Nieuw

Turks Imperialisme en de opkomst van het volgende Duitse Rijk

Duitsland en Oostenrijk verklaren dat zij hun grenspatrouilles op de Balkan zullen uitbreiden. Duitsland, Oostenrijk en Italië zijn van plan de “Axis” coalitie te vormen, terwijl Oostenrijk er op aandringt dat het islamitische Albanië lid gaat worden van de Europese Unie.

De Oostenrijkers hebben het over het uitbreiden van hun grenspatrouilles richting de Balkanstaten, terwijl ze tegelijkertijd willen dat Albanië, de grootste bondgenoot van Turkije op de Balkan, een EU-lidstaat wordt, een lidstaat die meer invloed kan uitoefenen op de Turken. Bovendien, en verrassend genoeg is dit niet groot in het nieuws geweest, discussiëren de Oostenrijkers, Duitsers en Italianen over de vorming van een Duits-Oostenrijks-Italiaanse as voor een betere ‘veiligheid’ in Europa. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz die zegt: “Ik sprak over het creëren van een Europese pijler van de wil, die niet alleen Wenen, Berlijn en Rome, maar ook Nederland en Denemarken als mogelijke bondgenoten wil verwelkomen.”

Dit is in ieder geval een teken dat Europa dichter bij het militarisme komt.

Oostenrijk en haar moslims
De nationalisten van zowel de Verenigde Staten als Europa prijzen de Oostenrijkse regering omdat zij heeft aangekondigd dat zij zeven moskeeën zal sluiten omdat zij expliciet salafistisch zijn, of fundamentalistische soennieten die openlijk aandringen op jihad. De Oostenrijkse regering wil ook tot zestig door Turkije gefinancierde imams deporteren. Dit wordt geprezen als ‘de strijd tegen de jihad’ wanneer de realiteit achter de gordijnen een labyrint is van motieven die voortkomen uit wensen van rijk en hegemonie. Terwijl de loftrompet over dit optreden van de Oostenrijkers nog niet is weggestorven komt de ware toedracht al naar boven stijgen..

De sluiting van de moskeeën werd aangekondigd nadat een onderzoek naar hen was uitgevoerd. Dit gebeurde na foto’s van moslimkinderen in een moskee in Oostenrijk die een oorlogsvoering uitvoerden van een veldslag uit de Eerste Wereldoorlog. Dit werd verspreid via het internet en door de krantenkoppen van de Oostenrijkse media.

Wat er werkelijk gebeurde was dat Sebastian Kurtz een onderzoek startte naar een aantal moslimorganisaties die ‘ervan verdacht werden de islamwet van 2015 te hebben overtreden. De islamitische wet verbiedt moslimorganisaties fondsen te ontvangen buiten Oostenrijk en de zeven moskeeën die werden gesloten hadden geld ontvangen van de Europe Turk-Islam Union (AITB) die nauwe banden onderhoudt met het Directoraat voor religieuze aangelegenheden van Turkije (Diyanet). Volgens Sebastian Kurz werd de islamitische wet ingesteld om een ​​Oostenrijkse vorm van islam te creëren, of een islam met een ‘Europees karakter’.

Terwijl mensen de Oostenrijkse regering prijzen als een soort bolwerk tegen de politieke islam, is dat wat iedereen negeerde de Turkse moslimadviseur van Kurz.

Een islam met een “Europees karakter” is wat de Turkse moslimadviseur van Kurz, Ednan Aslan ook in zijn gesprekken beoogt. Aslan heeft bijvoorbeeld gezegd: “We willen het gezicht van de islam hervormen. Het is belangrijk dat de islam een ​​nieuw gezicht krijgt om levensvatbaar te blijven. “Ednan Aslan, zoals de jonge Turken in de eerste helft van de twintigste eeuw, wil een geëuriseerde islam, zeggende:

“Momenteel is de islam helaas een religie van isolement. Een religie van migratie. Een religie van Turkije, van Saoedi-Arabië. Maar geen enkele religie van Europa, die pluralisme bepleit of kinderen overeenkomstig voorbereidt op een pluralistische samenleving. ‘

En het is niet zoals Erdogan zelf zaken als deze heeft gezegd over een islamitische reformatie. In maart 2018 zei Erdogan tegenover honderden moslimvrouwen dat fundamentalistische islamitische geleerden en geestelijken “geen plaats hebben in onze tijd. Ze realiseren zich niet hoe de islam moet worden bijgewerkt en wordt dienovereenkomstig aangepast. Je kunt de toegepaste praktijken van 15 eeuwen geleden heutzutage niet meer toepassen. De islam verandert en past zich aan de omstandigheden van verschillende decennia aan. Dit is de schoonheid van de islam. … Ik weet dat sommige hodja’s [geestelijken] mij nu zullen bekritiseren. Moge Allah tevreden zijn met wat we zeggen “.

erdogan-2215259_640

De toekomstige overheersende aard van de islam zal niet helemaal hetzelfde zijn als wat je vandaag ziet met het wahhabisme, maar het zal iets zijn dat niet de vertrouwdheid heeft die het huidige jihadisme heeft; het zal een ideologie van de wereld zijn, die verschillende overtuigingen bevat, zowel modern als oud, iets dat meer op het soefisme lijkt dan op het wahhabisme.

De president van Turkije, Recep Tayyip Erdogan, zei in reactie op de sluiting van de moskeeën in Oostenrijk: “Deze maatregelen van de Oostenrijkse bondskanselier zijn naar ik vrees de wereld aan het leiden naar een oorlog tussen het kruis en de halve maan”. En onlangs zei Erdogan tijdens een bijeenkomst om de islamitische viering van Laylat al-Qadr op 10 juni te herdenken:

“Ik bel de Oostenrijkse premier en zeg hem je bent nog jong en je hebt ervaring nodig. Onervaren gedrag als dit kan je zwaar in de problemen brengen … Ik doe ook deze oproep aan het hele Westen, in het bijzonder aan Duitsland: houd je rug recht. Anders loopt de situatie misschien uit de hand. ‘

Hoewel dit drama tussen Oostenrijk en Turkije (wat in ieder geval de brandstof was voor de presidentiële campagne van Erdogan) inderdaad plaatsvond, was er ook samenwerking tussen de Oostenrijkse regering en imams van ATIB, de Turkse Oostenrijkse organisatie met nauwe banden met Turkije. . ATIB-woordvoerder Yasar Ersoy zei dat de imams inderdaad geld kregen van Diyanet, het religieuze gezag van de Turkse staat, maar verklaarden dat het probeerde dat te veranderen. “We werken er momenteel aan om imams uit de fondsen binnen het land te laten betalen”, vertelde hij aan ORF-radio.

Het evenement in kwestie, waarbij kinderen in een moskee in Wenen-Brigittenau vlaggen vast hielden, werd uitgevoerd als een reconstructie van een veldslag van het Ottomaanse Rijk die plaatsvond in de Eerste Wereldoorlog, een conflict waarbij Oostenrijk een bondgenoot was van de Turken. De imam die het re-enactment van de oorlog goedkeurde is voorlopig geschorst en zijn schorsing werd aangekondigd door Ibrahim Olgun, de president van de Islamitische Religieuze Gemeenschap (IGGÖ).

Volgens Olgun was de schorsing van de imam op verzoek van de ATIB, of de Turks-islamitische Unie voor culturele en sociale samenwerking in Oostenrijk, precies de groep waar de imams naar verluidt naartoe zouden worden gedeporteerd, en die zeer dicht bij de Turkse regering staat. Ibrahim Olgun veroordeelde de gebeurtenis in de moskee en zei:   “Dit incident is een schandaal en is niet compatibel met de lijn van denominaties. … De reputatie van onze plaatsen van aanbidding is beschadigd. “Olgun ging verder door te zeggen dat de organisatoren van de afgekeurde gebeurtenis  ” ernstige gevolgen “mogen verwachten. Olgun zelf was ook lid van de ATIB.

Olgun zei dat hij al een ontmoeting had met het Culturele Bureau van de Federale Kanselarij van Oostenrijk. Het Office of Cultural Affairs bevestigde de ontmoeting met IGGÖ president Olgun. Volgens het federale ministerie van Gernot Blümel (ÖVP) zou de APA de “ernst van de situatie” hebben aangegeven. De IGGÖ werd aangespoord om zich snel en volledig op de hoogte te laten brengen van de gebeurtenissen in de ATIB-moskee. 

“We gaan uit van samenwerking”, zei het ministerie nogmaals. “Als er sprake is van wangedrag dan moeten er consequenties zijn aan de kant van de IGGÖ en de getroffen religieuze gemeenschappen.” Volgens Der Standard bevestigde Gernot Blumel “dinsdag dat het onderzoek had plaatsgevonden in overleg met de IGGÖ. De IGGÖ had zich bewust gemaakt van formele gebreken, zei Blümel aan de zijlijn van het ÖGB federale congres. ‘

Een van de plaatsen die ook werd gesloten was een religieuze Arabische club met zes gebedsruimten. En wat interessant is, is dat de vice-president van de islamitische Religieuze Gemeenschap (IGGÖ), Esad Memic, terwijl hij kritiek had op de uitzetting van imams getraind in Turkije, zei dat hij geen probleem had met de sluiting van de “Arabische religieuze gemeenschap” en zijn zes gebedsruimten, zoals we lezen in een rapport van Der Standard. De reden is dat de club geen deel uitmaakte van de religieuze gemeenschap. Het was geen echte moskee en privé-moskeeën moeten worden gesloten. Dus, Memic heeft geen probleem met het sluiten van openbare moskeeën, alleen moskeeën die geassocieerd zijn met zijn islamitische entiteit. 

Maar dit maakt deel uit van de onenigheid tussen Turkije (Sufi) en Saoedi-Arabië (Wahabi)

Oostenrijk en de Balkan

Nu heb je mensen in de Verenigde Staten die deze daad door Oostenrijk prijzen als een soort teken dat de Oostenrijkers nu proberen de “politieke islam” te vernietigen. Veel mensen op internet vereren Oostenrijk alsof het teruggaat naar zijn katholieke wortels en een nieuwe ‘Battle of Vienna’ is hard op weg. Dus, als Kurz en zijn soortgenoten allemaal bezig zijn met het vechten tegen ‘de jihad’, waarom was Kurz dan net eind vorige maand aan het promoten voor Albanië, de grootste bondgenoot van Turkije in de Balkan, om toegelaten te worden tot de Europese Unie? Kurz zei: “We ondersteunen zeker alle landen van de westelijke Balkan, inclusief Albanië, op hun weg naar de Europese Unie … We zouden graag hervormingen zien. Er zijn verschillende EU-lidstaten die kritisch zijn over een aantal zaken, vanwege de situatie in deze landen. Maar wij steunen Albanië en de landen van de westelijke Balkan in hun streven om een ​​deel van de EU te worden.

Op 30 mei 2018 hielden Sebastian Kurz en de premier van Albanië, Edi Rama, een bijeenkomst waarin met Rama werd afgesproken om van Albanië een gastland te maken voor het Midden-Oosten van Europa en Afrikaanse immigranten. Dit werd gedaan in het licht van het veronderstelde plan van Kurz om wat te doen met migranten die andere EU-landen niet willen opnemen. Kurz zei met betrekking tot dit plan dat  “wij lang hebben voorgesteld om bescherming te bieden aan immigranten buiten de EU, op een plaats waar ze kunnen worden beschermd, maar we kunnen niet beslissen over hun bestemming. “Het project wordt tot nu toe ondersteund door Duitsland, Nederland en Denemarken. Rama’s hechte band met Erdogan is geen geheim. In Rama’s laatste ambtstermijn als premier, ontmoette hij vaker Erdogan dan welke andere leider dan ook.

Rama’s aanbod om van Albanië een holdingstation voor migranten te maken werd door de lokale Albanese media beschouwd als een manier om de Europeanen tevreden te stellen om het EU-lidmaatschap aan Albanië te geven. Rama verklaarde dat zijn redenen voor dit aanbod waren om een ​​nieuwe migrantencrisis te voorkomen zoals in 2015 en om de grensbeveiliging voor Europa te waarborgen. Rama bevestigde dat zijn doel is “om te zorgen voor grensveiligheid aan de ene kant en een waardige behandeling van mensen aan de andere kant in deze samenwerking. In dit opzicht herhaal ik wat de bondskanselier zei, dat ik zeker weet dat we alle mogelijkheden en het juiste plan hebben om een ​​soortgelijke situatie als in 2015 te voorkomen, die dramatisch was voor ons allemaal. “Rama vertelde ook aan Kurz dat Albanië dat ging doen wat nodig is om de steun te ontvangen om te voldoen aan de “legitieme verwachtingen van Oostenrijk en Duitsland.” Wat betekent dat Albanië (zoals het in het verleden heeft gedaan) zijn Turkse en Germaanse opperheren bedient.

Reeds deze woensdag bevestigde de Oostenrijkse regering dat zij stappen zal ondernemen in de richting van een beleid van het sturen van migranten naar “migrantenkampen” in een niet EU Europees land.

Wat dit nog interessanter maakt is het plan van Kurz en de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer om Oostenrijkse en Duitse politieagenten naar Albanië te sturen om de migranten te beletten verder Europa binnen te gaan. Zoals Deutsche Welle meldt :

“Na een ontmoeting met bondskanselier Angela Merkel gisterenavond, had Kurz een afspraak op woensdag met de zich steeds ongemakkelijker voelende Beierse conservatieve bondgenoot van Merkel in het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kurz en Seehofer kondigden aan dat een deel van het plan is om de Duitse en Oostenrijkse politie naar Albanië te brengen om een ​​migratieroute naar de Balkan te voorkomen. “

Oostenrijk en Duitsland willen hun grenspatrouille de Balkan in sturen. En ik kan het niet helpen maar moet dan gewoon vragen: is dit vanwege de nationale veiligheid, of gaat het om een ​​verborgen motief van expansionisme en imperium? Het uitbreiden van je grenspatrouille in naam van de nationale veiligheid lijkt een sluwe manier om de grenzen van een land uit te breiden, en daarmee de hegemonie van een land.

Horst Seehofer is een hooggeplaatst lid en voorzitter van de protestantse politieke partij,  de Christelijke Sociale Unie van Beieren , de zusterpartij van de Christen-Democratische Unie (CDU), de partij van Angela Merkel. Hoewel er een veronderstelde botsing van ideeën is over de immigratie tussen Merkel en Seehofer, blijft de realiteit bestaan: binnen centrum-rechts is er een zeer invloedrijk en krachtig element dat een uitbreiding en uitbreiding van de Germaanse hegemonie in Europa wil zien. Deze inzet van de Duitse en Oostenrijkse grenspolitie in Albanië wordt serieus besproken met de instemming van de Albanese regering zelf, die duidt op een Europese islamitische-Germaanse samenwerking (Albanië is een overwegend islamitisch land). 

Twee Oostenrijkse soldaten patrouilleren langs de grens tussen Slovenië en Oostenrijk tijdens een bezoek van de Oostenrijkse minister van Defensie Hans Peter Doskozil in een tijdelijk kamp aan de grens tussen Slovenië en Oostenrijk, nabij het dorp Spielfeld. Oostenrijk, 29 januari 2016. Oostenrijk heeft op 20 januari het plan onthult om het aantal nieuwe asielzoekers in de komende jaren te beperken, wat reacties van politici uit heel Europa zal oproepen en een scheidslijn zal aangeven in de manier waarop regeringen van plan zijn een recordaantal van vluchtelingen op te vangen. Oostenrijk besloot dit jaar het aantal vluchtelingen te beperken tot 37.500 – een scherpe daling van de 120.000 asielaanvragen die het Alpenland verwachtte. EPA / MARIJA KANIZAJ

Dit alles is niet zo verwonderlijk als men erachter komt dat Albanië het grootste deel van zijn buitenlandse directe investeringen (FDI) ontvangt, uit Zwitserland, Denemarken en Oostenrijk (alle Germaanse landen). Zoals we lezen in een rapport van Invest in Albania :

“Albanië trok in de eerste helft van 2017 (H1) uit westerse landen meer instroom van Foreign Direct Investments (FDI) naar Albanië. Gedetailleerde gegevens van de Bank of Albania (BoA) over DBI’s naar hun land van herkomst bevestigden dat Zwitserland de eerste grote investeerder was tijdens H1. Albanië ontving naar schatting in het eerste kwartaal van dit jaar naar schatting EUR 87 miljoen aan directe buitenlandse investeringen van Zwitserland. Bovendien staat Nederland op de tweede plaats met 77 miljoen euro en Oostenrijk staat op de derde plaats in de lijst van landen met het grootste aandeel van de BDI-instroom in Albanië. “

Waarom wil Oostenrijk migranten in Albanië houden en waarom stemt Albanië ermee in hieraan te voldoen? We weten niet wat er achter de schermen wordt besproken maar toch kunnen we de situatie nog bekijken in het licht van wat zich in het recente verleden heeft afgespeeld en de verschuiving van het politieke klimaat in Europa. In 2015 had Europa een migrantencrisis en te midden van dit alles was er een golf van terrorisme en geweld gepleegd door moslims. Hoewel veel van de terroristische aanslagen niet door migranten (maar door Europese burgers) werden gedaan, waren nog steeds criminele daden gepleegd door migranten die nieuws brachten. Wat dit deed, fungeerde als de perfecte rechtvaardiging voor Duitsland en de EU om te discussiëren over de mobilisatie van zijn strijdkrachten.Wat de migrantencrises ook deed was het populariseren en versterken van nationalisme in Europa, een scenario dat een van de doelstellingen was van de CIA die helemaal teruggaat naar de Gladio- operatie, waarover we diep hebben gediscussieerd en onderzoek hebben gedaan .

Nu willen ambtenaren in Oostenrijk en Duitsland de Balkan gebruiken als een plaats om migranten vast te houden. Als de instroom van migranten een vonk nationalisme in West-Europa veroorzaakte, dan zou een vloed van migranten in de Balkan ook een opleving van het nationalisme kunnen veroorzaken, zij het dat het een Slavisch nationalisme zou zijn. Het is niet alleen Albanië, waar Oostenrijk wil dat de migranten blijven, maar ook andere Balkanstaten. Zoals een rapport ons meedeelt : “De Oostenrijkse regering is ‘in gesprek met de landen van de westelijke Balkan’ om ‘een centrum voor uitgewezen illegale migranten’ op te richten, ‘meldt het Oostenrijkse dagblad Presse.’

Als het nationalisme op de Balkan tot een gevaarlijk niveau stijgt, kan er iets destructief gebeuren en met de Oostenrijkers die al van plan zijn hun grensstrijdkrachten naar de Balkan te sturen kan  Oostenrijk reageren onder het mom van ‘veiligheid’, maar met het doel zijn hegemonie te verspreiden en het uitvoeren van expansionisme. Ik zeg niet dat dit nadrukkelijk zal gebeuren, maar het zou niet verrassend zijn gezien de geschiedenis van Oostenrijk. Maak dan gebruik van een terroristische aanslag op de Balkan als rechtvaardiging om een ​​land daar binnen te vallen. Het was inderdaad zo’n gebeurtenis die als katalysator voor de Eerste Wereldoorlog fungeerde.

Terug naar de Eerste Wereldoorlog

Oostenrijk had op een gegeven moment enorme invloed en hegemonie op de Balkan iets wat misschien verklaart waarom de Oostenrijkers tot op de dag van vandaag interesse hebben in deze regio.

In 1908 beheerde het Oostenrijk-Hongaarse rijk de dubbele Balkanprovincies van Bosnië-Herzegovina, waarbij het Ottomaanse Rijk hen alleen nominaal bepaalde. De reden hiervoor was dat in de jaren 1870 er een inheemse rebellie was door etnische Serviërs in Herzegovina tegen het Ottomaanse Rijk ( Herzegovina-opstand van 1875-1877); en bovendien had Rusland een oorlog met het Ottomaanse rijk dat verwoestend was voor de Turken. Rusland, onder bestuur van de tsaren, zag zichzelf als de opvolger van het Byzantijnse rijk, en wilde zo Constantinopel heroveren op de Turken. Maar de Europese buren van Rusland wilden voorkomen dat Rusland te groot werd en daarom steunden ze de Ottomanen, de grootste vijand van de Russen.

Dit is vergelijkbaar met hoe de NAVO-landen heutzutage aan de kant van Turkije staan ​​omdat ze het beschouwen als het grootste bolwerk tegen de Russen in het Midden-Oosten (vandaar dat de CIA Turkije bewapende tijdens de Gladio-operaties). Het tsaristische Rusland, om hun belangen in de Balkan tegen de Ottomanen te bevorderen, gebruikte Balkan-nationalistische bewegingen om Ottomaanse zaken te belemmeren en tegelijkertijd zou het vechten voor zijn territoriale aanspraken in periodieke oorlogen met het Ottomaanse rijk.

In 1877 verklaarde Rusland de oorlog tegen het Ottomaanse Rijk en interessant genoeg bevestigde Oostenrijk zijn neutraliteit. Russische troepen marcheerden dwars door het Ottomaanse grondgebied op de Balkan, veroverden enorme hoeveelheden grondgebied en stormden uiteindelijk door de Kaukasus naar Oost-Anatolië.

De sultan van het Ottomaanse rijk, Abdulhamid II, nam de banier van de profeet Mohammed (die in handen was van de Ottomanen sinds zij de Arabische landen bezetten in de 16e eeuw), en verklaarde een jihad op de Russen. De Ottomanen vochten vol hartstocht waardoor de Russische opmars tot stilstand kwam. Uiteindelijk bereikten de Russen eind januari 1878 de buitenwijken van Istanboel waardoor de Ottomanen in grote nood waren. Abdulhamid schortte de grondwet op, ontbond het parlement en stelde zelfs sommige parlementariërs onder huisarrest en kreeg de volledige controle over de regering. De Russen stonden pal voor de poorten van Istanboel en de sultan had geen andere keuze dan zich te schikken in een wapenstilstand in januari 1878.

Van juni tot juli hadden de Turken toegekeken hoe hun Europese territoria werden weggegeven aan de Europese machten tijdens het Berlijnse Congres in wat bekend staat als het Verdrag van Berlijn (zie Rogan, The Fall of the Ottomanes ). Door dit overleg, zoals het verdrag zegt “De provincies van Bosnië en Herzegovina zullen worden bezet en beheerd door Oostenrijk en Hongarije.”   Dus in 1878 heersten Oostenrijk en Hongarije over Bosnië-Herzegovina, terwijl de Ottomanen technisch gezien de heersers waren in deze regio. Maar in 1908, toen de jonge Turken de Ottomaanse regering overnamen, gebruikte de Oostenrijkers deze instabiliteit in hun voordeel en annexeerden ze Bosnië-Herzegovina.

Rusland deed niets om dit te stoppen omdat het verzwakt was door de nederlaag in een oorlog met Japan in 1905 en door een revolutie ook in 1905. Een andere reden waarom de Russen geen poging deden om de Oostenrijkers te stoppen was dat ze geloofden dat Oostenrijk een deal kon sluiten met het Ottomaanse rijk om Rusland toegang te geven tot Constantinopel, wat uiteindelijk een misrekening bleek. (Zie Fromkin, laatste zomer van Europa )

kaart

De Oostenrijkers hadden er dus alle belang bij de Balkan te controleren en ze gebruikten politieke conflicten en veiligheidskwesties als voorwendsel om die regio te controleren. Tegenwoordig gebruikt de Oostenrijkse regering de migrantencrises als reden om haar grenspatrouille uit te breiden naar de Balkan. In feite wordt in de overeenkomst in het Verdrag van Berlijn de reden voor de Oostenrijkse controle over Bosnië-Herzegovina beschreven als:

“Om het behoud van de nieuwe politieke stand van zaken te verzekeren, evenals de vrijheid en veiligheid van communicatie, behoudt Oostenrijk-Hongarije zich het recht voor om garnizoenen te houden en militaire en commerciële wegen te hebben in heel dit deel van de oude stad van Bosnië. Daartoe bepalen de regeringen van Oostenrijk, Hongarije en Turkije voor zichzelf een akkoord over de details. “

Let op de woorden: “onderhoud”, “vrijheid en veiligheid”, dit is vergelijkbaar met het jargon dat vandaag wordt gebruikt om het maken van een politie- of militaire aanwezigheid in een ander land te rechtvaardigen. Erdogan en zijn regering gebruiken het excuus van “terrorisme en veiligheid” in zijn uitbreiding van het Turkse leger naar Syrië en Irak. Alle machtige landen spelen dit spel; ze vinden een probleem, komen met de oplossing van dat probleem, handelen alsof ze om de bescherming van hun mensen geven en versterken dan hun macht.

Wat gebeurde er in Bosnië slechts een paar jaar nadat de Oostenrijkers het overnamen? Precies wat de Oostenrijkers en hun Duitse opperheren wilden: een daad van terrorisme. Gavrilo Princip, een Bosnisch-Servisch nationalist die deel uitmaakte van een nationalistische beweging – Young Bosnia – schoot en vermoordde aartshertog Ferdinand en zijn vrouw Sophie. De groep die achter de schermen Jong Bosnië steunde, werd Ujedinjence ili Smrt ( Unie of Dood ) genoemd, later bekend als de Zwarte Hand, die de Vrijmetselaars als voorbeeld namen (zie Fromkin, Europe’s Last Summer , 19, pp. 123-124). )   

maxresdefault-23-1024x595

Niet lang nadat de moord op de aartshertog plaatsvond begonnen de Oostenrijkers burgers af te slachten die zelfs niets te maken hadden met de samenzwering en zelfs een priester vermoordden. Zoals de Britse journaliste Rebecca West, die in Joegoslavië verbleef en een diepgaand onderzoek deed naar wat zich daar afspeelde, vertelde :

“Toen het nieuws kwam in 1914 dat de aartshertog Franz  Ferdinand en zijn vrouw waren vermoord door de Servische patriotten  in Sarajevo, arresteerden de Oostenrijkse autoriteiten in heel Bosnië en  Herzegovina alle boeren waarvan zij wisten dat ze  anti-Oostenrijks waren in sentiment en sommigen gevangenen werden opgehangen. Er was geen poging gedaan om uit te zoeken of ze in contact waren geweest met de huurmoordenaars, zoals in feite geen van hen was. Daar beneden op het gras tussen de barakken namen de Oostenrijkers als bijdrage van Trebinye zeventig Serviërs, waaronder drie vrouwen, vrouwen zoals we op de markt zagen . Iemand die ik in Sarajevo heb ontmoet tijdens mijn eerste bezoek aan Joegoslavië had een familielid die daar was gedood en had foto’s genomen van de slachting die de Joegoslavische regering had aangetroffen in de Oostenrijkse politieregisters. Ze toonden het essentiële onrecht om te hangen; de opgehangen kijk grotesk, ze zijn niet toegestaan ​​de waardigheid die behoort tot de gekruisigde, hoewel ze blijven bestaan ​​als een harde bestemming. De vrouwen zagen er bijzonder grotesk uit, met hun volle rokken; ze zagen eruit als ikonen, zoals Constantine had gezegd dat Slavische vrouwen er tijdens het dansen naar moesten kijken. De meesten van hen droegen een uitdrukking van verbazing. Ik herinner me een priester die door een dubbele rij gibbets naar de zijne werd geleid ; hij keek niet geschokt maar gewoon verrast. “

Het was bekend dat de politieke situatie in Oostenrijk ten volle profiteerde van Duitsland, dat de moord wilde laten gebeuren als een manier om Europa in een oorlog te betrekken. Een London Times correspondent meldde zijn redacteur dat “de Duitse interesse in het Oostenrijkse probleem nog intenser zal zijn” dan het eerder was. De terroristische aanval was precies wat de Oostenrijkers wilden; want het fungeerde slechts als een voorwendsel om hun doel, het vernietigen van Servië, te rechtvaardigen. Voordat de aartshertog zelfs werd vermoord, wilden de Oostenrijkers een oorlog met de Serviërs. Op 5 juli 1914, een paar weken voor de uitbarsting van de Eerste Wereldoorlog, gaf de Oostenrijkse veteraan ambassadeur in Duitsland, Ladislau Szogyeni-Marich, een nota aan keizer Wilhelm II, waarin hij opriep tot de afschaffing van Servië als “een politieke factor”. macht in de Balkan.”Wat dit memorandum interessant maakt is dat het werd geschreven vóór de moord op de aartshertog wat betekent dat de Oostenrijkers plannen hadden voor de vernietiging van Servië voorafgaand aan de terroristische daad. Alles wat nodig was, was een katalysator om de gelegenheid voor oorlog tot stand te brengen, en zij snapten het.

En de Duitsers en de Oostenrijkers hielden hun oorlogsgraf zeer heimelijk. Vanaf de ochtend van de moord op de aartshertog en zijn vrouw op 28 juni tot de ochtend van 24 juli waren er geen openlijke uitingen van agressie uit Duitsland of Oostenrijk. De massa dacht dat vrede zou voortduren, maar slechts weinigen wisten dat de oorlog aan de horizon was verschenen. Het is net als vandaag, wanneer de meeste mensen zouden lachen als je zegt dat er weer een groot conflict in Europa zal zijn (wat nogal dwaas is, gezien het feit dat het pas in de jaren negentig was toen de Balkan in oorlog was, en in 2014 toen Rusland en Oekraïne waren betrokken in gewelddadige conflicten).

De moord op de aartshertog werd geactiveerd door de Oostenrijkers om Servië binnen te vallen en dit trok heel Europa in een oorlog mee. Dus, als er een instroom van moslimmigranten op de Balkan komt en dit verhoogt het nationalisme wat dan leidt tot een terroristische aanslag (ofwel door jihadisten of nationalisten), kunnen de Oostenrijkers dat doen wat ze in het verleden hebben gedaan en het gebruiken als een voorwendsel voor een militaire inzet in de Balkan om verovering te veroorzaken? Welnu, aangezien de Oostenrijkers nu praten met Duitsland en Italië over een Duits-Oostenrijks-Italiaanse as en dat de Oostenrijkers en de Duitsers nu discussiëren met het sturen van grensofficieren naar de Balkan, en gezien hun geschiedenis, zou het geen verrassing zijn dat het een imperialistische agenda is wat Oostenrijk en Duitsland voor ogen hebben.

Turkije en de Balkan

We lezen hoe Oostenrijk in het begin van de 20e eeuw een onafhankelijk Albanië erkende; we lezen over hoe Oostenrijk Bosnië bestuurde en Servië binnenviel; we lezen over Duitsland dat in de jaren negentig Albanese moslim-nationalisten op de Balkan bewapende, Oostenrijk steunde hen en Turkije steunde hen, in een oorlog tegen Servië; en dan lezen we vandaag hoe Oostenrijk aandringt op opname in de EU van Albanië en hoe Oostenrijk zijn grenspatrouille op de Balkan wil verspreiden. Ik kan het niet helpen, maar vraag me af of hier een consistent patroon zichtbaar is?

Operatie Gladio ging , zoals we vaak hebben gezegd, over het trainen van neo-nazi’s en het laten plegen van terroristische aanslagen alleen om hen de schuld te geven van de Sovjets, om anti-Sovjet-nationalisme in Europa aan te wakkeren. In de jaren negentig, toen de Sovjet-Unie viel, wilde de NAVO nog steeds beleid voeren dat elke vorm van Russisch politiek hefboomeffect zou wegnemen. Joegoslavië (dat nu alleen de Balkanstaten zijn die we vandaag nog zien) was een bondgenoot van Rusland en was dus het doelwit van destabilisatie door de NAVO. Hoewel de operatie Gladio zogenaamd in 1990 werd ontbonden ging hetzelfde beleid gewoon door ongeacht de val van de Sovjet-Unie. De regering van de Verenigde Staten trainde en bewapende Albanese nationalisten die deel uitmaakten van het UCK ( Kosovo Liberation Army)), een paramilitaire separatistische kracht die een etnisch Albanese staat in Kosovo wilde vestigen, vrij van Servisch bestuur (zie Ganser, NAVO’s geheime legers , hoofdstuk 4, blz. 43) Het waren niet alleen de Amerikanen die de Albanezen steunden; de Duitsers waren behulpzaam bij het bewapenen en trainen van de Albanese terroristen. Roger Fallgot, in zijn artikel uit 1998 gepubliceerd voor de Europese , legt uit :

“Duitse civiele en militaire inlichtingendiensten zijn betrokken geweest bij het trainen en toerusten van de rebellen met als doel de Duitse invloed op het Balkangebied te versterken . (…) De geboorte van het UCK in 1996 viel samen met de aanstelling van Hansjoerg Geiger als nieuw hoofd van de BND (Duitse geheime dienst) . (…) De BND-mannen waren verantwoordelijk voor het selecteren van rekruten voor de KLA-commandostructuur van de 500.000 Kosovaren in Albanië. “

Er zijn twee zeer belangrijke dingen om hier te observeren. Ten eerste de BND of de Duitse geheime dienst ; ze waren instrumenteel in Operatie Gladio en werkten met tal van nationalistische groepen in Europa (bijvoorbeeld het Bulgaarse nationale front ). Ten tweede, let op het doel van de Duitsers om de CAO te steunen: “de Duitse invloed op het Balkangebied versterken”. Nu is het vrij duidelijk waarom de Oostenrijkers met de Duitsers samenwerken om de Balkanstaten toegang tot de EU te laten krijgen: ze willen dat om die regio onder Germaanse hegemonie te brengen.

Laten we niet vergeten dat Oostenrijk op een bepaald moment enorme controle had over de Balkan. Turkije, net als de Duitsers, steunde ook de Albanezen in de oorlog in Kosovo in de jaren negentig. Vandaar dat “Joegoslavië Turkije ervan beschuldigd Albanese gewapende groeperingen in Kosovo te helpen” (Serif Demir, Turkije’s buitenlandse beleid en veiligheidsperspectieven in de 21e eeuw , blz. 149) Turkije steunde de NAVO-bombardementen op Joegoslavië in 1999 en toonde deze steun door achttien F16 vliegtuigen te sturen om deel te nemen aan de bombardementen. Turkije stuurde ook een oorlogsschip de Adriatische Zee in om een ​​blokkade tegen Servië af te dwingen, terwijl de NAVO-strijdkrachten tegelijkertijd hun luchtmachtbasis in Balikesir en Bandamir mochten gebruiken voor verdere aanvallen op Joegoslavië. (Ibid)

Turkije, net als Duitsland, wil ook zijn hegemonie naar de Balkan uitbreiden. Van hieruit, moeten we onze aandacht richten op een klein stukje geschiedenis van het Ottomaanse Rijk, van Italië, Oostenrijk en Duitsland, vlak voor de uitbarsting van de Eerste Wereldoorlog.

Aan het einde van de 19e eeuw, en aan het begin van de 20e eeuw, bevond het Ottomaanse Rijk zich in een uiterst precaire staat. De Turken hadden Algerije verloren in 1830 en Tunesië in 1881, waardoor de Ottomaanse controle over Noord-Afrika werd beperkt tot alleen Libië. Italië, rond die tijd, was net een nieuw land geworden en voltooide de eenwording in 1871, en het streefde ernaar een naam te maken voor zichzelf, en zo streefde het een rijk na in Afrika. Even een opmerking als het gaat om wereldoorlogen: Afrika is altijd de plaats waar Europese landen bloed laten vloeien. De koning van Italië, Victor Emmanuel II, richtte zich op Libië voor zijn expansionistische onderneming. In 1911 viel Rome, met Britse en Franse neutraliteit, Libië aan. De Italianen gebruikten een Ottomaanse wapenleverantie aan hun soldaten in Libië als propaganda, die het afbeeldde als een bedreiging voor Italiaanse burgers, om zijn agressie te rechtvaardigen. Rome verklaarde de oorlog op 29 september,

De Turken waren in de minderheid en hadden slechts 4.200 militairen vrijwel zonder enige marine steun om hen te beschermen tegen een binnenvallend Italiaans leger van 34.000 man. In de eerste weken van oktober 1911 namen de Italianen Tripoli (West-Libië) en Benghazi (Oost-Libië) in. Terug in Constantinopel waren Turkse functionarissen in een verhit debat over het al dan niet blijven vechten voor Libië.  De wereld verkeerde in een onstabiele staat en stond op het punt van een groot conflict. Louis Rambert, die in het Ottomaanse rijk werkte, merkte op dit moment op: “Er is weinig meer nodig om heel Europa in de oorlog te storten.”

De Turkse leiders en regering waren niet zo enthousiast over het vechten voor Libië en geloofden dat de beste oplossing eruit bestond om het in Italiaanse handen te laten vallen. Aan de andere kant van het debat konden de ultranationalistische jonge Turken nooit capitulatie accepteren.  Majoor Enver ging naar Saloniki om met het Centraal Comité van het Comité van Unie en Vooruitgang (CUP) te spreken Tijdens een vijf uur durende vergadering overtuigde hij zijn collega’s om een ​​guerrillaoorlog te beginnen tegen de Italianen in Libië.

Wat interessant is, is dat Enver achter de schermen nog andere overeenkomsten sloot. Nadat hij zijn toespraak had gegeven, schetste Enver het plan aan zijn jeugdvriend, de Duitse marine-attaché, Hans Humann, die schreef: “We zullen onze krachten verzamelen in het [Libische] binnenland. Opgehitste groepen Arabieren, burgers van het land onder leiding van jonge [Ottomaanse] officieren, zullen dicht bij de Italianen blijven en hen dag en nacht lastigvallen. Elke [Italiaanse] soldaat of een klein detachement zal verrast en vernietigd worden. Als de vijand te sterk is, trekken de bendes zich terug in het open land en blijven ze de vijand bij elke gelegenheid lastigvallen. “Humann zou uiteindelijk een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Duitse Rijk in het Ottomaanse rijk worden, wat laat zien hoe gebonden de Duitsers en de Turken waren, zelfs vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Tientallen Turkse officieren reisden naar Libië om mee te vechten tegen de Italianen. Ze baanden zich een weg door Egypte vanwaar ze naar Libië zouden gaan. Een van die officieren was Mustafa Kemal, die tegenwoordig vooral bekend staat als Atatürk. Eind oktober stortte Enver zich in het Libische conflict, vestigde zich in de Libische woestijn, gekleed in Arabische kledij en rekruteerde leden van de machtige Soefi-broederschap, de Sanussi . Enver beschreef deze Arabische jagers als “fanatieke moslims die de dood voor de vijand als een geschenk van God zien”. Hoewel Enver zelf een secularist was, als onderdeel van de jonge Turken die geloofden in ideologieën zoals het darwinisme, zag hij de islam niettemin als een machtige kracht om de massa’s te mobiliseren voor oorlog.

Ondanks de geavanceerde militaire technologie die de Italianen hadden, waren ze niet in staat om significant in de gelederen van de vijand in de kustvlakte van Libië te komen. In één jaar tijd slachtten de Libische jagers 3.400 man af en raakten meer dan 4.000 Italiaanse soldaten gewond. De oorlog plukte ook de financiën van Italië leeg, terwijl er weinig problemen waren voor de Turken die slechts 25.000 Turkse ponden ($ 4,40) per maand spendeerden ter ondersteuning van de Ottomaanse belegering van Derna. De Italianen wisten dat de overwinning op dit moment onmogelijk was en moesten Libië dus op een andere manier benaderen: andere Ottomaanse gebieden aanvallen en politieke instabiliteit veroorzaken. 

De Italianen bombarderen het Ottomaanse grondgebied over de oostelijke Middellandse Zee als een manier om de Turken onder druk te zetten om een ​​vredesovereenkomst te accepteren en Libië op te geven. Ze bombardeerden de Libanese haven van Beiroet in maart 1912; en Italiaanse soldaten grepen de Dodekanesos (die vandaag deel uitmaakt van Griekenland) en ze stuurden torpedoschepen naar de Dardanellen, de zeestraat die direct naar Istanboel leidt.

De Italianen gebruikten ook een andere strategie om de Turken te verjagen: breng de Balkanregio’s in oorlog tegen het Ottomaanse Rijk. De Grieken, Serviërs, Montenegrijnen en Bulgaren hadden een alliantie gevormd tegen de Ottomanen. Deze landen waren eeuwenlang onder Ottomaanse heerschappij tot de 19e eeuw, toen intense onafhankelijkheidsbewegingen, aangemoedigd door Europese machten, een opstand voor onafhankelijkheid teweegbrachten. Griekenland kreeg zijn onafhankelijkheid van de Turken in 1830, en Servië kreeg internationale erkenning als een suzereinstaat onder Ottomaanse controle in 1829 en werd vervolgens volledig onafhankelijk in 1878.

Bulgarije en Montenegro werden beiden onafhankelijk in september 1908. Deze soevereine Balkanstaten waren niet helemaal tevreden met alleen onafhankelijkheid en wilden grondgebied veroveren in Macedonië, Thracië en Albanië, regio’s die nog steeds onder de Ottomanen lagen. Italië heeft hiervan gekapitaliseerd. De Italianen profiteerden ook van het feit dat de Italiaanse kroon bloedrelaties had met de koning van Montenegro, Nicholas I, en overtuigde de Montenegrijnen om oorlog te verklaren aan het Ottomaanse rijk op 8 oktober 1912. Het duurde niet lang voor de andere Balkan staten van de alliantie deel gingen nemen aan deze oorlogsverklaring.

Nu werden de Turken geconfronteerd met het uiterst moeilijke dilemma van het vechten van een oorlog op twee fronten, een in Noord-Afrika en een ander in de Balkan. Een scenario waar ze niet mee konden omgaan. Slechts tien dagen nadat Montenegro de oorlog aan het Ottomaanse rijk verklaarde deden de Turken in een vredesakkoord afstand van Libië aan Italië. De Turken moesten de Soefi Sanussi-strijders verlaten en zich terugtrekken uit Libië om de Slaven te bestrijden ter verdediging van de rest van hun Balkangebied: Macedonië, Thracië en Albanië. In oktober 1912 verklaarden Montenegro, Servië, Griekenland en Bulgarije de oorlog aan het Ottomaanse Rijk in een conflict dat bekend staat als de Eerste Balkanoorlog. Het Slavische leger van 715.000 mannen overtrof de Ottomaanse troepenmacht van 320.000 soldaten.

De Griekse marine was superieur aan wat de Ottomanen hadden voor de slagvelden van de zeeën. De Grieken namen Kreta in en grepen een aantal eilanden aan de Egeïsche zee (en tot op de dag van vandaag zijn de Grieken en Turken het oneens over eilanden in dit zeegebied). De Griekse strijdkrachten zouden uiteindelijk Zuid-Albanië bezetten en de Serviërs en Montenegrijnen marcheerden vanuit het noorden Macedonië en Albanië binnen. Precies hier kunnen we zien dat de Balkan altijd een plaats is geweest van gruwelijke en gewelddadige strijd een doel van rijken met een gewelddadig streven dat vandaag voortleeft. Op 23 oktober veroverden de Serviërs Kosovo, een regio waar net in de jaren negentig de Serviërs en Albanezen (gesteund door de Turken, Duitsers en Amerikanen) ruzie maakten en tot op de dag van vandaag gebruikt Turkije de situatie in Kosovo als politieke hefboom om zijn invloed te vergroten in die regio. 

De Turken verloren hun Europese territorium vrij snel, met Grieken die Macedonië binnenvielen, Montenegrijnen een brok Albanië namen, en de Bulgaren die Edirne innamen, dat precies tussen Bulgarije en Anatolië ligt. De overgave van Edirne was traumatisch voor de Turken. Toen de centrale regering van het Ottomaanse Rijk (de Sublime Porte) een beroep deed op een wapenstilstand met de Bulgaren, hadden de ultranationalistische jonge Turken een fanatieke blik. In die tijd had Turkije een liberale premier, Kamil Pasha, die wilde vechten voor vrede om verdere territoriale verliezen te voorkomen. De Young Turk-unionisten wilden daarentegen blijven vechten voor Edirne. De jonge Turken begonnen kritiek te uiten op de strategie voor de oorlog. Kamil Pasha gaf opdracht tot een onderdrukking op de CUP, sloot hun kranten en arresteerde zelfs een aantal vooraanstaande Unionists.

Enver Pasha was er volledig van overtuigd dat de Porte Erdine zich aan Bulgarije zou overgeven. “Als het kabinet Edirne zich zonder moeite overgeeft,” schreef Enver, “zal ik stoppen met het leger, zal ik openlijk oproepen tot oorlog en ik weet niet of liever niet wat ik zou kunnen doen.” Enver besloot om het recht in eigen hand te nemen. Op 23 januari 1913 voerden tien gewapende mannen, waaronder Enver, de vergadering van het kabinet aan en opende het vuur. Tussen de mannen van Enver en de bewakers van de grootleider volgde een vuurgevecht met vier mannen – inclusief de minister van oorlog, Nazim Pasha, werd vermoord. Enver drukte vervolgens zijn pistool recht op Kamil Pasha’s hoofd en eiste het ontslag van de grootleider. “Het was allemaal in een kwartier voorbij,” vertelde Enver later.

Maar het deed er uiteindelijk niet toe, omdat Bulgarije uiteindelijk Edirne innam. De Ottomanen verloren hun Europese grondgebied van Macedonië, Thracië en Albanië. Het was echt rampzalig voor hen. Een vrede werd overeengekomen tussen de Ottomanen en de Balkanstaten in Londen op 30 mei 1913. In het Verdrag van Londen, hebben de Turken afstand gedaan 60.000 vierkante mijlen van het grondgebied en bijna vier miljoen inwoners, het opgeven van al haar Europese grondgebied met uitzondering van een klein deel van Oost-Thracië, het achterland van Istanboel.

“De Bulgaarse, de Servische, de Griekse – onze onderdanen van vijf eeuwen, die we veracht hebben, hebben ons verslagen”, schreef Yusuf Akcura, een intellectueel van de jonge Turken. “Deze realiteit, die we zelfs in onze verbeelding niet zouden kunnen oproepen, zal onze ogen openen … als we nog niet helemaal dood zijn.”

De grootleider, Mahmud Sevket Pasha, werd vermoord en de jonge Turken lieten een schrikbewind los en slachtten talloze leden van de liberale partij af. De sultan van het Ottomaanse Rijk nodigde Said Halim Pasha, een Young Turk Unionist en een lid van de Egyptische koninklijke familie, uit om de volgende regering te vormen in juni 1913. Enver, Talat en Cemal, alle jonge Turken, werden allemaal gepromoveerd tot de rang van “pasha” en zou vormen wat bekend staat als “de drie pasja’s” of het driemanschap. Wat later gebeurde is waar Oostenrijk en zijn geschiedenis met de Balkan binnenkomt.

De toekomstige Duits Oostenrijkse as

Na de Eerste Balkanoorlog verklaarde Albanië de onafhankelijkheid. De onafhankelijkheidsverklaring van Albanië werd erkend door de Europese mogendheden. De westerse landen die vooral geïnteresseerd waren in een onafhankelijk Albanië waren Oostenrijk en Italië, die beiden de oprichting van een Albanese staat ondersteunden om Servië onder controle te houden en te voorkomen dat het een zeemacht in de Adriatische Zee zou worden. De Europese machten dwongen de Serviërs en Montenegrijnen vervolgens zich terug te trekken uit al het Albanese grondgebied dat ze tijdens de Eerste Balkanoorlog hadden ingenomen. (Zie Rogan, De val van de Ottomanen ) Het eindresultaat van een conflict op de Balkan was de Grote Oorlog, of de Eerste Wereldoorlog, waarin Turkije een pact sloot met Duitsland en Oostenrijk om de Entente te bestrijden en te verslaan.

Nu we kort enkele van de gebeurtenissen die plaatsvonden van 1911 tot 1913 (vlak voor de Grote Oorlog) bespraken, snellen we snel door naar onze tijd, tot het jaar 2008, toen Kosovo, een regio van voornamelijk islamitische Albanezen, zich onafhankelijk verklaarde van Servië. Wie ondersteunde de Albanezen in hun oproep voor een onafhankelijk Kosovo? Oostenrijk was een van de eerste landen die Kosovo heeft erkend. En nu dringt de Oostenrijkse regering aan op Albanië om toegang te krijgen tot de EU. 

Konstantin Bekos, de regionale manager bij de Oostenrijkse Kamer van Koophandel, zei begin dit jaar dat “vanuit het oogpunt van de Oostenrijkse handel een toetreding van Servië en Montenegro tegen 2025 haalbaar en wenselijk is”, wat betekent dat ze de Balkanlanden willen bereiken onder controle van de EU, die wordt geleid door Duitsland. De diplomatieke draperie hiervan verwijderen, wat dit uiteindelijk betekent, is dat ze de Balkanstaten onder controle willen krijgen van de Duitsers, de machtigste natie in de EU. 

Nu gaan deze discussies radicaler, met grote Duitse, Oostenrijkse en Italiaanse ambtenaren die praten over het creëren van een Oostenrijks-Germaans-Italiaanse as om ‘terrorisme te bestrijden’. Als de misdaad gezien tijdens de migrantencrises van 2015 tot deze discussies leidde over het sturen van Duitse en Oostenrijkse politieagenten naar Albanië, wat voor effect zal dit dan hebben op het houden van migranten op de Balkan? Het zou geen verbazing wekken dat er in Albanië een terroristische aanslag zou plaatsvinden of dat een terrorist naar een ander Balkanland zou reizen en daar een terroristische aanslag zou plegen  en dat Oostenrijk en Duitsland dan zouden beginnen te praten over verdere uitbreiding van hun grenscontrole dieper in de Balkan.   

De minister van Binnenlandse Zaken van Duitsland, Horst Seehofer, dringt nu aan op een “as” tussen Duitsland, Oostenrijk en Italië op het gebied van migratie en veiligheidsbeleid. In een persconferentie in Berlijn met Sebastian Kutz zei Seehofer dat hij sprak met de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, “en het was zijn wens dat Rome, Wenen en Berlijn op het niveau van de minister van Binnenlandse Zaken samen zouden werken op het gebied van veiligheid, terrorismebestrijding en het kernprobleem van immigratie. … ik accepteerde dat … En we zullen het voortzetten “. Kurz ging akkoord en verklaarde: “Naar onze mening hebben we een as van bereidwilligheid nodig in de strijd tegen illegale migratie.”

Matteo Salvini, de vice-premier van Italië en de federale secretaris van de Noord-Italiaanse nationalistische partij, Lega Norte , hadden een telefoongesprek met Seehofer en later aangekondigd in Corriere della Sera op woensdag: “We zijn bezig met het opbouwen van een Italiaanse Duitse as gebaseerd op een fundamenteel motto: bescherming van de buitengrenzen, wat betekent verdediging van de Middellandse Zee en dus van Italië. “In een interview met Der Standard zei Kurz dat hij landen als Denemarken en Nederland in de as wil betrekken:

“Ik heb het gehad over het creëren van een Europese drijfveer, niet alleen Wenen, Berlijn en Rome, maar ook Nederland en Denemarken als mogelijke bondgenoten.”

Dus u hebt een Duits-Oostenrijks-Italiaanse as in ontwikkeling en zij willen Albanië en andere Balkanstaten gebruiken als buffer voor ‘nationale veiligheid’? Al deze driehoek van regionale superkrachten die samenkomen om een ​​”as” te vormen, waarover? Sommige terroristische aanslagen? 

Salvini prees het idee van Kurz om EU-grenswachters naar Noord-Afrika te sturen om migranten ervan te weerhouden naar Europa te komen. Dit klinkt op het eerste gezicht redelijk. Landen hebben het recht om hun grenzen te beschermen en daarom mogen ze niet worden ontmoedigd om bewakers op hun wateren te plaatsen. Maar we moeten altijd vragen: wat is de motivatie?  Meestal geloven we dat overheden en organisaties dingen doen alleen om de redenen die ze geven. Maar als we nooit naar de motivatie achter het voorwendsel kijken, dan zullen we altijd voor het excuus vallen. Regeringen doen zelden of nooit dingen alleen voor het welzijn van de mensheid. Dus, wat is de motivatie? Wat is de reden achter de schermen voor Duitsland, Oostenrijk en Italië om een ​​”as” tegen “terrorisme” te vormen?

Terwijl Kurz en Salvini worden geprezen als ‘rebellen’ tegen het elitaire EU-systeem, is de realiteit dat wat deze politici aandringen in overeenstemming is met wat de Europese Unie eigenlijk wil. De populistische en nationalistische partijen worden eenvoudigweg opnieuw verpakt zonder het diplomatieke gezicht van de meer prominente en gevestigde figuren binnen de Europese Unie. Terwijl Kurz het heeft over het vergroten van de nationale veiligheid aan de grenzen, werkt de Europese Unie ook aan het intensiveren van haar grensstrijdkrachten. Zoals we lezen in een rapport van de Independent :

“De Europese Commissie heeft plannen onthuld om grofweg de uitgaven voor grenscontroles te verdrievoudigen als reactie op de vluchtelingencrisis.

Uitgaven in de begrotingsperiode 2021-27, die momenteel het onderwerp zijn van intensieve onderhandelingen tussen lidstaten en de EU-instellingen, zouden oplopen tot € 34,9 miljard, ten opzichte van € 13 miljard in de huidige periode.

De directeur van de EU zegt dat het geld zou worden gebruikt om een ​​nieuw permanent korps van 10.000 grenswachten voor het Europese grens- en kustwachtagentschap te creëren en een fonds op te richten om het grensbeheer van de lidstaten te integreren en te verbeteren. “

Guy Verhofstadt, de voormalige premier van België en een belangrijke figuur binnen de Europese Unie, heeft zijn wantrouwen uitgesproken tegenover de Verenigde Staten bij het militair beschermen van Europa tegen aanvallen en pleit nu voor een Europese defensiemacht. Verhostadt schreef een paar dagen geleden op Twitter:

“De ongemakkelijke waarheid is dat we nu alleen zijn. Als er een aanval op Europese bodem plaatsvindt, kunnen we niet zeker zijn dat Trump ons zal redden. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen: we hebben een Europese pijler nodig in de NAVO en een Europese defensiegemeenschap die geloofwaardig, efficiënt en kosteneffectief is. “

verhofstadt

Verhofstadt, screenshot YouTube

Sebastian Kurz verdedigde in een recent interview met Der Standard de verklaringen van Verhostadt en bevestigde:

“Ik deel de beoordeling honderd procent. Vanaf het begin van de Unie was het duidelijk dat het zinvol zou zijn om een ​​gemeenschappelijk veiligheids en defensiebeleid te ontwikkelen. Toen gebeurde er niets voor tientallen jaren. Misschien had de Europese Unie Trump nodig om deze stap te zetten. ‘

Met andere woorden, u ziet overeenstemming tussen het vestigen van EU-functionarissen en degenen die als meer aan de ‘rand’ van de politieke sfeer worden beschouwd. Mark Rutte, de premier van Nederland,  leider van de liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en het langstzittende liberale regeringshoofd in Europa,   wiens partij het eugenetische beleid sterk faciliteert , is, zoals Merkel en Kurz, een voorstander van een remake van Europa dat meer onafhankelijk is dan onder de paraplu van de Verenigde Staten. In een recent debat in Straatsburg, over de toekomst van Europa, zei Rutte :

“Sommigen, zoals Frans Timmermans, hopen dat het oude partnerschap met de VS terug zal komen, maar ik denk niet dat het zal gebeuren, dus de beslissing over onze toekomst ligt in onze handen. … We moeten onze toekomst zelf bepalen. De wereld wordt gedomineerd door een ‘VS-eerst’-benadering, van egoïsme tegen partnerschap, maar de EU is een goed model, pleit voor minder van een nationale aanpak en biedt een alternatief voor de aanpak van Trump.’

rutte-geld-plee

Frans Timmermans, de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, roept ook op tot een Europa dat niet afhankelijk is van Amerika en zegt dat Europa  zijn lot in eigen hand moet nemen. Timmermans riep zijn protest tegen de Verenigde Staten uit, dat het geen serieuze aandacht aan Europa besteedde en dat dit een teken was dat Europa het pad van determinisme moet volgen:

“Het is de eerste keer sinds 1945 dat een Amerikaanse president het niet als een Amerikaans strategisch belang heeft gezien om hard te werken om te zorgen voor een levendig en verenigd Europa en een robuuste transatlantische relatie … Dit betekent dat de EU haar lot meer in haar eigen hand moet nemen”, zei hij, de toevoeging van de EU-eenheid” is gebaseerd op de lidstaten die vrijwillig en democratisch besloten hun lotsbestemmingen te verbinden en samen hun toekomst vorm te geven. “

Frans Timmermans PES EU ontmoeting Wikimeia PES Communications

Foto: Frans Timmermans PES EU ontmoeting, 23 September 2015. Bron: Wikimedia Commons. Auteur: PES Communications.

Timmermans herhaalt precies wat Merkel eind vorig jaar bevestigde, toen zij zei dat Duitsland en de EU niet langer volledig op de Verenigde Staten konden vertrouwen en dat Europa zijn lot in eigen handen moest nemen:

“De tijden waarin we volledig afhankelijk waren van anderen zijn tot op zekere hoogte voorbij … Ik heb dat de afgelopen dagen meegemaakt. Wij Europeanen moeten echt ons lot in eigen hand nemen. “

Europa rijst op om de internationale Amerikaanse paraplu te doorbreken, om van zichzelf een belangrijke kracht in de wereld te maken. Maar zal het een kracht zijn voor goed of kwaad? Gezien de geschiedenis van de grote machtsspelers in Europa, is het duidelijk dat een aantal van hen voor kwaad zullen zijn.

Artikel Van Theodore Shoebat

Turkish Imperialism And The Rise Of The Next German Reich

Vertaling voor Fenixx door Bolo

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.012 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Bolo (2129 Articles)
'Loquendi Libertatem Custodiamus' Laten wij waken over de vrijheid van het spreken

9 Comments on Turks Imperialisme en de opkomst van het volgende Duitse Rijk

 1. Alvast mijn verontschuldiging voor de taalfouten, was een iets langer artikel dan dat ik in de gaten had dus moest een beetje door doen aangezien een mens ook moet slapen wanneer om 6 uur de wekker weer gaat, viel overigens best mee had er maar twee blikjes Leffe Blond voor nodig…….

  Liked by 2 people

 2. Pffff Bolo, ook deze kennis van geschiedenis was mij ontgaan en ook de onderlinge verhoudingen tussen de landen voor dat de eerste wereld oorlog uitbrak.
  Leerzaam.

  Liked by 1 persoon

 3. “Mark Rutte, de premier van Nederland, leider van de liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en het langstzittende liberale regeringshoofd in Europa, wiens partij het eugenetische beleid sterk faciliteert , is, zoals Merkel en Kurz, een voorstander van een remake van Europa dat meer onafhankelijk is dan onder de paraplu van de Verenigde Staten.”
  ————–

  Fijne link staat daar in:

  The Spirit Of Antichrist Is Conquering Europe: Nazism Is Returning, Fascism Is Taking Over The Netherlands, Geert Wilders And Mark Rutte Are Both Fascists Who Believe In Eugenics

  With the Dutch elections, for example, what most read in the headlines is that Mark Rutte of the People’s Party for Democracy and Freedom taking first place, and Geert Wilders of the Party for Freedom taking second. Rutte’s party won 33 seats while Wilders won 20 seats. The mistake is that people listen to the analysts who are saying that this is a win for moderate politics over a far-right idealist. This is far from reality; the fascists have won this election in the Netherlands, a nation ran by nazis in suits.

  http://shoebat.org/2017/03/21/the-spirit-of-antichrist-is-conquering-europe-nazism-is-returning-fascism-is-taking-over-the-netherlands-geert-wilders-and-mark-rutte-are-both-fascists-who-believe-in-eugenics/

  Liked by 1 persoon

 4. Duchesne // juni 29, 2018 om 00:24 //

  Zware kost, veel werk, respect Bolo….

  Wat ik zie is geen herhaling van het verleden, maar een omgekeerde route. Het Duitsland van 1914 en het Oostenrijk van die tijd zijn niet meer, het zijn nu landen met een grote hoeveelheid Turken. Geen groot Duits rijk maar een opkomend Turks rijk dat op alle niveaus al dusdanig in deze landen is ingegroeid dat ze feitelijk niet langer zelfstandig zijn. Ik zie een Servie en een Griekenland die totaal worden overlopen. Het aanhalen van Albanie is daar deel van, anders zou het tegenstrijdig zijn met al het andere. Er is oorlog op komt, zowel tussen Europeese landen als intern tussen groepen, we gaan een soort 1672 krijgen, maar dan permanent. SIERRA Leone aan de noordzee.

  Wanneer? De Turk moet snel zijn anders is het land failliet, dus als de beurs keihard zakt en dat enige dagen blijft doen, dat zou wel eens het moment kunnen zijn dat Turkije Griekenland binnenvalt. Oorlogen worden nooit in hoogzomer begonnen, en voor de lente is het te laat. Augustus of begin september valt de Turk Griekenland binnen op kleine schaal, neemt genoeg land om op te vallen en dan is er genoeg geprovoceerd om een punt te maken en de nato zal machteloos staan.

  Liked by 1 persoon

 5. jungleelephant // juni 29, 2018 om 00:36 //

  Zo lang de islam door Europa waart,zijn we op weg naar de afgrond!

  Like

 6. Waardering voor deze klus @Bolo, lot of work!

  Ik vind het misplaatst, prematuur en kort door de bocht zoals Walid Shoebat hier het verleden projecteert op het heden.

  Vroeg me af waarom je het laatste stukje niet had vertaald @Bolo…?!:

  …Europeanen komen uit de lijn van Jafeth en dankzij de zegen van Noach kregen zij de autoriteit om een gids voor de mensheid te zijn:

  “Moge God Jafeth vergroten,
  En moge hij in de tenten van Sem wonen;
  En moge Kanaän zijn dienaar zijn. “(Genesis 9:27)

  Jafeth die de tent van Sem binnengaat, betekent dat Europa de tempel van God binnengaat, vandaar dat Europa het centrum van het christendom was. Maar wat gebeurt er als Japheth de tent verlaat? Jafeth verandert in een wilde, een barbaar die in plaats van een beschavingsmacht, een kracht voor het kwaad wordt. Dus, sinds zovelen van Jafeth de tent van God hebben verlaten, wat moeten we dan zeggen over de toekomst van Europa?

  <ter completering>

  Dit laatste geeft een kijkje in de gedachten van de schrijver, Palestijn, ex moslim en nu christen. Hij definieert partijen als PVV en VVD als “eugenists”, verwijzend naar een linkje met als titel:

  “The Spirit Of Antichrist Is Conquering Europe: Nazism Is Returning, Fascism Is Taking Over The Netherlands, Geert Wilders And Mark Rutte Are Both Fascists Who Believe In Eugenics”
  waar @Fubar hierboven reeds aan refereerde.

  Even enkele frases hieruit naast de aanhaling van @Fubar ;

  –As we said at the beginning of this article, fascism is taking over the Netherlands. And if the Nazis gassed those they deemed as “undesirable,” the Dutch fascists are already making the steps towards that genocidal hegemony.

  –…In other words, Schippers wants genocide on children with down syndrome. This is reflective of the ideology of Rutte’s party, and indicates that Rutte’s victory is not a triumph against fascism, but an advancement of Nazism’s eugenics.

  Shoebat is fel gekant tegen “euthanasia”, ok, dat is zijn standpunt maar om dan bovenstaande te stellen gaat “way too far” en daar sta ik zeker niet achter. Hij schaart wel heel veel op één lijn qua gedachtegoed…
  ========
  ter verduidelijking;
  eugenetica, de wetenschap van het verbeteren van een menselijke populatie door gecontroleerde geboorte ter vergroting van het voorkomen van ongewenste erfelijke eigenschappen.
  Het werd grotendeels ontwikkeld door Francis Galton als een methode om het menselijk ras te verbeteren, maar het raakte in onmin, puur na het pervers toepassen van deze doctrines door de nazi’s.

  Liked by 2 people

 7. Dat laatste “puur na het pervers toepassen van deze doctrines door de nazi’s” is een algemeen heersende opinie btw… Kun je natuurlijk in gerede twijfel trekken maar dat valt buiten het bestek van deze topic.

  Like

 8. Claasje Kater // juni 29, 2018 om 13:58 //

  Heel leerzaam stukje europese geschiedenis, dank u

  Liked by 1 persoon

 9. @zeepertje : Vroeg me af waarom je het laatste stukje niet had vertaald @Bolo…?!:
  Antwoord geef je eigenlijk zelf al aangezien je het hebt moeten uitzoeken, of al wist, wat er exact mee bedoelt werd. Had daar gisteren de tijd en puf niet meer voor, maar wel bedankt voor de toegift.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s