Nieuw

EXPOSED: Taqiyya in Manchester! What The Brits Don’t Know… by Paul Nielsen

Intro Imam; “Wij veroordelen deze aanslagen scherp, en wij veroordelen elke aanval gericht tegen onschuldige mensen scherp.”

Dutch transcription by Zeepertje
(Video at bottom)

Na de Manchester-aanslag is er een plotselinge stijging in “Taqiyya”. Maar wat is taqiyya? Laten we het eerst eens even over islam hebben. De islam bestaat uit 3 boeken; de koran, de sira en de hadith.

Jihad

Eén van de basis principes van de islam is het principe van de “Jihad.” In de koran wordt 91 keer vermeld om het voorbeeld van Mohammed te volgen. De beste manier om het voorbeeld van Mohammed te volgen is door de sira te lezen, Mohammeds biografie. 67 Procent van de sira gaat over de jihad.

Kafir

Een andere term die gebruikt wordt binnen de islam is het concept van de “Kafir”, de ongelovige. 60 Procent van het totaal van de islamitische literatuur gaat over de kafir, gaat over ons. En dat is veel. 64 Procent van de koran, 81 procent van de sira en 37 procent van de hadith. Dus van de sira gaat 81 procent over de kafir en 67 procent gaat over de jihad. Dus er is een overlapping. Dit is niet verrassend want het doel van de jihad is het verspreiden van de islam en de islam wordt verspreid door bekering tot de islam, (ver)moorden of het betalen van de “Jizya” en een “dhimmi” te worden, hetgeen zo oncomfortabel is dat dhimmies in het verleden vaak besloten om zich sowieso te bekeren. Dus wie moet zich bekeren, vermoord worden of de jizya betalen? Dat klopt; de kafir dus.

Zaak voor Allah

Dus er is een voortdurende oorlog tegen de kafir en niet elke moslim neemt kennelijk deel aan deze oorlog maar ongeveer de helft van hen ondersteunt het wanneer een andere moslim het doet. En de andere helft die het niet ondersteunt, protesteert er nog steeds niet tegen. En zij willen nog steeds niet op een eerlijke manier spreken over de islam. En het is interessant om te weten dat moslims die vaker bidden, meer open staan voor de sharia als geldende wetgeving voor het land. Dus moslims die hun religie serieuzer nemen, zullen eerder de sharia wetgeving ondersteunen en het vestigen van de sharia is ook het doel van deze moslims die tegen de kafirs vechten dus deze moslims die hun religie serieuzer nemen, zijn eerder geneigd om in te stemmen met het doel dat de terroristen proberen te bereiken; om de islam wereldwijd te vestigen, ook al zijn ze zelf niet deelnemend aan het terrorisme, ze zijn het met de terroristen eens. Zij willen hetzelfde.

Imams en Taqiyya

Dus laten we het over imams hebben. Hier wordt het interessant. Imams zijn mensen die veel van hun tijd toewijden aan de islam. Dus zij zijn sterk geneigd om de islam erg serieus te nemen anders zouden ze niet al hun tijd erin investeren. Dus imams weten zeer goed dat de oorlog die gaande is tegen de kafir, iets dat wij terrorisme noemen, deel uitmaakt van de islam. Het maakt deel uit van de jihad en het staat in de boeken, al de moslimleiders weten dat. 1400 jaar islamitische historie weet dat en in de moslimwereld zelf maken imams daar geen geheim van. Maar in landen waar de moslims nog niet in de meerderheid zijn, kunnen ze dat niet toegeven en daarom is daar het islamitische principe genaamd “Taqiyya”. Taqiyya is het misleidend presenteren van de eigen ideologie islam aan de ongelovige. Dus ook al weten de mensen dat de oorlog tegen de kafir een fundamenteel onderdeel van de islam is, zullen zij dat nimmer toegeven aan de kafir zolang deze kafirs in de meerderheid zijn.

Dus vanuit het oogpunt van de islam, is het implementeren van taqiyya in Europa nu erg belangrijk dus terug naar de Manchester aanslag; Wat je ziet na deze Manchester aanslag is dat al deze imams en moslim activisten taqiyya bedrijven door te zeggen; “oh, wij veroordelen deze aanval en begrijp alstublieft dat dit niets te maken heeft met de islam, de islam is vredig.”

Taqiyya en Media

Dus nogmaals, niet alle moslims nemen deel aan de oorlog tegen de kafir en niet alle moslims passen taqiyya toe, maar er zijn wel moslims die dat doen en zij zijn verschenen op de Britse televisie. Het gebeurt veel. Laten we eens kijken;

Imam; “Wij veroordelen deze aanslagen scherp, en wij veroordelen elke aanval gericht tegen onschuldige mensen scherp. Ik zou alleen maar willen dat de wereld de situatie zou begrijpen dat deze terroristen niet ons geloof representeren. Zij representeren niet onze religie.”

Dus hier hebben we een man die imam is hetgeen inhoudt dat hij heel veel van zijn tijd toegewijd heeft aan de islam. Dus de kans dat hij de ideologie kent is zeer groot. Maar hij zegt dat deze terroristen, doelend op deze moslims die betrokken zijn in de oorlog tegen de kafir, niet zijn geloof representeren. Kijk, je kunt nooit honderd procent zeker zijn dat iemand liegt, ze kunnen ook fout geïnformeerd zijn maar de kans dat een imam, iemand die zijn geloof zeer serieus neemt, fout geïnformeerd is, is zeer zeer klein. Daarom is de kans dat deze man taqiyya bedrijft door dit te zeggen zeer groot.

Imam Rehan Salim; “Ik denk dat één van de dingen, allereerst en aller belangrijkst voordat we beginnen, is dat we ons medeleven uitdrukken en onze sympathie naar de families van degene die zijn omgekomen. Ik denk dat het nog steeds erg rouw ligt in de harten van vele mensen en het is belangrijk dat we dat altijd in gedachten houden en natuurlijk zijn onze gebeden met hen. Voor wat betreft uw vraag denk ik dat één van de belangrijkste elementen is om feitelijk te kijken naar de bronnen van de radicalisering en ik denk dat het een zeer zeer complexe situatie is. We kunnen het niet eenzijdig gebruiken, het is een meervoudig element. Het kan diverse variabelen impliceren zoals het concept van afzondering van de gemeenschap, gebrek aan islamitische kennis. Je hebt natuurlijk het element van buitenlands beleid, je hebt het lastiggevallen worden, werkloosheid, familie zaken en gezondheidstoestanden, dus er zijn meerdere elementen.”

Ok, dus dit is een slimme gast. Hij heeft geleerd om het kunstje van politieke correctheid over te nemen. Wat veroorzaakt terrorisme, wat is de bron van dit fenomeen. En vervolgens creëert hij heel handig een breed scala aan excuses. Oh, het heeft niets met de islam te maken, het is zelfs een gebrek aan islamitische kennis. En daarna noemt hij een aantal redenen die helemaal niets van doen hebben met de islamitische gemeenschap maar daarentegen met de Britse gemeenschap. Lastigvallen, werkloosheid, oh hij kon maar geen werk krijgen. En dit werkt heel goed naar de gemiddelde politiek correcte Brit omdat het schuld creëert in de autochtone gemeenschap. Ah, het is allemaal onze eigen schuld, wij zijn te racistisch. Hij voelt zich door mijn manier van leven afgewezen, heel handig.

Imam Rehan Salim; “Ik denk dat dat een soort eerste uitgangspunt is om naar te kijken in plaats van te kijken naar de gemeenschap zelf.” De reporter in de studio reageert; “Dus als we weten dat dit de wegen zijn, en laat me hier Mohammed ook in betrekken, als we weten dat dit de wegen zijn om het te doen waarom werkt het dan niet?” Imam2 reageert door te stellen; “Kijk, als je ziet waar we tien jaar terug stonden en waar we nu staan dan zien we een ongelooflijke hoeveelheid werk gedaan door de imams en de moskeeën en de gemeenschap om dit bestaande kwaad uit te roeien. Een van de meest belangrijke zaken die we moeten confronteren is de ideologie van geweld. Islamitisch onderricht is verdraaid, ze hebben het lijden van wat er in Syrië en in andere delen van de wereld gebeurd, gebruikt als excuus om mensen te hersenspoelen.”

Ok, natuurlijk, kijk niet naar de moslimgemeenschap zelf. Dus hij is tevens zijn eigen gemeenschap aan t beschermen tegen onderzoek.

Studio vervolg; “Je moet zeggen, kom op, wij moeten meer doen, jullie moeten meer doen, wat kunnen we doen ?” Reactie moslim; “Ik denk dat de moslims zich nu moeten verenigen, we moeten samen staan op verschillende manieren. In alle verschillende religies is er altijd goed en kwaad en ik als moslim weet je, dit is iets dat tegen onze religie indruist, vermoorden van onschuldige mensen. In de koran staat dat je geen onschuldige mensen moet vermoorden, ik bedoel, dit is iets waar we allemaal tegen zijn.”

Zoals u kunt zien is dit erg algemeen. Soms plegen moslims niet bewust taqiyya. Het is niet dat ze denken; “ok, nu ga ik taqiyya plegen”, nee, in de meerderheid van de gevallen gebeurt het onbewust. Het is iets dat ingebed is in hun collectieve psyche. Wanneer je met de kafir spreekt dan vertel je ze niet de waarheid. De Ummah (moslimgemeenschap) is belangrijker. Stel je eens voor dat deze man het tegenovergestelde zegt, stel je voor dat hij zegt; “oh ja, het heeft absoluut van doen met de islam, het staat in de koran.” Natuurlijk zal geen enkele moslim dat zeggen, dit zal de moslim in grote moeilijkheden brengen met z’n eigen gemeenschap. Vergeet niet dat de islam in de basis een cult is, een collectivistische cult. Er zijn moslims en niet-moslims.

Studio moslima; “Onze Press-tv verslaggever heeft gesproken met leden uit de moslimgemeenschap in de UK die de dodelijke aanval veroordeelden in de stad Manchester”waarop vervolgens een straat gesprek met moslims; “Ik ben hier gekomen om respect te tonen aan de mensen die hun leven hebben verloren, het is een tragedie, we komen hier om te sympathiseren, wij zijn hier als vredelievende mensen weet u. Wij geloven niet in dit soort gruweldaden, we geloven in vrede en kalmte weet u.” Een tweede moslimreactie; “We hebben dit soort denken en gedachtes; altijd wanneer er zo’n incident voorvalt, is het effect dat de mensen het recht in eigen hand nemen dat angst teweeg brengt bij de minderheid. Wat er gisteren gebeurd is, is onacceptabel. Als moslims veroordelen we absoluut dit soort acties en wij ondersteunen de terroristen geenszins.”

Goed, let eens op hoe hij alles wat overdrijft, wij ondersteunen de terroristen helemaal niet, op geen enkele manier! En let op hoe hij claimt te spreken voor de gehele moslimgemeenschap. Deze mensen beschermen hun eigen gemeenschap voor verder onderzoek. Als dit soort mensen taqiyya pleegt dan doen zij dit voor een groter geheel, zij doen het zeg maar, voor een hoger doel; de islam, de Ummah, de jihad, Allah enzovoorts. Vanuit hun denkbeeld is het een juist iets om te doen.

De volgende imam is echt hilarisch. Laten we eens kijken; “En onze religie onderwijst geen terrorisme, onze religie moedigt niet aan om andere mensen te vermoorden, ongeacht of het moslims zijn of niet-moslims. Het is absoluut niet acceptabel om enig individueel leven te nemen, onschuldig leven, in enig land. En ik wil deze stelling afronden door te zeggen dat wij allemaal erg verdrietig zijn, telkens wanneer we dit soort nieuws horen en we voelen met u mee, wij voelen met u mee, die families, degene die achterblijven. En wij bidden tevens voor jullie families.”

