Nieuw

Islamisering: De misdaad van de eeuw tegen Duitsland en de volkeren van Europa – Een afrekening met de verantwoordelijke personen

Bron/Auteur: Supertramp - Crime Of The Century.

De politieke elites  van Europa plannen de historisch grootste volkenmoord in de geschiedenis, een genocide op hun eigen bevolking.

Cicero over het verraad aan het volk en het vaderland:

“Een natie kan zijn dwazen overleven – en zelfs haar meest ambitieuze burgers. Maar ze kan het verraad van binnenuit niet overleven. Een vijand voor de poorten is minder gevaarlijk, want hij is bekend en draagt voor iedereen zichtbaar zijn vlaggen.

Maar de verrader beweegt zich vrij binnen de stadmuren, zijn achterbakse gefluister ruist door alle straatjes en wordt zelfs gehoord in de ruimtes van de regering. Want de verrader treedt niet als zodanig in verschijning: hij spreekt de vertrouwde taal, hij heeft een vertrouwd gezicht, hij maakt gebruik van vertrouwde argumenten en hij appelleert aan de gemeenheid, die diep verborgen in de harten van alle mensen rust.

Hij werkt er naartoe dat de ziel een natie vervuilt. Hij gaat ´s nachts zijn gang – stiekem en anoniem – totdat de pijlers van de natie ondermijnd zijn. Hij infecteert de het publieke lichaam van de natie dusdanig, totdat deze zijn verdedigingskrachten is kwijtgeraakt. Wees niet zo bang voor de moordenaar, wees bang voor de verrader. Hij is de ware pest!”

Marcus Tullius Cicero

Door: Michael Mannheimer – Vertaling: ‘Rommel’

Deze verrader zit vandaag midden onder ons. Hij manifesteert zich in de vorm van de twee kerken, het gehele politieke apparaat (met uitzondering van de AFD), de vakbond en vooral de media.

Het gehele Duitse politieke establishment, geïnfiltreerd door neobolsjewieken, heeft besloten om de blanken van Europa uit te roeien – en doet er alles aan om dit plan uit te voeren.

Ik heb dit artikel geschreven in 2014. Het is vandaag de dag nog steeds van kracht – en heeft in veel opzichten bewezen profetisch te zijn. Een half jaar voordat Merkel de sluizen opende voor een historisch ongekende invasie van de islam, het instrument dat de zwakke maar politiek machtige linkerzijde nodig heeft om zijn gehate burgelijke Europa te vernietigen.

Wat ik toen nog niet zo duidelijk zag, is de centrale rol van de zogeheten geheime genootschappen. De werkelijke macht van de wereld (waarvan de leden vaak identiek zijn aan de politieke leiders van de wereld en bovendien identiek aan de machtigste economische leiders ter wereld) is hierin geconcentreerd. In het vorige artikel heb ik dat uit onwetendheid weggelaten.

Maar vandaag weet ik dat zowel het communisme als de Franse Revolutie zijn uitgevonden door geheime genootschappen zoals de vrijmetselaars en de Skull§Bones. Het bewijs hiervoor ligt open, en iedereen die dat wil kan het lezen in de verzameling van artikelen onder de volgende links:

 1. https://michael-mannheimer.net/category/drahtzieher-der-massenimmigration/
 2. https://michael-mannheimer.net/category/coudenhove-kalergi/
 3. https://michael-mannheimer.net/category/geheimgesellschaften-regieren-sie-die-welt/
 4. https://michael-mannheimer.net/category/illuminati/
 5. https://michael-mannheimer.net/category/juden-aus-dem-orthodoxen-lager-warum-sie-die-islamisierung-begruessen/

Omdat de geheime genootschappen zelf geen politieke partijen vormen, gebruiken ze de bestaande partijen om hun duivelse doelen te bereiken. De linkse partijen zijn het meest geschikt gebleken om deze doelen te bereiken – en die partijen die door slimme manipulatie en infiltratie linkse partijen zijn geworden, ook al waren ze voorheen conservatief (bijvoorbeeld CDU en CSU).

