Nieuw

Politie ramt de angel nog even wat dieper in het bloed-suiker van Amsterdam CS

’Media wilden dat ’t een aanslag was’

Het wordt steeds duidelijker dat de -Amsterdamse- politie de weg volledig kwijt is. De Amsterdamse politie stapelt fout op policore fout en nu (drie dagen geleden) dacht ook de landelijke politiechef dat het nodig was om de misstanden nog wat te verergeren. Niet de aanslag onderzoeken, of eindelijk eens duidelijk naar Nederland toe communiceren hoe het staat met dat onderzoek en waarom er zo’n clusterfuck van gemaakt werd en excuses daarvoor, maar het onderzoek verder tegenwerken door de lekkende agent aan te houden, want blijkbaar heeft het politiekorps zelf zo onderhand ook de buik vol van de leidinggevenden (anders wordt er niet gelekt en dat is niet de eerste keer).

Hee dat is opvallend. Na een week onthullingen en ophef, gaat de politie vandaag even keihard in haar eigen vlek zitten wrijven. Eerst was korpschef Akerboom zo onhandig om een politieregel (‘Gij zult niet lekken’) publiekelijk te herhalen in een domineespreek, vandaag is het Frans Zuiderhoek (bekende mediasmeris van o.a. Blik op de Weg) die met droge ogen in de Telebelg verklaart dat het eigenlijk allemaal de schuld van de media is: “Media wilden heel graag dat het een aanslag was. Daar zit iedereen in Nederland min of meer op te wachten. […] Wij wilden direct de angel eruit halen.” WTF! GeenStijl >>

Er moest dus een angel uit gehaald worden. Dat is hetzelfde woord dat de politie op 14 juni ook gebruikte en wij vroegen ons toen af welke angel:

Welke angel moest er uit het verhaal gehaald worden ?

Volgens Van der Veen is het al ongebruikelijk dat de medische achtergrond van de automobilist bekend wordt gemaakt.  “Maar om de angel uit het verhaal te halen hebben we dat wel gedaan”, zegt de politiewoordvoerder.

Ik wil helemaal niet speculeren dat het een moslim was of een aanslag, maar de politie werkt het zelf in de hand door het publiek niet beter te informeren. Juist die verklaring om ‘de angel er uit te halen’ dat het om een lage bloedsuikerspiegelwaarde ging doet dat namelijk wel vermoeden.

En zoals wij, en iedereen, toen al vermoedden, was het inderdaad een moslim (99% van de Marokkanen zijn moslim omdat ze alle ongelovigen of verjaagd of uitgemoord hebben).

De angel is dus blijkbaar dat de dader een Marokkaan was, een moslim (in alle andere gevallen wordt naam en afkomst namelijk wel vermeld, maar moslims zijn kennelijk hors categorie, hebben een ‘status aparte’, moslims hebben blijkbaar een beschermde status), zoals ook blijkt uit deze verklaring van PvdA-er Akerboom:

Nee Akerboom, het vertrouwen in de politie is niet aangetast doordat een van je smerissen gelekt heeft, maar omdat jullie weigeren openheid van zaken te geven. Omdat jullie weigeren naam en achtergrond van de dader te vermelden. Als een Pool iemand doodrijdt met een busje dan staat er wel bij dat het een Pool is. Als Jimmy F. rondrijdt met gasflessen in zijn bus, dan horen we wel de naam en krijgen zelfs zijn huis te zien. Het is dus een leugen als Zuiderhoek beweert: “We vermelden nooit de naam of afkomst van een verdachte”. Een liegende politie, dát tast het vertrouwen in die politie aan.

Een politie die bukt en buigt voor de dwingende moslimgemeenschap, die de duurste iftars van heel Europa organiseert maar geen speciale Hindoe- of Boedhistische feesten of Chinees nieuwjaar enzovoort. Het bevestigt de kennelijke ‘status aparte’ die er door de politie aan die moslimgemeenschap toegekend is. Een politie die bovendien openlijk en gewillig geïnfiltreerd is door mohammedanen met kwade bedoelingen die nota bene een terreuronderzoek stil kunnen laten leggen.

Ben Nassir Bouayad, Marcouch’ schoolmaatje en jarenlange collega bij de politie en drijvende kracht achter de politie-iftars was persoonlijk betrokken bij het om zeep helpen van een politie-onderzoek naar de terreurmoskee in Amsterdam-Noord van waaruit een aanslag gepland zou zijn op een synagoge in Amsterdam-Zuid. (Quote uit: ‘wie is Ahmed Marcouch‘)

Een corrupte en frauduleuze treurneus als Fatima Elatik, die door jullie een megasalaris geboden wordt voor wat kantlijngeneuzel. Jihadronselaars die al jaren actief zijn, maar nooit vervolgd worden. Getuigen inzake het Stationsplein niet verhoren (1, 2, 3, 4) maar wel beweren dat het onderzoek zorgvuldig geschiedt, terwijl die eerste getuige gemeld wordt dat haar verklaring overbodig is omdat alles al op camera staat, want er hangen er niet weinig op het Stationsplein, nadat de politie al getwitterd had dat, in volgorde, driemaal een verschillende verklaring (als je dat als verdachte doet bij de politie dan is het tijd je advocaat te bellen):

-we geven geen beelden

-we hebben geen beelden

-de camera’s stonden in pre-set modus

Een politie die cijfers over criminele asielzoekers onder de pet houdt. En voor de rest ook helemaal ‘stuk‘ is.

Dát rechtvaardigt de achterdocht die er leeft bij de bevolking als de politie zwalkt inzake de informatieverstrekking als er een aansl … aanrijding plaatsvindt bij Amsterdam CS. Omdat de politie kennelijk te bang is om de waarheid te vertellen.

De politie bedrijft hier politiek. Dat is niet de taak van de politie. Alleen in heel enge landen bedrijft de politie politiek.

Hiermee worden sentimenten en tegenstellingen aangewakkerd in een samenleving die toch al onder spanning staat.

Dat is niet jouw taak om daar over te oordelen, Akerboom. Jij dient boeven op te sporen, aanslagplegers, ongeacht hun afkomst. Je gedraagt je hier als een PvdA-politicus met een politiepet op.

Het gif dat leidt tot uitsluiting van mensen, buiten en binnen ons korps, wordt bewust gevoed.

‘Uitsluiting’, typisch vuil giftig linkswoordje om criticasters van het mislukte multiculturele drama weg te zetten zonder argumenten te hoeven gebruiken. Je bent geen columnist, je bent een politieagent, houd je waffel en doe je werk. Uitsluiting doen moslims zelf, het is hen van uit hun ideologie verboden om zich aan te sluiten, te integreren, en ook de meest gematigde moslim houdt zich keurig aan de regels die hem door die ideologie opgelegd zijn. Dertien koranverzen die dat moslims dwingend commanderen, asjeblieft.

Ook deze zinsnede is pure linkse politiek:

laten we scherp zijn op gedrag of uitlatingen die indruisen tegen de verbinding, de integriteit, de moed en het vertrouwen waar wij als politie voor staan.

“Verbinding’. WTF is verbinding? Is dat net zoiets als ‘inclusiviteit’? Anti-blanke racistische negers die ons cultuurgoed af willen nemen, Zwarte Piet, verover-de-hele-wereld-mohammedanen-en-onderwerp-elke-ongelovige-opstraffe-van-de-dood alle ruimte geven om mijn land af te pakken, is dat ‘inclusiviteit’? Je kunt de brug op met je leegpraterige kul. Het zijn loze woorden, zonder onderbouwing, met maar één doel, het ondermijnen van onze samenleving. Dát is niet waar we politie voor hebben. Dán zijn we beter af zonder.

Ik wil geen politieke politie die wel namen en achtergrond bekend maakt van niet-moslims, maar dat omstandig weigert -en zich in alle onmogelijke bochten wringt- als het wel moslims zijn en dan vervolgens met de meest walgelijke policore nonsens aankomt om het eigen falen goed te praten. Lazer een end op Akerboom!

Kwade genius in deze is Van der Laan en zijn Collaborerende politie (niks nieuws btw, zie WW-II). Van der Laan wil sterven in de illusie dat er niks aan de hand is in zijn stad (vandaar dat die tot gisteren ook betonblokken weigerde). Tot zijn dood mag de enorme beerput die Amsterdam is, politie, Stopera, mohammedaanse infiltratie, niet open. Dát zal ook de reden zijn dat die niet opkrast. Elk menselijk mens zal zijn laatste maanden met familie en vrienden willen doorbrengen, wat jeugdalbums bekijken of favoriete plaatsen in de wereld bezoeken, nog één keer je favo druks of hoer. Geestelijk was die al nooit niet in orde, maar nu die ook fysiek een wrak is, is het een aanfluiting dat die een *kuch wereldstad als Amsterdam blijft besturen. De hoofdstad van Nederland heeft recht op een gezonde burgemeester, niet eentje die tot op zijn laatste snik hardnekkig op het deksel van de beerput blijft zitten die ongetwijfeld na zijn heengaan onwelriekend geopend zal worden.

In de eerste (tweede) tweet na de aanrijding twitterde de politie dat de verdachte er vandoor ging:

Even later hebben ze de verdachte die ‘er vandoor ging’ -opnieuw-  gesproken en blijkt het onwelwording:

Heeft Van der Laan in de tussentijd misschien ingegrepen? Het Parool meldt na de rampzalige raadsvergadering (waar, let wel, opzet nog niet werd uitgesloten):

De politie handelde overigens mede op advies van de burgemeester, die via de piketketen was geïnformeerd over het incident en wees op het belang van snelle en krachtige communicatie.”

Als de man een black-out had, waarom heeft de politie hem dan verder laten rijden?

Als hij al, zoals meerdere getuigen beweerden bij AT5, vanaf de Westkant gas gaf en slechts stopte omdat er een tram in de weg stond, waarom heeft de politie hem dan verder laten rijden?

Als hij duidelijk een hypo had, en geïrriteerd en agressief overkwam volgens getuigen, waarom heeft de politie hem dan verder laten rijden?

Waarom mogen we niet weten of de man aan ramadan deed? Het zou om reden van privacy zijn, maar krijgen we bij een alcomobilist niet ook te horen dat er alcohol in het spel was? Tot 90% van de diabete ramadanlims weigert hun medicatie te slikken op de voorgeschreven tijden. Op heel wat medicijnen staat dat je er niet mee mag rijden, maar zou dat in dit soort gevallen niet net zo moeten gelden voor mensen die weigeren de nodige medicatie te nemen? (er zou een rijverbod moeten komen voor ramadanlims, maar dat valt buiten de scope van dit stukje). Is Khalid’s rijbewijs überhaupt al ingenomen of mag die zometeen nog een jihadpoging ondernemen? Hij was tenslotte al eerder over een plein met veel mensen gereden, het Rembrandtplein op een drukke uitgaansavond, zo bleek uit de reconstructie achteraf. Kon die zich ook niks van herinneren. Mja, moslims, en zeker de jihadistische die goed thuis zijn in de leer hebben wel vaker last van hun geheugen:

Er staan nog steeds heel veel relevante vragen open:

-Waarom werd de man vier dagen in hechtenis genomen als het slechts een verkeersongeluk was?

-Waarom huiszoeking, dat is niet gebruikelijk bij verkeersongelukkenveroorzakers.

-Waarom een bomhond bij de auto onmiddellijk na het ongeluk? (zie headerfoto)

-Waarom zien we geen beelden gemaakt door getuigen, Amsterdam CS is de drukste plek van Nederland en op mij na heeft heel dat Nederland een smartphone.

De angel in dit hele verhaal is dat er een moslim bij betrokken was en dat de politie dat verborgen heeft willen houden, want poepen van policore angst in hun politiebroekjes. Of het nou een aanslag was of niet, ik ga er van uit dat het een mislukkulim was (die wel degelijk slechte intenties had), maar dat is aan u . Dat laatste, als het waar is, is ernstig, en ook als het geen aanslag was, want ramadan in combinatie met diabetes-medicijnweigering en autorijden zou een misdaad horen te zijn, maar ernstiger is dat we onze politie niet meer kunnen vertrouwen.

In een tijd waarin door heel Europa heen islamitische aanslagen gepleegd worden door voornamelijk Marokkaanse moslims, is het relevante informatie als de dader een Marokkaan is en hoort de politie dat met het publiek te delen en niet te proberen dat verborgen te houden zolang ze het ook vermelden als een Pool mensen doodrijdt of de naam Jimmy is als iemand gasflessen in zijn busje heeft. Als de man aan ramadan deed en weigerde zijn medicijnen te slikken, heeft hij bewust een onaanvaardbaar risico genomen dat hij mensen zou verwonden. Ook dat is relevante informatie die de politie hoort te delen zolang er ook bekend gemaakt wordt als er alcohol of medicijngebruik in het spel was bij een ongeluk. De politie hoort neutraal en onafhankelijk te zijn en alle burgers gelijk te behandelen. Het moet over zijn met die status aparte voor mohammedanen omdat de multiculturele samenleving op een mislukking uit is gelopen en de politie krampachtig probeert dat verborgen te houden.

Het is tijd om de angel uit het politiekorps te verwijderen; de policore, marokkaanse, mohammedaanse, PvdA-angel. Vegen van de trap begint altijd bovenaan en de baas van de Amsterdamse politie (en Stopera, who gives a fuck about the Trias Politica) is Eberhard van der Laan.

 

Eerder verscheen in deze serie, en wij zijn nog niet klaar gok ik:

De Amsterdamse politie maakt een enorme fuck-up van de aanval op Amsterdam CS tijdens ramadan

Veel lof in Stopera voor gigaclusterfuck van politie rond aanslag Amsterdam CS – opzet niet uitgesloten

De ‘suikerpatient’ van Amsterdam CS zag er uit als ‘een moslim, beetje arabisch’

De clusterfuck klucht van de politie rond het stationsplein continues

Dader aanslag Amsterdam CS heette Khalid – politie woedend over lek

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ons dan nu op Telegram via > deze link < !

Doe mee met 1.197 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (10114 Articles)
Na meer dan 10.000 kortere en langer artikelen op dit blog en 10.000 op andere blogs ga ik langzamerhand afscheid nemen. Dit blog is in goede handen. De populariteit én onbemindheid nemen in gelijke mate toe. Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Ik blijf meekijken, en af en toe wat publiceren, maar andere projecten roepen...

27 Comments on Politie ramt de angel nog even wat dieper in het bloed-suiker van Amsterdam CS

 1. De angel dr uit halen. Natuurlijk. Haha wie gelooft dat.

  Het hele politie apparaat zit vuistdik in de islam.

  En nu denken ze dat we het allemaal dat we er allemaal intrappen. Haha humor

  Dom dat politiechef akerboom en van der laan en css nog denken dat we daar intrappen

  Echt vermakelijk die linkse leugens. Hahaha. :)))

  Like

 2. Gaan ze straks voor hun nieuwe bazen net zo enthousiast Joden vangen,zo als ze deden voor de nazis ?

  Liked by 3 people

 3. Jaja kopgeld voor niet welgevallen meningen.

  Gaat dan gelden voor islam criticus, atheïst en Jood.

  Maar zover mag het nooit komen.

  ‘ bijltjesdag’ moet daar een stokje voor steken.

  En daarna tribunaal voor de landverraders.

  Like

 4. Genoeg nu.

  Fortuyn door linkse gek vermoord.

  Theo van gogh door haatbaard mohammed B afgeslacht.

  Wilders al 13 jaar beveiligd, voor zijn kritiek op islam.

  Genoeg is genoeg.

  Like

 5. Dit is op Mijn Blog magilando herblogden reageerde:
  Wordt steeds vreemder en ook onheilspellend !

  Like

 6. niet eentje die tot op zijn laatste snik hardnekkig op het deksel van de beerput blijft zitten die ongetwijfeld na zijn heengaan onwelriekend geopend zal worden.

  Dat … staat nog helemaal te bezien. Immers, als lodderoog (ok, ok, hij heeft zijn blinde kijkerstjes laten liften dus het loddert niet meer zo, wel weggegooid geld als je toch gauw dood gaat) uiteindelijk zijn 72 maagden opeist, wordt zijn plaats ingenomen door … Asscher junior. U weet wel, de kleinzoon van de Asscher die zijn medejoden op reis hielp. Ja, de lange reis dan.
  Enfin, dat is hoogstwaarschijnlijk ook de reden dat hij doorsukkelt, zodat na zijn overlijden, de burgemeestersketen zo bij Asscher in zijn schoot kan vallen.

  Liked by 2 people

 7. De politie blunderde wel vaker. En nog steeds.
  Hier enkele pagina’s uit ‘Moord namens de kroon’ van Ine Veen, over het leven van (en de moord op) Pim Fortuyn:
  http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf

  Liked by 1 persoon

 8. @ tony

  Thanks.

  Die ga ik toevoeging aan mijn documenten. Tussen de andere kritische boeken. :))

  Like

 9. @danny
  You’re welcome

  Like

 10. Het boek is nog te krijgen in de boekhandels beginnend met B en eindigend op runa, en beginnend met B en eindigend op ol.com

  Like

 11. Briljant stuk!
  Verlaan, foute jood, helpt mee aan de ondergang van zijn joodse medeburgers door zijn collaboratie met de moslim ratten.
  En de smeris doet fijn mee, die is er niet voor de nederlander maar voor de moslim, net als tioen voor de mof.

  Liked by 1 persoon

 12. @ Tony

  Heb het pdf al gedownload. Staat nu in mijn documenten . haha a .

  But thanks tony ;

  Like

 13. @ flip

  Van der laan?
  je bedoelt gedegeneerde jood van der laan net als Asscher wiens opa nogal fout was in de oorlog.

  Ach ja.

  Types landverrader he .

  Like

 14. polderboy // augustus 29, 2017 om 22:24 //

  Want wat zal het in die Stopera en bij die leiding van dat politiekorps stinken naar ongewassen boerenlullen.

  Nog iets vernomen van de slachtoffers? Of doen die kutburgertjes er al helemaal niet meer toe voor die verlepte mandarijnen van de Nederlandse Staat?

  Like

 15. Tijl Uylenspiegel // augustus 30, 2017 om 00:17 //

  Kijk zo ken ik onze Fub weer, geen woord Frans en doodgewoon met argumenten komen ! Bravo !
  Schandalig eigenlijk dat er uit politiek Den Haag niet dezelfde argumenten gebruikt worden om de handel en wandel van het Amsterdamse politiekorps aan het licht te brengen. Hoe je het ook wendt of keert, de auteurs van Fenixx zijn gewone amateurs, het is niet zo dat wij betaald worden om dingen na te zoeken. Journalisten, politici die worden daarvoor betaald maar die zijn kennelijk niet in staat tot waar Fubar wél in staat is.

  Liked by 1 persoon

 16. Omdat het hoofdpijn kost, Tijl. En daar hebben die mensen geen zin in.

  Like

 17. Ook omdat de linkse ratten natuurlijk niet de waarheid/feiten boven water willen hebben.

  Al is een leugen nog zo snel, de waarheid achter haalt hem wel.

  Like

 18. Dan nu de hamvraag Hoe hoog was de bloedsuikerwaarde van die moslim En wie nam die waarde af en hoe laat

  Liked by 1 persoon

 19. Ik kon het niet laten die vraag even rechtstreeks aan ze te stellen 😉

  Like

 20. Meesterlijk Fubar. Schitterend geschreven.

  Liked by 1 persoon

 21. trebor2110 // augustus 30, 2017 om 09:02 //

  de camera’s stonden in pre-set modus
  Dat betekend toch dat ze in een standaard instellingen staan ????
  En met standaard instellingen kan je toch gewoon opnemen ???

  Like

 22. Volgens mij heeft de politie ook daar verschillende verklaringen over gegeven. Toen ze daar in het begin mee kwamen werd er gezegd dat de camera’s een bepaald punt in de gaten houden, bijvoorbeeld waar veel gezakkenrold wordt en dat er geen een op het bewuste punt gericht stond. Vrij ongeloofwaardig als er iets van 15 camera’s hangen dat die allemaal dat toch wel heel centrale deel van het stationsplein missen. Na de nieuwe ophef vorige week werd er geloof ik gemeld dat ze niks opgenomen hadden.

  Bovenstaande is met een dikke slag om de arm, om dat met zekerheid te kunnen zeggen zou ik eerst weer een dikke papierwinkel door moeten spitten.

  Dat het al tien jaar niet lekker loopt met die camera’s staat in een van de vijf artikelen die onderaan gelinkt staan.

  Like

 23. Dit is op hslot4 herblogd.

  Like

 24. Fubar dank voor dit wederom uitstekende stuk. Geen speld tussen te krijgen. Wát een zooitje dit land …

  Like

 25. En het enige echte slachtoffer van de aansl … aanrijding bij Amsterdam CS spreekt:

  Like

 26. Like

4 Trackbacks / Pingbacks

 1. Politie woedend na lek over aanrijding Centraal Station, UPDATE OOGGETUIGE video! – Zeepertje.com – Facts Fun & News on ISLAM, "The religion of peace"
 2. Als 1984, a Brave New World, Islam, Kafka, Fakemedia en De Dictatuur de handen ineenslaan – Fenixx.org
 3. Facebook-account van politie Overtoomse Sluis gehackt – zegt politie – Fenixx.org
 4. Ik had Van der Laan een lang leven gegund. Achter de tralies: Wat Eberhard van der Laan Amsterdam aangedaan heeft – een bloemlezing

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s