Nieuw

Dodenherdenking anno 2017: Ze herdenken de moslims die ons haten

‘Ik hoop maar één ding, namelijk dat deze Jodenhaat van voorbijgaande aard zal zijn, dat de Nederlanders zullen laten zien wie zij zijn, dat zij nu niet en nooit zullen wankelen in hun rechtsgevoel. Want antisemitisme is onrechtvaardig.’

1

Dit is een fragment uit het dagboek van Anne Frank, mocht ze nu nog onder ons zijn hoe denk je dat ze zou reageren wanneer er tijdens de herdenking van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog vlaggen getoond worden van aanhangers van een ideologie met als hoofddoel het uitroeien van onder andere de Joden? Een kind dat verrezen is tot een symbool voor het lot dat de Joodse bevolking moest ondergaan voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Haar verhaal zou een wijze les moeten zijn voor ons, maar is haar wereldberoemde verhaal deze wijze les of is deze wijze les als het kind dat met het badwater is weggevloeid zodat wij haar les kunnen, mogen of zelfs moeten vergeten?

Duitsland leeft nog steeds gebukt onder de schuld die men middels het nazisme opgelopen heeft bij de rest van de wereld. Er wordt ook nu nog van hen verwacht dat ze zich blijven verontschuldigen voor dat wat er toentertijd heeft plaatsgevonden. Het islamitische probleem dat nu Europa treft is hier zelfs een logisch vervolg van aangezien er van de Duitsers wordt verwacht dat ze open staan voor alles en iedereen en zodra ze dit niet zijn of doen dan wordt er door de binnenlandse linkse fascisten en de buitenlandse mainstream media per direct weer de nazi kaart getrokken en worden de Duitsers geconfronteerd met hun verleden. Een politiek correct gedrocht als Angela Merkel kan dan kennelijk niets meer doen dan eenieder welkom heten in het oh zo tolerante Duitsland. Dat ze hiermee de rest van Europa meetrekt de islamitische tsunami in dat is kennelijk geen enkel probleem en slechts een ‘onschuldige’ bijzaak.

Andere landen 1die zich ten tijden van het nazisme op beestachtige wijze hebben misdragen worden op een totaal andere manier verwelkomt binnen het nieuwe Europa, het vierde Duitse Rijk, kennelijk is het spreekwoord ‘gelijke monniken gelijk kappen’ nog niet echt doorgedrongen tot de burelen van de wereldpers. De gruwelijkste monster die rond liepen in de concentratie kampen kwamen namelijk niet uit Duitsland maar uit het oh zo geliefde Oekraïne. Dit land mag kennelijk ongestraft passagiersvliegtuigen neerhalen en nog steeds tot in de hoogste rijen van de regering het nazisme prolongeren.

Het vierde rijk : Vladimir Vasyanovych brengt namens Oekraïne de swastika alvast naar het Europese Parlement

Oekraïne, of Ostraum voor de EU

Oekraïense ‘oorlogsmisdaden’ en de stilte van het Westen

Schokkend: de macht van neofascisten in Oekraïne

Overigens kwamen deze berichten nadrukkelijk boven drijven ten tijden van de gedwongen vriendschap tussen Oekraïne en Rusland en las je er bijna niets meer over op het moment dat het land aansluiting bij het vierde rijk zocht en kreeg. Anders gesteld inderdaad ons door de strot werd gedrongen door ondemocratische Europese en Nederlandse leiders.

Is Nederland zoveel beter dan dit oost Europese nazisme bolwerk of moeten ook wij eens na gaan denken zo met de dodenherdenking voor de deur over datgene dat er plaats aan het vinden is binnen onze eigen landsgrenzen?

‘De moslims zijn de nieuwe nazi’s’ is een kreet die je regelmatig hoort bij de alternatieve media en is een uitspraak waar ik zeer zeker achter sta. Inderdaad de moslims zijn de nieuwe nazi’s en eenieder die met open vizier het gedrag van de moslims bekijkt ziet de duidelijke overeenkomsten middels de Joden haat, de homo haat en de haat tegenover anders denkende. Ik durf zelfs te stellen dat de moslims nog veel erger zijn dan Hitlers nazi’s alleen kunnen zij de verschrikkingen die plaatsvonden tijdens de tweede wereldoorlog minder eenvoudig evenaren aangezien nu de wereld meekijkt en gruweldaden niet zo eenvoudig verborgen gehouden kunnen worden dan tijdens Hitlers periode.

