Nieuw

De 100-jarige oorlog tegen Duitsland: Welke mogendheden nog steeds Duitsland willen vernietigen

Wie het verleden niet kent, kan het heden niet begrijpen

Ja, het artikel is al 8 jaar oud. Als ik het toen had gelezen – zonder mijn intussen opgedane kennis van de NWO en andere aanstichters van de verwoesting van Duitsland en Europa – zou ik het hebben afgedaan als een complottheorie.

Door: Michael Mannheimer – Vertaling: ‘Rommel’

Dat is wat degenen die een echte samenzwering plannen regelmatig doen: Ze verklaren pogingen om een ​​echte samenzwering te ontmaskeren met regelmaat als complottheorieën. En tot nu toe zijn ze daarmee goed weggekomen.

Maar inmiddels zijn de bewijzen dat het bij de islamisering en daarmee de vernietiging van Europa niet om een theorie maar een werkelijke samenzwering handelt, zo overweldigend groot dat de samenzweerders hun dooddoener-argument “samenzweringstheorie” niet meer kunnen volhouden.

Wat u hieronder leest zal zelfs degenen die op de hoogte zijn van de intriges van de NWO, verschillende geheime genootschappen zoals Illuminati, Vrijmetselaars, Skulls&Bones en anderen, shockeren.

Het artikel verscheen op psychokrieg.blogspot – zonder de naam van de auteur. Dat maakt hem niet minder geloofwaardig. De content is allemaal controleerbaar. Maar ze zijn uniek samengevat in de compactheid zoals ze worden gepresenteerd in het artikel.

Het artikel herschrijft de geschiedenis zoals het ons gedicteerd werd door de zegevierende mogendheden: vanuit het perspectief van een veel hogere objectiviteit ten opzichte van de gebeurtenissen die zich eigenlijk voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld.

Hij laat zien dat met name Engeland zijn belangrijkste concurrent Duitsland in zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog heeft gesleurd met het uitgesproken voornemen om Duitsland voor altijd te vernietigen.

De grootste oorlogsstoker in die tijd was niet Hitler, maar Churchill. Alleen al het uiten van dit feit wordt vandaag de dag nog steeds beschouwd als ketterij of historisch revisionisme – hoewel het bewijs onweerlegbaar is.

Het artikel is lang: leestijd ca. 45 minuten. Maar het is deswege zeer belangrijk, omdat de gehele Duitse en Europese politiek van dit moment, met name in verband met het beleid om Europa te vernietigen door middel van massale islamitische immigratie, te maken heeft met de historische leugen die ons door de geallieerden is gedicteerd.

Duitsland is altijd afgeschilderd als de boosdoener. Duitsland werd twee keer zonder het te willen in de twee grootste oorlogen in de wereldgeschiedenis getrokken.

Het staat buiten kijf dat de geschiedenis moet worden herschreven: Want alle feiten duiden erop dat Duitsland noch in de Eerste, noch in de Tweede Wereldoorlog de enige schulddoener was. Maar dat beide oorlogen door de toenmalige wereldmacht Engeland lang van tevoren gepland waren, om zijn sterkste economische en militaire concurrent, die het in Duitsland zag, niet alleen te overwinnen, maar ook te vernietigen.

De machten die dit hebben bestuurd – daar gaat dit artikel over.

Michael Mannheimer, 12.5.2018

***

 

Heropvoeding van de Duitsers tot NWO

De Nieuwe Wereld Orde en de heropvoeding van de Duitsers.

Waarom volgde na de Tweede Wereldoorlog niet meteen de omwenteling naar een wereldregering?

Het oorlogsvermoeide volk zou zeker met dergelijke plannen hebben ingestemd! Een gedurfde vraag krijgt een gedurfd antwoord. Persoonlijk geloof ik niet dat de Illuministen krachten al zo sterk waren. Bovendien functioneert het niet om mensen met nationale denkpatronen uit verschillende landen simpelweg te integreren in een wereldregering. Te veel revolutionaire bezieling.

Allereerst moet men het denken van mensen herstructureren, hen volgzaam maken, en dan zeggen ze vanzelf “ja” tegen een wereldregering. Men kan geen wereldregering opleggen aan mensen.

De mensenmassa’s van de wereld moeten geloven dat ze het zelf hebben “behaald” of verdiend, en dat de “Nieuwe Wereld Orde” het beste is dat hen had kunnen overkomen. Maar om dat te bereiken, moet men eerst het denken van mensen veranderen.

Zoals ik onder andere al schreef, beramen de Illuminati een Derde Wereldoorlog. Maar dit is slechts een afleidingsmanoeuvre. De eigenlijke oorlog is al aan de gang sinds de conferentie van de “Club van Rome” in 1957 in Huntsville, Alabama, waar de Derde Wereldoorlog werd ontketend.

De oorlog tegen de vrijheid van denken.

“Silent weapons for quiet wars“ (Geluidloze wapens voor stille oorlogen).

Dat is het eigenlijke motto van Illuminati.

 • Men heeft de leerboeken herschreven,
 • democratisch denken ingevoerd (meerderheid staat gelijk aan massa),
 • een samenleving gepropageerd die alle geluk in de wereld in uiterlijke dingen zoekt (esoterie).
 • Door geld, roem, macht, seks; een hiërarchische god voor wie men zou moeten knielen en buiten het menselijke wezen gezocht moeten worden.
 • Zekerheid door verzekeringen,
 • consumptie-lust en consumptie-dwang,
 • veel geld door veel arbeid, totale schuldenlast van dakloze tot openbare sector…

Alle valse, zieke denkconstructies, die op zichzelf afdoend noch holistisch zijn – zoals men geleidelijk overal begint te herkennen.

De Illuminati leven volgens het principe “De vijand komt op stille wijze” en hebben de geesten van mensen geherstructureerd door middel van televisie, kranten en radio, en na deze laatste derde oorlog, de meest verschrikkelijke van alle oorlogen, zullen de naties “smeken” voor een wereldregering.  In de overtuiging dat contantloze creditcardtransacties de Alfa en de Omega zijn, zullen mensen graag “ja” zeggen.

De vijanden van de Illuminati zijn niet de Duitsers, de Russen of de Japanners, maar de intelligentste en slimste, evenals de meest spirituele en medialisten onder de verschillende volkeren, die het grootste gevaar voor hun doel vertegenwoordigen.

En vanuit het oogpunt van de Illuminati moeten dezen worden bestreden.

Als de inhoud van de hoofden van mensen in chaos is, zijn als gevolg hun vruchten ook chaotisch – namelijk de gebeurtenissen in de wereld.

Daarom wordt eerst de wereldregering, oftewel de wens daartoe, in de hoofden van de mensen gecreëerd, en vervolgens zal deze dus ook in de buitenwereld worden geïnstalleerd. Zoals ik al zei: “De vijand komt op stille wijze!”

“De grote kracht van onze orde ligt in zijn verborgenheid; laat haar nooit op een plaats verschijnen met zijn echte naam, maar altijd verborgen door een andere naam en met een andere taak dan de echte. Niets zou geschikter zijn dan de drie lagere graden van de Vrijmetselarij… Vervolgens biedt de vorm van een gezelschap van schriftgeleerden het beste werktuig voor onze doeleinden…

Door de invoering van leesverenigingen en bibliotheken met abonnementen en door de controle daarover over te nemen, kunnen we de publieke opinie naar onze hand zetten door deze kringen uit te rusten en door onze arbeidskrachten te laten werken…”

Kabbala, Adam Weishaupt, Tavistock-Institut, Frankfurter Schule, Satanismus

Aangezien de mogelijkheid bestaat dat sommige lezers misschien niet helemaal geloven dat dit het geval is, wil ik hier graag een paar verslagen opnoemen om mijn verklaringen te ondersteunen.

Maar ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om een ​​ander verzoek te vervullen. Verschillende lezers hebben me gevraagd waarom ik zo weinig over Duitsland schrijf en zo veel over de VS en Engeland. Daarom zou ik hier een paar Duitse gebeurtenissen als bewijs willen nemen, met het gevaar door veel critici als “nazi” bestempeld te worden.

Zoals al meerdere malen is gezegd, ben ik in de gunstige positie om tot brisante teksten en documenten te komen. Daarbij zijn en waren er ook uit de oorlog, en de naoorlogse periode. Ik denk dat twee aspecten belangrijk zijn:

 • 1. onze jonge generatie heeft geen idee – en helaas weinig belangstelling – welke beperkingen er toentertijd op de achtergrond bestonden en
 • 2. worden dergelijke rapporten alleen geloofwaardig en begrijpelijk vanuit een nieuwe gezichtspunt van de macht van de Illuminati.

Laten we daarom eens kijken naar verslagen over gebeurtenissen uit het Duitse verleden, die ofwel nooit bekend waren bij de meeste Duitse burgers, ofwel al in vergetelheid zijn geraakt, en die waarschijnlijk vanuit ons gezichtspunt pas werkelijk zinvol worden.

Ten eerste kan het “Re-Education Program van de Geallieerden” voor Duitsland bij het bovengenoemde onderwerp “De vijand komt op stille wijze” wat begeleiding bieden.

Instructies 1945 voor de Re-Education (heropvoeding) van de Duitsers:

What to do with Germany. 1945 Distributed by Special Service Division, Army Service Forces, U.S. ARMY. Not for sale!

“Heropvoeding wordt gedwongen voor jong en oud en mag niet beperkt blijven tot het klaslokaal. De geweldige en overtuigende kracht van een dramatische opvoering moet volledig in dienst worden gesteld. Films kunnen hier hun volle maturiteit bereiken.

Onder leiding van de “Internationale Universiteit” zullen de grootste schrijvers, producenten en sterren de bodemloze boosaardigheid van het nazisme dramatiseren en de schoonheid en eenvoud prijzen van een Duitsland dat zich niet langer bezighoudt met schieten en marcheren.

Ze hebben de taak een aantrekkelijk beeld van de democratie te presenteren en hun Rundfunk (radiozender) zal zowel door middel van amusement als onverholen lezingen in hun huizen doordringen.

Auteurs, toneelschrijvers, redacteuren en uitgevers moeten zich onderwerpen aan het lopende examen van de “Internationale Universiteit”, omdat ze allemaal opvoeders zijn.

Alle niet-democratische publicaties moeten van meet af aan verboden worden. Pas nadat het Duitse denken de kans heeft gekregen om in de nieuwe idealen te worden versterkt, kunnen tegenstrijdige standpunten worden toegestaan, in het vertrouwen dat het virus geen voedingsbodem meer zal vinden en daardoor meer immuniteit voor de toekomst zal krijgen.

Het heropvoedingsproces moet heel Duitsland doordringen en bestrijken. De werknemers moeten in hun vrije tijd ook vereenvoudigde lessen in democratie krijgen. Zomerverblijven en mogelijkheden voor volksvoorlichting moeten daartoe bijdragen.

Veel Duitse gevangenen zullen na de oorlog in Rusland blijven, niet vrijwillig, maar omdat de Russen hen nodig hebben als arbeiders. Dit is niet alleen volkomen legaal, maar voorkomt ook dat de terugkerende krijgsgevangenen de kern van een nieuwe nationale beweging worden. Als we zelf de Duitse gevangenen na de oorlog niet willen houden, moeten we ze niettemin naar Rusland sturen.

De “Internationale Universiteit” is het meest geschikt om de details van het Duitse onderwijs, de curricula, de scholen, de selectie van leerkrachten en de schoolboeken te regelen, kortom: alle pedagogische zaken. We hebben een “High Command” nodig voor een offensieve heropvoeding. Vooral getalenteerde Duitse studenten krijgen de kans om als leraar terug te keren naar Duitsland en een nieuwe culturele traditie te vestigen in combinatie met internationaal burgerschap.

Indien mogelijk moeten de professoren Duitse liberalen en democraten zijn. Het binnendringen van “vreemden” kan provocerend zijn en moet tot een minimum worden beperkt; maar dit mag er niet toe leiden dat wij de controle verliezen.

Elk denkbaar middel van geestelijke beïnvloeding in de zin van een democratische cultuur moet in dienst worden gesteld van heropvoeding. De taken van de kerken, de bioscopen, de theaters, de radio, de pers en de vakbonden zijn vooraf bepaald.

De Re-Education komt in de plaats van militaire dienstplicht, en elke Duitser is daar onvermijdelijk aan onderworpen, zoals vroeger bij de wettelijke verplichte militaire dienst.

Wij hebben de opdracht gekregen om de vrede en vrijheid te redden; die op de berg Sinaï is geboren, in Bethlehem in de wieg is gelegd, wiens zieke jeugd in Rome, wiens vroege jeugd doorgebracht werd in Engeland, wiens ijzeren schoolmeester Frankrijk was, die zijn jonge mannelijkheid ervoer in de Verenigde Staten en die, als wij ons deel doen, voorbestemd is om te leven – all over the world!“

Het Re-Education program werd met enthousiaste goedkeuring ondertekend door:

 • Truman,
 • Wallace,
 • Nelson,
 • Wichell,
 • Rickenbacker,
 • Sigrid Undset,
 • Rey Stout,
 • Clifton Fadiman,
 • de Senatoren:
 • Burton,
 • Pepper,
 • Capper,
 • Joh. Scheel,
 • Lowell Thomas,
 • Gabriel Heatter,
 • James W. Gerard,
 • Lord Vansittart,
 • Maurice Meaterlinck,
 • Sommerset Maugham,
 • Louis Bromfield,
 • Dean Alfange,
 • Famcie Hurst,
 • Cecil Roberts,
 • Henty Bernstein,
 • Dr. Alvin Johnson,
 • Dr. William Neilson,
 • Gen. Marcel de Bear,
 • Daniel A. Poling,
 • Wallace Deuel,
 • Paul Jordan-Smith,
 • Burnet Hershey, Hugh Cowdin,
 • Edgar Amsel Mowrer,
 • Edwin H. Blanchard,
 • J.H. Jackson, Dr. Melchior Polyi, H.R. Burke

en vele andere vertegenwoordigers van de “Amerikaanse geest”. (Bron: Nation und Europa, August 1958, Unabhängige Nachrichten, Postfach 1826, 55388 Bingen)

Er zijn echter nog andere bronnen die wijzen op de systematische desintegratie van de publieke moraal “in stilte”. Dr. Georg Jaeckel publiceerde een rapport, ook onder de naam “Heropvoeding van het Duitse volk”, waarvan we de belangrijkste secties nemen:

“Het doel van heropvoeding was om het Duitse volk op een psychologische en spirituele wijze zijn intellectuele en geestelijke substantie cruciaal te veranderen.

Op die manier creëerden de westerse mogendheden een middel dat de mensen in de Bondsrepublik met behulp van systematische massa-invloed in bedwang hield en in staat stelde hen vrijwillig alle schuld op zich te laten nemen, terwijl (na de Eerste Wereldoorlog) de oorlogsschuld van het Verdrag van Versailles tot een algemeen verzet van het volk leidde.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog probeerden de Amerikanen de heropvoedingstheorieën in Duitsland in praktijk te brengen.

De afdeling psychologische oorlogsvoering werd omgedoopt tot “Departement voor Informatiecontrole” en vestigde zich aanvankelijk in Bad Homburg, van waaruit het in 1946 naar Berlijn werd overgebracht.

Een van haar hoofdtaken was het verlenen van vergunningen aan krantenuitgevers, uitgevers, filmregisseurs en radiodirecteuren.

De kandidaten voor deze functies werden in Bad Orb in het Screening Center – dat was opgezet door de Londense psychiater David Mardochai Levy – op hun “karakterbekwaamheid” getest, in de trant van de nieuwe sociaal-psychologische theorieën.”

(“Vertrauliche Mitteilungen“, Spezialausgabe zur Umerziehung des deutschen Volkes, Juni 1984)

Onderwijs werd beschouwd als het meest belovende middel voor de verandering van het Duitse karakter, en het hoofd van de afdeling “onderwijs” met de Amerikaanse militaire regering riep in 1948 een heropvoedingsprogramma uit, onder andere:

“De echte hervorming van het Duitse volk zal van binnenuit komen. Het zal geestelijk en moralistisch zijn. De soorten scholen zijn voor de toekomst van Duitsland en de wereld in het algemeen van minder belang dan wat er wordt onderwezen, hoe het wordt onderwezen en door wie het wordt onderwezen. Geen enkel bezettingsleger zal ooit met succes een onderwijs- of cultureel plan opleggen aan een verslagen volk. Een militaire regering zal worden beschouwd als militair bestuur. Het zal daarom het doel van de militaire regering zijn:

 • a) de democratische elementen van de Duitse bevolking in kaart te brengen en aan te moedigen;
 • b) ondersteunen van de ontwikkeling of het herstel van instellingen en organisaties in Duitsland die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van onze missie.” (“Vertrauliche Mitteilungen“, Spezialausgabe zur Umerziehung des deutschen Volkes, Juni 1984)

1.500 Duitsers werden door de “overwinnaars” geselecteerd om het heropvoedingsproces als topmedewerkers vooruit te helpen. De Amerikanen hebben dan ook afgezien van het opleggen van hervormingen aan de Duitsers. In plaats daarvan begonnen ze Duitse mannen, instellingen en ideeën te integreren in de maatschappij die de doelen van de militaire regering zouden realiseren zonder dat de Amerikaanse invloed op het eerste gezicht zichtbaar was.

In 1967 gaf prof. dr. Irving Fetscher, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Frankfurt/M., zeer nauwkeurig commentaar op de heropvoedingsmethode:

“Toen de totale nederlaag van de Wehrmacht de voorwaarden schiep voor de opbouw van een nieuw, democratisch Duitsland, wisten de geallieerden net als de Duitse democraten dat hiervoor niet alleen grondwetten moesten worden gemaakt en nieuwe partijen moesten worden gevormd, maar dat ook het denken, de gevoelens en het gedrag ingrijpend moesten worden veranderd.

Sociologie, demoscopie en politicologie dienen als wetenschappelijke instrumenten bij de oriëntatie.

Als de structuren van gezinnen autoritair zijn en blijven, en als er een rigide en hiërarchische relatie van ondergeschiktheid in het beroepsleven bestaat, kan men moeilijk verwachten dat houdingen ten opzichte van politieke besluitvormingskwesties worden gevormd door de geest van tolerantie, de liefde voor vrijheid en democratische medeverantwoordelijkheid.”

(„Vertrauliche Mitteilungen“, Spezialausgabe zur Umerziehung des deutschen Volkes, Juni 1984)

Hier wordt de reden waarneembaar waarom in West-Duitsland de emancipatie van de jeugd systematisch door de familie wordt uitgevoerd.

Prof. Dr. Fetscher gaat verder:

“De moderne sociale ontwikkeling komt dit proces van het ontbinden van autoritaire gedragspatronen in vele opzichten tegemoet.”

Een gevolg hiervan is het antiautoritaire onderwijs dat in de VS werd uitgevonden en van daaruit in de Bondsrepubliek werd geïntroduceerd. Ter ere van de VS moet worden vastgesteld dat daar al lang de schadelijkheid van deze methode voor staat en samenleving wordt onderkend, terwijl het hier voor het grootste deel nog steeds wordt beoefend.

De voormalige SDS (Sozialistische Deutsche Studentenbund) is een legitiem kind van de na 1945 gevestigde sociologen en politieke wetenschappers, en de profeet van deze studentenorganisatie was de professor in de sociale filosofie Herbert Marcuse.

Tot zijn filosofie behoord:

“dat er voor onderdrukte en overweldigde minderheden een natuurrecht bestaat om zich met gebruik van buitengerechtelijke middelen te verzetten zodra de wet tekortschiet.

Wanneer ze geweld gebruiken, beginnen ze geen nieuwe keten van geweld, maar breken ze de gevestigde. Aangezien zij zullen worden geslagen, kennen zij het risico, en als zij bereid zijn om het op zich te nemen, heeft geen derde partij, en het minst van al opvoeders en intellectuelen, het recht om onthouding te prediken.”

In de praktijk betekent dit legitimiteit voor geweld en onrust, waarbij het doel de middelen heiligt.

De West-Duitse naoorlogse politieke ideologie is in zijn doelstelling dus nauw verbonden met de uit de VS stammende Amerikaanse inspanningen om te heropvoeden. Het uitdrukkelijke doel van de heropvoeding van het Duitse volk was zijn geestelijke en morele hervorming, de verandering van zijn denken, zijn gevoelens en gedrag en de verandering van sociale en politieke omstandigheden in de Bondsrepubliek. De moderne politieke praktijken zoals sit-in, go-in, teach-in en het idee van de counteruniversiteit komen uit de VS. Tegenwoordig zijn het vooral de leerlingen van de eerste politieke wetenschappers die op de sleutelposities van de West-Duitse meningsvorming zitten, een negatief effect, vooral met betrekking tot de Duitse kwestie van schuld en de herwaardering van de Duitse geschiedenis.

Dr. Jaeckel somt de volgende hoofdpunten op van de aanpak van onze heropvoeders na de Tweede Wereldoorlog:

 • Afleiding van de Duitse burger van de politiek door het Wirtschaftswunder (economische wonder).
 • Oplegging van de speciale status van als enige verantwoordelijk te zijn voor de misdaden van de laatste oorlog.
 • Men stelt de oorlogsgeneratie permanent bloot aan laster en probeert daarin het idee van de eigen mislukking, de eigen schuld en de collectieve schuld te creëren.
 • De volgende generaties proberen hen ervan te overtuigen dat ze het recht hebben om hun ouders de schuld te geven en tegen hen in opstand te komen. Gerichte ontwrichtingscampagnes verzwakken het gezag van de staat. Het officiële cultuurbeleid is subliem, verheffend en natuurlijk mooi. De beeldende kunst wordt gedomineerd door abstract constructivisme, dat gaat zo ver als abnormaliteit en nihilisme.
 • De systematische desintegratie van de West-Duitse moraal omvat de introductie van het concept van de pluralistische samenleving, volgens hetwelk iedereen zijn eigen normen van waarde kan vormen, en waarbinnen bovenal de verspreiding van het idee dat er geen absolute morele wetten zijn, plaatsvindt.
 • Dergelijke leerstellingen laten het aan jongeren over om hun eigen normen en waarde te vormen. Zo wordt het West-Duitse gemeenschapsleven al in de jeugd ontbonden, en dit leeft grotendeels door in een moreel nihilisme, omdat het geen onderscheid maakt tussen goed en kwaad, recht en onrecht, maar zijn gedrag min of meer richt op wat voor hem nuttig of niet nuttig is (consumentisme).
  In plaats van universele leidraden heeft het eigen IK de plaats ingenomen van het algemeen belang, egoïsme.

De voormalige voorzitter van het Bundesverfassungsgericht, Dr. Gebhard Müller, heeft ooit gezegd dat de openbare ethiek in West-Duitsland, zoals gedocumenteerd door een reeks film- en drukproducten, tot een dieptepunt is gezonken dat nergens ter wereld wordt onderboden.

Omdat de staat er te weinig tegen doet, wordt het voor verantwoordelijke ouders ook bijna onmogelijk gemaakt om hun kinderen te beschermen tegen de gevaren van seksuele verwildering.

Nadat de West-Duitse Conferentie van Ministers van Onderwijs had besloten dat geschiedenislessen gebaseerd moesten zijn op de Duitse alleen-oorlogsschuld, werden de verplichte geschiedenislessen op de West-Duitse scholen praktisch afgeschaft en grotendeels vervangen door politicologie en sociologie.

Dit betekende dat men de West-Duitse jeugd planmatig wilde omvormen tot geschiedloze barbaren.

Het verlies van geschiedenis, om met Prof. Schoeps woorden te spreken, is synoniem met een morele crisis, een terugzinken in het Fellaheen bestaan, een verkommering van de mensheid, waarvan de symptomen bestaansvlucht, verwarring en besluiteloosheid zijn.

Deze analyse van Prof. Schoeps komt overeen met een kritische toespraak die de Amerikaanse ambassadeur Burns medio april 1983 hield in een commisie van het Duits-Amerikaanse Congres over de stand van de Duits-Amerikaanse betrekkingen.

In een later in de Bondsrepubliek Duitsland gegeven interview onthulde de ambassadeur het heetste hangijzer in de Bondsrepubliek door aan te bevelen:

“de eer van het Duitse volk te herstellen” d.w.z. “het historische beeld dat door bepaalde partijen in de afgelopen 37 jaar is gevormd, in het juiste perspectief te plaatsen. De schuld van de huidige generatie moet worden weggenomen, die hen in de Volkenfamilie zeer beschadigt.”

(Bron van alle bovenstaande citaten: “Vertrouwelijke communicatie”, speciale uitgave over heropvoeding van het Duitse volk, juni 1984)

Wat is de NAVO?

“We moeten de NAVO niet als een wederzijds bondgenootschap beschouwen. In werkelijkheid is ze als een hondenriem waarmee je Duitsland aan de teugel houdt. Ik weet zeker dat u weet wat ik bedoel.”
Richard Cohen, columnist voor de Washington Post op 18 juli 1990

Wie is er nu echt de Tweede Wereldoorlog begonnen?

Ik zou deze inleiding over psychologische oorlogvoering nu willen koppelen met het tweede “taboeonderwerp” uit het Duitse verleden – de Duitse oorlogschuld.

Aangezien de Amerikanen (Amerikaanse ambassadeur Burns in april 1983) in bovengenoemd rapport al hebben toegegeven dat Duitsland de alleen-schuld  is  “toegeschoven” van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en de “overwinnaars” er nog niet in geslaagd zijn om de mensheid zuivere wijn te schenken, wil ik hier van de gelegenheid gebruik maken om enig licht te werpen op dit deel van de Duitse geschiedenis. Ik verkort de teksten die mij ter beschikking zijn gesteld enorm en wijs ook op de literatuur.

Commentaar: Nadat mijn nederige zelf, de uitgever, maar ook de boekhandaar, mede door dit hoofdstuk, problemen kreeg, besloot ik het opnieuw te herschrijven. Daarom zult u nu, in plaats van mijn mening, een reeks verschillende citaten aantreffen, zonder mijn uitleg of commentaar, op basis waarvan ik u zou willen vragen uw eigen beeld van het thema te maken. Deze citaten zijn publiekelijk toegankelijk en het is niet verboden, noch aanzetten tot haat, om ze samen te voegen. Ik wil hier graag aan toevoegen dat de belangrijkste citaten die ik hier heb gebruikt afkomstig zijn van joodse burgers en dat ik ze uit hun boeken heb gehaald.

William R. Lyne, ex-CIA-agent en auteur van het boek “Space-Aliens from the Pentagon” schrijft op pagina 41:

“Bij de Verdragen van Versailles werd in 1919 door de Amerikaanse regering een aanvullend document opgesteld, dat aan deze verdragen werd toegevoegd. In dit document, bekend als “Morgenthaus Pastoral Policy”, dat door de Amerikaanse president Woodrow Wilson werd ondertekend en bij de Verdragen van Versailles werd gepresenteerd, staat dat de Verenigde Staten van plan zijn om na de Duitse capitulatie alle Duitsers als maatregel uit te roeien.”

Het Duitse ras was een “vanaf de geboorte oorlogszuchtig ras ” en het was de bedoeling om Duitsland om te vormen tot “weiland”.

Het document dat ik in 1968 mocht inzien was een van de andere documenten van voormalig president Lyndon Baines Johnson, nu bewaard in het Sid W. Richardson Research Center, U.T. Austin.”
(“Space Aliens from the Pentagon”, William R. Lyne, 1993, Creatopia Productions, Lamy, N.M. 87540 USA, blz. 41).

Met betrekking tot de Verdragen van Versailles vond ik verder:

“Het verdrag zal de Briganten, imperialisten en militaristen tevredenstellen. Het is een doodssteek voor al diegenen die hoopten dat het einde van de oorlog vrede zou brengen. Het is geen vredesverdrag, maar een verklaring voor een nieuwe oorlog.”

Sid W. Richardson Research Center, in U.T. Austin. “(“Space Aliens from the Pentagon”, William R. Lyne, 1993, Creatopia Productions, Lamy, N.M. 87540 USA, blz. 41).

“Duitsland werd (in Versailles) een vrede opgedrongen, maar het was een vrede van woekeraars en wurgers, een vrede van slachters, want Duitsland en Oostenrijk werden leeggeplunderd en verminkt. Men ontnam hun alle bestaansmiddelen, liet de kinderen hongeren en de hongerdood sterven. Dat is een wrede roofvrede.”

Op 6 januari 1919 schreef het Londense tijdschrift “The Jewish World”:

“Het internationale jodendom heeft Europa gedwongen zich in deze oorlog te storten, niet alleen om een groot deel van het goud van de wereld in bezit te krijgen, maar ook om met behulp van datzelfde goud een nieuwe joodse wereldoorlog te ontketenen (de Tweede Wereldoorlog).”
(geciteerd na “Harold Cecil Robinson, “Verdammter Antisemitismus”, maart 1995, Verlag Neue Visionen, CH-8116 Würenlos, blz. 119).


“Het zal de Duitse mens zijn, op wiens vernietiging het jodendom het voorzien heeft en moet hebben ter oprichting van haar wereldheerschappij, en het zal de Duitse man zijn die, als hij de vijand ziet en echt herkent, een onverwacht einde zal maken aan deze wereldheerschappij.”

(De Joodse schrijver Arthur Trebitsch in “Deutscher Geist oder Judentum”, Wenen 1921, p. 45)

Reeds op 11 februari 1922 schreef Isaak Sallbey in “Der Türmer”:

Het Duitse ras moet vernietigd worden, daar bestaat geen twijfel over.”

(geciteerd uit “Harold Cecil Robinson, “Verdammter Antisemitismus”, zie hierboven, p. 119 en “Die Erbschaft Moses” van Joachim Kohln, blz. 3)

Walter Rathenau riep Frankrijk in 1922 op,

“alle Duitsers te vermoorden en buitenlandse volkeren Duitsland te laten koloniseren.”

(Bron: “Geburtswehen einer neuen Welt“, von Carlos Baagoe, Samisdat-Verlag, Toronto, blz. 143).

Op 20 juli 1932 schreef de “Jüdische Weltliga” (Bernat Lecache):

“Duitsland is onze staatsvijand nummer één. Het is onze zaak om hem meedogenloos de oorlog te verklaren.”

(geciteerd uit “Harold Cecil Robinson, „Verdammter Antisemitismus“, zie boven, blz. 119).

Op 30 januari 1933 benoemde Reichspresident Paul von Hindenburg, na lang aarzelen, Adolf Hitler, voorzitter van de sterkste Duitse partij van die tijd, tot rijkskanselier. Enkele weken later, op 24.3.1933, werd het antwoord gegeven:

De London Daily Express, destijds de grootste Britse krant met een oplage van miljoenen, schreef in zijn uitgave van zeven kolommen op 24 maart 1933:

“Het jodendom verklaart Duitsland de oorlog!”

Daaronder stond: “14 miljoen Joden… verklaren de oorlog”.

De volgende officiële Joodse oorlogsverklaring werd in augustus 1933 afgegeven door Samuel Untermayer, voorzitter van de “International Jewish Federation to combat Hitlerite Oppression of Jewish“. Het zegt:

“Deze nu BESLOTEN oorlog tegen Duitsland is een heilige oorlog. Hij moet tot aan zijn einde, tot aan zijn vernietiging, tegen Duitsland worden gevoerd.”

Deze verklaring werd gepubliceerd in de New York Times op 7 augustus 1933. (geciteerd uit “Harold Cecil Robinson, “Verdammter Antisemitismus“, zie boven, blz. 119).

In januari 1934 publiceerde de rabbijn Vladimir Jabotinski, de oprichter van de zionistische organisatie “Mascha Rjetsch” de volgende verklaring:

“Reeds maandenlang wordt de strijd tegen Duitsland door elke joodse gemeenschap, elke conferentie, elk congres, elke vakbond en elke jood in de hele wereld gevoerd. We zullen op de hele wereld een geestelijke en materiële oorlog  ontketenen… Onze Joodse belangen vragen om de volledige vernietiging van Duitsland.”

(geciteerd na “Geburtswehen einer neuen Welt“, blz. 140)

Op 27 juli 1935 schrijft Vladimir Jabotinski in “The Jewish Daily Bulletin”:

“Er is maar één macht die echt telt, en dat is de macht van politieke druk. Wij Joden zijn de machtigste natie ter wereld omdat we de macht hebben en weten hoe we haar moeten gebruiken.”

(geciteerd na “Harold Cecil Robinson, „Verdammter Antisemitismus“, siehe oben, blz. 119).


“De oorlog is een uitgemaakte zaak”,

zei ambassadeur Bullit van de VS op 24 april 1939 in Parijs, toen de burgers in Duitsland, net als bijna overal, sterk in vrede geloofden. (geciteerd na “Harold Cecil Robinson, „Verdammter Antisemitismus“, zie boven, blz. 120).

Enkele dagen nadat de Britten op 5 september 1939 Duitsland de oorlog verklaarden, bood de toenmalige zionistische leider Dr. Chaim Weizmann de Britse regering (Chamberlain) 20.000 mannen aan voor gebruik in het Midden-Oosten en een totaal leger van 100.000 Joden als strijders tegen Duitsland.

“Ik wil nadrukkelijk de verklaring bevestigen, dat wij Joden aan de zijde van Groot-Brittannië en voor democratie zullen strijden. …De Joodse vertegenwoordiging is bereid onmiddellijk een overeenkomst te sluiten om alle menselijke Joodse kracht, middelen en bekwaamheden nuttig tegen Duitsland in te zetten.”

schreef op 5.9.1939 de “World Chronicle” en de “Jewish World Chronicle”, evenals de “Times”. (Bron: “Verdammter Antisemitismus”, Harold Cecil Robinson, zie hierboven, blz. 118).

Eli Ravage:

“Het Duitse volk is als eerste tot de dood veroordeeld.”

(geciteerd na “Geburtswehen einer neuen Welt“, blz. 141)

Nathan Kaufmann:

“48 miljoen Duitsers moeten worden gesteriliseerd, zodat binnen twee generaties datgene wat anders miljoenen levens zou kosten en eeuwen van inspanning een voldongen feit kan worden: de uitroeiing van Germanisme en zijn dragers.”

(Bron: „Geburtswehen einer neuen Welt“ blz. 142)

Het “Centraal Blad voor Israelieten in Nederland” schreef op 13 september 1939:

“Miljoenen Joden in Amerika, Engeland, Frankrijk, Afrika en Palestina zijn vastbesloten de vernietigingsoorlog tegen Duitsland te voeren tot aan de totale uitroeiing ervan.”

(geciteerd na “Harold Cecil Robinson, „Verdammter Antisemitismus“, zie boven, blz. 119).

Het officiële orgaan van de Zionistische Vereniging van België, L ‘avenier Juif’, nr. 191, van 16 februari 1940, riep de ‘Joodse Eeuw’ uit en eiste daaropvolgend wereldoverheersing:

“Aan het einde van de huidige oorlog, zal het mogelijk zijn om te zeggen dat alle wegen naar Jeruzalem leiden. Er zal in Midden- en Oost-Europa geen enkel probleem zijn dat zonder Jeruzalem en zonder de goedkeuring van Palestina kan worden opgelost.”

(geciteerd na “Eidgenoss“, Verlag-Eidgenoss, CH-8401 Winterthur, blz. 12)

De Canadese krant “Evening Telegram”, in Toronto, schreef op 26.2.1940:

“Het Joodse Wereldcongres is al zeven jaar in oorlog met Duitsland.”

(geciteerd na “Harold Cecil Robinson, “Verdammter Antisemitismus“, zie boven, blz. 120).

26.2.1940. Het “Joodse Wereldcongres” (Maurice Perlzweig), British Section, bevestigde dit:

“Het Joods Wereldcongres bevindt zich al zeven jaar in een ononderbroken oorlog met Duitsland.”

(geciteerd na “Harold Cecil Robinson, “Verdammter Antisemitismus“, zie boven, blz. 120).

De rabbijn Stephan S. Wise meende op 8 mei 1940:

“Deze oorlog is onze zaak.”

(Bron: “Die Erbschaft Mozes” van Joachim Kohln, blz. 4 en “Harold Cecil Robinson, “Verdammter Antisemitismus”, zie boven, blz. 119).

Op 8 oktober 1942 schreef het joodse tijdschrift “The Sentinel” in Chicago:

“De Tweede Wereldoorlog wordt gevoerd om de grondbeginselen van het jodendom te verdedigen.”

(geciteerd na “Harold Cecil Robinson, “Verdammter Antisemitismus“, zie boven, blz. 120).

Ook is bekend dat rond 1939 de hysterie over de vermeende pogingen van Duitsland om verafgelegen landen te veroveren, die voortdurend in de wereldwijde pers werd gevoed, de escalatie naar de ontwikkeling van de Europese en tot slot de wereldoorlog op duurzame wijze had aangewakkerd.

In de “New York Times” alleen al waren over dit onderwerp op 15, 16, 17, 18, 19, 21, december 1938 en 1 januari 1939 gerelateerde artikelen. In die zin waren de toenmalige verantwoordelijken van de pers al grotendeels internationaal gesynchroniseerd en kunnen niet van een vredeswil beschuldigd worden. Ze behoren tot de schrijftafeldaders, de emotionele stemmingmakers van compromisloosheid en krijgstocht.

Welnu, wat betekent dit alles?

Harold Cecil Robinson schrijft op pagina 122:

“Het joodse plan van de THE JEWISH WORLD om de Tweede Wereldoorlog te ontketenen werd genomen toen Hitler nog niet eens had besloten om politicus te worden.”

“Dat het “Duitse ras vernietigd moest worden”, verklaarde Der Türmer voordat Hitler zelfs maar begon na te denken over het onderwerp ras. Hitler werd elf jaar later, op 30 januari 1933, Rijkskanselier  (geciteerd na “Harold Cecil Robinson, “Verdammter Antisemitismus”, zie boven, blz. 119).

“De jeugd moet weten dat de Tweede Wereldoorlog door Roosevelt en zijn vrienden, van wie de namen bekend zijn, reeds in januari 1933 beslist was. Duitsland kon de oorlog niet voorkomen. Tenzij het afstand had gedaan van zijn vrijheid.”

(Carl Vincent Krogmann, tot 8 mei 1945 burgemeester van Hamburg in “Es ging um Deutschlands Zukunft”, blz.364)

Szembek, staatssecretaris van het Poolse kabinet, zei op 12.8.1935 tegen een afgevaardigde van Roosevelt:

“We zijn getuige van een wereldwijde agressiepolitiek tegen Hitler, meer dan Hitlers agressieve beleid tegen de wereld.”

(geciteerd na “Eidgenoss”, zie boven)

Churchill aan voormalig bondskanselier Brüning in 1938:

“Wat we willen is de volledige vernietiging van de Duitse economie.”

(geciteerd na “Eidgenoss”, zie boven)


“Het is niet oorlog die een oplossing biedt voor de benarde situatie waarin alle volkeren verkeren, maar de erkenning dat het naast elkaar bestaan van naties in de plaats moet komen van tegenstellingen.”

(Rudolf Hess op 14.5.1935 voor de koninklijke familie in Stockholm geciteerd na “Eidgenoss”, zie boven)


“Ik wil geen oorlog! We hebben nu vijftien tot twintig jaar vreedzame wederopbouw nodig om datgene wat we hebben gecreëerd veilig te stellen… Ik zal daarom instemmen met elk compromis dat verenigbaar is met de eer en reputatie van het Duitse volk om oorlog te voorkomen”.

Adolf Hitler voor de Rijksdag op 27 augustus 1939 (geciteerd na “Eidgenoss”, zie boven)

De joodse schrijver Emil Ludwig Cohn formuleerde het in 1934 zo:

“Hitler wil geen oorlog, maar hij zal daartoe gedwongen worden.”

(geciteerd uit “Eidgenoss”-druk over de Joodse oorlogsverklaring, Verlag Eidgenoss, CH-8401 Winterthur)

Lord Vansittart, hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei in 1933:

“…Indien Hitler slaagt, zal hij binnen vijf jaar een Europese oorlog krijgen.”

(geciteerd uit “Eidgenoss”, zie boven)


“Na de volgende oorlog zal er geen Duitsland meer bestaan.”

“Youngstown Jewish News“, Ohio, USA, Verenigde Staten, 16 april 1936 (geciteerd uit “Eidgenoss”, zie boven)


“Hitler wil geen oorlog, maar hij zal ertoe gedwongen worden, niet dit jaar, maar spoedig… Net zoals in 1914 heeft Engeland het laatste woord.”

Emil Ludwig in “Les Annales”, juni 1934 (geciteerd na Dr. H. Jonak von Freyenwald in “Jüdische Bekenntnisse”, Faksimile Verlag, Bremen 1992).

Laten we eens kort kijken naar de omstandigheden van die tijd:

De Duitse eisen aan Polen waren:

 • Hereniging van Gdansk (96% Duitse inwoners) met het Rijk ,
 • een corridor door de kunstmatige corridor die het Rijk scheidde van Oost-Pruisen,
 • verloochening van alle andere gebieden die na de Eerste Wereldoorlog aan Polen zijn overgedragen.

Zelfs volgens de normale politieke opvattingen van die tijd waren deze minimale eisen aan Polen zo gerechtvaardigd dat Hitler dacht dat ze in directe onderhandelingen konden worden opgelost.

Opgemerkt moet worden dat de oprichting van Polen alleen mogelijk was door het Duitse initiatief in 1917. Anders zou Polen een Russische provincie zijn gebleven.

Alleen de Engelse garantie aan Polen zorgde ervoor dat de Polen de Duitse aanbiedingen van de hand wezen, en veroorzaakte een toegenomen bloedige terreur tegen de etnische Duitsers en beval de algemene mobilisatie.

Polen initieerde een grootheidswaanzinnige propaganda waarin het kokende volk wijs werd gemaakt dat het binnen drie dagen in Berlijn zou zijn!

Enkele jaren geleden publiceerde “Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur” de licht herziene versie van het boek “Selbstzeugnisse polnischen Eberberberberungswillens” van Werner Fuchs, dat voor het eerst in 1930 verscheen.

De talrijke getuigenissen uit de Poolse mond, die in dit boek zijn gedocumenteerd, bewijzen dat lang voor de nationaal-socialistische machtsovername in Duitsland in 1933, een sterke anti-Duitse sfeer en de wens om uitgestrekte Duitse gebieden te bezetten, vooral Oost-Pruisen, Gdansk, Pommeren, Silezië en delen van Brandenburg, de overhand hadden in de politiek beslissende kringen van Polen.

Volgens het onderzoek van Werner Fuchs werd de beste gelegenheid voor een dergelijke bezetting gezien in de context van een nieuwe oorlog tegen Duitsland.

Dit zou ook verklaren waarom de Poolse leiding in 1939 vastbesloten was om oorlog te voeren met Duitsland en niet reageerde op de verschillende Duitse bemiddelingsvoorstellen over de corridorkwestie.

Want in de overtuiging dat direct na het begin van de oorlog Groot-Brittannië en Frankrijk, later misschien ook de VS en andere landen aan de kant van Polen zouden komen en bovendien Duitse verzetsmensen Hitler na het begin van de oorlog omver zouden proberen te werpen, werden de kansen op realisatie van de Poolse grondgebiedsuitbreidingen als uiterst gunstig ingeschat.

Dit zou de huidige thesis dat de Duitse oostelijke gebieden uitsluitend werden verloren door “Duitse schuld” aan het wankelen brengen.

De auteur presenteert voornamelijk getuigenissen uit de periode 1918-1930. (Werner Fuchs: “Selbstzeugnisse polnischen Konberungswillens, 2. uitgave 1990, blz. 219 en David L. Hoggan: “Der erzwungene Krieg”, Tübingen 1970).

De ambassadeur van de VS in Warschau, Biddle, verzekerde de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Beck op 19 maart 1939:

“hij rekent op de bereidheid van Polen om van de kwestie Gdansk een oorlogskwestie te maken.”

(“Geburtswehen einer neuen Welt“, siehe oben, S. 112) (Het was toen nog niet algemeen bekend dat de Verenigde Staten slechts een kolonie van Wall Street is).

Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen.

Laten we echter een paar ooggetuigenverslagen nemen van wat er naar verluidt voor die datum in Polen is gebeurd. Uit een verslag van Heinrich Julius Rotzoll uit Goch (voorheen Königsberg) leren we:

“Het Heeres-Artillerie-Regiment 57 werd medio augustus 1939 verplaatst naar de grens die door Polen in gevaar werd gebracht. We werden verplaatst naar Garnsee, district Neidenburg/Oost-Pruisen. De positie van mijn batterij was in een maïsveld. In deze omgeving was het werken op het land al wekenlang levensgevaarlijk geworden.

Tot op een diepte van 7 km vielen verhitte en moordende cavalerietroepen Oost-Pruisische gebieden binnen. Dit begon al in juli 1939. Voor zover het oog kon zien, was er ’s avonds rook en vuur te zien.

De brandende huizen en dorpen werden op provocerende wijze door Poolse cavalerietroepen in vuur gestoken.

Iedereen die uit de brandende huizen naar buiten wilde ontsnappen of het vuur wilde blussen, kwam om het leven. Om een ​​einde te maken aan deze activiteiten, kreeg mijn batterij op 23 augustus 1939 de opdracht om een Jagdkommando op te zetten. Als sergeant kreeg ik het commando en ook het bevel.

Op de eerste dag van de operatie kwam onze gemotoriseerde stoottroep een half uur te laat aan – een moordend Pools squadron raasde al naar de beschermende grens.

De sporen die ze achterlieten waren verschrikkelijk: op de zandwegen en velden vonden we lijken van Duitse boeren.

Ze waren neergesabeld of doodgeschoten… Maar al op 26 augustus 1939 legde onze stoottroep een Poolse cavaleriegroep neer in een suikerbietveld bij Garnsee. In onze MG-schootvelden werd de Poolse cavalerie afgeslagen, 47 Poolse cavaleristen zijn op Duitse bodem gevallen.

Toen onze eenheid om 5 uur op 1 september 1939 ten aanval ging, vonden we aan de overkant van de Poolse grens verse graven van Duitse burgers.

Ook bloedige en gescheurde kleren van Duitse burgers lagen rond op wegen en bermen. We ontvingen ook bevestiging van Poolse krijgsgevangenen dat provocatieve aanvallen op de burgerbevolking in het Duitse rijksgebied al vóór 1 september 1939 waren bevolen…”

Uit een verslag van mevrouw L.S. uit Lübbecke (voorheen Bromst) leren we nog meer:

“In de zomer van 1939, van april tot kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, liepen honderden, duizenden Duitse gezinnen op ondiepe plaatsen door de moerassen, of zwommen via de Obraseen naar onze huizen, laat op de avond zodat niemand ze zag, en smeekten om brood of melk voor de baby’s en om droge spullen.

Aanvankelijk waren we sprakeloos en wisten niet wat er aan de hand was. Zij vertelden het volgende keer op keer:

We zijn al vele weken op de vlucht voor de Polen, we worden simpelweg op straat en op het land neergeschoten, we zijn ons leven niet langer meer veilig, de Polen vervolgen alle Duitsers.

‘En waarom’, vroegen we, “De Poolse priesters spreken en hitsen op vanaf hun kansels:

Sla die Duitsers dood, waar u ze ook tegenkomt. Schiet ze neer, vernietig het hele Duitse ras …”

“Deze volksmigratie bleef de hele zomer doorgaan, en op het laatst kwamen er slechts enkelen, omdat de grens zwaar bewaakt was.”

Als men de berichten van deze ooggetuigen kan geloven, zou dat betekenen dat Polen sinds juli 1939 – twee maanden voor het “officiële” begin van de oorlog – militaire oorlogsdaden tegen Duitsland had gepleegd. In Bydgoszcz, Pless en Stopnika zouden al in augustus 1939 Poolse soldaten Duitse burgers massaal hebben afgeslacht.

Volgens de hieronder vermelde bronnen zijn Poolse militairen regelmatig de grens overgestoken en vonden er slachtpartijen plaats op het grondgebied van de Rijksduitsers, maar de leiders van de Rijksduitsers reageerden niet. Blijkbaar wilden ze geen oorlog.

Volgens het briefschrift “Der Bromberger Blutsonntag” (“De bloedige zondag van Bydgoszcz)” zouden alleen al in deze dorpen 56.000 Duitsers op beestachtige wijze zijn afgeslacht.

Nadat de Duitsers niet op de oorlogsprovocatie hadden gereageerd, zouden Duitse vrouwen, mannen en kinderen door de Poolse soldaten aan de kerkdeuren zijn genageld en opengereten zijn. Naar verluidt hebben de Poolse soldaten foto’s gemaakt, die vervolgens naar de Rijksregering zijn gestuurd.

En pas dan moet Hitler Polen binnengevallen zijn.

Uitgebreide documentatie en foto’s waarop de meesten op beestachtige wijze zijn vermoord en van opgegraven massagraven werden in 1995 gepubliceerd in het boek “Dokumente polnischer Grausamkeiten“ (“Document Poolse wreedheden”) – in opdracht van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en op basis van schriftelijke bewijzen uitgegeven –  door Arndt-Verlag, Postf. 3603, 24035 Kiel ISBN 3-88741-178-1 en in het “Deutscher Weißbuch Nr. 3” in 1940 gepubliceerd. Geen van de daar aangetroffen documenten is tot op heden weerlegd. Ofwel zijn al deze documenten bedrog en leugens, en zijn ze buitengewoon perfect vervalst, ofwel is wat deze geschriften melden echt gebeurd. Beslis voor jezelf. Zie de brochures “Der Bromberger Blutsonntag” en “Polens Schuld am 2. Weltkrieg” (“Poleb’s schuld aan de 2e Wereld Oorlog”), gegeven adres: Rudolf Trenkel, Hamburg 73, Reinickendorferstr. 45B)

Een ongelooflijke bewering! Kunnen we deze bronnen geloven?

Maar laten we eens kort luisteren naar wat de joodse publicist J.G. Burg erover te zeggen heeft, dat niemand kan zeggen dat ik dat ik zelfs nazi-literatuur als bron voor dit thema heb gebruikt:

“Op 2 september 1939 antwoordden de Duitsers met hun wapens op de Poolse grensschendingen en moorden en staken de Poolse grens over.

‘Die Welt’ verklaarde dit als de “trigger van de wereldoorlog”. Maar Chaim Weizmann verklaarde: “Deze oorlog is onze oorlog”. Wie bedoelde hij met “ons”? Churchill probeerde onmiddellijk zijn vriend te berispen en bazuinde voor de hele wereld: “Deze oorlog is een Engelse oorlog”.

Daarmee moest eigenlijk de hele wereld weten dat de Tweede Wereldoorlog geen Duitse oorlog was.”

(J.G. Burg in “Sündenböcke“, blz. 240)

Was de Duitse invasie op 1 september 1939 nu een “aanval op het onschuldige Polen” of een “reddingsoperatie”?
Als we de bovenstaande berichten en verklaringen geloven, dan was de Duitse invasie niet alleen om duizenden Duitsers van de Poolse sluipmoord te redden, maar nu ook om de Duitse rechten radicaal op te lossen.

De bekendste historici, waaronder de zeker niet Duits-vriendelijke Joodse hoogleraar met de Engelse nationaliteit A.J.P. Taylor, hebben in de hiervoor genoemde zaak het Duitse recht tot uitdrukking gebracht.

Dat de zogenaamde Engelse bemiddelingspogingen alleen maar geveinsd waren, blijkt uit de garantieovereenkomst van 25 augustus 1939 (§2), waarin Engeland eisen stelt,

“dat elk voorstel om Gdansk toe te staan naar het Duitse Rijk terug te keren door Polen moet worden afgewezen.”

Engeland heeft, zoals iedereen weet, het Duits-Poolse conflict gebruikt om de oorlog aan Duitsland te verklaren, maar heeft niets gedaan toen Rusland Oost-Polen bezette, maar heeft twee jaar later een bondgenootschap gezocht met Rusland.

We lezen in “Geburtswehen einer neuen Welt“, blz. 145:

“Op 2 september 1939 had Engeland de reeds voorliggende instemming met de beëindiging van het Poolse conflict bewust gesaboteerd en werd daarmee duidelijk de schuldige van de uitbreiding van het conflict tot de Tweede Wereldoorlog.

Frankrijk en Engeland verwierpen bovendien op brute wijze het Duitse vredesaanbod na de Poolse campagne.

Het vredesaanbod van Duitsland na de overwinning op Frankrijk werd net zo bruusk door Engeland afgewezen.

Hetzelfde gebeurde met de vredesinspanningen van het Vaticaan en andere neutrale staten.”

(Bron: “Geburtswehen einer neuen Welt“, von Carlos Baagoe, Samisdat-Verlag, Toronto, blz. 145).

“Dat moet bij u duidelijk worden, dat deze oorlog niet tegen Hitler of het Nationaal Socialisme gevoerd wordt, maar tegen de kracht van het Duitse volk, die men voor altijd verbrijzelen zal, ongeacht, of ze in de handen van Hitler of een jezuïetenpater ligt.”  

Zelfs de marionet Winston Churchill bevestigde dat Duitsland de oorlog wilde beëindigen na de campagne in Polen en Frankrijk.

Ook de poging van Rudolf Hess om een wereldoorlog te voorkomen door naar Engeland te vliegen mislukte. Was dat de reden waarom ook Hess in Spandau door de Engelsen werd vermoord, zodat hij niet kon weten wat er toen was gebeurd? (Zie “Mord an Rudolf Hess” van Wolf-Rüdiger Hess, Drufel-Verlag).

Josef Stalin zei het volgende over de Duitse oorlogsschuld in de “Pravda” op 29 november 1939:

 • “1. Duitsland viel niet Frankrijk en Engeland aan, maar Frankrijk en Engeland vielen Duitsland aan en namen de verantwoordelijkheid voor de huidige oorlog.
 • 2. Na het uitbreken van de vijandelijkheden heeft Duitsland vredesvoorstellen gedaan aan Frankrijk en Engeland, en de Sovjet-Unie heeft de vredesvoorstellen van Duitsland publiekelijk gesteund, omdat zij dacht en nog steeds denkt dat een spoedig einde de situatie van alle landen en volkeren radicaal zou verlichten.
 • 3. De heersende kringen van Frankrijk en Engeland hebben de Duitse vredesvoorstellen en de pogingen van de Sovjet-Unie om de oorlog snel te beëindigen met alle kracht van de hand gewezen. Dit zijn de feiten.”

De volgende fragmenten laten zien hoe groot de “liefde” voor Duitsland nog steeds is.

Het “Hohenloher Tagblatt” schreef op 12 maart 1996 onder de kop “Joodse wrekers wilden miljoenen Duitsers doden”:

“Volgens een Israëlische documentaire hebben groepen overlevenden van de Joodse Holocaust geprobeerd in ongekende mate wraak te nemen op de Duitse bevolking vanwege de moorden op… Joden tijdens het nazi-regime. De film is nu uitgezonden op de Israëlische televisie. Na de Tweede Wereldoorlog zou drinkwater in steden als Hamburg, Neurenberg of München vergiftigd worden en zouden miljoenen Duitsers vermoord moeten worden. De film beschreef in detail de acties van de wraakgroepen, maar die mislukten grotendeels.

Onder Israëlische leiderschap (voor de oprichting van de staat in 1948) werd een gif ontwikkeld dat door Joodse soldaten van het Britse leger in de waterleiding van Duitse steden zou worden gegoten. Er waren inderdaad verschillende tassen met gif op weg naar Duitsland. Maar de actie werd door onbekenden verraden, het gif werd tijdens het transport op de Middellandse Zee overboord gegoten.

Toch werden volgens documentairemaker Jarin Kimor na de oorlog een tot tweeduizend Duitsers, veelal invloedrijke nazi’s, gedood door Joodse wraakploegen. 300 SS’ers stierven in een gevangenkamp bij Neurenberg nadat Joodse wrekers hun brood hadden vergiftigd. Kimor presenteerde op TV de chef van een wraakploeg, generaal Israel Carmi.

De Israëlische historicus Tom Segev waarschuwt in zijn boek “De Zevende Miljoen” voor het overschatten van dergelijke acties. Het idee om wraak te nemen op de Duitsers werd al snel afgewezen door de verantwoordelijken in Israël”. (dpa)

Na het lezen van het volgende citaat van Simon Wiesenthal is het zeer de vraag of Tom Segev gelijk heeft met deze opmerking.

Simon Wiesenthal riep in een lezing aan de joodse studenten in Zürich op 18 november 1969 op tot de volgende massamoord op Duitsers:

“Ongeveer 7 miljoen Duitsers in de BRD, de DDR en Oostenrijk zijn moordenaars en misdadigers. ,,…de moordenaars van morgen worden vandaag geboren. Dezen, in de toekomst potentiële moordenaars, moeten vandaag worden uitgeroeid.” Riep Wiesenthal in Zürich uit. “We moeten potentiële tegenstanders voor eens en altijd vernietigen, zelfs in hun embryonale staat.”

(Salzburger Volksblatt“, 23.1.1970, „Neue Züricher Zeitung“, 21.11.1969, ebenso die „Tat“, der „Tagesanzeiger“ Zürich und „Geburtswehen einer neuen Welt“,blz. 143)

U.S. General Collins verklaarde al in 1949:

“Het is voldoende dat wij wapens leveren, onze zonen zullen in Europa niet doodbloeden. Er zijn genoeg Duitsers die voor onze belangen kunnen sterven”.

(Hessisch-Nedersaksen Algemeen 24.10.1981)

Interessant, nietwaar?

In dit hoofdstuk heb ik zojuist “elf” verschillende bronnen gebruikt die, zonder een blad voor de mond te nemen, oproepen tot de uitroeiing van het Duitse volk – een holocaust tegen de Duitsers! En vier daarvan in 1919 en 1922.

Dus lang voor de tijd van Adolf Hitler, de verschijning van “Mein Kampf”, de Duitse Jodenvervolging of de oprichting van het NSDAP. Misschien moet er een minuut stilte in acht worden genomen voor de “Endlösung” van de Duitse kwestie.

“Daarom de 2e Wereldoorlog
We hebben zes of zeven miljoen Duitsers omgebracht. Mogelijkerwijs zullen we er nog een miljoen ofzo doden voordat de oorlog ten einde is.
De onvergeeflijke misdaad van Duitsland was de poging zijn economische vermogen uit het wereldhandelssysteem te onttrekken en een eigen uitwisselingssysteem aan te schaffen, waarbij het internationale financiewezen niets aan verdienen kon.
Duitsland was economisch te sterk … Dat was zijn “misdaad”.”

Maar dergelijke uitspraken zijn niet alleen in het verre verleden gedaan, maar zijn, zoals het volgende voorbeeld laat zien, nog steeds zeer actueel: tijdens het bezoek van Lothar De Maizier aan New York in september 1990 gaf Edgar Bronfman hem een lift:

“Er komt een vreselijk einde voor de Duitsers als toekomstige generaties ophouden met Israël te betalen (…). Dan zal het Duitse volk van de aarde verdwijnen.” (Bron: „Die Erbschaft Moses“ von Joachim Kohln, blz. 3 und „Harold Cecil Robinson, „Verdammter Antisemitismus“, zie boven, blz. 119).

Als u echt wilt begrijpen wat er op deze aardbol gebeurt, moet u niet stoppen bij een “taboe onderwerp”. Beslis zelf of het al dan niet gepast is om over dit of dat onderwerp te praten.

De geschiedenis is ook in vele andere opzichten zeer eenzijdig.

Laten we de massamoord op de 800.000 Duitsers in 1918 niet vergeten. Ik citeer Prof. Harry Elmer Barnes in het “New York Telegram” van 29 maart 1940:

“Niets is absurder dan het populaire peuterverhaal dat alle aardige mensen aan de ene kant staan en alle slechten aan de andere. Sommigen beweren dat één volk wreder is dan de ander.

Zij wijzen op de gruwelpropaganda tegen de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog en op de behandeling van de Joden nu.

Maar daarbij zien zij de grootste wreedheid over het hoofd, namelijk de Britse blokkade tegen Duitsland, maanden na november 1918.

In die tijd stierven 800.000 Duitsers, vrouwen, kinderen en bejaarden van de honger.

Als Hitler in 1933 in Duitsland zo’n vuile en verachtelijke daad had gepleegd tegen een half miljoen joden, zou hij een kleine peuter zijn geweest in vergelijking met de Britse blokkade van 1918-1919.”

(US Senator of Minnesota, Ernest Lundeen, in de Senaat van de Verenigde Staten op 11 juli 1940 in aanwezigheid van president F.D. Roosevelt)

Maar nog erger is het aantal kunstmatig geënsceneerde oorlogen aan de Chinese westgrens tussen 1979 en 1981. Naar verluidt zijn daar binnen drie jaar 50 miljoen mensen afgeslacht. Van deze oorlog heeft de wereld nog nooit gehoord. 

Geen woord van de westerse massamedia! Toeval? De enige reden voor dit bloedbad – de eliminatie van mensen.

De cijfers over de wereldbevolking zijn meer dan nep. Op aarde wonen al ruim 8 miljard mensen. China alleen al heeft meer dan 1,5 miljard. Dat zegt een interne studie van de CIA over de wereldbevolking, gepubliceerd door Dr. John Coleman tijdens zijn lezing in Honolulu in september 1995.

En de Chinezen wilden gewoon deze mensen elimineren. Het moordcommando was in een samenwerking tussen de KGB en de CIA getraind (vanaf een bepaald veiligheidsniveau vindt u altijd dezelfde namen). De door Chinezen ondertekende contractdocumenten liggen bij een advocaat in een klein stadje in de buurt van Bonn.

Het wordt dus tijd dat we onze eigen mening vormen over wat goed of slecht voor ons is. Wat waar is en wat onwaar is, wat taboe is of wat niet taboe is!

Op 12 januari 1952 kondigde rabbijn Emanuel Rabinovich dit aan:

“Ons doel is sinds 3000 jaar eindelijk binnen bereik gekomen. Ons ras zal zijn rechtmatige plaats in de wereld innemen.

Elke jood een koning, elke christen een slaaf.

In Amerika wekten we anti-Duitse gevoelens op die tot de Tweede Wereldoorlog leidden. Ons uiteindelijke doel is om de Derde Wereldoorlog te ontsteken. Deze oorlog zal voor altijd een einde maken aan onze strijd tegen de Goyim. Dan zal ons ras onbetwist de wereld regeren.”

(“Verdammter Antisemitismus“, Harold Cecil Robinson, zie boven, blz. 121).

Ook de scène van de komende Derde Wereldoorlog is geen geheim:

US-Secretaris van Defensie C. Weinberger:

“Het slagveld van de volgende conventionele oorlog is Europa, niet de Verenigde Staten.”

(Frankfurter Rundschau, 29.4.1981).

Amerikaanse admiraal Gene R. La Rocque:

“De Amerikanen gaan ervan uit dat de Derde Wereldoorlog evenals de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Europa zal worden uitgevochten.”

(Frankfurter Rundschau 29.4.1981).

Generaal Sir John Hackett, voormalig opperbevelhebber van het Britse Rijnleger en tegelijkertijd opperbevelhebber van de Noordelijke Legergroep van de NAVO, schreef een boek met de zeer veelbelovende titel:

“De derde wereldoorlog – hoofdlocatie Duitsland”

(Uitgeverij Goldmann 1978).

Samuel Cohen, Amerikaans kernwapendeskundige en medebouwer van de voor Duitse bodem bestemde neutronenbom, beantwoordt de vraag over het gebruik van de bom:

“De meest waarschijnlijke scène zou West-Duitsland zijn; ik denk dat het een academische vraag is hoe de vijand (de Duitsers?, notitie van de auteur) sterft.”

(Bild-Zeitung, Hamburg, 16.10.1977).

Henry Kissinger zei het volgende in 1979 in Brussel:

“U, Europeanen, moet begrijpen dat als er een conflict in Europa is, wij, Amerikanen, natuurlijk niet van plan zijn om met u te sterven.”

(Unabhängige Nachrichten Bochum Nr. 8, 1981).

Bron:

https://michael-mannheimer.net/2018/05/12/der-100-jaehrige-krieg-gegen-deutschland-welche-maechte-deutschland-bis-heute-vernichten-wollen/

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.132 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Rommel (7754 Articles)
Wij hier bij FENIXX zijn tegen geweld. We streven naar een revolutie door de voorlichting van de massa. Wanneer de informatie beschikbaar is voor de mensen, zal systeemverandering onherroepelijk en onvermijdelijk zijn. Iedereen die geweld suggereert of promoot in de commentarensectie zal gecensureerd worden en bij herhaling permanent verbannen worden.

25 Comments on De 100-jarige oorlog tegen Duitsland: Welke mogendheden nog steeds Duitsland willen vernietigen

 1. Mooi compleet artikel Rommel, waarvoor mijn dank.

  Liked by 1 persoon

 2. Chapeau Rommel, masterpiece en ik weet; “een hell of a job” om ‘even’ t vertalen 👍👏👌

  Liked by 1 persoon

 3. Goed artikel Rommel!
  Meer info over dit onderwerp vind je in dit boek:
  https://www.deblauwetijger.com/product/fre-morel-oorlog-is-misleiding-en-bedrog/

  Like

 4. Zeer goed artikel en zeer bedankt voor het vertalen, Rommel! Jij doet je naam geen eer aan hiermee :)! Al langere tijd geloofde ik de geschiedenislessen, zoals die op de scholen gegeven worden, niet. Ik ga deze eyeopener nog maar eens een paar keer goed doorlezen . . . 🙂

  Like

 5. Wachteres // mei 18, 2018 om 11:55 //

  Ik heb het artikel doorgestuurd naar Henk, Rommel Hij weet ‘alles’ van de twee wereldoorlogen.

  Ik ben benieuwd. .

  Heel goed gedaan in elk geval. Wat een werk! Net iets voor jou, zo’n provocerend artikel.

  Like

 6. Wachteres // mei 18, 2018 om 12:00 //

  P.S.Waarom heb ik weer zo’n rotkop? 🙂

  Liked by 1 persoon

 7. Daniel // mei 18, 2018 om 14:24 //

  Het joods zionisme – ofwel de Synagoge van Satan – is HET probleem. Dit begint langzaam door te dringen. De massa beseft niet hoe dit dodelijke en revolutionaire virus een gezonde gastheer langzaam kan vernietigen. Tot het kei- en keihard aankomt en de dood intreedt.

  Like

 8. Daniel // mei 18, 2018 om 15:05 //

  Ik kan deze reeks documentaires aanbevelen. Hierna zal je wereldbeeld voorgoed veranderd zijn.
  https://www.youtube.com/channel/UC0gfrvHpcCaFMubWBwwEDBg

  Like

 9. “William R. Lyne, ex-CIA-agent en auteur van het boek “Space-Aliens from the Pentagon” schrijft op pagina 41:

  “Bij de Verdragen van Versailles werd in 1919 door de Amerikaanse regering een aanvullend document opgesteld, dat aan deze verdragen werd toegevoegd. In dit document, bekend als “Morgenthaus Pastoral Policy”, dat door de Amerikaanse president Woodrow Wilson werd ondertekend en bij de Verdragen van Versailles werd gepresenteerd, staat dat de Verenigde Staten van plan zijn om na de Duitse capitulatie alle Duitsers als maatregel uit te roeien.””
  —————-

  Diezelfde Morgenthau zien we ook terug in dit stuk:

  De genocide die de EU op de Europese bevolking pleegt, is gepland
  https://fenixx.org/2017/04/06/de-genocide-die-de-eu-op-de-europese-bevolking-pleegt-is-gepland-2/

  En de Duitse vredesaanbiedingen die na Polen afgeslagen werden, dat zagen we ook al in WW-I, waar Duitsland in 1916 vrede aanbood, maar Engeland daar niks van wilde weten:

  Duitsland en de hereniging met ‘Oost-Duitsland’
  https://fenixx.org/2018/05/17/duitsland-en-de-hereniging-met-oost-duitsland/

  Like

 10. Onder Churchill:

  “De onvergeeflijke misdaad van Duitsland was de poging zijn economische vermogen uit het wereldhandelssysteem te onttrekken en een eigen uitwisselingssysteem aan te schaffen, waarbij het internationale financiewezen niets aan verdienen kon.
  Duitsland was economisch te sterk … Dat was zijn “misdaad”.””
  ————————-

  De hetze tegen Duitsland begint in 1933, tot die tijd werd Duitsland gefinancierd door de VS en ‘bankiers’. Maar het was een dodelijke schuldslavernij financiering. Hitler ontsnapte daaraan daar uit die cirkel te stappen en binnenlandse werken en diensten met ‘waardebonnen’ te financieren, onafhankelijk van het internationale bankenkartel.

  Dat wekte de woede op, en vanaf dat moment komen ook de – joodse- oproepen tot oorlog tegen Duitsland. (stukkie ligt op de plank in de planning voor binnenkort)

  Like

 11. Jantje // mei 18, 2018 om 17:41 //

  Zou dit een reden kunnen zijn waarom GB toch weer de EU verlaat. Zodat de volgende oorlog zich weer vnl. op het vasteland afspeelt?

  Like

 12. Lord of Hosts // mei 18, 2018 om 19:05 //

  Waarheid en fictie.
  Teveel tegenstrijdigheden om als geloofwaardig bestempeld te worden.
  Als daarbij ook nog illuminatie, vrijmetselarij en Joden die de schuld krijgen van hun eigen ondergang eraan toegevoegd worden, dan haak ik af.
  Ik vraag me af hoe groot het gaatje in het hoofd van Michael Mannheimer is? Moet een enorm gat zijn.

  En als Daniël er ook als de kippen bij is dan weet ik het zeker; juist de Joodse mensen hebben na 2000 jaar vervolging, nadat ze verdreven werden uit hun eigen land, door de Romeinen, hun eigen thuisland broodnodig.

  En neen, dat hebben ze zeker niet te danken aan de VS, VK of Frankrijk.
  De VS was verantwoordelijk voor het wapenembargo (1947) voor Joden en Arabieren, en was heel bedreven in het controleren van de smokkelroutes op zee en in de lucht. Maar VK en FR, de trouwste bondgenoten van de VS schroomde niet om de Arabische legers te trainen en van wapens te voorzien.

  Het was de Sovjet-Unie van Joseph Stalin die de Joden overlevingskansen boden; wie leerden hen vooraf op alle vlakken het land te besturen? Wie gaf hen militaire professionele training? Wie zorgde voor de bewapening?

  Golda Meir zei in 1973 over dit onderwerp: “Wie weet, als we ons niet konden verzetten, en de wapens en munitie, die we via Tsjecho-Slowakije kregen,… het is duidelijk dat het Sovjet wapens waren met de kennis en toestemming van Stalin… het feit blijft dat … de Sovjet-erkenning van Israël van groot belang was voor ons.”

  Daniël is vast en zeker een groot fan van Desiderius Erasmus…. en als je het goed bekijkt is er anno 2018 nog weinig veranderd.
  https://www.rd.nl/boeken/erasmus-haatte-joden-1.164637

  Degene die het verleden controleert, begrijpt de toekomst. Degene die het heden controleert, begrijpt het verleden.

  Like

 13. MoslimMolen // mei 18, 2018 om 21:18 //

  Z E L D Z A A M stuk shit!!!
  .
  Godverju: de eerste die deze lulkoek uitdraagt of gelooft mag tegen de muur !
  Fuck !

  Like

 14. In begin doet het even pijn maar je went er wel aan.

  Liked by 2 people

 15. Er zijn meer Duitsers dan Joden omgekomen in de tweede wereldoorlog.

  Like

 16. Wie de meeste dooien heeft die wint.

  Liked by 1 persoon

 17. Wat kan ik nu nog wel geloven………nu in 2018 moet Israël met alle middelen zijn grenzen beschermen tegen de Arabieren, Erdogan die Europa op stelten zet en bijna alle Europese leiders de islam verwelkomen waardoor in bijna alle Europese landen de Joden het land moeten ontvluchten. Na de vreselijke moorden en verbranding van een holocaust overlevende in Parijs door een moslim, de aanvallen in Amsterdam enz. enz. enz.
  Als ik dit artikel heb gelezen dan zouden de 6 miljoen vergaste Joden niet eens erg zijn?
  Beste mensen van zowel Fubar als Bron die ook hier artikelen lezen……….hier wil ik niet aan, kan het gewoon niet!
  Wat moet ik nog geloven van deze krankzinnige wereld?

  Like

 18. bandiet // mei 20, 2018 om 03:07 //

  Ach, het is allemaal nog veel gekker, zal er later op terug komen, mijn onderzoek nog niet klaar, maar dit hierboven beschreven, dit is 100 procent waarheid. Tipje van de sluier? Wat als de Germanen nou het Bijbelse Israel is?

  Like

 19. Terwijl ze ooit zulke goede vrienden waren:

  Like

 20. Uiteindelijk toch het masker af en twee handen op 1 buik met de zo verafschuwde islam. Wie weet samenwerking in de toekomst? Het kan verkeren..

  Like

 21. bandiet // mei 20, 2018 om 03:07 // Dat het allemaal nog veel gekker wordt heb ik persoonlijk al ondervonden: helemaal niemand die kan/wil geloven dat wij de afstammelingen zijn van het Bijbelse Israël. Maar je hebt gelijk: het gaat om wat waarheid is!

  Ik schreef al meerdere keren over dit onderwerp:
  https://www.levensreis.nl/index.php/het-volk-israel-dat-zijn-wij/ en

  https://www.levensreis.nl/index.php/is-israel-het-uitverkoren-volk-en-zo-ja-waar-is-dan-het-volk-israel/ en

  https://www.levensreis.nl/index.php/2017/01/19/19-januari-2017/

  Heel benieuwd naar het resultaat van jouw onderzoek . . . .

  Like

 22. Von Puffelen // mei 20, 2018 om 15:40 //

  Uit de bek van het paard.

  Like

 23. Ik ben me nog eens even aan het verdiepen in: Levensreis.
  https://www.levensreis.nl/index.php/19-april-2016/
  Heel opvallend in het hoofdstuk “19 april 2016” is dit gedeelte:
  De priesters van toen willen wraak; zij zijn de satanisten van nu. De aanbidding van Baäl ging niet alleen gepaard met allerlei wellustige praktijken maar ook met praktijken als het offeren van kinderen. De aanbidders van Baäl aten net als de tegenwoordige satanisten, ook de offers op die gebracht werden.

  Lees hier voor meer informatie.

  19 april 2016 staat bekend als “het feest van Moloch” dat dan begint tot en met 1 mei. Kind-offers waren toen en nu nog steeds een van de belangrijkste kenmerken van de aanbidding van Moloch. Een gigantisch standbeeld van deze heidense godheid wordt elk jaar opgesteld op de Bohemian Grove in Noord-Californië. Dit ‘feest’ wordt op diverse plaatsen op aarde gevierd en wordt bijgewoond door onze ‘Elite’.

  Om de satanische praktijken, zoals rituele verkrachting en kindermoord, ongehinderd uit te kunnen voeren moet het christelijke geloof – het geweten van het volk – van de aardbodem verdwijnen.
  Nu mijn opmerking er achteraan:
  19 mei 2018 was de bruiloft van Harry en Meghan, alleen vrienden uitgenodigd, geen enkele politieke staatshoofd of minister. Volgens berichten wil het bruidspaar in de voetsporen van wijlen Prinses Diana, alles doen om mensen te helpen, hulp geven, inzetten voor hulpbehoevenden en nog veel meer. Juist in het Engeland van de pedofilie, groepsverkrachtingen door moslims, aanslagen en grote schandalen binnen de politieke elite, staat dit verse koninklijke echtpaar op. Schijn of werkelijkheid ten aanzien van de Queen Elisabeth?

  Like

 24. Vergeet niet dat alle gebeurtenissen, die zich in de wereld afspelen, plaatsvinden over onze hoofden heen!
  De (wereld)oorlogen, de islamisering van de EU, de economische malaise, het manipuleren van de nieuwsgaring dat de Russen niet deugen en wij, samen met de VS, staan aan de “goede” kant, enz. gebeuren alle zonder het volk daarbij te betrekken.
  Bedenk dat de West-Europese natiën (de Israëlieten) en de Joden broedervolkeren zijn van elkaar. De Joden zijn niet de Zionisten!
  De Joden worden als masker gebruikt zoals de Europese natiën als masker worden gebruikt voor de Brusselse EU.

  Het zijn de kwade, mensheidsvijandige machten, die door de wereldleiders zijn aangetrokken en gehoorzaamd worden, die de volkerenmassa’s tegen elkaar uitspelen en ophitsen. Deze boze machten verschuilen zich achter hun dienaren, bekend onder verschillende namen als Deep State, Illuminati, Elite, Cabal enz.

  Wij zijn met z’n allen een nieuw tijdvak – het Aquarius tijdperk – binnen gegleden; een periode waar alle maskers worden weggerukt en ware gedaantes zichtbaar gemaakt worden! Laten daarom degenen, die ogen hebben, deze gebruiken om de feiten onder ogen te zien en deze niet gebruiken om weg te kijken en te negeren . . . .

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s