Nieuw

De aarde doodt, een raar, naar of waar verhaal? Maak u geen illusies…

Muziek aan tijdens lezen? Free this templar spirit – hit the tit 👇 and read on …

Rampen volgen elkaar in een moordend tempo op, haast wel dagelijks kunnen we een flinke dosis ellende tot ons nemen als het gaat om oorlogsgeweld of natuurverschijnselen die zich voordoen natuurrampen die zich voltrekken. Deze week is St. Maarten van de kaart geveegd, vorige week had Texas natte voetjes evenals overigens in de Aziatische Bihar regio. Of neem de hongerige mondjes in Afrika door het al te zonnige klimaat. Orkanen, overstromingen, droogte enzovoorts moeten allen geduid en liefst opgehangen aan het klimaat.

En voor elke “ramp” wordt weer een bedelnummer in beeld gebracht en staan er van die linksmarcheerders aan je deur te zwaaien met een bedelbus. De goedmensch elite heeft ook nu weer onmiddellijk 500.000 euries naar die jankende -op de monniken jihad praktiserende- Rohingya-moslim crybabes overgemaakt…

Echter, u hoeft geen econoom, wiskundige of andersoortig antropoloog-achtig intellectueel te zijn om te begrijpen dat er via deze weg mensen dood moeten, heel veel mensen moeten dood, wellicht u ook. Als u nagaat dat alleen al in Afrika de komende decennia extreme fokrecords verwezenlijkt gaan worden doordat de ongeveer 1.200.000.000 luitjes zich weten te vermenigvuldigen tot een viervoud dan snapt u dat onze moeder aarde dit niet trekt casu quo niet gaat toestaan. De mensheid zit qua aantal van grofweg 7.500.000.000 aan haar tax. De aarde nivelleert zelf, het mensbestand zal niet boven een zeker niveau uitgroeien daar de soort dan als geheel in gevaar komt. Uitdunning is onvermijdelijk. Wanneer een boom niet onderhouden wordt door snoei dan zal deze ook steeds minder vrucht gaan dragen door wildgroei of wilde loten. Hier geldt hetzelfde principe.

Wij zijn zelf de soort aan het verzwakken door alle ballonnen in de lucht te houden. Bepaalde regio’s op aarde lenen zich nu eenmaal niet zo voor de soort “mens”. Maar ja, wij denken alles wel te kunnen regelen met bijvoorbeeld geld. Echter, Zeepertje is van mening dat elke vorm van humanitaire hulp als ook elke donatie via ontwikkelingshulp beëindigd dient te worden. Het is volledig zinloos. In Afrika gaan ze alleen maar harder fokken om vervolgens die ongeletterde negers richting noorden te sturen waarbij we zelf dus een probleem creëren wanneer we daar ook nog voor “open” staan. Buitendien wordt geld vaak verkeerd ingezet of het belandt bij verkeerde partijen. Dat alles nog even los van de graaiers aan de top van NGO’s en allerlei andere “liefdadigheids”-instellingen.

Ook vindt verzwakking van de mens plaats doordat “we” alle afwijkingen in het ras onder controle denken te kunnen houden. Met alle medische vooruitgang klopt het dat heel veel geboorteafwijkingen en ziekteverschijnselen anderszins te bestrijden of te onderdrukken zijn. Maar verhelpen? Het zit uiteindelijk toch in de genen. Is het overeind houden van alles wat normaliter niet levensvatbaar is zonder medisch ingrijpen of zonder een leven lang aan een knetterdure medicatie gekluisterd te zitten datgene wat een ras sterk houdt? Van uitval -oftewel natuurlijke selectie- zijn we wars door ons “kunnen”, het zal een val blijken. Neem de recentelijke onderzoeksresultaten van het menselijk (evident mannelijk) sperma waaruit gebleken is dat in nog geen 40 jaar tijd het aantal zaadcellen in een gemiddelde lozing met bijna 60 procent is gekelderd van de westerse man. Het geeft te denken. Wat doen medicijnen met ons immuunsysteem en wat doet het met onze omgeving? Maar nee, alle ballonnen moeten in de lucht gehouden worden…

Voedselschaarste, oorlogen en natuurrampen zijn de elementen die de groei van populaties begrenzen. Er is een zekere samenhang tussen deze zaken voortkomend uit spanningsvelden tussen bevolkingsgroepen met als voedingsbodem deze elementen. Spanningsvelden zorgen, los van gewelddadig gedrag, ook voor migratiestromen. Andersom, zorgen migratiestromen weer voor nieuwe spanningsvelden in een samenleving die dan weer onherroepelijk leiden tot geweld. Zie daar de vicieuze cirkel die alleen doorbroken kan worden met keiharde standpunten. De drogredenen van het tegengaan van vergrijzing of het intact houden van een sociaal stelsel houden geen stand bij plaatsing in de tijd. De boom valt uiteindelijk om daar verbreding onderaan de basis zich na één of twee generaties tevens bovenin zal manifesteren.

Muziekje afgelopen? Hit the tit again 👇

Meer-meer-meer is het adagium, maar is het dan beter of wordt het beter? Met minder inwoners is er minder industrie nodig, minder voedsel, minder voorzieningen, minder belasting door vervuilende activiteiten als bijvoorbeeld vervoer, u kunt het zelf verzinnen. Een samenleving op kleinere schaal zou een ieder moeten ambiëren want ons land is meer dan vol. Oh, en minder spanningen valt ook niet te verwaarlozen uiteraard.

De mens is dom en eigenwijs. De mens zorgt zelf voor eigen vernietiging in de vele gevallen waarin deze zich ergens vestigt waar moeder natuur rondwaart in de vorm van delta’s, woestijnen of breukvlakken in de aardkorst. Of is het kortzichtigheid of wellicht een kwestie van gokken? Prima dat het mag en kan maar dan niet piepen bij ongelukjes die te verwachten waren. En wij denken ooit op Mars te kunnen gaan wonen? Gelooft u mij, dit gaat nooit gebeuren, nooit!

Maar goed, laten we bij de aarde blijven. Voedselproductie zal, ondanks nieuwe technologieën als verticale groententeelt et cetera, nimmer gelijke tred houden met de populatiegroei van de mens. En bij een eerste levensbehoefte als voer, belanden we gelijk in een oorlogsmodus van de survival of the fittest. Het is een natuurlijke overlevingsdrang. Kijk naar het vrijwel onmiddellijke plundergedrag dat zich voordeed nadat “Irma” de bovenwindse eilanden vereerde met een bezoek.

Er zijn dan van die kwezels die alles, werkelijk alles ophangen aan de klimaathysterie, zelfs de migratie wordt ertoe gekanaliseerd. Deze week wederom zo’n groepje milieugekkies die het dan toch voor elkaar heeft gekregen de overheid te dwingen tot maatregelen voor schonere lucht, en wel binnen twee weken. Los van dat ik me de vraag stel of zo’n groepje “autohaters” kan spreken voor een heel volk, heb ik er bedenkingen bij. Enerzijds zal er mogelijk een wollig verhaal neer gekalkt worden wat onuitvoerbaar blijkt terwijl anderzijds een gepresenteerd plan wellicht uitvoerbaar is edoch de burger enorm in de hoek zet door torenhoge kosten via belasting te innen of ontzegging van rijden op gezette tijden en/of lokaties. Deze hele actie gaat Zeepertje van tandenknarsen.

Wie is de mensheid nu wel helemaal dat we denken het klimaat te kunnen beïnvloeden wanneer we terugkijken over een lange periode tot de ijstijd. Gaan we iets wezenlijk veranderen als we de norm van het “Paris-climate-change” akkoord halen? Zo een waanzin dat te denken. Weet u, wanneer de aarde teveel opwarmt door CO2-uitstoot dan zal de bescherming tegen de zon dusdanig afnemen dat vele mensen zullen sterven. Wellicht gaat 90 procent van de mensheid dood!? Dan is het stante pede afgelopen met die uitstoot zoals u begrijpt, de aarde kan zich dan “in alle rust” herstellen doordat zij zelf die eigenwijze mensheid in bedwang houdt. De aarde gaat het regelen en niet “we”.

De kanslozen der aarde zullen ten onder gaan omdat er een uitdunning plaats dient te vinden, willen we bovenstaand scenario voorkomen. Een dergelijke visie doet menigeen pijn en men wil er niet van weten maar ik zeg u; “het gaat gebeuren”. Want zowel oorlog als ook voedselschaarste met daaruit voortvloeiend oorlog zullen samen met natuurgeweld zorgen dat miljarden rasgenoten de dood zullen moeten accepteren. De aarde doodt wanneer wij het niet zelf regelen. Er is in tegenstelling tot wat velen denken en nastreven geen maakbare mens met een vooraf gesteld eindresultaat. Buiten de eerder genoemde niet levensvatbare ernstige fysieke erfelijk belastte aandoeningen zien we het dagelijks om ons heen hoe geesteszieken (wo ook de gender-gekkies), minder begaafden met een duidelijk lager IQ en andere achtergestelden door de hedendaagse goedmensch geforceerd worden tot een gewenst einddoel in de eenheidsworstenfabriek. Niks natuurlijke selectie, alles maakbaar. Helaas zal ook dit een farce blijken want eliminatie door aangevoerde argumenten staat voor de deur. Uitdunning is noodzaak omdat de aarde bijna “op” is. Mogelijk zitten u en ik er ook bij. SO BE IT!

Maar laten we stoppen met het misleiden van deze kansloze “ballonnen der aarde”, het zal onze redding zijn. Of willen we allen ten onder gaan?
Een fijne dag en groet, Zeepertje

ps1; Onder kanslozen sluit ik lieden die vanuit een “religieus” of “minderheids”-denken anderen willen onderdrukken ook in, evenals aanhangers van moorddadig gedachtengoed gelijk marxisme, communisme, socialisme, nazisme.

Dan ook nog maar een mogelijk voor u controversiële clip er tegenaan… – Ode to a Dying Race, If this is the way it ends – If this is the way my race ends – don’t let it end this way

Enne, bekijk onderstaand videootje👇eens aandachtig… om tot inkeer te komen! Hoe zinloos, het “redden” van de wereld, het “redden” van de minder bedeelden, een grote illusie. We vernietigen uiteindelijk het mensras als totaal met dergelijk suïcidaal gedrag…

 • Immigration, World Poverty and Gumballs – NumbersUSA.com

ps2; Na dit schrijven “botste” ik op wat tweets van Marianne Zwagerman via een Goedmensch-opmerking van Jan Roos… Niet dat ik nu een fan van haar ben maar hoezeer in “this line of thinking“…

ps3; Om af te koelen…👇

Also published on Zeepertje.com


Doe mee met 8.467 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Zeepertje (1531 Articles)
When you're scared of jumping, you'll never get anywhere... I'm a Kafir, a crusader against the most evil ideology islam. I have in depth knowledge and that's the reason I resist and reject islam, I will bash and smash it, in every possible way at every possible moment to every possible person. I gather and therefore expose all news on islam or islam-related news on the 2017 initiated site ZEEPERTJE.COM Please join and feel free to react. Fight islam for it's the evil of our time, evil trying to dominate and kill democracy, kill all freedom of speech and freedom of religion... Islam means annihilation of all that is non-islamic, just always remember this!

15 Comments on De aarde doodt, een raar, naar of waar verhaal? Maak u geen illusies…

 1. Kut !
  Je bent me voor met Marianne Zwagerman 😉

  Like

 2. Goed artikel! Complimenten.
  Mooie foto’s ook trouwens.

  Liked by 1 persoon

 3. Hi, is it possible I could be unsubscribed from the emails sent in Dutch as I don’t understand them and I could continue receiving the ones sent in English? Thanks a lot.

  Like

 4. Tijl Uylenspiegel // september 9, 2017 om 17:33 //

  Grappig, ik heb het al een paar keer in een artikeltje gezegd alleen jij noemt het “de aarde” en ik de natuur. Het komt op hetzelfde neer. Tot nu toe zit de medische wetenschap de natuur dwars, telkens als er een hevig besmettelijke en dodelijke ziekte uitbreekt heeft men weer een medicijn om het te bestrijden. Denk maar aan aids. Hel en verdoemenis was ons deel, de hele mensheid en dan met met name die in Afrika zou eraan onderdoor gaan. Totdat…. men weer middeltjes vond die het konden neutraliseren. Het is slechts uitstel van executie, een andere ziekte zal het over gaan nemen, niet vandaag, niet morgen maar wel redelijk binnenkort. Dat is nu eenmaal de natuur (of de aarde) en wetenschappers zijn het eens, er bestaan variaties waar zij geen antwoord op zullen hebben. Doemdenken ? Ach dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt, hoe triest het ook zal zijn voor de getroffenen het is een natuurlijke selectie.
  In de middeleeuwen hebben we de “zwarte dood” oftewel de pest gehad, miljoenen hebben de geest gegeven maar uiteindelijk raakt zo’n ziekte weer uitgeraasd en verdwijnt ze net zoals ze is gekomen, in stilte.
  Het klimaat is de loop der tijden meerdere malen verschoven daar kun je door menselijk handelen geen sikkepit aan veranderen. Moeten we dan maar doorgaan op de huidige manier ? Nee ik denk het niet, het is verstandiger naar betere middelen te zoeken omdat wel duidelijk is dat we op de huidige manier onszelf vergiftigen. Als je met honderd man op Texel gaat zitten en je stookt een paar kampvuurtjes heeft niemand daar veel last van, ga je er echter met honderdduizend man zitten en je stookt duizend van die kampvuurtjes dan wordt het een heel ander verhaal.
  Dus ja het is goed om op zoek te gaan naar alternatieven maar je moet dat niet doen om een verzonnen reden maar omdat de huidige manier niet goed (genoeg) is. En ze zijn goed hoor in het verzinnen van redenen, denk maar aan de “zure regen” , nooit meer wat van gehoord ! In heel Europa zouden de bossen uitsterven ! Zei men…
  Ja hoor het is goed met je !
  De grootste reden van de overbevolking en zo je wilt de vergrijzing zit hem in de medische wetenschap, ga maar na, vroeger was een simpele blinde darm ontsteking voldoende om de pijp uit te gaan, tel maar eens in je directe omgeving hoeveel daarvan ooit daaraan geopereerd zijn ! Veel hè ? Die zouden vroeger dus allemaal de pijp zijn uitgegaan ! En zo zijn er nog wel een paar ziektes te bedenken die vroeger dodelijk waren en nu met een paar pilletjes worden opgeheven.

  Liked by 2 people

 5. @truthsender // september 9, 2017 om 17:33

  Hi, you can unsubscribe by clicking the subscribe button again. And I am sorry but there is not the possibility to either receive the Dutch or the English. It is all or nothing.

  Like

 6. Sorry @Fub, heb ze dr achter elkaar ingeplempt, geen volgorde, spreken voor zich…

  Like

 7. Ach @Rommel, mijn visie, maar zeker bedankt voor je waardering!

  Like

 8. There’s no differentiation possible on language as far as I know @truthsender, just ignore the dutch ones? 😉

  Like

 9. @Fub
  Ah, you already replied to @truthsender…

  Like

 10. Er zal een groot gedeelte van de genetische rotzooi opgeruimd moeten worden.
  Misschien hoor ik daar ook bij aangezien ik stom genoeg was om ghost peppers met blote handen en zonder masker in stukken te snijden. De spray was al genoeg om het evenement om te toveren in een jank en snotter sessie en afgelopen nacht om 3 uur stonden mijn ballen in de fik die ik per ongeluk in mijn slaap had aangeraakt(waarschinlijk recht leggen) en deed mij dansen waar de indianen jaloers op zouden zijn. Wat een lijdensweg om een potje pepper spray te maken

  Liked by 3 people

 11. Diegene die deze nucleaire spray voor zijn raap krijgt gaat minimaal 5 uur plat met 24 uur bij verschijnselen.

  Liked by 1 persoon

 12. De natuur heeft blijkbaar een zelfregulerend mechanisme paraat om de mensheid als entiteit te kunnen laten overleven.

  Maar dat betekent in de praktijk wel dat er regelmatig een zekere vorm van opschoning plaats moet vinden door natuurrampen, epidemieën en oorlogen.

  Aan natuurrampen kunnen wij helemaal niets doen en hoe meer mensen de aarde bevolken hoe meer wij zullen worden getroffen daar overstromingen, aardbevingen etc.

  Dit is uiteraard van alle tijden: vanaf Bijbelse tijden, de Duistere Middeleeuwen tot in de 20e eeuw.

  Hoeveel mensen zouden er nu leven als de twee Wereldoorlogen, inclusief de Holocaust en de Spaanse Griep niet hadden plaatsgevonden? Te veel om van voedsel en een leefbare ruimte te kunnen voorzien.

  Waarom zijn 1 op de 20 mensen homoseksueel of lesbisch? Dat zij in principe dus niet geschikt zijn om zich voort te planten. Ook dit fenomeen is blijkbaar voorbeschikt om de wereldbevolking niet uit haar voegen te laten barsten.

  Toch neemt de wereldbevolking alsmaar toe door de vooruitgang van de medische wetenschap waarbij de gemiddelde leeftijd van de mens maar blijft stijgen tot misschien in de toekomst tot 100 tot zelfs 120 jaar.

  Wederom heeft de natuur (of een Opperwezen of een buitenaardse intelligentie die op zijn dooie gemak alles zit te regelen) een effectieve oplossing paraat: namelijk de periodieke klimaatsverandering en als dat niet genoeg is een oorlog die wordt uitgevochten met nucleaire wapens waarbij zelfs waterstofbommen worden ingezet door een partij die dit conflict dreigt te zullen verliezen. In Noord-Korea zit een regime paraat om die rol te kunnen vervullen, dus aan alles is gedacht of voorbeschikt om in religieuze termen te vervallen.

  Toch zal de mensheid zelfs een dergelijk scenario kunnen overleven, maar vanuit een hernieuwd stenen tijdperk waarbij via het zwaaien met een knots alles opnieuw in gang wordt gezet.

  Natuurlijke selectie via het recht van de sterkste, waarbij op den duur ook verschillende religiën een cruciale rol gaan spelen als bewijs van de ‘beschaving’ van de mensheid.

  Mooie gedachten op een zondagmorgen: tijd voor bezinning, meditatie of doodgewoon een kop koffie of een goed stuk muziek om de zinnen te verzetten.

  Liked by 1 persoon

 13. You go @Horatius 😂

  Like

 14. Tijl Uylenspiegel // september 10, 2017 om 13:02 //

  Grappig eigenlijk; in de vijftiger en zestiger jaren werden alle natuur fenomenen als aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen, overstromingen geweten aan de atoomproeven die links en rechts werden gedaan. Toen de Russen een hele grote bom bij Nova Zembla lieten ontploffen stond de hele wereld in rep en roer. En nu zoveel decennia later haalt men bij alles de klimaatverschuiving erbij.

  Liked by 1 persoon

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: