Nieuw

Een verhaal over woekerpraktijken in het Engeland en het Verenigd Koninkrijk van 757 N.Chr. tot 1694. Een kijkje in de bancaire geschiedenis van het Empire waar ooit de zon nooit onderging en Staatsschuld niet bestond

bank-of-england-streetview

Het verhaal begint in het oude Engeland in 757 na Christus in het Koninkrijk van Mercia geregeerd door koning Offa.

Koning Offa, wikimedia commons

Koning Offa richtte het eerste monetaire stelsel op in Engeland. Dit waren zilveren munten met de stearra ster waar de “Sterling” naar vernoemd is.

Sterrea, geldwisselaars en Mercia, Wikimedia Commons

In 787 na Chr. verbiedt koning Offa het gebruik van woekerrentes in Groot-Brittannië. Woekerij is het lenen/uitlenen van geld aan particulieren en regeringen tegen buitensporige rentetarieven.

De volgende heerser, koning Alfred (865 – 899), verbood ook woekerpraktijken. Edward ‘the Confessor’ (1042 – 1066) verordonneerde woekeraars tot ‘outlaws’:

De Middeleeuwen worden vaak geassocieerd met achterstand, tirannie en armoede: een periode waarin het leven hard en kort was. Ondanks het ontbreken van technologische voordelen op het gebied van geneeskunde en wetenschap, was dit in werkelijkheid een tijdperk waarin welvaart en geluk overvloedig waren en wijd verspreid.

De lakmoesproef voor elke succesvolle beschaving is de financiële regeling die in haar economische leven prevaleert. Worden de ruilmiddelen – dat wil zeggen geld en krediet – uitgegeven door de staat uitsluitend ten behoeve van zijn inwoners, of worden ze gecontroleerd en gemanipuleerd door private bankiers voor hun eigen verrijking en de onderwerping van het volk?

In het Middeleeuwse Engeland waren de staatsfinanciën stevig in handen van de koning, maar vóór 1290 waren ze in de greep van een groep zich misdragende geldschieters.

De wetten tegen woeker voor de komst van Willem de Veroveraar in 1066 waren zeer streng. In 899 bepaalde Koning Alfred (871-99) dat de eigendommen van woekeraars verbeurd werden verklaard, terwijl in 1050 Edward de biechtvader (1042-66) niet alleen verbeurdverklaring uitvaardigde, maar ook dat een woekeraar tot outlaw werd verklaard en voor het leven werd verbannen.

Deze wijze wetten werden verlaten toen de Normandiërs de Engelsen versloegen in Hastings op 14 oktober 1066. Willem I (1066-87) werd vergezeld door een groep joodse kolonisten, die al sinds de Romeinse tijd in Rouen, Normandië, woonden. Er zijn aanwijzingen dat deze Joden financiële steun hebben verleend aan William’s militaire campagne in ruil voor het recht om in Engeland onder koninklijke bescherming woeker te bedrijven.

Koning Edward had geen opvolger nagelaten. De ‘Witan‘ wees daarop Harold Godwine, the Earl of Wessex, als zijn opvolger aan. Willem I, de Veroveraar, maakte als een volle neef zijnde echter ook aanspraak op de troon.

De eerste joodse migratie vond plaats in 1066 in Engeland, na de nederlaag van koning Harold III door Willem I (de Veroveraar) in Hastings.

De Joden droegen bij aan de financiering van Willem’s invasie in Engeland in ruil voor toelating tot Groot-Brittannië. Al snel wendden ze zich tot woekerpraktijken.

Het was echter Williams zoon Rufus (1087-1100) die deze Joden actief toeliet om tegen rente geld te lenen – een onderneming waarin hij aanvankelijk 50 procent van de winst voor zijn rekening nam. Om de rente te kunnen betalen op leningen die aan de Kroon waren verstrekt, moest Rufus de bevolking belasten, wat veel wrevel tegen hem teweegbracht. De encyclopedia Britannica geeft een levendige beschrijving van deze afschuwelijke man (*).

Scene op het Bayeux wandtapijt over the Battle of Hastings, Wikimedia Commons

Met rentepercentages rond 33% op land en 300% op hulpmiddelen van handel werd Groot-Brittannië, binnen twee generaties, economisch door de Joodse woekeraar geruïneerd.

King John (1199-1216) deed niets om de slavernij van Groot-Brittannië tegen te houden en werd beschreven als “verkwistend, incompetent en behorend tot de Joden”.

magna carta, wikimedia commons

In 1215 kwamen het volk in opstand en dwong King John het beroemde Magna Carta-document te ondertekenen. Met 61 clausules ontnam het de woekeraars hun macht.

In 1216 stierf King John en werd opgevolgd door zijn zoon Henry III (1216-1272). Hij vernietigde 16 clausules in de Magna Carta met betrekking tot de Joden en de woekerij.

Dit gaf de Joden hun geldleningskracht terug. Zijn erfgenaam Edward I (1272-1307) schafte de woekerij echter voorgoed af en stuurde de Joden het land uit.

Dit was een van de vele Joodse verdrijvingen in de geschiedenis. Elke Jood die na 1290 in Groot-Brittannië verbleef, moest worden geëxecuteerd.

Zo begonnen de ‘Glorieuze Middeleeuwen’ in Groot-Brittannië, een tijd van geluk en welvaart. Matige belastingen en geen staatsschuld, de mensen waren vrij van de ketenen van de woekeraar.

De Tally Stick werd in die tijd gebruikt als betaalmiddel. De gemiddelde werknemer werkte slechts 14 weken per jaar en genoot van lange vakanties.

tally stick, wiki commons

Arbeiders bouwden in hun vrije tijd architectuur zoals kathedralen, huizen en kerken. Vrije tijd heeft bijgedragen aan de bouw van Groot-Brittannië.

Koning Henry VIII (1509-1547) ontspande de wetten tegen woekerij, maar die werden later weer ingetrokken door zijn zoon Koning Edward VI (1547-1553).

Koning Edward VI verklaarde: “Woeker is door Gods woord, volstrekt verboden, als een ondeugd zeer weerzinwekkend en afschuwelijk”. (zie ook ‘the Guardian’ hierboven).

wikimedia commons

Toen kwam de 17e eeuw waarin Joden terugkeerden naar Engeland, en dit keer, om te blijven. Joden, die in 1492 door Isabella I van Castilië & Ferdinand II van Aragón uit Spanje waren verdreven (wegens woekerij, en omdat ze de stadspoorten 700 jaar daarvoor opengezet hadden voor de moslimse invasie), en onderdak gevonden hadden in Nederland.

Alhambra_Decree, A signed copy of the Edict of Expulsion. Wkimedia Commons.

Vanuit Nederland hadden de Joden hun terugkeer naar Groot-Brittannië gepland. Tijdens het bewind van koningin Elizabeth keerden sommigen terug na “bekering” tot het Christendom.

In the 16th century the city of Antwerp came to be a very important location for Jewish tradesmen and moneylenders because of its flourishing economy. This also turned it into a refuge for a number of Marranos who had been expelled from Spain and Portugal by the Inquisition after 1492. Jewish bankers usually settled there using a Christian pseudonym. Francisco Mendes, born into a distinguished family of bankers, opened a branch in Antwerp that was one of the largest banks in Europe. After his death in 1536 it was run by his wife Gracia Nasi. The flourishing Jewish trade in Antwerp ended, however, when The Netherlands were divided during the reign of king Philip II and, by the end of the century, many Jews took refuge in the Northern Netherlands, especially in Amsterdam where they formed a community. (bron, en een lezenswaardige link naar the Jewish Encyclopedia, voor als je meer wilt)

Elizabeth I, Wikimedia Commons

Na een burgeroorlog tussen de Royalisten (Anglicanen) en de Roundheads (puriteinen) behaalde Oliver Cromwell, leider van de Roundheads, de overwinning.

