Nieuw

Uw serum tegen het indoctrinatiegif van Nieuwsuur

Paul Scheffer, Hoogleraar Europese studies en schrijver van een stuk “Regie over migratie” voor de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid was zondag te gast bij Nieuwsuur (17.40) om te praten over migratie scenario’s waarbij hij de kijker “trakteerde” op wat cijfers.

Deze cijfers gaven op geen enkele wijze een realistisch beeld. Het was een puur bedrieglijke voorstelling van zaken om -zoals Nieuwsuur te doen gewoonlijk- de kijker te vergiftigen. Het vooraf masseren van het kijkend volk door de publieke omroep als verlengstuk van de politieke elite propagandamachine is een noodzaak zodat in een iets later stadium de politieke landverraders -als wederhelft van dit enge duo- ongenadig kan toeslaan in hun door de EU geforceerde omvolkingsslag zonder al teveel reuring onder “het volk” want alles is reeds -eventueel bij herhaling- geprepareerd.

De migratiespecialist waarschuwt voor re-nationalisering waarbij hij benadrukt dat er ontzettend veel verloren gaat als de EU er niet uit komt. Dat is op zichzelf al een vooringenomen eenzijdige stelling want het hangt er maar net vanaf met welke invalshoek iemand dit benadert. Nu komt het naar voren als iets dat een bedreiging vormt voor de mensen terwijl het natuurlijk uitsluitend een bedreiging is voor die vermaledijde EU, mooi.
Scenario’s, doelstellingen en ijkpunten zoals -zo zegt Scheffer- op elk terrein daar zijn, ontbreken op het vlak van de migratie, er is geen helder lange termijn beleid en dat zorgt voor onrust in de samenleving.

Het is tijd voor een “prachtig” cijfertabelletje dat meneer heeft meegenomen en het wordt tijdens de display even van commentaar voorzien. Scheffer heeft zitten puzzelen en een aantal scenario’s tevoorschijn berekend.

Zo geeft de eerste staaf in het diagram het huidige aantal van de Nederlandse populatie weer. De volgende staven geven eveneens deze aantallen weer als gevolg van de onder betreffende staaf genoemde migratiestroom over een periode van ruim 40 jaar. De beste man geeft een verschrikkelijk fout gekleurd plaatje naar de kijkers. Zeepertje heeft zelf ook even zitten rekenen maar dan wel met het feit dat de meerderheid van de instroom aan invasiërs mohammedaan is. Dat heeft nogal een impact op de eindresultaten.

Volgens heer Scheffer is de aanwas van de bevolking afgelopen 20jr 1,5 miljoen mensen. waarbij hij opmerkt dat 86% hiervan gerelateerd is aan migratie. Hij benadrukt dat 20.000 meer of minder migratiesaldo grote gevolgen heeft voor het populatiesaldo met een verschil van 1,2 miljoen, wederom over 4 decennia. (verschil tussen jaarlijks migratiesaldo 10.000 en 31.000)

Zoals genoemd, vergeet Scheffer dat we hier te maken hebben met een voornamelijk islamitische influx uit zowel sub-Sahara als Africa. Dat wordt door hem geheel niet meegenomen in deze cijfers want dan zijn de resultaten anders.

Zeepertje gaat uit van een rekenvoorbeeld als genoemd bij een jaarlijks migratiesaldo van 10.000 omdat dat gemakkelijk rekent. Verder gaat het om het mannelijk geslacht daar vrouwen binnen de islam geen zeggenschap hebben omdat ze eigendom van de man zijn. Verder fungeren vrouwen alleen als broedmachine en dat kan net zo goed een autochtoon zijn, los van de migratie dus.

Iedereen weet dat van de totale groep invasiërs het leeuwendeel een slurfje heeft, laten we zeggen 75%. (0,75×10.000=7500)

Bekend mag worden verondersteld dat mohammedanen -die anderhalve christen en homo rekenen we even niet mee- tot maximaal 4 vrouwen in hun harem mogen hebben volgens de pedofiele moordprofeet. Maar, laten we schappelijk zijn en het op een gemiddelde van 2 vrouwen houden.

Nu hoor ik u denken; maar dat is bij wet verboden in Nederland. Evenwel is het “common practice” weet ik uit eigen ervaring. Een persoonlijk verklapje dan maar voor u ongelovigen. In mijn kennissenkring had ik in een ver verleden een vriendin die zelf weer een vriendin had met een behoorlijk netwerk in mohammedaanse hoek. Ze vertelde me destijds dat ze ging trouwen met een islamiet, ondanks dat de man reeds 2 vrouwen had, en ja, hier in Nederland. Het verbaasde me en ik vroeg haar hoe die gast dat dan deed gezien de wettelijke regels hier. De praktijk is dat ze op papier scheiden, het vrouwtje blijft in een huisje met een zelfstandige uitkering, zo ook de tweede en met haar ging hij trouwen. Dus 3x een huis en 3x een uitkering terwijl het op papier allemaal dik in orde was… Sharia in de praktijk dus want de wettelijke regels van een land zijn ondergeschikt, dat dus. Enfin, dit even als intermezzo.

Mohammedanen fokken als konijnen en de geboorteratio ligt rond 4 a 4,5 in tegenstelling tot de autochtoon waarbij dat cijfer rond de 2 zweeft. Maar ook hier toch enige coulance door het op 3 te houden.

Nu wordt doorgaans een tweetal decennia gehanteerd zijnde één generatie maar bij de mohammedaan ligt dat wat anders, deze dames zijn er doorgaans vroeg bij met werpen waarbij de leeftijd -al dan niet uitgehuwelijkt- ergens tussen de 15 en 20 jaar ligt. Maar goed, laten we 17 jaar hanteren hetgeen over deze ruim 4 decennia krap 3 generaties oplevert.

De leeftijd van de indringers -soms geven ze aan nog kind te zijn ondanks volgroeide baarden- ligt gemiddeld toch wel onder de 30 jaar. Ook hier weer wat marge ten gunste van de cijfers, laten we het op 75% houden dat onder die leeftijd zit. (0,75×7500=5.625)

Goed, dan gaan we nu rekenen;

Vooropgesteld dat ze, hier binnengevallen, eerst één tot twee jaar nodig hebben om alles wat op de rit te krijgen alvorens ze -tot die tijd behelpen ze zich links en rechts wat met aanrandingen en verkrachtingen van alles waar een gat in zit- aan serieuze relaties beginnen en dus jonkies fokken.

Dus:

jaar 1 geeft 10.000 cumulatief 10.000
jaar 2 geeft 10.000 cumulatief 20.000
jaar 3 geeft 10.000 + 5.625 cumulatief 35.625 -kinderen van 1ejaars
jaar 4 geeft 10.000 + 11.250 cumulatief 56.875 -kinderen van 1e/2ejaars
jaar 5 geeft 10.000 + 16.875 cumulatief 83.750 -kinderen van 1e/2e/3ejaars (max 3 kids)
jaar 6 geeft 10.000 + 16.875 cumulatief 110.625 -kinderen van 2e/3e/4ejaars
jaar 7 t/m 16 26.875 per jaar geeft 268.750 erbij dus cumulatief na één “generatie” 379.375 aanwas islamieten.

Bovenstaande repeteert zich zo’n 3x, dus elke generatie bij de jaarlijkse constante migratieinflux van 10.000 dus sec op deze aantallen geeft dat een kleine 1,2 miljoen aanwas. De tweede vrouw is nog buiten beschouwing gelaten wat dus inhoudt dat er nog eens (13x3x5625 oftwel 379.375-160.000) 219375 islamietjes bijkomen zodat het totaal aanwas uitkomt op ruim 1,4 miljoen. Dat, terwijl volgens Scheffer het populatiesaldo gelijk blijft aan het heden?

Het wordt nog interessanter omdat de eerstgeborenen vanaf nu (2e generatie na jaar 16) mee gaan werpen, zonder rekening te houden met geslacht. De generatie daarop zijn het dubbele cijfers… enfin, dat gaat Zeepertje niet allemaal uitrekenen maar grofweg komt er zo’n klein miljoen moslimpjes bij (25x6525x2x3). Zoals u ziet mag u uitgaan van een islamitische populatieaanwas bij een migratiesaldo van 10.000 en over deze periode van 40 jaar van bijna 2,5 miljoen… uitgaande van de gegeven -waarschijnlijk veel te positieve- premissen.

Terug naar heer Scheffer die voorts raaskalt dat een restrictief beleid leidt tot een krimpende bevolking en grote economische en sociaal-culturele consequenties heeft. Is dat wel goed voor de economie? “Dat moeten we niet willen”, is zijn gedachte. Bij een ruimhartig migratiebeleid naar een populatiesaldo van 20 miljoen of meer werpt zich volgens hem een integratievraagstuk op met zo’n snelgroeiende bevolking… Volgens Scheffer is het verschil -hoe lul ik mijn plaatje aan elkaar- tussen beide scenario’s zo’n 4 miljoen. Over deze verdere cijfers wilde ik het met u maar niet hebben…

Als klap op de vuurpeil noemt migratiespecialist Scheffer Canada als lichtend voorbeeld voor de tackling van de migratieproblematiek, OMG shoot me!
Ook ziet hij een integratieprobleem opdoemen betreffende de 250.000 Polen alhier qua taalbarrière en het laag-opgeleid zijn. Daar zou hij dan wel een gelijkje in kunnen hebben. En natuurlijk kwam als laatste de humanitaire verplichting nog even de hoek om snorren, tuurlijk man, wij zijn verantwoordelijk voor de hele fokking wereld. NOT.
– White Genocide – hoezo Omvolking???

groet, Zeepertje

 • A demografic reality, Birth rates and muslims

Enne, onthoud die 2,5 miljoen (bij 10.000 influx) en beter nog, extrapoleer het nog eens een paar generaties…shoot me again!

Pics | Own/YT/TV/Tweets

Also Published on Zeepertje.com

🗣 Your gateway to worldwide news in multiple languages with over 500 ALWAYS up-to-date links…

🗞The world at your feet through this DAILY newswire👌 within ONE key stroke👇


Please share on Fakebook because Zeepertje is rewarded with another 30-day ban,TY

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.012 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Zeepertje (1534 Articles)
When you're scared of jumping, you'll never get anywhere... I'm a Kafir, a crusader against the most evil ideology islam. I have in depth knowledge and that's the reason I resist and reject islam, I will bash and smash it, in every possible way at every possible moment to every possible person. I gather and therefore expose all news on islam or islam-related news on the 2017 initiated site ZEEPERTJE.COM Please join and feel free to react. Fight islam for it's the evil of our time, evil trying to dominate and kill democracy, kill all freedom of speech and freedom of religion... Islam means annihilation of all that is non-islamic, AND the proces of islamization is, together with the promotion of the leftist "progressive" behaviour (like transgender /multiculti /mass-migration /interrace-marriage promotion and therefore destruction of Western (family) values) the blower on the machine called Zionism. The total submission/destruction of the Goyim/Kafir so Human Kind! Just always remember this!

20 Comments on Uw serum tegen het indoctrinatiegif van Nieuwsuur

 1. Bekend mag worden verondersteld dat mohammedanen -die anderhalve christen en homo rekenen we even niet mee- tot maximaal 4 vrouwen in hun harem mogen hebben volgens de pedofiele moordprofeet. Maar, laten we schappelijk zijn en het op een gemiddelde van 2 vrouwen houden.
  —————

  Polygamie, mits door mohammedanen, wordt door de meeste landen in onze directe omgeving toegestaan:
  https://fubar.mobi/category/islam-en-polygamie/

  Liked by 2 people

 2. polderboy // juni 28, 2018 om 09:04 //

  Het is een linkse politicoloog.
  Dat zijn de hofnarren van de elite, de hoeren die vroeger, met huifkarren vol, de legers met soldaten volgden, om ook een graantje mee te pikken tussen het dood en verderf van de oorlog.

  Nee, renationalisering van het immigratie beleid betekent, dat het samenwerkingsverband van soevereine lidstaten op dit punt in Brussel niks geworden blijkt te zijn, en men op alle andere punten vruchtbaar blijft samenwerken in Brussel.
  Brussel is geen alles of niks, zoals Scheffer dat verkoopt.

  Zou er op zeer lange termijn een krimp van de bevolkingsomvang plaatsvinden- zeer lange lange termijn golfbewegingen zijn in de economie zo normaal dat ze op allerlei punten als een vaststaande exogene factor aangenomen worden- dan is er minder ruimte om allerlei overbodige hofnarren te onderhouden in die gekrompen economie.

  De in extremis zeer productieve oorlogseconomie, zoals er in Hitlers Duitsland ook werkelijk een opbouw plaatsvond op veel punten, kent zelfs helemaal geen ruimte voor hofnarren.
  Een EU nar als Scheffer zou dan in plaats van overbetaald met staafdiagrammetjes zitten te frunniken, de stront uit de latrines van de soldaten in het bos staan leegscheppen: overigens veel nuttiger werk dan dat hij nu doet. En daar zit de angst bij lui als Scheffer.
  .

  Liked by 3 people

 3. jackvanderveen // juni 28, 2018 om 10:00 //

  Lynxe denkers is het gif der mensheid.
  Hier inderdaad weer een excellent voorbeeld daarvan.
  Het dood en verderf trachten te verspreiden binnen eigen gelederen.

  Liked by 1 persoon

 4. Scrutinizer // juni 28, 2018 om 12:00 //

  De stelling dat een dalen de fertility onder de 1.9 of zelfs al op 1.3 niet teru omgebogen kan worden, waag ik te betwijfelen.
  Men zou gewoon de fokpremies anders moeten toekennen opdat er een incentive vanuit gaat.
  Immers de meeste mensen willen sowieso wel kinderen. Alleen houden ze het beperkt tot 1 omdat kinderen een hoop geld kosten. Maar 0 is ook wel erg eenzaam (denkend aan hun oude dag) dus 1 maken ze heus wel (behoudens wie om meer principiele redenen er sowieso geen wil). M.a.w. het is zinloos kinderbijslag te geven voor een 1e kind. Dat zouden mensen nl. sowieso wel gemaakt hebben. Je geeft in wezen een cadeau maar geen prikkel. Als je voor het 2e kind ook geld krijgt (en ik meen zelfs ietsje meer, doch verre van kostendekkend) dan zet dat niet aan om een 2e kind te maken. Echter, stel dat je niet voor het eerste kind 100 en voor het 2e 110 kreeg doch voor het eerste niets en voor een 2e eveeneens 210 in totaal (zoals nu), dan zou, eenmaal je je eerste kind sowieso reeds had, dat 2e kind de aanleiding zijn voor een fokpremie van 210 (i.p.v. slechts 110), oftewel de incentive is met 100 verhoogd (door geen cent meer te geven aan wie 2 kinderen krijgt doch door 100 minder te geven aan wie er maar 1 neemt!). Ik denk dat dit menigeen kan aanzetten om dat 2e kind wat ze eigenlijk wel wilden maar nogal duur vonden al bij al toch te maken.
  Zelfs al voldoet het niet om van gemiddeld 1.3 naar 2.1 te gaan, het zou m.i. een flinke boost kunnen geven, misschien wel in recordtempo naar 1.8. Dat zou nog steeds onvoldoende zijn maar het probleem is daarmee toch al quasi gehalveerd en de neergang verloopt dan nog maar half zo snel.
  Bijkomende maatregel: nu is kleuteronderwijs door de overheid niet verplicht maar alleszins gratis vanaf 2,5 jaar. Waarom kosten creches nog steeds fortuinen?
  Er is nogthans geld zat. Schaf ontwikkelingshulp af en NL heeft 4 miljard voor creches.
  Dus dat kinderen een belemmering zijn voor werkende ouders, kan men in 1 klap oplossen.
  Hou op met jaarlijks 4 mrd te schenken aan andere landen en los er je eigen probleem mee op. Dan hoeven we geen analfabeten meer te importeren “om later de pensioenen te betalen”.

  Oeps: pleitte ik al libertarier nou voor overheidscreches?
  Welnee, laat de vrije markt die bouwen maar geeft werkende moeders een belastingkorting onder de vorm van “creche credits” waarmee zij de private creches kunnen betalen. Het budget daarvoor? 2 a 3 miljard. Hey, … van die 4 mrd ontwikkelingshulp mag er ook 1 a 2 gewoon bezuinigd worden om de staatschuld mee terug te dringen (c.q. minder hard te laten groeien).

  In elk geval: de idee dat een geleidelijk aan almaar dalende fertiliteitstrend niet omgebogen zou kunnen worden, beschouw ik als klinbkklare nonsens. Hooguit kan men vaststellen dat het domme politici en ambtenaren elders nog nooit gelukt is goed beleid uit te werken. Welnu, hierboven heb je goed beleid 🙂

  Liked by 1 persoon

 5. Fokpremies ter stimulering prima maar wel met nuances aangaande autochtonen/allochtonen. Overigens heeft Orban ook zo’n regeling in Hongarije, Hitler had het eerder ook al bedacht… Kan prima werken maar moeten ook wel voorwaarden aan verbonden worden hè

  Like

 6. Nog een tegengif:

  Like

 7. Vraag me af waarom iemand sowieso kijkt naar nieuwsuur of welk programma dan ook op de NOS/ NPO, als je toch al van tevoren weet dat je besodemietert wordt in de de maling genomen wordt.
  Ben je dan zelf wel helemaal goed bij je hoofd als je toch keer op keer die programma’s gaat zitten bekijken, en dan achteraf gaat lopen klagen.
  Het enige vervelende ervan, en waar ik mij ook aan stoor, is dat ik verplicht voor mee betaal.

  Like

 8. Wanneer je t niet kijkt @BertG dan kun je ook nooit tegengas geven en het ontzenuwen hè??? Nu hebben mogelijke bezoekers een realistischer beeld, lijkt mij best ok…

  Like

 9. Als je pas achter komt nadat je dit artikel hebt gelezen, dan heb je jaren onder een steen geleefd.
  En waarom tegengas geven aan mensen die complete onzin verkopen.
  Daar is elk tegen argument een totaal zinloos begrip voor, omdat ze nogal overtuigd zijn van hun eigen gelijk.

  Dan kan je net zo goed met Bert en Ernie van Sesamstraat in discussie gaan of een banaan in je oren nou wel of niet tegen krokodillen werkt.
  Volgens Ernie werkt het, er zijn toch ook nergens krokodillen te vinden hier, dus komt het door die banaan in je oor.

  Like

 10. Von Puffelen // juni 28, 2018 om 15:14 //

  Wat is eigenlijk het probleem om de bevolking hier door minder kinderen te fokken rustig terug naar de 10 miljoen of minder te laten gaan waardoor het land weer een beetje leefbaar wordt ipv deze fucking overbevolkte ellende?
  Kunnen we meteen met remigratie gaan beginnen want dat lukt ook nog niet echt.
  Het betekent wel dichte goed bewaakte grenzen om de influx van allerlei gespuis tegen te gaan.
  De douane hadden we al en defensie is er voor om de landsgrenzen te verdedigen.

  Liked by 3 people

 11. En ik kom zo vaak bij iemand die trouw alles aanneemt als volledige waarheid wat het 20:00 journaal uitzend, alles trouwens wat de NOS/NPO uitzenden.
  Uit die mensen komt de grootst mogelijk onzin, en ga ze nou niet vertellen dat het niet helemaal klopt.
  Want het is wel het 20:00 journaal geweest die het uitzond, en die liegen niet tegen de kijkers.
  Inmiddels heb ik wel door dat ik me tijd beter kan besteden dan met soort gelijke personen in discussie te gaan.

  Like

 12. Kijkers van dergelijke programma’s valt bij mij in dezelfde categorie mensen die vinden het allemaal wel meevalt met al die mossels, en als je ze met rust laat, dan heb je nergens last van.
  Uiteindelijk zal het allemaal wel goed komen, als ze eenmaal gewend zijn
  Dus hou je smoel verder dan maar over wat je niet bevalt, want anders lok je het zelf uit.
  En dan moet je ook niet gaan zeuren als je een pak slaag gehad hebt.
  Dat soort mensen dus.
  Mensen waarvan je weet dat ze bang zijn en daarom zwijgen en waardoor ons land naar de verdommenis zal gaan.
  Omdat ze nooit geleerd hebben zelfstandig na te denken.
  Daar zijn dit soort programma’s voor bedacht, en dat zijn er meer dan jij maar kan bedenken.

  Like

 13. Greengo // juni 28, 2018 om 15:46 //

  Liked by 1 persoon

 14. Mooi gezegd allemaal, Grengo.
  Met andere woorden, leg jezelf er nou maar bij neer dat niet iedereen de waarheid wil weten of zit te wachten er op, omdat ze het niet begrijpen of niet willen weten.
  En dat is inderdaad hun goed recht.
  Daar was ik al een tijdje achter en verspil mijn tijd dan ook niet meer aan dit soort mensen door in gesprek te gaan met ze.

  Like

 15. Greengo // juni 28, 2018 om 17:20 //

  @BertG, ik (h)erken de frustratie.

  Liked by 1 persoon

 16. teiltje // juni 28, 2018 om 17:50 //

  Tijl was een oude man geworden, die terugkeek op zijn leven. Hij zat met zijn vrienden onder een boom en deed zij verhaal.
  ‘Toen ik jong was,’ vertelde hij, ‘was ik onstuimig. Ik wilde iedereen wakker schudden en de wereld veranderen. Ik werd ouder en op een dag realiseerde ik mij dat ik nog niemand veranderd had.
  Ik stelde mijn doelen bij en stopte al mijn energie in het veranderen van de mensen in mijn directe omgeving. Ach, en nu ben ik oud en ik wou dat ik de kracht had om op zijn minst mijzelf mijzelf te veranderen.’

  Liked by 1 persoon

 17. Scrutinizer // juni 28, 2018 om 12:00
  De stelling dat een dalen de fertility onder de 1.9 of zelfs al op 1.3 niet teru omgebogen kan worden, waag ik te betwijfelen.
  Men zou gewoon de fokpremies anders moeten toekennen opdat er een incentive vanuit gaat.
  Immers de meeste mensen willen sowieso wel kinderen.
  ————–

  Dat !

  En wat ook niet meehelpt is als je in een islamitische stad als Amsterdam woont, wil jij hier kinderen maken en dat ze dan op een islamitische of zwarte school geplaatst worden.

  En, 20 miljoen mensen is gewoon teveel voor dit landje, bij meer ruimte is er ook weer meer behoefte/drang tot voortplanting, is een normaal biologisch verschijnsel.

  En, ik zou er een ruim artikel over kunnen schrijven maar ben met wat anders bezig 😉

  Liked by 1 persoon

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s