Nieuw

Islam- en immigratiekritiek zonder consequenties

It is the demography, stupid.

Tijs van den Brink heeft een documentaire gemaakt waarin hij langs moslimgezinnen reist in Nederland.


Moslims: “Als wij in de meerderheid zijn krijgen jullie minder rechten”


‘Ik wil niet leven in land waar moslims in meerderheid zijn’, zegt Tijs van den Brink na opnames ‘Tijs en de Ramadan’. Bart Schut reageert op twitter:

Inmiddels hebben we in Nederland een mohammedaanse minderheid van 10%. De overheid beweert 6%, maar die overheid liegt. Het percentage staat al jaren op 6%, terwijl er elk jaar tienduizenden tot honderdduizend moslims geïmporteerd worden en de reeds aanwezige moslimpopulatie flinke geboortecijfers laat zien. In dit stukje heb ik dat uitgelegd: Het Ministry of Truth publiceert fopcijfers over de moslimpopulatie in Nederland

Als we het grafiekje van het CBS doortrekken, voordat het CBS begon te liegen, zien we dat we nu tussen de 1.7 en 1.8 miljoen moslims hebben, 10%:

zwarte lijn is van het CBS, de blauwe van mij

Komt dat al in de buurt van een forse minderheid, Bart ? En zo ja, wat denk je er dan aan te doen ?

Ik zie het wel vaker bij halfbakken islamcritici, deugmeisje Nanninga zuigt ‘een extreem-rechts’ uit haar duim, noemt Geert Wilders Taliban, en wil moskeeën en islamitisch onderwijs behouden. Catshuisleugenaar Afshin Ellian doet onvermoeibaar moeite om het ‘islamisme’ uit de islam te peuteren. Onderzoeker van dwarsverbanden binnen de mohammedaanse gemeenschap in Nederland, Carel Brendel, wist niet hoe snel die mij moest blokken, toen ik me vertwijfeld afvroeg waarom die dan toch nog PvdA stemde, de partij die dit alles mogelijk maakt, en gaf ook geen weerwoord in een gesprekje met Bart Schut toen die weer eens onzin uitkraamde:

Heel beschaafd ja:

uit; De Kracht van de Rede, Oriana Fallaci

En Oriana was niet extreem-rechts, dat was een geharde linkse tante. Ik was de draad kwijtgeraakt na de eerste zin in de vorige alinea, en in plaats van hem te verbeteren (dikke pfoe voor stijlfiguren), pak ik hem hier wel weer op; Ik zie het wel vaker bij halfbakken islamcritici, ze herkennen wel dat er een probleem is, maar schrikken dan terug voor een oplossing. Zoals Nanninga schrikt van Geert Wilders, het sluiten van moskeeën en islamitische scholen, Brendel de PvdA maar niet af kan zweren, zo wil Bart Schut niet iets doen aan die forse groeiende islamitische minderheid in dit land waar hij zelf zegt schrik van te hebben.

Ze zien wel dat er iets mis is, zien ook nog wel dat het steeds erger wordt, maar zodra er dan oplossingen aangedragen worden (zelf noemen ze het steevast geen oplossingen maar roeptoeteren) dan kruipen ze in hun oorspronkelijke linkse policore schulp. Laf, middle of the road links, geen Fallaci. Schizofreen.

Bij de reacties op Bart’s tweet dat hij niet in een land wil leven met een forse islamitische minderheid, staat deze:

Iemand komt met een werkbare oplossing voor Bart zijn probleem en hij is onmiddellijk in shock. ‘Voortplantingsverbod’, oeps. Ik moest gelijk aan de Chinese 1-kind politiek denken en dat komt in het draadje onder deze tweet ook ter sprake. Die Chinese 1-kind politiek leidt trouwens pas in 2030 tot een evenwicht, stilstand in de bevolkingsgroei, en pas daarna een lichte afname, dan kun je nagaan hoelang het duurt voor een dergelijke maatregel effect heeft.

Bart ziet het probleem maar weigert in te grijpen. Rutger van den Noort, van halal-financiert-jihad-bedrijf Campina, wil een wereldwijde 2-kind politiek en daar kwam niet heel veel commentaar op.