Joodse geldschieters verzochten toen om hun terugkeer naar Groot-Brittannië in ruil voor financiering van de Roundheads van Cromwell.

2006 marks the 350th anniversary of the re-admission of the Jews into England. They were expelled in 1290 in the reign of King Edward Ist. Their re-admission in 1656 under the Cromwellian Protectorate is interpreted by some as evidence of Cromwell’s toleration and compassion. This is open to challenge on several points.

In September 1655 Menasseh ben Israel arrived in London with a delegation and members of his family and personally petitioned Cromwell for the readmission of the Jews. Cromwell met with him and a committee of the Council of State, and it was agreed that a conference should be convened to discuss the issues. The petition requested citizenship, freedom of worship, burial grounds, freedom to trade and the withdrawal of all laws against Jews (waaronder dus woekerij). (Cromwell and the Jews)

Bij de BBC lezen we hetzelfde:

2006 marked the 350th anniversary of one of the most remarkable turning points in English history: the readmission of Jewish people to England in 1656, after they had been banned from the country some 366 years earlier. Their surprising ally in this was Oliver Cromwell.

It was Oliver Cromwell who orchestrated the Jews’ return after he came to power. He was influenced in this by Rabbi Menasseh ben Israel of Amsterdam, the Jewish ambassador to the Gentiles. On 31 October 1655, Cromwell submitted a seven-point petition to the Council of State calling for Jews to return to Britain.

Cromwell met with resistance at the Whitehall Conference in December that year but resolved to authorise an unofficial readmission.

At that time, the Spanish and Portuguese Jewish community had been expelled from Spain. Many exiled Jews headed to Amsterdam, helping to turn it into one of the world’s busiest ports. Cromwell saw that the return of the Jews would bring great financial benefits to England.

In 1656 Cromwell made a verbal promise, backed by the Council of State, to allow Jews to return to Britain and practise their faith freely.

As a result, Jews from Holland, Spain and Portugal came to Britain.

Oliver Cromwell and his secretary John Milton, wikimedia commons

Dit was echter niet mogelijk met King Charles I die nog in leven was. King Charles I verzette zich tegen woekerpraktijken en zou de Joden nooit laten terugkeren. King Charles I werd in 1647 gearresteerd en gevangen gehouden, tot grote ontevredenheid van een trouwe bevolking. Vervolgens werd hij ter dood veroordeeld.

The execution of Charles I, wikimedia commons

January 30, 1649 was a bitterly cold day. Charles went to his execution wearing two heavy shirts so that he might not shiver in the cold and appear to be afraid. The following account of the event comes from an anonymous observer and begins as the doomed King addresses the crowd from the scaffold:

“[As for the people,] truly I desire their liberty and freedom as much as anybody whomsoever; but I must tell you that their liberty and freedom consist in having of government, those laws by which their life and their goods may be most their own. It is not for having share in government, sirs; that is nothing pertaining to them; a subject and a sovereign are clear different things. And therefore until they do that, I mean that you do put the people in that liberty, as I say, certainly they will never enjoy themselves. Sirs, it was for this that now I am come here. If I would have given way to an arbitrary way, for to have all laws changed according to the power of the sword, I needed not to have come here; and therefore I tell you (and I pray God it be not laid to your charge) that I am the martyr of the people. . .

The king adjoins, ‘I go from a corruptible to an incorruptible crown; where no disturbance can be, no disturbance in the world.’

The bishop: ‘You are exchanged from a temporal to an eternal crown, – a good exchange.’

King Charles werd in 1649 door onthoofding geëxecuteerd. Een toekijkende menigte schreeuwde “God save the King!” voordat de bijl neerdaalde.

In 1655 volgde de tweede joodse migratie naar Groot-Brittannië. Er waren echter protesten, waarin werd beweerd dat Joden “een ernstige bedreiging voor de staat zouden vormen”.

