Nieuw

Vrouwendag 8 maart 2018 , Women’s Day 8 March 2018

We staan stil vandaag bij het vrouw zijn. En ik denk dan aan al die vrouwen die dat niet mogen zijn. Die verplicht in een onderdrukte positie worden gebracht doordat ze voorgeschreven kleding aan moeten zoals boerka’s en hoofddoeken. Hier in Nederland is de vrouw gelijk aan de man wat bij of in de islam niet zo is. Daar is de vrouw een bezit, een slaaf, een seksspeeltje. Daar is ze een vrouw die niet gezien mag worden, een mooi mens bedekt onder een lap stof die er niet mag zijn. Een vrouw die zich niet mag en kan ontwikkelen in een zelfstandig en onafhankelijk persoon.

Door Elise Nijmegen

Elke vrouw in Nederland, en overal in de wereld, van welk ras dan ook, onafhankelijk welk geloof ze aanhangt heeft recht op een menswaardig bestaan. En vrouwen die worden gedwongen om in voorgeschreven kleding rond te lopen omdat de islammannen zich anders niet kunnen gedragen kennen het woord vrijheid of gelijkheid niet en dat moet snel veranderen.

Elke vrouw die wel weet wat het is die vrijheid en het kan ervaren en ervan geniet zou op moeten staan voor de vrouwen en jonge meisjes die mishandeld worden en geen vrouw mogen zijn en die die vrijheid niet kunnen ervaren. Te belachelijk voor woorden!!!

Elke vrouw die weet wat het is om al dan niet seksueel mishandeld te worden, vernederd en/of geslagen te worden, of de verhalen van mishandelde vriendinnen heeft begrepen zou net zoals onze grootmoeders voor ons hebben gedaan, moeten vechten voor het behoud van de gelijke rechten van de vrouw. Voor het behoud van de gelijkwaardigheid van man en vrouw in onze Nederlandse maatschappij die langzaam verdwijnt naarmate de islamisering doorzet. Het kan toch niet een normaal iets worden dat er bepaalde mannen vrouwen geen hand willen geven?

Vrouwen van Nederland, en in de hele wereld, kom op voor uw rechten als vrouw en die van andere vrouwen! Kom in verzet tegen elke organisatie, groep of politicus die de islam promoot en daarmee de gelijke rechten van de vrouw in gevaar brengt. We moeten weer als vrouwen samen de straat op om de islamisering te stoppen die de gelijke rechten van alle vrouwen in gevaar brengt. Wij hebben het recht om vrouw te zijn en elke vrouw zou vrij moeten zijn in haar keuze wat betreft kleding, omgang, ontwikkeling make-up, en werk. Wij als vrouwen hebben rechten en die geven we niet zomaar op.

Women’s Day 8 March 2018

We are standing still with all the woman today. And I am thinking of all those women who should not be. which are obliged to be put in a suppressed position because they must wear prescribed clothing such as a burqa and head cloths. Here in the Netherlands the woman is equal to the man what is not in the Islam. There, the woman is a property, a slave, a sex toy. There she is a woman who is not allowed to be seen, a beautiful woman covered in a piece of cloth that should not be there. A woman who is not allowed and cannot develop in a self-employed and independent person.

Every woman in the Netherlands, and everywhere in the world, of any race, regardless of what faith she adheres to, is entitled to a dignified existence. And women who are forced to walk around in prescribed clothing because Islam men cannot behave do not know the word freedom or equality, and that must change quickly.

Every woman who knows what it is that freedom and it can experience and enjoy it should stand up for the women and young girls who are being mistreated and cannot enjoy being a free girl or woman and who cannot experience that freedom. Too ridiculous for words!!!

Any woman who knows what it is like to be sexually assaulted, humiliated and/or beaten, or understood the stories of battered girlfriends, just as our grandmothers have done for us, should fight for the preservation of the Equal rights of women. For the preservation of the equivalence of man and woman in our Dutch society that slowly disappears as the islamisation continues. Surely it cannot be a normal thing that certain men do not want to give women a hand?

Women of the Netherlands, and everywhere in the world, come on and fight for your rights as a woman and those of other women! Come in opposition to any organization, group or politician who promotes Islam and thereby endangers the equal rights of women. Once again, We, as women, have to take the streets together to stop the islamisation that endangers the equal rights of all women. We have the right to be a woman and every woman should be free in her choice as to clothing, intercourse, development make-up, and work. We women have rights and we do not just give them up.

Door Elise Nijmegen

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 940 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Bolo (2130 Articles)
'Loquendi Libertatem Custodiamus' Laten wij waken over de vrijheid van het spreken

4 Comments on Vrouwendag 8 maart 2018 , Women’s Day 8 March 2018

 1. jackvanderveen // maart 8, 2018 om 08:03 //

  Nu weet ik waarom ik me vanaf het wakker worden zo geil voel. Het is vrouwendag, heerlijk moment om iemand de zevende hemel te laten verkennen.

  Like

 2. Laat vrouwen sowieso opkomen voor hun rechten ook al laat politie en justitie hun vallen en betalen aan hun daders. Er leven ook heel wat niet-moslima’s in gevangenschap. Zij zitten vast in mysogene relaties, worden met kind de prostitutie ingewerkt, kinderen worden misbruikt en zij worden halfdood geslagen! Vrouwendag?

  Like

 3. Tijl Uylenspiegel // maart 8, 2018 om 11:38 //

  Tja dat is een dilemma voor de “feministen” althans degenen die daar vandaag de dag nog voor door willen gaan, het huidige feminisme staat gelijk aan “progressief” of zoals het door Jan met de Pet het ziet; extreem-links. En progressief Nederland ziet islamieten/muzelmannen/moslims als zielig of als bedreigde diersoort die je ten dienste moet zijn.
  Best bijzonder trouwens, als je teruggaat in de geschiedenis van het socialisme dan waren ze altijd a-religieus. Maar sinds de invoer van de islam is dat veranderd, er wordt een uitzondering gemaakt voor alle vormen van de islam, waarom ? God mag het weten, de eerste gastarbeiders moesten geholpen worden, ze werden onderbetaald en waren vaak slecht gehuisvest en dus voelde links Nederland zich geroepen voor hun de barricaden op te gaan.
  Zich daarbij uitdrukkelijk profilerend als ‘goed mens’ of zoals we het inmiddels zijn gaan noemen gutmensch.
  Kennelijk is zo’n standpunt onherroepelijk en verplicht dat ook het massale misbruik van sociale wet en regelgeving goed te keuren en met de mantel der liefde toe te dekken.

  Liked by 1 persoon

 4. ongelovige // maart 8, 2018 om 12:57 //

  Feministes!
  Hier een echte onderdrukte vrouw!

  Zineb El Rhazoui schreef voorheen voor Charlie Hebdo en wordt continu bedreigd door moslimextremisten.
  https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2018/03/geen-staatsbeveiliging-voor-charlie-hebdo-overlevende-594061/

  Ze zou spreken in De Balie maar ondanks verzoeken van De Balie wil het Nederlandse kabinet haar beveiliging niet betalen.

  En de feministes zwijgen in alle talen! Want mohammedanen aanvallen, dat is iets voor rechtse, blanke mannen en daar doen de feministes niet aan mee.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s