Laat iedere lezer voor zichzelf beoordelen of de titel dat het zich om een misdaad van de eeuw tegen Duitsland en de volkeren van Europa handelt, waar is of niet.

Door: Michael Mannheimer, 27 november 2014

Duitsland en Europa: al meer dan 100 jaar in de wurggreep van het socialisme

Al meer dan honderd jaar woedt er strijd om leven en dood in Duitsland en Europa. Deze strijd wordt door de verantwoordelijken in individuele historische episodes opgedeeld, zodat ze niet als zodanig kan worden gezien. Maar al deze episodes zijn nauw met elkaar verweven en kennen maar één doel: de vernietiging van Duitsland, de vernietiging van de Europese natiestaat en de ontbinding van de kern van alle samenlevingen: het gezin. Verantwoordelijk voor deze strijd voor leven en dood is een ideologie die zich extern presenteert als een ideologie van vrede, sociale zekerheid en het einde van de uitbuiting van de mens door de mens.

Maar overal waar deze ideologie in haar verschillende experimenten aan de macht was gekomen, verspreidde ze niets anders dan ellende, armoede, angst en terreur. Deze ideologie begon zijn triomfantelijke opmars aan het eind van de 19e eeuw in Duitsland, verspreidde zich halverwege de wereld en domineerde Duitsland en de helft van het Europese continent – op een paar jaar na – bijna onafgebroken sinds 1918/19. Haar naam: Socialisme.

Hoogverrader August Bebel: Zijn verraad en de SPD leidden Duitsland de Eerste Wereldoorlog in

De sociaal-democratisch partijleider August Bebel droomde al van de vernietiging van Duitsland als natiestaat en verraden delicate militaire geheimen aan Engeland, de toenmalige aartsrivaal van het Duitse Rijk, in zijn hoedanigheid als Rijksdaglid en partijleider. In 1911 had hij nog de – verkeerde (!) – informatie verstrekt dat er een Duitse verrassingsaanval op de Britse vloot was gepland, die tot hectische politieke activiteiten in Engeland leidde en een vlootbouw programma van ongekende omvang op gang bracht. Bebel wilde Duitsland dwingen tot een oorlogszuchtige confrontatie met de wereldmacht Groot-Brittannië, waaruit – volgens zijn berekening – Duitsland zo zwak te voorschijn zou komen dat het “rijp” was voor een socialistische revolutie.

Wat dus ook gebeurde: in 1914 tekende de SPD zonder noodzaak de goedkeuring van het oorlogskrediet en maakte de weg vrij voor de wreedste oorlog tot nu toe – de eerste wereldoorlog in de geschiedenis. Een oorlog die waarschijnlijk nooit zou hebben plaatsgevonden – althans niet in deze vorm – zonder Bebels verraad en de handtekening van zijn partij op de goedkeuring van het oorlogskrediet, maar waarvan het uitbreken nog steeds door linkse krachten aan het Duitse keizerrijk verweten wordt.

Na de oorlog heeft Duitsland moeten buigen voor een vernederend vredesverdrag, dat het verlies van een groot deel van zijn nationale grondgebied en een oorlogsvergoeding oplegde die tot nu toe niet bestond, en die slechts enkele jaren geleden door heel Duitsland is afbetaald. Het Verdrag van Versailles effende de weg voor de volgende catastrofe van de eeuw, de Tweede Wereldoorlog, en maakte van de Eerste en Tweede Wereldoorlog achteraf gezien een tweede Dertigjarige Oorlog in de Duitse geschiedenis.

Links wilde reeds de Weimar Republiek Duitsland bolsjewiekeren

Op de foto van het Kiel stadsarchief zijn hoogstwaarschijnlijk de begrafenisplechtigheden voor de revolutie-slachtoffers in Kiel op 10.11.1918 (Bron) te zien.

Onmiddellijk na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918/19 (“novemberrevolutie”) wilde links – een meerderheid van de aanhangers van de SPD en de USPD – Duitsland naar het voorbeeld van de Sovjet-Unie bolsjewiekeren en “arbeidersraden en soldatenraden” in tal van Duitse steden oprichten (Bremen Radenrepubliek, München Radenrepubliek, Soldatenraad Ludwigsburg, enz.) onder leiding van arbeiders en soldaten met als doel heel Duitsland om te vormen tot een Sovjetrepubliek.

Boven: Flyer van de Soldatenraad Pinneburg. 1918 Aan het einde van de oorlog neemt een raad van arbeiders en soldaten de macht over in Pinneberg. De Hamburgse Arbeiders- en Soldatenraad zet districtsbestuurder Dr. Scheiff van Pinneberg af. Vanaf 15.12. Ernst Fliegner Voorzitter van het Uitvoerend Comité van de Werknemers- en Soldatenraad van het district Pinneberg. (Bron)

De SPD, USPD en KPD vochten min of meer voor dit primaire doel, hoewel ze ook betrokken raakten in hevige broederoorlogen waarin het hoofddoel was om “burgerlijke” en “revisionistische” krachten te bestrijden en zo mogelijk te liquideren, die de linkse Duitsers voornamelijk in het SPD situeerden.

Om het internationaal georiënteerde Sovjet-bolsjewisme af te zetten richtten de Duitse socialisten een nationaal georiënteerde socialistische partij op: de NSDAP.

Tegen de achtergrond van de politieke zuiveringen in Rusland, die op dat moment de Duitsers choqueerden, en de genocide op feodalistische elementen zoals Oekraïne door Lenin en later Stalin, waarvan miljoenen mensen het slachtoffer werden, werd de eerste lokale groep van de NSDAP gevormd – tot op heden nauwelijks opgemerkt door historisch onderzoek – uit een Boheemse SPD lokale groep. De grondleggers van de partij gaven de massamoorden en de onbegrijpelijke economische problemen in de Russische Sovjet-Unie de schuld aan de internationale en mondiale oriëntatie van het Sovjet-bolsjewisme en wilden dit tegengaan met hun eigen, puur nationaal georiënteerde socialisme.

Hitler en de NSDAP waren links

Met de hulp van een zekere Adolf Hitler en zijn partijvriend Goebbels werd de NSDAP binnen enkele jaren de belangrijkste politieke macht in de Weimarrepubliek. Het NSDAP werd toen nog nooit gezien als een “rechtse” partij. Integendeel. Uit verklaringen van Hitler en Goebbels blijkt dat hun partij tot doel had het socialisme te redden, om precies te zijn het nationaalsocialisme: niet de hele wereld te redden, maar Duitsland, zijn arbeiders en boeren (niet de burgerlijke middenklasse en ook niet de grote industrie, zoals we vandaag weten).

Dit programma kreeg gestalte – en de NSDAP kreeg steeds meer arbeiders in haar verkiezingen. Honderdduizenden, zelfs miljoenen voormalige KPD-stemmers hadden nu voor het NSDAP gestemd – een feit dat bijna altijd door onze leugenmedia verborgen wordt. Hitler zelf was lid van de soldatenraad van de kortdurende Münchense Radenrepubliek en was informant voor de SPD. En met het hakenkruis dat hij zelf ontwierp, nam hij ook de kleur rood over als teken van een socialistische beweging van zijn partij.

“Hitler diende in München onder de communisten met rode armband”.
zie J. Fest: “Hitler”, 1973, p. 122.

“Veel Duitsers vereenzelvigen rechts met het kwaad en links met het goede. Het zal uw historisch inzicht niet ten goede komen. Nieuw ontdekte foto’s en films bewijzen bijvoorbeeld dat Hitler op 26 februari 1919 meeliep in de begrafenisoptocht voor de door een rechtsradicaal vermoorde Beierse (Joodse) premier Kurt Eisner. In de dramatische weken van de Münchense Radenrepubliek werd Hitler door de revolutionaire regering als bewakingsagent naar het hoofdstation gestuurd. Zijn kameraden kozen hem tot Soldatenraad vertegenwoordiger van hun regiment opgenomen in het revolutionaire leger.

De Duitse historicus Götz Aly (bron)

Het Derde Rijk was dus ook een duidelijk voorbeeld van een socialistisch systeem: invoering van een betaalde 14-dagen vakantie (voor het eerst in de wereldgeschiedenis), verpozingen voor arbeiders en gezinnen ten koste van de staat, een planeconomie – weliswaar nog steeds in private handen, maar toch onder overheidstoezicht – met duidelijke voorwaarden ten aanzien van soort en hoeveelheid productie.

De Dag van de Arbeid werd – zoals maar weinigen weten – door de nationaalsocialisten in Duitsland als feestdag ingevoerd. Terwijl men in dit land voorzichtig moet zijn om geen demonstratie te organiseren op Hitlers verjaardag, omdat links alles teveel herinterpreteren, terwijl een Eva Hermann alle functies verloor voor een volkomen onschuldige vergelijking waarin ze sprak over het nationaal-socialisme en werd uitgeroepen tot een publiekelijk verbannen persoon, zingen linkse partijen schaamteloos en ongegeneerd op 1 mei en vieren ze een feestdag die werd ingevoerd door Adolf Hitler zelf. Dit toont de waanzin van onze linkse meningendictatuur.


Nazi’s beroemden zich in hun beginjaren op reclamezuilen en folders om ’s werelds toonaangevende socialistische land te zijn. Ludwig von Mises, de wereldeconoom, verdient lof voor het feit dat hij deze nationaalsocialistische staatseconomie aan het licht heeft gebracht en onweerlegbaar heeft bewezen.

Na het linkse Derde Rijk moesten 17 miljoen Duitsers tot 1990 in een andere linkse dictatuur leven

Terwijl in West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog een twintigjarige herstelfase van de socialistische doctrine plaatsvond, die het “Duitse economische wonder” mogelijk maakte, zette de socialistische terreur in de DDR zich vrijwel onverminderd voort.

Met de bovenstaande tekst rekruteerde de SED onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog nieuwe leden, waaruit het onvrijwillig bewees dat de nazi’s links waren:

“De SED roept u op om te helpen met het nieuwe begin van Duitsland! Het roept u op als u ooit uit overtuiging en idealisme naar de NSDAP ging, niet om materiaal-egoïstische redenen, maar als u daar in het geloof naartoe ging om het goede, het socialisme, te vinden. Kom dan naar ons toe. Want wat Hitler beloofde en nooit nakwam, zal de SED geven”

Onder druk van de sovjetbezettingsmacht fuseerden de oostelijke SPD en de KPD-Oost tot de SED en onderwierpen hun volk via vrijwel identieke organisaties aan onderdrukking als de verslagen nationaalsocialisten. Wat de “Hitler Jeugd” (HJ) in de het Derde Rijk was, was in de DDR de “Vrije Duitse Jeugd” (FDJ), wat daar de GESTAPO was, was hier STASI. Hoewel niet zo slecht als het Derde Rijk, was de SED zonder twijfel de op één na slechtste partij in de Duitse partijgeschiedenis na de NSDAP – en rekening houdend met de martelingen, willekeurige rechtspraak, de bouw en doden van de muur, de afwezigheid van de meeste democratische en andere mensenrechten, enz. was de DDR in wezen een vorm van een “Derde Rijk Light”.  Ook in de DDR heeft de SPD een dominante en roemloze rol gespeeld in de vorm van zijn nieuwe SED (die zijn personeel volledig onder controle had). Maar daar bleef het niet bij, zoals we straks zullen zien.

Met de 68’ers viel het vrije en democratische Duitsland van de jaren 1949-1968 uiteen

Maar eerst moeten we ons wenden tot de Republiek van Bonn. Met de komst van de 68’ers, ervoer het zijn grootste binnenlandse politieke uitdaging, waar het niet was tegen opgewassen en die, zoals we vandaag weten, brak. Als een sluipend en daardoor nauwelijks waarneembaar gif bezetten de socialisten uit 1968 bijna alle strategische posities in de media, het onderwijs, de vakbonden, de politiek en justitie en vestigden gaandeweg een linkse dictatuur in het voormalige vrije West-Duitsland (waarschijnlijk de vrijste episode in de Duitse geschiedenis), met hun hoogtepunt waar we nu mee te maken hebben.

“Duitse helden zouden de wereld als dolle honden moeten doodslaan.”
Joschka Fischer, Bündnis90/Die Grünen

“Ik denk dat de christelijk-westerse cultuur als zodanig niet bestaat. Het is zo geconstrueerd dat andere groepen ervan worden uitgesloten.”
Cem Özdemir, Bündnis90/Die Grünen (in antwoord op 25.11.2011)

De enige politiek correcte persoon is degene die denkt als links. Alle andere denkwijzen zijn gecriminaliseerd, en erger nog: genazifiseert. Wie niet links is, is in het beste geval rechts, en in het slechtste geval een nazi. Het burgerlijke midden, het conservatisme, werd met taalkundig gebruik uitgeroeid en, als het naar voren durfden te komen, onmiddellijk met de collectieve nazi-knuppel in elkaar geslagen.

De laatste conservatieve opstand onder CDU-lid Friedrich Merz, die opriep tot respect voor een toonaangevende Duitse cultuur, werd zo grondig de bodem in geschreven en verdoemd dat niemand durfde te doen wat het meest natuurlijk ter wereld was: respect en gehechtheid aan een cultuur en rechtsorde van het Duitse volk die eeuwenlang was gegroeid.

Met de hereniging werd de Republiek Bonn een gezamenlijk Duits “DDR-licht”.
Vanaf dat moment had links de vrije teugel. Vooral met de hereniging in 1990 (in werkelijkheid een vijandige overname van de grote BRD door de veel kleinere, maar een ideologisch goed voorbereide DDR) kon links nu een dodelijke klap toebrengen aan het door hen gehaat Duitsland.

“Ik wilde dat Frankrijk tot aan de Elbe reikte en Polen direct aan Frankrijk grenst.”
Sieglinde Frieß, alliantie 90/De Groenen in het parlement

Zonder de bevolking te vragen, hebben linkse partijen binnen enkele decennia miljoenen islamitische immigranten binnengehaald die cultureel, religieus en spiritueel onverenigbaar zijn met het Westen, met als doel de etnische Duitsers uit te roeien totdat ze ofwel volledig verdwenen zijn ofwel in eigen land niets meer te zeggen hebben.

Omdat een in Turkije geboren migratie-“onderzoeker” onlangs op de televisie mocht juichen, heeft 40 procent van de Duitsers direct of indirect al een zogenaamde migratie-achtergrond. Een Konrad Adenauer, nog minder een Bismarck, zou zijn land vandaag de dag niet meer herkennen, zoveel heet het zich veranderd.

“Nationalisme en racisme zijn links, patriottisme is rechts.”
Erik Ritter von Kuehnelt-Leddihn, in: “Geen oppositie, maar een concurrentiestrijd”.

De islamisering van links heeft van Duitsland een plaats van angst, geweld, religieuze onverdraagzaamheid en gevaar voor etnische Duitsers gemaakt.

Complete binnensteden van Duitsland worden gedomineerd door moslims. Er zijn al scholen waar geen Duitsers meer zijn – ook het onderwijzend personeel. Ik ken een kleuterschool in een Duitse stad met 172 kinderen, van wie er drie (!) etnisch zijn. Op basisscholen en middelbare scholen in de steden zijn Duitse kinderen meestal in de minderheid en worden ze dagelijks lastiggevallen door Turks-Arabische leerlingen.

“Het kan je verrassen, maar ik ben een verrader van de mensen. Ik ben dol en bevorder de volksdood, feliciteer Polen met het gebied dat het heeft veroverd en het Tsjechische volk met de rust die het verdient ten overstaan van de Sudeten-Duitsers”.
Christin Löchner, DIE LINKE

Duitse meisjes worden seksueel lastig gevallen door vertegenwoordigers van de islamitische masterrace in disco’s of in bussen en metro’s en moeten luisteren naar beledigingen als “hoer”, “teef” en erger. Als ze duidelijke seksuele voorstellen afwijzen, worden ze “racisten” genoemd. Op metrostations worden Duitse passagiers regelmatig in elkaar geslagen door gewelddadige moslimcriminelen – sommigen zelfs gedood. In dezelfde periode waarin de NSU-groep naar verluidt negen buitenlanders zou hebben gedood, werden meer dan 6.300 Duitsers vermoord, doodgeslagen en honderdduizenden doodgeschopt door moslimimmigranten. Ze hebben geen lobby. De media houden deze volkerenmoord op Duitsers in Duitsland strikt achter slot en grendel.

Het nieuwe antisemitisme heeft een naam: islam

Joden kunnen noch in Duitsland, noch in andere West-Europese landen als zodanig naar buiten komen en dragen hun keppels steeds minder in het openbaar. Steeds weer worden joden aangevallen, mishandeld, beledigd, gestoken of zelfs gedood, zonder dat daar een reden voor is. Niet door etnische Duitsers, niet door etnische Europeanen, maar door geïmmigreerde moslims die hun religieuze jodenhaat met zich meenamen. In geen enkel westers land integreren moslims zich op een manier die bekend is bij andere, niet-islamitische immigranten.

Ook hier is de reden religieus: In Sura 5:51 beveelt Allah hen niet vriendschap te sluiten met niet-moslims (meer bepaald: “Christenen en Joden”). Deze en andere dodelijke Sura’s worden onderwezen in het midden van Europa in de duizenden moskeeën die de islam heeft gebouwd met de hulp van Europese politici en zijn in toenemende mate ontplooide gewenste effect.

Europa is het overnamegebied van de islam geworden

In de openbare ruimte worden Europese soldaten op brute wijze vermoord door moslimmigranten, in Duitsland patrouilleren de eerste shariabewakers en beginnen ze toe te zien op de naleving van de wetten uit het islamitische steentijdperk (ook bij etnische Duitsers), in Engeland onthullen antiterreureenheden elke week meer dan 100 (!) terroristische daden die door moslims worden gepland en Europeanen, die van oudsher bezig zijn met filosofische kritiek op religie, moeten vrezen voor hun leven of zelfs worden vermoord wanneer ze kritiek uiten op de islam.

De islam is zijn fase vier (van de vijf) van zijn 1.400-jarige veroveringsstrategie ingegaan, die begint met onopvallend en schijnbaar aangepast gedrag als hij nog steeds in absolute minderheid is, doorgaat met de bouw van moskeeën en de eis tot acceptatie van islamitische eigenaardigheden (hoofddoek bijvoorbeeld), en met een toenemend aantal demografische aanwezigheid met de geleidelijke invoering van de sharia (Ramadan), Ook voor de niet-islamitische bevolking (salamitactiek) worden deze eisen in toenemende mate afgedwongen met gewelddaden (vierde fase) en als de bevolking 30 tot 40 procent is, begint de open oorlog (jihad) tegen de niet-islamitische bevolking, die alleen eindigt met de volledige overwinning van de islam.

Een actueel voorbeeld van deze strategie is Libanon, dat ooit overwegend christelijk was, maar sinds de vestiging door de Palestijnen in de jaren vijftig en zestig een slagveld voor islamitische jihadisten is geworden.

Socialisten zijn verraders van hun land en hun volk

De socialisten in Duitsland, vooral de SPD, de daarmee verbonden vakbonden, de Groenen en de Linkse Partij (die zijn voortgekomen uit een vereniging van de opvolger van de SED-partij, de PDS), maar ook steeds meer de rest van de oude burgerlijke middenpartijen, hebben met de islam samengespannen tegen hun volkeren.