The years 1655 and 1656 were to prove decisive in the history of the resettlement of the Jews in England. The first of these was the visit of Menasseh ben Israel and the second was the case of the Murrano trader Antonio Rodrigues Robles.

Tien jaar later:

In June 1667, sometimes called the Battle of the Medway, Raid on Chatham or the Battle of Chatham, voer de Nederlandse marine de Theems op en haalde Michiel de Ruyter een geintje uit met het Admiraalsschip.

the raid of chatham, wikimedia commons

Een jaar later; 15 november 1688 viel stadhouder Willem III van Oranje Holland, Zeeland en Utrecht, sinds 1675 ook Gelre en Zutphen en Overijssel, en ten slotte sinds 1696 ook Drenthe, heerser vann de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Engeland binnen op uitnodiging van de Protestanten om de katholieke King Jacobus II af te zetten.

Hij zette de Schotten tegen de Ieren op, deelde gratis land in Ierland aan ze uit dat niet van hem was, zodat de Engelsen van beiden geen last hadden, en het is daarom dat er tot op de dag van vandaag in het protestantse deel van Noord-Ierland jaarlijks Oranjemarsen gehouden worden. De katholieke, Ierse, woede is begrijpelijk.

6 jaar later, in 1694, richtte de Nederlandse Willem III ‘The Bank of England’ op.

In het vet, omdat dat de eerste private ‘staatsbank’ ter wereld is/was.

Dát, is basically the roots of all evil today.

Willem richtte die bank op om zijn oorlogen mee te kunnen financieren. En nog steeds zijn alle ‘nationale banken’ geen nationale banken. Ze heten wel zo, maar dat is een leugen. Misschien wel de grootste leugen ter wereld.

Bijzonder is dat Willem na zijn dood niet is bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in Delft. Zijn laatste rustplaats heeft de prins en koning van Engeland in de Westminster Abbey in Londen.

Alle landen ter wereld hebben een staatsschuld. Is dat niet heel vreemd ? Weet je wat er gebeurt met landen die geen staatsschuld willen ?

Een staatsschuld is heel makkelijk op te lossen hoor. Daar hoef je geen econoom voor te zijn, vooral niet. Daar heb je een nationale bank voor nodig. Dat een land zeggenschap heeft over zijn eigen geldcreatie. Een land zonder grenzen is geen land, maar als je niet de soevereine macht over je eigen valuta hebt dan ben je het zeker niet, en dat speelt al een paar eeuwen langer dan dat de grenzen geëlimineerd zijn.

Als wij als land teveel geld uitgeven moeten we (not, maar dat is zo afgesproken omdat we anders bommen op onze kop krijgen) geld lenen bij private banken, die dat geld verzinnen per muisklik op hun computer. Waanzin.

Het kan ook anders. Namelijk dat de staat het recht op geldschepping terugneemt, en het afpakt van het internationale roofbankierskartel.

Maar dan kun je maar beter tot de tanden bewapend zijn, want het kartel zal niet schromen een wereldoorlog te ontketenen.

En daar gaat het de volgende keer over …

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.197 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

18 Comments on Een verhaal over woekerpraktijken in het Engeland en het Verenigd Koninkrijk van 757 N.Chr. tot 1694. Een kijkje in de bancaire geschiedenis van het Empire waar ooit de zon nooit onderging en Staatsschuld niet bestond

 1. Geweldig verhaal, geheel volgens de kritische geschiedschrijving met de kanttekening dat die lieve toenmalige Gristenen, die van hun God niet mochten woekeren, dat graag aan de keuzejoden* overlieten, die dat van hullie God weer wél mochten, en dan samen de buit deelden als het goed ging. Als het fout ging en de slachtoffers schade opliepen kregen de joden natuurlijk de schuld en mochten ze hun hoofd leegmaken om de brandstapel niet te blussen.

