij wordt erkend als bestaande in Amerika, wordt het bijna altijd aangeduid als tijdelijke “contractuele dienstbaarheid” of als deel van de handel in veroordeelden, die, na de revolutie van 1776, zich concentreerde op Australië in plaats van Amerika. Het aantal ‘veroordeelden’ dat onder de 1723 Waltham Act naar Amerika werd vervoerd, was misschien wel 100.000..

De contractueel bedienden die een nette kleine periode van 4 tot 7 jaar dienden om het zilver en het porselein van de meester op te poetsen om vervolgens hun plaats in te nemen in de koloniale high society, vormden een minuscule fractie van de grote onbezongen honderdduizenden blanke slaven die tot dood werden gewerkt in dit land vanaf de vroege 17de eeuw.

Tot de helft van alle aankomsten in de Amerikaanse koloniën waren blanke slaven en het waren Amerika’s eerste slaven. Deze blanken waren slaven voor het leven, lang voordat zwarten dat ooit waren. Deze slavernij was zelfs erfelijk. Ook blanke kinderen die waren geboren uit blanke slaven waren slaaf.

Op het blok werden blanken geveild met kinderen die werden verkocht en gescheiden van hun ouders en echtgenotes die werden verkocht en gescheiden van hun echtgenoten. Vrije zwarte eigenaars van onroerend goed liepen door de straten van Noord- en Zuid-Amerikaanse steden, terwijl blanke slaven werden verwerkt tot de dood in de suikerfabrieken van Barbados en Jamaica en de plantages van Virginia.

Servants for Sale in 1771

Het politiek correcte establishment heeft de verkeerde benaming van ‘contractuele dienstbaarheid’ gecreëerd om het feit van de blanke slavernij weg te redeneren en te minimaliseren. Maar gebonden blanken in het vroege Amerika noemden zichzelf slaven. Negen-tiende van de blanke slavernij in Amerika werd uitgevoerd zonder enige vorm van loon, maar volgens het zogenaamde “gebruik van het land,” zoals het werd genoemd, dat was levenslange slavernij beheerd door de blanke slavenhandelaren zelf.

In George Sandys-wetten voor Virginia werden blanken “voor altijd” tot slaaf gemaakt. De dienst van blanken gebonden aan Berkeley’s Hundred werd als “eeuwigdurend” beschouwd. Deze accounts zijn weggelaten in veel aangeprezen “standaard naslagwerken” zoals de lachwekkende whitewash van Abbott Emerson Smith., ‘Colonists in Bondage’.

Ik daag elke onderzoeker uit om het 17e eeuwse koloniale Amerika te bestuderen en de documenten, het jargon en de statuten aan weerszijden van de Atlantische Oceaan te bestuderen. Het is wanneer we aan de 18e eeuw komen dat men meer “slavernij” begint tegen te komen op basis van een contract van arbeidsovereenkomst. Maar zelfs in die periode werden Angelsaksen ontvoerd tot zowel slavernij als ‘veroordeelde slavernij’.

In 1855 was Frederic Law Olmsted, de landschapsarchitect die het Central Park van New York ontwierp, op plezierreis in Alabama en zag hij balen katoen van aanzienlijke hoogte in het ruim van een vrachtschip worden gegooid. De mannen die de balen enigszins roekeloos in het ruim gooiden waren Negroes, de mannen in het ruim waren Iers.

Olmsted vroeg een scheepswerknemer hierover. “O,” zei de arbeider, “de negers zijn te veel waard om hier gevaar te lopen; als de paddies overboord worden gegooid of hun rug gebroken wordt, verliest niemand iets”.


Oscar Handlin zegt dat:

“In de eerste drie kwart van de 17e eeuw waren de negers, zelfs in het zuiden, niet talrijk … Ze kwamen in een samenleving waarin een groot deel van de blanke bevolking enigszins onvrij was … De onvrijheid van de negers was niet ongewoon. Deze zwarte nieuwkomers werden, zoals zoveel anderen, geaccepteerd, gekocht en vastgehouden, als soort dienaren.’

Zoveel blanke slaven waren in het bezit van de negers en de Indianen in het zuiden, dat de Virginia Assembly een wet tegen de praktijk goedkeurde !  “Er wordt aangenomen dat geen enkele neger of Indiaan, hoewel gedoopt en genietend van zijn eigen vrijheid, in staat zal zijn tot een dergelijke aankoop van christenen …”.

Christians meant Irish Whites
Statutes of the Virginia Assembly, Vol. 2, pp. 280-81)


Voordat Britse slaven naar de Afrikaanse westkust reisden om zwarte slaven van Afrikaanse stamhoofden te kopen, verkochten ze hun eigen blanke arbeidersklasse in slavernij (‘de overtollige armen’ zoals ze werden genoemd) uit de straten en steden van Engeland. Tienduizenden van deze blanke slaven werden ontvoerd. In feite is de eigenlijke oorsprong van het woord ontvoerd is kid-nabbed, het stelen van blanke kinderen voor slavernij.

Volgens het Engelse woordenboek van de onderwereld is onder het kopje ontvoerder -kidnapper- de volgende definitie te vinden: “Een dief van mensen, b.v. van kinderen, oorspronkelijk bestemd voor de export naar de plantages van Noord-Amerika”.

Het centrum van de handel in kindslaven lag in de havensteden van Groot-Brittannië en Schotland:

Kinderjaagbendes in dienst van lokale kooplieden zwierven door de straten en namen ‘met geweld jongens in beslag die goede slavenarbeiders leken’. Kinderen werden in kuddes door de stad gedreven en opgesloten in schuren voor verzending… Zo flagrant was de praktijk, dat de mensen op het platteland van Aberdeen vermeden hun kinderen mee te nemen naar de stad uit angst dat ze gestolen zouden worden; en zo wijdverspreid was de heimelijke samenwerking van handelaren, verladers, leveranciers en zelfs magistraten dat de man die het blootstelde werd gedwongen om de stad te ontvluchten. (Van der Zee, Omheind, blz. 210).

Onder blanke slaven die naar de koloniën werden vervoerd, vond in de 17e en 18e eeuw een duizelingwekkend verlies aan mensenlevens plaats. Tijdens de reis naar Amerika was het gebruikelijk om de blanke slaven onder het dek te houden gedurende de hele reis van negen tot twaalf weken. Een blanke slaaf zou worden opgesloten in een gat van niet meer dan zestien meter lang, geketend met 50 andere mannen aan een plank, met hangsloten om hun nek. De weken van opsluiting onder dek in het verstikkende ruim van het schip leidden vaak tot uitbraken van besmettelijke ziekten die door de “lading” blanke “vracht” zouden zwiepen die in de kooien van het schip was vastgeketend.

Schepen die blanke slaven naar Amerika vervoerden, verloren vaak de helft van hun slaven. Volgens historicus Sharon V. Salinger “Blijkt uit verspreide gegevens dat de sterfte voor [blanke] slaven op bepaalde momenten gelijk was aan die voor [zwarte] slaven in de ‘middenpassage’ en in andere periodes zelfs hoger was dan het sterftecijfer voor [zwarte] slaven”. Salinger rapporteert een sterftecijfer van tien tot twintig procent over de gehele 18e eeuw voor zwarte slaven aan boord van schepen die op weg zijn naar Amerika, vergeleken met een sterftecijfer van 25 procent voor blanke slaven die op weg zijn naar Amerika.

Foster R. Dulles schrijvend in ‘Labor in America: A History’, stelt dat blanke slaven, of het nu veroordeelden, kinderen ‘gevonden’ op het platteland of politieke gevangenen waren, ‘ongemakken en lijden hebben ondervonden tijdens hun reis over de Atlantische Oceaan, dat parallel liep aan de wrede ontberingen die negers hebben ondergaan op de beruchte ‘Middenpassage’.

Dulles zegt dat de blanken “zonder onderscheid aan boord van de blanke slavenschepen werden gedreven”, vaak wel 300 passagiers op kleine schepen van niet meer dan 200 ton, last-overladen, onhygiënisch … Het sterftecijfer was soms zo hoog als 50% en jonge kinderen overleefden zelden de gruwelen van een reis die ergens van zeven tot twaalf weken zou kunnen duren.”

Onafhankelijk onderzoeker A.B. Ellis schrijft in ‘the Argosy’ over het vervoer van blanke slaven: “De menselijke lading, van wie velen nog steeds gekweld werden door niet geheelde wonden, kon niet allemaal tegelijk liggen zonder op elkaar te liggen. Ze mochten nooit aan dek te gaan. De luikopening werd voortdurend bewaakt door schildwachten bewapend met haken en donderbussen. In de kerkers daaronder was duisternis, stank, klaagzang, ziekte en dood.

Illustratie uit ‘They were white and they were slaves’

Marcus Jernegan beschrijft de hebzucht van de schippers die geleid heeft tot een verschrikkelijk verlies aan mensenlevens van naar Amerika vervoerde blanke slaven:

Een gemiddelde lading was driehonderd, maar de schipper stopte soms wel zeshonderd mensen in een klein schip om meer winst te maken… De sterfte onder zulke omstandigheden was enorm, soms meer dan de helft…Mittelberger (een ooggetuige) zegt dat hij tweeëndertig kinderen in de oceaan gegooid zag worden tijdens één reis.

De handelsondernemingen, als importeurs van (blanke) knechten, waren niet al te voorzichtig met hun behandeling, aangezien het belangrijkste doel van de transactie was om schepen naar South Carolina te brengen die lokale producten terug konden brengen naar Europa. Bijgevolg leden de Ieren en anderen vreselijk.

“Het was bijna alsof de Britse kooplieden hun schepen van de Afrikaanse kust naar de Ierse kust hadden omgeleid, waarbij de blanke slaven op vrijwel dezelfde manier overkwamen als de Afrikaanse slaven.” (Warren B. Smith, White Servitude in Colonial South Carolina).

Een onderzoek naar de ‘midden passage’ van blanke slaven was opgenomen in een parlementaire petitie van 1659. Het rapport meldde dat blanke slaven gedurende twee weken onder het dek waren opgesloten terwijl het slavenschip nog steeds in de haven was. Eenmaal onderweg waren ze “helemaal opgesloten onder dek … tussen de paarden.” Ze waren geketend van hun benen tot aan hun nek.

De academici die erop staan dat slavernij een exclusief zwarte raciale conditie is, vergeten of verzwijgen bewust dat het woord slaaf oorspronkelijk een verwijzing was naar blanken van Oost-Europese oorsprong – “Slavs”.

Bovendien, in de 18e eeuw in Groot-Brittannië en Amerika, bracht de industriële revolutie het fabriekssysteem voort, waarvan de eerste arbeiders ellendig werden onderdrukt. Blanke kinderen vanaf zes jaar oud. Ze werden zestien uur per dag opgesloten in de fabrieken en vermorzeld door de primitieve machinerie. Handen en armen werden regelmatig in stukken gereten. Kleine meisjes hadden vaak hun haar gevangen in de machine en werden gescalpeerd van hun voorhoofd naar de achterkant van hun nek.

Blanke kinderen die in de fabrieken gewond en verlamd raakten, bleken zonder schadevergoeding van welke aard dan ook te worden vrijgelaten en moesten sterven aan hun verwondingen. Kinderen die te laat naar hun werk kwamen of die in slaap vielen, werden met ijzeren staven geslagen. Om te voorkomen dat we ons voorstellen dat deze verschrikkingen beperkt waren tot alleen de beginjaren van de industriële revolutie, waren blanke kinderen van acht en tien jaar oud in heel Amerika hard aan het werk in miserabele fabrieken en mijnen tot 1920.

Vanwege de hiërarchieprostitutie, domheid en lafheid van Amerikaanse leraren en het onderwijssysteem, wordt de blanke jeugd geleerd dat de zwarte slaven, de Mexicanen en de Chinese koelies dit land bouwden terwijl de overgrote meerderheid van de blanken met een zweep over hen heerste.

Het gedocumenteerde vertelt echter een heel ander verhaal. Toen blank Congresslid David Wilmot de ‘Wilmot Proviso’ schreef om zwarte slaven uit het Amerikaanse Westen te houden, deed hij dat, om die enorme uitgestrektheid van grondgebied te behouden voor ‘de zonen van zwoegen, mijn eigen ras en kleur’.

Dit is precies wat de meeste blanke mensen in Amerika waren, “zonen van zwoegen”, die rugbrekende arbeid verrichten zoals weinigen van ons vandaag kunnen voorstellen. Ze hadden geen paternalistisch welzijnssysteem; geen Freedman’s Bureau om ze met zoete platitudes te verwennen; geen leger van bloedende harten om zich zorgen te maken over hun ontberingen. Deze blanken waren de inwisselbare frontlijn soldaten in de uitbreiding van ‘the American frontier’. Ze wonnen het land, kapten de bomen, rooiden en plantten het land.

De rijke, ontwikkelde blanke elite in Amerika zijn de zieke erfgenamen van wat Charles Dickens in Bleak House ‘telescopische filantropie’ noemde: de zorg voor de toestand van verre volken, terwijl de benarde situatie van verwanten in de eigen achtertuin wordt genegeerd.

Vandaag de dag zijn veel van wat we zien op “Turner Television” en Pat Robertson’s verkeerd vernoemde “Family Channel” tv-films die zwarten in kettingen afbeelden, zwarten die worden geslagen, zwarten die worden onderdrukt. Nergens is een filmische kroniek te vinden van de blanken die in de blanke slavernij werden geslagen en gedood. Vier vijfde van de blanke slaven die naar de Britse suikerkolonies in West-Indië werden gestuurd, overleefde hun eerste jaar niet.

Soldaten in de Amerikaanse revolutie en matrozen gerekruteerd door de Amerikaanse marine ontvingen meer dan tweehonderd zweepslagen voor kleine overtredingen. Maar geen enkel tv-programma tilt het hemd van deze blanke slachtoffers op om de littekens op hun rug te onthullen.

Het establishment weent liever over de arme vervolgde negers, maar laat de blanke arbeidersklasse “rednecks” en “crackers” (deze beide termen van spot zijn eerst toegepast op blanke slaven).

Er is weinig veranderd sinds het begin van de 19e eeuw toen de mannen van eigendom en stand van het Engelse parlement de zwarte slavernij in het hele rijk verboden. Terwijl dit Parlement in zitting was om deze wet uit te voeren, werden haveloze vijfjarige blanke weesjongens, geslagen, uitgehongerd en geschopt, gedwongen de schoorstenen van het Engelse parlement in te klimmen en schoon te maken. Soms stortte het schoorsteenmetselwerk in op deze jongens. Andere keren stikken ze een akelige dood in de smalle rookkanalen.

Lang nadat zwarten in het hele Britse Rijk vrij waren, weigerde het Britse Hogerhuis om schoorsteenvegen door blanke kinderen jonger dan tien jaar af te schaffen. De heren voerden aan dat dit een inbreuk zou vormen op “eigendomsrechten”. De levens van de blanke kinderen waren niets waard en werden niet beschouwd als een onderwerp van humanitaire zorg.

De kroniek van de blanke slavernij in Amerika ligt op een stoffige plank in de donkerste hoek van de onderdrukte Amerikaanse geschiedenis. Mocht de waarheid over dat tijdperk ooit in het publieke bewustzijn van de Amerikanen naar voren komen, dan zal de hele basis voor de zwendel van “positieve discriminatie”, “minderheden tegemoetkomingen” en “herstelbetalingen aan Afro-Amerikanen” worden weggevaagd. Het is een feit dat de blanke werkende mensen van dit land niemand schuldig zijn. Zij zijn zelf de afstammelingen, zoals Congreslid Wilmot zo treffend zei, van “de zonen van zwoegen.”

Er zal alleen raciale vrede zijn als kennis van radicale historische waarheden wijdverspreid is en beide partijen onderhandelen vanuit krachtposities en niet vanuit fantasieën over de schuld van de blanke arbeidersklasse en de uniciteit van zwart leed.

Laat het gezegd worden, in veel gevallen hadden zwarten in de slavernij het beter dan arme blanken in het vooroorlogse zuiden. Daarom was er zo’n sterke weerstand tegen de Confederatie in de arme gebieden in het bergachtige zuiden, zoals Winston County in Alabama en the Beech mountains van North Carolina. Die arme blanken konden zich niet voorstellen waarom een blanke arbeider zou willen sterven voor de slaven-eigenaar plutocratie die vaker wel dan niet, betere zorg en aandacht gaf aan hun zwarte slaven dan ze deden aan de vrije blanke arbeid die ze verachtten als “afval”.

Tot op de dag van vandaag verloochent de heersende klasse de blanke armen en betuttelt ze zwarten.

Als dit vanuit het pathologische oogpunt van het marxisme of het kosmopolitisch liberalisme bewonderenswaardig lijkt, zouden de “begunstigden” van de “achting” van de heersende klasse uit de Zwarte en Derde Wereld zich moeten afvragen wat voor “vrienden” ze eigenlijk hebben.

De Bijbel verklaart dat de man die niet voor zijn eigen gezin zorgt, ‘erger is dan een ongelovige’. Dit geldt ook voor iemands rassen. De man die zijn eigen kinderen verwaarloost om voor de jouwe te zorgen, heeft geen liefde voor beide.

Witte, haatzaaiende liberalen en hebzuchtige conservatieven die beweren te zorgen voor de “burgerrechten” van mensen uit de Zwarte en Derde Wereld, gooien de arbeidersklasse van hun eigen volk op de vuilnisbelt van de geschiedenis. Wanneer zij met hen klaar zijn zullen de anderen aan de beurt zijn.

Degenen die eerst voor hun eigen soort (‘kind’) zorgen, beoefenen geen “haat”, maar vriendelijkheid (‘kindness’), wat de kern van het woord is.


Bronnen:

The Irish Slave Trade- White Cargo (*)

“A CURSE UPON YOU OLIVER CROMWELL…”- PROTEST THE LONDON CROMWELL CELEBRATION (*)

Almost One Million Irish Slaves At Risk Of Being Scrubbed From History (*)

“They Were White and They Were Slaves” (PDF)

Race and History Forum (*)

Irish Central (*)

Whites in Servitude in Early America and Industrial Britain (*)

England’s Irish Slaves (*)

Cromwellian conquest of Ireland (*)

Here is a list of some of the British and a few of the Irish who were shipped to the US and Caribbean (Bermuda and Barbados) between 1600 and 1700 (*)

Children as Chimney Sweeps in England – A Terrible Chapter in History (*)

Chimney Sweeps – Apprenticships could be honorable agreements, but too many apprentice chimney sweeps were treated as slaves (*)

Why food was exported from Ireland as thousands starved (*)

Irish Slavery (*)

The Untold History of the Enslavement of Whites in Early America (*)

“A CURSE UPON YOU OLIVER CROMWELL…”- PROTEST THE LONDON CROMWELL CELEBRATION (*) :

Have you ever walked the lonesome hills
And heard the curlews cry
Or seen the raven black as night
Upon a windswept sky
To walk the purple heather
And hear the westwind cry
To know that’s where the rapparee must die

Since Cromwell pushed us westward
To live our lowly lives
There’s some of us have deemed to fight
From Tipperary mountains high
Noble men with wills of iron
Who are not afraid to die
Who’ll fight with gaelic honour held on high

A curse upon you Oliver Cromwell
You who raped our Motherland
I hope you’re rotting down in hell
For the horrors that you sent
To our misfortunate forefathers
Whom you robbed of their birthright
“To hell or Connaught” may you burn in hell tonight

Of one such man I’d like to speak
A rapparee by name and deed
His family dispossessed and slaughtered
They put a price upon his head
His name is know in song and story
His deeds are legends still
And murdered for blood money
Was young Ned of the hill

You have robbed our homes and fortunes
Even drove us from our land
You tried to break our spirit
But you’ll never understand
The love of dear old Ireland
That will forge and iron will
As long as there are gallant men
Like young Ned of the hill

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.176 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

25 Comments on Blanke slaven bouwden Amerika

 1. Wachteres // augustus 13, 2018 om 21:11 //

  Obama vertelde ons dat de moslims Amerika hebben opgebpuwd.

  Interessant artikel!

  Liked by 2 people

 2. Ach, we zijn allemaal slaven hier die in de waan verkeren vrij mens te zijn.

  Liked by 1 persoon

 3. Von Puffelen // augustus 14, 2018 om 00:16 //

  “Perditorus Rex: A Blueprint for the New American Colonies”
  Wat we nu zien om ons heen is een herhaling van een herhaling maar blijkt nog steeds te werken.
  “Step Four: Flood the New World With Subservient Roman Catholics”
  https://dublinsmick.wordpress.com/2015/11/09/can-the-jesuits-be-slowed-up/

  Liked by 1 persoon

 4. Tijl Uylenspiegel // augustus 14, 2018 om 00:50 //

  Leuk om kennis te nemen van zo’n onbekend stuk geschiedenis. Op school leerden wij nog dat Australië in eerste instantie een strafkolonie was waar zwaar gestraften naartoe werden gezonden, in je onschuld dacht je dan automatisch dat het om zware criminelen ging. Dat blijkt dus duidelijk anders te liggen.
  Ook bijzonder is dat hoe meer je over de Europese geschiedenis leert hoe meer je erachter komt dat de Britten toch wel een heel duister en zeer gewelddadig verleden hebben.
  Dat bleek mij al toen ik wat meer las over de Boerenoorlog in Zuid-Afrika waar de Engelsen trouwens de uitvinders waren van concentratiekampen waar de kinderen en vrouwen van de Boeren gevangen werden gehouden om zo het verzet van de Boeren te breken.
  Ook in India hebben ze aardig huis gehouden, dat vertelden ze er niet bij in de komische serie “It Ain’t Half Hot Mum bij ons bekend als “Oh moeder wat is het heet”.
  Overigens is de hele geschiedenis van Europa veel gewelddadiger en wreder dan wij ons kunnen voorstellen, tot mijn grote schande ben ik als Hagenaar/Hagenees pas op latere leeftijd voor het eerst naar de Gevangen Poort geweest en heb daar een flink aantal onrustige nachten aan overgehouden.
  Het is moeilijk je daar vandaag de dag een voorstelling van te maken. Kennelijk heb ik nog een “teer zieltje” want ik kon er slecht tegen te zien wat men elkaar vroeger om het minste of geringste aandeed.

  Like

 5. Republikein // augustus 14, 2018 om 00:53 //

  Eigenlijk is er sindsdien niet veel veranderd.

  Like

 6. @Tijl Uylenspiegel // augustus 14, 2018 om 00:50

  Bij mijn zoektocht naar plaatjes, die erg moeilijk te vinden waren, heb ik wat meer gelezen dan wat ik als bronnen aanhaal. Wat die Engelsen in Ierland geflikt hebben valt met geen pen te beschrijven. Die hebben eeuwenlang geprobeerd al die Ieren uit te roeien en kwamen er een paar keer behoorlijk dicht bij. Als ik die Ieren was had ik 100 IRA-s op hun dak gestuurd.

  Maar om jou even te pesten, weet je wie die financiers van Cromwell waren ? 😛
  (ik heb het maar weggelaten dit keer, ik zag het per toeval, het ging me alleen om de blanke slavernij)

  Like

 7. Tijl Uylenspiegel // augustus 14, 2018 om 01:53 //

  Nou goed, dan mag ik ook even terug pesten, de foto of het onderschrift boven je artikel klopt niet, fotografie is pas in 1826 uitgevonden.
  Ik had het al eerder gezien maar vond het lullig om te melden onder een verder interessant artikel 🙂

  Liked by 1 persoon

 8. Was me ook al opgevallen. gecopy-paste uit een van die bronnen.

  Like

 9. Zo, aangepast want was inderdaad irritant.

  Like

 10. Liep per toeval ook weer tegen een hoop info op wie de slavenhandelaren waren. Zoveel dat ik wel eerst een tijdje bezig ben met het te ordenen, maar je houdt het artikel te goed 😉

  Like

 11. Tijl Uylenspiegel // augustus 14, 2018 om 02:17 //

  Nou ik vond het niet zo zeer irritant maar toen ik het zag dacht ik iets in de trant van “hadden ze toen al camera’s ?”
  Ik heb zo’n flauw vermoeden wie de handelaren waren want ja wie waren naast de Nederlanders nou zo bekend/berucht om hun handelsgeest ?

  Liked by 1 persoon

 12. Republikein // augustus 14, 2018 om 03:00 //

  Brit schijnt ook een ander woord voor slaaf te zijn, frappant.

  Like

 13. Tijl Uylenspiegel // augustus 14, 2018 om 00:50
  Ook in India hebben ze aardig huis gehouden,
  ————-

  Die verdomde Engelsen (er zijn betere artikelen, maar ik ben met iets anders bezig en je hebt zelf ook google duckduckgo)

  http://transmissionsmedia.com/the-rothschild-colonization-of-india/

  Liked by 1 persoon

 14. Zuid-Afrika vind je zelf wel toch. Weet je wie de EFF financiert ? (dat is die partij van land appropriation without compensation)

  Like

 15. Dank je wel, Fub, voor dit indrukwekkende stuk geschiedenis.
  Het heeft mij erg aangegrepen.

  Liked by 1 persoon

 16. Sommige zaken waren mij bekend, maar geweldig artikel. Voor een kleine aanvulling: Griendsveen, een turfstekers gebied gerund door ene mastschappij was tot begin 1900 ook een slavernij kolonie, waarbij arbeiders woonden in de huur huisjes van de kolonie, hun loon in waardetekens kregen en enkel bij de winkel van de kolonie konden kopen, en in geval ze tekort kwamen enig “krediet” kregen. Het is natuurlijk logisch dat ze dieper in de schulden kwamen naar mate ze langer werkten, het word niet zo genoemd maar deze mensen zaten gevangen, want het weggaan met schulden was strafbaar. En schulden kregen ze.

  Het laatst bekende geval van slavernij dat ik ken stamt uit de jaren 70, toen mijn vader voor een Amerikaanse mutlinational werkte. Dit bedrijf had voor de werknemers hypotheken en goede lonen, maar wie eenmaal een hypotheek afsloot bij het bedrijf werd daarna als eigendom gebruikt, en onbetaald overwerk was normaal, anders was je niet gemotiveerd…..het gebuerd nog steeds op vele plekken, secretaresses of ander vrouwelijk personeel die van de baas een appartementje krijgen of een huur tegemoetkoming…en dan klem komen tussen alles verliezen of de pik van de baas afpoetsen.

  Slavernij komt er weer aan, in de vorm van werk aan nemen zonder CAO, simpelweg omdat die is afgeschaft maar het UWV eist dat iemand werkt en de sociale dienst niet meer betaald, die hebben immers veel nieuwe monden om te voeden. En sinds de vakbonden gekocht en ingepakt zijn is de arbeider nergens meer. Net als met politek heeft een orgaan de oppositie ingenomen maar is feitelijk onder controle van de tegenpartij. Probeer maar eens iets nieuws op te zetten terwijl je al een grote concurrent hebt….ook dat is slavernij….

  Liked by 3 people

 17. Republikein // augustus 15, 2018 om 06:17 //

  We zijn geboren slaven, de meeste mensen hebben dat niet door.

  Liked by 1 persoon

 18. Von Puffelen // augustus 15, 2018 om 13:15 //

  Wij worden vrij geboren maar die vrijheid duurt hooguit een dag.
  Vervolgens moet er verplicht aangifte worden gedaan van je tewaterlating (dat is het echt) en vanaf dat moment ben je slaaf.

  Liked by 1 persoon

 19. Dat er een behoorlijk aantal Ieren in Amerika zijn dat wist ik.
  Dat de meeste van hun voorouders verscheept zijn onder het mom van criminelen wist ik ook.
  Ook veel kinderen(‘dieven’) werden verscheept op de lagere school werd ons uitgelegd dat het in die tijd erg makkelijk ging, er was hongersnood en als je als kind een appel of een ui pikte werd je daarvoor veroordeeld tot dwangarbeid en verscheept naar de nieuwe landen/koloniën en niet ongebruikelijk met je hele familie.
  Dat het gros daarvan Ieren waren is me toen ontgaan/vergeten of het is er nooit bij verteld.
  Heb dit stuk met aandacht en ‘plezier’ gelezen veel info en onderzoeks werk ,bedankt daarvoor.

  Ps:Dit geld ook voor Australië ik heb de muurtjes(overblijfsels uit die tijd) gezien van keien kilometers lang uitgehouwen en gestapeld door gevangenen die toen der tijd dwangarbeid verrichtten.

  Liked by 1 persoon

 20. Tijl Uylenspiegel // augustus 14, 2018 om 00:50
  Ook bijzonder is dat hoe meer je over de Europese geschiedenis leert hoe meer je erachter komt dat de Britten toch wel een heel duister en zeer gewelddadig verleden hebben.
  Dat bleek mij al toen ik wat meer las over de Boerenoorlog in Zuid-Afrika waar de Engelsen trouwens de uitvinders waren van concentratiekampen waar de kinderen en vrouwen van de Boeren gevangen werden gehouden om zo het verzet van de Boeren te breken.
  ————

  Ik kondigde het al aan, maar hier heb je het verhaal:

  https://fenixx.org/2018/08/19/de-holocaust-hypocrisie-van-het-britse-rijk-de-schokkende-realiteit-van-de-geschroeide-aarde-tactiek-tijdens-de-2e-anglo-boerenoorlog/

  Het is bijna een wetmatigheid dat als zwarten zich verzetten tegen blanken, dat ze dat niet zelf georganiseerd hebben.

  Altijd zitter er de Onnoembaren achter als zwarten tegen blanken vechten, omdat ze zelf te stom zijn omdat effectief te doen.

  Mijn zwarte repatriërings-apologeet held Marcus Garvey schrok zich de tering:

  Zonder de leiding van de Joden zou de NAACP nooit zijn opgericht, en tot 1975 was elk van zijn presidenten een Jood. Prof. MacDonald meldt dat in 1917, toen de zwarte separatist Marcus Garvey het NAACP-hoofdkwartier bezocht, hij zoveel blanke gezichten zag dat hij naar buiten stormde en klaagde dat het een blanke organisatie was (5. (Garvey was zich niet bewust van het verschil tussen blanken en Joden)

  En kijk ook eens wie er heden ten dage de directeur is van de SPLC.