Dit is dus een imam van “Islamnet”, een online islamitisch platform. Onthoud wat hij zegt en bekijk de volgende video;

“Regelmatig hebben we een conferentie en elke keer nodigen we sprekers uit en elke keer komen ze met dezelfde beschuldigingen; deze spreker ondersteunt de doodstraf voor homo’s, deze spreker ondersteunt de doodstraf voor deze misdaad of die misdaad… of dat hij homofobisch is of vrouwen vernedert enzovoorts. Het is altijd weer hetzelfde liedje. En wij proberen ze altijd te vertellen, ik probeer ze altijd te vertellen van kijk; Het is niet die spreker die wij uitnodigen die dergelijke extreme radicale denkbeelden heeft zoals u zegt. Dit zijn algemene standpunten die iedere moslim feitelijk deelt. Elke moslim gelooft in deze zaken. Omdat ze je er niet over vertellen of omdat ze niet kenbaar zijn in de media wil het niet zeggen dat ze er niet in geloven. Dus ik wil jullie vragen; ‘hoeveel van jullie zijn het er mee eens dat de straffen beschreven in de koran en de soena, of het nu om de doodstraf gaat of steniging voor overspel, wat dan ook, als het van Allah komt en zijn boodschapper, dat het dan de beste straf ooit mogelijk is voor de mensheid en dat is wat wij zouden moeten toepassen in de wereld.’ Wie is het daar mee eens?” (Alle handen gaan omhoog) “Allahu Akbar, zijn jullie allemaal radicale extremisten?

Zoals u allemaal kunt zien; Het is dezelfde figuur van dezelfde organisatie. Dus hier ziet u het zelf, een plotselinge verschijning van taqiyya na de Manchester aanslag. En dit is hoe de islam werkt, niet alle moslims maar velen en zeker de leiders, de imams weten exact wat zij aan het doen zijn. En ik denk dat het zo eenvoudig moet zijn voor dit soort mensen om taqiyya te plegen. Niemand realiseert zich dat en om zelfs maar te veronderstellen dat zij liegen zal zeker een slechte respons geven vanuit de altijd politiek correcte individu; hoe durf je hem te beschuldigen van liegen? Je bent haat aan t verspreiden. Nou, denk er nog eens over na. Taqiyya is extreem algemeen goed, het wordt globaal toegepast, zelfs in Mexico;

“In onze religie wordt gezegd; ‘Islam komt van het woord Al-Salaam dat vrede betekent’, hoe kan een religie genoemd vrede oproepen tot oorlog? Waarom realiseren mensen dit zich niet?” (Het woord ‘Islam’ is feitelijk afgeleid van het woord ‘Al-Silm’ hetgeen ‘onderwerping’ betekent.) “Islam, en ik zeg dit als een gelovige, wij zijn compleet onschuldig, echt compleet en absoluut, van ELKE actie.”

Ja, zij doen het overal ter wereld,

leer taqiyya mensen,

leer wat het is en u zal versteld staan.


Check de speciale pagina waar alle video’s staan gegroepeerd met hier ook het boek van Paul Nielsen genaamd “How to debate the left on islam“, een aanrader (met link webshop).

 • EXPOSED: Taqiyya in Manchester! What The Brits Don’t Know…

More from Paul Nielsen
Also published on Zeepertje.com


Doe mee met 7.787 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Zeepertje (1409 Articles)
When you're scared of jumping, you'll never get anywhere... I'm a Kafir, a crusader against the most evil ideology islam. I have in depth knowledge and that's the reason I resist and reject islam, I will bash and smash it, in every possible way at every possible moment to every possible person. I gather and therefore expose all news on islam or islam-related news on the 2017 initiated site ZEEPERTJE.COM Please join and feel free to react. Fight islam for it's the evil of our time, evil trying to dominate and kill democracy, kill all freedom of speech and freedom of religion... Islam means annihilation of all that is non-islamic, just always remember this!

10 Comments on EXPOSED: Taqiyya in Manchester! What The Brits Don’t Know… by Paul Nielsen

 1. Beetje of topic, maar wel belangrijk.
  Sebastian Gorka, veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president maakt gehakt van het beleid van de Obama administratie inzake Isis etc…

  Zeer kijk waardig

  Liked by 1 persoon

 2. Ja, dat vidje staat reeds op zeeperte.com en ook op Fenixx dacht ik zo… Heb m toevallig gisteren nog in een posting gestopt…; https://zeepertje.com/2017/06/09/trump-een-man-met-ballen-en-een-hart/

  Like

 3. polderboy // juni 10, 2017 om 11:55 //

  Hier nog wat over Sadiq Khan, de bejubelde en politiek omhoog geschoten mensenrechten advocaat (is de achtergrond van Obama ook), die inmiddels burgemeester van Londen is, economisch powerhouse te Engeland.

  Na de aanslag in 2005 komt Khan met zijn exposé, wat hem wel beroemd maakt:
  https://www.fabians.org.uk/wp-content/uploads/2012/04/FairnessNotFavours.pdf
  Daarin noemt hij jihadterreur een “complex probleem”.

  Ook noemt hij imam Al Shatibi, een hervormer (!?). M.a.w. deze imam bewijst dat islam wel degelijk hervormt en evolueert. Hij noemt daarvoor op pagina 11 hetgeen Al Shatibi schrijft over islam en de universele mensenrechten: de protectie van religie, leven, voortbestaan en bezit. Komt dat allemaal mooi uit: precies wat de dhimmies willen horen.

  Had men (het bestuur) echter zelf eens gaan kijken in welke context Al Shatibi geplaatst moet worden en in welke context zijn woorden, dan had men erachter gekomen wat hij werkelijk voorstond.
  http://www.iiit.org/uploads/4/9/9/6/49960591/books-in-brief_imam_al-shatibis_theory_of_the_higher_objectives_and_intents_of_islamic_law.pdf
  Al Shatibi zag in dat fatwa’s door de eeuwen heen veel inconsistenties bevatte, en zocht naar toetsingscriteria, om dat te vermijden. Een van de perspectieven was daarbij binnen de islamwet de door Khan genoemde trits van 4 bijvoorbeeld toe te passen, waarbij de shariawetten de hoogste prioriteit hadden. Niks universeels dus wat Khan stelt.
  Al Shatibi zelf kende de hele Koran uit het hoofd. In zijn eigen fatwa’s verzette hij zich hevig tegen afwijkende gebruiken en met name vernieuwingen. Hij was dus islamiet, gelijk andere koppensnellers, zoals de Saud, want Allah staat geen twijfel (afwijking, verandering) toe.

  Kostelijk, hoe Sadiq Khan het hele zootje in de zeik neemt, en ze hem als halfgod van de multiculti de samenleving van binnen uit laten verkankeren.

  Liked by 1 persoon

 4. Willem // juni 10, 2017 om 14:30 //

  Taqiyya meester Kuzu van Denk zei gisteravond bij de reporter van Jinek : over minder dan 20 jaar zal Denk de grootste partij van Nederland zijn!!! Maar wat viel op, niemand reageerde hierop, het drong gewoon niet door, het dringt niet door bij de meeste mensen, ze zijn horende doof en ziende blind gemaakt door de politieke correctheid en links. Zag laats nog een iets over Femke Halsema, voorvechtster voor moslims, terwijl ze niet eens weet wat taqiyya betekend. Wat een trieste, zielige, maar verschrikkelijke ” state of mind” van de nuttige idioten, waar de islam dankbaar gebruik van maakt. Geweldig artikel Fenixx!

  Liked by 1 persoon

 5. Dankje Willem, binnenkort artikeltje over de DENK jihadisten… Opzet al klaar.

  Like

 6. skeeter // juni 10, 2017 om 17:50 //

  Imams zijn de wortels van de islam.
  Daar is waar het kwaad moet worden uitgeroeid.

  Liked by 2 people

 7. “In de koran staat dat je geen onschuldige mensen moet vermoorden, ik bedoel, dit is iets waar we allemaal tegen zijn.””

  Haha. “Onschuldige mensen”.

  Prachtig. Hoe komtie erop. En die onwetende kafirs vreten het als zoete ramadankoekjes. Alleen moslims zijn onschuldig. Alle ongelovigen zijn per definitie vies, onrein, fout, kromzwaardvoer.

  Like

 8. Dit is ook een mooi staaltje taqiyya:

  Uitleg:

  Taqiyya:

  Liked by 1 persoon

 9. EXACT Fub, alles Taqiyya, iedereen de bek vol, iedere NIET-moslim is onwetend TENZIJ je een KAFIR bent…

  Like

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: