Nieuw

Antifa en consorten veel gevaarlijker dan men denkt

Dat bemerkt men als men wat dieper in de materie duikt. Het is dan ook zeer verontrustend dat er niet strenger tegen opgetreden wordt.

Eerlijk gezegd wilde ik dit artikel beginnen door u mee terug te nemen naar de aanslag op de CentrumPartij in Kedichem maar kwam tot inkeer. Het is zeker een wapenfeit van Antifa en enige vorm van schaamte verwachten is zinloos want ze zijn onverminderd trots op hun misdaad. Daarna kwam een op zijn minst aan de Antifa gelieerde beweging Rara die met name Shell en de Makro aanvielen, complete panden zijn in rook opgegaan en nimmer is er zelfs maar een aanhouding verricht.

Maar goed, ik zou u niet meenemen naar het verleden maar meer naar het heden kijken. Dat wil ik nog steeds maar het is wel belangrijk te weten dat Antifa zeer vaak over informatie beschikt die ze normaliter onmogelijk zouden kunnen hebben. Voorbeeld ? Nou de zaal destijds in Kedichem was gehuurd door iemand van buiten de partij, zelfs de verhuurder wist niet wie er zouden vergaderen, Antifa wist dat wel. Hoe dan ? Kedichem is een vlek op de kaart, een paar huizen, een kroeg en een kerk, meer is het niet ! En het was niet voor niks dat men juist zo’n plek uitkoos om te vergaderen, ze wisten donders goed waar het gevaar vandaan kwam.

Iets anders dat opvalt bij Antifa is dat ze zelden veroordeeld of zelfs maar voor het gerecht gedaagd worden, een aanslag waarbij tenminste één zwaargewonde valt en waarbij een compleet hotel tot de grond afbrand en nooit iemand voor het gerecht gebracht ! Filialen van de Makro afgebrand, er is zelfs nooit een verdachte opgepakt ! Bij herhaling zware vernielingen aanrichten bij Shell benzinepompen ? De dader(s) liggen op het kerkhof !

De AFA is eerder een naam waaronder acties kunnen plaatsvinden dan een vaste organisatie. Ze heeft geen leden of bestuur maar wel een secretariaat en uitgangspunten. Het staat activisten dan ook vrij om onder AFA-vlag mee te demonstreren of acties te ondernemen.”

Dat is wat Wikipedia weet te vermelden, de namen AFA en Antifa worden door elkaar gebruikt maar zijn in werkelijkheid één en dezelfde. Het is een ratjetoe van linkse en/of communistische ‘actievoerders’.

Maar op de een of andere manier staan ze onder en boven de wet, zo’n beetje de enige die ooit tegen de lamp liep was Wijnand Duyvendak en dat alleen maar omdat hij dacht dat het verjaard was en hij zijn mond niet kon houden. Hij was waarschijnlijk zelfs na al die jaren nog maar wat trots op zijn (mis)daden !

Maar hoe kan dat dan dat ze nooit aangepakt zijn ? Mogelijkheden zat zou je denken, de harde kern is afkomstig uit het krakersmilieu en je mag toch aannemen dat die bekend zijn bij de AIVD.

Het leeuwendeel is langdurig uitkeringsafhankelijk en daarmee heeft de overheid een heel venijnig wapen in handen. De Sociale Dienst kan heel vervelend zijn als het ze zo uitkomt, waarom in hun geval dan niet ? Tijl ziet liever dat ze dit gajes aanpakken dan dat ze bij alleenstaande uitkeringsgerechtigden of AOW’ers gaan kijken hoeveel tandenborstels er bij de wasbak staan (dat doen ze écht hè !? ).

Los van het feit dat ze kennelijk alles kunnen flikken zonder in te zitten over eventuele consequenties is het op zijn minst opmerkelijk dat zij vaak over voorkennis beschikken. Daarbij als Pegida een demonstratie wil houden dan wordt dat keurig netjes aangevraagd, dit vaak in tegenstelling tot Antifa. Nou ja tenzij ze een thuiswedstrijd in Amsterdam hebben, dan weten ze zich gesteund door burgemeester en wethouders. Bij die “tegendemonstraties” lopen ze vaak gemaskerd, je zou zeggen dat het dus wel heel gemakkelijk moet zijn voor de politie om ze op te pakken. En ze kunnen als men dat zou willen ze twee keer 24 uur vast kunnen houden, dat doet men echter niet, waarom niet ? Het zou veel van de gigantische politie inzet onnodig maken. Van de kant van Pegida is er nog nimmer geweld gebruikt.

Men doet het voorkomen alsof een demonstratie van Pegida de voorbode is van stampende laarzen door de straten, bij Antifa hoor je die insinuaties nooit terwijl het daar veel eerder op zijn plaats is. Er zijn in het gedrag van Antifa meer overeenkomsten dan verschillen met het opkomende nazisme uit de dertiger jaren. Die link wordt echter nooit gelegd of hardop uitgesproken terwijl het toch zo voor de hand ligt, ze hanteren dezelfde methoden als de mensen waar ze zo tegen zeggen te zijn, op zijn minst opmerkelijk.

En dat maakt Antifa zo gevaarlijk, het hebben van voorkennis en het ongestraft laten van hun doen en laten. Voor de wet is iedereen gelijk maar kennelijk is in een aantal gevallen de één meer gelijk dan de ander.

Doe mee met 8.467 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Tijl Uylenspiegel (501 Articles)
Tijl denkt altijd eerst goed na voor hij iets stoms zegt.

10 Comments on Antifa en consorten veel gevaarlijker dan men denkt

 1. Eén opmerking heb ik privé gegeven in de kroeg, Tijl. Ga ik nu even kijken of ik iets anders kan vinden.

  Liked by 1 persoon

 2. Ze worden gesteund en ingeseind door de linkse politiek geholpen door D’66. Net als de moord op Pim. Ingefluisterd door links en daarna uitgevoerd door een activist die het heel graag op zich nam. Ik ben nog steeds benieuwd hoe het in Nederland zou zijn geweest onder premier Pim.

  Like

 3. Verdrijven met met niks rubber maar echte kogels en het is zo afgelopen.

  Like

 4. “Het leeuwendeel is langdurig uitkeringsafhankelijk en daarmee heeft de overheid een heel venijnig wapen in handen.”

  Nee hoor, het merendeel verdient een salaris zoals een kamerlid, en ze heten GroenLinks:

  PDF om verder te lezen:
  https://legacy.gscdn.nl/archives/images/siebeltgl.pdf

  Like

 5. Ze zitten ook in de PvdA:

  WIE BOTER OP ZIJN HOOFD HEEFT KAN MAAR BETER UIT DE ZON BLIJVEN
  OPEN BRIEF
  Aan de minister-president, Jan Peter Balkenende.
  Loosdrecht, 16 september 2008
  Geachte heer Balkenende,
  Op 3 september 2008 stelden de VVD-Kamerleden Van Miltenburg en Neppérus drie schriftelijke vragen* aan u over de contacten van staatssecretaris Bussemaker met de links extreme organisatie Jansen & Janssen. Drie vragen die u, ondanks het enorme controle- en veiligheidsapparaat dat u ter beschikking staat, nu – veertien dagen later – nog steeds niet heeft beantwoord. Dit is voor mij als deskundige op het gebied van links-extreme organisaties, en zonder een immens controleapparaat ter beschikking, een onverteerbare zaak.
  Mede omdat u de affaire rond minister Jacqueline Cramer op een nogal gemakzuchtige wijze heeft afgehandeld, heb ik inzake de huidige zaak Bussemaker maar vast het voortouw genomen om het Nederlandse publiek over het een en ander nader te informeren.
  In afwachting van uw reactie op de vragen van de VVD verblijf ik,
  hoogachtend,
  Peter Siebelt
  * (Kamervragen VVD):
  1. Bent u bekend met de tv-uitzending over de betrokkenheid van staatssecretaris Bussemaker met de organisatie Jansen en Janssen; een organisatie die zich nog steeds zeer kritisch opstelt ten opzichte van de politie?
  2. Wat is uw oordeel over deze betrokkenheid van de staatssecretaris, hoe was haar houding toen, hoe kijkt ze er nu tegen aan en hoe is uw reactie daarop?
  3. Heeft u kennisgenomen van de opmerking in de uitzending dat staatssecretaris Bussemaker deze zaken aan u heeft gemeld als antwoord op uw vraag bij de Kabinetsformatie of er nog relevante feiten waren uit het verleden of het heden die mogelijkerwijs het Kabinet konden schaden? Op basis waarvan heeft u geconcludeerd dat er geen probleem was?
  WIE BOTER OP ZIJN HOOFD HEEFT KAN MAAR BETER UIT DE ZON BLIJVEN
  Sommigen van ons wisten het al: Jet Bussemaker, onze huidige staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, is een ex-kraakster. Maar wat we niet wisten was dat zij van 27 september 1991 tot en met 1 maart 1996 bestuurslid is geweest bij Res Publica, een stichting die het links-radicale onderzoeksbureau Jansen & Janssen (J&J) ondersteunde, en tevens voor hen als een soort holding of financieel beheerder functioneerde. “Ik heb daar nooit een geheim van gemaakt”, aldus Bussemaker in het actualiteitenprogramma Nova.
  Aardig gezegd, maar waarom werden Bussemakers werkzaamheden voor deze organisaties zorgvuldig voor het grote publiek verzwegen? Zo is er tot september 2008, behalve in een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, nergens ook maar één kleine vingerwijzing naar deze verbintenis te vinden. Niet in haar officiële CV, niet in de vele levensbeschrijvingen over haar, niet in andere publicaties in de media, en niet op belangrijke websites, zoals de website van haar ministerie, haar partij (de PvdA), Wikipedia, parlement.com of regering.nl. Zelfs op haar eigen weblog is er niets over te vinden.
  Frappant. Waarschijnlijk geldt hier het spreekwoord: “Wie boter op zijn hoofd heeft kan maar beter uit de zon blijven.”
  Dat Bussemaker betrokken was bij J&J hoorden we pas nadat de VVD op 3 september 2008 uitleg eiste van premier Jan Peter Balkenende, en het weekblad Elsevier erover publiceerde.
  Volgens Balkenende had Bussemaker bij haar aanstelling haar betrokkenheid bij J&J gemeld, en daarbij gaf ze aan altijd binnen de grenzen van de wet te hebben gehandeld. Daarom vond hij het verleden van Bussemaker geen belemmering voor haar benoeming tot staatssecretaris en heeft het daarbij gelaten.
  Daarna volgden er enkele dagen van ijzige stilte. Het journaille liet de zaak liggen. Na de mediahype rond Wijnand Duyvendak en Jaqueline Cramer waren kreten als ‘een heksenjacht op links’ niet van de lucht. Daar wilde men liever afstand van nemen; een dergelijke kretologie zou uiteindelijk hun geloofwaardigheid aan hebben kunnen tasten.
  Het was de journalist Stan de Jong die voor het weekblad Revu een onderzoek naar J&J verrichtte. Hij waagde die stap wel en kwam na enkele dagen met een kort verslag. Hij begon met de opmerking: “De berichtgeving over de linkse stichting waarin staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker actief was, waaide wel heel snel over.” De Jong vroeg zich af welke stichting het was: “Wie zaten er nog meer in? En wat deed deze stichting?” Daarna gaf hij een korte toelichting.
  “Dit bureau schreef onder meer publicaties – zoals De Tragiek van een Geheime Dienst – waarin de namen en adressen van medewerkers van inlichtingen- en veiligheidsdiensten werden afgedrukt. Veel van deze medewerkers werden daarop thuis lastiggevallen door extreemlinkse activisten.
  Uit deze gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Bussemaker van september 1993 tot maart 1996 penningmeester was van de in Amsterdam gevestigde stichting Res Publica, die als formele doelstelling zou hebben het ‘organiseren van beurzen, tentoonstellingen, braderieën e.d.’. Opvallend zijn de namen van een aantal medebestuursleden, zoals Johannes (Jan) van Buuren, die samen met Wijnand Duyvendak aan de wieg stond van uitgeverij Ravijn, die o.a. publicaties van J&J verzorgde. Van Buuren, destijds huisgenoot van Duyvendak, werd in 1988 gezocht door de politie wegens mogelijke betrokkenheid bij de terreurgroep RaRa die verantwoordelijk was voor brandstichtingen op Makro-vestigingen en aanslagen op Shell-stations. (…)
  Een andere opvallende naam bij Res Publica is de in 1960 in Vught geboren Maria Goretti Christina van Riet, die in 1996 secretaris werd. Van Riet zat samen met Duyvendak in de antimilitaristische organisatie Onkruit, een ondergrondse groepering die tot midden jaren tachtig inbraken deed in kazernes, commandobunkers en militaire opslagplaatsen. In 1984 werd Van Riet samen met Duyvendak op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in het MIBO-complex in Dubbeldam. (…) Duidelijk is dat Bussemaker, die in een kraakpand woonde en voordat zij lid werd van de PvdA actief was in GroenLinks, tenminste heel dicht in de omgeving van harde activisten zat,” aldus Stan de Jong.
  “Harde activisten”, een bescheiden formulering. J&J was een zéér schimmig groepje radicalen die jarenlang op smerige wijze de jacht opende op functionarissen van politie- en inlichtingendiensten. Een club die nauw verbonden was met het links-radicale blad Bluf! – het blad dat recentelijk veel aandacht kreeg in de media naar aanleiding van het schandaal rond het ex-Tweede Kamerlid van GroenLinks, Wijnand Duyvendak. J&J was een club die ijskoud les gaf in terreur aan ‘terroristen’ in binnen en buitenland.

  https://petersiebelt.wordpress.com/2008/09/16/wie-boter-op-zijn-hoofd-heeft-kan-maar-beter-uit-de-zon-blijven/

  Liked by 1 persoon

 6. Verder zelf zoeken lukt wel na voorgaande toch ?

  Like

 7. Tijl Uylenspiegel // september 28, 2017 om 02:35 //

  Ja dat gaat wel lukken denk ik, maar voor nu niet meer, ik ga mijn oogleden even van de achterkant af bekijken. Truste !

  Liked by 1 persoon

 8. Je moet bij Peter Siebelt zijn 😉

  Maar dat was wel duidelijk toch.

  Like

 9. De verweving van linkse terreur met de politiek en vooral in de overheid is enorm. Alle informatie is via ex terroristen, via sympathisanten op sleutelfuncties beschikbaar voor deze lieden. In een dusdanige omgeving overlijd een democratie, worden critici afgemaakt. Dat iemand precues op een plek kon zijn om een moord te plegen ophetjuiste moment is daar een voorbeeld van. De macht is verschoven naar een kant, vertakt in alle delen van de overheid en daarmee is de balans verstoord. Permanent. Funest voor vrije meningsuiting, funest voorontwikkeling, dodelijk voor velen. De nieuwe Hitler heeft geen naam nochgezicht, het is een groep mensen samen.Enkele van de genoemde lieden in het artikel zijn daar deel van.

  Waar was staatsveiligheid toen dit gebeurde? Druk bezig te denken dat ze de boel onder controle hadden door dat ze links en rechts betaalde mannetjes hadden….niet kunnen inschatten dat net als kanker al deze fanatici ook uitzaaien in de samenleving en sleutelposities veroverden. De grap is dat hetgeen deze linkse gutmenschen willen bereiken met hun multiculti gefantaseer en met geweld afdwingen hun eigen ondergang is, enkel uitgesteld. En de rest van ons mag meeliften op andermans natte droom, totale slavernij.

  De tijd van rede is voorbij, ik denk dat Kedichem en vooral de nalatigheid en het oppertuun gemak waarmee tegenstanders werden geruimd voor de zittende politici een uitkomst was, net als de vernietiging van de Centrum democraten en de moord op Fortuyn.
  Dit is denk ik het begin geweest van de vernietinging van democratie, het opheffen van een zekere balans. De toekomst zal uitwijzen waar het gelijk ligt, maar te laat is te laat.

  Dedictatuur is begonnen, de censuur sluit langzaam alle berichtgeving af en vrijheid is een relatief begrip. Een kip in een legbatterij is ook vrij binnen de eigen kooi.

  Like

 10. Tijl Uylenspiegel // september 28, 2017 om 11:55 //

  Heb je advies ter harte genomen Fubar en heb zojuist het boek ‘Eco Nostra’ van Peter Siebelt besteld, ik ben zeer benieuwd, als het zo goed is als de recensies beloven dan is de volgende bestelling ‘Rara wie ben ik’ over Wijnand Duyvendak.
  Ik vond het een moeilijke keus omdat na het verschijnen van dat laatste boek duidelijk is geworden dat Wijnand D. de grote strateeg achter de Jessias is. “Ik verlaat de politiek” zei de gek om vervolgens vrolijk verder te gaan achter de schermen. Femke Halsema prees hem zowat linea recta de hemel in dus daar moet wel het een en ander achter zitten. Nou ja, een hoop leesvoer komende tijd 😀

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: