Nieuw

Islamitische namen moeten verboden worden

Alles wat blank/Nederlands is, moet stuk van de racistische haters van GroenLinks tot en met D66 en alles wat daartussen in en omheen zit en hun geïmporteerde bloeddorstige stoottroepen van Afrikanen en mohammedanen.

En niet alleen in Nederland maar in het hele Westen. Het is een frontale aanval op de beschaafdste beschaving die deze wereld gekend heeft. Het is een gecombineerde aanval van globalisten en multinationals, zoals gepersonifieerd in de persoon van de te laat overleden Peter Sutherland, en de linkse extremisten die zich voor het karretje laten spannen van hen die ze menen te bestrijden.

Onze tradities en cultuur moeten stuk. Wij moeten stuk. Het is een uitroeiingsoorlog. Op leven en dood. Als we geen tradities en cultuur meer hebben zijn we niet meer. Als we geen land meer hebben, doordat de EU het heeft bezet of doordat we verdreven zijn door vreemden van buiten, zijn we geen volk meer. Dan bestaan we niet meer, dan zijn we dood. We zullen zelfs niet genoemd worden in de geschiedenisboeken, de geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars en zij die ons nu aanvallen haten ons. Haten ons zo erg dat ze ons geen voetnoot zullen gunnen.

Dat wat ons bindt moet stuk, Zwarte Piet. Dat wat ons samenbrengt moet stuk, Kerst. Onze identiteit, onze helden, onze geschiedenis. Alles moet stuk.

Witte de With, Peerke Donders, Jan Pieterszoon Coen, en nu weer de weldoener die Maurits was.

De aanval is exclusief op de blanke Westerse vrije beschaving, niet alleen in Nederland moeten de beelden om, maar ook in Amerika. Niet Marx, niet de homomoordenaar Che Guevara, niet de negermoordenaar Mandela.

Alleen iconen van de vrije Westerse wereld.

In Nederland is inmiddels de meest voorkomende naam voor pasgeboren jongetjes Mohammed. Mohammed was een massamoordenaar, een verkrachter, een pedofiel en een slavenjager. Ik heb nog geen oproep gehoord om de naam Mohammed te verbieden.

Voor meisjes is Aisha populair. Dat is het 9-jarige slachtoffertje van de pedofiel Mohammed en zijn favoriete vrouw. Naar verluidt overleed hij met zijn hoofd in haar schoot. Ik kan mij niet voorstellen dat je je dochter vernoemd naar het favoriete slachtoffertje van een barbaarse pedo, maar er zijn wel meer culturele verschillen tussen mij en de volgelingen van allah.

Jihad is ook populair. Juist ja. Dat is toch een beetje alsof je je kind  Blitzkrieg noemt of Ardennenoffensief. Dachau en Auschwitz vallen misschien ook wel binnen dat kader. Hey: “Dachau, naar je kamer NU!” en “Auschwitz, douchen NU!”

Bijna alle islamitische namen zijn vernoemingen naar ‘warlords’.

Of mogen we alleen namen van gebouwen verwijderen ?

Wat te denken dan van die plusminus 50 El-Fath, Fatih, of Mehmet (II) moskeeën.

De echte provocatie staat op de gevel, een regelrechte doodsverwensing aan ons adres:

Die herinnert aan de slachting die de moslims in Constantinopel aanrichtten, want daar zijn deze moskeeën naar vernoemd: El-Fath, de overwinning, of de overwinnaar, Mehmet II.

Mehmed II or Mahomet II[1] (Ottoman Turkishمحمد ثانى‎, Meḥmed-i s̠ānīTurkishII. MehmedTurkish pronunciation: [ˈmeh.met]; 30 March 1432 – 3 May 1481), best known as Mehmed the Conqueror (el-Fātiḥالفاتح), was an Ottomansultan who ruled first for a short time from August 1444 to September 1446, and later from February 1451 to May 1481. At the age of 21, he conqueredConstantinople (modern-day Istanbul) and brought an end to the Byzantine Empire. Mehmed continued his conquests in Anatolia with its reunification and in Southeast Europe as far west as Bosnia. Mehmed is considered a hero in modern-day Turkey and parts of the wider Muslim world. Among other things, Istanbul’s Fatih district, Fatih Sultan Mehmet Bridge and Fatih Mosque are named after him.

wikipedia >>

20151218_192216[1]

control en scroll om in te zoomen

Oriana Fallaci in “De Kracht van de Rede”:

“Ken je de beschrijving van de val van Constantinopel, die de schrijver Phrantzes ons heeft nagelaten? Misschien niet. In een Europa, dat alleen maar om moslims huilt, nooit echter om christenen, Joden, boeddhisten of Hindoes, zou het niet politiek correct zijn om iets te weten over de details van de val van Constantinopel.

De bewoners van Constantinopel vluchtten bij het invallen van de nacht, terwijl Mehmed II de door Theodosius opgerichte muren met kanonnen beschiet, in de kathedraal Hagia Sophia en beginnen daar psalmen te zingen om God om barmhartigheid te smeken. De patriarch leidt bij kaarslicht de laatste mis en, om de bangsten te troosten, roept hij:’Wees niet bang! Morgen zullen jullie in de hemel zijn en zullen jullie namen tot het einde der dagen voortleven!’ De kinderen huilen en hun moeders snikken: ‘Stil maar mijn kind, stil maar! Wij sterven voor ons geloof in Jezus Christus! Wij sterven voor onze keizer Constantijn XI en voor ons Vaderland!’ De Ottomaanse troepen dringen met tromgeroffel door de openingen in de ingestorte stadsmuren naar binnen, overweldigen de Genuese, Venetiaanse, en Spaanse verdedigers, slachten iedereen met hun kromzwaard af, stormen vervolgens de kathedraal in en onthoofden zelfs de baby’s. Met hun hoofdjes doven ze de kaarsen … Het bloedvergieten duurde van de dageraad tot in de middag. De soldaten bedaarden pas toen de grootvizier op de preekstoel van de Heilige Sofia klom en de moordenaars toesprak: ‘Jullie kunnen ophouden. Deze tempel behoort nu aan allah toe.’ En intussen stond de stad in brand. De soldatenbende hield zich bezig met kruisigen en spietsen. De janitsaren verkrachtten de nonnen (vierduizend in enkele uren) en sneden ze vervolgens de keel af, of ketenden de overlevenden om ze op de markt in Ankara te verkopen. En de hovelingen bereidden het Overwinningsmaal, een banket waarbij Mohammed II zich(met maling aan de Profeet) bezatte aan wijnen uit Cyprus. En omdat hij een zwak had voor jongelingen, liet hij de oudste zoon van de Grieks-orthodoxe groothertog Notaras halen. Het was een viertienjarige jongen die bekend stond om zijn knapheid. Voor de ogen van iedereen verkrachtte hij hem, en na deze verkrachting liet hij de andere leden van de familie Notaras halen. En voor de ogen van de jongen onthoofde hij hen, één voor één. Hij liet ook alle altaren vernietigen, de klokken omsmelten en ale kerken veranderen in moskeeën of bazaars. Ja, echt waar. Het was op deze wijze dat Constantinopel Istanbul werd.

Dat bloedbad, dit heiligschennis, deze verkrachting, deze massamoord, dat is de naam van deze moskeeën en daar zijn deze mohammedanen trots op. En dan hebben ze het gore lef om dat in ons land in ons gezicht te schreeuwen.

Of mogen we alleen namen van scholen verwijderen ?

Hier staat de hele lijst van islamitische scholen, hun namen en wat die betekenen:

Het Staat op Elke Gevelsteen

Ik laat het voor dit stukje bij de laatste alinea:

Ibn Ghaldoun, Rotterdam

Dan had ik de school waar het om begon nog weggelaten en dat kwam omdat ik me geconcentreerd had op het lijstje islamitisch basisonderwijs, of lagere scholen, of hoe dat tegenwoordig mag heten en niet op het middelbaar onderwijs, omdat daar gelukkig nog maar één islamitische school van is.

Gelukkig heeft Martien Pennings dat al voor me uitgezocht:

Ibn Chaldoun oftewel Ibn Khaldun (1332 -1406):

”Voor de islamitische gemeenschap is de heilige oorlog een religieuze plicht  ( . . .) om iedereen tot de islam te bekeren, hetzij door overtuiging hetzij door geweld. Daarom zijn in de islam Kalifaat en koninklijke autoriteit verenigd, zodat de verantwoordelijke persoon de ter beschikking staande kracht op beide [religie en politiek] tegelijkertijd kan inzetten. De andere religieuze groepen hadden geen universele missie en de heilige oorlog was geen religieuze plicht voor hen, behalve voor verdedigingsdoeleinden. ( . . .) We denken niet dat we de pagina´s van dit boek zwart zouden moeten maken met de discussie over de dogma´s van hun ongeloof. ( . . .) Ze maken allemaal onderdeel uit van het ongeloof. Dat wordt in de edele Koran duidelijk vermeld. Deze aangelegenheden met hen te bediscussiëren of te beargumenteren is niet aan ons.  Het is [aan hen te kiezen tussen] bekering tot de islam, beschermingsgeld betalen of de dood.”

De Rede en de Vrijheid  had de “grote” Ibn Khaldun ook al niet hoog zitten:

“Ons is bevolen om uit te bannen en te onderdrukken elke speculatie over [oorzaken] en ons te richten op de Veroorzaker van alle oorzaken, zo dat de ziel krachtig gekleurd zal worden door de eenheid van God. Een man die zich houdt bij oorzaken is gefrustreerd. Hij wordt terecht een ongelovige genoemd ( . . .) daarom is ons door Mohammed verboden om oorzaken te bestuderen.”
Een school vernoemd naar iemand die beweert dat je niet na mag denken. Een school.
Dat staan we toe in dit land dat van God los is, maar Jan Pietersz. Coen moet verboden worden.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 999 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (8990 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden.

11 Comments on Islamitische namen moeten verboden worden

 1. trebor2110 // januari 17, 2018 om 20:12 //

  Conclusie

  Hoewel Europese kruisvaarders oprecht mogen zijn geweest, dwaalden zij af van de oorsprong van het christendom toen zij er op in hakten en branden stichtten en bekeringen afdwongen. Jezus gebruikte nooit geweld, noch riep hij zijn discipelen op om het te gebruiken. Gegeven dit historische feit, is het alleen vanzelfsprekend dat het nieuwe testament nooit geweld zou bekrachtigen om het woord van de ware God te verspreiden. Tekstuele realiteit komt overeen met historische werkelijkheid.

  In tegenstelling, moslims die er op in hakten en branden stichtten en bekeringen afdwongen dwaalden niet af van de oorsprong van de islam, maar volgden het nauwgezet. Het is een helder en onwelgevallig historisch feit dat in de tien jaren dat Mohammed in Medina (622-632) woonde, hij 74 rooftochten, expedities of volledige oorlogen leidde of initieerde, variërend van kleine moordsquadrons tot de Taboek-kruistocht hierboven beschreven (zie 630). Soms resulteerden de expedities niet in geweld, maar een moslimleger lag altijd op de loer. Mohammed kon verschrikkelijke wraak uitoefenen op een individu of een stam dat of die hem bedroog. Deze tien jaren kenden geen lange periodes van vrede.

  Daarom zou het alleen maar logisch zijn dat de koran gevuld is zijn met verwijzingen naar djihaad en qital, het latere woord dat vechten, doden, oorlog voeren en slachten inhoudt. Tekstuele realiteit komt overeen met historische werkelijkheid.

  Dit betekent echter dat de kerk door de eeuwen heen terug moest vechten of verzwolgen zou worden door een agressieve religie. Dus de kerk trok niet uit op een dwaze, bloeddorstige en irrationele manier, hoewel de christelijke kruistochten verre van volmaakt waren.

  Islam was de agressor in haar eigen kruistochten, lang voordat Europa reageerde met haar eigen.
  http://www.answering-islam.org/Dutch/arlandson/tijdlijnislamkruistochten.htm

  Like

 2. trebor2110 // januari 17, 2018 om 22:00 //

  beetje humor

  Like

 3. Uitroeien die klote mohammedanen!

  Like

 4. Jezus flikkerde eigenhandig de handelaren uit de tempel.
  Het was zo’n lekkere jongen dat het volk de vrijlating van de moordenaar Barabas verkoos i.p.v. dat Jezus vrij mocht. Hij is niet aan het kruis gespijkerd omdat ie postzegels verzamelde.
  Wat betreft de kruistochten, in een tijdsbestek van zo’n 180 jaar zijn er 16 veldslagen door de christenen tegen de moslims geleverd. De moslims zijn al ruim 1400 jaar bezig met geweld, moord en doodslag tegen andersdenkenden. Het is een moordenaarsvolk.
  Bill warner maakt hier een mooie samenvatting:

  Like

 5. Dit is op toodlessss herblogd.

  Like

 6. trebor2110 // januari 17, 2018 om 22:37 //

  niet van mezelf
  De natuur is keihard; helaas de mens meedogenloos.

  Like

 7. Fubar, ga jij nou ook al beginnen door te beweren dat WIJ van god los zijn.
  Of heb je last van een visioen gehad vannacht.

  Liked by 1 persoon

 8. BertG. // januari 18, 2018 om 09:59

  Religie doet echt wat met jou hé beste Bert. 🙂

  Like

 9. Adriaan, dat roept bij mij onmiddellijk elke vorm van allergie op.
  Het wordt ook niet echt op prijs gesteld wanneer ik achter alles zou schrijven, inch allah.
  Om precies dezelfde reden. Laat de rest dan ook achterwege.
  Laat elk fantasie vriendje buiten elke discussie, in welke vorm dan ook.

  Like

 10. Kerel, leer eerst de facts want want je nu de wereld instuurt, is subjectieve shit

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s