Nieuw

Update Aanrijding Stationsplein, verdachte vrijgelaten

De 45-jarige verdachte die als bestuurder betrokken was bij de aanrijding op het Stationsplein is maandagavond 12 juni 2017 vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van overtreding van de Wegenverkeerswet en de officier van justitie zal als het onderzoek is afgerond een vervolgingsbeslissing nemen.

De man reed op zaterdagavond 10 juni rond in de binnenstad van Amsterdam. Vermoedelijk heeft hij op sommige plekken in de binnenstad relatief hard gereden. Uit onderzoek blijkt dat hij op het Rembrandtplein ook met hoge snelheid over de trambaan reed.

De bestuurder werd zaterdagavond 10 juni 2017 op het Stationsplein te Amsterdam aangesproken op het feit dat hij met zijn auto op een trambaan reed. Hem is een proces-verbaal aangezegd en na controle van zijn personalia en het kenteken van zijn auto was er geen reden hem verder op te houden. (Politie.nl)

Wat vreemd is want getuigen bij AT5 hadden toen al moeten rennen voor hun leven:

Verschillende getuigen melden echter aan AT5 dat de auto eerder al met hoge snelheid vanuit Westelijke richting richting de tramhalte aan de Westzijde van CS reed. Ze trekken de eerste lezing van de politie dan ook in twijfel.

‘Opzettelijk gevlucht’
Een getuige, die op het moment van het incident overstapte op tram 26, is verbaasd over de lezing van de politie dat de man onwel werd. ‘Ik zag de auto staan op de tramrails en dacht nog “goh, als er een aanslag komt, dan is dit het.”

Een tweede getuige liep op het moment van het incident met een vriend richting het Stationsplein. ‘Ik was aan de Westzijde van CS en liep net de fietstunnel uit richting tram 5’, stelt de man. ‘Ik liep te praten met een vriend toen hij mijn naam schreeuwde. “Rennen, rennen” zei hij. Ik keek naar rechts en zag een zwarte Peugeot met hoge snelheid op me af komen.’

De twee mannen springen opzij en zien hoe de auto moet stoppen omdat er trams in de weg stonden.

Heel veel camera’s deden het allemaal niet:

Camera’s:

Tijdens het incident op het Stationsplein stonden de toezicht camera’s in een pre-set modus. Het gedeelte waar de aanrijding plaatsvond viel niet binnen het zicht veld van de camera’s die vanuit de CCTR (Centrale Camera Toezicht Ruimte) bekeken kunnen worden. Dit is de reden waarom de politie geen camerabeelden heeft van de feitelijke aanrijding. Behalve de verklaringen van de slachtoffers en getuigen zijn er ook politiemensen die de feitelijke aanrijding gezien hebben. (Politie.nl)

Doe mee met 8.450 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Fubar (7431 Articles)
Is van mening dat de Collaborateurs terechtgesteld moeten worden.

21 Comments on Update Aanrijding Stationsplein, verdachte vrijgelaten

 1. Vragen waarop ik geen antwoord ga krijgen:

  Like

 2. De NS heeft ook camera’s hangen:

  En de havendienst:

  In elke tram zitten ook twee camera’s.

  Like

 3. Camerabeelden opvragen bij de NS? Ga er maar van uit dat ze dat niet gaan doen. Dat de onomstreden waarheid boven tafel komt is niet wenselijk.

  Like

 4. Duchesne // juni 13, 2017 om 15:24 //

  ter info na ff op internet te hebben gestruind….de Auto heeft kenteken nummer 04-XL-NN en iedereen werkzaam bij een verzekerings maatschappij, een APK station of werkzaam bij belasting, politie , douane of een Peugeot dealer kan de naam achterhalen. Ook mensen die een agent kennen in het buitenland kunnen deze info krijgen sinds onze privacy is weggeonderhandeld door de EU. Voor 2 tientjes zoekt een Roemeense agent alle info bij elkaar, of een Griekse, of een Belgische….

  Liked by 1 persoon

 5. Tis een puinhoop met die camera’s, evalutie (PDF 27 p.)

  Like

 6. @Jo

  Camera’s NS staan alleen in station, persoon achter dat twitter account heeft t net nagevraagd

  Like

 7. Like

 8. Like

 9. Corrumperende politie, media, gemeente en justitie.

  Zaakje stinkt van alle kanten.

  Like

 10. skeeter // juni 13, 2017 om 17:42 //

  Bruinhemden everywhere, smerige laffe muslim pijpers zijn het.

  Like

 11. Corrumperende moet ‘corrumperende’ zijn.

  @fubar

  ‘3 maal ander verhaal over camera’s, hoe ongeloofwaardig wil je het

  Eerst weigert politie camerabeelden
  Dan ‘buiten beeld’
  Nu ‘preset-modus’

  Waar dienen die camera’s dan anders voor?

  Om ‘buitenbeeld’ en niet ”ingeschakeld te zijn’.

  @ fubar

  ‘Waarom investeren we eigenlijk nog in duur speelgoed voor jullie als jullie toch gewoon alle 50 camera’s uitzetten ? https://twitter.com/Politie_Adam/status/874602772452212736 …’

  De overheid wil een ‘zogenaamde veiligheid creeeren met al die 50 camera’s. In werkelijkheid is het natuurlijk schijnveiligheid.
  Zou die ‘onwelwording’ en ‘suikerpatiënt’ dit ook geweten hebben?

  @fubar

  ‘Wie haalt het in zijn hoofd om alle camera’s TEGELIJKERTIJD uit te zetten ? https://twitter.com/Politie_Adam/status/874602772452212736 …’.

  Als de overheid wil dat wij ‘iets’ niet te weten komen.

  ‘Verward’, onwelwording’ , ‘geradicaliseerd’ en heeft ‘niets met de islam te maken’.

  Ben benieuwd wat de volgende ‘misleiding’ van ‘onze’ overheid gaat worden.

  Nog even over die camerabeelden, die beelden kunnen natuurlijk ook ‘gewist’ worden dan als er camerabeelden zijn, en denk dat die er zijn.

  Wettelijk kunnen ze die beelden ook maar een beperkte tijd bewaren, gebeurd natuurlijk ook dat beelden langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Melden van cameratoezicht

  Organisaties moeten cameratoezicht vooraf melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij er een vrijstelling geldt. Wil een organisatie cameratoezicht inzetten voor de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen? Dan is dit in de regel vrijgesteld van melden op grond van artikel 38 uit het Vrijstellingsbesluit, mits het gaat om duidelijk zichtbare camera’s. De vrijstelling geldt dus niet voor verborgen camera’s.
  (welke wettelijke regels gelden voor ‘verborgen camera’s en wat bedoeld de Autoriteit persoonsgegevens met ‘verborgen’ camera’s).

  Voorwaarden vrijstelling

  Cameratoezicht dat is vrijgesteld van melden, moet wel voldoen aan de algemene eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook moet de organisatie zich houden aan de eisen die artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit stelt. Een van die eisen gaat over hoe lang de organisatie de camerabeelden mag bewaren.

  Bewaartermijn camerabeelden

  Als uitgangspunt geldt dat een organisatie camerabeelden niet langer dan 4 weken mag bewaren. Voor een langere bewaartermijn moet een goede reden zijn. Bijvoorbeeld als een bepaald incident is vastgelegd, zoals een winkeldiefstal. De organisatie mag de betreffende beelden dan bewaren tot dit incident is afgehandeld.

  (Als er camerabeelden zijn ,kunnen deze dan ook bij dit ‘incident’ bewaard blijven tot het ‘incident’ afgehandeld is?)

  Cameratoezicht openbare orde

  Zet een gemeente cameratoezicht in om de openbare orde te handhaven, conform artikel 151c van de Gemeentewet? Dan geldt er geen meldingsplicht. (Dit is heel interessant. Is dit ook het geval bij de camera’s bij CS A,dam en omgeving, geen meldingsplicht ?

  Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/melden-van-cameratoezicht

  Dit is de gemeentewet 151C. Wat lezen we daar allemaal?

  Artikel 151c Gemeentewet

  Titel III. De bevoegdheid van het gemeentebestuur

  Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad

  Artikel 151c

  1.
  De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare plaats of plaatsen aan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de verordening is bepaald.

  (Zeer abstracte wetsregel, daar kan de burgermeester en de officier van alles mee doen wat zij ‘achten’ wat nodig is, bijvoorbeeld ‘doofpotten’ om ‘informatie’ ‘onder de pet te houden’

  2.
  De burgemeester stelt, na overleg met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Politiewet 2012, de periode vast waarin in het belang van de handhaving van de openbare orde daadwerkelijk gebruik van de camera’s plaatsvindt en de met de camera’s gemaakte beelden in elk geval rechtstreeks worden bekeken.

  (Deze is heel interessant). (‘óverleg’? Wie nemen er allemaal deel aan dat ‘overleg’ en bedoel ik niet de burgermeester en de officier van justitie, maar de andere deelnemers aan dat ‘overleg’

  3.
  De burgemeester bedient zich bij de uitvoering van het in het eerste lid bedoelde besluit van de onder zijn gezag staande politie.

  4.
  De aanwezigheid van camera’s als bedoeld in het eerste lid is op duidelijke wijze kenbaar voor een ieder die de desbetreffende openbare plaats betreedt.

  5.
  Met de camera’s worden uitsluitend beelden gemaakt van een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn.

  6.
  De met de camera’s gemaakte beelden mogen in het belang van de handhaving van de openbare orde worden vastgelegd.

  7.
  De verwerking van de gegevens, bedoeld in het zesde lid, is een verwerking als bedoeld in de Wet politiegegevens , met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van die wet, de vastgelegde beelden na ten hoogste vier weken worden vernietigd en de gegevens, bedoeld in het zesde lid, indien er concrete aanleiding bestaat te vermoeden dat die gegevens noodzakelijk zijn voor de opsporing van een strafbaar feit, ten behoeve van de opsporing van dat strafbare feit kunnen worden verwerkt.

  8.
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen met het oog op de goede uitvoering van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, regels worden gesteld omtrent:
  a. de vaste camera’s en andere technische hulpmiddelen benodigd voor het toezicht, bedoeld in het eerste lid, en de wijze waarop deze hulpmiddelen worden aangebracht;

  b. de personen belast met of anderszins direct betrokken bij de uitvoering van het toezicht; en

  c. de ruimten waarin de waarneming of verwerking van door het toezicht vastgelegde beelden plaatsvindt.

  Bron: http://maxius.nl/gemeentewet/artikel151c

  Meer informatie melden

  Bij Melden verwerking persoonsgegevens is meer te lezen over melden en vrijstellingen.

  Bron : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/melden-van-cameratoezicht

  Voor de liefhebbers: Bij de gemeente wet 151 c spreekt men van , politiewet artikel 13, lid 1.

  Artikel 13 Politiewet 2012

  Hoofdstuk 2. De uitvoering van de politietaak

  § 2.3. Het gezag

  Artikel 13

  1.
  De burgemeester en de officier van justitie overleggen regelmatig tezamen met het hoofd van het territoriale onderdeel van de regionale eenheid binnen welker grondgebied de gemeente geheel of ten dele valt, en zo nodig met de politiechef van een regionale eenheid, over de taakuitvoering van de politie en over het beleid ten aanzien van de taakuitvoering (driehoeksoverleg).

  2.
  In het driehoeksoverleg worden door de burgemeester en de officier van justitie afspraken gemaakt over de inzet van de politie ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening, onderscheidenlijk ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de taken ten dienste van de justitie. De afspraken worden mede gemaakt op basis van de doelen, bedoeld in artikel 38b, eerste lid.

  3.
  Op verzoek van de burgemeester vindt het driehoeksoverleg plaats op gemeentelijk niveau.

  4.
  In het driehoeksoverleg worden door de burgemeester en de officier van justitie afspraken gemaakt over lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijding.

  Bron: http://maxius.nl/politiewet-2012/artikel13/

  Ga nu geen antwoorden krijgen op boven gestelde vragen.

  Vroeg of laat komt ‘het’ toch wel uit

  Al is een leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel.

  Like

 12. Hmmmm 2 camera’s heel dichtbij, die deden het niet op het moment van de ‘aanslag’.

  Wie gelooft dat?

  Like

 13. Deze foto laat een camera zien die 360 o graden draait ,schuin rechts boven waar de auto gestopt is.
  En die stond uit?

  Dat geloof ik niet.

  Like

 14. Duchesne // juni 13, 2017 om 22:20 //

  ik vind het knap dat niemand weet of de bestuurder Allachtoon was, ondanks de getuigen die er zeker zijn….Lijkt me dat iemand dit al heeft gepost op facebook of twitrrofzo….

  Ik vraag me af of het veroorzaken van een ongeval door een lage bloedsuikerspiegel die er al was en doelbewust nog meer word verlaagd door vasten in combinatie met autorijden op zich al onder opzettelijk deelnemen aan het verkeer terwijl men niet rijvaardig is valt, verwijtbaar gedrag, opzettelijk gedrag waarbij men bewust het leven van andere verkeersdeelnemers riskeert…

  Maargoed, het maakt niet uit. Als ergens eind volgend jaar bij de bestuurder een dagvaardiging op de mat valt kan het zomaar zijn dat de post niet meer komt omdat het bezorgen te gevaarlijk is geworden voor de postbode, een realiteit in verschillende EU landen, een gevolg van Gütmenselijkheid….en verschillende opvattingen qua gastvrijheid en respect.

  Liked by 1 persoon

 15. Duchesne // juni 13, 2017 om 22:20 //
  ‘ik vind het knap dat niemand weet of de bestuurder Allachtoon was, ondanks de getuigen die er zeker zijn….Lijkt me dat iemand dit al heeft gepost op facebook of twitrrofzo….’.

  kwestie van tijd.

  Iemand moet het weten.

  Like

 16. Iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje op zak maar nu heeft niemand gefilmt?

  Like

 17. Hahahahahahahaha.
  schitterend deze video!

  Like

 18. ‘Zwarte rakker, bruine rakker’ zeggen.

  Mag dat wel van de communistische spa bonzen?

  Ik dacht dat de spa juist opkwam voor de ‘de zwarte rakkers en bruine rakkers’ uit Afrika.

  Klinkt wel een beetje racistisch. 🙂

  Like

 19. sudare // juni 14, 2017 om 13:46 //

  Die cameras zijn voor 99% zeker zgn IP-cameras dus aangesloten en van voedingsspanning voorzien via het internet. Die staan dus 24/7 gewoon aan. Dat men niet kijken wil, lees negeren, is een andere zaak. Dat heet policor (of domheid), zo van als ik het niet zeg dan gebeurt het ook niet, normaal werkt dat, nou ja bij kleine kinderen dan, kiekeboe

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: