Nieuw

Franse rabbijn juicht de “islamitische invasie van Europa” uitbundig toe

Met dit artikel valt als het ware het laatste bastion van de tot nu toe taboeïstische meesterbreinen van de islamisering. 70 jaar lang konden wij Duitsers (bijna) alles doen: maar nooit het jodendom bekritiseren. Wie dit na de socialistische dictatuur van de NSDAP deed, was voor altijd afgedaan.

Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Rommel

70 jaar is een driekwart eeuw. Ondertussen zetten steeds meer internationale staatsrechters en historici vraagtekens bij de Duitse collectieve schuld van de Holocaust. Want schuld is moreel en strafrechtelijk nooit collectief – maar altijd individueel

Vandaag de dag leeft er bijna niemand meer die toen betrokken was bij de massamoord op Joden in die tijd. De waarheid is dat maar heel weinig Duitsers zich schuldig hebben gemaakt aan de Holocaust. Velen hadden een vermoedden, maar slechts weinig Duitsers wisten wat er werkelijk gebeurden in de concentratiekampen. Wie een andere mening is toegedaan (de huidige linkse visie: “Het hele Duitse volk was actief betrokken bij de massamoord”), heeft geen idee van de geschiedenis – of maakt deel uit van het linkse politieke establishment die deze claim, wat een regelrechte leugen is, in stand wil houden om het Duitse volk een schuldcultus op te leggen om het voor eeuwig te controleren en te koeioneren.

Duizenden Duitsers hielpen Joden te verbergen of in veiligheid te brengen. Het anti-joodse NS-programma was bij het grootste deel van de Duitsers zeer impopulair

Na de Tweede Wereldoorlog vond men alleen al in huizen in Berlijn (!), het hol van de leeuw, tienduizenden Joden die door Duitsers in hun huizen voor de nazi’s verborgen werden gehouden. Onder acuut levensgevaar. Wie werd betrapt, werd vermoord. Er was niet één Schindler die het leven van duizenden Joden redde, er waren veel meer Schindlers dan ons werd verteld. Zo was er Irena Sendler, die meer dan 2000 joodse jongens en meisjes uit het getto van Warschau wist te helpen en naar een nieuw leven in vrijheid leidde. Pas onlangs werd de 97-jarige geëerd.

Veel van deze helpers  en helpsters waren ‘gewone’ Duitsers, in die zin dat ze zich niet van de bevolking onderscheidden door een functie of maatschappelijke positie. Ze kwamen uit alle sociale klassen; er was geen bijzondere nadruk op de deelname van personen van een bepaalde denominatie of politieke richting. De geschiedschrijver Beate Kosmala vond dat de meesten van hen tussen de leeftijden van 40 en 50 waren. Bijna tweederde van de mensen (die bekend zijn geworden) die hulp boden, waren vrouwen. Hier zijn enkele namen van mensen van wie hun handelen aan ons is overgeleverd. Het is slechts een klein fragment van de Duitse vergeten helden die zich hebben verzet tegen het antisemitische nazi-programma (bron):

Willi Ahrem, Wuppertal
– Hugo Armann, Sergeant Majoor, Baranovitsji
– Heinrich Aschoff, Duitse boer
– Berthold Beitz, Duitse ondernemer
– Else Beitz, zijn vrouw
– Otto Berger, tandarts in Berlijn[8]
– Hélène de Bie, Belgisch meisjesscout en Benoît de Bie, haar man
– Corrie ten Boom, Nederlands Christen
– Oswald Bosko, Politicus
– Gilberto Bosques, Mexicaanse consul-generaal in Parijs, van 1940 in Marseille (toegetreden tot het Vichy-regime van Frankrijk; visum voor 40.000 vluchtelingen; zelf gearresteerd)
– Ángel Sanz Briz, Spaans ambassadeur in Hongarije
– Hans Georg Calmeyer, “Schindler von Osnabrück”, Duitse advocaat in Nederland
– Hans von Dohnanyi (gefusilleerd op 8 of 9 april 1945 in concentratiekamp Sachsenhausen; Duitse geheime dienst)
– Erwin Dold (1919-2012), concentratiekampleider in het Dautmergenkamp in de laatste fase van de oorlog; was geen lid van de SS; vrijspraak van 1947 door Franse militaire rechtbank)
– Heinz Droßel, Luitenant
– Georg Ferdinand Duckwitz, Duits diplomaat
– Albert Göring (1895-1966), broer van Hermann Göring
– Hermann Friedrich Gräbe (1900-1986), Duits verzetsstrijder.
– Irene Gut Opdyke (1922-2003), Poolse verpleegster, Just Among the Nations.
– Otto Hahn, hoogleraar scheikunde in Berlijn, directeur van KWI voor scheikunde
– Edith Junghans, echtgenote van Otto Hahn
– Hannelore Hansch, Duitse protestantse , joods vervolgd onder het nazi-regime
– Josef Höfler, Gottmadingen
– Elise Höfler, zijn vrouw
– Wilm Hosenfeld, reserveofficier, Warschau
– Oskar Huth (1918-1991), Berlijn
– Siegfried Jägendorf, ingenieur en ondernemer, Transnistrië
– Fritz Kahl (1895-1974), arts in Frankfurt en zijn vrouw Margarete Kahl
– Constantin Karadja, Roemeens diplomaat
– Franz Herbert Kaufmann, hoofdambtenaar van de regering, Berlijn
– Viktoria Kolzer, bioscoopkassier in Berlijn (zie Hanni Lévy)
– Günter Krüll, hoofd van een afdeling Veldwaterwegen (Wehrmacht)
– Wilhelm Kühnert, Duits-Oostenrijks protestantse kerkhistoricus
– Ernst Leitz junior (1871-1956), Duitse industrieel
– Gertrud Luckner, Freiburg im Breisgau, Brits-Duits verzetsstrijder
– Carl Lutz, sinds 1942 viceconsul op de Zwitserse ambassade in Boedapest
– Julius Madritsch, soldaat en trustee
– Gravin Maria von Maltzan, Berlijn
– Max Maurer, politieagent; Anna Gnadl, boerin (13 gevangenen uit het concentratiekamp ontsnapten in 1945 in Beieren)
– Luise Meier, Duitse huisvrouw
– Katharina Müller (ordernaam zuster Anselma FMBVA) verbergt een bekeerde jodin
– Valentin Müller, kolonel, Assisi, Italië
– Maria Nikkel, Berlijn-Kreuzberg
– Louise Oehl, München
– Katharina Overath, Donrath (Rijnland) redde een Joods echtpaar op achttienjarige leeftijd van deportatie.[10]
– Dmitry Peshev, Bulgaarse burgerlijk-nationale politicus, redde het leven van 48.000 Bulgaarse Joden.
– Karl Plagge, grootmeester, commandant van een militair motorzwembad in Vilnius, Litouwen
– August Sapandowski, Berlijn
– Oskar Schindler, Duitse industrieel uit Sudeten, redde meer dan 1200 Joden.
– Emilie Schindler, zijn vrouw
– Anton Schmid, Oostenrijks sergeant
– Gerhard Schmidhuber, generaal-majoor, heeft het uitsterven van het getto van Boedapest voorkomen
– Elisabeth Schmitz, theoloog van de biechtkerk
– Familie Schörghofer, München en Miesbach
– Rosa Schreiber-Freissmuth, Oostenrijkse apotheker
– Eduard Schulte, gedelegeerd bestuurder
– Irena Sendler, Bureau voor sociaal welzijn Warschau, egoïsme
– Margarete Sommer, maatschappelijk werker
– Lucie Strewe, Berlijn
– Georg Steffen, boer, dorpsburgemeester
– Gerhard Wander, kapitein, Nederland
– Johan Hendrik Weidner, oprichter van het vluchtnetwerk Nederland-Parijs
– Otto Weidt, bezem en borstelbinderij in Berlijn
– Geertruida Wijsmuller-Meyer, Nederland, vervoert kinderen – vluchtelingenbeweging (dec. 1938 tot aug. 1939)
– Sir Nicholas G. Winton, Praag (organiseerde de acht Tsjechische kindertransporten naar Groot-Brittannië; een negende trein mocht na het begin van de oorlog niet vertrekken)
– Herta Zerna, Berlijn
– Alfons Zündler, SS-Unterscharführer in Amsterdam, gevangene in concentratiekamp Dacha

Maar nu over de koptitel, die van centraal belang is in verband met de islamisering van Duitsland: Orthodoxe joden verwelkomen de vernietiging van Europa door de islam

Het is niet afkomstig van “rechtse samenzweringstheoretici”, maar werd reeds gedrukt in de “Preußische Allgemeine Zeitung” op 10.09.2015.