Geerten Waling denkt dat we onze beschaving in stand kunnen houden als we als bevolking vervangen worden door moslims en negers, omdat ze vatbaar zouden zijn voor westers onderwijs en debat. Die heeft iets verzonnen waar geen enkele empirische onderbouwing voor is, maar elke ervaring juist naar het tegendeel wijst,  om maar niet met de realiteit geconfronteerd te worden.

Bevolkingspolitiek.

Van links mag je het (zo) niet noemen, want dat doet onmiddellijk denken aan Hitler Schauble, en Timmermans en de VN.

Ik heb een ander voorstel voor Bart. Ik zal het geen ‘voortplantingsverbod’ noemen, want het probleem lijkt hem te zitten in het woord, de term (die roept ‘gevoelens’ op en sommige mensen denken dat emoties ook feiten zijn), niet in het effect (daar lijkt die om te vragen, hij wil geen ‘forse’ moslimminderheid). Als we morgen nou eens alle kinderbijslag afschaffen. Ik denk dat dat een behoorlijke rem zet op de moslimse voortplantingsdrift. We vernietigen onze beschaving door moslimse en Afrikaanse immigratie. Sarrazin vertelde geen onzin.

En wat ook wel onbespreekbaar zal zijn, maar onvermijdelijk als we niet onder een permanente jihaddreiging willen leven, is het verminderen van het aandeel mohammedanen in onze populatie door middel van vreedzame remigratie. Ik heb er al eens een veel langer stukje over geschreven, maar wil het graag nog een keertje samenvatten (is ook handig voor toekomstig gebruik en nu lijkt me wel het moment en ligt ook in de sociale zekerheidsfeer):

Mohammedanen erkennen niet onze democratische rechtstaat maar plunderen wel graag de voorzieningen. Dat moesten we maar eens stoppen.

Ik stel voor de uitkeringen voor mohammedanen te stoppen. Niet onmiddellijk, dan krijgen we oorlog in de straten van Amsterdam, maar over een periode van 5 jaar.

Het eerste jaar mag je de de volle 5 jaar uitkering meenemen bij remigratie, daar kun je een leuk bedrijfje van opzetten met dat bedrag in je thuisland.

Het tweede jaar mag je nog 80% meenemen, het derde 60%, het vierde 40%, het vijfde 20%. En daarna stopt het.

Bart kan er niet zo goed tegen als hij een probleem opwerpt en mensen dan constructief meedenken:

Ik zal ook wel gek zijn.

Hoe kun je nou een levensbedreigend en groeiend probleem vaststellen, en er schrik van hebben, en dan werkbare oplossingen afkeuren, omdat je jeuk aan je moraalklier hebt ofzo. Bart beseft – een beetje – wat islam aan kan richten, maar wenst dan niet te horen van eventuele maatregelen. Wel kritiek hebben, niet met oplossingen komen, en dan een bepaalde politicus voor roeptoeter uitmaken.

Er wordt niet opgeroepen tot moord door de twitteraar in kwestie (ook al heet dat in een oorlog niet zo, en we zijn in oorlog), ik heb ook niet het idee dat de twitteraar een wereldwijd voortplantingsverbod voor mohammedanen in wil stellen maar dat die slechts Nederland op het oog heeft. Landen zat dus nog waar de jihadbroedmachines hun onzalige praktijk voort kunnen zetten. Het staat ze vrij te vertrekken.

Rutger van den Noort legt wel de vinger op de zere plek, de bevolkingsexplosie. Voor hem is ‘klimaatverandering een realiteit”, voor mij ook en het is ook een realiteit dat klimaatverandering al een realiteit is sinds het ontstaan van de Aarde, van een brok gloeiende lava naar een vruchtbare Aarde met land en oceanen is een behoorlijk veranderingsproces. En ik heb niet de pretentie noch de wil dat te stoppen. Ik ben God godverdomme niet. In 1979 begon China met de 1-kind politiek (in dat jaar kwam ook Khomeini aan de macht), schrijft hij. Ik geloof hem, hij heeft het vast opgezocht. Ik heb opgezocht wanneer dat tot een bevolkingsgroei-evenwicht leidt; pas in 2030, dus 50 jaar nadat het is ingevoerd.

Als je nu een 2-kind politiek oplegt aan Afrika dan ben je te laat. De Chinese 1-kind politiek kostte al 50 jaar om tot een evenwicht te komen. Afrika heeft over 50 jaar 4 miljoen onopgeleide, armlastige sloebers die we, als ze hier geboren zouden zijn, vanwege hun IQ in gesloten instellingen zouden stoppen.

Als we de wereld willen redden moeten we élke Afrikaanse bevolkingsgroei NU stoppen.

Nederlanders zijn al een minderheid in de grote Nederlandse steden (cijfers) en als we deze demografische ontwikkeling niet omkeren – en hoe anders dan door bevolkingspolitiek zou dat mogelijk zijn – dan is onze beschaving gedoemd ten onder te gaan. De meest hoogstaande en beschaafdste beschaving ooit.

It is the demography, stupid. 

Bij Veren of Lood stond een stukje van Toon Kasdorp, dat begint met dat we er niet veel over horen dat veel moslimse terreurverdachten hun opleiding bij de politie of het leger gehad hebben. Ik zou er graag op ingaan, maar ga dat tegen mijn gewoonte niet doen en wandel door naar:

We zullen van zeven miljard mensen op de wereld terug moeten naar twee of nog wat minder en hoe dat met handhaving van het humanisme zou moeten, is niet goed te zien.

Hoppatee, Kut de Krep.

Doe mee met 8.467 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (7466 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden.

14 Comments on Islam- en immigratiekritiek zonder consequenties

 1. HetZalWelWeer // juli 2, 2017 om 11:43 //

  De EU heeft weer iets nieuws verzonnen om ons om de tuin te leiden door zogenaamd nu “echt” iets te gaan doen tegen assielzoekers.
  Ze willen niet de bevolking en zakenmensen raken, maar degene die aan de touwtjes trekt in de landen die assielzoekers bij uitzetting niet terugnemen.

  D.m.v. deze politieke personen geen visum meer te geven, je verzint het niet en daarbij komt nog is, dat de meeste landen die zich hieraan schuldig maken, ontzien worden.

  http://nos.nl/artikel/2181003-eu-wil-koekje-van-eigen-deeg-voor-landen-van-afgewezen-asielzoekers.html

  Like

 2. Tijl Uylenspiegel // juli 2, 2017 om 13:10 //

  Hmmm, dat is een moeilijke.
  Ben ik voor een terugdringing van mohammedanen in Nederland en Europa? Ja.
  Geloof ik dat zoiets zou kunnen door een ‘voortplantingsverbod’? Nee.
  Waarom niet?
  Om de doodeenvoudige reden dat daar nooit een meerderheid voor te vinden zal zijn, alle zogenaamd progressieve partijen én alle christelijke partijen zullen dat blokkeren.
  Wat zou dan wel werkbaar zijn?
  Nou om te beginnen een immigratiestop, je mag het tegenwoordig niet zeggen maar Nederland is vol, overvol zelfs. Dat zal in de praktijk al moeilijk genoeg blijken.
  Pas als dat erdoor is heeft het zin om over een tweede stap na te denken.
  Die tweede stap zou (in mijn ogen) remigratie moeten zijn. Gezien ons politieke klimaat zou dat op min of meer vrijwillige basis moeten en dus met een financieel lokkertje.
  Heb ik er geloof in dat deze maatregelen er ook daadwerkelijk komen? Nee.
  Waarom niet?
  Niet uitsluitend omdat we in Nederland de geesten daar niet voor klaar krijgen, de kritiek vanuit de overige Europese landen zou oorverdovend zijn.
  De bevolkingsexplosie in Afrika dan?
  Noem mij naïef maar ik heb nog steeds een rotsvast vertrouwen in Moeder natuur, zodra het evenwicht uit balans raakt grijpt de natuur in, helaas is onze medische wetenschap er tot nu toe in geslaagd dat ingrijpen van de natuur middels ziekte te stoppen. Maar hoe knap we ook zijn, de natuur is vele malen knapper, die komt op enig moment met een razendsnel om zich heen grijpend en dodelijk virus. Ebola en aids heeft men vrij snel kunnen neutraliseren en het is niet toevallig dat die alletwee in Afrika zijn ontstaan.
  Wat is er dan volgens mij nodig om gesloten grenzen en remigratie op poten te kunnen zetten?
  Volgens mij is dat dat het besef bij christenen moet doorbreken dat de islam niet samen kan en niet samen wil met christenen en dat hen een vreselijk lot te wachten staat zodra er een overheersing van mohammedanen dreigt.
  De Linkse partijen komen steeds verder in het gedrang, GroenLinks de PvdA en de SP komen gezamenlijk nog maar aan 37% tel daar D66 bij op en ze komen aan zo’n 48%.
  De zogenaamd rechtse partijen als VVD, PVV en CDA zijn dus in principe sterker ware het niet dat de PVV uitgesloten is en wordt.
  En dan komen we bij mijn laatste punt. Denk ik dat we nog op tijd zijn om de boel terug te draaien en de benodigde stappen te nemen?
  Dan moet ik niet in het minst tot mijn eigen teleurstelling bekennen dat ik denk dat we te laat komen. Ik denk serieus dat komende generaties het gaan verliezen, het enige lichtpuntje is dat ik het persoonlijk net niet ga meemaken. En ja, dat is egocentrisch gedacht maar desondanks denk ik dat dit de uitkomst zal zijn, Europa gaat overlopen worden door de massa’s uit Afrika, zeer velen daarvan zijn mohammedaan en ze hebben een voortplantingssnelheid die bijna beangstigend is, dat gaan we niet winnen. Zelfs niet als in het eindstadium eindelijk het besef zal doordringen, tegen die tijd is het te laat.
  Vele beschavingen zijn ons voorgegaan en ook de onze is niet voor eeuwig.

  Liked by 1 persoon

 3. Freduardo // juli 2, 2017 om 14:02 //

  Het enige wat kan werken is een onmiddellijk en totaal afschaffen van de kinderbijslag.
  Het zal ons niet redden maar alle uitstel is meegenomen.
  Maar ja, kom daar maar eens om in Brussel en den Haag.

  Liked by 1 persoon

 4. Stel dat er nu 1,7 miljoen moslims zijn.
  Stel dat zij elk jaar met 4% groeien. En dat is helemaal niet overdreven. Geboorte-overschot en immigratie.
  En stel dat er verder niets verandert. En het ziet er niet naar uit dat er iets verandert.
  Dan zijn er in 2070 13,5 miljoen moslims, ongeveer evenveel als autochtone bewoners waarvan het aantal krimpt.

  Like

 5. sudare // juli 2, 2017 om 15:04 //

  Volgens mij is de kritieke bovengrens al enige tijd overschreden

  Liked by 1 persoon

 6. Tijl Uylenspiegel // juli 2, 2017 om 15:29 //

  Persoonlijk denk ik dat de enig overgebleven oplossing een snel om zich heen grijpende en dodelijke ziekte is die uit zou moeten breken in Afrika. Om het gevaar in te dammen zal er geen andere optie zijn dan de grenzen te sluiten voor alles en iedereen uit Afrika. Ook geen dobbernegers dus. De ziekte moet dermate angstaanjagend zijn dat ook artsen niet staan te trappelen van ongeduld om daar naartoe af te reizen om een medische oplossing te vinden.
  Dagdromen?
  Dat zou kunnen maar veel andere werkende opties zie ik niet voor handen. Zolang we nog idioten hebben met hun liedjes; “Wees Welkom” gaan we het zelf niet redden.

  Like

 7. Tijl Uylenspiegel // juli 2, 2017 om 15:51 //

  Vanavond om 20.15;
  De Europese grenzen staan onder druk door de aanhoudende migratiestroom. In Tegenlicht vertellen betrokkenen hoe het aantal beperkt kan worden, door bijvoorbeeld deals te sluiten met Afrikaanse en Arabische landen.
  De aanhoudende migratiestroom vanuit Afrika en het Midden-Oosten dwingt Europa na te denken over de eigen grensbewaking. De Europese Unie stelt de laatste jaren steeds meer geld beschikbaar om terrorisme buiten te houden en het vluchtelingenaantal in te dammen. De buitengrens van Europa is ongeveer 50.000 kilometer lang, vijftien keer langer dan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Een muur bouwen is hier geen haalbare optie. Wat werkt wel?
  Vluchtelingen
  Steeds meer worden de virtuele grenzen verlegd naar Afrika. Niet letterlijk, maar wel door diplomatieke invloed uit te oefenen in de landen aldaar. Zorgen dat de overheid vluchtelingen afschrikt, tegenhoudt en terugneemt. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Niger. In Tegenlicht vertellen betrokkenen hoe dat in zijn werk ging.

  Nou het zal mij benieuwen….

  Like

 8. ongelovige // juli 2, 2017 om 15:56 //

  Misschien dat ooit een paar hooligans onverantwoordelijk met de auto gaan rijden en brokken maken. De moslims zullen al na 2, 3x wraak gaan nemen. Een burgeroorlog kan uitbreken en tot circa 2025 hebben we kans om die te winnen.

  Liked by 1 persoon

 9. ieznogoedh // juli 3, 2017 om 03:09 //

  Geerten Waling denkt dat we onze beschaving in stand kunnen houden als we als bevolking vervangen worden door moslims en negers, omdat ze vatbaar zouden zijn voor westers onderwijs en debat.
  Nou, normen en waarden wordt moeilijk voor ze, maar leren waar de sociale dienst en al haar uitkeringen zijn, dat lukt best aardig.
  Noem een voortplantingsverbond een voortplantingsrem, dan koinkt het minder Duits.
  Ennuh … immigranten van mislimische huize alleen binnen als ze zich aan de grens laten steriliseren. Allemaal! Beter is het natuurlijk om ze gewoon helemaal niet binnen te laten. Nog beter is het om ze eerst te steriliseren en dan terug naar huis te sturen.

  Like

 10. Like

 11. Tijl Uylenspiegel // juli 2, 2017 om 15:51
  De buitengrens van Europa is ongeveer 50.000 kilometer lang, vijftien keer langer dan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Een muur bouwen is hier geen haalbare optie. Wat werkt wel?
  ———

  We hebben nota bene de mooiste en makkelijkst verdedigbare grens die er is; een ZEE

  En nee daar hoef je geen muur in te bouwen. Kanonneerboten kunnen kilometers ver schieten.

  Dat plaatje van Frontex dat overal satellieten en camera’s en observatie troep heeft is altijd lastig zoeken, maar ga er maar vanuit dat ze elke vierkante meter in de gaten kunnen houden.

  het is een kwestie van WIL.

  Like

 12. Tijl Uylenspiegel // juli 3, 2017 om 23:23 //

  Een land dat zijn grenzen niet kan bewaken verliest zijn bestaansrecht, dan ben je om met Geert Wilders te spreken geen knip voor de neus waard.

  Liked by 1 persoon

 13. Aanjagers van nieuw rechts
  https://www.vn.nl/aanjagers-van-nieuw-rechts/

  Machteld Zee, Geerten Waling (kuch), Sietske Bergsma (stuk intelligenter dan Annabel Nanninga), Wierd Duk (doorsnee journo), Timon Dias (hee ho, dat is dus Spartacus op GS, vroeger DDS en heeft zijn eigen dingetje https://theoldcontinent.eu/ , wist ik niet en ook gelijk de enige die op de PVV gestemd heeft),

  Die mensen stemmen dus geen PVV omdat want Geert Wilders.
  Dat is een probleem.
  Wilders roept blijkbaar zoveel aversie op dat deze fatsoensmeisjes, want dat zijn het in mijn ogen wel stuk voor stuk, geen PVV willen stemmen.

  In het buitenland kleeft dat niet aan Wilders, daar snappen ze het woord kopvoddentax niet.

  Maar ook Nederlanders snappen het niet en knappen er op af, terwijl het heel duidelijk is waar Wilders naar verwees. Jizya. Speciale belasting op. islam doet dat altijd en overal. En hij vatte het samen in één woord, ik kan het wel volgen (Nanninga niet), mensen die niks van islam weten denken dat het een grove belediging is.

  Wilders poneerde een simpele omkering van de feiten: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pact_van_Omar

  Als dergelijke opiniemakers geen PVV stemmen omdat want, scheelt dat heel veel stemmen.

  Niet dat ik vind dat de toon zachter moet, ik vind de PVV nog veel te soft.

  Maar daar ligt wel een probleem.

  Like

 14. Tijl Uylenspiegel // oktober 9, 2017 om 12:09 //

  Dus je constateert aan de ene kant dat veel stemmers vanwege taalgebruik wegblijven maar aan de andere kant wil je het verbaal nog extremer, dat lijkt contraproductief. Let wel; hij hoeft van mij niet met meel in de mond te praten maar zo nu en dan een tandje minder mag wel. Ik denk dat dat de reden is dat veel mensen overstappen naar het FvdD. Dat is geen versterking maar een verzwakking, ze vissen beiden in dezelfde vijver. Ze zorgen maar heel beperkt voor meer stemmen, ze werken eerder als communicerende vaten.

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: