Nieuw

Apologeet Amnesty Nederland verkondigt leugens over de islam en koran

Met dank aan de Jan Roos “Mensenrechten”-vlog, waarover hij zeer terecht opmerkt dat Amnesty Nederland (De handle @amnestynl voor het direct ontvolgen) een nogal schattige kijk op de islam heeft. Ik noem het simpelweg grove leugens, maar dat bedoelt Jan naar alle waarschijnlijkheid ook. Hier direct onder het vlog met daaronder de Amnesty-tekst om mee te lezen.

 • Mensenrechten?

Even een klein vergelijk tussen een stukje islam-appeasing van deze mensenrechtenschenders met daaropvolgend een overzicht in korte steekwoorden uit de door Amnesty zo geliefde koran.

Klik op bovenstaand plaatje om ook uw donaties en of lidmaatschap stop te zetten of op te zeggen. NEE, u moet verder lezen want opzeggen geschiedt uitsluitend telefonisch tijdens kantooruren en dat nummer staat hieronder voor u. Tja, die socialisten zijn er liever niet dan wel hè, aanmelden kan dan wel weer online, maar natuurlijk…

Ter overweging om u een goed gevoel te geven bij het opzeggen van uw lidmaatschap (lijst is van n paar jaar terug maar die gasten gaan nooit omlaag hè, altijd omhoog);

Kijk, bij opzegging sponsort u niet langer die goedudoeludirecteuruh… Ok voila, hebben we dat gehad. Nu even wat tekstjes over u als ongelovige, ja, het is niet anders. Er staat over de niet-moslims nu eenmaal niet veel fraais in dat islamitische boekje, ook wel koran. Overigens is dit maar een kleine greep.

Voor een wat completer beeld kunt u op diverse plaatsen terecht waaronder een vertaling van Michael Mannheimer of u kunt een-en-ander op de site van de westerse beschaving vinden of op de site van ex-moslim, om er maar een paar te noemen. Op Twitter verschenen allerlei reacties en via de volgende link hieronder kunt u gezellig meebabbelen met Amnesty over deze topic.

Account (@dh_wil) op twitter toonde dus van de Amnesty website een volgende screenprintje met de vraag naar referenties;

Amnesty antwoordt met de volgende verzen uit de Koran; 6:151 / 2:256 en 5:8

Ik zal ze even uitleggen voor de onwetenden èn voor Amnesty. Nu zou het zomaar kunnen dat de voorzitter van dat clubje linksmarcheerders een mohammedaan is, afgaande op zijn naam door toepassing van een stukje etnisch profileren. Vervolgens zou het dan ook zomaar kunnen dat deze moslim de antwoorden in de tweet gegeven heeft. Indien dat het geval is dan kunnen we zeker spreken van een prachtig staaltje taqiyya, het liegen en misleiden binnen de islam voor de zaak van Allah. Even een shotje van het bestuur zoals te vinden op de site van die club bedelende goedmenschen.

Goed, de verzen. Eentje kunnen we zonder meer schrappen want deze is geabrogeerd oftewel vervangen. Ze zijn in een later stadium dan vervangen door een (volgens die heilige proleet) beter vers. Ik heb voor u beide verzen even onder elkaar gezet waarbij de bovenste dus vervangen wordt door de onderste (zie volgende plaatje).

Ja beste Ila Kasem, da’s natuurlijk wel effe schrikken hè. Het vervangingsvers is het vers van het zwaard, zoals dit bekend staat. Had imamski dat niet verteld? Voor wat betreft de abrogatie (waarmee veel taqiyya wordt gepleegd) zijn er tabellen op internet te vinden hoor. Maar ja, dat vinden islamieten altijd vervelend wanneer je meer weet over hun geschriften dan zij zelf.

Blijven er nog 2 verzen over (Koran 5:8 en 6:151) en de volgende opmerkingen volgens Amnesty;

 1. Gelijkheid en geen superioriteit
 2. De mens is heilig en mag niet gedood tenzij wettig proces
 3. Geen dwang in religie
 4. Rechtvaardigheid boven haat

K 5:8 – O jullie die geloven! Weest standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te wezen. Weest rechtvaardig, dat is het dichtst bij Taqwa. En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.

K 6:151 – Zeg: ”Komt, ik zal voorlezen wat jullie Heer jullie verboden heeft verklaard: dat jullie iets als deelgenoot aan Hem toekennen. Weest goed voor jullie ouders, en doodt niet jullie kinderen uit (angst voor) armoede. Wij schenken voorzieningen aan jullie en aan hen. En nadert niet de zedeloosheid, de openlijke noch de verborgene, en doodt niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard, tenzij volgens het recht. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie begrijpen.

In Surah 5:8 staat drie maal het woord rechtvaardig, in zichzelf is dit een erg doorzichtige taqiyya, een leugen maar dan zo opgeschreven dat het voor de naïeve onwetende ongelovige wel prima lijkt. Het prima van dit “rechtvaardig” laat zich als volgt vertalen. Rechtvaardig volgens de wetten van Allah betekent;

Dit is zomaar een vers maar neemt u van mij aan dat er vele verzen van gelijke strekking in de koran staan over dergelijke rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid (om dat er gelijk maar even bij te noemen.) De niet-moslim moet zich onderdanig voelen en een speciale islamitischer belasting betalen aan de moslims, de Jizya. Alle ongelovigen in Allah, dus niet-moslims moeten bestreden/bevochten worden en ook zij die de islam niet erkennen als waarheid. Dit dus voor de “gelijkheid”.

Wanneer we spreken over de superioriteit tussen wezens (bewust mijd ik de term mensen want niet-moslims worden niet beschouwd als mens) zijn er eveneens wat opvallende verzen in de koran waarvan ik er een tweetal voor u zal noemen;

K 3:110 – Gij Moslims zijt het beste volk dat voor de mensheid is verwekt, gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah. En indien de mensen van het Boek (Joden) hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn geweest. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders.

K98:7 – Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn het beste der schepselen.

ps. K 98:6 – Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

Goed, u begrijpt dat de islam twee totaal verschillende sets van waarden hanteert, eentje voor moslims en eentje voor de ongelovigen, ze wijken nogal af…

In Surah 6:151 staat “en doodt niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard, tenzij volgens het recht.” Welnu, u, het slechtste der schepselen bent geen mens, u hebt geen ziel, u bent het slechtste der schepselen en wat voor recht geldt er? Wat draagt de koran (dus Mo met Allah) op aan elke moslim? Het Goddelijke wettig proces in islam is overigens de Sharia… (Beneden heb ik voor u een bondig overzicht geplaatst) Overigens, de opmerking “de mens is heilig” houdt binnen de islam in “de moslim is heilig” aangezien de ongelovige niet als mens wordt beschouwd.

Onthoofden, u dient een koppie kleiner gemaakt door de moslim, tenzij u zelf moslim wordt natuurlijk. En dit haakt dan gelijk in op de vrijheid van religie. Dat is natuurlijk prima maar dan kiest u tevens voor de dood. Overigens hier ook een paar verzen over het doden van “mensen” (lees:moslims) waarbij moslims heel taqiyyaans meestal alleen vers 32 aanhalen maar dat is te ontkrachten. Het venijn zit zeker ook in het opvolgende vers 33;

Of in andere vorm inclusief vers 33;

Sorry, heb deze even niet in het Nederlands bij de hand.

U ziet hierboven hoe de vrijheid van religie in islam is geregeld, GEEN vrijheid dus, ja, dood! Zo er ook in de koran staat opgetekend ; “Doodt dan allen die niet in Allah geloven en dat Mohammed zijn boodschapper is”…

Overigens wanneer u niet exact weet wat taqiyya inhoudt dan hier een sheetje dat het enigszins weergeeft;

En nog even voor wat betreft de Sharia een klein overzichtje…

Dus beste Amnesty apologeten, ik heb alles wel zo’n beetje uitgelegd aan de hand van jullie zo geliefde koran. Een advies aan jullie is om die leugenachtige shit van jullie site te halen. En je niet op glad ijs te begeven, een discussie aan te gaan over zaken waar jullie werkelijk geen flauwe notie van hebben, schoenmaker blijf bij je socialistische leest.

Advies voor alle lezers die nog steeds lid zijn van deze NGO en dus centjes lappen, stop ermee. Het is een club linkse islam-appeasers met mogelijk dus een moslim Ila Kasem aan de top in Nederland.

En ja, we hebben de afgelopen weken kunnen zien hoe moslims de zaak besodemieteren met torenhoge salarissen door infiltratie via leugens en loze beloften. Of enorme declaratiegedrag. En pressie tot islamisering vanuit allerlei bestuursorganen. Hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier om maar wat te noemen. Of zie het partijprogramma van de JIHADenkers

Verder bottomline naar Amnesty heb ik maar één opmerking voor jullie vanwege de content op jullie site;

VAL DOOD !

Herinnert u zich deze nog? De appel valt niet ver van de boom!

 

 

 

 

Wie een oor heeft die hore!

Groet, Zeepertje

Also published on Zeepertje.com


Doe mee met 8.467 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Zeepertje (1531 Articles)
When you're scared of jumping, you'll never get anywhere... I'm a Kafir, a crusader against the most evil ideology islam. I have in depth knowledge and that's the reason I resist and reject islam, I will bash and smash it, in every possible way at every possible moment to every possible person. I gather and therefore expose all news on islam or islam-related news on the 2017 initiated site ZEEPERTJE.COM Please join and feel free to react. Fight islam for it's the evil of our time, evil trying to dominate and kill democracy, kill all freedom of speech and freedom of religion... Islam means annihilation of all that is non-islamic, just always remember this!

12 Comments on Apologeet Amnesty Nederland verkondigt leugens over de islam en koran

 1. Liked by 1 persoon

 2. Amnesty International, ‘85% van hun budget gaat op a.d. eigen organisatie.’
  Dan doen ze het niet veel slechter dan andere stichtingen en goede doelen.
  Meestal hebben ze zelfs in hun statuten vermeld staan welk percentage van de inkomsten en donaties aan het beoogde doel van de vereniging/stichting besteedt zal worden.
  Zo kwam ook Pink Ribbon in 2011 in opspraak:
  https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/algemeen/12838/pink-ribbon-verder-in-opspraak

  Liked by 1 persoon

 3. AI, het lijkt de pvda wel.
  Of, het zal toch niet….
  Deze pvda pedo kan zo maar, als van de Lahn de pijp aan Magere Hein geeft, de nieuwe burgemeester van Mokum worden.
  https://www.geenstijl.nl/5137808/kinderen-zijn-de-baas/#comments

  Liked by 1 persoon

 4. Daar heeft behoorlijk werk in de dossiering gezeten. Hulde. Nog iets om breed te delen opdat al te goedgelovige mensen hun centen voor goede doelen niet aan deze neomarxistische misleiding verspillen:

  The Corrupt Organization Behind #MoreThanARefugee

  Liked by 3 people

 5. Tijl Uylenspiegel // juli 25, 2017 om 23:38 //

  Tja, wat Sjun al zegt, wat valt daar nog aan toe te voegen !
  Chapeau !

  Liked by 2 people

 6. Afmelden kan door ‘STOP’ te sms-en. En wat kost dat sms-je? Een truc om nog een laatste paar centen te jatten? WTF !

  Liked by 1 persoon

 7. Zo’n doorwrocht weerwoord zal je bij GS dan weer nooit vinden, niet sinds het verscheiden van Hans Jansen.
  https://www.geenstijl.nl/5137572/emmerstie_islam_vrede/

  Liked by 1 persoon

 8. skeeter // juli 26, 2017 om 04:53 //

  misschien kunne de amnesty hoeren even komen ons te beschermen.
  Oh wacht, kan niet want blank.
  https://www.therebel.media/ezra_levant_july_25_2017

  Liked by 2 people

 9. Ik betaal nooit aan dat soort gajes ngo’s. Allemaal door aartsglobalist Soros gefinancierd. Waarom schiet nooit iemand een dumdum kogel door die tronie?? Instrumenten van de duivel himself. En de rest van het klootjesvolk snurkt gewoon door. Ongelofelijk. Steeds weer. Wat een mindfucked publiek.

  Liked by 1 persoon

 10. Ja beste lezers, en kijk ook eens naar die andere RAVEN in dat tabelletje hierboven in het stuk, WEES NIET LANGER NAÏEF . . .

  Like

 11. JackvanderVeen // juli 26, 2017 om 19:29 //

  Die Amnesty teamleider annex directeur het salaris is niks mis mee. Nog minder dan mijn maandelijks pensioen dat ik reeds jaar en dag trek.
  Ook verwacht ik dat ik er minder voor doe. Verschil is: ik heb het kapitaal zelf bij elkaar gesprokkeld en die Amnesty crack onttrekt het uit de belastingruif vooral. Dus ook betaal ik mee aan dat crapuul.

  Liked by 1 persoon

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: