Nieuw

We bevinden ons midden in de derde en verreweg meest succesvolle golf van islamitische aanvallen op Europa

Met de hulp van machtige Europese en mondiale krachten is het de islam gelukt een tot dusverre in zijn geschiedenis ongeëvenaarde invasie van een heel continent te bewerkstelligen.

Door: Michael Mannheimer – Vertaling: ‘Rommel’

De vijand van de inheemse Europeanen lijkt overweldigend te zijn.

Minstens vijftien organisaties in de wereld, met tot hun beschikking fondsen die machtiger zijn dan dat de meeste landen in de wereld tot hun beschikking hebben, zijn begonnen met de vernietiging van Europa.

Hun voornaamste instrument is het migratiewapen, hun moreel-hypocriete drijfveer is de vermeende plicht om mensen op te nemen die door oorlogen en ellende worden geteisterd.

Ze verzwijgen echter het ‘waarom’ van de nobele hoofdverantwoordelijken voor het bepleiten en versnellen van massale immigratie:

 • het Vaticaan,
 • de Verenigde Staten,
 • Israël,
 • de islamitische staten

die zelf geen vluchtelingen of slechts een onbeduidend aantal vluchtelingen opnemen.

De reden is duidelijk: het gaat om de vernietiging van Europa als belangrijkste economische en wetenschappelijke concurrent van de VS – en het gaat om de vernietiging van het christendom in Europa vanuit het oogpunt van de socialisten, de orthodoxe joden en de islam.

Zo zijn verschillende machtige transnationale organisaties, vaak wederzijds bestrijdende krachtige transnationale organisaties bij elkaar gekomen en hebben ze één doel gemeen:

De vernietiging van het meest briljante continent die de wereldgeschiedenis heeft voortgebracht.

De motieven zijn – zoals ik al zei – religieus, competitief, maar ook puur op macht gebaseerd. De collaborateurs van vandaag zullen elkaar in de toekomst in ieder geval als dodelijke vijanden tegemoet treden als het gaat om wie de baas zal zijn in een ontredderd Europa.

De VS verheft de aanspraak op Europa, de socialisten ook en vooral de islam wil Europa (de “Gouden Appel”) bezitten, nadat hij het tijdens zijn 550-jarige bezetting van de helft van Europa onder de Osmanen probeerde te grijpen – en drie keer voor Wenen werd gestopt.

In deze 550 jaar bezetting van grote delen van Europa voerde de islam in totaal 170 jaar onafgebroken oorlog tegen de christelijke landen.

Vrijwel niemand weet van de zeeslag tussen de christelijke en de Osmaanse vloot in de Golf van Lepanto (tegenwoordig de Golf van Korinthe), die, als de Turken hadden gewonnen, het eind van Europa zou hebben ingeleid.

De zeeslag van Lepanto vond plaats op 7 oktober 1571 in de Ionische Zee voor de ingang van de Golf van Patras bij Lepanto (Griekse Nafpaktos) in het huidige Griekenland.

De christelijke mediterrane machten, georganiseerd onder paus Pius V, met Spanje aan het hoofd, behaalde een verrassende overwinning op het Osmaanse Rijk.

De opperbevelhebber aan de kant van de Heilige Liga van 1571 was Don Juan de Austria, aan de Osmaanse kant Kaptan-ı Derya Ali Pasha, die in de strijd om het leven kwam. Het is de zeeslag met de meeste slachtoffers in één dag.

De verovering van het toenmalige Venetiaanse eiland Cyprus door de Osmanen onder Piyale Pasha en Lala Kara Mustafa Pasha kort daarvoor, op 1 augustus 1571, was voor de christelijke machten de gelegenheid om een directe confrontatie met de Osmaanse vloot aan te gaan.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis zijn de Republiek Venetië en Spanje overeengekomen een gezamenlijke vloot naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee te sturen.

In 1571 bestond de Osmaanse oorlogsvloot uit 500-600 galeien met een bemanning van meer dan 150.000 man.

[Klaus Kreiser: Der Osmanische Staat 1300–1922. 2., aktualisierte Auflage. Oldenbourg, München 2008, ISBN 978-3-486-58588-9, S. 62 blz. 62].

Vergeten is ook de heldhaftige weerstand van Malta tegen zijn meerjarige belegering van het kleine eiland door een gigantische armada-vloot van de Ottomanen – die in het voordeel van Malta eindigde.

De belegering van Malta door een Ottomaans leger begon met de eerste waarneming van de Turkse vloot voor de kust van Malta op 18 mei 1565, met de ontscheping van de troepen pas op 19 mei, terwijl de feitelijke belegering van de muren van Malta pas op 24 mei begon. De invasie duurde tot de terugtrekking van de troepen op 8 september (Geboorte van Maria) in 1565, toen het eiland verdedigd door de Orde van Malta in staat was om zich te doen gelden tegen de invallers.

De Osmaanse vloot onder bevel van groot Admiraal Piale Pasha was enorm; zo’n 130 galeien en daarnaast een groot aantal andere oorlogs- en transportschepen, in totaal meer dan 200, werden ingezet voor het leger van zo’n 40.000 man onder bevel van Mustafa Pasha. De Osmaanse vloot verliet Istanbul (Constantinopel) op 1 april 1565 en werd voor het eerst waargenomen voor de kust van Malta op 18 mei 1565. Pas op 2 juni arriveerde de beruchte piraat Turgut Reis (Dragut), de Bey of Tripoli, met een kleine vloot in Malta; sultan Suleyman had Piale Pasha en Mustafa Pasha opgedragen om Turgut te beschouwen als “vader” (d.w.z. opperbevelhebber) van de hele operatie.

Naast 750 ridders kon de Maltese Orde ongeveer 8000 Maltese Maltese strijders en ongeveer 600 Spaanse huurlingen verzamelen, die allemaal onder het bevel stonden van grootmeester Jean Parisot de la Valette. De ridders waren goed voor de verdediging van hun forten en hadden zowel de Spaanse onderkoning van Sicilië als koning Filips II van Spanje om bijstand verzocht, alsmede hun commandanten buiten Malta. Het versterkte deel van de Grote Haven aan de noordoostkust van Malta omvatte de parallelle landtongen van Senglea en ten noorden daarvan Birgu, waarvan de uiteinden door een grote keten met elkaar waren verbonden om de toegang tot vijandelijke schepen te blokkeren. Er werd een tijdelijke brug gebouwd tussen de twee schiereilanden aan de zuidkant van de Grote Haven, terwijl in het ondiepe water ten westen van Sengleas een palissade van puntige houten palen was om te voorkomen dat vijandelijke troepen zouden landen. 

Bovenaan Birgus stond de grote oude vesting van St. Angelo, het hoofdkwartier van de Ridders van de Orde, terwijl aan de voet van het schiereiland Senglea Fort St. Michael lag. Ten noordoosten van de haven, op de kopakker van Monte Sciberra, lag Fort St. Elmo, dat werd gebouwd als een voorpost om de Grote Haven en de ingang van de noordelijke haven van Marsamxett (ook wel Marsamuscetto genoemd) te beveiligen.

Sultan Süleyman de Magnifieke dreef de uitbreiding van het Osmaanse Rijk zo ver dat hij het hele oostelijke Middellandse Zeegebied veroverde en, na de verovering van Hongarije in 1529, de poorten van Wenen bereikte (zie Eerste belegering van de Turken in Wenen)…

Een bijzondere bedreiging voor de christelijke landen van het westelijke Middellandse Zeegebied was de vloot van de Turkse Beylerbey van Noord-Afrika Khayr ad Din “Barbarossa” (+ 1546), die voornamelijk vanuit Algiers opereerde. De bouw van een nieuwe operationele basis voor de galeien van de Orde in Malta, de best beschermde en grootste natuurlijke haven in de Middellandse Zee, belemmerde en bedreigde Osmaanse activiteiten op zee.

De Osmanen en hun bondgenoten waren al sinds 1540 zeer actief in het westelijke Middellandse Zeegebied.

Khayr ad Din plunderde de Catalaanse kust met zijn vloot in 1542, veroverde Nice in 1543 in alliantie met Frankrijk en plunderde langs de Italiaanse kust in 1544. Tripoli, verdedigd door de Ridders van Sint-Jan, werd veroverd door de Osmanen in 1551. Als gevolg van deze ontwikkeling liet de in 1558 gekozen grootmeester van de Orde van Malta, Jean Parisot de la Valette, de vestingwerken van de Maltese haven versnellen en uitbreiden om voorbereid te zijn op een aanval.

De belegering van Malta was uiterst verliesgevend voor de Osmanen. Van de ongeveer 40.000 deelnemende Osmaanse soldaten werden er 24.000 gedood, 10.000 gewond of verzwakt door ziekten, en ongeveer 1.000 gevangen genomen door de Maltezen.

Na 1565 deden de Osmanen geen poging meer om Malta te veroveren. Malta’s claim verzwakte de positie van de Ottomanen in het westelijke Middellandse Zeegebied, een ontwikkeling die nog werd versterkt door de zeeslag van Lepanto in 1571.

Aan Maltese zijde stierven ongeveer 10.300 van de 17.350 mannen (religieuze en hulptroepen samen). 1300 mensen raakten gewond. Uiteindelijk werd Malta door nog slechts 600 mannen verdedigd.

In de jaren na de Osmaanse belegering breidden de Maltezen de vestingwerken van het eiland sterk uit. Ten westen van Fort St. Elmo op de Monte Sciberras werd een andere versterkte stad gebouwd, genaamd Valletta ter ere van de zegevierende Grootmeester. Bron

Ook de verschrikkelijke en meedogenloze aanvallen van de Osmanen zijn vergeten.

 • tegen Walachia (in het huidige Roemenië),
 • tegen Bulgarije,
 • tegen Servië,
 • tegen Griekenland,
 • tegen Kroatië,
 • tegen de Krim
 • en tegen Rusland.

De duizenden invallen van de islam op de Europese kusten zijn vergeten:

Zelfs het afgelegen IJsland werd aangevallen door Osmaanse piraten, vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht en de mannen werden vermoord. Tot op de dag van vandaag is deze gebeurtenis de ergste historische impact op dit eiland, dat tot nu toe vrij is gebleven van gewapende conflicten. Met alleen die uitzondering.

Op 13 juli 2012 schreef ik over deze gebeurtenis in het artikel: “islamitische kapers en hun moorddadige activiteiten aan de kusten van heel Europa”:

Eeuwenlang hebben Arabische en Maghrebische piraten de Europese kusten geteisterd – militair gesteund door de sultan van het machtige Osmaanse Rijk.

De bestemming van de roof- en slaventochten (kaperij of barbarij genoemd) van moslim piraten waren Zuid-Portugal, Zuid- en Oost-Spanje, de Balearen, Sardinië, Corsica, Elba, het Apennijnse schiereiland (met name Ligurië, Toscane, Lazio, Campanië, Calabrië en Apulië), Sicilië en Malta.

In 1627 bracht een rooftocht de moslims zelfs zover als IJsland: Bekend in de geschiedenis van IJsland als “Tyrkjaránið”, wordt deze aanval beschouwd als de meest verschrikkelijke gebeurtenis in de geschiedenis van de stad Vestmannaeyjar.

Tussen 1530 en 1780 werden meer dan een miljoen christelijke gevangenen als slaven door moslimpiraten naar Noord-Afrika gedeporteerd. Maar in de Duitse geschiedenisboeken wordt deze gebeurtenis volledig verzwegen. Ook in de media.

We moeten daarentegen leren dat wij Europeanen de ergste slavenhandelaren geweest zouden zijn. Ondertussen is ook dit favoriete sprookje van links en goedmensen, waarmee het Westen zich zo goed mee laat demoniseren, op overtuigende wijze weerlegd. De ergste slavenhandelaars in de wereldgeschiedenis waren niet blanke Europeanen en Amerikanen, maar donkerhuidige moslim Arabieren.

In tegenstelling tot de Europeanen, die de slavenhandel al betrekkelijk vroeg bij wet verboden hadden, blijven moslims onbelemmerd doorgaan met deze afschuwelijke handel, waarvan tot op de dag van vandaag tientallen miljoenen zwarte Afrikanen het slachtoffer zijn van geworden. In Mohammed’s opdracht, dus is het tegenwoordig nog steeds goed.

Bovendien vielen de slavenrazzia’s vaak kustdorpen en kleine steden binnen waarvan de bewoners als slaven werden gedeporteerd.

De grootste slavenstrooptochten vonden plaats langs de Middellandse Zeekust en troffen o.a. de Italiaanse Vieste en de Corsicaanse Bastia. Er waren echter ook aanvallen op Noord-Europese steden. Zo werden de Ierse havenstad Baltimor en de Engelse stad Penzanc aangevallen door moslimkapers. Een inval leidde zelfs naar IJsland op de poolcirkel.

Tussen 1530 en 1780 werden meer dan een miljoen christelijke gevangenen als slaven naar Noord-Afrika gedeporteerd.

Literatuur:

Salvatore Bono: Piraten und Korsaren im Mittelmeer. Seekrieg, Handel und Sklaverei vom 16. bis 19. Jahrhundert. Klett Cotta, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-608-94378-8.

Adrian Tinniswood: Pirates of Barbary. Corsairs, Conquests, and Captivity in the Seventeenth-Century Mediterranean.Riverhead Books, New York 2010, ISBN 978-1594487743.Einzelnachweise

http://www.baltimore-ireland.com/heritage/sack.html

http://www.shimbo.co.uk/towns/penzance.htm

http://www.goiceland.org/history.html

mare, Heft 81, August 2010.

Bron:

https://michael-mannheimer.net/2018/08/04/wir-befinden-uns-inmitten-der-dritten-und-mit-abstand-erfolgreichtsen-angriffswelle-des-islam-gegen-europa/

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.197 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8485 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

22 Comments on We bevinden ons midden in de derde en verreweg meest succesvolle golf van islamitische aanvallen op Europa

 1. Fantastisch artikel.

  Like

 2. syberspees // augustus 5, 2018 om 02:02 //

  Wiet iemand of er Nederlandstalige lectuur bestaat omtrent dit onderwerp?
  En dan nog een vraag : het is mij opgevallen dat polemische boeken zoals die van Oriana Fallaci, Carel Brendel, Mare Faber, Tidiane N’Diaye, etc, etc, slecht een korte periode verkrijgbaar zijn. Ben ik nu para of zi’t daar meer achter?
  Dank

  Like

 3. Ik weet niet betreffende Nederlandstalige lectuur, maar als je met zoekwoorden internet gaat doorspitten zul je vast en zeker genoeg Engelstalig literatuur over dit onderwerp vinden,

  Like

 4. Daarom snappen we ook niet dat imbeciele Spaanse socialisten juist in Spanje hele hordes debiele mossels binnenlaten, juist omdat dit land het meest te lijden heeft gehad van mosselinvasielegers.

  https://www.bol.com/nl/p/christian-slaves-muslim-masters/1001004002125115/?suggestionType=typedsearch&bltgh=hZfJ1r8Pb9B0e96r23VKHw.1.2.ProductTitle

  Like

 5. Fantastische kerel die Michael Mannheimer die even in een notendop man en paard op durft te noemen welke instanties en landen verantwoordelijk zijn voor de etnocide van alle Europese culturen, voorafgegaan door decennia lang cultureelmarxisme dat de weg naar de islamitische hel heeft voorbereid. Vanuit strategisch oogpunt is de destabilisering en uiteindelijk de op alle fronten afgebroken Europese Unie een gemakkelijk te chanteren slachtoffer van de hierboven genoemde nobele hoofdverantwoordelijken die voor het bepleiten en versnellen van massa migratie de hoofdverantwoordelijken zijn. Vergeet vooral uw democratisch gekozen Nederlandse regering niet die de bedrijfspoedel is van Amerika en Israël. Begrijp alleen de rol van Geert Wilders dan niet, die o zo goede banden onderhoud met Israël en Amerika, een rookgordijn?

  Liked by 2 people

 6. Zionistisch Israel: de wereld in een houdgreep..!!

  Voordat je met het vooroordeel dat wij anti-semitisch zouden zijn, aan dit artikel begint, willen we je wijzen op onze historie aan materiaal, dat feitelijk ook als fundament onder dit artikel kan dienen. Zionisme is ABSOLUUT wat anders dan het Joodse erfgoed of het Judaïsme. Wie anders kan dit beter onderschrijven, dan de in 2014 overleden, oud-directeur van het Philips-Natuurkundig-Laboratorium, (NAT-lab), Hajo Meyer. De Joodse Hajo Meyer heeft de wereld in het algemeen en Nederland in het bijzonder, gewaarschuwd voor het Zionistische manipulatieve, niets-ontziende krachtenveld. De manifestatie van deze gruwelijke moordenaar, is duidelijk zichtbaar, voor hén die met een open mind durven kijken en durven zien. Lees verder >>>> https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/zionistisch-israel-de-wereld-in-een-houdgreep/

  Like

 7. Goed artikel. Velen weten gewoonweg niet de eeuwenlange aanval op Europa. En waren onze voorouders dan allemaal onwetende islamofoben die een broodje kebab niet op waarde wisten te schatten? Tuurlijk niet, zij zagen de werkelijke bedreiging en ondervonden het geweld dat islam met zich meebrengt. Daarom goed om deze geschiedenis te delen waardoor mensen die op het randje staan de schaamte, die ze wellicht nog hebben, van islamkritiek van zich afwerpen.

  En wat betreft de blanke slavenhandelaren. Velen waren helemaal niet blank, https://wethoughttheywerewhite.tumblr.com

  Like

 8. Wat velen ook niet weten is dat de Cabal de geschiedenis heeft gemanipuleerd door de geschiedenisboeken van alle scholen te vervalsen. De kwalijke rol van de Rothschilds in vrijwel alle gevoerde (Wereld)oorlogen wordt daarin geheel buiten beeld gehouden!

  Like

 9. De Rotchilds hebben zowel Hitler als Amerikanen gefinancierd in de Tweede Wereld oorlog,het doel van Die JOODSE FAMILIE was en is zoveel mogelijk andere naties vernietigen zodat het jodendom het grootste geloof werd en word en er toch honderden miljarden aan verdienen.
  Moord die familie uit met trawanten en er is Vrede op deze aarde.

  Like

 10. Genoemde data toegevoegd aan de ‘Kalender’: https://fenixx.org/2018/07/27/kalender/ Zie boven in de menubalk.

  Artikel zelf toegevoegd aan ‘Historisch Archief’: https://fenixx.org/category/historisch-archief/ Zie menubalk.

  Meer over de Slag bij Lepanto: https://fenixx.org/?s=Lepanto

  Like

 11. @R // augustus 5, 2018 om 09:31 /

  Dankje, ben al tijdje bezig artikelen over die kwestie te verzamelen, om mettertijd in een stuk te gieten.

  Liked by 1 persoon

 12. Het zijn ook de Rothschilds, Soros, The Cabal en Illuminatie/Bilderberg die de NWO willen creëren.
  De invasie van islamieten wordt ook gefinancierd door Soros.
  Het blijkt dus de bedoeling te zijn dat de gehele inheemse europese bevolking wordt uitgeroeid.

  Like

 13. @Fubar // augustus 5, 2018 om 15:35 // Graag gedaan. Uit mijn twitter tijd weet ik nog dat een gebruiker die Hans en later Hank heette zoveel kennis had over dit onderwerp, hij maakte van de lange topics met alle data. Werd uiteraard iedere keer geshoad. Kan nu jammer genoeg niets vinden.

  Liked by 1 persoon

 14. Piet Karbiet // augustus 6, 2018 om 12:16 //

  Bij de Turkse bakker bestel ik daarom altijd triomfantelijk een croissant.

  Like

 15. Alles wat het kwaad nodig heeft om te winnen, is dat goede mensen er niets aan doen…..
  En precies dát doet de meerderheid.

  Niets !

  Alhoewel,….. ‘niets”?!
  Da’s niet helemaal waar.
  Ze luisteren Radio1 en kijken het NOS journaal.

  (en kunnen daarbij niets verontrustends ontdekken……..)

  Like

 16. Piet K ik zou er niet eens wat gaan kopen en wie weet wat ze met uw croissant hebben gedaan ?

  Like

 17. Link, DPGpersgroep, kijk eens welke bladen uit de Benelux daaronder vallen.
  Niet verschieten, het is zoals je dacht.
  Kijk eens onder het kopje: wie zijn wij. https://www.dpgmediagroup.com/?q=nl

  Lees een stukje, maar niet te veel, het is allen anti-blank-propaganda. Beschadigd uw denkproces.
  Belangrijker is eens te kijken naar hun collega-bladen die zich allen als een andere identiteit voordoen.
  De hele Benelux.

  Like

 18. Deze link is beter, heb even op de website moeten zoeken.
  Er is werkelijk sprake van een patriarchale boomstructuur, waaruit duidelijk is af te lezen hoe zij zichzelf indekken.
  Deze is van Nederland en België geloof ik, en natuurlijk, de brainwash-radiozenders die enkel kutmuziek spelen om uw hersenen monotoon te houden, zijn ook van de partij.
  https://www.dpgmediagroup.com/?q=nl/onze-media
  En dan heb ik het nog niet gehad over de achterliggende corporaties, maar kan je daar ook bekijken.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s