  Like

 21. Tijl Uylenspiegel // oktober 3, 2018 om 15:29 //

  Mensen van joodse origine zullen zich waarschijnlijk eerder dan anderen een zekere verbondenheid voelen met bevolkingsgroepen die gediscrimineerd worden Fub.
  Zo gek is dat niet als je deel uitmaakt van een groep die vele eeuwen is gediscrimineerd, uitgesloten en vervolgd.
  Vergeet niet dat de oprichting van de NAACP plaatsvond in 1905, discriminatie was met name in de Zuidelijke staten heel ‘normaal’. Het duurde zelfs tot 1955 voordat Rosa Parks het aandurfde om te weigeren om in een bus in Montgomery, Alabama haar zitplaats af te staan aan een blanke mede-passagier.

  Vermeldenswaard in deze is ook dat er na de oprichting aan zestig vooraanstaande blanken werd gevraagd zich aan te sluiten en dat was mede om kapitaal te verwerven.Daar zullen ongetwijfeld joden tussen gezeten hebben.

  Zelfs vandaag de dag is de discriminatie van negers en joden nog schering en inslag in het Zuiden, er was een uitzending van Fifth Gear waarin ze op de hun bekende manier in oude aftandse auto’s door Amerika reden, dat ging goed totdat ze er eentje roze verfden en er wat homo en negerdingen op schreven, binnen ja en nee moesten ze letterlijk vluchten want van alle kanten werden er rednecks opgetrommeld. Complete knokploegen verschenen in pick-ups, gewapend en wel.

  Natuurlijk zijn de beelden van zwarten in hun getto’s die letterlijk alles doen wat god heeft verboden iedereen bekend, ze zijn net als hier de Marokkanen sterk oververtegenwoordigd in alle vormen van criminaliteit maar het valt aan de anders kant ook voor goedwillende zwarten niet mee zich te verheffen boven dit gepeupel en deze discriminatie gaat vele malen verder dan wij ons hier kunnen voorstellen.

  Voorbeeld;
  De paardenrennen zijn in Amerika zeer populair en een heuse industrie waar onwaarschijnlijk veel geld in omgaat, zwarte jockeys en staljongens zijn er wel maar zwarte trainers niet of nauwelijks en die er zijn hebben nagenoeg uitsluitend paarden van zwarten in training want geen blanke haalt het in zijn hersens een zwarte trainer te nemen.

  Like

 22. “dat ging goed totdat ze er eentje roze verfden en er wat homo en negerdingen op schreven”

  Je vertelt weer eens een half verhaal met verzinsels.
  Hammond had een pickup met homoseksuele kreten. Clarkson had op zijn auto ‘Country and Western is Rubbish’ en op May’s auto ‘Hillary for President, ‘NASCAR sucks’ en ‘I’m bi’.
  Op geen van de auto’s een verwijzing naar negers. En volgens mij is dit net zo dom en gevaarlijk als in Israël rondrijden met een auto volgeklied met ‘Hitler was een held’ of ‘de Holocaust bestaat niet’.
  Een duidelijk gevalletje van uitlokken en om moeilijkheden vragen. Alles voor de kijkcijfers.

  Like

 23. Tijl Uylenspiegel // oktober 3, 2018 om 16:36 //

  Je zou zomaar gelijk kunnen hebben Rommel, het was dan ook alweer een hele tijd geleden dat ik die uitzending zag, maar zo stond het mij voor de geest.
  Ook ik sla weleens de plank mis (en daar zul jij het wel van harte mee eens zijn veronderstel ik 😀 )

  Like

 24. Weleens de plank mis?
  Je hamert er constant naast.

  Like

 25. Wat een verbazingwekkend en goed artikel. Ik had werkelijk geen FLAUW idee. Hoe bestaat het dat wij hier op school niets over leren??? Wie sturen dit achterhouden van voor ons blanke europeanen belangrijke informatie nu eigenlijk aan? Want dit moeten we gewoon toch weten. Wat ons allemaal wel voor flauwekul wordt wijsgemaakt op scholen en door de media, en aangedaan door de roverheid, terwijl wat er écht gebeurt en gebeurd is wordt verzwegen: wie zitten hier nu achter? ik ben blij dat er mensen zijn als Fubar die dit kunnen en willen doen. TOP.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s