Beide totalitaire systemen – islam en socialisme – hebben de wereldheerschappij als doel en staan allebei bovenaan op de rangorde van de meest genocidale ideologieën in de menselijke geschiedenis. In zijn 1400 jaar, heeft de islam meer dan 300 miljoen “ongelovigen” in naam van Allah vermoord ; binnen negen decennia, heeft het socialisme 130 miljoen mensen in naam van sociale rechtvaardigheid vermoord. Als het nationaal-socialisme wordt meegerekend, heeft het socialisme een imponerend aantal van meer dan 180 miljoen vermoorde mensen op zijn conto. (Bron: Hans Meiser: Genociden uit de oudheid tot nu).

De primaire infectie van onze volkeren is ongetwijfeld het socialisme

De islam is slechts de secundaire infectie die hij heeft veroorzaakt ter ondersteuning van de afschaffing van Duitsland en de andere Europese natiestaten. Samen vormen ze de dodelijkste bedreiging voor ons Westen in al zijn duizenden jaren geschiedenis.

“We willen dat Duitsland islamitisch wordt” (Sinngemäß).
Cem Özdemir, alliantie 90/De Groenen (Bron: Interview met Susanne Zeller-Hirzel (laatste overlevende van de Witte Rose; verzetsgroep in het 3e Rijk)

Het speerpunt van de afschaffing van Duitsland wordt gevormd door onze media – gevolgd door de Groenen en grote delen van het SPD en de vakbonden. Maar ook hier is er maar één schijnbare tegenstrijdigheid: al de voorgaande genoemden zijn persoonlijk- of programmatisch met elkaar verweven en vormt de kern van wat men een algemene socialistische aanval op Duitsland en Europa kan noemen.

Al honderd jaar woedt er strijd om leven en dood in Duitsland en Europa. Hij werd aangewakkerd door het socialisme, dat hem met geweld proberen te winnen, met de hulp van zijn misdadigers, de anti-Duitse fascisten en de media die worden gedomineerd door socialisten.

Eindelijk begint de weerstand te verschijnen

Steeds meer Duitsers worden wakker. Of het nu gaat om de demo’s van HOGESA, of  maandagdemonstraties of de niet minder krachtige beweging om Duitsland en Europa uit de (politiek bedoelde) greep van de islam te redden: de PEGIDA-beweging (Patriottische Europeanen tegen de islamisering van het Avondland): het verzet van het volk groeit overal.

De dappere verzetsstrijders worden door de media nog steeds als rechts of neonazi’s bestempeld. Dit doet denken aan de DDR, waar ook de media en het staatsapparaat de maandagbetogers daar aan de kaak stelden als “westerse agenten” of “volksplagen”. Maar net als in de voormalige DDR zullen deze stemmen stiller gaan luiden naarmate de beweging groeit. We zijn er nog niet. Maar met de dag groeit het verzet en met behulp van dit soort alternatieve media kunnen veel leugens van de media en de politiek aan het licht komen.

Iedereen die er belang aan hecht dat zijn kinderen in een vrij en democratisch land opgroeien, moet zich bij dit verzet aansluiten. Niemand zal ons land redden als we het zelf niet doen. Het is tijd dat de socialistische dictatuur en de dreiging van de islam worden verpletterd. Er is geen tijd voor uitstel. Elke vertraging dient alleen de vijand en verzwakt het verzet van het volk. Zelf-organisatie op alle niveaus is nodig, iedereen kan iets doen. Omdat er niemand “daarboven” is om ons te helpen.

Voor een vrije toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Voor een vrij, democratisch Duitsland. Wij zijn het volk.

Artikel in het Engels hier

Bron:

https://michael-mannheimer.net/2018/05/25/islamisierung-das-jahrtausendverbrechen-an-deutschland-und-den-voelkern-europas-eine-abrechnung-mit-den-verantwortlichen/

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.160 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (8025 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

10 Comments on Islamisering: De misdaad van de eeuw tegen Duitsland en de volkeren van Europa – Een afrekening met de verantwoordelijke personen

 1. Now they’re planning the crime of the century
  Well what will it be?
  Read all about their schemes and adventuring
  Yes, It’s well worth the fee
  So roll up and see
  How they’ve raped the universe
  How they’ve gone from bad to worse
  Who are these men of lust, greed and glory?
  Rip off the mask and let’s see.
  But that’s not right – oh no, what’s the story?
  But there’s you and there’s me
  That can’t be right

  Supertramp “Crime Of The Century” 1974

  Liked by 2 people

 2. templars2017 // mei 27, 2018 om 21:11 //

  Veel duidelijker kan het niet gesteld worden ,onderbouwd ,historisch correct ,aan alarmbel die veel te weinig gehoord wordt…………….

  Liked by 1 persoon

 3. dr.kwast // mei 27, 2018 om 21:30 //

  De EU en het Lemland, door Marten Toonder.

  Like

 4. Nog geen 0,001% van Het Volk durft zich er druk over te maken want het is te eng om er over te denken en voor je het weet ben je een nazi en zit je tussen de mossels in de lik net als #FreeTommie.

  Like

 5. rotsus1958 // mei 27, 2018 om 22:23 //

  Als we onze koppen nu eens bij elkaar zouden steken en naar elkaars ideeën zouden luisteren en eventueel aanvulden om daadwerkelijk iets te doen aan dit misdrijf.

  We zijn er in principe zelfs grondwettelijk toe gedwongen en verplicht.

  Ik blijf hier echt een roepende in een megawoestijn geloof ik.

  Mensen, we kunnen er iets aan doen, en dat meen ik echt maar ik hoor het wel.

  Ja hoor, ik roep op tot ………

  Gladiator

  Like

 6. Steeds meer mensen juichen de protestacties en demonstraties van organisaties als PEGIDA stilletjes toe. Politici en media mogen nog zo hard roepen dat deze actievoerders oproerkraaiers en relschoppers zijn, maar bij velen dwingen zij wel degelijk respect af en zijn zij voor de meeste mensen ware helden!

  Like

 7. Mannheimer is zoekende zullen we maar zeggen.

  Hier geeft hij aan wie Duitsland wil(d)en vernietigen. :
  https://fenixx.org/2018/05/18/de-100-jarige-oorlog-tegen-duitsland-welke-mogendheden-nog-steeds-duitsland-willen-vernietigen-vernietigen-mee-bezig/

  Het waren de nazi’s die zich tegen dat joods Bolshevisme teweer stelden, en nu zijn de nazi’s weer fout ?

  Omdat ze ‘links’ waren, lijkt het argument te zijn.

  We moeten echt ophouden met ‘links en rechts’ want het maakt een warboel van elke discussie.

  Like

 8. Nou Fubar, ergens heb je gelijk met links en rechts.
  Soms weet ik zelf niet meer wat een partij is en of die stuur aan de linker of rechter kant zit. Hoe komt dat? De linkse kerk geeft af op rechts extremisme, alles wat niet links volgt….Rutte en zijn SLOOPKABINET…..is rechts of ergens in het midden. Maar als je ze hoort praten over rechts, dan zijn ze links en pro Rusland…..pro anti dit en anti dat….tegen islam tegen hervormingen tegen globalisme tegen Europa tegen alles wat de ander juist wilt bereiken om vernietiging van Europa te voltooien.
  Ik ben dus rechts voor PVV voor uittreden uit de Eu munt en Europese Uni voor grenzen sluiten en tegen nog meer immigranten invasie.
  Maar de tegenstanders zeggen dan dat ik links ben……………???
  Eh….ik raak er van in de knoop.

  Like

 9. Von Puffelen // mei 28, 2018 om 22:31 //

  “We moeten echt ophouden met ‘links en rechts’ want het maakt een warboel van elke discussie.”
  Yep verdeel en heers, zo oud als de weg naar rome.

  Like

 10. koddebeier // april 15, 2019 om 13:48 //

  Sleep het hel zooitje de EU en regeringen voor een volkstribunaal !

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s