Het feit dat noch het perssysteem noch islamcritici deze boodschap durfden te verspreiden, toont aan dat de kritiek op het jodendom – en dan bedoel ik uitdrukkelijk het orthodoxe jodendom, waartoe slechts een fractie van de 17 miljoen joden wereldwijd behoort – nog steeds een enorme taboelast met zich meebrengt.

Het orthodoxe jodendom (uit het Oudgrieks – d.w.z. “behorend tot de rechte leer”) is een van de belangrijkste stromingen van het hedendaagse jodendom, naast het conservatieve jodendom, het liberale jodendom (ook wel bekend als het reformjodendom het ) en het reconstructivisme.

Het orthodoxe jodendom is vandaag de dag meestal verdeeld in de twee hoofdrichtingen van het moderne orthodoxe jodendom en het ultraorthodoxe jodendom; in hoeverre bepaalde historische groepen voorlopers zijn van bepaalde groepen van vandaag wordt deels betwist (bron).

Het orthodoxe jodendom is gebaseerd op de schriftelijke en mondelinge leer van de Thora en de Talmoed. Zij blijft tot op de dag van vandaag deze fundamenten ontwikkelen in de latere werken van het rabbijnse jodendom. De hele Thora wordt in het orthodoxe jodendom beschouwd als het gezaghebbende Woord van God, maar wordt in de loop van de tijd ontwikkeld en in toenemende mate ontvouwd in zijn interpretatie.

Het toont aan dat Joden in hun verschillende organisaties (lang niet alle, maar als zeker bijvoorbeeld in de Centrale Raad van Duitse Joden, ZDJ) werken aan de islamisering, of in ieder geval de islamisering van Duitsland en Europa verwelkomen.

Er is geen andere verklaring voor het feit dat deze ZDJ nauwelijks kritiek op de islam heeft laten horen (ook al worden Duitse of Europese joden specifiek door moslims vermoord), en waarom de leidende leden zich verenigen tegen Duitse en internationale kritiek op de islam – en waarom de Duitse bekeerling en voormalig secretaris-generaal van deze Centrale Raad, Stefan Kramer (hij was secretaris-generaal van de Centrale Jodenraad in Duitsland van 2004 tot januari 2014 en hoofd van het kantoor van het Europees Joods Congres in Berlijn. Sinds 1 december 2015 is hij voorzitter van het Verfassungsschutz Thüringen) critici van de islam aanvallen. Hij is zo fel gekant tegen de kritiek op de islam dat hij en zijn Znteralverband (waaronder Charlotte Knobloch, voormalig hoofd van de Centrale Jodenraad in Duitsland (ZdJ) critici van de islam als “nazi’s” stigmatiseerden- en samen met moslims een academie ter bestrijding van islamofobie oprichtten.

Waarom orthodoxe joden achter de islamisering staan en het zelfs toejuichen, heeft – zoals altijd met religies – met theologische redenen te maken. En wordt uitgelegd in de volgende tekst.

De achtergrond van de toejuiching is het geloof van de orthodoxe Joden dat met de komst van een Armageddon, het jongste oordeel over de wereld, voorafgegaan door de vernietiging van de volkeren van de wereld, de terugkeer van de Messias begint die de Joden al duizenden jaren verwachten.

En in de islamisering van Europa en de westerse wereld zien deze orthodoxe joden precies die tekenen van deze Armageddon – en verwelkomen dit als het begin van het einde van de oude wereld – en als het begin van de bevrijding van het jodendom door de begeerde Messias.

Hoe ziek dit alles is, hoef ik hier niet uit te leggen. Maar laten we hier aan het eind van de inleiding vermelden dat de islam een bijna-kopie is van de Joodse Talmoed (bron).

Dat de islam dit bestrijdt is te verklaren aan het feit dat het beweert de eerste te zijn van alle religies, waarbij het volledig waarheid verwrongen claimt veel ouder te zijn dan het jodendom en het christendom, en dat beide laatstgenoemde religies de oorspronkelijke bronnen van de Koran”vervalst” hebben. De waarheid is dat het precies andersom is. Maar dat is een ander artikel.

Mohammed, de uitvinder van de islam, wist niets van het nog oudere hindoeïsme en andere, tienduizenden jaren oude sjamanistische religies zoals dat van de Aboriginals. Anders zou hij dit bij een “openbaring” met 100% zekerheid hebben vermeld. Want de Koran, volgens de islam, is het alwetende, onfeilbare en consistente directe woord van de islamitische God Allah.

De islam heeft echter vrijwel niets gemeen met het christendom, wat zich manifesteert in het Nieuwe Testament – en niet in het Oude Testament, zoals veel christenen ten onrechte geloven. Het enige wat de islam uit het Nieuwe Testament heeft overgenomen, is de figuur van Jezus (moslims noemen hem “Isa”), die de islam als zoon van God ontkent – en die zij beschouwen als een van de voorgangers van de laatste van alle profeten, Mohammed.

Het huidige aandeel ultra-orthodoxe joden in Israël is 11 procent. Maar volgens Israëlische onderzoekers zal dit aandeel verdrievoudigen:

De Israëlische online krant “ISRAELNETZ” schrijft in haar artikel van 23.05.2017 over dit onderwerp het volgende:

Aandeel ultra-orthodoxen zal verdrievoudigen

In 2015 woonden er 8,5 miljoen mensen in Israël en in 2048 zullen dat er ongeveer 15 miljoen zijn. Nog eens 17 jaar later zal de bevolking toenemen tot 20 miljoen. Dit is het resultaat van een recent verslag van het Centraal Bureau voor de Statistiek van Israël.

De onderzoekers gaan ervan uit dat het aandeel Joden, Arabieren en andere bevolkingsgroepen niet significant zal veranderen. Zij verwachten dat in 2065 ongeveer 81 procent van de bevolking Joods zal zijn en dat de Arabieren 19 procent van de bevolking zullen uitmaken. Het aandeel ultra orthodoxe joden in de totale bevolking zal toenemen van 11 procent in 2015 tot 32 procent in 2065, waarmee 40 procent van de joden die in Israël wonen over 48 jaar ultraorthodox zal zijn. Op dit moment wordt 14 procent van de joden in Israël als ultra-orthodox beschouwd.

bron

Ik zal de komende tijd meer aandacht besteden aan dit onderwerp en een aantal artikelen wijden aan de interne en externe samenhang tussen het jodendom en de islam. Want, mijn lezers weten het: Ik ben toegewijd aan niets en niemand, maar uitsluitend aan de waarheid. Die ik zelfs zou publiceren als ik mijn eigen fundamentele overtuigingen die ik tot nu toe heb gemaakt overboord moet gooien.

