Nieuw

Maar de treinen reden wel op tijd, en andere goede werken van de heer A.H. te B. – Deel I: Hitler en de banken

Het is 1933. Een jaartal dat we allemaal kennen. Maar wat gebeurde er ?

Hitler kwam aan de macht. Hitler is de Duivel en de Duitsers hebben eeuwig schuld.

Dat is hoe we het geleerd hebben. De overwinnaars schrijven tenslotte de geschiedenis, nietwaar.

In 1933 hadden de Duitsers ook schuld.

En niet zo’n klein beetje.

Duitsland had zoveel schuld dat het tot eeuwige schuldslavernij gedoemd was. Schulden aan het internationale bankenkartel dat leningen verschafte aan Duitsland om haar schulden tot in lengte van dagen af te betalen die door de overwinnaars van WW-I in Versailles bepaald waren.

Het lijkt op het systeem dat het IMF hanteert voor voornamelijk ontwikkelingslanden. Nou zullen die me een rotzorg zijn, maar ter illustratie kan het geen kwaad om ‘Confessions of an Economic Hitman‘, van John Perkins, te lezen, of in ieder geval dat deel wat onder de link staat, want dezelfde praktijken vinden al eeuwen en tot op de dag van vandaag plaats.

Het idee was om Duitsland compleet leeg te roven en dood te hongeren.

Het is het systeem dat tot op de dag van vandaag gehanteerd wordt. Wereldwijd. Noem mij één land dat geen VERPLICHTE staatsschuld heeft. Dat kun je niet. Elk land, de bevolking, ter wereld wordt afgeroomd door het internationale bankenkartel. Permanent, en voor eeuwig. Alleen Nederland betaalt al iets van 11 miljard per jaar aan rente. Elk jaar weer, over geld dat niet bestaat, uit lucht gecreëerd is.

Verhoudingsgewijs ging de Duitse Centrale Bank ten tijde van Weimar misschien wat harder, maar Goldman Sachs sorry de ECB, en diens opperhoofd Mario – 80 miljard per maand – Draghi van Goldman Sachs sorry de ECB, kan er ook wat van.

De geschiedenis herhaalt zich nou eenmaal.

En daarom is het van belang de geschiedenis te kennen.

Eerst maar een stukje citaat uit : Duitsland en de hereniging met ‘Oost-Duitsland’

Veel Duitse bedrijven die onmisbaar waren voor de Duitse oorlogsindustrie waren voor een habbekrats in Amerikaanse handen beland, nadat het land door de opgelegde bepalingen in het Verdrag van Versailles, de crisis van ”29 en de Weimar republiek aan de rand van de afgrond gebracht was. Terwijl Duitsland in 1916 de oorlog al gewonnen had, het Russische leger deserteerde, het Italiaanse was als altijd ingestort, het Franse was aan het muiten geslagen nadat er 600.000 dood lagen bij de Somme en Engeland afgesloten was van de buitenwereld en geen nieuwe munitie of voedsel meer kreeg omdat de Duitsers duikboten bleken te hebben waar nog nooit iemand van gehoord had. Er was geen schot gelost op Duitse bodem en geen buitenlandse soldaat had voet gezet op Duitse bodem. Toch bood Duitsland vrede aan. Het mocht niet zijn. ‘Iemand’ haalde de Engelsen over door te vechten en beloofde de Amerikanen in te schakelen, en zo geschiedde. ‘Iemand’ kreeg in ruil de Balfour-Declaration, en het Verdrag van Versailles was bedoeld om Duitsland voorgoed te slopen en leeg te roven.

Woodrow Wilson werd in 1916 herkozen met de belofte dat hij de Verenigde Staten buiten de oorlog zou houden. Binnen twee maanden nadat hij in 1917 geïnstalleerd was, verklaarde hij de oorlog aan Duitsland. De ‘mysterieuze iemand’ hierboven, had de Britten geen loze belofte gedaan. Tot die tijd waren de Amerikanen behoorlijk ‘anti-war’, dat was tenslotte ook waar Wilson op verherkozen werd. Je moet je bedenken dat de VS op dat moment niet alleen, maar wel voornamelijk,  bevolkt werd door ‘Whasps’, White Anglo-Saxon Protestants. Er was geen belang bij een onderlinge oorlog tussen blanke christelijke Europeanen.

Iemand had media-macht, want had een pak kranten gekocht; Reuters, Associated Press, The Washington Post, The New York Times, de rij is schier eindeloos, en kon zo de publieke opinie bespelen.

In 1919 kreeg Wilson de Nobelprijs voor de Vrede voor de slachtpartij op het Europese continent. Net als Obama die prijs kreeg voor het openen van de Libische invasiesluis

Dat het Verdrag van Versailles desastreus was voor Duitsland hoef ik niet uit te leggen hoop ik, dat de details nog veel gruwelijker waren dan we geleerd hebben voert te ver voor hier.

In 1917 vond ook de Joods-Bolsjewistische revolutie plaats, en het is maar de vraag of die geslaagd zou zijn als WW-I in 1916 beëindigd zou zijn als het vredesaanbod van Duitsland in 1916 geaccepteerd zou zijn. Iemand had een dubbelbelang want was ook de drijvende kracht achter de Bolsjewistische revolutie.

Na WW-I verloor onder andere Duitsland een hoop territorium:

Oostenrijk-Hongarije hield helemaal op te bestaan. De Centrale Europese machten waren uitgeschakeld. Onderdeel van de 100-jarige oorlog tegen Duitsland.

Oost-Pruisen en Silezië werden na WW-II ontvreemdt:

Na de formele toetreding van de VS tot de eerste wereldoorlog hebben zij, het ‘bankierskartel’, de geallieerden (voornamelijk Engeland en Frankrijk) leningen verstrekt voor een bedrag van 8,8 miljard dollar.

De totale som van oorlogsschulden, inclusief leningen verstrekt door de Verenigde Staten in 1919-1921, bedroeg meer dan $11 miljard.

Om dit probleem op te lossen, hebben de debiteurlanden geprobeerd een enorme hoeveelheid uiterst moeilijke voorwaarden op te leggen voor de betaling van schadevergoedingen ten koste van Duitsland.

The key structures that defined the post-war development strategy of the West were the Central financial institutions of Great Britain and the United States — the Bank of England and the Federal Reserve System (FRS) — and the associated financial and industrial organizations set out a target to establish absolute control over the financial system of Germany to control political processes in Central Europe. (Bron)

We maken een enorme sprong. De diepe ellende waar de Duitsers, onze buren, in gestort werden in het interbellum voert nog veel verder maar laten we voor nu, we komen er ongetwijfeld op terug. Het heeft namelijk onze diepste interesse, de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars, en het bij de Duitsers ingezaaide schuldgevoel is de oorzaak/legitimering van de verwoesting van ons Europa. Het verdrag van Versailles was bedoeld om Duitsland er nooit meer boven op te laten komen. En daar begint het verhaal, samen met de waanzinnige inflatie onder de Weimar Republiek:

Hoe Hitler de bankiers trotseerde

Veel mensen verheugden zich er in dat ze kunnen zeggen dat Hitler gefinancierd werd door Wall Street en Joodse bankiers. Er is genoeg gedocumenteerd bewijs dat Wall Street en Joodse bankiers Hitler in het begin inderdaad hebben helpen financieren, deels omdat het de bankiers in staat stelde zich te verrijken (zoals ik hieronder zal beschrijven) en deels om Stalin te controleren. Toen Duitsland zich echter van de bankiers bevrijdde, verklaarden de bankiers een wereldoorlog tegen Duitsland.

Als we naar alle feiten kijken, wordt de aanklacht dat “Joden Hitler hebben gefinancierd” irrelevant. Los Angeles Attorney Ellen Brown bespreekt dit onderwerp in haar boek Web Of Debt.

Toen Hitler aan de macht kwam was Duitsland hopeloos failliet. Het Verdrag van Versailles had het Duitse volk verpletterende reparaties opgelegd, waarbij van de Duitsers werd geëist dat ze de oorlogskosten van elk land terugbetaalden. Deze kosten bedroegen in totaal drie keer de waarde van al het onroerend goed in Duitsland.

Particuliere valutaspeculanten zorgden voor een ineenstorting van de Duitse mark, waardoor een van de ergste uit de hand gelopen inflaties van de moderne tijd ontstond. Met een kruiwagen vol bankbiljetten van 100 miljard Mark kon je geen brood meer kopen. De nationale schatkist was leeg. Talloze huizen en boerderijen gingen verloren aan speculanten en particuliere banken. Duitsers woonden in krotten. Ze stierven van de honger.

Nooit eerder was zoiets gebeurd – de totale vernietiging van de nationale munt, plus de vernietiging van het spaargeld en het eigendom van de mensen. Daarbovenop kwam een wereldwijde depressie. Duitsland moest tot 1933, toen de nationaal-socialisten aan de macht kwamen, toegeven aan schuldslavernij onder internationale (vooral joodse) bankiers. Op dat moment heeft de Duitse regering de internationale bankkartels gedwarsboomd door haar eigen geld uit te geven. Als reactie daarop kondigde het wereldwijde Jodendom een wereldwijde boycot aan tegen Duitsland. A Declaration of War.

Hitler startte een nationaal kredietprogramma met het opstellen van een plan voor openbare werken, waaronder overstromingsbeheer, reparatie van openbare gebouwen en particuliere woningen, en de aanleg van nieuwe wegen, bruggen, kanalen en havenfaciliteiten. Dit alles werd betaald met geld dat niet langer afkomstig was van de internationale private bankiers.

Dat klinkt toch een beetje als Rooselt’s New Deal, onze Deltawerken, en de infrastructuurherstellingswerken die Trump aangekondigd heeft (er is nog maar 15% van het budget binnen dus hij kan niet nog beginnen), ook allemaal nazi’s. Fub.

De geraamde kosten van deze verschillende programma’s werden vastgesteld op 1 miljard eenheden van de nationale munteenheid. Om dit te betalen gaf de Duitse overheid (niet de internationale bankiers) wissels/certificaten uit, de zogenaamde Labor Treasury Certificates. Zo zetten de nationaalsocialisten miljoenen mensen aan het werk en betaalden ze met schatkistcertificaten.

Onder de nationaalsocialisten werd het geld van Duitsland niet gedekt door goud (dat eigendom was van de internationale bankiers). Het was in wezen een ontvangstbewijs voor arbeid en materialen die aan de overheid werden geleverd. Hitler zei, “Voor elk uitgegeven certificaat, eisten we het equivalent van de waarde van een certificaat van het werk gedaan, of de geproduceerde goederen. De overheid betaalde arbeiders in Certificaten. Werknemers besteedden die certificaten aan andere goederen en diensten, waardoor meer banen voor meer mensen werden gecreëerd. Op die manier klom het Duitse volk uit de verpletterende schuld die de internationale bankiers hen oplegden.

Binnen twee jaar was het werkloosheidsprobleem opgelost en was Duitsland weer op de been. Het had een solide, stabiele munt, zonder schuld en zonder inflatie, op een moment dat miljoenen mensen in de Verenigde Staten en andere westerse landen (onder controle van internationale bankiers) nog steeds werkloos waren. Binnen vijf jaar is Duitsland van het armste naar het rijkste land van Europa gegaan.

Duitsland slaagde er zelfs in de buitenlandse handel te herstellen, ondanks de weigering van internationale bankiers om Duitsland buitenlandse kredieten te verlenen en ondanks de wereldwijde boycot door joodse bedrijven. Duitsland slaagde hierin door apparatuur en goederen rechtstreeks met andere landen uit te wisselen, met behulp van een ruilhandelsysteem dat de bankiers uit het zicht sneed. Duitsland floreerde, omdat ruilhandel de staatsschuld en handelstekorten wegneemt.

De economische vrijheid van Duitsland was van korte duur, maar er bleven verschillende monumenten over, waaronder de beroemde Autobahn, de eerste uitgebreide autosnelweg ter wereld.

Hjalmar Schacht, een agent van Rothschild die tijdelijk hoofd was van de Duitse centrale bank, vatte het als volgt samen: Een Amerikaanse bankier had gezegd: “Dr. Schacht, je moet naar Amerika komen. We hebben veel geld en dat is echt bankieren”. Schacht antwoordde: “Je moet naar Berlijn komen. We hebben geen geld. Dat is echt bankieren”.

(Schacht, agent van Rothschild, steunde de internationale particuliere bankiers eigenlijk tegen Duitsland en werd beloond met het feit dat alle aanklachten tegen hem bij de processen van Neurenberg werden ingetrokken.)

Deze economische vrijheid maakte Hitler zeer populair bij het Duitse volk. Duitsland werd gered van de Engelse economische theorie, die zegt dat alle valuta moet worden geleend tegen het goud dat eigendom is van een particulier en geheim bankkartel – zoals de Federal Reserve of de Centrale Bank van Europa – in plaats van uitgegeven door de regering ten behoeve van het volk.

De Canadese onderzoeker Dr. Henry Makow (die zelf Joods is) zegt dat de belangrijkste reden waarom de bankiers een wereldoorlog tegen Duitsland regelden was dat Hitler de bankiers opzij zette door zijn eigen geld te creëren en zo het Duitse volk vrij te krijgen. Erger nog, deze vrijheid en welvaart dreigden zich naar andere naties te verspreiden. Hitler moest worden gestopt!

Makow citeert uit de ondervraging van C.G. Rakovsky in 1938, een van de grondleggers van het Sovjet-bolsjewisme en een Trotskij-intiem. Rakovski werd in schijnprocessen in de USSR berecht onder Stalin. Hitler werd volgens Rakovsky in eerste instantie gefinancierd door de internationale bankiers, via bankiersagent Hjalmar Schacht. De bankiers financierden Hitler om Stalin te controleren, die zich de macht had toegeëigend van hun agent Trotski. Toen Hitler zijn eigen geld begon te drukken, werd hij een nog grotere bedreiging dan Stalin.

(Stalin kwam aan de macht in 1922, elf jaar voordat Hitler aan de macht kwam.)

Rakovsky zei:

“Hitler nam het voorrecht over om geld te produceren, en niet alleen fysieke, maar ook financiële gelden. Hij nam het apparaat van de vervalsing over en zette het aan het werk ten bate van de mensen. Kunt u zich misschien voorstellen wat er zou zijn gebeurd als dit een aantal andere landen had besmet? (Henry Makow, “Hitler wilde geen oorlog”, http://www.redicecreations.com/specialreports/hitlernowar.html 21 maart 2004).

Econoom Henry C K Liu schrijft over de opmerkelijke transformatie in Duitsland:

“De nazi’s kwamen aan de macht in 1933 toen de Duitse economie volledig ineenstortte, met ruïneuze oorlogsreparatieverplichtingen en nul vooruitzichten voor buitenlandse investeringen of krediet. Door een onafhankelijk monetair beleid van soeverein krediet en een programma van openbare werken met volledige werkgelegenheid kon het Derde Rijk binnen vier jaar van een failliet Duitsland, ontdaan van overzeese koloniën, de sterkste economie van Europa maken, zelfs voordat de bewapeningsuitgaven begonnen (Henry C.K. Liu, “Nazisme en het Duitse economische wonder”, Asia Times (24 mei 2005).

In Billions for the Bankers, Debts for the People (1984), Sheldon Emry commentarieert:

“Duitsland gaf vanaf 1935 schuldenvrij en renteloos geld uit, wat verklaart waarom Duitsland in vijf jaar tijd schokkend is gestegen van een depressie tot een wereldmacht. De Duitse overheid financierde haar gehele operaties van 1935 tot 1945 zonder goud en zonder schuld. Het kostte de hele kapitalistische en communistische wereld om de Duitse revolutie te vernietigen en Europa weer onder de voet van de bankiers te brengen.

Deze feiten komen vandaag de dag in geen enkel leerboek voor, aangezien Joden eigenaar zijn van de meeste uitgeverijen. Wel lijkt het erop dat de Weimarrepubliek, die van 1919 tot 1933 Duitsland regeerde, in 1923 te kampen had met een desastreuze, op hol geslagen inflatie. De huidige handboeken gebruiken deze inflatie om de waarheid in haar tegendeel te verdraaien. Zij noemen de radicale devaluatie van de Duitse mark als voorbeeld van wat er misgaat wanneer regeringen hun eigen geld drukken in plaats van het van particuliere kartels te lenen.

In werkelijkheid begon de financiële crisis in Weimar met de onmogelijke herstelbetalingen die het Verdrag van Versailles oplegde. Hjalmar Schacht, de Rothschildagent voor de Republiek, verzette zich ertegen dat de Duitse regering haar eigen geld zou drukken… “Het Verdrag van Versailles is een model van ingenieuze maatregelen voor de economische vernietiging van Duitsland. Duitsland kon zijn hoofd alleen maar boven water houden door de inflatoire werking van bankbiljetten.

Schacht sluit zich aan bij de leugen dat de Weimar-inflatie is ontstaan toen de Duitse regering haar eigen geld drukte. In zijn boek The Magic of Money uit 1967 liet Schacht de kat echter uit de zak lopen door te onthullen dat het de PRIVATELY-OWNED Reichsbank was, niet de Duitse regering, die nieuwe valuta in de economie pompte. Zo veroorzaakte de PRIVATE BANK de Weimar hyperinflatie.

Net als de Amerikaanse Federal Reserve stond de Reichsbank onder toezicht van benoemde overheidsfunctionarissen, maar werd de bank voor eigen gewin geëxploiteerd. Wat de oorlogsinflatie in hyperinflatie dreef was speculatie door buitenlandse investeerders, die ‘short’ gingen op de Mark, weddend op zijn dalende waarde. In het manipulatieve apparaat dat bekend staat als de shorttransactie, lenen speculanten iets dat ze niet bezitten, verkopen het, en “dekken” dan door het terug te kopen tegen de lagere prijs.

(Zoals Soros zijn fortuin vergaard heeft en valuta ruïneerde, Fub, niks nieuws onder de zon daar.)

Speculatie met de Duitse mark werd mogelijk gemaakt doordat de PRIVATELY OWNED Reichsbank (nog niet onder controle van de nazi’s) enorme hoeveelheden valuta beschikbaar stelde om te lenen. Deze munt werd, net als de Amerikaanse munt vandaag (en de Euro door Mario Draghi van Goldman Sachs, Fub), gecreëerd met papieren-trucage. Toen werd de funny-money uitgeleend tegen samengestelde rente. Toen de Reichsbank niet kon voldoen aan de vraatzuchtige vraag naar Marken, mochten andere private banken uit het niets Marken creëren en deze mat rente uitlenen. Het resultaat was een op hol geslagen schulden- en inflatieverloop.

Volgens Schacht zelf heeft de Duitse regering de hyperinflatie van Weimar dus niet veroorzaakt. Integendeel, de regering (onder de nationaalsocialisten) kreeg de hyperinflatie onder controle. De nationaalsocialisten hebben de Reichsbank aan strenge overheidsregels onderworpen en onmiddellijk corrigerende maatregelen genomen om buitenlandse speculatie uit te bannen. Een van die maatregelen was het afschaffen van de gemakkelijke toegang tot funny-money loans van particuliere banken. Hitler kreeg Duitsland weer op de been door schatkistcertificaten van de overheid te laten uitgeven.

(funny-money loans, ons misschien beter bekend als ‘fractioneel bankieren’, geld scheppen uit niets. Niet door de staat, maar door privé-personen. Fub)

Schacht, de agent van Rothschild, keurde dit fiat-geld van de regering af en werd uiteindelijk ontslagen als hoofd van de Reichsbank toen hij weigerde het uit te geven. Desalniettemin erkende hij in zijn latere memoires dat het toestaan ​​van de regering om het benodigde geld uit te geven, niet de prijsinflatie produceerde die werd voorspeld door de klassieke economische theorie, die zegt dat de munt moet worden geleend van particuliere kartels.

Wat hyperinflatie veroorzaakt is ongecontroleerde speculatie. Wanneer speculatie gepaard gaat met schulden (aan privatebankkartels) is het resultaat rampzalig. Aan de andere kant zorgt een zorgvuldig afgemeten uitgifte van valuta door de overheid ervoor dat vraag en aanbod samen toenemen, waardoor de prijzen niet worden beïnvloed. Er is dus geen inflatie, geen schuld, geen werkloosheid en geen inkomstenbelasting nodig.

Bron:

https://archive.org/stream/HowHitlerDefiedTheInternationalBankers/HowHitlerDefiedTheBankers#page/n0/mode/2up

Opmerkingen:

Het kostte de hele kapitalistische en communistische wereld om de Duitse revolutie te vernietigen

Interessant punt; nationaal-socialisme was noch kapitalistisch, noch communistisch.

Henry Makow, “Hitler wilde geen oorlog”,  21 maart 2004” https://www.savethemales.ca/000369.html

Zie ook: David Irving – Churchill’s War

Net als de Amerikaanse Federal Reserve stond de Reichsbank onder toezicht van benoemde overheidsfunctionarissen, maar werd de bank voor eigen gewin geëxploiteerd.

Ook De Nederlandse Bank, anders dan de naam valselijk doet vermoeden is niet van Nederland, laat staan van Het Volk.

Anderen die geprobeerd hebben om onder het internationale bankenkartel uit te komen zijn oa. Ghadaffi en Saddam Hoessein en we weten hoe het met hen is afgelopen. Iran, Noord-Korea en Syrië zijn de enige die nog geen Rothschild centrale bank hebben. Toeval ?

Nederland zou makkelijk van zijn staatsschuld af kunnen komen (smijt de mohammedanen er uit en we zijn klaar), maar jaar op jaar stijgt die schuld. Dat is verplicht. Niet alleen voor Nederland maar voor alle landen ter wereld. Zodra je daar tegenin gaat wordt je kapotgebombardeerd.

Onze werkelijke vijand is het internationale roofbankierskartel en dat had Hitler goed gezien en daarom oa. moest Duitsland stuk.

Nederland, jij en ik, betaalt per jaar tussen de 10 en 20 miljard aan rente over de staatsschuld (beetje afhankelijk van de rentestand), en onze regering zit er met het enige doel om dat zo te houden. Wij zijn slaven. Goyim, zo je wilt.

Het allereerste doel van elke regering die het goed voorheeft met Nederland zou moeten zijn om onmiddellijk of/hetzij eenzijdig die staatsschuld te cancellen (onwettig te verklaren) dan wel af te betalen, en de geldschepping terug in eigen handen te nemen.

Hitler begreep dat, en dat leidde tot WO-II, want gij zult U niet onttrekken aan uw eeuwigdurende Schuld ! Some people want your money, for Free !

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.197 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

53 Comments on Maar de treinen reden wel op tijd, en andere goede werken van de heer A.H. te B. – Deel I: Hitler en de banken

 1. westflinge // juli 5, 2018 om 05:01 //

   Er is een fout ingeslopen. -WW-I in 2016 beëindigd zou zijn als het vredesaanbod van Duitsland in 2016 geaccepteerd zou zijn.- moet denk ik 1916 zijn.

  Like

 2. @ westflinge /

  Dankjewel, en aangepast.

  Liked by 1 persoon

 3. Die ‘iemand’ bespeelt nog steeds de publieke opinie.

  Liked by 1 persoon

 4. rechter-muisknop ‘Open image in new tab’ klik voor groter

  Like

 5. Frauke // juli 5, 2018 om 07:27 //

  http://www.reformation.org/lies-of-encyclopeida-britannica.html

  Laatste editie van de beroemde encyclopedie voordat het eigendom werd van het Rockefeller-syndicaat.

  Britannica wordt “Britannica, Inc. ” na aankoop door de Standard Oil Company.

  Liked by 1 persoon

 6. Duchesne // juli 5, 2018 om 08:34 //

  National Geograohic is ook zo enorm “correct” geworden dat het triest is..

  Like

 7. Gelukkig hebben we de Autobahnen nog…

  Like

 8. Veel mensen geloven nog steeds de geschiedenisboeken en de docu’s van National Geographic Ch.
  Goed artikel Fubar, ik kijk al uit naar deel 2.

  Like

 9. polderboy // juli 5, 2018 om 11:55 //

  Komt me nogal verwrongen over, dit artikel, behalve voor wat betreft antwoorden zoeken en analyseren hoe het zover heeft kunnen komen.

  De schuldvraag staat vast over die enorme massa mensen die op industriële wijze zijn vernietigd. het lijkt me verder niet dat het een overerfelijke schuld is.
  We hebben het niet over Palestijnse “vluchtelingen”, die generatie op generatie van de UN uitkeringen krijgen, omdat ze de rest van de eeuwigheid “vluchteling” blijven.

  Maar goed, Jack de Ripper was natuurlijk ook een fijne kerel, die zijn moeder regelmatig een kaartje stuurde, en ik lees in de krant dat die islamitische bomgordel idioten die hier massa aanslagen plegen allemaal lieve jongens zijn volgens hun ouders.

  Fubar, jij begint een beetje op de ouders van die bomgordel idioten te lijken, als je het mij vraagt.
  Nou, ja, voor jouw dan: Hitler was eigenlijk heel soms bij uitzondering ook best wel een beetje lief en de treinen reden ook wel op tijd…
  Dat hij op internet geradicaliseerd was, betwijfel ik echter.

  Like

 10. Tijl Uylenspiegel // juli 5, 2018 om 14:22 //

  Besturen Joden de media? (Door Alan Dershowitz)
  Temidden van alle brouhaha over CNN’s afvuren van Rick Sanchez voor zijn opmerkingen over joden in de media, wordt een belangrijk onderscheid gemist. Ja, er zijn veel individuele Joden in invloedrijke posities in Hollywood, in netwerktelevisie, in sport en entertainment, en in veel andere gebieden van het Amerikaanse openbare leven. Deze individuen, die toevallig joods zijn, handelen niet samen op een soort samenzweerderige manier. Er is geen “joodse controle” op een van deze gebieden – of op de vele andere gebieden, zoals geneeskunde, wetgeving, academia, financiën – waar grote aantallen individuele joden op hoge posities zitten. Veel van deze individuen zijn alleen Joods in de zin dat hun ouders of grootouders toevallig Joden zijn. Ze leven geen joods leven of steunen Joodse doelen.

  Inderdaad, veel individuele Joden die zich in een gezaghebbende positie bevinden, zijn anti-Israël en kritisch over Joodse waarden. Anderen geven eenvoudigweg niet om deze problemen.

  Wanneer er beschuldigingen zijn van Joodse “controle” over de “media”, zijn de belangrijkste aangehaalde voorbeelden The New York Times en de Washington Post . Beide zijn opgericht door families van joodse afkomst. Maar geen van beide is het ooit uit de weg gegaan om Joodse oorzaken of waarden te promoten. De New York Times was braak in de berichtgeving over de Holocaust en was in het algemeen tegen de oprichting van Israël. Het blijft kritisch ten opzichte van veel huidige Israëlische beleidsmaatregelen (net als de Washington Post ). Toch gaf kardinaal Oscar Andres Rodriguez Meridiaga – die een runner-up was voor het pausdom – de joods gecontroleerde media, in het bijzonder The New York Times , de schuld van het seksschandaal dat de katholieke kerk heeft geplaagd.

  Dit is zijn ‘logica’. Hij begint met te beweren dat het Vaticaan anti-Israëlisch en pro-Palestijns is. Hieruit volgt dat “de Joden” zelfs bij de katholieke kerk moesten komen, terwijl ze tegelijkertijd de aandacht afwendden van Israëlische onrechtvaardigheden tegen de Palestijnen.

  De joden slaagden erin dit te doen door de media te regelen, die ze uiteraard controleren om disproportionele aandacht te schenken aan het seksschandaal in het Vaticaan.

  Rodriguez vergeleek de joods gecontroleerde media met ‘Hitler’, omdat ze ‘protagonisten zijn van wat ik niet aarzel om te definiëren als een vervolging tegen de kerk’.

  De dader van de eerste media is volgens Rodriguez de Boston Globe , die vele journalistieke onderscheidingen heeft gewonnen vanwege zijn blootstelling aan het seksschandaal en de doofpot. The Globe , zie je, is eigendom van The New York Times , dat wordt bestuurd door de familie Sulzberger, die oorspronkelijk joods was. Vandaar de Joodse samenzwering. Oh, deze slimme Joden!

  Een probleem met deze cockamamietheorie is dat de joodse gemeenschap van Boston heel dicht bij Kardinaal Bernard Law stond en deze bewonderde, die tijdens het schandaal het aartsbisdom presideerde. Law had bruggen gebouwd tussen de katholieke en joodse gemeenschappen in Boston, en toen het schandaal werd blootgelegd door de zeer on-Joodse Boston Globe, bleef de joodse gemeenschap grotendeels achter Law staan.

  Geen van de vooraanstaande mediacritici, advocaten of politici die tegen de kerk waren, was joods. De meesten waren katholiek. Maar dat deed er niet toe voor de dwepende kardinaal, die samen met andere klassieke antisemieten gelooft dat als er een probleem is “de Joden” er de schuld van zijn.
  Zoals de schrijver James Carrol, zelf een katholiek, Rodriguez’s ‘gekke’ mindset heeft gekenmerkt: ‘Als de kerk een probleem heeft, is hier de oudste zet van allemaal, de Joden de schuld geven.’

  Anderen houden ook vast aan het samenbrengen van individuele joden, die als individuen invloed in de media kunnen hebben, met “joodse controle” over de media. Overweeg een recente column van Christopher Hitchens, die “Jon Stewart en anderen heeft opgeroepen om met mij mee te doen om het herstel van Rick Sanchez te eisen.” Luister dan naar wat hij zegt: “Als het dan niet zou gebeuren, zou het ons helpen te begrijpen die echt aan de touwtjes trekt. Wie denk je dat hij bedoelt met “wie trekt er echt aan de touwtjes?”. “De Joden” die de media beheersen? Dat lijkt zeker de implicatie te zijn. Wat suggereert hij? Dat Joden bij elkaar komen om te beslissen wie er wordt ontslagen en ingehuurd? Of misschien hoeven ze niet eens samen te komen, omdat ze allemaal hetzelfde denken.

  Hitchens kent genoeg individuele Joden in de media om te beseffen dat ‘twee Joden, drie meningen’ een veel nauwkeurigere karakterisering is dan een samenzweerderig groepdenken door de Ouderen van Zion.

  Laten we dus stoppen met al deze onzin over de Joodse controle over de media en de individuele Joden prijzen die, door hard te werken en talent, hun plaats hebben verdiend, als individuen, in zoveel gebieden van het Amerikaanse leven. Ik dacht altijd dat dat de Amerikaanse droom was.
  (Uit de Huffington Post)

  Like

 11. jesuiszeus // juli 5, 2018 om 14:40 //

  ‘De schuldvraag staat vast over die enorme massa mensen die op industriële wijze zijn vernietigd.’

  ‘Gumball logica gaat mank, is maar een rare kwast die met die cijfers komt en vast dat er veel dwazen op functies zitten die er niet horen maar, dat de wereld op deze manier draait volgens een complot-script ..onmogelijk dat al die functionarissen logica of karakter ontbreekt, of de mensen bij de media en dan ook de klanten of kiezers’ [thumbs up]

  Die 6M middels industriele vernietiging is op verschillende manieren aan te vechten, de enige reden (m.i.) om dat te doen in een islam of immigratie discussie, is als je al bereid bent de logica van numbers usa in te zien, je gaat dan een stap verder, of je er aan wilt geloven is twee natuurlijk maar, zie je eenmaal de logica van revisie rond de 6M dan daagt de immense beweging die valsheden propageert.
  Dat is zeg maar een fundament leggen voor het doorslikken van de redpill.

  Dan ben je nog nergens, een ontgoocheling rijker en alle logica de deur uit.

  We worden voor de gek gehouden, hoe ver dat gaat ..

  Like

 12. Tijl Uylenspiegel // juli 5, 2018 om 14:58 //

  Holocaustontkenning de volgende stap……

  Like

 13. jesuiszeus // juli 5, 2018 om 15:06 //

  je hebt paardrijlaarzen
  je hebt ook andere laarzen
  zoals met ijzeren beslagen

  wat die deden was niet mis
  absoluut een keerpunt in de geschiedenis

  wat ons bereft nog maar kort geleden en het beschouwen waard
  het biedt tevens een gelegenheid om meer dingen aan te kaarten, allemaal obscuur en sinister uiteraard

  sommige stappen zijn te groot, dat is bekend

  Like

 14. jesuiszeus // juli 5, 2018 om 15:31 //

  rip Claud

  van het weekend maar weer eens een Shoah marathon doen

  Like

 15. Karel // juli 5, 2018 om 16:03 //

  Gaat lekker hier, nu nog de protocollen van de Wijzen van Sion …

  Liked by 1 persoon

 16. jrtpf // juli 5, 2018 om 18:45 //

  Dit is een KEI goed stuk. Fubar, mijn dank voor jouw werk! Ik ben een halve duitser, mijn vader sprak niet veel, maar liet wel sommige dingen tot denken over ( jaren later sijpelt dat door )

  Like

 17. jrtpf // juli 5, 2018 om 18:50 //

  je kunt van Fubar denken wat je wilt, maar ik ben er zeker van dat men te veel eenzijdig kijkt, en te veel slikt wat men voorgeschotelt krijgt. Mijn Pa en grootmoeder hebben het meegemaakt

  Like

 18. jesuiszeus // juli 5, 2018 om 19:11 //

  Ja, is dat wat, ‘de protocollen..’, een aanrader?

  Mij maakt het allemaal weinig uit.
  Je vindt wel meer gekke verhalen, oa een opleving van ‘de platte aarde’.

  Nu kan ik makkelijk zeggen dat ik nergens verstand van heb, cijfers, letters en andere wetenschappen. Van een holocaust met een heel specifieke 6M slachtoffers of een ronde danwel platte aarde kan ik evenwel papegaaien wat anderen zeggen.

  Het maakt mij niet uit of mijn of andermans leven verkloot wordt op een platte of ronde aarde, het is nietemin niet bepaald genieten. Die protocolen kunnen compleet, deels, helemaal niet of wel fake, nepnieuws of propaganda zijn.
  Net zo als de tien geboden. Of de UVRM. Of de koran of weet ik wat ander boek of voorschrift.
  De verhalen/voorschriften, liggen er, of ik of jij er iets mee wil maakt weinig uit voor anderen die ermee aan de haal gaan. Wat de precieze achtergrond ook is, je zou bij kennis van de inhoud, een mening kunnen hebben op stellingen/verorderingen die zulks materiaal verkondigen.
  Met een koran, of zelfs een thora, is menigeen bekend en de meningen zijn vaak niet mals.
  Het grappige van een ‘protocolen..’ wie dan ook de inhoud formuleerde, wat het beoogde doel ook was en wie dan precies de dader en het slachtoffer, het is in ieder geval een opmerkelijk handboek van een geslepen geest voor wat betreft de toeeigening van macht tot nog meer macht.

  Dat hele gedoe rond antisemtisme en andere -ismen, is me allemaal om het even.
  Ik heb een beperkt vermogen om mijn werkelijkheid waar te nemen, dat/mijn vermogen merkt in elk geval op dat anderen van -verondersteld- zelfde vermogen/werkelijkheid zich inspannen om andermans werkelijkheid geweld aan te doen, ik keur dat af.
  Waar dat mijn werkelijkheid betreft verdient dat uit mijn lijfsbelang nadere beschouwing. En waar dat niet direct mijn lijfsbelang betreft, dan toch vanuit mijn gemoedsrust (empatisch rotwezen). En wat blijkt, dat indirect de sluipmoord/controle toch wel zijn ingang vindt. Als individu zonder middelen ben je niks waar anderen met velen zijn of waar ze wel over middelen beschikken (niet moeilijk he maar, we hebben de samenleving toch juist ingericht om bepaalde belangrijke zaken te waarborgen, dat blijkt dus een spelletje waar vals wordt gespeeld).

  De hele toedracht rond macht, geweld en controle van vandaag, met WO2 in gedachten, blijft opmerkelijk.
  Die situatie gaat wellicht onmetelijk lang terug.
  WO2 biedt aanknopingspunten, ook voor mensen die bepaalde stappen niet durven of willen nemen, om onderwerpen aan te snijden.
  Wat mij betreft is daar een oudere fundering uitgebouwd waarop een selecte club mensen zich nu in ongekende macht weet te staan -nee, niet perse joden of anderszinds, gewoon andere mensen, meer handige mensen.

  Een WO2 staat niet los van WO1, de Koude Oorlog en Val van de Muur/Sovjet-Unie staat niet los van WO2, de val van de Sovjet-Unie staat niet los van de val van het Midden-Oosten, de val van het Midden-Oosten staat niet los van de val van de Europese Natiestaten.
  En leg die route nu eens naast de routewijzer die werd aangehaald – wtf

  voor diegene die onbekend zijn met de hoofdstukken uit ‘de protocollen..’
  volgens wiki van een document ergens uit verondersteld 1864-1903:

  Protocol I: The Basic Doctrine | De hoofddoctrine
  Protocol II: Economic Wars | Economische oorlogen
  Protocol III: Methods of Conquest | Overwinningsmethoden
  Protocol IV: Materialism Replace Religion | Materialisme vervangt religie
  Protocol V: Despotism and Modern Progress | Despotisme en moderne vooruitgang
  Protocol VI: Take-Over Technique | Overnametechniek
  Protocol VII: World-Wide Wars | Wereldwijde oorlogen
  Protocol VIII: Provisional Government | Provisionele regering
  Protocol IX: Re-education | Heropvoeding
  Protocol X: Preparing for Power | Voorbereiding op macht
  Protocol XI: The Totalitarian State | De totalitaire staat
  Protocol XII: Control of the Press | Controle over de pers
  Protocol XIII: Distractions | Afleidingen
  Protocol XIV: Assault on Religion | Aanval op religie
  Protocol XV: Ruthless Suppression | Meedogenloze onderdrukking
  Protocol XVI: Brainwashing | Hersenspoeling
  Protocol XVII: Abuse of Authority | Machtsmisbruik
  Protocol XVIII: Arrest of Opponents | Gevangenname van tegenstanders
  Protocol XIX: Rulers and People | Heersers en mensen
  Protocol XX: Financial Programme | Financieel programma
  Protocol XXI: Loans and Credit | Leningen en krediet
  Protocol XXII: Power of Gold | De macht van goud
  Protocol XXIII: Instilling Obedience | Indoctrinatie van respect
  Protocol XXIV: Qualities of the Ruler | Kwaliteiten van de heerser

  Like

 19. jesuiszeus // juli 5, 2018 om 19:28 //

  nb. het document had net zo goed uit de antieke tijd van Rome kunnen stammen, ik bedoelde maar te zeggen, onder de mensen vandaag zijn toch zeker twee hele generaties van na WO2 en voor 9/11 die in relatieve vrede een redelijk fatsoenlijke opvoeding hebben kunnen genieten ..en alles wat daarbij als fatsoenlijk werd aangeleerd en werd opgebouwd ..wordt afgebroken voor iets onduidelijks met een schijn ellende.. mooi man, wat valt ons nu eigenlijk te verwijten? Dat we dat aankaarten en daarbij zaken ontdekken? Dat we vinden dat het allemaal, de nieuwe overgang, agenda of wat het dan ook behelst, wat minder opzichtig mag?

  Like

 20. De moraal van het verhaal , het grote (uit lucht gemaakte) geld regeert en al de rest is er aan onderworpen , de rotschild die in Engeland de Engelsen tijdens de slag van Waterloo bedrogen heeft ,sprak ooit de woorden ,het interesseert me niet wie op de troon zit noch wie de wetten maakt ,zolang ik het geld kan beheren……

  Wie denk je dat de staat België heeft helpen maken? ze worden niet voor niet s de kingmakers genoemd ,zie link……

  https://forum.politics.be/showpost.php?p=5899520&postcount=94

  Like

 21. Von Puffelen // juli 5, 2018 om 21:25 //

  UIt de bek van het paard.

  Like

 22. polderboy // juli 5, 2018 om 11:55

  De schuldvraag staat vast over die enorme massa mensen die op industriële wijze zijn vernietigd. het lijkt me verder niet dat het een overerfelijke schuld is.
  ——————
  Dat komt nergens ter sprake, punt is wat er met een land gebeurt dat zich niet schikt naar het bankenkartel.

  Het is beangstigend dat de hele globale militaire macht ingezet kan worden als een land zich daar aan wenst te onttrekken.

  Like

 23. Tijl Uylenspiegel // juli 5, 2018 om 14:22
  Besturen Joden de media? (Door Alan Dershowitz)
  Aan de achternaam te zien is het een gevalletje WC-eend.

  Like

 24. McDonald, ‘A Culture of Critique’, pagina XIII (pagina 15 van 544 volgens de boven-index)

  PDF:

  http://www.angelfire.com/rebellion2/goyim/je1.pdf

  Like

 25. Tijl Uylenspiegel // juli 5, 2018 om 23:21 //

  WC eend ? Wat een dooddoener !
  Wikipedia;
  Alan Morton Dershowitz ( / d ɜːr ʃ ə w ɪ t s / ; geboren 1 september 1938) is een Amerikaanse advocaat en academicus. Hij is een geleerde van het constitutionele recht en het strafrecht van de Verenigde Staten , [1] [2] en een bekende burgerlijke libertariër . [1] [3] Hij bracht het grootste deel van zijn carrière door aan de Harvard Law School waar hij in 1967, op 28-jarige leeftijd, de jongste hoogleraar in zijn geschiedenis werd. Hij bekleedde er het Felix Frankfurter-professorship vanaf 1993 [4]tot zijn pensionering in december 2013. [5] Hij is nu een vaste medewerker van CNN en Fox News en politiek analist.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Dershowitz#Career

  Like

 26. Ik geef er toch ook een serieuze link achteraan.

  Liked by 1 persoon

 27. Het zou wat zijn als hier 50% van de media in islamitische handen was.

  Dan zou dit verweer niet volgen.

  Liked by 1 persoon

 28. Dit is toch een prestatie van formaat :

  “Toen Hitler aan de macht kwam was Duitsland hopeloos failliet.

  Binnen twee jaar was het werkloosheidsprobleem opgelost en was Duitsland weer op de been. Het had een solide, stabiele munt, zonder schuld en zonder inflatie, op een moment dat miljoenen mensen in de Verenigde Staten en andere westerse landen (onder controle van internationale bankiers) nog steeds werkloos waren. Binnen vijf jaar is Duitsland van het armste naar het rijkste land van Europa gegaan.”

  Wat je er verder ook van mag denken. Bovenstaande kan toch ook geen zinnig mens ontkennen ?

  Dat is ook het enige punt dat ik wilde maken (en dat staatsschuld verplicht is voor alle landen en we dus dag in dag uit beroofd worden).

  Liked by 1 persoon

 29. polderboy // juli 6, 2018 om 03:44 //

  @Fubar 21:33
  “Hitler is de Duivel en de Duitsers hebben eeuwig schuld.”

  Lees hier over de hyperinflatie van 1921 tot 1923:
  https://mises.org/library/90-years-ago-end-german-hyperinflation
  Er speelde wel meer overigens. De oorlogsschuld was erg zwaar. Men verliet de goudstandaard met de Reichsmark, en ging als een gek geld printen. De onzekerheid die hyperinflatie tijd was onhoudbaar en stagneerde de economie enorm, werkloosheid ontstond, een algemene staking brak de boel helemaal aan gort, en hele Duitse deelstaten kwamen in handen va de communisten.
  Niet Hitler bracht een nieuw systeem in gang, maar dat gebeurde eerder al met de rentenmark.

  De opkomst van de communisten baarde zorgen, en veel elite zocht haar hel bij de fascisten, die als communistenbrekers werden gezien.
  Toen in 1929 de beurskrach in de VS ontstond, de VS had een gewicht van 45% in de hele wereldeconomie, werd het overal een depressie.
  De fascisten werden natuurlijk nog meer gesteund als tegenwicht voor de opkomst van de communisten, en bleken inderdaad in staat de communisten er onder te kloppen, ook in andere delen van West Europa. Niet zomaar gooide Hitler de interneringskampen open in 1933: dat ging met goedkeuring van de elite, die alle tegenstanders erin opgesloten zag worden.
  Dan hebben ze het over 6 miljoen Joden, maar er schijnen rond de 11 miljoen mensen in die kampen te zijn vernietigd: niet alleen maar Joden.

  Natuurlijk was het wel zo, dat de oplossing tegen het communistische gevaar =Hitler, Mussolini, Franco- zelf een probleem werd voor de elite.
  Hitler nationaliseerde veel bedrijven bijvoorbeeld, en daar zullen heel veel lui indertijd zeker niet gelukkig van zijn geworden. maar ook kreeg hij desondanks steun, omdat de communisten, de bolsjewieken, wel als de ergste soort werd gezien.

  Maar goed, ook met de fascisten begon de boel uit de hand te lopen.
  Iedereen ging lekker vrolijk in uniformen achter elkaar aan marcheren, lekker anschluss zoeken met andere uniform kameraden in buurlanden, van interneren kwam vernietigen, en eigenlijk ging het zo lekker dat een gigantisch Derde Rijk zonder grenzen en met allemaal kameraden erin helemaal het doel werd.

  Het motto “Wir schaffen das” leefde enorm.
  Vergeet niet dat er van 1935 tot 1945 18 miljoen soldaten in het Duitse leger hebben gediend:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht#Personnel_and_recruitment
  Niet echt een flut legertje dus. Daar had je best een paar geallieerden voor nodig, om die mannschaft te verslaan.

  Like

 30. De opkomst van de communisten zou mij ook zorgen baren, de bolsjewieken hebben een potje meer vermoord dan de NS.

  (dat die holocaust door iedereen erbij gehaald wordt begrijp ik niet, daar heb ik het niet over, en was ik ook niet echt van plan in de toekomst, laten we het tot het financiële aspect beperken graag, en dan met name staatsschulden, die baren mij namelijk zorgen, en zouden iedereen zorgen moeten baren. Ik roep al jaren dat ze verplicht zijn. En dan hebben we een probleem.)

  Bovendien vermoorden de Bolsjewisten ‘eigen volk’, Russen en Christenen, Joden bleven wonderwel buiten schot. Dat is toch wel een cruciaal verschil.

  Al schijnen Joodse kranten te denken dat er elke dag 6 miljoen Joden vermoord worden.

  Like

 31. Johan P // juli 6, 2018 om 04:45 //

  Hoe men het ook wil zien, of men gelooft in dergelijke theorieen of niet, sommige dingen zijn gewoon feiten.
  Een van de feiten is dat de Duitse economie na het verdrag van Versailles volkomen verlamd was en Duitsland met een enorme schuld zat opgezadeld. Er is geen enkele geschiedkundige die dat zal ontkennen.
  Een ander feit is dat het hervormingsprogramma dat door AH werd ingezet die economie in een ongekend tempo omvormde tot een punt waar die schulden (vrijwel) geheel waren verdwenen.

  Het idee dat de staatsschuld een normaal iets is, is iets waarmee we worden opgevoed, maar het is natuurlijk volkomen idioot. Iedere regering rommelt aan met de begroting, maar allen gaan er van uit dat een tekort geen probleem is. Er wordt soms gesproken over het verkleinen van de staatsschuld, of een omzetting naar een lager rentepercentage, maar nooit over serieuze plannen om de staatsschuld volkomen af te bouwen.
  Als men dat zou vertalen naar een bedrijf, of een gewoon huishouden dan gaat dat niet op. Een structureel tekort eindigt in faillisement, gedwongen verkoop etc. Het idee dat dat voor een staat niet op zou gaan is van de zotte.
  Zie ook de crisis in Griekenland. Ondanks alle ‘hulp’ zit dat land dieper in de schulden dan ooit. Er wordt helemaal geen werk gemaakt van het laten verdwijnen van die schuld. Niet daar, niet in Nederland, niet in de EU. Zelfs Trump heeft dat onderwerp nog niet in de mond genomen.
  En bedenk eens wat men zou kunnen doen met het geld dat ieder jaar als rente wordt weggegooid: gezondheidszorg, onderwijs, ouderenzorg, pensioenen, alles waar nu op wordt gekort zou makkelijk te financieren zijn.

  Liked by 3 people

 32. Dát, ik wil af van die staatsschuld. Het is onzin. Het wordt in stand gehouden met noodgrepen, als we van gekkigheid niet meer weten wat te doen flikkeren we als laatste ‘redmiddel’ wat geld naar Afrika.

  Het is onzin, stop met staatsschuld.

  Maar activeer wel Volkel voor je dat doet, want je krijgt de ‘Wrath’ van de ‘international community’ over je.

  Liked by 1 persoon

 33. 5 jaar = 1.826 dagen
  1.862 dagen = 43.824 uur
  43.824 uur = 2.629.440 minuten
  6.000.000 Joden gedeeld door 2.629.440 minuten
  =
  2,281 Joden per minuut

  Liked by 1 persoon

 34. polderboy // juli 6, 2018 om 09:28 //

  Fubar 04:33
  “Bovendien vermoorden de Bolsjewisten ‘eigen volk’,” Het is maar wat je als “eigen volk”definieert. Het lijkt me dat als je alleen maar Ariërs als eigen volk definieert, en bepaalde “rassen” die binnen je volk leven niet zo ziet, dan heb je gelijk. Ook als er critici zijn, zigeuners, homo’s, en lui die het niet met je eens zijn, als “ander volk” definieert, dan kom je een heel eind met je idee.

  Johan P 04:45
  “…door AH werd ingezet die economie in een ongekend tempo omvormde tot een punt waar die schulden (vrijwel) geheel waren verdwenen.”
  https://abcnews.go.com/International/germany-makes-final-reparation-payments-world-war/story?id=11755920
  Hier lees ik toch weer anders: men stopte in 1931 met betalingen, nadat de schuld ook was verminderd.
  Ook hier vindt je een ander geluid:
  https://mises.org/library/90-years-ago-end-german-hyperinflation

  @Rommel 07:13
  Dus 2,3 Joden per minuut, en met 1440 minuten in een dag zit je op ruim 3300 in een dagje klussen.
  Maar neem alleen al Auschwitz, daar scheen men hoe dan ook wel leuk te hebben kunnen klussen. Overigens was het er hartstikke multiculti allemaal: personeel waren er niet alleen onder de Duitsers te vinden. En een ovencomplex, op cokes gestookt, kon je in een dagje heel wat presteren:
  https://www.jewishvirtuallibrary.org/crematoria-and-gas-chambers-at-auschwitz-birkenau
  Misschien is het ook allemaal moeilijk voorstelbaar, een concentratiekamp waar ongeveer 1 miljoen mensen het leven lieten.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_concentration_camp

  Like

 35. Scrutinizer // juli 6, 2018 om 11:16 //

  Interessant maar m.i. wel een mix van feiten en meningen.
  Punt is nl. dat hij geld drukte, creerde uit het niets em dat dit INITIEEL altijd weldadige gevolgen heeft. Zaken als hoge inflatie of hyperinflatie volgen pas met vertraging van enkele jaren, ook in de “tradiotinele” voorbeelden zoals bv. Zuid-Amerika in de jaren 70 en 80 of … wij nu met onze QE die oppervlakkig beschouwd de crisis van 2008 bezworen lijkt te hebben (oh wat zijn Bernanke en Yellen toch grote economen – not!), maar wacht nog enkele jaartjes en je zal zien wat de consequenties van dat beleid waren.
  Hitler was te kort aan de macht om te kunnen vaststellen of zijn renteloos staatsgeld experiment wél succesvol was. Zoals gezegd: initieel is het dat altijd, gedurende enkele jaren. Nadien haalt de realiteit de droom in maar zover is het bij A.H. niet kunnen komen.
  Overigens is er behoudens het rente aspect niet veel verschil met wat overheden traditioneel doen immers ook daar geldt dat nieuw geld in circulatie wordt gebracht naarmate de overheid meer uitgeeft en natuurlijk zou dat dan best 1:1 gaan met nieuwe investeringen zoals in infrastructuur en niet met overdrachtsuitgaven zoals allerhande uitkeringen maar zowel “wij” doen ook een hoop investeringen als … de NationaalSOCIALISTEN hadden ook een hoop sociale voorzieningen, dus de beide systemen lijken meer op mekaar dan je zou denken. Het verschil is vooral de rentecomponent maar het enige waaover je misnoegd kan wezen is dat je zelf geen centrale bankier bent (al is in sommige landen zoals Belgie de nationale bank wel beursgenoteerd en kan je er dus als kleine particulier medeeigenaar van worden) en dat daarom de Rothsacks de winsten opstrijken van een monopolie wat hen ooit toegekend werd (ik wil best aannemen dat dat niet open en bloot via een openbare aanbesteding is verlopen). Maar afgezien van de de rentecomponent verschilt A.H.’s geld creatie niet van de traditionele. Enerzijds lijkt het natuurlijk beter dat erover geen rente verschuldigd is en in een ideale wereld zou ik het daar zeker mee eens zijn, maar anderzijds is de homo politicus verre van een gematigde evenwichtige hoeder des volks en zonder rente als prijs, zou er geen rem staan op het tempo waarin ie almaar meer creeert (om cadeaus te geven aan het electoraat m.h.o.o. zijn eigen herverkiezing), waardoor de geld creatie al gauw te snel uit de hand zou lopen (dat doet ze overigens altijd maar doorgaans pas om de 40 tot 200 jaar en dat is beter dan om de 10 jaar) en er om de haverklap hyperinflatie zou zijn. Rente, als prijs van geld, zet hier enigzins een rem op waardoor het niet AL te gek wordt. Zo bekeken ben ik er dus allerminst tegenstander van.
  Het ENIGE wat niet hoort is dat 1 bank een monoplie heeft EN dat het eigendom ervan ligt bij 1 enkele familie.
  Er zijn 2 mogelijke verbeteringen denkbaar:
  – ofwel concurrentie: laat meerdere banken concurrerende valuta uitgeven en laat de markt maar bepalen welke ze gebruikt i.p.v. 1 enkele nationale dwangvaluta
  – ofwel toch een centrale bank met monoplie én met rente doch dan in handen van het publiek, hetzij door eenieder aandelen te geven (al dan niet naar rato van betaalde inkomstenbelasting), hetzij door deze onder te brengen in een soort overheidstrust die instaat voor de uitkeringen van een algemeen ouderdomspensioen aan elke 65+er. Zodoende komen de winsten van de nationale bank dan weer terecht bij het volk.

  Dit was evenwel niet wat A.H. deed en ifschoon zijn beleid aanvankeleijk de voorspelbare vruchten afwierp, twijfel ik er niet aan dat het, ook zonder oorlog, maximaal tegen 1950 net zo uit de hand gelopen zou zijn als in een gemiddeld Zuid-Amerikaans land in de jaren ’70. Hem dus o.b.v. zijn te korte ambtstermijn afschilderen als een economisch genie lijkt me minstens theoretisch incorrect en mogelijk ingegeven door een blinde adoratie, waarvan de vraag is waar die dan weer vandaan komt. Maar laat ik het erop houden dat de bewondering slechts kwam door het gebrek aan economisch inzicht.

  Verder merk ik op dat Hitler een deel van de historische schuld gewoon besloot niet af te betalen. Nu kan men enerzijds wel argumenteren dat dat een onverdiende schuld was die Duitsland in Versailles door de strot was geduwd, dus an sich is het wel verdedigbaar. MAAR als je het succes van zijn economisch programma wil evalueren, is het wel van belang dit feit niet over het hoofd te zien. Stel dat in 2010 Griekenland zou besloten hebben gewoon alle uitstaande schuld door te strepen, tja dan zouden ze waarschijnlijk vandaag ook veel lof oogsten met hun miraculeuze succes. Nogmaals: ik kan best begrijpen dat Duitsland besloot bepaalde schulden te schrappen, maar … heb daar dan wel oog voor wanneer je kijkt naar het verbluffende resultaat van hun onconventionele beleid. Op microschaal: als ik per morgen besluit mijn hypotheek niet meer te betalen, kan ik ook plots een nieuwe auto kopen en 4x per jaar op reis gaan, maar dat maakt em nog niet tot economisch genie. Als mijn buurman dit echter niet weet, of over het hoofd ziet, zal ie me mischien wel voor zeer succesvol aanzien.

  Los van de nuance over A.H.’s economische genie, ben ik me er wel van bewust dat Versailles een soort IMF/economic hitman avant la lettre was en dat er krachten achter de schermen bewust op oorlog aanstuurden en dat zij ook later bv. Ghadaffi om dezelfde reden aanpakten om hun quasi wereldwijde monopolie veilig te stellen en dat ze daarbij geen probleem hebben om over miljoenen lijken te gaan. M.a.w. een groot deel van uw betoog over de bankiers lijkt me feitelijk juist. Maar de inschatting over A.H.’s succes is dat m.i. niet.
  Maar bergijp me niet verkeerd: wat hij deed was weliswaar niet zo geniaal als u het voorstelt, MAAR is anderzijds evenmin dommer dan wat andere landen deden nl. exact hetzelfde (geld drukken) doch met rentebetaling aan de Rothsacks die hen gijzelden. Het feit dat ik de bewondering nuanceer, betekent niet dat ik zijn beleid als slechter beschouw dan dat van “gewone” landen. Hij deed gewoon wat hij kon in de context en zich loswrikken van de internationale bankiers wiens spel hij doorzag en verafschuwde was een logische stap. So far so good. Alleen, wat ik wil zeggen is: overschat de genialiteit van het plan niet door alleen te kijken naar de korte termijn miraculeize resultaten. Als hij wel tot 1960 aan de macht was geweest, zou je wel gezien hebben dat het niet zo miraculeus zou zijn geeindigd als het begon.

  LBNL merk ik op dat hij ook bepaalde bedrijven nationaliseerde. In zoverre het ging om buitenlandse en dan wel om oorpsronkelijk Duitse die na Versailles door opportunistische buitenlanders voor een habbekrats gekochty werden, kan men dit rechtvaardigen. Maar voor zover het ging om Duitse bedrijven of om bedrijven die al voor WOI in buitenlandse hand waren, ontbreekt elke rechtvaardiging en kan je je de vraag stellen wat nou het verschil is tussen de NS en communisme. Dus A.H. vocht tégen de commies? Tja … zoals (o.a.) Ayn Rand en Mises al opmerkten is het verschil tussen beide maar flinterdun en is socialisme niet anders dan de mildere vorm die echter op termijn gedoem is af te glijden naar communisme (omdat men steeds de grens verlegt qua goodies en de bijbehorende afpersing om die te bekostigen). Dus m.a.w. Hitler tegen de communisten is zoals een (voorlopig nog) soft-communist die tegen de hardcore communisten vocht.

  Als libertarier ben ik echter principieel voorstander van de onschendbaarheid van eigendomsrechten (ook door de staat) en koester ik geen sympathie voor welke vorm van collectivisme dan ook en dat wil zeggen dat ik zowel het Russische communisme ALS het Duitse Nationaal Socialisme (temidden van een hele reeks varianten) niet zie zitten.
  Wat mij betreft is ieder voor zich verantwoordelijk cq. voor zij gezin en nageslacht. De enige uitzondering die ik qua sociale bescherming wel wil maken is: uitkeringen voor wie gehandicapt geboren wordt. Immers als je van moeder natuur nooit een faire kans krijgt, hoe kan je dan aangesproken worden op eigen verantwoordelijkheid. Maar gek genoeg meen ik begrepen te hebben dat A.H. niet zo’n sympathie had voor gehandicapten (of is ook dat slechtse en propagandistische legen van de obverwinnaars die de geschiedenis schreven?). Dus de enige die wat mij betreft voor voorzieningen in aanmerking komen, juist die liet A.H. naar verluidt koud.

  Terugkomend op zowel dit artikel als op de hele serie over de achtergronden van WOI en WOII.
  Ik ben blijmet het tegengeluid en in ben blij met de onthulling van een aantal gedocumenteerde feiten die ik voorheen niet kende. Door een completer en evenwichtiger beeld te zien, verandert het plaatje aanzienlijk. Wie voorheen steeds als monster afgeschildert werd, blijkt dat al bij al misschien toch niet geweest te zijn zoals o.a. bleek uit de meerdere vredesvoorstellen die ie deed (en die helaas steeds afgewezen werden op instigatie van de echte evil krachten achter de schermen). Die nieuwe informatie en het nieuwe beeld wat eruit resulteert is een ware verrijking MAAR … uit het feit dat A.H. lang niet zo slecht zou geweest zijn als men ons tot dusverre voorhield, moet anderzijds nou ook weer niet overhaast geconcludeerd worden dat het een geniale economist was. Neen, hij deed iets wat in de gegeven omstandigheden zowel praktisch als moreel evrdedigbaar was en dat had in den beginne een hoop positieve gevolgen. Klopt. Maar wie verder analyseert kan slechts concluderen dat dat daarom op zich nog geen geniaal plan is en dat dit het wondermiddel zou zijn. Laten we het hoofd koel houden en niet vervallen in blinde adoratie.
  Het helaas nog steeds vigerende systeem (met eenw ereldwijd monopolie voor 1 machtige familie) mag wat mij betreft wel op de schop maar de aanpassingen die ik wenselijk acht zijn daarom geen blinde kopie van wat A.H. deed. Eerlijk gezegd verdiende het Ghadaffi model dan de voorkeur: een onafhankelijke dinar amar wel gold backed waardoor er een rem zou komen op de geldschepping. Anderzijds had Ghadaffi wel makkelijk praten natuurlijk immers dat goud kon ie makkelijk verdienen met de internationale verkoop van olie waarmee zijn landje nou eenmaal gezegdn was i.t.t. Duitsland. Dus Ghadaffi’s plan was wel goed maar laten we hem nou ook maar niet teveel ophemelen. Als je als land bodemschatten erft, heb je wel makkelijker praten dan wanner je echt productief meot zijn (zoals Zwitserland, HK of Singapore).

  Like

 36. Tijl Uylenspiegel // juli 6, 2018 om 11:52 //

  Fubar je zegt;
  (dat die holocaust door iedereen erbij gehaald wordt begrijp ik niet, daar heb ik het niet over, en was ik ook niet echt van plan in de toekomst, laten we het tot het financiële aspect beperken graag, en dan met name staatsschulden, die baren mij namelijk zorgen, en zouden iedereen zorgen moeten baren. Ik roep al jaren dat ze verplicht zijn. En dan hebben we een probleem.)

  Als dat alles was wat je zei dan zou je alleen maar medestanders op je weg vinden alleen er wordt continu op gehamerd dat het allemaal joden waren/zijn. Eerder zijn al de “New World Order” en het “cultureel-marxisme” langs gekomen en ook daar werd benadrukt dat het allemaal joden waren en die ideeën waren toch wel degelijk de grondslag van de poging tot vernietiging van de joden.
  Ja je hebt gelijk, de financiële wereld is voor het leeuwendeel in handen van joden en dat zijn geen schatjes. En als er plannen gemaakt konden worden om ze (financieel) aan te pakken zou er een groot gejuich opgaan, maar dan wel aanpakken om de misdaden die ze op hun geweten hebben en niet omdat ze jood zijn.
  Vandaar ook dat de in mijn ogen belangrijkste alinea uit de vertaling die ik plaatste was;

  “Ja, er zijn veel individuele Joden in invloedrijke posities in Hollywood, in netwerktelevisie, in sport en entertainment, en in veel andere gebieden van het Amerikaanse openbare leven. Deze individuen, die toevallig joods zijn, handelen niet samen op een soort samenzweerderige manier. Er is geen “joodse controle” op een van deze gebieden – of op de vele andere gebieden, zoals geneeskunde, wetgeving, academia, financiën – waar grote aantallen individuele joden op hoge posities zitten. Veel van deze individuen zijn alleen Joods in de zin dat hun ouders of grootouders toevallig Joden zijn. Ze leven geen joods leven of steunen Joodse doelen.”

  Er is geen joods complot, er zijn geen joden die een wereldomvattende overheersing van joden voorstaan. Dat zou ook een tikkie absurd zijn, het geschatte aantal joden wereldwijd is rond de 13 tot 14,6 miljoen mensen terwijl de totale wereldpopulatie nu al uit meer dan 7,5 miljard mensen bestaat. Alsof de bevolking van Schubbenkuttenveen de macht in Nederland wil overnemen en de Nederlandse bevolking tot slaaf wil maken.
  De suggestie dat er een wereldwijd complot van joden zou bestaan dat was de grondslag van de holocaust.

  Like

 37. Zoals Friedrich Nietzsche ooit schreef: “Er bestaan geen feiten, alleen interpretaties.”
  Er is en wordt nog steeds veel gelogen over WW2.
  Een oorlog wordt altijd veroorzaakt door diegenen die er zelf beter van worden, en dat zijn nooit burgers of militairen.

  Like

 38. jesuiszeus // juli 6, 2018 om 12:27 //

  heerlijk

  Is er eigenlijk een mogelijkheid om je in te kopen ofzo voor een Fenixx kroegpraat(~werkoverleg) zoals wel eens aangehaald op de site.

  Like

 39. Scrutinizer // juli 6, 2018 om 15:21 //

  @Tijl,
  Het probleem met de holocaust (laten we ervan uitgaan dat ie heeft plaatsgevonden), is dat ie altijd als wapen gebruikt wordt om eender welke analyse die ook maar in de verste verte iets met Joden te maken heeft (al was het dan maar alleen met de sinistere bankierskliek) al meteen mee in de kiem te smoren.
  Vooropgesteld dat er inderdaad 6 miljoen mensen zouden zijn omgebracht, waaronder ruim 99% onschuldigen (zoals 11 jarige Amsterdamse meisjes die in achterhuizen wonen), dan mag dat nog steeds geen reden zijn om geen verder historisch onderzoek te doen naar de Rothsacks en hun verderfelijke rol in de opkomst van het Bolsjevisme en hun mogelijke rol bij de financiering van zowel de N.S. als het VK en de VS etc.

  De waarheid heeft gewoon zijn rechten en het is in het belang van de wereldbevolking om die te achterhalen teneinde het systeem, eenmaal in kaart gebracht, te proberen te ontmantelen.
  De verantwoordelijken van destijds kan men helaas niet meer berechten want die zijn inmiddels al wel dood maar als hun imperium nog steeds bestaat en teveel macht heeft, dan kan men proberen het aan te pakken, liefst door een werelwijd gecoordineerde actie waarbij zowel in China als de VS als in Rusland die bende op non-actief wordt gesteld en hun bezittingen verbeurd verklaard en ze hoogstens als schadevergoeding een “basisinkomen” krijgen tot aan hun dood van wel 10.000 euro per maand of zo. Ja, de hele clan, alle achterkleinkinderen al zijn het er duizend. Maar de duizenden miljarden ill gotten gains vloeien naar de staten en doen de schuld navenant dalen en de economie heropleven.

  De holocaust is inderdaad verwerpelijk. Dat staat buiten kijf, ongacht de omvang. Al zou er slechts 1 enkele onschuldig Jodinneke omgekomen zijn alleen o.b.v. haar etniciteit, ook dan is het een weerzinwekkend onrecht, laat staan als het er een paar honderduizend zijn (als we het Rode Kruis mogen geloven) of inderdaad 6 miljoen. Zelfs 1 onschuldig slachtoiffer is er 1 teveel.
  MAAR … laat dit een feitelijk onderzoek naar de macht achter de schermen niet in de weg staan! Als mocht bijken dat een kliek bankiers verantwoordelijk is voor honderden miljoenen doden (optelsom van WOI, WOII, Stalinistisch Rusland en Mao China), dan is het in het belang van de 21e eeuwse mensheid om dat mechanisme te bloot te leggen en aan te pakken. Dit onderzoek moet dan niet gedwarsboomd worden door telkens met de holocaust te zwaaien van zodra iemand onderzoek doet naar de macht van joden in finance of media.

  Liked by 1 persoon

 40. Alle gekkigheid op een stokje, niemand kan toch ontkennen, dat de JodenKoek het lekkerste koekje bij de koffie is?.
  https://www.ah.nl/producten/product/wi230985/echte-enkhuizer-jodekoek-roomboter
  Mij mag je er wakker voor maken.

  Like

 41. Von Puffelen // juli 6, 2018 om 16:06 //

  Goed artikel in Russia Insider.
  “I have become convinced that unless we break this taboo, nothing will improve in the human catastrophe unfolding in geopolitics. Millions have died over the past 30 years, and if we want it to stop that trend and avoid a cataclysm which seems to be approaching inexorably, we have to have the freedom to criticize those responsible. ”
  https://russia-insider.com/en/politics/its-time-drop-jew-taboo/ri22186

  Liked by 1 persoon

 42. Von Puffelen // juli 6, 2018 om 16:31 //

  Babylon, Rome, Venice, London.
  The way of the banksters.

  Liked by 1 persoon

 43. polderboy // juli 6, 2018 om 17:09 //

  @Srutinizer 11:16
  Het vervelende met economie is dat het aan een kant een populair iets is, omdat iedereen econoom is en een huishouden runt, alleen, of met een gezin.

  De zoektocht naar wetmatigheden, zoals je in positieve wetenschappen hebt, die los staan van de maatschappelijk omgeving, is onvruchtbaar in mijn ogen.
  Elke libertarier, socialist, communist, kapitalist heeft absoluut gelijk, maar ook absoluut ongelijk.

  Ze denken en zeggen utopische zaken, maar een samenleving is geen onderzoeksveld waar je met hard analyseren en onderzoeken de juiste wet zult vinden, of de juiste ideologische uitgangspunten.

  Ik zie de algemeen econoom, niet de vrolijke bedrijfseconoom die lekker met winst maximalisatie bezig is, en zijn benadering van de samenleving meer als iemand die een chronische patiënt behandeld.
  Soms gaat het goed, soms minder, en soms klote en staat de patiënt weer op de stoep voor de deur: “Ja, sorry hoor, we voelen ons klote, want we zitten met een bankcrisis. Heb je er iets tegen?”

  Uiteindelijk is het pappen en nathouden, en met alle theorieën, gereedschap en medicijnen die voorhanden zijn is het dan ook ervoor zorgen dat de patiënt op aanvaardbare wijze blijf functioneren, en niet al te gekke dingen gaat doen.
  Zolang dat het geval is, dan draait de economie, de patiënt, op aanvaardbare wijze

  Like

 44. Tijl Uylenspiegel // juli 6, 2018 om 18:23 //

  Dat had ik in andere woorden zelf al geschreven Scrutinizer;
  “Ja je hebt gelijk, de financiële wereld is voor het leeuwendeel in handen van joden en dat zijn geen schatjes. En als er plannen gemaakt konden worden om ze (financieel) aan te pakken zou er een groot gejuich opgaan, maar dan wel aanpakken om de misdaden die ze op hun geweten hebben en niet omdat ze jood zijn.”
  Met de nadruk op het laatste.

  Like

 45. Scrutinizer // juli 6, 2018 om 23:02 //

  @Polderboy,
  Er zijn economen die ex cathedra modellen bouwen van hoe ze menen dat de wereld er idealiter zou moeten uitzien en die slaan de plank behoorlijk mis (denk aan Keynes).
  Anderzijds zijn er historici die de economische geschiedenis onderzoeken om daar lessen uit te destileren. Da’s veel minder ideologisch gedreven en daardoor correcter.
  Heeft u ooit Ayn Rand’s magnum opus Atlas Shrugged wel eens gelezen?
  Zoniet, dan raad ik u dit sterk aan. Het is een roman van ruim 1100 pagina’s maar na lectuur ervan in ca. 3 maand begrijpt u meer van economie dan Paul Krugman of Ben Bernanke, nochtans beiden met PhD in “Keynesiaanse Mythologie”.
  Overigens was de auteur geen econome doch studeerde zij filosofie en geschiedenis (met focus op de onderghang van wereldrijken). Mw. Rand is dus geen officieel gediplomeerd econome maar begrijpt m.i. meer van economie dan Krugman of Bernanke en is zo bezien dus autodidaktische econome en wat mij betreft een betere dan die lui met hun PhD in Keynesiaanse Mythologie.
  Zelf ben ik MSc in Economics (of gewoon drs) van de EUR. Maar gelieve me dat niet tegen me te gebruiken. Later ben ik op eigen kracht ECHT econoom geworden ONDANKS mijn formele diploma 😉

  Like

 46. polderboy // juli 7, 2018 om 11:33 //

  @23:02
  Ik heb het niet gelezen, de werken van Rand. Maar ik ben altijd nieuwsgierig.
  Verras me, zo u er zin in heeft, en geef aan wat zo voortreffelijk is aan Rand.

  Overigens zegt u dat eigendom heilig is.
  Wat vind u hiervan dan.
  Was de gasbel in Groningen van de boeren, onder wiens land de bel lag?
  En is die oliebel in Saud Arabië die nu 17500 miljard dollar waard is, van die Bedoeïenen familie de Saud daar, of toch van de staat Saudi Arabië en al die mensen daar?
  Mij komt het voor dat eigendom best wel willekeurig zijn weg vindt naar de eigenaar in dat voorbeeld.

  En zo is het vaak in gecompliceerdere situaties ook.
  Eigenlijk is eigendom ook ondergeschikt in een gezin, want je deelt de vruchten en poogt dat zo rechtvaardig mogelijk te doen, zodat iedereen er wat mee kan en tevreden is. En in een optelsom van gezinnen, een samenleving, zal hetzelfde principe gelden.
  Contractueel eigendom is noodzakelijk in een groter verband, om conflicten te voorkomen, Dat is alles volgens mij..

  Like

 47. Scrutinizer // juli 7, 2018 om 12:59 //

  @Polderboy,
  Rand beschreef in haar profetische roman Atlas Shrugged hoe de hele economie en samenleving instort en hoe dit vooral komt door slechte overheidsmaatregelen maar dat die wel voortspruiten uit een verderfelijke collectivistischge mindset van een gebrainsmotherde maatschappij.
  Toen haar boek in ’57 uitkwam werd ze zwaar verketterd. Hoe kon zij immers denken dat zo’n scenario in Amerika (“land of the free” en “home of the brave”) mogelijk was. Overigens was de beschuldiging van fascisme natuurlijk niet ver weg. Grappig aangezien zij zich juist enorm afzette tegen collectivisme in welke vorm dan ook en juist schetste hoe de samenleving door de verkeerde mindset juist afgleid naar fascisme, ook al werd het niet zo genoemd. Fast forward 60 jaar en wat zij destijds beschreef zien we dagelijks om ons heen.

  =

  Uw andere vraag: de ondergrondse delfstoffen (inclusief fossiele brandstoffen) zijn op zich van niemand maar behoren toe aan wie zich de kosten en moeite getroost ze te delven na ze te hebben ontdekt en risicokapitaal te hebben geinvesteerd in wat mogelijk op een sisser afloopt. Dus het Ghawar veld is niet van de bedouinen doch van Shell en BP, die helaas in de jaren ’70 onteigend werden door een regime dat zelf niet eens wist dat ze met hun kamelen draafden over een bodemschat en zelf 0,0 aandeel had in de ontdekking, risicofinanciering, ontwikkelingen etc. van het veld maar die ineens manu militari besloot de handel over te nemen. Schandelijk.
  Hetzelfde geldt uiteraard voor Groningen.
  Wel zijn de huizen in en rond Slochteren eigendom van … hun eigenaars. Dus als die schade ondervinden van een actie van een bedrijf dat voor eigen gewin allerlei acties onderneemt, die kennelijk in die schade resulteren, dan moeten deze eigenaars schadeloos gesteld worden en wat mij betreft is dat niet louter de kost van hert repareren doch tevens een compensatie voor het ongemak. Hoe hoog deze is, daar valt over te debateren maar enerzijds moet die er wel zijn, maar anderzijds geen Amerikaanse toestanden. Als iemand een huisje heeft van 250k en er is schade van pakweg 50k, dan krijgt ie in elk geval dat en als immateriele schadevergoeding voor het ongemak misschien nog eens 50k of zo maar dus niet 10 miljoen o.i.d. Uiteraard: mocht iemand van de schrik dat zijn huis instort, naar de psychiater zijn gemoeten, dan dient die factuur (misschien wel 10k over een epriode van 2 jaar) eveneens als kostenpost vergoed te worden.

  ==
  Uw analogie van een gezin gaat niet op omdat je zelf kiest met wie je een gezin vormt maar je kiest niet hoe de grenzen om je huis liggen (in Luxemburg liggen die niet zo ruim als in Nederland) en wie er dan allemaal ongewild deel uitmaakt van die samenleving. Wie er bij mij in huis woont, dat heb ik echter wel zelf besloten. En verder deel je zelf daarmee niet noodzakelijkerwijze alles. Zo trouwen verstandige mensen met een contract van scheiding van goederen (voor mocht het onverhoopt toch ooit tot een echtscheiding komen, dat de minst productieve dan niet plost met 50% aan de haal zou gaan).

  De zaken zijn helemaal niet complex.
  Allen proberen politici het zo voor te stellen of zelfs het bewust compelxer te maken om daarna te doen alsof ze nodig zijn en meerdere oplossingen kunnen bedenken al naar gelang wat hen het beste uitkomt.

  Liked by 1 persoon

 48. polderboy // juli 7, 2018 om 20:30 //

  Als dat zo is met Shell en BP, dan ben ik het met u eens.
  Ze hadden gewoon mazzel om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, en mogen dat voordeel van overwinst behouden. Iemand die de loterij wint en miljoenen binnenhaalt, die heeft er immers ook recht op.
  En Shell en BP hadden dan ook recht op die 17500 miljard dollar.
  Dan vind ik het wel logisch dat die Chinezen en Russen nu aardig de pot dichthouden met die loterij kapitalisten Shell en BP.

  Trouwens, was Shell geen staatsbedrijf dat verpatst werd op de beurs? Hadden we aardig mee kunnen delen in die loterijwinsten hier in Nederland.
  Of was dat een slecht idee geweest om die buit van 17500 miljard met die tokkies hier te delen omdat voor een paar aandeelhouders en directeuren nu eenmaal een groter aandeel in de buit resteert, dan dat je het met al die tokkies moet delen?

  De Chinese en bijvoorbeeld Russische tokkies laten momenteel niet zo snel het kaas van hun brood eten door die loterij kapitalisten, en laten alleen onder stevige contractuele voorwaarden die kapitalisten toe om de boel te exploiteren. Ergens is dat ook wel logisch natuurlijk.

  Trouwens, toen die risicomodelletjes van die banken in 2008 niet bleken te kloppen, toen moesten de tokkies hier opeens wel in de verliezen delen met die loterij kapitalisten.
  Daarbij kwam men dan weer met het argument dat er systeembanken bestaan, en dat veel andere banken eigenlijk ook onmisbaar waren, en niet zouden moeten mogen failliet gaan.

  Dat deed me dan weer denken aan zo een oude feodale elite, waar je als pauper blij moest zijn voor de adel als ze er een kasteel bij kregen waar je dan aan mee moest helpen bouwen, plus wanneer een andere adellijke roofridder dat kasteel wilde jatten, je er ook nog als soldaat je leven voor moest geven.
  Eigenlijk waren dat de voorlopers van de huidige roofelite van loterij kapitalisten zonder nieten.

  Maar goed, wat zou de wereld er anders uitzien als je niet van die enorme multinationals hebt, maar aan hun eigen samenleving verbonden kleinere sociale ondernemers?
  Maar ergens druist dat in tegen collectieve macht en schaalvoordelen in de markt dat in ondernemersland nu eenmaal grote voordelen heeft.
  Dat zie je ook met samenklonterende overheden, die machtsblokken vormen, of zelfs in overheden en bedrijven zelf, waar machtsblokken ontstaan, die na verloop van tijd dictatoriale vormen kunnen krijgen.
  Ergens is het dus ook de juiste balans zoeken,

  voordelig, zoals je overal daarnaar streeft natuurlijk.

  Like

 49. polderboy // juli 7, 2018 om 20:34 //

  Het laatste stukje zin moet weg. Sorry Scrutinizer 12:59

  Like

 50. Scrutinizer // juli 6, 2018 om 11:16

  Punt is nl. dat hij geld drukte, creerde uit het niets
  ————
  Is onzin.
  In Hitler Duitsland hadden de certificaten/wissels een tegenwaarde: Arbeid. (dus niet niets)
  Anglicaans systeem is op goud gebaseerd, maar dat is al lang losgelaten als back-up.
  Arbeid is echte waarde, arbeid is ook christelijk.
  Goud is speculatief.

  Like

 51. Scrutinizer // juli 7, 2018 om 12:59
  Grappig aangezien zij zich juist enorm afzette tegen collectivisme
  ————

  Ons hyper-individualisme heeft ons juist zo kwetsbaar gemaakt voor de collectivisten die geïmporteerd worden, de ummah en de tribale afrikanen.

  Like

 52. @Fubar: Uitstekend artikel weer

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s