1

Ik noemde reeds het gedrag van Oekraïne die tijdens de tweede wereldoorlog niet alleen een oogje toeknepen maar ook nog eens fanatiek meehielpen met de gruweldaden die plaats vonden in concentratie kampen, op het slagveld en bij de Waffen SS en ik deed dit niet zonder reden. Hoe zouden wij het vinden wanneer er bij de dodenherdenking de vlag van Oekraïne zou wapperen in Nederland aangezien er ook uit dit land wel mensen hebben geholpen om ons te bevrijden? Of wellicht de Duitse vlag want zeer zeker niet alle Duitsers waren fout.

Dit gaat niet gebeuren althans dat hoop ik want je weet nooit hoe ver het nog gaat komen met Nederland wanneer Europees Socialisme partijen als Groen SSlinks en NSB’66 de macht nemen met hulp van VVD en CDA.

Duitsers en Nederlanders die samen op 4 mei de slachtoffers herdenken en op 5 mei de bevrijding vieren is niet mogelijk aangezien iedereen dan in de hoogste boom klimt dus waarom moeten er dan vlaggen van islamitische antisemitische vijanden van onze democratie onze lucht verpesten aangezien ze na heel goed zoeken moslims hebben gevonden die meegeholpen hebben aan onze bevrijding? In Utrecht is het traditie om de geschiedenis te vervalsen en is het al ‘normaal’ dat de Marokkaanse vlag getoond wordt.

Vorig jaar werd er in Amsterdam een gedicht voorgedragen tijdens de herdenking door een elf jarig meisje waarvan nadrukkelijk werd gesteld dat het een Marokkaans kind is. Dus geen Nederlands meisje van Marokkaanse afkomst, nee een Marokkaans meisje die in Nederland woont. Hoezo werken we prima mee aan het hokjes duwen? Waarom dat Marokkaans niet weglaten en het meisje gewoon haar gedicht laten voordragen? Of waarom niet eerlijk zijn en haar laten vertellen dat het volgens de achterlijke ideologie van haar ouders eigenlijk wel prima is dat al die Joden zijn vermoord, hebben we er nu geen last meer van.

Als het 2 minuten stil is op het plein, denkt Imane aan ‘de doden van vroeger’.,,Aan mijn opa die nog niet zo lang geleden in Marokko is overleden. En ik heb in de klas gehoord dat er een paar soldaten dood zijn gegaan in de oorlog. Daar kan ik ook aan denken.”

De woorden van een kind die helaas niet helemaal weet waar het overgaat, wellicht een klein beetje informatie van de school, van de ouders,  om het meisje te laten weten wat er allemaal is gebeurd zodat ze niet over ‘een paar soldaten’ spreekt. Zie PZC. Oh wacht de tweede wereldoorlog of in jedenfalls de Jodenvervolging, is ook weer een hekel punt dat bij het huidige voor de islam kruipende onderwijs vermeden dient te worden.

Vergis je niet ik vind het prima dat een meisje met Marokkaanse roots een gedicht voordraagt en ik hoop dat ze hier in vrijheid mag leven iets dat ik zeer zeker toejuich. Waar ik mee zit is de verheerlijking van haar afkomst zodat de geitenwollen sokken brigade weer eens kan laten zien hoe geweldig tolerant ze zijn. Het gedicht wordt voorgedragen door de elf jarige Imane PUNT. Meer niet, hoeft helemaal niet, haar afkomst is niet van belang aangezien ze Nederlander is. Althans zo zou het moeten zijn.

1

Ik vraag me wel eens af hoe men dit zou doen bij mensen die van oorsprong Duits zijn, dat het gedicht werd voorgedragen door een vierde generatie Duitse. Zou het dan aangekondigd worden als, het gedicht wordt voorgedragen door de Duitse Kim? U mag zelf even bedenken hoe de reacties op de dam dan zouden zijn.

Marokkaans meisje Imane (11) leest gedicht voor tijdens Nationale Herdenking

Een goed artikel en een prima ezelsbruggetje richting het verbod om de Israëlische vlag te tonen in Utrecht, oeps nee ik bedoel de reden waarom de lafbekken in het Utrechtse Hoograven de Israëlische vlag niet tonen maar de Marokkaanse vlag wel, kwam ik tegen in Trouw. Een artikel van Robert Vuijsje met de titel ‘Joden zijn daders geworden‘.

1Eigenlijk zegt deze titel alles. In de dertiger jaren werden de Joden ook als daders, schuldige of veroorzakers van alle ellende gezien door een groeiende groep mensen met als gevolg ‘fraaie vakantieoorden‘ als Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Bełżec, Buchenwald, Herzogenbusch (Vught), Chelmno, Janovska, Riga-Kaiserwald, Theresienstadt, Westerbork en zo kan ik nog wel even doorgaan helaas.

ESSAY Antiracisten zijn blind voor antisemitisme en maken Joden zelfs voor racist uit, stelt schrijver Robert Vuijsje. Hij vraagt om het behoud van 4 mei als herdenking van de Jodenvervolging.

Artikel lezen via deze link

1

‘Joden wachtend op deportatie van Westerbork naar Auschwitz’

In het Utrechtse Hoograven hangt al jaren de Marokkaanse vlag tussen de Nederlandse en Canadese vlag in. Dit onder druk van de aldaar wonende Marokkanen die anders de dodenherdenking tot een hel maken. Ach men past de geschiedenis wel een beetje aan zodat ook de Joden hatende Marokkanen iets goeds gedaan hebben tijdens de tweede wereldoorlog.

Een en ander werd ingang gezet door een mail die ik ontving omtrent de Marokkaanse vlag die in tegenstelling tot de Israëlische vlag wel aanwezig mocht, of moet zijn om de veiligheid te waarborgen, in de Utrechtse wijk Hoograven.

Hoi John,

Betreft het boek ‘Hitler’s Jihadis’

Ik wil een idee voordragen mocht je van deze vertaling een samenvatting willen maken. Namelijk dat komend artikel dan met dodenherdenking te plaatsen. Ik zal je vertellen waarom.

Zoals je weet wordt bij mij in de buurt ieder jaar tijdens dodenherdenking de Marokkaanse vlag gehesen wegens vermeend islamitisch ( Marokkaans islamitisch) verzet tegen Hitler en helpen bevrijden van Nederland.

Dit was al gelijk ontkracht in een artikel: http://www.geenstijl.nl/archives/images/Marokkanen_Vochten_Niet_in_Zeeland-HPDeTijd.pdf

Maar de islamtienknuffelaren via NIOD en financier VWS deden vanaf 2004 ‘onderzoek’ naar de maakbaarheid van hun wens de Allochtoon ( nieuwe Nederlander) erbij te betrekken:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/bevrijd-door-marokkanen-of-broodje-aap~a904671/.

Zie hier de commotie daarover: http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=12095&start=25

Op mijn website heb ik daar uitvoerig over geschreven: Dodenherdenking Marokkaanse vlag

Wel een Marokkaanse vlag maar geen Israëlische vlag. Reden:

Het antwoord op de mail van een bewoonster uit deze wijk met het verzoek om dan ook een Israëlische vlag te tonen werd middels een klungelmatig totaal niet op feiten gebaseerd en volledig niet onderbouwd  stukje geschiedenis vervalsing gegeven.

Geachte mevrouw ……………….,

Recent hebben wij u geïnformeerd over het besluit van het bestuur van Hoogravens Belang om geen Israëlische vlag te hijsen tijdens de jaarlijkse dodenherdenking in onze wijk. Graag informeren wij u middels deze mail over de reden hiervan.

Tijdens de jaarlijkse herdenking hijsen wij drie vlaggen in Hoograven. Naast de Nederlandse, zijn dit de Canadese en de Marokkaanse. De Nederlandse vlag hangt er uiteraard vanwege het feit dat het de nationale dodenherdenking is. De Canadese vlag hangt er om de bevrijders van Hoograven te herdenken.

Als bestuur van wijk- en Oranjevereniging hebben wij ervoor gekozen om ook de Marokkaanse vlag te hijsen. De belangrijkste reden is dat er in onze wijk veel inwoners van Marokkaanse afkomst wonen. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog hebben ook hun voorvaderen strijd geleverd, zelfs in Nederland (in dienst van het Franse leger).

Op nadrukkelijk verzoek van deze groep inwoners wordt daarom ook de vlag van het land van hun voorvaderen gehesen. Deze bijzondere aandacht voor dit stukje (onbekende) geschiedenis betekent veel voor deze groep inwoners en leidt er ook toe dat elk jaar een groot deel de herdenking bezoekt. Hiermee wordt dus ook een grote groep inwoners bereikt, die niet als vanzelfsprekend op 4 mei bij de herdenking aanwezig zou zijn.

Bovenstaande overwegingen gaan in onze ogen niet op voor de Israëlische vlag. Wij denken dan ook niet dat een Israëlische vlag de juiste wijze is om aandacht te schenken aan de verschrikkingen die de joodse bevolking van Hoograven heeft moeten doorstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dat dat op andere manieren beter kan.

Om die reden hebben wij als vereniging de afgelopen jaren uitgebreid bij de herdenking stilgestaan bij deze verschrikkingen,  o.a. door vertellingen van  gast sprekers zoals P. Sprangers (Historisch Hoograven).  En dat zullen wij ook blijven doen, omdat het zo ontzettend belangrijk is dat dit nooit mag worden vergeten.

Wij hopen u op deze wijze afdoende te hebben geïnformeerd. Wij  spreken de wens uit ook u dit jaar bij de herdenking te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hoogravens Belang,

Namens deze, Paul Sturkenboom en Etienne Weijers

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(op deze foto berust copyright en is door mij met toestemming geplaatst, dit wil niet zeggen dat deze verder door derde gebruikt mag worden. De naam van de fotograaf is bij mij bekend.)

Ja er waren Marokkanen die tegen het eind van de tweede wereldoorlog de kant van de geallieerde kozen en ja ze hebben heel wat gedaan om mensen te helpen. Vooral middels het uitmoorden van mannen en het verkrachten van vrouwen en kinderen.

1

Hoe komt het dan eigenlijk dat men vooral in de islamitische enclave Utrecht er zo veel belang aan hecht om de Marokkanen wel bijna uit te roepen als ‘De grote bevrijders van Nederland’?

Een en ander werd ingang gezet door de Marokkaans Utrechtse subsidie trekkers Syphax. Syphax is niets meer of minder dan een kudde Berbers die vooral staan voor hun eigen cultuur en identiteit waarbij het van het grootste belang is dat iedereen zich aan hun gebruiken aanpast. Zo niet dan mobiliseren ze de handel om de zaak uit de hand te doen lopen. Website voor meer informatie hebben ze ook voor de geïnteresseerde de website van  Syphax. Kort door de bocht kun je dan stellen dat deze vereniging van woestijnliefhebbers eist dat Marokkanen en andere zandbakbewoners die zo dom waren om zich te laten opnemen in het Franse leger actief en volledig belangeloos en uit vrije wil geholpen zouden hebben om Nederland van het nazisme te bevrijden. En wanneer de wijkraad of de gemeente het hier niet mee eens zijn dan houden ze op 4/5/6 mei gewoon weer een voetbalfestijn waarbij er tegen kransen, kruizen en herdenkingsbloemen getrapt dient te worden door georganiseerd Marokkaans straattuig.

Zelf schreef ik dit artikel over de inbreng van de Marokkanen tegen het einde van de tweede wereldoorlog.

Van taharrush naar marocchinate slechts een kleine stap voor een moslim, een stap die het einde kan betekenen van onze westerse beschaving

Niet alles blijft onbesproken onderstaande foto is een van de bekendste foto’s die de samenwerking tussen de islam en het nazisme overduidelijk laat zien. Onder de foto staat een link naar een prima artikel van collega Fubar die een en ander op zijn eigen specifieke manier uit de doeken doet.

Amin al Husseini und Adolf Hitler

Het echte verhaal: Hitler en de moefti

Waar het allemaal om begon, het boek geschreven door Jonathan Trigg

1

Bol.com

Standaard Boekhandel

Hitlers Legions

Hitler’s Jihadis
Muslim volunteers of the waffen-SS

Ik heb het boek ontvangen, dank hiervoor, en het afgelopen half jaar heb ik hier steeds een aantal hoofdstukken van doorgelezen. Het toont de overmatige bereidheid aan van moslims om te strijden aan de kant van het nazisme om gezamenlijk het beoogde plan, een Joden vrije wereld te bewerkstelligen. Ja dit is een hele korte samenvatting van het boek maar hier moet u het toch echt meedoen.

Het is te veel en eenvoudigweg te uitgebreid om hier een goed kort verslag van te maken, het boek omschrijft uitvoerig de vele samenwerkingen en gezamenlijke belangen van beide gruwelijke ideologieën. De aanzet tot rassenhaat wordt door beide ook omschreven in een ‘handleiding’. De ene noemt deze handleiding Mein Kampf en de andere noemt hem De koran. De naam is anders, de werkwijze is anders maar het doel is gelijk en dat is dus een zeer gegronde reden om de islam te bannen uit ons straatbeeld.

Hitler’s Jihadis brengt ons middels de gepleegde islamitische Turkse genocide van het Ottomaanse rijk naar de samenwerking tussen dezelfde islam en het nazisme om tot een hernieuwde genocide te komen met deze keer het Joodse volk als grootste slachtoffer met als bijvangst zigeuners, homo’s en andersdenkende.