Lees nu wat de Franse rabbijnen ertoe heeft aangezet de islamisering van Europa te vieren:

Uit: Preußische Allgemeine Tageszeitung, 10.09.15

Rabbi verwelkomt de “islamitische invasie van Europa”

Rabbi Rav David Touitou: In het Duits zegt hij zoiets:

“De Messias zal niet terugkeren voordat de Edom (de heidense volken) volledig vernietigd zijn. Daarom vraag ik u: is het goed nieuws dat de islam Europa binnenvalt? Het is uitstekend nieuws! Het betekent de komst van de Messias”.

De Franstalige Rabbi David Touitou heeft het debat over massa-immigratie naar Europa verrijkt met een geheel nieuw perspectief: “De islamitische invasie van Europa is uitstekend nieuws. De Messias zal komen als de Edom, Europa en het christendom zijn gevallen”. De eigenzinnige toespraak die via internet wordt verspreid, is het bewijs van een numeriek kleine, maar geenszins betekenisloze trend in het jodendom, dat gehecht is aan een messianistisch geloof. Centrale denkfiguren zijn de opkomst van een Armageddon, het jongste oordeel over de wereld, en de terugkeer van een nieuwe Messias.

De volgelingen van deze sektarische stroming van het jodendom wachten echter niet tot de profetieën van het Oude Testament op zichzelf staan; zij voelen zich verplicht de komst van de Nieuwe Messias zelf te bewerkstelligen. Naar schatting behoren met name in de Verenigde Staten en Israël honderdduizenden mensen tot de aanhangers van dit messianistische wereldbeeld. Er zijn aanwijzingen dat de werkelijke invloed nog groter is dan het aantal volgelingen suggereert. Geschiedkundige en publicist Wolfgang Eggert noemt onder andere de Amerikaanse politicus en voormalig president Paul Wolfowitz van de Wereldbank en de Oekraïense oligarch Igor Kolomojskij, die met dergelijke groepen in contact staan.

Niet alleen het vermoeden dat invloedrijke persoonlijkheden sympathiseren met messianistische ideeën is zorgwekkend. De acties van sektarische groeperingen hebben herhaaldelijk invloed op de dagelijkse politiek, en dit met de Tempelberg in Jeruzalem op een bijzonder explosief geografisch punt. Een belangrijke plaats in het denken van de groepen is het idee van de bouw van de zogenaamde Derde Tempel, die moet worden herbouwd na de vernietiging van de twee Jeruzalem tempels in de jaren 600 voor Christus en 70 na Christus. Volgens orthodox-joodse activisten kan alleen de Tempelberg in Oost-Jeruzalem, precies waar de Al Aksa-moskee al ruim 1300 jaar een heilige plek voor de moslims is. De bestaande voorschriften bepalen dat Joden het gebied mogen bezoeken, maar er niet mogen bidden, welke groepen zoals de “Tempelberg-getuigen” niet respecteren. Dit heeft de Jordaanse koning Abdullah herhaaldelijk gedwongen op te treden als officiële bewaker van het Al-Aksa-gebied op de Tempelberg. In het verleden hebben acties van orthodoxe joden er al toe geleid dat de Jordaanse heerser Israël heeft gedreigd het vredesverdrag te beëindigen als de huidige status quo op de Tempelberg blijft worden geschonden.

Bron

Bron:

https://michael-mannheimer.net/2017/12/10/franzoesischer-rabbi-begruesst-ueberschwenglich-die-islamische-invasion-europas/

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.197 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8484 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

66 Comments on Franse rabbijn juicht de “islamitische invasie van Europa” uitbundig toe

 1. Er staat in elk geval 1 grote fout in het artikel: in de islam zou ene Isa dezelfde als Jezus zijn.
  Terwijl men in dit artikel dan er bij schrijft, dat de islam Isa niet als Zoon van God erkent.
  Dat laatste klopt, de koran beschrijft Isa als “niet gekruisigd, een ander nam zijn plaats in” .
  Dus alleen daarom is Isa niet dezelfde als Jezus en zo is ook de koranallah niet “dezelfde” als JHWH.
  Maak maar een persoonlijkheidsbeschrijving van JHWH vs. koranallah en ook van Jezus vs. Isa, dan zie je de enorme verschillen.
  Dit even als voorschot op het hele verhaal, waarop ik later nog terug kom.
  Shalom
  Ben Kok (j-chr. pastor)

  Like

 2. antiislamnu // juni 17, 2018 om 23:01 //

  Mensen die in een of andere religie geloven zijn sowieso al niet helemaal stabiel zij hebben een leidraad in het leven nodig omdat ze zelf geestelijk te zwak zijn.
  Dan heb je nog zij die wel weten waar ze mee bezig zijn en een religie gebruiken om daar zelf beter van te woorden.
  Een ding hebben de meeste religies gemeen de drang naar macht geld en kindermisbruik.
  En al die geloven brengen alleen maar ellende.

  Liked by 1 persoon

 3. Antiislamnu, we hebben allemaal onze zwaktes, we worden hulpeloos geboren bijvoorbeeld

  Like

 4. @BenKok
  De mohammedanen noemen Jezus Isa en beschouwen hem als dezelfde persoon. Wat is er fout aan?
  Inderdaad ontkennen mohammedanen zijn kruisiging/opstanding als ook dat hun allah een zoon zou hebben. Allah is één en er staat niets naast hem of is vergelijkbaar met hem.
  Enne, die allah heeft niets uit te staan met de bijbelse God. Allah is satan, de antichrist;

  We hebben elkaar eens gesproken…
  Over;

  Liked by 1 persoon

 5. Antiislamnu, het is een niet meer dan een zielig zooitje bij elkaar.
  Mensen die zichzelf volwassenen noemen maar eigenlijk nooit over hun kindertijd zijn heen gegroeid en nog altijd zoekende zijn naar de beschermende hand van papa.
  Anders redden ze het niet in de maatschappij en blijven ze eeuwig hulpeloos.
  Ergens zou je medelijden moeten hebben met zulke mensen.
  Zo overtuigd van eigen gelijk, zoals een kleuter die in sinterklaas gelooft.
  Alleen de meeste kleuters groeien er wel overheen en worden dan zelfstandige mensen.

  Like

 6. Duchesne // juni 18, 2018 om 08:05 //

  Een zieke bende, al die “gelovigen” en sekteleden die hun zelfbedachte godje aanbidden en vervolgens zijn/haar/het scheppingen gaan corrigeren, verbodden of slopen…

  Europa niet goed, oprotten dan !

  Like

 7. Hey Bennie, laat dat geouwehoer over je fantasie vriend maar achterwege.
  Daar zit geen hond op te wachten.
  Ga lekker de mensen aan hun kop zeuren in je eigen kerkje.
  Ik las in je reactie al dat je er nog even door wou blijven zeiken.
  Zoek toch eens een leuke vriendin op, dan heb je wat afleiding.
  Zo lijk je wel een homo die maar niet uitgesproken raakt over ze vriendje en hoe geweldig jou vriendje wel niet is.

  Like

 8. Als Bennie jarig is dan kopen we een opblaasbare jezus voor ‘m.
  Heb ie ook iets om tegen aan te zeiken en om tegen aan te kruipen ’s avonds.
  Want nou valt ie alleen maar ze omgeving lastig.

  Like

 9. Daniel // juni 18, 2018 om 08:51 //

  Laat je niet beetnemen. Op de scholen in Israël wordt de Talmud onderwezen. De Talmud is vele malen erger dan de Koran. Dit betekent dat de meeste leerlingen hetzelfde zullen denken over de goyim als deze rabbijn.

  Liked by 2 people

 10. Kan ik toch mooi geen opblaaspop van jezus vinden op het internet.
  Ik denk, ik zoek vast een mooie uit voor ‘m.
  Wel een gewone opblaaspop, doe ik er wel een jezus kostuum bij.

  Volgens mij heb ik een gat in de markt ontdekt, als iemand daar poppen van gaat maken.

  Like

 11. polderboy // juni 18, 2018 om 09:32 //

  Welk geschrift erger of niet is wil ik graag aan geleerden overlaten hier.

  Als filatelist, dat is mijn levensovertuiging, heb ik ook altijd gepleit voor flinke en ook de hoogste straffen voor overtreders.

  Jullie moeten eens weten hoe diep beledigend het is dat Pegida bij ons met een prullenbak voor ons clubhuis wilde gaan staan om daar brieven met de postzegels er nog op geplakt in de prullenbak te gaan gooien. Voor een filatelist staat dat gelijk aan godslastering!!

  Ik heb er ook voor gepleit, dat leden van de vereniging een latente plicht krijgen om de hoogste vorm van filatelie te belijden. Dus kop eraf, als je hoort dat iemand zomaar een postzegel met een eerste dag stempel in de prullenbak deponeert.

  Momenteel zijn we in overleg met de Taliban, Nusra, ISIS, en Janmaat, die graag bereid zijn om ook de filatelistische hoogste vorm van jihad in hun straffen pakket op te nemen.

  Liked by 1 persoon

 12. @Zeepertje: mail me aub of bel even, ik ben benieuwd waar/wanneer we elkaar gesproken hebben, prima om de kennismaking te hernieuwen.
  De 2 video’s zijn me uiteraard bekend, staan op onze site tora-yeshua.nl
  Moslims verwachten de Mahdi als verlosser, die zal met de hulp van Isa alle joden en christenen vermoorden (hoe knettergek kan een religie bedacht worden!).
  Deze Mahdi lijkt als 2 druppels water op de antichrist (dwz. de christus ipv de Christus, anti betekent i.p.v.) en deze “eindtijd islamist” zal dus het ultieme kalifaat op aarde vestigen, aldus de islamleer.
  Genoemde Isa gaat daar dus helemaal in mee als assistent van de Mahdi.
  Isa is slechts een profeet, is niet de verschijning van de koranallah in mensengestalte, dat te denken is de grootste zonde (sjirk) in de islam, want allah is veel te verheven om zich tot de mensen te vernederen in zo’n mensengedaante.
  Isa is niet gekruisigd, niet voor onze zonden gestorven.
  Dat zijn dus de kenmerken van Isa in de islam.

  Yeshua (Jezus) is de menselijke verschijning van JHWH, de afdruk van het wezen van JHWH, aldus Hebr. 1:3 en Col. 1:15
  Op vele malen is over Hem geschreven in de Tenach (Oude Testament), over de in de koran beschreven Isa niets uiteraard.
  Kortom: Yeshua/Jezus zoals in de Bijbel beschreven is een totaal andere Persoon dan de Isa uit de koran.

  Waarom is dat van belang?
  1. uit het oogpunt van waarheid mbt de feiten.
  2. ideologisch: deze wereld loopt op zijn einde, het loopt ons mensen in eigen-wijsheid steeds meer uit de hand, we zijn als de tovenaarsleerling (l’apprentie sorcier, van Paul Dukas, het loopt de leerling totaal uit de hand als hij met halve kennis hetzelfde denkt te kunnen als de meester).
  Van groot belang is dus: wie is de Schepper?
  Is dat de duivelse koranallah, herkenbaar aan de ultieme moslims, “profeet” Mohammed, zijnde een moordenaar, leugenaar, verkrachter, polygamist, pedofiel ?
  Of is dat JHWH, zoals in de Bijbel beschreven, rechtvaardig, genadig, liefde, herkenbaar in Zijn verschijning als mens, Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) ?

  Als je het verschil niet ziet of niet wil zien, verdwaal je en zul je verleid worden door de komenden antichrist, die een schijnvrede zal brengen, waarna de grootst mogelijke ellende zal komen.
  Maar wie gewoon zijn verstand gebruikt, de feiten onderzoekt en oprecht de Schepper gaat leren kennen, zal zien dat het JHWH is, ons verschenen in Yeshua.
  Het loopt Hem nooit uit de hand, Hij zal toelaten dat de duivelse plannen via antichrist door gaan, tot dat Hij dat alles een halt toe roept door Zijn verschijning in de gestalte van Yeshua op de Olijfberg.

  NB: ver uit de meeste Joden verwachten een Joodse Mashiach in de zin van een superjood, die in alles voldoet aan de Tora en Talmud (rabbijns commentaar op de Tora met de nodige menselijke dwaling en haat tegen Yeshua, die men altijd heeft afgewezen als valse mashiach).
  Deze superjood gaat de tempel herbouwen, zorgt voor de wereldvrede door Israel als wereldwijd leidinggevende natie te ontwikkelen.
  Een totaal andere figuur dus dan Yeshua, deze Joodse komende leider is dan ook gewoon een mens, maar wel een Tzadik, een 100% aan de Joodse eisen voldoende leider en uiteraard iemand, die net als de meerderheid van de Joden de ware Mashiach, Yeshua , afwijst als een valse mashiach.

  Als je die denkbeelden even uit elkaar houdt en niet vermengd (“wat doet het er toe” schrijf je), dan kun je begrijpen, dat het allemaal om macht gaat van menselijke systemen:
  -USA, China, Rusland, EU, RK kerk, de NWO, nazisme, islam, ze willen allemaal de wereldmacht.
  Maar let op: de duivel bood Yeshua ook de wereldmacht aan, Hij weigerde (Matth. 4 , citaat uit de Tora: “je zult alleen JHWH aanbidden”) en” elders zegt Hij, dat Zijn Koninkrijk “niet van deze wereld is, het is van een hogere orde.

  Genoemde superjood als wereldleider, de Mahdi, de NWO , de paus, het zal allemaal op ellende uitlopen, omdat het misleidend menselijk en duivels spel is.
  In de Bijbel is daar genoeg over geprofeteerd en het goede nieuws is: er is een Schepper, die ons gemaakt heeft en elk schepsel mag in relatie met Hem leven dankzij Zijn verschijning in Yeshua, die voor ons de doodstraf droeg en ons leert in de Tora hoe te leven.

  Dus kies maar wie je dienen zult: de enige Schepper, JHWH of de veelheid van misleiders.
  JHWH houdt je verantwoordelijk voor je keuze: dit leven zonder Hem, dan ook een eeuwigheid zonder Hem.
  Eeuwig leven is volgens Joh. 17:3 “het kennen van JHWH en Yeshua”, de relatie met Hem dus.
  https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/

  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Liked by 3 people

 13. Weet je wat jou schepper is?
  Een simpele poep schepper die van mij in de stront mag weg zakken.
  Ga lekker ergens anders evangeliseren en zieltjes winnen, je lijkt wel een homo.
  Zo als jij over iemand kletst.
  Logisch dat jij geen vriendin vind, dat gezeik kan geen enkel mens verdragen.

  Like

 14. Aanvulling op mijn vorige reactie met een citaat uit artikel van Franklin ter Horst:

  De Israëlische opperrabbijn Yona Metzger heeft zich uitgesproken voor de oprichting van een wereldorganisatie waarbij alle religies zijn aangesloten, naar het voorbeeld van de Verenigde Naties. Metzger hield zijn pleidooi tijdens een conferentie voor imams en rabbijnen in de Spaanse plaats Sevilla. ,,Een VN van religieuze groeperingen kan de kloof tussen de godsdiensten dichten en ook helpen diplomatieke bruggen te slaan” aldus de opperrabbijn. Volgens de Britse omroep BBC kreeg Metzger brede steun voor zijn voorstel. Op de conferentie verklaarden de Joodse en de moslimvertegenwoordigers verder dat de wereld zich in een crisis bevindt. Het wordt volgens hen tijd om opnieuw te werken aan gerechtigheid, respect en vrede.

  NB: veel rabbijnen belijden dat de koranallah “dezelfde God” is als JHWH in de Bijbel. Dat doen overigens ook veel christelijke voorgangers, in de RK en PKN is dat officieel “beleid”.
  Ik waarschuw al jaren tegen die misleiding.
  Slechts 1% van de Joden denkt daar totaal anders over en heeft bovendien Yeshua als de lijdende Mashiach aanvaard, Hij, die straks komt als de Koning, wiens Koninkrijk vanuit de hemel op aarde komt.
  Hij is dan ook JHWH in de gestalte van Yeshua, die onder ons als mens is verschenen ca. 2000 jaar geleden, voor ons de doodstraf droeg wegens ons overtreden van de Toraprincipes en opstond uit de dood en weer ten hemel voer.

  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Liked by 2 people

 15. Geen enkel normaal mens laat zich zo in de zeik nemen.
  Geloofswaanzinnige wel, die gaan alleen een beetje stom staan lachen.
  Wat ben jij toch een hopeloos zielig stukje mens met je fantasie vriendje.
  Geen enkele eigenwaarde hebben die gasten meer als ze in de heer zijn.

  Like

 16. Probleem met de orthodoxe joden is dat ze Christus niet als Messias hebben erkend en dus gaan ze schuiven met Bijbelteksten om hun eigen Joodse Messias er in te passen. Edom (de Edomieten) waren de toen heidense volken rond toenmalig Israel, die profetieën daaromtrent zijn al vervuld met de komst van Christus.

  Liked by 2 people

 17. polderboy // juni 18, 2018 om 11:02 //

  Wat ik dus uit het verhaal van Ben Kok onder zijn reactie op 09:37 denk te begrijpen is dat er een afsplitsing is geweest in het oudere Joodse monotheïstische geloof, waarvan een stroming de christelijke opleverde en een andere stroming een robuuste gewelddadige islam opleverde?
  Of is dat een foute veel te simpele samenvatting?

  Begrijp me goed, ik zit niet in mijn maag dat er een God is waar mensen in geloven, maar het feit dat er een God is die mensen als uitverkorenen hier laat rondlopen, en ze verregaande goddelijke bevoegdheden geeft over leven en dood.
  Die God verplicht ze hier op aarde eigenlijk al te beginnen met het stichten van zijn Rijk, met alle middelen die denkbaar zijn.

  Ik ben nog geen christen tegengekomen die mij bedreigde, behalve dat hij me waarschuwde voor de gevolgen na de dood. Dat is ook zijn geloof en het staat hem vrij daarvoor te waarschuwen.
  Maar een islamiet waarschuwt me dreigend dat hij een moslim is, als ik iets zeg wat hem niet uitkomt. Op een toon of dat je tegen de politie niet moet gaan staan lullen, dat je door een rood licht fiets. Die kerel moet immers de regels hier en nu handhaven en niet ergens in een hiernamaals..
  Ook toen ik tussen boeddhisten leefde leerde ik de nuance kennen. Het moment dat boeddhisten, die mij niet kenden, hoorden dat ik geen moslim was -ik heb een enigszins Arabisch uiterlijk- maar een christen, verdween het initiële angstige voorkomen en maakt plaats voor een opgeluchte diepe zucht. Die mensen die angst vertoonden waren gewone mensen in dorpjes in de jungle.
  Overigens merkte ik da de 280 geboden waaronder de boeddhistische monniken leven, heel veel bevatten van de christelijke geboden en gedragingen.
  Die ervaringen hebben me wel tot nadenken gezet.

  Maar god, ervan uitgaande dat de Joodse overleveringen en geschriften ouder zijn, is er ergens een afsplitsing gekomen?

  Liked by 1 persoon

 18. polderboy // juni 18, 2018 om 11:14 //

  “Maar god” moet zijn “Maar goed”. Ik heb niet de pretentie om in naam van God te spreken, ook niet van andere goden.

  Like

 19. @Allemaal
  Jammer en Pijnlijk om te zien dat er hier zo grof en niet inhoudelijk op de persoon gespeeld wordt als het gaat om discrepanties of contradicties in overtuiging.

  Laat ik u allen dit zeggen. Liever heb ik te maken met een land vol Ben Koks (los van of ik helemaal met hem op één lijn sta) dan met een land vol satanaanbidders in de vorm van islamieten.

  Laten we allen trachten elkaar met respect te bejegenen en een beetje fatsoenlijke normen en waarden na te streven. Eerder ben ik ook eens zo benaderd na een bepaald stuk;
  https://fenixx.org/2017/08/03/wat-zou-jezus-doen-gert-jan-een-open-brief-over-de-formatie/

  (Een) God is niet dwingend maar laat de keus aan ieder mens persoonlijk wat na te jagen. Voor de een is het postzegels en voor de ander staat voetbal mogelijk als eerste liefde in het leven. Voor weer anderen is het Jezus terwijl ook hele hordes van de mensheid buigt voor ene allah.

  Zegt u mij lezer, waar gaat de meeste dwang vanuit?

  Liked by 4 people

 20. Over global power vanuit Zionisten die leven bij Talmud/Thora/Tenach/Kabbalah/Zohar in relatie tot christendom vanuit de bijbel; “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.”
  U mag het invullen wanneer het gaat om een door mensenhand te stichten New World Order in welke vorm of vanuit welke hoek dan ook.
  Kijk vooral eens de volgende docu (onlangs hier voor u geordend en gepubliceerd);
  https://fenixx.org/2018/06/15/do-you-dare-to-take-this-ride-durft-u-deze-rit-aan/
  Daarna is de dag wel om en bent u hopelijk een stuk verrijkt qua inzichten…

  Like

 21. polderboy // juni 18, 2018 om 12:01 //

  Ondertussen rent een vrouw met een mes achter Joodse kindertjes aan in Engeland, terwijl ze “ik wil al jullie Joden vermoorden!” brult:

  Wie weet? Zomaar postzegels in de prullenbak gooien is ook en doodzonde natuurlijk.
  Overigens, de voorzitter van onze club, mijn psychiater, wil dat ik jullie meedeel dat de juiste medicijnen balans nog niet bij mij is gevonden.

  Liked by 2 people

 22. Laten we allen trachten elkaar met respect te bejegenen en een beetje fatsoenlijke normen en waarden na te streven.

  Van mijn hele leven zal ik een geloofswaanzinnige nooit enig respect geven of tonen.
  Voor mij bestaat er geen groter uitschot op deze hele wereld dan gelovigen.
  Vrijheid van godsdienst houdt ook in er van gevrijwaard worden en met rust gelaten te worden over welke godsdienst dan ook.
  En ik maar denken dat de grootste geloof debielen allemaal bij Bron zaten.
  Overal vallen ze mensen lastig met hun gezeik, en dan zou ik er niks van mogen zeggen.
  Dat zou lekker worden zeg, de tyfus voor die god aanbidders.
  Van mij mogen ze vandaag nog alle kerken in de fik zetten, oprotten met die gasten.

  Like

 23. polderboy // juni 18, 2018 om 12:46 //

  Nog wat lui bij Pinkpop aangereden, wat doden op de rails in Engeland gevonden, hier en daar een dode overal het weekeinde, las ik. Postzegels weggegooid zeker…?

  Kijk, de postzegel, die symbool stond voor artikel 1 in de grondwet, waarvan de heer Aboutaleb 17 jaar geleden over zei dat daar de hele Nederlandse samenleving en al haar waarden en normen in samengebald waren, de postzegel dus, die wilde de heer Fortuyn dus vernietigen, weggooien.

  Geweldige man, die Aboutaleb. Ook een filatelist in hart en nieren, die helaas nog niet de enige waarheid en het rechte pad heeft gevonden.

  Like

 24. polderboy // juni 18, 2018 om 12:58 //

  Maar goed Bert.G 12:33, mensen hebben ook een psychologische kant.

  In principe zijn het hopen materie, die door een toevallige combinatie van gebeurtenissen bewegen. Je kent het verhaal, de oerknal, misschien met God erachter, zonnestelsels, planeten, micro organismen en mezelf die het liefste met een paar koffers viagra naast bed de hele dag volgens de missionaris positie ligt te bewegen.

  Ik denk dat die psychologische kant uitingen als religies veroorzaakt. Toegegeven, het woord zegt het al, de missionaris in mijzelf is voldoende religieus, hoewel de buren op de camping er anders over denken.

  Like

 25. Mijn leven lang heb ik al last van die gasten.
  Neefjes en nichtjes heb ik nauwelijks gezien, ik kon wel eens slechte invloed hebben als ongelovigen, dus ik ken ze niet.
  Kleinkind die bij mijn ouders sis geluiden maakte met een gekruist vingertje omdat ze een kruis aan de muur hadden hangen, en dat mag niet van jehova’s.
  Mijn ouders die gechanteerd zijn om anders te denken op straffe van geen kleinkinderen meer mogen zien.
  Stoken en ruzie maken binnen de familie waardoor ze nu allemaal een hekel aan mekaar hebben en de familie nu uit elkaar ligt.
  Dat was een tijdelijke samenwerking tussen een refo en een jehova.
  Bandjes die op hun bek lagen omdat niet iedereen hetzelfde geloof had, ondanks dat het muziek geen probleem was.
  Vrienden en kennissen kwijt geraakt omdat ik geen bijbel in huis heb, en ze komen daar achter.
  Dan lig je namelijk niet op dezelfde lijn in hoe je in het leven staat.

  Hoeveel voorbeelden wil je nog meer hebben.
  Een tyfus hekel heb ik aan die schijnheilige gasten.
  Wat mij betreft zijn ze net zo erg als mossels.

  Like

 26. @BertG.
  Je maakt mede reageerders uit voor geloofswaanzinnige die je nooit enig respect zal geven of tonen.

  Je maakt mede reageerders (die een mogelijke stroming van religie aanhangen) uit voor het grootste uitschot op deze hele wereld.

  Je zegt; “Vrijheid van godsdienst houdt ook in er van gevrijwaard worden en met rust gelaten te worden over welke godsdienst dan ook.” Met rust laten vind jij kennelijk dat deze mensen hun ideeën hier niet mogen uiten??

  Je noemt mensen die in “iets” geloven waar jij niets mee hebt debielen.

  Je zegt; “”Overal vallen ze mensen lastig met hun gezeik, en dan zou ik er niks van mogen zeggen.” Kennelijk mag jij als enige wat zeggen en dan werkelijk niets inhoudelijk maar alleen grof schelden op de man??

  Je wenst iedereen die niet volgens jouw patroon denkt oftewel een niet-islamitisch edoch geloofsstroming aanhangt de tyfus?? Zij moeten allemaal oprotten en vervolgens moeten alle kerken in de fik?

  Hoe vind je zelf dat het gaat @BertG??

  Persoonlijk vind ik (@Zeepertje) dat jouw pure schelden een vertoon van totale onbehouwenheid, onbeschoftheid cq. ongemanierdheid reflecteerd. Jouw soort comments zonder wezenlijke inhoud voegen mi. op geen enkele wijze iets toe als positieve bijdrage.

  Het is erg sneu wat je doet en ik zal ruggespraak houden met de rest van de redactie wat we hiermee doen. Mijn mening hierover spreekt uit bovenstaande voldoende lijkt me. Ik ben jouw soort op deze manier liever kwijt dan rijk.

  DOE EFFE NORMAAL MAN!!

  Liked by 2 people

 27. Ik vind dat het zelf wel lekker gaat.

  Zeiken over een godsdienst voegt ook niks inhoudelijk toe aan een onderwerp of artikel.
  Meer dan je fantasie vriendje willen pluggen en zieltjes winnen is het niet.
  Maar ik verwacht ook niks anders van een gelovigen dan dat ze er anders denkende er uit werken, zo kan ik ze weer.
  Als je mij een ban wil geven, ga je gang, dat is dan de 1ste in mijn hele leven.

  Like

 28. jeanette k // juni 18, 2018 om 13:39 //

  Ik kan me nog goed herinneren wat Theo Van Gogh in een van zijn laatste columns voor De Gezonde Roker schreef over de jood Job Cohen: …dat moslims hem om een boodschap konden sturen…

  Liked by 1 persoon

 29. Stel je voor dat er naast die islamieten ook nog is 1.5 miljard van die joodse pijpenkrullers op deze planeet zouden bestaan.
  Dan was het gekkenhuis compleet geweest.

  Liked by 2 people

 30. BertG moet wél blijven. Geen ban a.u.b.

  Like

 31. @Rommel, dan had ik mijn centjes op de pijes gezet.

  Like

 32. polderboy // juni 18, 2018 om 14:13 //

  Triest om te horen Bert. 13:13
  Ik ken meer van die verhalen.

  Maar excommuniceren, vroeger in stamverband in een jungle levende, betekende ook eigenlijk hetzelfde als iemand ter dood veroordelen.
  Dat kom je niet alleen tegen in naam van religies, denk maar aan nazisme, Pol Pot e.d..

  Een maatschappij die op een zo vruchtbaar mogelijke wijze zal willen blijven functioneren voor haar mensen, zal wel moeten waken voor dergelijke uitingen.
  Zeker als die uitingen groeiend collectief beleden worden en op een steeds geprononceerdere wijze binnen de samenleving op de voorgrond treden.

  Individuele slachtoffers, zoals jij Bert, dat is bijna onmogelijk uit te sluiten in een collectief.
  Een dief kun je uitsluiten en straffen, maar psychologische uitingen achter de deuren is een moeilijke kwestie. Trouwens, als ik de portemonnee van mijn huisgenoot leeg jat, zit je ook achter de deuren met een probleem.

  Op psychologisch vlak brengen bepaalde collectief beleden overtuigingen ook grote schade toe, maar psychologische schade vindt je niet terug in het strafboek van de wet.
  Hoewel men tegenwoordig wel soms enigszins geneigd is in de rechtspraak daar waard aan toe te kennen, psychologische schade.

  Beperking van bepaalde uitingen moeten van boven af worden verboden.
  Daarom stem ik PVV.
  Wat niet impliceert dat ik jouw daarmee zal helpen.
  Het gaat er mij om de meest extreme excessen te verbieden.

  Like

 33. johan, maak je niet druk.
  Het recht om andere lastig te vallen is voorbehouden aan gelovigen.
  Je mag er net zo lang over door zeiken als dat je maar wilt, ook al heeft het niks met het artikel te maken meer.
  Je vind dan altijd wel broeders en zusters die ademloos aan je lippen hangen en je door dik en dun steunen, en je verhalen schitterend vinden.
  En ze komen altijd voor mekaar op als er 1 beledigd wordt als 1 groep
  Het zijn net mossels wat dat betreft, ook die mogen geen omgang met ongelovigen.
  Bij het minst geringste beledigd tot op het bot als je iets over iemands fantasie vriendje zegt.
  Zo van, dat mag je niet zeggen over mijn fantasie vriendje, dan kom je in de hel terecht.

  Like

 34. Ik heb een fantasievriendinnetje, die leg ik soms over mijn vrouw heen.

  Liked by 2 people

 35. Zeepertje, moet je eens terug lezen wat ik bij Bron achter gelaten heb aan reacties gericht aan gelovigen.
  Daar waren dit nog lieve gedichtjes bij.
  Dat heeft nooit enig probleem opgeleverd daar, en daar komen wat gelovigen bij elkaar op 1 site.
  Dat gaat daar hard tegen hard soms.
  Maar nooit loopt er daar iemand te dreigen over een ban.
  Iedereen komt gewoon voor zichzelf op met een inhoudelijk argument.

  Like

 36. @Bert G.: Het spijt me voor jou, dat je diverse slechte ervaringen met zgn. gelovigen hebt meegemaakt, dat helpt niemand.
  Persoonlijk ben ik ook helemaal klaar met alle kerken en synagoges; in bijna 50 jaar pastor zijn heb ik er niet 1 overgehouden, waar ik me bij zou willen aansluiten, precies vanwege de hypocrisie, misleiding en verdere ongeloofwaardigheid.
  Daarbij echter de oprecht zoekende mensen niet te na gesproken overigens!
  Ik heb de diverse religies vergeleken rond mijn 20 ste en daar uit is de Bijbelse waarheid voor mij de meest geloofwaardige, omdat dat de enige is, waarin de Schepper uit liefde voor Zijn schepselen mens wordt en de doodstraf draagt, die we allemaal volgens Zijn norm (Tora) verdiend hebben wegens het voortdurend overtreden/negeren er van.
  Voor mij is dat steeds bewezen: leef je eerlijk met zoals de Bijbel is bedoeld, dan ervaar je het bewijs en het werken van deze Goddelijke richtlijn; andersom ook.
  Dat er veel nepchristenen en neojoden zijn, weet ik maar al te goed, mijn uitdaging is dan om het wel goed (dwz conform het juiste begrip van de Bijbel) te doen en dan blijkt het Bijbelse geloof een geweldige zegen en waarheid te zijn.
  Dus ik hoop dat jij ook door de nep-gelovigen heen kunt kijken, ze links laat liggen en zelf gaat zoeken, wat volgens jou het meest dicht bij de waarheid komt.
  Ik hoor het nog es graag, als je die gevonden hebt, wens je er alle zegen bij.
  Shalom
  Ben Kok (j-chr. pastor)

  Like

 37. Die heb ik al gevonden, namelijk Pinkeltje.
  Een heel klein slim kereltje is dat, die overal een oplossing voor heeft.

  Wat u niet wil dat uw geschied, pak dan een honkbal knuppel, en sla ‘m op ze vergiet.

  Kijk, en daar heb je tenminste nog wat aan, ik ga niet wachten tot Pinkeltje mij helpt.
  Pinkeltje heeft meteen een oplossing voor als je wat heb ergens mee.
  Gewoon er op los rammen met een knuppel.

  Like

 38. polderboy // juni 18, 2018 om 14:56 //

  BenKok 14:30
  Wat mij wel intrigeerde aan de overlevering, het verhaal van Boeddha, was dat het een rijke prins was, die ver weg gehouden werd van het leed en de armoede van zijn onderdanen in het Hindoe kasten systeem.
  Toen hij die gewaar werd, is hij zich gaan terugtrekken, en is zijn leven op spirituele basis in armoede gaan volgen, om te leren doorgronden hoe hij een weg van geluk voor alle mensen kon vinden, ook mensen van buiten zijn kaste.
  Ergens zie ik daar gelijkenis met dat verhaal van Christus. Ze geloven dan wel niet expliciet in een God, maar wijzen het idee niet af.

  Wat ze niet kennen is zelf aan kruizen gaan hangen, iets wat christenen nog wel eens hebben, en het wangen toekeren naar anderen, en het medelijden hebben met anderen, omdat christenen medelijden met je hebben, omdat je zo fout bent, als je hun kop eraf hakt.

  Boeddhisten zijn wat dat betreft in mijn ogen net even een tikje gezonder.
  Ze hebben mededogen met een afgezant van zijn fantasie heerser die zich als een proleet gedraagt, maar absoluut geen medelijden.
  Ze gedogen het schijthuis, maar maakt hij er echt een schijtzooi van, dan is het over met het gedogen en dan timmeren ze de dader toch echt aan het kruis, en gaan zelf niet vol medelijden voor de dader die ze aan het kruis timmert, hangen.
  Maar goed, Boeddha was geen zoon van God, in hun overlevering.

  Like

 39. polderboy // juni 18, 2018 om 15:04 //

  BertG. 14:39
  Boeddhisten volgen m.i. de leer van de profeet Pinkeltje, nu ik dat lees.

  Liked by 2 people

 40. BertG,

  Antiislamnu, het is een niet meer dan een zielig zooitje bij elkaar.
  Mensen die zichzelf volwassenen noemen maar eigenlijk nooit over hun kindertijd zijn heen gegroeid en nog altijd zoekende zijn naar de beschermende hand van papa.
  Anders redden ze het niet in de maatschappij en blijven ze eeuwig hulpeloos.
  Ergens zou je medelijden moeten hebben met zulke mensen.
  Zo overtuigd van eigen gelijk, zoals een kleuter die in sinterklaas gelooft.
  Alleen de meeste kleuters groeien er wel overheen en worden dan zelfstandige mensen.

  Over alles wat je schrijft zouden minstens honderd boeken geschreven kunnen en moeten worden. 100% gelijk maar verkoop het maar eens aan de zombies. Ze zien door de bomen het bos niet meer.

  Liked by 1 persoon

 41. Ben Kok,

  Heb respect dat je laat zien wie je bent. maar je hebt wel veel nodig om je punt te maken is het niet? En dan nog begrijp ik er geen reet van. Maar dat kan aan mij liggen ik ben immers geen Joodse Pastor. Maar dat doet niets af aan mijn eerste zin. En leg het me me ook maar niet uit want dat zal je de zaak er zeker niet op verhelderen. Moe maken wel! Maar misschien is dat jullie businessmodel.

  Like

 42. Fubar is altijd wel heel duidelijk geweest over regels op zijn site.
  Er zijn geen regels, tot ik het mooi geweest vind en er genoeg van heb.
  En wat daar allemaal wel niet terug te vinden is aan reacties.

  Like

 43. Bedankt Teun; ik lees ook graag wat over jou, wie je bent e.d.
  “moe maken” is zeker niet de bedoeling, Yeshua zegt juist:” komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven voor uw zielen”.
  Businessmodel hebben we ook al niet, het kost alleen maar geld , maar is goed besteed vind ik, aan elk mens die wil doordenken over de zin van het bestaan en de gekte, waarbinnen we leven.
  Mocht je enige uitleg of antwoord willen hebben, lees dan op tora-yeshua.nl, stel elke vraag die je wil, onder een artikel of meer prive in de mail bij “contact”
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

  Liked by 1 persoon

 44. Hey Bennie, plaatst dan ook even de link er bij van jouw site.
  waar zou ze jou verder kunnen lastig vallen.

  Maar ik zou het leuk vinden om een keer te horen van wat jij vind vind, i.p.v. altijd maar weer aan te komen draven waar ergens wat staat of wat jezus ergens van vond.
  Heb jij wel geleerd om een eigen mening te mogen hebben, of zit je daarom helemaal niet te reageren op een site, behalve reclame te maken voor je kerkje en je vriendje.
  Ik heb nou nog nooit iets van jezelf gelezen, altijd zit er weer een boodschap in verstopt.

  Like

 45. O jee, nou is zeepertje weer boos.
  want daar mag je niks over zeggen, omdat het ook zijn vriendje is.

  Like

 46. Ben, ik denk ook helemaal dat jij zo’n een vervelende kerel bent in real life.
  Maar je draaft nogal door in je vertellingen om andere te overtuigen, en daar zit niet iedereen op te wachten.
  Iets wat maar niet wil doordringen bij de meeste gelovigen.
  Wees blij dat je een hobby heb en iets om te mee bezig te houden, maar daarom mogen andere er toch wel er ook iets van vinden of het er niet mee eens zijn.
  We komen er toch nooit uit.
  Jij bent overtuigd van je eigen gelijk, en ik wil er niks mee te maken hebben.

  Like

 47. He wat slordig weer.

  ik denk ook helemaal NIET dat jij zo’n een vervelende kerel bent in real life.

  Like

 48. Bedankt Rommel voor het plaatsen van dit zeer belangwekkende artikel.
  Ik zal het nog een paar keer moeten lezen.
  Ook mijn grote waardering voor de inbreng van Ben Kok en Zeepertje.
  Ik had dit stuk graag op mijn fb pagina willen plaatsen, maar zie daar van af
  vanwege de reacties.

  Like

 49. Martha, wat vond je van het idee om Bennie een opblaasbare jezus te geven op ze verjaardag.
  Blijken die helemaal niet te bestaan.

  Like

 50. Ben Kok is in het echt een aardige kerel, en ik denk niet dat je zo tegen hem tekeer zou gaan als je hem eens ontmoet zou hebben.

  Liked by 2 people

 51. @Bert: hier wat meer info over mij als mens, zoals ik schrijf denk ik echt, bevalt me prima:
  https://tora-yeshua.nl/wie-zijn-wij/
  @ Fubar e.a.: hartelijk dank voor jullie zeer vriendelijke woorden.
  En verder ga ik nog die 10 delige serie kijken, die Gladiator stuurde; kost even tijd.
  Shalom,
  Ben

  Liked by 1 persoon

 52. treurig dit;, die Rommel had mij al voor veel minder berichten verwijderd. zie zijn wispelturigheid.

  Keer op keer dat hier, iemand een ander zo banaal aan te gaan omdat ie waarde aan geloof hecht? Hij heeft hier niemand lastig gevallen, al heeft er één hier slechte familiare ervaringen gehad. In mijn ouderlijk huis was er niemand gelovig, en toch heb ik genoeg onprettige ervaringen meegemaakt. Familie uit grotendeels uit elkaar. Er zijn gelovigen die het prima voor elkaar hebben, na vele jaren zoals een collega van mij. dus…Laat een ieder in zijn waarde

  Like

 53. Rommel is op vakantie, dus die kun je het niet verwijten.

  Like

 54. skeeter // juni 19, 2018 om 01:07 //

  BertG geeft zijn mening over geloof en dat moet gewoon kunnen onder het mom van vrije menings uiting. Zelf ook zeer slechte ervaring met geloof en de laffe christenen gaan ons absoluut niet redden van het mossel ongedierte. Zelfs niet als je keihard gelooft en eelt op je kop hebt van het bidden.

  Like

 55. Punt is dat Bert niet alleen zijn mening geeft over een geloof, wat gewoon kan, maar dat hij Ben nogal persoonlijk aanvalt.

  Like

 56. skeeter // juni 19, 2018 om 01:41 //

  Klopt Fub, heb je wel enigzins gelijk in, maar het is altijd hetzelfde gezeur over geloof verhaaltje, en dan wil ik wel eens weten hoe je iemand persoonlijk aanvalt als dit een medeplichtig iemand is door niets doen. Kan je zo iemand persoonlijk aanvallen als deze niets gedaan heeft terwijl dit wel zou moeten?

  Liked by 1 persoon

 57. Als je nu echt serieus moe bent van al dat geleuter rond geloof? Is het niet een rode lap dat je dan tekent met joodse pastor , wat dat in godsnaam ook mag betekenen. Neukt die ook 3 jarige meisjes? Moet ik bronvermeliding doen, is effe lastig lig met de iPad in bed, Of zuigt bloed uit een besneden pikkie van een baby. Allemaal vragen.

  Kortom wie is het meest onbeschoft in deze discussie?

  Liked by 1 persoon

 58. En weet je wat, als je BertG een ban geeft dan heb ik er ook genoeg van. Een mens die tekent met joodse Pastor is geen mens maar een
  Aladijn. Ben zou volstaan maar nee hij is een joodse pastor. Zullen we maar met de pet in de hand gaan staan en nederig buigen?

  Donder op met joodse pastor, ben is ben en is een lul. Niets meer dan dat.

  Liked by 1 persoon

 59. Beetje doorzichtig, BertG die zichzelf als sokpop ‘Teun’ te hulp schiet.

  Liked by 1 persoon

 60. Wie heeft het hier over een ban ?

  BertG. reageert al heel lang bij mij, daar verwijst die hier boven ook ergens naar. (misschien al wel 10 jaar, ik weet het niet). En ja, ik zal van BertG. wat meer tolereren dan van een onbekende die hier aan komt waaien en even helemaal losgaat.

  Ik heb Bert nog nooit geband (moslims en linkse trollen daarentegen).

  En ja, ik snap ook weinig van dat ‘joods-christelijk pastoor ding’.

  Sowieso ben ik een heiden.

  Wat een hoop atheïstische islam-critici niet begrijpen is dat christenen onze bondgenoten zijn (niet de wappies van de christenunie, maar er zijn ook veel hardcoordere christenen), en nee je hoeft het niet altijd met je bondgenoten eens te zijn.

  Ben Kok heeft meer lef in zijn donder dan de meesten.

  Doe het hem maar na:

  In je eentje.

  En Ben Kok leidde de begrafenisceremonie van Jaap Mollema, @VanFrikschoten

  Liked by 1 persoon

 61. @Karel // juni 19, 2018 om 03:15 /

  Onzin. BertG. reageert nooit op dit tijdstip, en gegevens komen ook niet overeen.

  Het is jammer dat dit compleet off-topic gaat.

  Liked by 1 persoon

 62. Karel vergeet er bij te vertellen dat hij bij de ploeg van fanatieke gelovigen hoort bij Bron waar ze bijna standaard allemaal tegen ongelovigen zijn,
  En waar ze altijd voor mekaar opkomen als er iemand een opmerking over het geloof maakt.
  Als ongelovigen kan je sowieso niet deugen in de ogen van velen.
  En mijn bondgenoten of medestrijders zullen het nooit worden, dat zouden ze zelf ook helemaal niet willen.
  Alhoewel ze het laten lijken of dat het wel zo is. Ze liegen het.
  Als ze onder mekaar zijn hebben ze een heel andere taal over ongelovigen, wat dat betreft zijn het net mossels

  Maar voor mij is elke reclame over welke godsdienst dan ook, niet meer dan ordinaire spam waar niemand op zit te wachten.

  Liked by 1 persoon

 63. Zal ik eens een mooi voorbeeld geven hoe gelovigen tegen andere aankijken.

  Er heeft er 1 eens een reactie geplaatst bij een foto van een bedelende zwerver.
  “Als het een gelovigen was, dan had ik de zwerver wat gegeven, anders niet.”

  Ik wil de naam ook nog wel noemen, mocht ie het vergeten zijn.
  Hij reageert hier ook op de site.
  En zo denken ze over andere mensen, alleen hij versprak zich even per ongeluk.

  Liked by 1 persoon

 64. Ik vind het wel mooi geweest.

  Ik ga geen mensen bannen.

  Nog niet.

  Ik zet de mogelijkheid tot commenten uit onder dit stuk.

  Dat betekent niet dat er ergens anders mee doorgegaan kan worden.

  Als toch, dan rest me weinig anders dan te bannen.

  Ga maar back on-topic graag.

  Liked by 1 persoon

 65. Edit Rommel: De commentarensectie staat weer open voor reacties.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s