Nieuw

De voortwoekerende endlösung in gang gezet door Erdogan zijn Turken is er eentje die zelfs doctor Josef Mengele de koude rillingen over de rug zou doen lopen

Foto ter illustratie.

De Turkse Regering geeft Een Online Genealogie database uit om de etniciteit van alle Turkse burgers te achterhalen. Dit wordt gedaan als onderdeel van de plannen van Turkije om genocide te plegen op iedereen die etnisch Armeens is

De Turkse overheid heeft zojuist een online genealogisch archief vrijgegeven dat de raciale achtergrond van Turkse burgers laat zien. Het wordt de algemene documentatie van bevolking en burgerschap genoemd. Racistische opmerkingen hebben hun weg richting de sociale media reeds gevonden, met uitspraken als: “Crypto-Armeniërs, Grieken en Joden in het land zullen nu zichtbaar worden gemaakt” en “Verraders zullen uiteindelijk hun lesje gaan leren”.

Er zijn veel Turkse burgers die etnische Armeniërs zijn die afstammen van Armeniërs die door het Ottomaanse rijk tot de islam werden gedwongen. Maar ze zijn moslim, waarom zou je zoveel moeite doen om hun etniciteit bloot te leggen? Dit gaat over racistisch nationalisme. Erdogan klaagde “We worden ervan beschuldigd  Joden, Armeniërs of Grieken te zijn .” Erdogan wil het ‘Turk zijn’ van zijn land laten zien, ook al is hij van Georgische afkomst.

Tayfun Atay, een columnist voor het Turkse Cumhuriyet,  schreef dat hem werd gezegd nooit zijn Georgische etniciteit te onthullen:

“Ik werd op een vriendelijke manier geadviseerd niet toe te geven dat ik een Georgiër ben. Dat was de lichtste vorm van druk. Hoe zit het met degenen die het risico lopen te erkennen dat ze van Armeense afkomst zijn of een bekeerling? Denk maar eens na: je denkt dat je een volbloed Turk bent, maar blijkt dan Armeens met onzuiver bloed te zijn. Stel je de  maatschappelijke gevolgen eens voor , “

Het hele doel van deze genealogie databank is om Turks racisme en eugenetica verder te promoten. Journalist Serdar Korucu vertelde aan Al-Monitor:

“Als ze dit een paar jaar geleden hadden gedaan toen we [toleranter werden], zouden complottheorieën niet zo sterk zijn geweest als vandaag, wanneer de staat zich gedraagt ​​alsof we in een strijd om het bestaan ​​zijn verwikkeld. Dit is hoe Turkije de geest van de onafhankelijkheidsoorlog nieuw leven inblaast “

Korucu ging verder met te zeggen:

De Turkse staat heeft ons gevraagd Turken te accepteren. Goed, laat me zeggen dat ik een Turk ben. Krijg ik een openbare baan? Ja. Als ik zeg: ‘Nee, ik ben een Armeense,’ word ik als een terrorist behandeld. Er is niets veranderd. Het openen van de bevolkingsregisters betekent niets voor mij. Hoe kunnen we Yusuf Halacoglu , de directeur van de Historische Vereniging van Turkije in 2007, die botweg had gedreigd, vergeten  : “Maak me niet boos.” Ik heb een lijst met bekeerlingen waarvan ik kan onthullen wie ze zijn, waar ze wonen en wat ze doen . ‘ Deze woorden, door deze man die later een politicus werd in de Nationalistische Action Party, vormden een bedreiging voor de Turkse politiek. ‘

Waarom kiezen voor deze mensen als ze moslim zijn? Omdat het niet alleen om de islam gaat, maar om een ​​etnocentrische ideologie van suprematie. Dit is de reden waarom alle etnocentrische ideologieën gevaarlijk zijn.

Dit is weer een teken van een opkomend nationalisme in Turkije. Maar het is meer dan dit, en het zal hier niet mee stoppen. Turkije heeft ook eugenetica. Wat de meesten niet weten is dat terwijl de Armeense genocide werd gedaan door islamisten, het werd georkestreerd door de eugenetische elites van de jonge Turken die geloofden in sociaal Darwinisme terwijl ze de islam misbruikten om de Turkse massa’s op te hitsen om de christenen af ​​te slachten.

De Ottomanen hebben deze ideologie geleerd door de leringen van zowel Haeckel en Herbert Spencer, degene die feitelijk de uitdrukking ‘survival of the fittest’ heeft bedacht. Haeckel heeft naast zijn Duitse Duitse darwinisten, Max Weber en Paul von Lilienfeld, het sociaal darwinisme toegepast op de economie , prijzend het principe van economische concurrentie als de kracht achter Sociaal Darwinisme. Van deze ideologie, militarisme en het uitsterven van degenen die als “zwakkere, primitieve rassen” worden beschouwd, was gerechtvaardigd in de sociaal-darwinistische constructie. Deze eugenetische ideologie sijpelde in de Ottomaanse gedachte en inspireerde de vernietiging van de Armeniërs enorm, dit naast de Griekse en Assyrische christenen.

De Ottomanen keken, net als de Identitariërs van onze tijd, naar Japan als een goed voorbeeld van een raciaal en religieus verenigde natie. De Ottomanen schaamden zich ervoor dat hun eigen rijk te religieus en etnisch divers was, vervuild met christenen van Armeense, Griekse en Assyrische afkomst. De Sultan, Abdulhamid II, zelf betreurde dit en begeerde de natie Japan. De sultan schreef in 1917:

“Ik weet niet hoe geschikt het is om Ottomaanse landen met Japan te vergelijken, om van deze Sultan succes te verwachten vergelijkbaar met dat van de keizer! Japan is een eilandenrijk, weggestopt aan de ene kant van de Stille Oceaan; het is een geweldige samenleving, etnisch geïntegreerd, uni-religieus, uni-nationaal. Als er een regio in de wereld is waar het niet op lijkt, is het ons ellendige land. Hoe kon ik de Koerd en de Armeniër, de Griek en de Turk, de Arabieren en de Bulgaren verzoenen? … Nooit op enig moment liep Mikado Hatsuhito [sic] op tegen dergelijke obstakels en Japan heeft nog nooit met dergelijke moeilijkheden te maken gehad. “

Het was dit verlangen naar een etnocentrische, religieus verenigde en nationalistische staat die resoneerde in de geest van de jonge Turken. Hoewel de Sultan hierin geloofde, voerde hij het niet helemaal uit, maar het werd gedaan door de Jonge Turken. Toen de Japanners de Russen versloeg in de Russisch-Japanse Oorlog, en toen ze China veroverden, zagen de Turken dit als een bewijs van de superioriteit van het Aziatische ras over de Europese landen. Zoals een artikel uit 1904, gepubliceerd in het tijdschrift Young Turk,  Sura-yi Ummet , deze mening uitdrukte:

“Sommige Europeanen en sommige Ottomanen die imiteren dat wat ze zien zonder begrip, beschouwen ons als een facet in het lagere deel van de raciale hiërarchie. Laten we het in het eenvoudige Turks zeggen: zij beschouwen de Turken als tweederangs menselijke wezens. Japanners, die uit de stam van het gele ras komen, vernietigen de laster tegen de natuur met de vooruitgang in hun land en met hun kanonnen en geweren in Mantsjoerije. “

De Japanse slachting van de Russen en de Chinezen, werd door de Ottomanen gezien als een teken van raciale superioriteit. Het populaire perspectief van neo-nazi’s en ultra-nationalisten is dat Japan een geweldig voorbeeld is van een homogene samenleving, een waardige emulatie. Dit perspectief werd evengoed overgenomen door de jonge Turken. Het tijdschrift Young Turk, prees de ‘homogene’ samenleving en het fanatieke nationalisme van Japan:

“… in alle [zijn] natuurlijke aanleg en kennis streeft een homogeen volk dat van begin tot eind wordt geraakt door dezelfde gevoelens, dezelfde hoop na. Ze houden van het thuisland, met ijver vallen ze ten prooi aan het thuisland, in een oogwenk offeren ze levens op voor eer en waardigheid, levens waar ze oprecht van hielden en waardeerden. Ze zijn nooit bang voor de dood. “(106)

De fascinatie voor Japan en zijn nationalisme door het Ottomaanse rijk zal naar mijn mening in de toekomst worden voortgezet en zal bijdragen aan de motivatie en facilitering van een Ottomaans Japans bondgenootschap.   De jonge Turken vereerden de Japanners voor hun barbaarsheid (ze gaven met trots de titel van “barbaren”), hun ongevoeligheid tijdens slachtpartijen, en ook voor de liefde voor patriottisme. In de  Sura-yi Ummet  schenkt het lof aan de Japanners:

“Ziet het werk van deze barbaren … zij wiens beschaving, bereikt in een halve eeuw, superieur is geworden aan de Europese beschaving die in verval is geraakt; zij  die bloedbaden niet hoeven te verantwoorden , die geen mond moeten spoelen waaruit een liberaal woord is voortgekomen, die geen patriotten moeten verbannen of onderdrukken, die geen mensen hoeven te dynamiseren onder het voorwendsel dat hun huid donker was en dat het een gelukkig tijdverdrijf was! “

Hoewel we het hebben over eugenetica als een westers probleem, is er niemand die erop wijst dat Turkije (ook al is het een moslimland) ook erg geïnteresseerd is in eugenetica. Dit komt omdat het, hoewel het diep islamitisch is, theïstische evolutie accepteert.

In 2015 deed een team van Turkse wetenschappers een experiment met geaborteerde menselijke baby’s. Het gebruik van de vermoorde menselijke embryo’s werd aanvaard door de ethische commissie van de universiteit van Celal Bayar, wat aangeeft dat dergelijke experimenten door de regering van Turkije zijn toegestaan. Een  document  geschreven door de wetenschappers vertelt:

“De endometriale weefselmonsters van 15 ongewenste zwangerschappen (zwangerschapsduur 5-10 weken) en 19 gemiste abortussen (zwangerschapsduur 6-11 weken) werden verkregen met geïnformeerde toestemming en in overeenstemming met de vereisten van de ethische commissie  van Celal Bayar University . De gemiddelde leeftijd van de vrouwen in de normale zwangerschapsgroep was 27,53 jaar en het bereik was 21-37 jaar. De gemiddelde leeftijd van de gemiste abortusgroep was 28,74 jaar en het bereik was 18-41 jaar. De abortussen werden gediagnosticeerd door trans vaginale echografie en bevestigd door herhaalde echografie voorafgaand aan de dilatatie- en curettage procedure. “

Een van de wetenschappers die aan het hoofd van het experiment stond, was Dr. Coşkun Atay van Izmir University of Economics, die  lid is  van TÜBİTAK, of de Scientific and Technological Research Council van Turkije, de wetenschappelijke en technologische afdeling van de Turkse regering. Kortom, TÜBİTAK is het Max Planck Instituut van Turkije. Wat dit nog belangrijker maakt, is dat TUBITAK ook verantwoordelijk is voor alle nucleaire technologie-ontwikkeling in Turkije. Dus ze zijn niet alleen betrokken bij eugenetica, maar maken van Turkije tevens een kernmacht.

Een van de wetenschappers die aan het hoofd van het hierboven beschreven experiment stond, was dr. Tayfun Özçelik, professor aan de afdeling Moleculaire biologie en genetica aan de Bilkent-universiteit in Ankara. Tayfun · is de  winnaar van de TÜBİTAK Science Award 2012. Zowel TUBITAK als de European Molecular Biology Organization financierden een wetenschappelijk  onderzoek naar Tayfun’s op het “Uner Tan-syndroom”, wat, in zijn eigen woorden, “geassocieerd is met cerebellaire ataxie, mentale retardatie en disequilibrium syndroom”. Tufay’s schrijven over het Uner Tan-syndroom verwijst naar een  stuk  van de Turkse wetenschapper Uner Tan (naar wie het syndroom is vernoemd), waarin hij mensen beschrijft die onder deze conditie lijden als achterlijk in het proces van menselijke evolutie:

“De genetische aard van dit syndroom suggereert een achterlijk stadium in de menselijke evolutie”   

Hetzelfde document bevat een account geschreven door Turkse wetenschappers van de medische genetica-afdeling van de universiteit van Kocaeli, over een experiment dat zij hebben uitgevoerd met de titel  Vruchtwaterpunctie na vastgestelde dragerstatus van gebalanceerde  structurele chromosoomafwijkingen. In dit verslag beschrijft dit het gebruik van vermoorde ongeboren baby’s, die werden gedood omdat ze afwijkingen hadden, om methoden te testen voor het detecteren van fysieke misvormingen in menselijke embryo’s. Het account vermeldt:

“Materialen omvatten negen foetale weefsels die afkomstig zijn  van beëindigde zwangerschappen die zijn gediagnosticeerd in Gynaecologie en  Pathologie afdelingen van Kocaeli Medical Faculty. Hele genoomanalyse  werd uitgevoerd op de medische genetische afdeling van de medische faculteit   van Kocaeli  … We bevestigden de abnormaliteiten van foetale weefsels met chromosoomanalyse van de  ouders. “

Deze wetenschappers zijn op zoek naar fysieke afwijkingen, omdat ze deze ongetwijfeld willen uitroeien. Het is het type eugenetica van de jonge Turken in voortzetting, en de volgende genocide die door Turkije zal worden gedaan zal nog meer gruwelijk zijn dan de Armeense genocide. Een van de wetenschappers die aan het hoofd stond van het menselijke experiment in het Kocaeli-lab was Seda Eren Keskin, een Turkse wetenschapper die onder TUBITAK staat. In een rapport uit 2015   geschreven voor het  Turkse tijdschrift voor medische wetenschappen (de officiële publicatie van TUBITAK), bepleitte Keskin snellere manieren om achterstand bij ongeboren kinderen te detecteren, omdat, zoals hij zegt, als een zwangere vrouw haar ongeboren baby laat controleren op afwijkingen die later in ontwikkeling zijn, abortus (wat hij “beëindiging” noemt) is moeilijker om uit te voeren. Zoals Keskin vertelt over zijn experiment:

“De angstniveaus van de aanstaande moeders die een vruchtwaterpunctie ondergaan, zijn in deze periode toegenomen. Bovendien is tijd van groot belang in de latere zwangerschapsweek, omdat beëindiging moeilijker wordt in het geval van een mogelijke  anomalie als vruchtwaterpunctie in deze periode wordt toegepast. Daarom zijn er technieken ontwikkeld om sneller resultaten te verkrijgen. Snellere methoden, die minder inspanning vergen, zijn  nodig voor microscopische karyotype-analyse om resultaten te verkrijgen binnen de beoogde periode in prenatale tests. ”    

Wanneer Keskin ‘anomalie’ schrijft, doelt hij op vertraging. Hij wil een snellere manier ontwikkelen om prenataal abnormaliteiten op te sporen om het proces van doden in de slachtfabrieken van abortus gemakkelijker te maken. De titel van het rapport heeft de aanmatigende titel van:  “Onderzoek naar de diagnostische waarde van chromosoomanalyse en bacteriële kunstmatige  chromosoom-gebaseerde array-vergelijkende genomische hybridisatie bij prenatale diagnose”. Vertaling: ‘Hoe we achterlijke kinderen gemakkelijker kunnen vinden om hen eenvoudiger te doden.’ De bedenkers van genocide verbergen hun kwaad achter gecompliceerde woorden.

De studie werd gedaan door wetenschappers onder de Turkse regering, en we moeten ons afvragen waarom de staat Turkije geïnteresseerd zou zijn in hoe kinderen met achterstand sneller kunnen worden ontdekt om hen gemakkelijker te doden? Het gaat allemaal terug naar de Ottomaanse nationalistische doelstelling om een ​​puur Turks ras te creëren. De Ottomaanse darwinist, “Devlet Matbaasi, schreef:

“Het Turkse ras waar we trots op mogen zijn, heeft een vooraanstaande plaats tussen de beste, sterkste, intelligentste en meest competente rassen ter wereld. Het is onze plicht om de essentiële kwaliteiten en deugden van het Turkse ras te behouden en te bevestigen dat we het verdienen om lid te zijn van dit ras. Daarom is het een van onze belangrijkste nationale taken om ons te houden aan het principe van lichamelijk en geestelijk de moeite waard zijn door ons te beschermen tegen de gevaren van een slechte gezondheid en door de kennis van de biologie toe te passen in ons leven. De toekomst van ons Turkije zal afhangen van het fokken van hooggewaardeerde Turkse nageslacht in de gezinnen die de jeugd van vandaag in de toekomst zal vormen. “

En als je denkt dat dit allemaal geschiedenis is dan vergis je je hier in, Erdogan heeft pas onlangs Ismet Yilmaz benoemd tot minister van Onderwijs van Turkije. Yilmaz verklaarde dat evolutie ‘een theorie is, een geldige’, en in een van zijn laatste interviews zei hij  :

“We zijn niet tegen evolutie. Als de wetenschap iets zegt, is het onmogelijk om het te weerstaan. Ook zijn de onderwerpen over overerving, mutatie, aanpassing en aanpassing nog steeds aanwezig in het curriculum. Dit valt allemaal binnen de evolutietheorie “

Het is waar dat Turkije regels heeft voor abortus, maar het is niet om redenen van ‘pro life’, zoals velen in de Verenigde Staten zouden denken. De Turkse overheid wil geen abortussen voor gezonde kinderen, maar laat abortus voor embryo’s met gebreken toe, en het staat vrouwen toe die een geschiedenis van geestesziekte kunnen bewijzen om abortussen te hebben. Dit alles moet het Turkse ras “zuiver” houden van biologische afwijkingen. In één  essay  dat spreekt over de Turkse verordening van 1965 over abortus, staat er:

“De wet van 1965 stond toe dat deze” zorgen “werden aangepakt in die zin dat de wet en de verordening betreffende abortusvrijstellingen die in 1967 in werking trad, ziekten of psychische stoornissen die konden worden overgedragen aan de toekomstige generaties, evenals het potentieel van het kind met mentale problemen. retardatie en de moeder die werd blootgesteld aan röntgenfoto’s of behandelingen met cortisone kon worden gebruikt als reden voor een legale abortus. Met andere woorden, abortusvrijstellingen in de wet gingen zonder enige bewering door, ook omdat deze vrijstellingen  eugenetische ‘bedreigingen’ inhielden en abortus als een eugenetisch hulpmiddel konden gebruiken . ‘

In het nieuw leven ingeblazen Ottomaanse Rijk, zullen we de unie zien tussen islamisme, nationalisme en darwinisme.

Artikel geschreven door Walid Shoebat origineel artikel Shoebat Foundation 

Snelle vertaling Bolo dus bij voorbaat mijn verontschuldigingen voor eventuele foutjes in mijn gebruik van de edele Nederlandse taal.

 

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 940 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Bolo (2130 Articles)
'Loquendi Libertatem Custodiamus' Laten wij waken over de vrijheid van het spreken

9 Comments on De voortwoekerende endlösung in gang gezet door Erdogan zijn Turken is er eentje die zelfs doctor Josef Mengele de koude rillingen over de rug zou doen lopen

 1. skeeter // maart 4, 2018 om 01:53 //

  “Het Turkse ras waar we trots op mogen zijn, heeft een vooraanstaande plaats tussen de beste, sterkste, intelligentste en meest competente rassen ter wereld.”

  Omdat te bewijzen vind ik wel een oorlogje waard.

  Like

 2. Tijl Uylenspiegel // maart 4, 2018 om 01:56 //

  Waar te beginnen ? Turkije is zonder meer een bedreiging voor het Midden-Oosten, normaal zou een mens zeggen voor de stabiliteit in de regio maar daar is al jaren geen sprake meer van.
  Wat dat betreft zou ik het liefste willen zeggen; zet er een hek omheen en kijk over tien of twintig jaar maar wie er gewonnen heeft. Dat gaat echter niet gebeuren.
  Internationaal gezien is Turkije natuurlijk geen grote speler zolang ze niet de beschikking hebben over kernwapens. Turkije mag dan een zeer groot leger hebben maar het is een dienstplichtig leger en dat maakt dat het geen werkelijk goed getraind geheel is en de tijd dat oorlogen afhankelijk waren van de grote van een leger ligt achter ons. Vandaag telt welk land het best uitgeruste leger heeft, dat Turkije recent antiraket raketten van Nederland moest lenen toont wel aan dat het daar nogal aan schort bij de Turken.
  Er zijn in onze huidige tijd drie grote mogendheden; China Rusland en Amerika en hoe graag Erdogan het ook anders zou willen is hij op dat toneel een stampvoetende kleuter, men laat hem razen zolang hij niet écht in de weg zit.
  Dat maakt dat hij binnen zijn eigen land slechts zover kan gaan als dat de anderen hem toestaan. Rusland zal zich zorgen maken want Turkije ligt niet zo heel ver van hun landsgrenzen. De Chinezen don’t give a fuck, die proberen met name in Afrika te penetreren omdat ze daar veel waardevols vandaan kan halen. Turkije heeft weinig of niets dat interessant is voor hun. De Amerikanen geven ook geen fuck, het is voor hun een ver van mijn bedshow.
  Voor Europa ligt het een stuk ingewikkelder, zij hebben miljoenen Turken binnen hun landsgrenzen. Die moet je ondanks hun vaak dubbele nationaliteiten niet zien als Europeanen maar als Turken. Wij hebben dus het Paard van Troje reeds in huis.
  Hoe dat zich gaat ontwikkelen is een vraagteken met vele onzekerheden.

  Liked by 1 persoon

 3. Tijl Uylenspiegel // maart 4, 2018 om 02:06 //

  Overigens een compliment aan collega Bolo, uit ondervinding weet ik dat het vertalen van een stuk geen kinderspel is en dit was een flinke lap tekst. Chapeau dus Bolo !!

  Liked by 1 persoon

 4. antiislamnu // maart 4, 2018 om 02:56 //

  Ik vind het een goed verhaal jammer dat het enigzins beknopt is weergegeven het had wel wat uitgebreider gemogen.

  Like

 5. antiislamnu // maart 4, 2018 om 02:58 //

  Ik vindt het een goed verhaal jammer dat het enigzins beknopt is weergegeven het had wel wat uitgebreider gemogen.

  Like

 6. Hoe lang werken de west europese leiders nog samen met de racist Erdogan?.
  Van Rutte, de slapjanus hoeven we niets te verwachten, de echte mannen vinden we alleen nog in midden en oost Europa.

  Liked by 1 persoon

 7. Wouter Eenhoorn // maart 5, 2018 om 10:22 //

  Misschien beknot maa wel duidelijk..

  Like

 8. ongelovige // maart 5, 2018 om 14:57 //

  Erdogan is boos omdat de NAVO hem niet helpt met zijn strijd tegen de Koerden.
  https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2018/03/turkije-wil-meer-steun-van-navo-partners-592613/

  Het doet mij denken aan Hitler die misschien ook wel boos was dat de geallieerden hem niet hielpen bij zijn inval in Sudetenland of Tsjechië.
  Maar zo gek was Hitler niet om boos te zijn en zo gek waren de geallieerden niet om ook maar in de verte de indruk te wekken dat ze open stonden voor een dergelijk toneelstukje.
  Maar wij zijn wél zo gek.

  Like

 9. Erdogan doet een Hitlertje.
  Om een bepaalde populistische hufter in Nederland te parafraseren: “Stop Erdogan voor het te laat is”.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s