Nieuw

FvD of toch PVV? Rechts steeds meer verdeeld…

by Zeepertje

Forum voor Democratie evenaart momenteel het zetelaantal van de Partij voor de Vrijheid in de peilingen. Veel kiezers die aanvankelijk de switch naar de partij van Baudet hadden gemaakt keren toch weer terug naar het nest van Wilders.

Het meest gehoorde argument hierbij is dat FvD veel te soft is op het probleem van de islamisering en islam in het algemeen. De vraag is of dat de waarheid geen geweld aandoet. De neiging bestaat om een dergelijke houding ten opzichte van de islam te beamen omdat de FvD partij niet soortgelijke straffe uitspraken doet zoals we van de PVV gewend zijn. Voor degene die zich enigszins verdiept in de partijstandpunten uit het FvD partijprogramma zal het inzicht toch wat bijgesteld worden.
Een paar interessante “draadjes” in dit licht…

Uitspraken als “alle moskeeën dicht” of “geen islamiet meer naar binnen hier” zul je Baudet niet horen doen. Ongetwijfeld kent u meer van dergelijke uitspraken van de PVV, veelal bij monde van Wilders, waarachter de FvD zich niet zonder meer zal scharen.

Verschil FvD / PVV

FvD bewandelt een andere route om simpelweg niet in dezelfde hoek te worden geplaatst als de PVV. Zij willen niet op het dode spoor komen te staan van de “islam-bashers”. Mag dit dan worden opgehangen aan een vermeende “softheid” omwille van deze keus? Hoeveel meer exposure hebben zij als partij? FvD weet -in schril contrast met PVV- haar achterban wel te vinden en te mobiliseren. Zo weten ze ook een veel breder kiezerspotentieel aan te spreken en te overtuigen. PVV heeft deze slag verloren. Zoals ik u eerder berichtte had de PVV in maart 2017 moeten excelleren maar dat hebben zij echt volledig laten liggen. Evengoed met kennis uit de islamitische geschriften kan niemand het gelijk van de PVV ontkennen. De manier van manifesteren heeft alleen gefaald en zal dat ook blijven doen. Dat is exact het verschil tussen deze partijen hetgeen wordt weergegeven in de bewegingen van de peilingen.

Migratie / Islamisering
Hoe hard zijn nu de standpunten van FvD als het gaat om migratie en islamisering, de twee voornaamste punten waarom de eerder “weggelopen” PVV kiezer weer terugkeert op het PVV nest?

Los van de debatten waarin het FvD eerder spreekt over mensen die onze cultuur, normen en waarden niet aanhangen dan over de groep islamieten valt er te kijken naar wat gedeeltes uit hun verkiezingsprogramma,

naar hun manifestatie tijdens debatten in de Tweede Kamer als ook naar de topics wat hen zoal bezighoudt op social media. Wanneer we wat content van twitter bekijken aangaande islam en de gevolgen als vernietiging van onze waarden en cultuur dan staan zij als FvD daar nou niet echt positief tegenover en onderkennen wel degelijk het probleem van daaruit voortvloeiend geweld en het gevaar van parallelle samenlevingen etc… De bijdrage aan debatten waarin zowel Hiddema als Baudet flink van leer trekken op tal van onderwerpen die vaak enorme overeenkomsten hebben met de PVV-standpunten kunt u allemaal vinden op Youtube dus deze worden hier even buiten beschouwing gelaten.

FvD-programma Islam(isering)

Ondermeer heeft het FvD een segment “Bescherming Nederlands Waarden” die door velen onderschat wordt. Het stukje uitgelicht geeft het volgende;

Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. Het partijkartel heeft dit probleem de afgelopen dertig jaar genegeerd – waardoor het nu compleet uit de hand is gelopen en hele bevolkingsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan.

Er is een nieuw startpunt nodig waarin we duidelijk definiëren wat we van mensen en (religieuze) instellingen in Nederland verwachten en duidelijk aangeven waar onze grenzen liggen.

Voorop staat dat iedereen mag geloven wat men maar wil. Boeken moeten uiteraard niet worden verboden. Maar iedereen heeft ook het recht om de overtuigingen en godsdiensten van mensen in al hun aspecten te bekritiseren, te ridiculiseren of te bespotten.

Belijders van godsdiensten dienen de pluriformiteit van alle levensbeschouwingen te respecteren, dus ook van concurrerende godsdiensten, van humanisme en atheïsme, van critici, wetenschappers en cartoonisten.

De vrijheid van meningsuiting dient altijd te prevaleren boven de vrijheid van godsdienst.

Invoering van de Wet Bescherming Nederlandse Waarden (Wet BNW). Alle instanties (scholen, religieuze instellingen, etc.) dienen vijf fundamentele waarden te onderschrijven:

 1. Wanneer religieuze leefregels conflicteren met de Nederlandse wet, gaat de Nederlandse wet altijd voor.
 2. Iedereen heeft het recht te geloven wat hij of zij wil; dus ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen.
 3. Iedereen heeft het recht godsdienstige ideeën te bekritiseren, te ridiculiseren, te analyseren en in twijfel te trekken.
 4. Alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig, ongeacht geslacht, ras of seksuele gerichtheid.
 5. De partnerkeuze is vrij; uithuwelijking en kindhuwelijken zijn onaanvaardbaar.

Bij schending van deze waarden volgt een waarschuwing en een boete; na een tweede waarschuwing volgt sluiting, beëindiging van de activiteiten en strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen.

Religieuze scholen moeten hun leerlingen in aanraking brengen met andere levensovertuigingen en hun leerlingen de ruimte bieden een ander geloof of géén geloof te omarmen. Het curriculum geeft ruimte aan kennis in de breedste zin en de holocaust wordt op alle scholen onderwezen.

Er komt een verbod op buitenlandse financiering van religieuze scholen en instellingen.

Er komt een verbod op het dragen van niqaabs, bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.

Zoals de islamkenner weet is de islam onveranderlijk, de koran is perfect en niemand mag, zal of kan daar gen enkele letter aan veranderen. Dit impliceert dat het bovenstaande elke (beetje) islamiet in de problemen zal brengen. Nimmer kunnen zij een dergelijke wet als gedragscode onderschrijven. Maar eenmaal bij wet geregeld moeten ze het onderschrijven. Dit gaat zeker problemen geven op alle 5 genoemde punten.

De kracht zit hem in het feit dat er geen autochtoon zal zijn die moeite heeft met dergelijke stellingen, het werkt dus als een “zuiveringsfilter” waarbij na één waarschuwing de “kazerne” dicht gaat.

De islamieten zullen bij controle en handhaving -waar FvD telkens op hamert- steeds meer begrensd worden en uiteindelijk uit eigen beweging vertrekken wanneer het onmogelijk blijkt hier in hun gewenste parallelle islamitische wereld te leven.

De afdeling van de islamitische ummah alhier bevindt zich in de krochten van de Nederlandse samenleving als parallelle leefgemeenschap, afgesloten met een hele dikke eikenhouten deur die door deze mohammedaanse gemeenschap angstvallig wordt dichtgehouden voor “foute kafir” invloeden, geen integratie laat staan assimilatie.

De PVV beukt erop met een zware sleg maar de effecten zijn nihil omdat de deur door de dikte bestand is tegen de mokerslagen. Het gereedschap waarmee FvD te werk gaat bestaat uit een koevoet, langzaam maar zeker geeft de deur zich gewonnen, niet bestand tegen het venijn van het wrikken en uiteindelijk springen slot en scharnieren eraf…

Met deze regels grijpt FvD -zonder het erop toe te spitsen- in op de islamitische scholen èn moskeeën. Controle, handhaving en sanctionering is waar het uiteindelijk om draait. Door deze manier van handelen waarbij geen sprake is van uitsluiting weet zij haar potentieel te ongekende hoogte te laten groeien. Deze methode zal zoveel meer effect sorteren dan de manier waarop de PVV al jaren aan de weg timmert, een doodlopende weg zo is inmiddels gebleken waarbij Zeepertje overigens van mening is dat beide partijen noodzaak zijn in ons land.

 • Baudet in verhit debat met Rutte over immigratie

 • groet, Zeepertje

  Pics | Own/YT/TV/Tweets

  Also Published on Zeepertje.com

  🗣 Your gateway to worldwide news in multiple languages with over 500 ALWAYS up-to-date links…

  🗞The world at your feet through this DAILY newswire👌 within ONE key stroke👇


  Please share on Fakebook because “Wil Zeepertje” is rewarded with another 30-day ban,TY

  Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

  Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

  Doe mee met 1.012 andere volgers

  De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

  About Zeepertje (1534 Articles)
  When you're scared of jumping, you'll never get anywhere... I'm a Kafir, a crusader against the most evil ideology islam. I have in depth knowledge and that's the reason I resist and reject islam, I will bash and smash it, in every possible way at every possible moment to every possible person. I gather and therefore expose all news on islam or islam-related news on the 2017 initiated site ZEEPERTJE.COM Please join and feel free to react. Fight islam for it's the evil of our time, evil trying to dominate and kill democracy, kill all freedom of speech and freedom of religion... Islam means annihilation of all that is non-islamic, AND the proces of islamization is, together with the promotion of the leftist "progressive" behaviour (like transgender /multiculti /mass-migration /interrace-marriage promotion and therefore destruction of Western (family) values) the blower on the machine called Zionism. The total submission/destruction of the Goyim/Kafir so Human Kind! Just always remember this!

  38 Comments on FvD of toch PVV? Rechts steeds meer verdeeld…

  1. Peilings erbij ?

   Liked by 1 persoon

  2. Dank @Fub
   Wel zo compleet 😉

   Like

  3. skeeter // juli 8, 2018 om 21:55 //

   Rechts bestaat niet in Nederland

   Like

  4. Johan P // juli 8, 2018 om 21:56 //

   “De islamieten zullen bij controle en handhaving -waar FvD telkens op hamert- steeds meer begrensd worden en uiteindelijk uit eigen beweging vertrekken wanneer het onmogelijk blijkt hier in hun gewenste parallelle islamitische wereld te leven.”

   Leuk bedacht, maar niet waar. Het zal zich veel eerder ondergronds gaan begeven, met kleinere bijeenkomsten in huiskamers, waar de ‘gezuiverde’ preek wordt toegelicht. En dat alleen als men gedwongen wordt iedere preek in het Nederlands te houden, want er zijn niet genoeg controleurs die arabisch spreken, en zelfs als men arabisch leert dan zullen veel van de culturele verwijzingen en gezegdes hen ontgaan.
   Islam zal zich niet vrijwillig terugtrekken. Zelfs als dit allemaal onverwaterd in zou worden gevoerd dan zullen ze het constant aanvechten, zich constant in de slachtofferrol wentelen om toch maar weer enige concessies te krijgen. Men dient zich te bedenken dat het voor de rechter zal komen en die heeft een grote vrijheid in het interpreteren van de wet, dus ga er maar van uit dat er dan aan alle kanten op beknibbeld zal worden.

   Wat dat betreft heeft de PVV wel gelijk. Het grote publiek ziet het niet en snapt het niet, maar de cultuurverschillen en de waarde die men aan zowel het leven als godsdienst toekent zijn zo ver van elkaar verwijderd dat men net zo goed kan proberen een gedicht over de zonsopgang uit te leggen aan blinde grotvis.
   Pas als men echt accepteert dat de waarden fundamenteel en op alle punten onverenigbaar zijn kan men echt naar een oplossing kijken. En dan zijn er maar 2 oplossingen mogelijk. De ene is het verzet opgeven en zich te onderwerpen, de andere is alle moslims, zonder uitzondering, uit de samenleving te verwijderen. Iedere tussenweg leidt uiteindelijk toch naar een van deze 2, waarbij de eerste de meest waarschijnlijke is.

   Liked by 1 persoon

  5. Ik heb het debat op het video-filmpje bekeken en constateer hoe hier, duidelijk zichtbaar, de geslepen landverraders met hun verdraaiingen en het uit het verband trekken van gedane uitspraken, in tevoorschijn komen.

   Let eens op het verongelijkte gezicht op de achtergrond van Sybrand Buma van het CDA.

   Heel terecht dat FvD samen met de PVV een steeds grotere weerklank vinden bij het, door de reguliere media in slaap gehouden, volk! De bewustwording komt, dankzij de scherpe analyse van Thierry Baudet over het EU wanbeleid, geleidelijk aan tot stand.

   Helaas zal deze sympathie zich niet ten volle vertalen door zetelwinst in de verkiezingsuitslagen, omdat deze vrijwel zeker gemanipuleerd zullen worden ten nadele van beide genoemde partijen. Chapeau, Thierry! Chapeau FvD!
   Jullie bewijzen het Nederlandse volk een zeer goede dienst!

   https://www.facebook.com/Verenigdeuropa/?modal=admin_todo_tour

   Liked by 2 people

  6. Wanneer je als Nederlands burger een NL wenst zónder islam én aanhang, heb je aan het FvD he-le-maal niets.

   Ondanks de overige merendeels goede standpunten die deze partij nastreeft zijn zij tegelijkertijd van nul en generlei waarde wanneer ‘the elephant in the room’ niet als eerste uit de weg wordt geruimd.

   Like

  7. @Johan P en @Axel
   Met grote stappen wordt NIETS he.le.maal niets bereikt getuige de ruim 10 jaar PVV, is er ook maar 1 moskee dicht? Is er geen enkele islamiet meer binnen gekomen?

   En kennelijk weten jullie ook niet hoe FvD staat tegenover “slachtofferrollen”, daar hebben zij een broertje dood aan.

   Handhaving handhaving, daar zit de crux. Dat is wat er aan schort. Evenzo sanctionering hetgeen niet wordt toegepast.

   Ook verzet FvD zich tegen cultuurmarxistisch denken en willen zij af van de giftige indoctrinatie ervan in bv het onderwijs.

   Islamitische scholen dienen ook alternatieven qua geloofsstromingen aan te bieden, denken jullie dat dit gaat gebeuren? NOT dus controle/waarschuwing/handhaving/sancties en uiteindelijk dicht met wederom een haat hut. STAP voor STAP anders wordt het niets. PVV heeft gelijk maar de stappen worden niet en nooit gevroten door de policor massa, daarom is het stukje beleid -vervat in de wet bescherming Nederlandse Waarden- van de FvD zo krachtig. Langzaam worden de duimschroeven aangedraaid… en zal het resulteren in het sluiten (beëindiging activiteiten) van zowel moskeeën als islamitische scholen.

   Ik ken als geen ander het verderf en de gevolgen vanuit islamitische boekjes en snap de uitspraken van de PVV helemaal maar nogmaals, het gaat niet om mij als individu maar om het grote publiek.

   Afgestompt blijven denken dat alleen de PVV met grote uitspraken iets gaat bereiken is wel heel erg naïef, zij staan al jaren op een zijlijn. De effectiviteit van de Wet-BNW zal enorm zijn. Hij moet goed gelezen worden, zie met name de vetgedrukte stukjes die de islamitische samenleving niet zal kunnen verkroppen. Daar lopen zij helemaal mee vast en da’s exact de bedoeling.

   ps. Zij zien ook de bedreiging van onze cultuur, waarden en vrijheden door import van lieden wiens ideeën haaks staan op het Westen. Ze zijn voor een immigratiestop en tevens remigratie van wie geen recht heeft hier te zijn. Import uitsluitend van degene die WIJ willen en die bruikbaar zijn. Géén parasieten die kansloos hier het gehele sociale zekerheidsstelsel leegzuigen…

   Mijn ideaalbeeld? Dan komen we op t vlak van stemrecht, en rechten aangaande uitkering, zorg en wonen etc… Dan wordt het een heel andere maatschappij. Alles betreffende import op contract waarin sowieso opgenomen; Eerste 10 jaar geen recht op enige uitkering. Binnen eerste 10 jaar werkloos? Opzouten. Binnen 10 jaar criminele handelingen? Opzouten. Ik kan nog wel even doorgaan, schrijf binnen één week compleet beleid waarbij er vanzelf geen parasieten meer binnenkomen. Het heeft echter geen enkele zin met al dat policor stemvee, de kudde die maar op die foute vernietigende elite blijft stemmen.

   Like

  8. Niet voor niks had ik dit laatst vertaald, alleen remigratie zal uiteindelijk werken.

   Liked by 3 people

  9. Johan P // juli 9, 2018 om 09:13 //

   @zeepertje.
   Op dat punt zijn we het dan oneens. Kleine stappen zijn inderdaad makkelijker te doen, maar daar is het al te laat voor. Nog even daargelaten dat handhaving helemaal niet gebeurt en de paar keer dat het wel gebeurt voor de rechter wordt aangevochten.
   Grote stappen kunnen wel, alleen moet men ze durven nemen. De Franse revolutie, de Amerikaanse onafhankelijkheixsoorlog, De amerikaanse burgeroorlog, Hitlers reorganisatie van Duitsland, alles door grote stappen te zetten, niet door eindeloos te proberen kleine stapjes te zetten.

   Like

  10. en nog steeds blijven ze rond de pot draaien, nog steeds zie ik geen verandering, nog steeds mogen WIJ ons schikken naar de wet van de allochtonen, nog steeds zijn WIJ de racisten, en nog steeds zijn WIJ de grote verliezers,….. Dank u

   Like

  11. Piet Karbiet // juli 9, 2018 om 12:16 //

   Alsof links een eenheid is; GL, PvdA, SP, CHU, D66 ….

   Like

  12. De titel van dit artikel “FvD of toch PVV? Rechts steeds meer verdeeld…” vind ik enigszins misplaatst.
   Beide partijen strijden op de hun geëigende manier tegen de islamisering van ons land!
   Ik ben van mening, dat wij ons beter kunnen verenigen in gemeenschappelijke doelen dan het accentueren van de verschillen tussen de beide partijen.

   Gesteld, dat zowel de FvD als de PVV met elkaar zouden samenwerken, dan is het alsnog de grote vraag of de behaalde, gezamenlijke zetelwinst voldoende zou zijn om een sterke oppositie te kunnen voeren.
   Het is sommigen onder ons immers genoegzaam bekend dat er bij de verkiezingsuitslagen behoorlijk gefraudeerd wordt en dat bij de coalitievorming na de verkiezingen vijandig tegenover elkaar staande partijen ineens de grootste vrienden worden! Zie maar eens hoe het er onlangs in de Rotterdamse gemeenteraad is toegegaan.
   Laten wij daarom onze geëigende krachten bundelen en één front vormen tegen het Deep State bolwerk in onze regering m.n. door onze berichtgeving!

   Liked by 1 persoon

  13. Als een woeden bouvier die deur uit z’n hengsels vreet en wordt geholpen door een kleine terrier, al keft die alleen maar, krijgen ze van mij allebei een kluiif.

   Liked by 1 persoon

  14. kluiif = 2 kluiven (mv. Latijn).

   Liked by 1 persoon

  15. Horatius // juli 9, 2018 om 17:02 //

   Het verschil tussen de PVV en het FvD zit voornamelijk in de toonzetting van het debat van hun woordvoerders en hun partijprogramma.

   Oneliners als kopvoddentax, minder Marokkanen, sluiting van alle moskeeën en een verbod op de Koran zijn uiterst goedkoop en in de praktijk nooit en te nimmer waar te maken.

   Daar tegenover staat het FvD met standpunten die binnen de huidige wetgeving – mits streng toegepast – de huidige problematiek een stuk beheersbaarder zouden kunnen maken.
   Bovendien maken ze een wat betere indruk door het gebruikmaken van onderkoelde humor en een toegankelijkere uitstraling.

   Geert Wilders heeft de afgelopen jaren verzuimd zich te profileren als een staatsman die serieus van plan is ooit de rol van premier te vervullen van een centrumrechts kabinet.

   Ik weet dat ik hier een volkomen afwijkend standpunt inneemt, maar ik ben echt van mening dat de PVV nooit haar rol van gedoogpartner had moeten opgeven. Op de korte termijn had dit inderdaad stemmen gekost maar op de langere termijn had dit winst opgeleverd als zijnde een betrouwbare coalitiepartner met wie zaken te doen valt.

   Zodoende hebben zij zichzelf in een cordon sanitaire geplaatst en hun opponenten hebben daar slim gebruik van gemaakt.

   Liked by 1 persoon

  16. @Johan P
   Die stap via Wet-BNW lijkt klein maar zal effectief groots uitpakken…
   Het is een heel slim plan waarmee de islam in het nauw komt.

   Like

  17. @Ludo
   Met deze wet is dat weldra verleden tijd. Zoals ik heb uitgelegd hierboven.

   Like

  18. @Albert Groeneberg
   Gezamenlijk één front is leuk bedacht maar ik heb in het stuk laten doorschemeren waarom dat niet zal gebeuren.
   PVV verwaarloost haar achterban totaal en zal deze dus nimmer op een immense wijze kunnen mobiliseren getuige de schamele duizend man in Rotterdam op 27 januari 2018. Ik was er zelf bij. Had minstens 35.000 man verwacht, zegt genoeg. Schreeuwers zonder daden…

   Liked by 1 persoon

  19. Von Puffelen // juli 9, 2018 om 21:03 //

   Beiden zullen uiteindelijk door het klootjesvolk gekozen de eed moeten afleggen op het zetbaasje van “The Crown” met in deze Willem de Vette aka Willem von Amsberg met Z-A handler.
   Deze partijen fungeren als bliksemafleiders zodat het gepeupel bezig wordt gehouden en denkt wat te kiezen te hebben.
   Dit om te voorkomen dat de “elites” door de straten worden gesleept en in stukken worden getrokken zoals de gebroeder de Witt destijds bijvoorbeeld.

   Like

  20. Johan P // juli 9, 2018 om 21:20 //

   @Zeepertje
   Dat is ook precies mijn probleem met Pegida. Op alle demonstraties waar ik heen ben geweest waren er slechts een klein aantal mensen.Mensen roepen wel, maar doen niet.
   Mijn andere probleem is dat we feitelijk al in een apartheidsstaat/shariahstaat leven. De gewone burger wordt aan alle kanten streng gecontroleerd en direct vervolgd bij het minste of geringste. Moslims aan de andere kant worden omzichtig behandeld, krijgen alle ruimte en worden practisch nooit lastiggevallen met regeltjes.
   Dus hoewel ik het idee van het FvD mooi vind, wil ik nu al voorspellen dat het zal falen omdat de handhaving niet in handen is van die partij, of enige andere partij, maar van de lokale politie, controleurs en de rechterlijke macht. En zeker die laatste heeft al lang laten zien dat ze geen interesse heeft om het recht te handhaven als er moslims in het spel zijn.

   Liked by 1 persoon

  21. Duchesne // juli 9, 2018 om 21:41 //

   De PVV en het FVD zijn kansloos om ooit te regeren, het enige dat ze down is het legitimeren van een regering die ruim twee miljoen stemmers bij voorbaat uitsluit. En dan nog wat leuks voor alle gepensioneerden om die als regering ook nog even in de bek te pissen: Het COA maakt in Nederland ongeveer 37.300 euro kosten per persoon per jaar voor de opvang van een asielzoeker in een azc. Dit is ruim 100 euro per dag. In dit bedrag zitten onder meer de kosten van huisvesting, levensonderhoud, gezondheidszorg en het personeel van het COA

   Liked by 1 persoon

  22. @Von Puffelen
   @Johan P
   @Duchesne

   Complotten, kansloosheid, falen enz… gevaren door u allen genoemd bestaan altijd en overal. Toch ben ik van mening om een partij als FvD een kans te geven en ja, mochten beide partijen een aanzienlijk aantal zetels behalen dan zie ik een samenwerking zeker heel positief.

   En als het gaat om fraude, de “achterban” van deze partijen kunnen natuurlijk altijd aanwezig zijn bij telling/controle van stemmen bij verkiezinge maar ja, dat vergt dan wel daden ipv alleen toeteren hè…

   Liked by 1 persoon

  23. Duchesne // juli 10, 2018 om 06:43 //

   Ik ben ooit verkozen geweest en heb een zetel gehad, ik kon deze niet houden door gebrek en totale onwil aan bescherming van de politie. Ik heb geen illusie hoe het de PVV en FVD vergaat als ze groter worden, letterlijk uitvallen hoeken kont dan ellende en ze staan machteloos. Na verkiezingen moet er ook nog een overheidsapparaat worden veroverd, en dat zijn allemaal leden van de tegenpartij op top functies. Die kunnen regeren totaal onmogelijk maken en hun vreten komt juist door hun politieke “trouw” aan hun partij. De kanker van VVD, D’66 , PvdA en groene terroristen zit overal. En dan nog hun broodheren, die vallen buiten het verkiezings systeem…. Ergens stemmen van tellen is nuttelozer dan erover schrijven. Enkel touw helpt nog, veel touw.

   Liked by 3 people

  24. Niks touw, veel touw. Maak mij 1 dag baas van deze speeltuin en ik zorg ervoor dat de door gas- en zoutwinning ontstane luchtbellen in de mooie Groningse bodem met nog grotere luchtbellen gevuld worden.

   Liked by 1 persoon

  25. Tijl Uylenspiegel // juli 10, 2018 om 11:54 //

   “Na verkiezingen moet er ook nog een overheidsapparaat worden veroverd, en dat zijn allemaal leden van de tegenpartij op top functies.”
   Dat is een waar woord Duchesne, het hele ambtenaren bestand is vergeven van Linkse figuren, (top)ambtenaren blijven op hun positie ongeacht de kleur van de regering of een minister.
   Een minister is afhankelijk van de medewerking en inzet van de (top)ambtenaren en die kunnen al naar gelang hetgeen een minister wil overeenstemt met hun ‘visie’ worden geholpen dan wel tegengewerkt. Ontslaan is nagenoeg onmogelijk dus dat is geen optie en dus blijven ze altijd zitten waar ze zitten en is verandering niet of nauwelijks te bewerkstelligen.
   Zij zijn de ene keer de smeerolie en de andere keer het zand in de raderen van de politiek. En ze blijven altijd buiten beeld !

   Like

  26. Duchesne // juli 10, 2018 om 12:40 //

   Is kan heel goed zand wegschoppen….je graaft een groot gat en je gooit het erin, en dan zand erover……nee, serieus, de Echte macht ligt verscholen maar die lieden zijn ook te vinden. Gezien iedereen ervan kotst, zullen we een burger militie oprichten voor het behoud van de vrij denkende en levende mens? Kom maar met suggesties of plaatste waar de koppen bij elkaar kunnen worden gestoken, en als dat onmogelijk is graag lange lijsten met namen en adressen van de honden die ons uitverkopen…..dan ga ik wel alleen gaten graven tot de schep breekt of de gaten op zijn.

   Liked by 2 people

  27. ‘Gezien iedereen ervan kotst, zullen we een burger militie oprichten voor het behoud van de vrij denkende en levende mens?’

   Duchesne, je denkt toch niet werkelijk dat zoiets einge kans van slagen heeft?
   Hou op let dromen!
   Zou enkel leiden tot een sterkere grip van de roverheid op het politiek incorrect deel van NL en zeker niet tot behoud van de vermeend vrije mens.

   Liked by 1 persoon

  28. Duchesne // juli 10, 2018 om 17:31 //

   https://www.telegraaf.nl/nieuws/2281304/kuzu-kritische-nederlanders-moeten-maar-oprotten Volgens mij Karel, heeft een burgermilitie heel veel kans van slagen….want als een vuile Turkse inteelt hond met een extra paspoort het recht van vrijheid van meningsuiting beantwoord met oprotten van autochtonen dan is de tijd echt wel rijp, overrijp zelfs….Het stuk stront is een uitspraak te ver gegaan.

   Liked by 1 persoon

  29. Duchesne // juli 10, 2018 om 17:36 //

   P.s. Als nu nog niet duidelijk is hoe de boel ligt dan zal het niet helderder worden, burgeroorlog is onvermijdelijk, de vraag is hoeveel tijd er nodig is om de autochtoon volledig machteloos en weerloos te krijgen…. geIen zelfs agenten al geen bescherming meer krijgen tegen allochtoon tuig…. die militie gaat er komen, ter bescherming van vrijheid van lijf en geest.

   Liked by 1 persoon

  30. Duchesne // juli 10, 2018 om 17:48 //

   Pps Harrie: die overheid heeft ENKEL grip op de autochtoon, de macht in de straat is “ up for grabs” en dat merk je overal.Als zelfs stations al met hekken en pasjes moeten gaan werken en daarmee de oorzaak niet bekend maken maar het probleem als “zwartrijden” benoemen, dat is geen vooruitgang maar de laatste strohalmen cultiveren…als ouderen massaal beroofd worden en de daders indien gevonden steeds weer door kunnen gaan, dan heeft een overheid zijn nut verloren voor ern samenleving, het Jan enkel nog een concurrentie strijd met de misdaad voeren wie de burger mag leegplukken….en op dat station staan we al. Welke optie rest ons nog?

   Liked by 1 persoon

  31. @Tijl Uylenspiegel
   Niet voor niets is FvD zo fel op dat cultuur-marxistisch links gif en indoctrinatie. Ze willen al dergelijke instituties te lijf gaan, te beginnen bij NPO, de baantjescarrousel, onderwijs enzovoorts.

   Like

  32. Duchesne, we zien hoe het er nu al voorstaat met het angsthazerige laissez faire optreden van de gewapende macht tegen onze cultuurverrijkers, maar maak je verder geen illusies. Tegen de autochtone bevolking durft de roverheid wél op te treden dus een militie van patriottische Nederlanders zal meteen en met harde hand de kop worden ingedrukt.

   Like

  33. @Karel
   Die vrees is jammerlijk niet ongegrond

   Like

  34. Je zal als militair of politieagent maar de opdracht krijgen om je eigen landgenoten, waar je eigenlijk best wel mee eens bent, met geweld te bestrijden . . . .

   Liked by 1 persoon

  35. De jongens en meiden van leger en politie staan gewoon aan de kant van hun familie dus eerder doen ze met Het Volk mee dan dat ze de Internationale Roverskliek zullen beschermen. Datzelfde gebeurt met de knokploegen van Antifa, als ze wakker worden. Dat is dan ook de reden dat er snel een enorme EU-politiemacht en -leger moet komen plus natuurlijk de EU-Antifaclubs. Die kunnen dan ingezet worden in heel de EU waar het volk mort en met straatklinkers gooit. Want wie wil er nou niet heel ver weg een paar Moffen of Hollandse Kaaskoppen op de bek gaan slaan met een overmacht van Alle Menschen werden Brüdertjes.

   Liked by 1 persoon

  36. Johan P // juli 11, 2018 om 14:39 //

   @zeepertje
   Het grote probleem is niet de onmacht, maar de onwil.
   Dat geldt voor politici, die de ogen blijven sluiten voor problemen en zich meer richten op hun eigen verdere carriere dan het landsbelang, maar ook voor de gewone burgers, die alles maar gelaten over zich heen laten komen.
   Dat laatste is deels te wijten aan het disfunctioneren van de politiek. Mijn insziens zou de politiek burgers moeten aanmoedigen om in zo veel mogelijk zaken zelfvoorzienend te zijn ipv afhankelijk van de overheid, maar het idee van links is juist om zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk afhankelijk te maken en te houden van diezelfde overheid omdat dat hun eigen macht versterkt.
   Maar de kruik gaat te water tot ze breekt, En op een gegeven moment gaat de bom barsten. Als men de demografische ontwikkelingen volgt dan is het duidelijk dat binnen 20 jaar de autochtone bevolking uit te veel ouderen bestaat om nog bij machte te zijn verzet te bieden aan de mohammedaanse horden. Hoewel ik er volop van overtuigd ben dat, bij een ongewijzigd slap beleid, het geen 10 jaar meer duurt voordat heel Europa verandert in een soort Gaza-strook of een Beiroet of Syrie, waar de niet-moslims worden vervolgd, verkracht, vermoord en tot slaaf worden gemaakt terwijl de diverse mohammedaanse clans onderling ook nog eens wat vetes uitvechten.
   Als men Europa wil redden dan moet dat binnen nu en 5 jaar gebeuren. En de enige manier om dat te doen is complete remigratie van alle moslims, zonder uitzondering, en een zeer groot deel van de afrikaanse hordes, ongeacht of het moslims zijn of niet. Er is geen enkel realistisch scenario waarin dat vreedzaam zal gebeuren, want het percentage binnen deze groepen die vrijwillig zullen vertrekken is verwaarloosbaar. Het kan dus alleen worden bereikt door dat met harde hand te doen. Dat zal leiden tot opstanden en gevechten, maar er is nu nog een (vrij geringe, gezien de armzalige bewapening en training van het leger) kans om dat doel te bereiken. Letterlijk met de dag wordt die kans kleiner.
   Als men de oude documenten en de oude kranten opsnort uit de periode van een paar jaar voor de Amerikaanse burgeroorlog dan krijg jet het idee dat er toen net zo’n sfeer heerste als nu in Europa, Het was het gesprek van de dag, het was wat bijna iedereen bezighield, maar bijna niemand wilde echt doorpakken totdat het echt genoeg was. Ik vermoed dat dat rond de Franse Revolutie niet anders was.
   Ik kan alleen maar hopen dat er nog voldoende mensen zijn die bereid zijn om de eerste aanzet te geven. Er is niet zo heel veel voor nodig en de overheden in Europa weten dat heel goed. Als er ergens, waar dan ook, in Europa 1000 mensen bij elkaar komen en de wapens opnemen en een parlementsgebouw bestormen en een paar politici ophangen dan slaat -zeker door de directe communicatie tegenwoordig- direct overal de vlam in de pan. En dat kan heel erg snel gaan.

   Liked by 1 persoon

  Reageer ook

  Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

  WordPress.com logo

  Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

  Google+ photo

  Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

  Twitter-afbeelding

  Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

  Facebook foto

  Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

  Verbinden met %s