Nieuw

Nederland moet één groot betonblok worden

Want dat is mooi. Vindt de vastgoedmaffia.

Ze brengen het alsof het een rib uit hun lijf is en ze het doen voor het goed van de mensheid. En het kost ze klauwen met geld, zeggen ze.

Je zou bijna medelijden met ze krijgen, bijna. Tot je beseft wat het vastgoedgajes aangericht heeft in dit land.

De Telegraaf meldt:

Honderden miljarden in nieuwe huizen

Dat zal pijn doen bij die VVD-ers. Daar gaat hun bonus. Hun kinderen zullen honger lijden tot in de derde generatie en hun Audi A8 staat morgen op ‘Marktplaats’. Het abonnement op het bijvrouwtje en de tennisclub, of golfbaan kunnen ze zich niet meer veroorloven, maar dat alles doen ze uit puur altruïsme en voor een hoger doel:

Het huisvesten van het steeds talrijker wordend armlastige ‘volk’, ook wel bekend als plebs, plebejers en paupers.

En omdat ze het zo goed met Nederland voorhebben, verwachten ze natuurlijk wel dat dat zelfde plebs middels belastingafdrachten at gunpoint, een beetje bijdraagt aan hun investeringsplannen. Zelf vestigen ze hun bedrijven het liefst op Cyprus, Malta en de Kaaiman-eilanden.

De bouwsector is van plan tot 2030 een miljoen nieuwe woningen te bouwen. Zij willen hier komende 10 tot 15 jaar €200 miljard in investeren. Daarvoor willen ze gezamenlijk optrekken met de overheid.

Een door ons betaalde universiteit heeft zich weer eens geleend voor een voor hen gunstig onderzoekje:

Dat staat in een investeringsstrategie die veertien kapitaalkrachtige projectontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven zijn overeengekomen en die vanmiddag door de brancheorganisatie van projectontwikkelaars Neprom wordt overhandigd aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Aan de basis van de strategie liggen onderzoeken van onder meer TU Delft en ingenieursbureau Movares.

Als je bewust 100.000 barbaren per jaar importeert om de vergrijzing op te vangen onze oude dag ondraaglijk te maken en ons spaargeld te jatten, dan kan iedere boerenlul uitrekenen dat er extra woonruimte nodig is. Zelfs als je echte Nederlanders 14 jaar op een wachtlijst weg laat rotten zodat die pas ver voorbij de vruchtbare leeftijd een keer een eigen plekje kunnen krijgen en DerdeWereldTuig voorrang geeft op onze kosten.

Alles heet tegenwoordig ‘duurzaam’, ook als je er massa’s natuur voor vernietigt. De Orwelliaanse spraakverwarring is compleet.

De initiatiefnemers van het plan willen samen met de overheden nieuwe, duurzame woongebieden aanwijzen.

Duurzaam bos, weiland, en natuurgebied vernietigen zul je bedoelen, Bart van Breukelen. Want Het Kwaad heeft een naam, en ik ben groot voorstander van namen en rugnummers.

De Neprom pleit daarbij voor één groot ruimtelijk plan voor de komende decennia. ,,Voorwaarde voor de bouw van een miljoen woningen, is dat de overheid zelf ook fors gaat investeren”, zegt Bart van Breukelen, voorzitter van Neprom. ,,Onder meer in infrastructuur en in de noodzakelijk sanering van milieubelastende bedrijfsactiviteiten in de steden en in de stedelijke regio’s.”

Eén fukking miljoen woningen …

Los van het ruimtebeslag dat dat vereist, moet je daar dus ook extra infrastructuur bij optellen. En heel Nederland staat al elke dag in de file. Nog meer asfalt dus. Tel uit je milieuwinst. En als je denkt dat we allemaal de trein in moeten, dat het dan wel meevalt, wil ik je er graag op wijzen dat de NS de grootste grootgrondbezitter van Nederland is. En dat de ‘ruimte’ die eigendom van de NS is, nou niet bepaald tot de fraaiste landschappen van Nederland behoort.

De aangesloten partijen luiden de noodklok, omdat zij de druk op de woningmarkt zien toenemen door bevolkingsgroei, stijgende welvaart en de sterke groei van het aantal huishoudens. Het woningtekort loopt door de te lage woningproductie op naar ruim 200.000 huizen in 2020. Van de één miljoen woningen in de strategie zijn er volgens Neprom mogelijk al 600.000 nodig voor 2025.

Bevolkingsgroei ? Toch echt alleen maar omdat kapitalisten, multinationals, vastgoedgeboefte en het globalisme dat wil. Als we eindelijk onze grenzen eens sluiten dan hebben we helemaal geen bevolkingsgroei. Maar groei, groei, groei is heilig. De economie moet groeien. Ook als de oorspronkelijke bevolking daar niks aan heeft.

600.000 woningen de komende 7 jaar. Hoeveel barbaren zijn jullie eigenlijk van plan om te importeren ? 600.000 woningen de komende 7 jaar. Stel je eens voor. Nou gaat dat niet gebeuren, en dat weet Bart ook wel. De woningbehoefte is al decennia 60.000 nieuwe woningen per jaar en er worden er ook al jaren slechts 50.000 gebouwd, give or take a bit. Dat is om schaarste in stand te houden.

Want O wat is de Vrije Markt toch fijn, als je die kan totaalmanipuleren voor een maximaal prijs-effect/winstbejag, met je bouwkartel.

De autochtone bevolkingsgroei is al jaren minder dan nul, dus daar is het ver-betonniseren van Nederland niet voor nodig. En dat is minder verontrustend dan ons wordt wijsgemaakt. Als een bevolking afneemt, betekent dat niet automatisch dat die bevolking zich nooit meer kan herstellen. We zijn het (vierde) dichtstbevolkte land ter wereld. Als er teveel ratten in een kooitje zitten gaan ze elkaar op een gegeven moment afmaken en groeit de populatie niet meer.

In 1950 waren we met 10 miljoen, en zei Juliana al dat dit land vol was en moedigde emigratie aan. Later werd dat nog eens herhaald. Voordat we weer met tien miljoen zijn, moet er nog een hoop gebeuren. Dus dat de autochtone bevolkingsgroei niet de spuigaten uitloopt, daar is niets verontrustends aan. Het duurt echt nog wel even voor we weer met tien miljoen zijn.

Die ‘vergrijzing’ stabiliseert met een jaartje of dertig. Als we niets doen. Hij blijft echter voortduren als we een jonge bevolking importeren die ook gaat vergrijzen. Nederland was als beste voorbereid op die ‘vergrijzing’ van alle westerse landen door ons unieke pensioenstelsel. Als spaarzaam volkje hadden wij geld apart gelegd, pensioenen in de ons omringende landen worden uit de collectieve middelen betaald. Onze Collaborateurs-regering heeft dat nu onder EU-regelgeving geplaatst, zodat de multinationals, die onze pensioenfondsen inmiddels zijn, zich met andere dingen bezig kunnen houden dan het beheren van onze pensioenen. Lees dat ze zich als hedgefunds willen gedragen, en hun hoofdkantoor op papier in bananenrepublieken als Cyprus kunnen plaatsen waar minimaal toezicht is.

Nog even over dat geboortecijfer van autochtone Nederlandse vrouwen, wat rond de 1.5 slingert momenteel geloof ik, en dat dat niet voldoende is voor een bevolkingsvervanging. Ja, dat is zo. Maar ik vind het overdreven om daar over te panikeren. Het is vooral lastig voor verslaafden aan de groei van het BNP en staatsschuldjunkies. Als we alle vreemdelingen van ons grondgebied verwijderen en hun onderhoud niet meer bekostigen komt er een hoop ruimte en geld vrij. Geld wat nu naar mohammedaanse baarmoederjihad gaat, kunnen we dan inzetten om de autochtone voortplanting te stimuleren. Als we geen huizen meer gratis weggeven, met voorrang, aan vijandige indringers, hoeven jongeren geen veertien jaar op een wachtlijst te staan en kunnen veel eerder aan een gezinnetje beginnen te denken. Als er weer ruimte is in dit land na het verwijderen van alle vreemdelingen, en de vrede en de veiligheid toenemen, en de zorg en het onderwijs weer terugkeren op wat ooit een EersteWereld niveau was, als jongeren weer vertrouwen krijgen in de toekomst in dit land, omdat er geen vijanden bewust geïmporteerd worden die hun nageslacht naar het leven zullen staan, dan valt die dalende geboortetrend best wel te doorbreken, maar dan moet je daar wel de voorwaarden voor scheppen.

Maar nooit moet je zo gek zijn om 20 miljoen mensen op Nederlands grondgebied te willen.

,,We hebben te maken met een enorme woningbehoefte, maar ook met opgaven op het gebied van energietransitie, klimaat, mobiliteit en verduurzaming van de leefomgeving”, legt Van Breukelen uit. ,,Alles bij elkaar ligt er een ingrijpende claim op onze open ruimte. We moeten elke vierkante meter optimaal benutten.”

Die enorme woningbehoefte is er alleen maar omdat geldwolven de behoefte hebben nieuwe consumenten te importeren. Voor het klimaat is het niet goed al die import, voor mobiliteit en verduurzaming van de leefomgeving nog een beetje minder.

We moeten elke vierkante meter optimaal benutten

En dat klinkt mij heel eng in de oren uit de mond van een vastgoedboer.

Dit is een gifje van de verstedelijking rond Amsterdam van 1989 tot 2008.

En dat gifje betreft slechts het beslag dat de woningbouw op de ruimte neemt, niet weergegeven is de toegenomen infrastructuur die nog veel harder gegroeid is.

Ik zocht eigenlijk een kaartje van de bebouwing van Nederland in 1960 en 2010, dat had ik ooit onder ogen, en daar kun je op zien dat de bebouwing van Nederland in die tijd verdubbeld is. Ik had ooit eens commentaar op een bouwproject van de zoon van E.W. de Vlieger, die ons land verpest met wanstaltigheid, en ik kreeg als reactie dat er nog ruimte zat was in Nederland. Dat is niet zo. We hebben al veel teveel van mooi Nederland geofferd aan staal, beton, glas om maar inhumane, onpersoonlijke, ontmenselijkende modernistische walg-architectuur te plaatsen. We maken ons mooie land lelijk opdat vastgoed-VVD-ers een nieuwe auto kunnen kopen.

Projectontwikkelaars, beleggers en bouwers willen de discussie over binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen loslaten.

Hoppatee, bouw het schaarse groen maar vol met afzichtelijke meuk, want we hebben slaven nodig. Buitenstedelijk bouwen, u begrijpt wat dat betekent. In mijn ogen is het een misdaad.

Dat kost ‘natuurgebied’, landbouwgebied en is een ramp voor het milieu. Over landbouwgebied; Nederland is een van de grootste voedselexporteurs ter wereld omdat wij de beste boeren ter wereld hebben. De voedselbehoefte op de wereld zal alleen maar stijgen zolang we niet bereid zijn om Afrika simpelweg te steriliseren. En dan op hetzelfde moment het beste landbouwland ter wereld volplempen met beton, om DerdeWerelders te huisvesten, wat ongetwijfeld landbouwgebied kost, is op zijn minst cynisch, als het niet al moorddadig is.

Deze tweet komt uit het midden van een ‘thread’ en je kan naar boven zowel als naar beneden scrollen, wat ik aanraad, gaat over insecten als voer, maar mij gaat het in dit geval om het cijfertje over de Nederlandse landbouw:

Ongeveer 55% van de nieuw te bouwen woningen in de komende 10 tot 15 jaar kan gerealiseerd worden binnen de grenzen van de huidige steden en dorpen, stelt Neprom op basis van onderzoek. De overige woningen komen aan de randen van de dorpen en buiten het stedelijk gebied.

Ze willen dus 450.000 woningen buiten stedelijk gebied bouwen.

Omdat het aantal eenpersoonshuishoudens blijft groeien, is de vraag naar appartementen het grootst.

Ja, want het ligt niet aan de 6 miljoen geïmporteerde buitenlanders.

Overigens is er nog veel werk aan de winkel om de doelstelling te halen. Op dit moment liggen ontwikkel- en bouwtempo van woningen veel te laag, waarschuwen de projectontwikkelaars, bouwers en beleggers. Dit moet samen met de provincies, gemeenten en rijksoverheid veranderd worden. Als dit lukt, zijn alle huizen die vanaf 2020 worden gebouwd, energieneutraal en worden woongebieden zelf energieleverancier, beloven de initiatiefnemers in de investeringsstrategie.

En fuck you too. Er is een veel simpelere, goedkopere, duurzamere, vredigere en milieuvriendelijkere oplossing. Stop eindelijk de overbevolking van Nederland. Sluit architecten en vastgoedgeteisem op. Remigreer elke buitenlander die na 1945 ons land is binnengekomen.

Hieronder zie je hoe Frankfurt respectievelijk Rotterdam na de oorlog ‘herbouwd’ zijn, beide steden lagen in puin:

Rotterdam is modernistische, globalistische eenheidsmeuk die de menselijke schaal vervloekt, het is niet wezenlijk anders dan Dubai, Singapore, Shanghai of welke andere wanstaltige ‘wereldstad’.

En omdat Rotterdammers het nooit leuk vinden als een Amsterdammer commentaar heeft zal ik ook even commentaar op mijn eigen stad plaatsen:

Het verschil lijkt me duidelijk, modernisme is grijs en onpersoonlijk, kil en anti-humaan. En als je een klein beetje naar rechts kijkt van het KNSM-eiland wat in de tweet hierboven staat (interessante draad over traditionalistische en moderne bouw btw), dan zie je dit:

Ik vind het walgelijk. Het heeft niks met Amsterdam te maken. Het is volkomen inwisselbare blokkendozen-architectuur. Het had ook in China kunnen staan.

Dit is naast het Rembrandthuis gezet

En Anne Frank heeft der hele leven in een nieuwbouwpand gewoond. Weten die Amerikanen veel.

Ik heb een beter voorstel.

We slopen alles wat lelijk en teveel is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.110 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10032 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden. En tot we die optie hebben trappen we af en toe reageerders van het schavot.

16 Comments on Nederland moet één groot betonblok worden

 1. Tijl Uylenspiegel // mei 29, 2018 om 00:48 //

  Zie tevens; https://fenixx.org/2018/05/09/woningnood/
  En een kleine correctie, het was niet Wilhelmina maar Juliana die dat zei in haar troonrede van 1950 en die was opgesteld door Willem Drees.
  En ja of het kan ? Pim Fortuyn voorspelde al dat Nederland een stadstaat zou worden met hier en daar nog een park. Een schrikbeeld maar niet geheel onzin, er bestaan meerdere steden op de wereld met meer dan 17 miljoen inwoners.
  En ja agrarisch Nederland presteert op onvoorstelbaar hoog niveau, hoelang nog is de vraag, melkveehouders staat het water tot aan de lippen door steeds weer andere beperkingen, eerst was er zogenaamd een melkoverschot en toen dat niet langer vol te houden was hadden we ineens een mestoverschot. Velen hadden juist nieuw bijgebouwd omdat de melkquota op de schop zouden gaan maar nog voordat ze hun nieuwe stallen in gebruik hadden kunnen nemen moesten ze hun veestapel inkrimpen. Een aantal is al failliet verklaard en vele anderen kunnen nog maar net het hoofd boven water houden.
  De melkproductie per koe staat in Nederland op eenzame hoogte, in heel de wereld wordt toegekeken hoe wij dat voor elkaar boksen. Maar het is natuurlijk een doorn in het oog van allerhande (gesubsidieerde) milieuclubjes.

  Liked by 2 people

 2. Ik heb het genot van Sao Paulo met 20 miljoen inwoners mogen smaken , Tijl.

  Het is je absolute k*tstad. Wel een hele toffe disco, dat wel 😉

  Like

 3. Johan // mei 29, 2018 om 01:05 //

  “Voorwaarde voor de bouw van een miljoen woningen, is dat de overheid zelf ook fors gaat investeren”, zegt Bart van Breukelen, voorzitter van Neprom.” (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen).

  Wat Bartje eigenlijk bedoelt te zeggen is : “De overheid mag dokken en wij als bedrijven-conglomeraat willen maar al te graag al die vette opdrachten binnen harken. Dat Nederland vol geplempt wordt met allerlei afzichtelijke woningbouw en troep, zal ons worst wezen.”

  Liked by 1 persoon

 4. Tijl Uylenspiegel // mei 29, 2018 om 01:07 //

  Ja ik vrees dat jij beduidend meer van de wereld hebt gezien dan ik Fub, ik had daar allemaal geen tijd voor, ik was maar druk met al die paarden 😀

  Like

 5. Merel // mei 29, 2018 om 01:22 //

  Meesterlijk goed artikel, ik ben ook bang dat ze pas tevreden zijn als we een grote stinkende stad zijn inclusief smog erboven, en nog 3 koeien die “gedoogd ” worden. Hier in brabant worden de gezinnen ook steeds kleiner, maar een huizen dat ze bouwen, man man man. Veel oud geld hier. Ik zeg weleens de kerken breken ze af,nu bouwen ze kerken voor zichzelf, daar wonen źe dan met hun 1.5 kind en als ze vrij zijn gaan ze op vakantie. Al de babyboomers komen te overlijden, dat is een waarheid als een koe, maar als je inderdaad mijoenen mensen importeerd, die ook nog eens veel kinderen krijgen, ja ik hou mijn hart vast

  Liked by 1 persoon

 6. Tijl Uylenspiegel // mei 29, 2018 om 02:09 //

  Wat een geweldige foto trouwens boven je artikel, hoe kom je erop !?

  Liked by 1 persoon

 7. En dan is er nog een ander fenomeen namelijk de door eeuwig vakantie houdende allochtonen met NL uitkering in het thuisland maar hier om diverse redenen hun woning aanhouden(o.a. onderverhuren), maar er zelf nooit zijn. Maar ook de vele AOW’ers die samenwonen of bijstandtrekkers die hetzelfde flikken. Als je hier eens met de stofkam doorgaat heb je misschien helemaal niet zoveel huizen nodig.

  Like

 8. Merel // mei 29, 2018 om 03:52 //

  Ministers zijn de ergste monsters die er zijn op aarde. Zo sta je als kind in de Betuwe (daar opgegroeid), de hof van Eden van Nederland, onder de hoogstam fruitbomen met daaronder de koeien, twee in een zou ik zeggen, een minister roept iets en hoppa alle fruitbomen omgezaagd

  Like

 9. Wat is er duurzaam aan overbevolking?

  Als we in 30 jaar tijd 66% minder insecten hebben en 30% minder vogels zijn we lekker bezig.
  En over de uitputting van onze bodem nog niet een gehad. Lekker bezig. De mens is zo slim maar dit wordt zelfmoord.

  Like

 10. Scrutinizer // mei 29, 2018 om 08:44 //

  Is u wel eens in Singapore geweest?
  Gelieve mijn favoriete stad niet te beledigen door haar met Rotjeknor(*) te vergelijken.
  Zou je ook niet doen als je er ooit eens een weekje vertoefde.
  Prachtig, proper, efficient en met volop groen overal.
  Heeft slechts 1 nadeel: superhoge vastgoedprijzen.
  De oorzaken daarvan kan ik desgewenst wel eens bespreken maar niet nu wegens tijdgebrek.

  (*) alwaar ik in de jaren ’90 als student woonde…

  Like

 11. Piet Karbiet // mei 29, 2018 om 09:17 //

  Komt nog bij dat men in de jaren 90 riep dat veel werk door de automatisering zou verdwijnen en dat is ook gebeurd. Nu komt er een nieuwe golf digitalisering en robotisering aan. Veel beroepen gaan verdwijnen. Wat heeft Nederland dan aan al die illegale import van analfabeten en laaggeschoolden? Dat vergrijzingsargument is kolder, de overgrote meerderheid van die migranten heeft en wil geen werk. Hamvraag: Worden al die migranten dan niet oud?

  Like

 12. jackvanderveen // mei 29, 2018 om 11:27 //

  Over 20-30jaar hebben zo een overschot aan huisvesting dat boeren hun vee in huizen onderbrengt in plaats van schuren. Mits die zwarten hier blijven, want die fokken als ratten.

  Like

 13. Von Puffelen // mei 29, 2018 om 13:45 //

  Vastgoedmaffia mag naast bankiers en verzekeraars worden opgeknoopt.

  Like

 14. jtprf // mei 29, 2018 om 21:20 //

  goed geschreven stuk.

  Like

 15. jtprf // mei 29, 2018 om 21:31 //

  ik denk wij krijgen nog groot vuurwerk feest in westeuropa, dat gaat knallen hier, en daar stuurt men op aan. Oplossingen zijn ook simpel, maar als het om een leugen gaat komt de oplossing er toch niet

  Like

 16. Republikein // mei 30, 2018 om 13:55 //

  Richard Klop
  24 mei om 14:53 ·

  Wordt met de dag gekker !!!!

  Vorige week was op het nieuws dat Amsterdam het toerisme wil tegen gaan en dat volgens Groenlinks fractieleider Rutger Groot Wassink, Amsterdam een stad is om te leven en te ondernemen.
  Nou dan ben je goed bezig eikel,
  Rondvaartboten mogen niet meer tussentijds stoppen om toeristen op een bepaalde bestemming af te zetten, souvenirwinkels worden aan banden gelegd, de hele stad staat vol met irritante palen in de weg, milieu zone’s ingevoerd en nog heel veel meer idiote veranderingen.
  Ik wil u wat vertellen, want u haalt het bloed onder mijn nagels vandaan.
  Op de eerste plaats ben ik geboren in Amsterdam en niet zoals u in Doetinchem.
  Als u zegt dat de Amsterdammers graag de stad terug willen dan is dat gewoon een leugen.
  Ik ben namelijk Amsterdam nooit kwijt geweest zoals b&w wel iets kwijt zijn,namelijk de weg!!
  Hoe verzin je het om te zeggen dat Amsterdam een stad is voor ondernemers en vervolgens ga je de ondernemer naar de klote helpen.
  Ik zal een paar voorbeelden geven.
  In de Jordaan woont bijna geen echte jordanees meer want die zijn noodgedwongen vertrokken naar Almere, de Jordaan is overgenomen door Groenlinkse yuppen die allemaal in een Volvo 240 station rijden uit 1996.Als deze mensen op vakantie gaan dan parkeren ze hun auto bij mij in de straat omdat ik het dichtstbij de gratis pont woon waar ook geen betaald parkeren is.
  Als ze eenmaal geparkeerd hebben dan stappen ze op hun fiets waar ook nog eens een schuur voorop is gebouwd en die stoppen ze vol met hun 5 kinderen en fietsen dan terug naar de Jordaan..
  Die fietsen zijn levensgevaarlijk.
  Dan nu de ondernemer, ik lees net een artikel dat er in de Leidsestraat een viswinkel die pas geopend is weer moet sluiten omdat het een toeristische winkel is omdat o.a. er ook in het Engels is geschreven op hun reclamebord en is het dus volgens jullie een toeristische winkel.
  Ff serieus de vis is waarschijnlijk gevangen in het IJsselmeer of de Noordzee, als de vis uit de Noordzee komt is dan natuurlijk de vraag of de vis is geboren aan de Nederlandse kust of aan de Engelse kust.
  Je moet dus niet de ondernemer de schuld geven maar je zal aan de vis moeten vragen ben je inlands or did you swim from England?
  Mijn vrouw werkt ook in de Leidsestraat bij een geweldige broodjeszaak, ik noem het maar een broodjeszaak want als ik de term lunchroom gebruik wordt de zaak misschien wel dicht getimmerd en dan maken ze daar ook nog overheerlijke broodjes en ik noem het maar niet een Italiaanse bol.
  En dan ook nog wat anders, ik ben loodgieter en heb vrienden en kennissen die ook een echt beroep hebben zoals schilder, glaszetter timmerman stucadoor en ga zo maar verder, hoe moeten wij straks komen in het centrum om gewoon ons werk te doen, denk je nou werkelijk dat een stucadoor met 10 zakken gips op de fiets stapt, of dat ik met een CV ketel van 45 kilo ga lopen vanaf de ijtunnel tot aan de anjelierstraat, denk ff na man dat is echt niet moeilijk.
  Oh ja voordat ik het vergeet te zeggen; als een verhuisbedrijf bijvoorbeeld een vergunning krijgt omdat er weer een yup wil wonen op de grachtengordel dan is het misschien verstandig dat zo een ambtenaar de kaart van Amsterdam bekijkt en dan wellicht een andere gracht even tijdelijk vrij geeft om het andere verkeer te laten doorstromen, nu is het zo dat als je uit de ijtunnel komt richting centrum en je rijdt langs de stopera (dat is dat gebouw waar jullie slapen,) vervolgens moet je rechtsaf de Amstel op en dan kan je alleen nog maar rechtdoor over het Rokin en Damrak en dan moet je aan het einde rechtsaf de prins Hendrikkade op om vervolgens weer met je bek bij de ijtunnel te staan. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat als iemand een ambulance nodig heeft dat die gewoon veel te lang onderweg is! Ik kan nog A4 papieren vol schrijven over jullie idiote regeltjes en plannen maar wellicht kunnen jullie eerst hier over nadenken want daar zal wel een behoorlijke tijd overheen gaan en wilt u niet meer spreken dat alle Amsterdammers graag willen wat u op het journaal vertelde want ik ben een echte Amsterdammer en u spreekt echt niet namens mij.Denken doe je met je hersens en niet met je lul.

  P.s Albert Heijn to go is geen probleem ?
  907 vind-ik-leuks484 opmerkingen1,2 d. keer gedeeld

  Liked by 1 persoon

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s