Nieuw

Undercover-journalist: “135.000 potentiële islamisten Duitsland binnengesluisd”

BAMF-schandaal: "Markus Lanz" bevestigt PP-rapport

Screenshot ZDF heute.

Onlangs publiceerden we het exclusieve rapport van een voormalig medewerker van de Bremer vestiging van het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Door: Sebastian Rollmann und A.R. Göhring. Vertaling: Fubar

Woensdagavond waren Nicola Beer, secretaris-generaal van de FDP, en Abdullah Khan, Pakistaans journalist, te gast bij Markus Lanz. Deze laatste werkte vier maanden lang undercover bij BAMF. Beiden bevestigen de verklaringen van onze informant en voegen er delicate details aan toe.

Beer noemde de tekortkomingen van de asielprocedure bij BAMF Bremen “structureel”. Dit betekent dat zij landelijk kunnen zijn voorgekomen. Dit moet nu worden onderzocht. Daarnaast zijn deze tekortkomingen al enige tijd voldoende bekend, omdat er naar verluidt al in 2013, 2014 aanwijzingen waren voor de catastrofale omstandigheden bij BAMF, anders had de heer Weise dan ook geen opdracht gekregen om verbeteringen door te voeren.

Als het ministerie van Binnenlandse Zaken sinds 2014 wist dat er rampzalige omstandigheden waren en de kanselier in september 2015 ook de eenzame beslissing had genomen, die uiteindelijk leidde tot het instorten van dit onstabiele systeem, voor zover dat er vanaf dat moment geen regelmatige identiteits- en veiligheidscontroles meer hebben plaatsgevonden.

Dan rijst in ieder geval de vraag naar de politieke verantwoordelijkheid en of de binnenlandse veiligheid in gevaar gebracht is, en dan moet men zich ook afvragen of de kanselier dat risico bewust genomen heeft (toen zij de hele wereld uitnodigde, Fub) of dat zij het niet wist, en in het geval ze het niet wist welke rol de heer Altmaier en de heer de Maizière gespeeld hebben.

(Volgens dit verhaal was Merkel waarschijnlijk op de hoogte, Fub):

Dit is inderdaad een spectaculaire ommezwaai van de kant van de FDP, die nu vragen stelt die de AfD al enige tijd op de politieke tafel legt.

Lanz interviewt nu Abdullah Khan. Eind 2015 doet hij voor het eerst verslag van zijn indrukken op de Balkanroute in Oostenrijk. Hij begeleidde vluchtelingen en ontmoette Pakistani met wie hij in hun moedertaal kon praten. Hij vernam dat 90-95% van de vluchtelingen naar Duitsland wilde omdat daar “gemakkelijk asiel” werd verleend. En het is gemakkelijk om er doorheen te komen. Ook de werkdruk van BAMF was daar een onderwerp van gesprek. Omdat ze denken dat Khan één van hen is, vertelden ze ook openhartig dat ze hun paspoort hadden weggegooid, omdat ze zich zo gemakkelijk konden voordoen als Syriërs die natuurlijk betere kansen op asiel hadden dan Pakistani. “Dan zou je moeten bewijzen dat ik niet uit Syrië kom”.

Ook spreekt Khan van omkering van de bewijslast, die waarschijnlijk al in 2016 bij BAMF gold, omdat zelfs ProAsyl spreekt van de wettelijk verankerde plicht van de asielzoeker om deel te nemen aan de procedure. Vervolgens werden vier tot vijf vragen gesteld, waarvan de inhoud via internet al bij alle belanghebbenden bekend was; het “antwoord zou natuurlijk eenvoudig zijn”.

Toen hij bij BAMF solliciteerde en in Berlijn werd uitgenodigd, zou het interview slechts 15-20 minuten hebben geduurd. Het ging niet zozeer om voorkennis, maar om wat hij vond van integratie, of hij nu van Hamburg naar Berlijn wilde verhuizen, kortom een kort praatje. Dit ondersteunt ook het verslag van onze informant Achmed Eckardt*.

Twee of drie maanden later kon hij bij BAMF starten. Hij kreeg een contract van onbepaalde duur en ontving 1.520 euro netto (A2). De eerste werkdagen waren volledig chaotisch. Zijn briefing zou tien uur in plaats van tien weken hebben geduurd: een briefing in het datasysteem, hoe iets wordt gescand, hoe een verblijfsvergunning wordt afgedrukt, en hij werd al op kantoor gezet. De omstandigheden waren ook chaotisch. Zelfs toen was er nog enorme druk van de grote massa asielzoekers – dit werd ook gemeld door onze informant. BAMF had in zeer korte tijd het aantal medewerkers uitgebreid van 3.000 naar 7.500, maar ook de IT-infrastructuur was niet opgewassen tegen deze taak. Om zes uur was het nog steeds mogelijk om in te loggen op het IT-systeem, na 8:30 uur ging er niets meer, en soms duurde dat dagenlang. Dan ging men maar de bureau’s een beetje afstoffen en opruimen, terwijl de volle dozen van de 500.000 wachtende mensen zich opstapelden.

Als het politiek wenselijk was geweest, had in principe de hele staatsinfrastructuur moeten worden versterkt, met name delen van het grote leger van ambtenaren hadden daarheen moeten worden gestuurd om dit op te vangen. Deze politieke wil was er echter niet. Je krijgt bijna de indruk dat dilettantisme en amateurisme niet alleen bij de staf veel gevraagd was, maar dat er alles aan werd gedaan om een ​​ineenstorting of een dergelijke hoge mate van druk te creëren, dat het uiteindelijk wel tot de excessen zoals in Bremen moest leiden en waarschijnlijk ook bij andere BAMF-afdelingen. Met alle gevolgen van dien. Dat is precies wat onze informant heeft uitgelegd.

Volgens Khan was de procedure zelf als volgt: Met een tolk vult de asielzoeker een vragenlijst in waarin hij onder andere informatie geeft over waar hij zogenaamd vandaan komt. De processor voert deze gegevens eerst in het systeem in. Khan merkte op dat een schijnbaar 60-jarige zich als 24 jaar oud had geregistreerd. Hij bevraagt de oude man, en die bevestigt stug dat hij 24 is. De processor vult dan maar 24 in en maakt mogelijk een kleine aantekening. Het is niet de moeite waard om aan te dringen, want de asielzoekers bleven koppig en herhaalden hun argumenten als gebedsmolens.

Volgens Khan is het kernpunt het ontbreken van een paspoort. Zoals ik al zei, zouden acht op de tien dat niet meer hebben. Deze was verloren gegaan, door IS ingenomen of zij hadden er nog nooit een gehad. Een Pakistaanse landgenoot had hij in de nationale taal aannemelijk kunnen maken dat het beter zou zijn als hij een paspoort had – en zie, hij had het plotseling uit zijn mouw getrokken. Als reden waarom men eerst het bestaan van een paspoort ontkent, wordt vaak gezegd dat men in het kamp heeft gehoord dat de Duitsers de paspoorten nooit zouden teruggeven. Nou, dat klinkt als een Oosterse sprookje.

Dan komen vingerafdrukken aan de orde. Zelf heb ik medio 2017 van een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken vernomen dat de gegevens niet langer dan vier tot zes weken bewaard zouden worden, omdat de opslagcapaciteit dat gewoon niet zou toelaten. Dat bespreekt Khan niet. Voor zover hem bekend worden deze gegevens uiteraard ook gecontroleerd door de Federale Politiedienst. Nou, dan verbaast het u wel dat veel vluchtelingen er ondanks de “gecontroleerde vingerafdrukken” in slagen zich meerdere malen bij de BAMF te laten registreren en ook nog eens meerdere keren geld in te zamelen. Helaas vraagt Lanz er niet naar en antwoordt ook Khan er niet op.

Tien-duizenden Noord-Afrikaanse asielzoekers blijken valse Syriërs; krijgen meerdere uitkeringen

Hij geeft echter toe dat sommige vluchtelingen met superlijm of vijl op hun vingertoppen “bewerken” en zo de vingerafdrukken manipuleren. Dan wordt er gewoon weer een aantekening gemaakt in de hoop dat iemand het daarna nog eens zal controleren. Dat het BKA dat later checkt.  Later zal Khan toegeven te hebben vastgesteld dat slechts “een procent van de asielberichten werden gecontroleerd”, dat bewees dat zijn en waarschijnlijk ook de wens van zijn collega’s dat de ‘aantekeningen’ later nog een gecontroleerd zouden worden ijdele hoop was. Hij hoopt dat de “controleorganen die nodig zijn” en vooral een beter IT-systeem met een goede vingerafdruksensor (aha!) eindelijk naar Bremen zullen komen.

Daarmee gaat alles mis, de ene plaats duwt het naar de volgende en dus wast elke hand zichzelf in onschuld. Ook dit was goed uitgewerkt door onze informant. Nog een trefwoord: de naam. Als er natuurlijk geen paspoorten zijn, zijn de asielzoekers niet kieskeurig in hun naamkeuze. Sommige geven binnen een minuut tientallen verschillende namen, die in de bestanden zouden zijn genoteerd. Handtekening? Vaak was er slechts een punt of een kruisje. Dat is niet echt een handtekening. Maar dan zou het zijn geweest, “O, laat maar, we hebben ons werk gedaan, laat anderen het later maar in orde maken.”

Overigens zou iedereen het “grote probleem” hebben gezien. Hij was verbaasd dat het pas nu “booming” wordt bij Bremen. Omdat “we allemaal kleine fouten hebben gemaakt”, zou hij hebben vermoed dat BAMF veel eerder de voorpagina’s gehaald zou hebben. Nu hoopt hij dat er zoveel aandacht is voor de BAMF dat daar nu een aantal dingen veranderd kunnen worden – niet alleen in Bremen, maar in het hele land.

De vraag of hij had kunnen manipuleren, bevestigde Khan direct. Dat was een van de kernproblemen. Hij had inderdaad de gegevens in het systeem ingevoerd en had elk mens kunnen creëren, hij had elke gewenste uitkomst “overtuigend” tot stand kunnen brengen. Het feit dat iemand hem geld had aangeboden, was hem echter niet overkomen in de vier maanden dat hij bij de BAMF had gewerkt.

Duits asielschandaal: directeur verleende asiel tegen betaling

Maar het was geloofwaardig dat toen een Roemeen als Yazidi doorging. Dat kon eenvoudigweg in het datasysteem worden ingevoerd. En dan zou de BAMF eerst aan de asielzoeker moeten bewijzen dat hij geen Yazidi is. Dat was moeilijk. Als ze, net als in Bremen, zelfs een directeur omkopen die het hele verhaal heeft verdoezeld of aangestuurd, zou dat nog eenvoudiger zijn. Zelfs voor hem als een kleine ambtenaar was dat gemakkelijk. Hij had altijd de hoop dat dit opnieuw werd gecontroleerd.

Bijvoorbeeld door de beleidsmakers. Hij wist ook niet of ze nog steeds in tien dagen getraind worden. “Ze moeten gestudeerd hebben en ambtenaar zijn” – we weten van onze informant dat ze vaak de voorkeur gaven aan studenten met minder goede diploma’s die vrijwel geen idee hadden van staatsprocedures. Dat betekent dat het hele systeem niet goed was geregeld.

Dan nog een bom: In zijn tijd werden 135.000 Syriërs door een “versnelde procedure” gesmokkeld (Khan gebruikt letterlijk het ontmaskerende woord smokkel). Dit zou hebben betekend dat deze mensen niet persoonlijk zijn benaderd en ondervraagd door een BAMF-autoriteit, maar dat er een vragenlijst naar hen is gestuurd, dat zij de antwoorden hebben ingevuld, de vragenlijst naar BAMF hebben teruggestuurd en direct als vluchteling zijn erkend.

Gevraagd door Lanz of hij denkt dat het mogelijk is dat zelfs terroristen of IS-terroristen het land binnenkomen, antwoordt Khan: “Ja, natuurlijk! Dat kan het geval zijn in Bremen, dat er mensen van geheime diensten of daders doorkomen. Als er achterpoortjes zijn zoals in Bremen, omdat er geen vingerafdrukken zijn gemaakt of foto’s zijn gemaakt, worden mensen natuurlijk doorgevoerd, en hoe hard dat ook mag klinken, de deur staat open voor iedereen!”

Op de vraag hoe dit in Berlijn beoordeeld werd, antwoordde Beer dat het moeilijk is om de benodigde 25% bij elkaar te krijgen voor een enquêtecommissie. De Groenen zouden met name blokkeren, hoewel verschillende beginselen van de rechtsstaat – interne veiligheid (iedereen komt ongecontroleerd het land binnen en creëert gevaarlijke situaties), maar ook de betrouwbaarheid van de rechtsstaat (de openbare orde wordt overal in Duitsland gelijkelijk toegepast en gehandhaafd) – werden geschonden.

Dan valt Beer haar voorzitter Lindner bij: “Bovendien, wekt het in de maatschappij de indruk dat als het hier niet juist en wettig geregeld is, de persoon die naast mij in de metro zit misschien gevaarlijk is, dat zou een enorme vertrouwenscrisis veroorzaken. Van de bakker tot de metro. Politici hebben geen grenzen aan hun verbeelding. Daarmee speelt de FDP in op de bij de bevolking al langer spelende angst.

Natuurlijk – vergezeld van het publiek met applaus – grijpt Lanz hier in en praat over het “spelen op angstgevoelens van mensen” en vraagt hij wanneer de immigratiewet er komt, want we hebben immigratie nodig, want we “worden steeds minder”.

Op dit moment krijgt de burger toch de neiging de TV uit te zetten, want deze leugen wordt niet waar door hem vaker te herhalen. In deze wereld die steeds verder digitaliseert, automatiseert en robotiseert, zullen de vak-onbekwame indringers geen werk vinden als er juist steeds minder simpel werk overblijft. Maar dat willen de gutmenschen natuurlijk niet horen.

Beer reageert niet op de argumenten van Lanz en betoogt opnieuw dat als een journalist die vier maanden in de BAMF werkt al opmerkt waar het systeem mee kampt, de verantwoordelijke minister dit ook moet weten. Maar er is een gebrek aan steun voor een onderzoekscommissie. AFD en FPD halen samen niet de vereiste 25%.

Welnu, het probleem wordt erkend, de burgers worden steeds bewuster, het probleem duidelijker (Spiegel en Bild berichten er inmiddels over), maar de staatsorganen willen de misstanden niet uitroeien of corrigeren. En daardoor is het mogelijk dat er nieuwe miljoenen legers Duitsland zullen worden “binnengesmokkeld”, terwijl de oude gevallen, die in de ware zin van het woord illegaal zijn, zich nestelen voor tientallen jaren van alimentatie. De kosten komen zoals altijd op het bord van de burger.

Bron:

https://philosophia-perennis.com/2018/05/27/bamf-135-000-potentielle-islamisten-nach-deutschland-eingeschleust/

Wij berichtten vorige maand ook al over de beerput bij BAMF in Bremen:

Duitsland: Beerput open na megaschandaal, “verblijfsstatus 1200 asielzoekers in ruil voor steekpenningen”

In 2016 berichtten we dat slechts tussen de 20 en 30 procent van de asielzoekers die in 2015 Duitsland binnenkwam, een paspoort liet zien:

Duitsland heeft geen idee hoeveel jihadisten het binnengelaten heeft

En nog verontrustender, in het begin van dat jaar berichtte ik dat:

Duitsland is een mohammedaanse invasiemacht van 600.000 kwijt

En heel soms worden er wel asielaanvragen afgewezen:

Asielaanvraag vervolgde christenen afgewezen door ambtenaar met hoofddoek

Bij Golfbrekers staat een pracht van een ‘Timeline’ van de misstanden bij BAMF:

“Es ist etwas faul in Merkelland”

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.000 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (8998 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden.

8 Comments on Undercover-journalist: “135.000 potentiële islamisten Duitsland binnengesluisd”

 1. Republikein // mei 30, 2018 om 04:22 //

  Nou, de barbecueweersvoorspelling blijft voor deze week gunstig, evenzo voor golf.
  Dus geen zorgen, Mutti Merkel zit in poleposition.

  Like

 2. F1802 // mei 30, 2018 om 07:58 //

  Dit krijg je als er linkse vrijwilligers controles gaan uitvoeren en alles en iedereen zielig vinden met geen oog voor de realiteit.

  Like

 3. Duchesne // mei 30, 2018 om 09:31 //

  De terugtocht van Islamitische staat is voorspoedig verlopen, de revitalisatie plaatsen zijn bereikt en er kan nu hergestructureerd worden tussen de vijand in.

  … “Geloof”, taal en uiterlijk zijn goede garanties voor een veilige communicatie en opbouw, eigen no-go zones de plek voor opslag en training, voor rust na plundertochten.
  Het principe “vrijhaven’ of “vrijplaats’ is weer terug na ruim 400 jaar afwezigheid….

  De tweede paralelle “samenleving” is ook reeds een feit, de eerste samenleving is waar alles geroofd word en die alle rekeningen draagt, de tweede samenleving is de parasiet.

  Merkel, sie haben es geschaft…ihres land und volk zu vernichten.

  Like

 4. Dit alles is boze opzet van EU en nationale regeringen.

  Like

 5. Duchesne // mei 30, 2018 om 11:58 //

  Schandaal, corruptie,etc,etc….maar welke zijn de gevolgen voor de politici cq de daders?

  NUL.

  Daarzit het probleem, men kan zonder verantwoordelijkheid te nemen gewoon doen waar men zin in heeft. Een minister die zijn of haar “verantwoordelijkheid” neemt en aftreed, dat is gewoon overstappen nasr een andere geldschuif machine. Er moeten persoonlijke concequenties aan een ambt hangen, er moet een strafmaat zijn die strenger is naarmate de funftie hoger, zodat misbruik ook een keihard gevolg heeft…..

  Maar goed, dat is wat in een democratie logica is, niet in het plunderfeest van de dictatuur.

  Liked by 1 persoon

 6. antiislamnu // mei 30, 2018 om 12:18 //

  Inderdaad Dushesne wie gaat hier verantwoording voor nemen? Waarom blijft dit allemaal onbestraft?
  Zo makkelijk komen ze er mee weg echt misselijk makend

  Like

 7. templars2017 // juni 3, 2018 om 19:42 //

  Verantwoording nemen? zal nooit gebeuren, als het echt scheef gaat dan gaan al die grote vissen die de boel om zeep hebben geholpen heel vakkundig geevacueerd worden ,door de Nato ,dit is geen zwans wij hebben de oefening voor onze ogen zien uitvoeren ,de informatie heb ik gekregen van een deelnemende Nederlandse marine officier .
  Hoe gaat het in zijn werk ,er wordt vanuit Brussel in een militair convooi uit de instellingen geevacueerd naar een rendez -vous punt waar de Nederlandse mariniers ze komen ophalen waarna ze in sneltreinvaart naar de haven van Zeebrugge worden getransporteerd en dan naar open zee meegenomen ,waar ze dan naartoe gaan was ook voor hem niet bekend ,de officier waarvan sprake had het bevel over een landingsvaartuig.
  Toen we hem in eerste instantie vroegen waar de oefening voor diende zei ie dat is om de grote mannen weg te krijgen in geval van calamiteiten, we wisten eerst niet wat we hoorden ,het ging enorm snel en heel goed georganiseerd.
  De burgers wisten van niets en plots ,binnen de tijdspanne van een goed uur was de ganse haven gonzend van al het militair materiaal ,
  Ze zijn zeker van hun uittocht en naar de burgers gaan ze niet omzien ,die laten ze stikken ,
  Ze zullen nooit verantwoording nemen nooit……

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s