  Arme sloeberjoden bestonden in die tijd niet want ze zaten toen allemaal in de woekerhandel en, omdat ze toch poen zat hadden, in de handel. Leuk is dat ze later samen gingen doen met die namaakchristenen waar ze eerst voor woekerden en enorme investerings- en woekervehikels optuigden die nu nog bestaan. En nog grappiger is dat die woekerorganisaties van namaakjoden en namaakgristenen later, toen die olievelden aan het licht kwamen, ook maatjes werden met de toen heersende namaakmoslims die er de baas speelden.

  Je zult wel wat trollen over je heen krijgen want de teneur van het verhaal is niet echt dat je zegt joodvriendelijk. Maar bedenk dat de ene jood de andere niet is. De *woekerjoden bijvoorbeeld waren lui die soms een echte waren maar meestal jood werden omdat je van dat geloof mocht woekeren. Beetje zoals dat je als asielzoeker homo wordt omdat je dan sneller een verblijfsstatus hebt. Of dat je een zondags pak aandoet omdat je dan bankier kunt worden. Of dat je je als socialist vermomd als VVD-er en dan de hele toko overneemt. Zoiets.

  Like

 2. Duchesne // juni 15, 2018 om 09:02 //

  Geweldig stuk !
  “Toen kwam de 17e eeuw waarin Joden terugkeerden naar Engeland, en dit keer, om te blijven. Joden, die in 1492 door Isabella I van Castilië & Ferdinand II van Aragón uit Spanje waren verdreven (wegens woekerij, en omdat ze de stadspoorten 700 jaar daarvoor opengezet hadden voor de moslimse invasie), en onderdak gevonden hadden in Nederland.”

  Mij schiet als eerste binnen hoe een aantal figuren in Europa de deuren nu openzet, onder zichtbare leiding van de Soros, de geschiedenis herhaald zich. De oplossing staat ook in de geschiedenis, mij word een heleboel steeds duidelijker.
  Ik denk dat woekeraars in geen enkele wereld gewenst zijn, net als dieven, verkrachters en moordenaars.
  We leven nu in een land waar geen enkel ruimte meer vrij is, waar voor een vierkante meter grond betaald moet worden omdat het van “iemand” is…laten we eigendom herdefineren….het is van jou als je het kunt dragen of verplaatsen…en anders is het van iedereen, net als hekken er zijn om je vee binnen te houden en verder niets….

  Laat de financieele wereld maar in elkaar storten, op eerlijke wijze uit de arbeid van de eigen persoon zal niemand welstand bereiken, het hele belastingstelsel is een grote diefstal.

  Liked by 1 persoon

 3. Piet Karbiet // juni 15, 2018 om 10:33 //

  Mooi artikel. Aanvulling; in veel landen mochten joden in de middeleeuwen geen lid van een gilde of schutterij zijn en werden zo uitgesloten van een vak als bakker, slager, smid of brouwer. Zo kwamen ze vaak terecht in de rol van handelaar, marktkramer of geldwisselaar.

  Like

 4. Feniks // juni 15, 2018 om 14:23 //

  Youtube Father Nataniël heeft ook heel wat te melden over zionisten.

  Like

 5. Aegolius cs // juni 15, 2018 om 16:18 //

  Ik denk een goed stuk geschiedenis over

  https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/Rule-Britannia/

  Uiteindelijk hebben ze binnengekregen over het gebied waar nooit de zon onderging……

  Like

 6. Roel Smit // juni 15, 2018 om 17:02 //

  Mooi stuk, Fubar.
  Beetje off topic. Kennen jullie de documantaire: Europa the last battle? 10 afleveringen van gemiddeld een uur. Ik heb aflevering 4 gisteren bekeken. Vanavond deel 5 op het programma. Kost wat tijd maar is zeer aanbevelendswaardig. Gaat over Europa vanaf de eerste wereldoorlog. Wat Ik tot nu toe heb gezien, plaatst Hitler toch wel in een ander daglicht dan wat ons wordt verteld.

  Like

 7. Johan P // juni 15, 2018 om 17:27 //

  Mooi stuk, maar ook deels onzin.
  De gemiddelde werknemer werkte 14 weken per jaar? Nou daar zou ik wel eens wat documentatie van willen zien, want dat is een nieuwe voor mij.
  En de kathedralen werden echt niet gebouwd door mensen in hun vrije tijd omdat ze toch niets anders te doen hadden, daar kwam wel meer bij kijken.
  Wat betreft de gilden, deze bepaalden de prijzen, zorgden voor opleiding van nieuwe werknemers, pensioenen voor oud-werknemers en nabestaanden en konden leden uit het gilde zetten of bestraffen. Dit systeem kan wel degelijk werken, maar werkt echter ook corruptie in de hand. De gildemeesters waren machtig en konden, net als de grote corporaties van vandaag, heersers onder druk zetten of bepaalde concessies verwerven voor steun in bepaalde zaken.
  Wat betreft rente, ik heb zelf geen probleem met het idee van rente, aangezien het een vorm is van een investering. Waar het misgaat is de overmatige rente die wordt berekend en vaak nergens op is gebaseerd.
  En laten we wel zijn, met het huidige electronische verkeer zijn de kosten vele malen lager dan er aan de mensen wordt berekend. Als voorbeeld zou ik aan willen halen hoe ik een paar jaar geleden geld naar de VS wilde sturen voor het bijwonen van een conventie Ze wilden graag een check hebben. Daarvoor moest ik naar de bank. Er werd een bedrag in rekening gebracht waar ik echt stijl van achterover sloeg: baliekosten, kosten voor het gebruik van een check, ‘verzendkosten’ om de check electronisch te verzenden, alles tezamen bijna 30 euro, om een check te sturen ter waarde van nog geen 200 euro.

  Waar het echt mis is gegaan het moment waarop men besloot de waarde van het geld los te koppelen van de goudreserves. Je kunt in de stats over economie precies terugzien waar dat gebeurde en vanaf dat moment zijn zaken enorm uit de hand gelopen.

  Like

 8. Goed stuk Fub. 14 weken werken per jaar, lekker. In de huidige tijd is het eigenlijk ook absurd dat we zoveel werken, vaak met beide partners. Alle automatisering zou eigenlijk moeten leiden tot minder werk en lagere prijzen.

  Maar leg dat maar eens uit aan de mensen. Zeker als je dan voorbeelden aan gaat dragen zoals in het artikel, of in je volgende artikel. Dan haken velen af.

  Like

 9. Lord of Hosts // juni 15, 2018 om 18:45 //

  14 weken werken en je was binnen? In de middeleeuwen?
  Hoelang heeft het geduurd voordat “De Wijzen van Zion” als leugen ontmaskert werd?

  Ach ja, Engeland is al 1000 jaar wereldleider in de jodenhaat geweest en ze hebben er nog steeds niet genoeg van. De meest smerige verhalen komen uit de koker van de Britten, en ze weten de smeerlapperij wel wereldkundig te maken zo te zien.
  Denk maar aan de Norwich-zaak in 1144 (document). Deze staat gemarkeerd als de eerste keer dat joden werden beschuldigd van het gebruiken van het bloed van christelijke kinderen voor hun Pascha-matzot.
  In die tijd was het middeleeuwse Groot-Brittannië een katholieke gemeenschap, en de Engelse kerk een leider in de wrede wetgeving en discriminerend gedrag jegens de Joden.

  Vanaf de 1066 (Normandische verovering) groeide de vervolging, gedwongen bekering, afpersing en onteigening van Joden. Met als kers op de taart de verdrijving van de Joden uit Engeland in 1290 onder Edward I.
  Het heeft 350 jaar geduurd voordat de eerste Jood weer een voet zette op Britse bodem. Maar de Jodenhaat heeft altijd, en nog steeds, een hoofdrol gespeeld.
  Leugens, laster en misleiding, ook daarin liepen en lopen de Angelsaksen voorop…
  https://translate.google.com/translate?hl=nl?sl=auto&tl=nl&u=http%3A//jcpa.org/article/antisemitism-embedded-in-british-culture/

  Like

 10. Scrutinizer // juni 15, 2018 om 19:52 //

  Op het oog interessant stuk dat ik later nog wel eens volledig wil lezen.
  Niettemin alvast enkele commentaren.

  – Wie ooit Bayeux bezocht zal er tot de vaststelling komen dat het niet de Fransen waren die de Engelsen bekampten in Hastings doch dat het de in Normandie (vanwaar die naam toch?) eerder neergestreken noormannen waren die hun in Engeland woonachtige neven gingen bekampen.
  (Vergelijk: als later de Duitse Kalief Achmed met zijn troepen de Nederlandse Sultan Abdul aanvalt en onderwerpt, is het dan “Duitsland” dat “Nederland” aanviel?)
  – Enige Joodse connectie was me vooralsnog onbekend. ‘k Wil er wel met open geest kennis van nemen maar ben wel erg benieuwd naar de bronnen waaruit dat zou moeten blijken.
  – “De lakmoesproef voor elke succesvolle beschaving is de financiële regeling die in haar economische leven prevaleert. Worden de ruilmiddelen – dat wil zeggen geld en krediet – uitgegeven door de staat uitsluitend ten behoeve van zijn inwoners, of worden ze gecontroleerd en gemanipuleerd door private bankiers voor hun eigen verrijking en de onderwerping van het volk?”
  Sorry, maar dit is onzin. Het enige wat van tel is, is of er een sprake is van een vrije markt dan wel (via legal tender laws) van een monopolie. Een monopolie voor (een kartel van) bankiers is ongewenst maar een staatsmonopolie eveneens. Ook tijdens de song dynastie liep het mis toen de overheid van een goudstandaard afstapte en ongeremd ongedekt papiergeld begon bij te drukken. Maar als er sprake is van een dwangmonopolie dan worden de burgers dus slachtoffer. Dat zou niet zijn als er concurrentie is en men vrij kan beslissen over te stappen op ander geld waar men meer vertrouwen in heeft. Een door de overheid centraal uitgegeven munt is slechts dan acceptabel als gouddekking (of zilverdekking) gegarandeerd is omdat daarmee de macht tot manipuleren bij de monopolist (de overheid) wordt weggenomen.
  Uiteraard hoeft een risicolopende verhuurder van geld dat net zo min gratis te doen als een verhuurder van vastgoed of machines (waaronder voertuigen). Vanaf welk huurrendement besluit men er het stigmatiserende label woeker op te plakken? In een -echt- vrije markt bepaalt vraag en aanbod de evenwichtsprijs. Take it or leave it. Maar er enerzijds mee akkoord gaan en later je verdragspartij beschimpen is not done. Huur zijn waar dan niet maar wendt je tot een ander of zie ueberhaupt van je plannen af.

  Tot zover voorlopig. Zoals gezegd moet ik het lange artikel nog in zijn geheel lezen. De eerste 10 a 20% waren evenwel van aard om alvast bovenstaande even op te krabbelen.

  Like

 11. Tijl Uylenspiegel // juni 15, 2018 om 22:45 //

  test

  Like

 12. Scrutinizer // juni 15, 2018 om 22:52 //

  @ Johan P // juni 15, 2018 om 17:27 //
  U was me voor. Exact wat ik ook allemaal wilde opmerken.

  Like

 13. Mijn excuses voor die ’14 weken’ passage.

  Het lijkt me duidelijk dat ik het stukje samengesteld heb, bij elkaar geschraapt.

  Ik heb geprobeerd, zo vaak mogelijk te onderbouwen door middel van het plaatsen van een linkje op de juiste plaats.

  Dat is er hier bij ingeschoten.

  Ik had het stuk al meer dan een maand liggen en liep het gisteren nog eens over en dacht dat ik de belangrijkste passages gecoverd had met een linkje.

  ’14 weken’ inderdaad niet. Ik heb het vertaald uit een artikel over die Tally-stick, daar is het mee meegekomen.

  IK heb zitten zoeken vanavond maar kan mijn origineel niet meer vinden.

  Aan de andere kant is het eigenlijk ook wel de minst belangrijke passage, er verandert niks aan de porte van het stukje als ik die zin in zijn geheel zou schrappen.

  Nou is dat ‘not done’ achteraf dus ik zal het laten staan.

  Terwijl ik daar naar zat te zoeken vanavond vond ik dat de meningen verdeeld zijn of die kathedralenbouw in vrije tijd of in betaalde tijd heeft plaatsgevonden.

  Ik zou me ( ‘zou’) me voor kunnen stellen dat craftsmen ingehuurd werden. En de maatschappij was in die tijd ook voor een groot deel een agrarische maatschappij. Agrarische arbeid is seizoensgebonden, zeker zonder onze moderne technieken was dat zo. Dat houdt ook in dat er niet altijd iets te doen is.

  Like

 14. Duchesne // juni 16, 2018 om 10:09 //

  zoek eens op “heredienst”….een jaarlijkse verplichte tijdduur dat mensen voor hun heer moesten werken, voor niets of tegen voedsel en drank….

  Like

 15. Mijn zoekmachine vind helemaal niks op “heredienst”.

  Maar het zal wel verplicht werken voor de kerk zijn.
  Nu krijgen ze en rekening in de bus om 5-10% van hun jaarinkomen over te komen.
  Dat komt dan een beetje op hetzelfde neer, alleen heet het niet meer zo.

  Like

 16. Johan P // juni 16, 2018 om 21:27 //

  Kathedralen werden inderdaad wel deels door het gewone volk gebouwd. Dat wil zeggen, het sjouwwerk, want het metselen en de timmermansvaardigheden werden echt wel door vaklui gedaan.
  Maar dat gewone volk deed dat niet alleen maar omdat ze er zin in hadden. Deels werd dergelijke arbeid gezien als een soort aflaat om hun zonden af te kopen. En deels kwam daar de druk bij kijken vanuit de kerk. Vergeet niet dat het geloof een van de peilers van de samenleving was dat bij lange na niet optioneel was zoals nu. Daar kwam dan de groepsdruk vanuit de eigen familie, gilde en omgeving nog eens bij.
  Dat wil niet wegnemen dat ik ervan overtuigd ben dat velen hier ook op vrijwillige basis hebben meegewerkt vanwege hun geloof, maar dat zal zeker niet de enige drijfveer zijn geweest.

  De 14 weken is verder inderdaad niet zo relevant alhoewel men wel dient te bedenken dat de gemiddelde werkdag een stuk langer was en een 6-daagse werkweek normaal was. En voor zover mij bekend was het begrip ‘vakantie’ nog niet uitgevonden. Dat kan misschien deels worden gecompenseerd doordat er wat meer religieuze feestdagen waren, maar dan nog.

  Maar ik blijf bij het standpunt dat de gilden in veel opzichten een rol hadden die kan worden vergeleken met de grote corporaties van nu, waarbij de grootste, rijkste gilden ook een enorme politieke invloed hadden.
  De sterk feodale inrichting betekende ook dat de lagere klassen weinig tot niets hadden in te brengen. Veel boeren waren niet meer dan een soort lijfeigenen, die gebonden waren aan de grond en niet mochten verhuizen.

  Wat wel iets is dat veel mensen niet weten, of vergeten, is dat de middeleeuwen ook een tijdperk waren waarin behoorlijke technologische vooruitgang werd geboekt.

  Liked by 2 people

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s