Nieuw

“Oh je bent tegen Linksch dus…”

Om de zin af te maken; dus dan ben je Rechts ? En ja dan kom je op glad ijs. Tijl is fel tegen wat zich tegenwoordig verzamelt onder de noemer Linksch maar ‘rechts’ is hem veel te algemeen.

Onze huidige samenleving heeft veel te danken aan de oude socialisten van vlak na de oorlog met als uithangbord Willem Drees, daarna is het echter hard bergafwaarts gegaan met de socialisten.

En zo zat Tijl zich deze zondagmiddag plots af te vragen; wat ben je dan eigenlijk wel ? Tijl ziet veel van zijn denkbeelden terug in het liberalisme maar zeker niet in het liberalisme van Rutte als je dat tenminste nog zo mag noemen, volgens Tijl is dat eerder kapitalisme en dat is toch wel weer heel wat anders. Hmmmm, toch even verder kijken dan.

Het probleem met al die verschillende ideologieën is natuurlijk dat ze in de loop der tijd steeds breder zijn geworden, er zijn steeds meer stromingen en om het nog ingewikkelder te maken ook nog eens substromingen . Het oorspronkelijke liberalisme streefde naar een vrije markt waarin de overheid zich terughoudend opstelt. Daar kan Tijl zich wel in vinden. En onder die noemer is er de laatste decennia geprobeerd om overheidsbemoeienis in te krimpen door privatisering van bedrijfstakken waar privatisering meer kwaad dan goed deed. Daarbij valt te denken aan de gezondheidszorg en het openbaar vervoer.

In de gezondheidszorg zou de marktwerking zorgen voor lagere kosten maar zoals weireland-1985088_640 allemaal hebben gezien is daar niks van terecht gekomen, er zijn slechts enkele monopolisten waarvan je niet mag zeggen dat ze een kartel vormen maar iedereen die iets verder kijkt dan zijn neus lang is ziet dat dit wel degelijk realiteit is. Jaarlijks gaat de prijs omhoog en geheel ‘toevallig’ is dat bij allemaal nagenoeg gelijk…

Het openbaar vervoer ligt zo mogelijk nog ingewikkelder en om het vooral niet makkelijker te maken heeft men dat ook niet echt geprivatiseerd, de overheid heeft van het begin af aan een (te) dikke vinger in de pap willen houden en men werd tegelijkertijd gehinderd omdat men van Brussel verplicht was het “openbaar aan te besteden”. Ja dan krijg je automatisch te maken met buitenlandse giganten die het zich in eerste instantie kunnen veroorloven te laag in te schrijven voor concessies die de overheid uitgaf. Ze hebben op die manier geprobeerd de kleintjes uit de markt te prijzen en in het aldus ontstane monopolie de winst steeds verder op te schroeven.

Ook dat liep dus van weerskanten uit op een jammerlijke mislukking. Goed, het hedendaags ‘socialisme‘ of wat daar nog van over mag zijn heeft dus voor Tijl afgedaan, het liberalisme van Rutte eveneens, tja wat heb je dan nog meer voor isme’s ? Kapitalisme ? Nee dank je wel. Communisme ? Dat is op de meeste plaatsen failliet gegaan en daar waar het nog een beetje bestaat op sterven na dood, dat valt dus ook af. Libertarisme dan ? Scrutinizer is daar een overtuigd aanhanger van, Tijl ziet er wel sympathieke kanten aan maar ziet geen enkele mogelijkheid dat het ooit ergens ter wereld ingevoerd zou kunnen worden. Conservatisme dan ? Ook daar weer een aantal goede aanknopingspunten maar dat is weer te autoritair.

Ik hoor u bijna denken denken; “ja wat wil je dan verdomme ?“. Nou dat zal ik vertellen, ik denk dat we een nieuwe ideologie nodig hebben en ik denk dat we dat dan maar “gezondverstandisme” moeten noemen. Eigenlijk had ik Fortuynisme moeten zeggen maar dat roept bij tevelen een te grote weerstand op. Toch deed hij wat ik ook graag zou willen; van alle bestaande ideologieën de kersen van de taart plukken en die gebruiken.

Ha” hoor ik u weer denken “nou hebben we je manneke, je bent gewoon een populist !

Nou dat zal dan wel. Om eerlijk te zijn denk ik dat al die ideologieën hebben bewezen niet te werken omdat ze te ver werden doorgevoerd en min of meer aan hun eigen aanvankelijke succes ten onder zijn gegaan.

question-mark-2546103_640

Moeilijk hè ? Nou dan weet ik het goed gemaakt; stel jezelf dezelfde vraag en gesteld dat je daar een antwoord uit krijgt leg het Tijl dan eens uit. En wie weet, misschien kunnen we met z’n allen wel een nieuwe ideologie ontwikkelen. Gaan we toch nog de geschiedenis in !!

man-3299537_640 Tijl Uylenspiegel

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.012 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Tijl Uylenspiegel (500 Articles)
Tijl denkt altijd eerst goed na voor hij iets stoms zegt.

11 Comments on “Oh je bent tegen Linksch dus…”

 1. Scrutinizer // april 9, 2018 om 05:35 //

  Gezien ik geciteerd werd, even een verduidelijking:
  Libertarisme kent in wezen 2 varianten: enerzijds een wereldwijd anarcho-kapitalisme (dat is mijn ideaal maar lijkt me praktisch onhaalbaar omdat zodra er 1 landje niet meedoet je de facto 2 landen hebt en dat 2e dan zijn een leger moet hebben om zich tegen het eerste te kunnen verdedigen etc.) en anderzijds minarchisme oftewel een nachtwakersstaat ongeacht of de buren iets soortgelijks doen. Dit laatste is m.i. wel een haalbare kaart, al zal de transitie van ons huidige socialistische bestel naar zo’n nachtwakersstaat een hoop tijd in beslag nemen en zal het niet makkelijk zijn het rimpelloos te laten verlopen.

  Maar kort gezegd komt het erop neer dat men alles wat men kan privatiseren en dereguleren ook daadwerkelijk privatiseert en deregeuleert en dat de staat zich louter beperkt tot haar kerntaken: bescherming van de burger tegen gevaar van buitenaf (defensie) en van binnenuit (justitie).
  De kosten van rechtzaken worden gedragen door (de verzekeraar van) de verliezende partij en vergt dus geen belasting. De enige andere taak, defensie, is in wezen een beveiligingsdienst van het vastgoed van de burgers (aangezien ze zowel zichzelf als roerende zaken in veiligheid kunnen brengen door te emigreren maar alleen avstgoed niet dus dát is wat defensie nou in wezen beschermt) en daarom zou de kost gedekt kunnen worden door een soort “verzekeringspremie” waarbij net als bij een brandverzekering de hoogte afhankelijk is van de waarde van het object. Haalt men uit de begroting van defensie de kosten van buitenlandse aanvalsoperaties (zoals in Libie, mali etc. waar we niets t zoeken hebben) dan zal blijken dat voor de verdediging van ons land een premie van 0,2% op de waarde van het vastgoed volstaat. (dus bv.een flat van 2 ton zou jaarlijks 400 euro aan defensiebelasting met zich meebrengen). Voila, da’s alles. Geen inkomsten belasting, geen vermogensbelasting, geen uitgavenbelasting, geen lijkpikkerij, helemaal niets, behalve een kleine defensiebijdrage.

  Men houdt dus veel meer over van zijn nettoloon maar … moet voortaan wel zelf zijn eigen facturen betalen waaronder, scholing van de kinderen, medische zorg en medicatie etc. en zelf voor zijn oude dag sparen (cq. zich ervoor verzekeren bij commerciele maatschappijen).

  Verder zou er flink geschrapt worden in de wouden van wetten en regels en maximale contractvriheid toegestaan worden maar zou de grondwet bestaan uit het zg. NAP (non-agressieprincipe). Vraag is of er nog een 2e artikel nodig is omdat uiteindelijk alles er logischerwijze uit voortvloeit cq. alles erop terug te voeren is.

  Hoe e.e.a. te bereiken? Stapsgewijs. Z.s.m. maar daarom niet overnight. Stap voor stap alles verkopen en de staatsschuld delgen. Vervolgens een surplus storten in een AOW pot om deze regeling langzaam te alten uitdoven en dat was het. Sommige zaken kunnen wel radicaal overnight. Zoals het stopzetten van ontwikkelingssamenwerking en het opheffen van een ministerie voor cultuur. Andere zaken (zoals de zooi van “economische zaken” met bv. taxi-vergunningen etc. vergen iets meer tijd om op te kuisen maar in wezen moet e.e.a. binnen een enkele regeerperiode haalbar zijn).

  De regering (een president, een minister van defensie en een van justitie) wordt om de 4 jaar verkozen. Kiesrecht is o.b.v. een stempas die je krijgt o.b.v. je betaalde belasting: 1 stem per 100 euro.
  Belasting rust op het huis, niet op de eigenaar. Kortom je betaalt contant aan de balie voor perceel 10741 te Den Haag. Dit wordt geregistreerd, je krijgt een recu en de vordering op perceel 10741 wordt als “voldaan” in de computer aangepast. Verder hoeft men niet te weten wie de eigenaar is of wie ervoor betaalde. Er is geen inkomstenbelasting meer en DUS bestaat het fenomeen zwartwerk niet langer en DUS is er geen reden tot privacyschending door de overheid of door haar handlangers, de banken. Alles kan dus opnieuw anoniem, ook telefonie en overige communicatie. Auto’s zouden ook met anoniemen prepaid kaarten (met rfid) de tolpoortjes kunnen passeren. Kortom: je betaalt wel voor het gebruik van de infrastructuur (“rekening rijden”) maar dat kan perfect anoniem: niemand die je whereabouts permanent hoeft te monitoren: geen overheid, geen bedrijven en geen bende inbrekers die graag weet wanneer je van huis bent.

  Kortom: een terugkeer naar de goede ouwe tijd, mét het gemak van moderne technologie doch zónder de nadelen ervan. De huidige nadelen voor de consument zijn veelal het resultaat van overheidsregels die bv. allerlei registratie verplicht waardoor je je privacy kwijt bent naar haar toe én naar bedrijven. Maar het kan dus ook anders. Alleen moet men zulks wel willen en daar schortte het aan.

  Liked by 2 people

 2. Tijl, er zijn 2 soorten op deze wereld en dat zijn de Uitbuiters en de Uitgebeenden. Vroeger had je nog lui die partij trokken voor de Uitgebeenden en die noemden zich socialisten. Dat waren mensen die zich druk maakten om veiliger arbeidsvoorwaarden en het koekje bij de koffie voor opoe. Dat ging de Uitbuiters een stuk te ver en die organiseerden dus snel hun eigen Sociaaldemocraten en Communisten, een en ander in diverse smaken en onder tientallen namen die zoetjesaan alle onwelgevallige partijen overnamen. Denk aan de VVD en D66 of zelfs de PvdA. Je kunt ze vergelijken met de huurlingen waarmee de Vorsten hun roofpartijen eertijds op elkaar uitvoerden en ze worden ook als zodanig ingezet. Zelfs tegen elkaar als er een verdoezelende show moest worden opgevoerd. Voor de argloze Uitgebeenden werd de term Links en Rechts voor de handigheid ingevoerd om er voor te zorgen dat de Uitgebeenden elkaar bleven afblaffen en geen tijd hadden om het hieperke uit het hakblok te trekken. Dus nee, Tijl, als je geen hoge hotemetoot bij D66 bent of een andere vriendjesclub ben je net als ik gewoon een Uitgebeende.

  Liked by 2 people

 3. Tijl Uylenspiegel // april 9, 2018 om 17:11 //

  Bedankt Scrutinizer voor uw uitgebreide reactie, u begrijpt ik had niet voor niks naar u verwezen, ik voelde op mijn klomp aan dat u een goede omschrijving van het libertarisme kon geven 😀

  Like

 4. Je zoekt iets wat zich tegen kapitalisme én communisme verzet ?

  Fascisme ! 😬

  Like

 5. Republikein // april 9, 2018 om 22:42 //

  Heeft geen zin meer, dus, zolang het nog kan, alcoholisme.
  https://ejbron.wordpress.com/2018/04/08/wanhopige-burgeres-ik-heb-onze-toekomst-gezocht-en-niet-gevonden/
  Omdat ik commentaar verwachtte op mijn reactie heb ik me vannacht hier de pleuris gezocht naar het plakwerk alsdat de mensheid in 2050-uiterlijjk- is opgehouden te bestaan, echter niet gevonden.
  Maakt niks uit, wellicht niet goed doorgekomen.

  Like

 6. Tijl Uylenspiegel // april 9, 2018 om 23:25 //

  Fubar; Je wilt niet gebeten worden door een haai en ook niet door een slang. Oplossing hier is een krokodil.

  Like

 7. Het is weer een sneu ding; censuur.
  Ik had een prachtige twitterdraad opgeslagen over de vele pluspunten van het fascisme, maar u begrijpt het al …

  Like

 8. Fransdo // april 10, 2018 om 19:28 //

  Ik zeg niet dat het simpeler is. Ik zeg dat ik het voorlopig simpeler zie. Rutte heeft afgedaan, daarover geen discussie. De socialisten van weleer zijn niet meer. Dat zijn nu nationaal-socialisten met alle bedenkelijke kanten die daar bij komen. Met de term Fortuynisme heb ik geen moeite. Met de PVV overigens ook niet. Maar ik zie een verschil tussen progressief en conservatief. Ik zie me zelf als conservatief. Dat wil niet zeggen dat ik tegen ontwikkeling ben maar met behoud van het goede wat is opgebouwd. Als een voetbalelftal goed functioneert en de automatismen zijn ingeslepen dan moet je dat elftal laten staan en misschien een enkele keer iemand vervangen die niet meer zo goed kan meekomen. Dat is een conservatieve benadering en ontwikkeling. De progressieven zetten echter onder de noemer ‘verandering’ het liefst de keeper in de spits en de spits in de goal en dan krijg je een ontwikkeling die is doorgeslagen. Vroeger kwam er wel eens een buitenlander naar ons land om diverse redenen die zich ook gewoon aanpaste aan onze cultuur zonder de eigen normen en waarden daarbij overboord te gooien. Dat was op zich geen slechte ontwikkeling. Nu komen er, heel progressief, hele horden vreemdelingen ons land binnen die ons op termijn dreigen te vervangen. Dat is heel progressief en uiterst vervelend voor diegenen die in de tijd van de echte socialisten dit land op de rails hebben gezet. Drees zorgde als socialist voor de AOW. De progressieven zijn die nu aan het afbreken. De laatste afbraaktool is het onnodig verhogen van de AOW-leeftijd. Slaat nergens op maar past volledig in het plaatje wat ik van de progressieveling heb.

  Oh ja, ik heb ergens gehoord dat gastarbeiders dit land zouden hebben opgebouwd na WW2. Dat is fout. De eerste gastarbeiders kwamen pas naar dit land toen alles al weer op de rails stond en die ‘ontwikkeling’ duurt voort tot op heden.

  Liked by 2 people

 9. Republikein // april 10, 2018 om 19:33 //

  3_0

  Like

 10. Republikein // april 10, 2018 om 19:35 //

  3__0

  Like

 11. Fransdo // april 10, 2018 om 21:44 //

  Bedankt Republikein.

  Het is heel toevallig maar juist vandaag heeft Pat Condell een nieuwe video on-line gezet die toch wel een heel eind richting mijn eigen mening gaat, oftewel geen woord van gelogen volgens mij en heel herkenbaar, ook in ons land.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s