Het boek laat ons zien dat steeds meer moslims zich aansluiten bij de nazi’s en dit begint al met het voormalige Joegoslavië alwaar de onderlinge strijd aan het begin van de tweede wereldoorlog een ongekend aantal slachtoffers opleverde. Dit bracht de Duitse bevelvoerders vele moslim ‘vluchtelingen’ die uiteindelijk aansluiting vonden bij nazi Duitsland iets wat de Muslim Waffen-SS tot stand deed komen. Dit was slechts een van de vele moslim eenheden waarvan er nog veel meer zullen volgen gedurende de oorlog.

1Heinrich Himmler zou nog velen en velen moslims uit de voormalige Sovjet Unie en Noord Afrika onder zijn bewind gaan krijgen om samen te strijden tegen de gemeenschappelijke vijanden. Interessant is het wanneer je nu de wereldkaart bekijkt en je richt op de voormalige Sovjet Unie maar ook op Noord Afrika dat de islam terreur en plegers van diverse aanslagen juist uit dit gebied vandaan komen alwaar Himmler zijn bondgenoten wist te vinden en legereenheden zag toetreden onder zijn commando. Volgens mij zijn dit niet de moslims die ons hebben helpen bevrijden maar ik kan me hier uiteraard in vergissen.

Een boek vol duidelijkheid en de moeite van het lezen meer dan waard, veel lezers die hier op het blog rondkijken onderkennen het gevaar van de islam en hebben waarschijnlijk de nazisme ideologie reeds eerder naast de gruwelijke islam ideologie geplaatst en de overeenkomsten zullen voor hen niet echt als een verrassing overkomen.

Feitelijk is het boek vooral interessant voor de ‘wegkijkers‘ en ‘goedpraters‘, de mensen die van mening zijn dat de islam een aanwinst is voor ons. Ze zullen bedrogen uitkomen tijdens het lezen van dit boek al zullen ze dit dan waarschijnlijk gewoon als leugens en onwaarheden omschrijven. Voor hen kan ik enkel terugverwijzen naar de dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Er waren in de jaren 30 meer dan voldoende mensen die het gevaar van het nazisme niet inzagen of juist als u nu met de islam niet in willen/wouden zien. Wellicht kun je in de geschiedenisboeken even opzoeken wat er daarna allemaal is gebeurd. Tijd voor een herhaling of zijn we nu verstandiger geworden? Wanneer ik de laatste verkiezingsuitslag bekijk vrees ik voor het laatste.

Een logische gedachten aangezien wij middels een regering waarvan de nieuwe nationaal socialisten van Klaver en Pechtold mede de richting gaan betalen linea recta afstevenen op de ondergang van het Koninkrijk Der Nederlanden.

Ik wil tot slot om deze reden een cartoon met U delen afkomstig van de voorloper van het partijblad van PvdA,  D’66, SP en/of Groen Links. Een cartoon afkomstig uit een uitgaven van ‘BALANS der fronten‘ een blad gemaakt voor Nederlanders met vreemde ideeën uitgegeven eind 1943, begin 1944 (staat helaas geen datum van uitgave vermeld) om de positieve opmars van nazi Duitsland te belichten. Een cartoon en een opmerking die zeer veel waarheid in zich houdt en mensen tot denken zou moeten gaan zetten. Beide plaats ik hier onder zodat U zelf de gedachten hierover kunt laten gaan.

IMAG0161 IMAG0162

IMAG0159

Ik wens U allen een respectvolle dodenherdenking en plezierige feestelijkheden op 5 Mei toe. Laten wij er met zijn alle voor knokken dat dit onze herdenking mag blijven en deze in elk geval in Uw woonplaats niet verdreven gaat worden door een pro islamitisch gedrocht zoals het dat in vele grotere steden reeds geworden is.

Ik vrees wederom voor vernielingen van herdenkingstekens door het algemeen bekend laf straattuig veelal met een achterlijke inteelt ideologie en bijbehorend kleurtje als achtergrond. Ik hoop dat mijn vrees deze keer onterecht is en dat de slachtoffers het respect krijgen dat ze hebben verdiend en hun nabestaande met trots aan hen kunnen terugdenken. Laten we gewoon weer eens trots zijn op Nederland en onze cultuur en geschiedenis. Laten we samen de mensen herdenken die die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt.

 

Met groet Bolo

Doe mee met 8.470 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Bolo (2161 Articles)
'Loquendi Libertatem Custodiamus' Laten wij waken over de vrijheid van het spreken

14 Comments on Dodenherdenking anno 2017: Ze herdenken de moslims die ons haten

 1. Duidelijke leerstof en geschiedenis en moet verplicht zijn op scholen.

  Like

 2. Greengo // april 27, 2017 om 22:36 //

  Geweldig artikel Bolo !! Compliment = geen overbodige luxe! Bij deze!!

  Liked by 2 people

 3. Dit is op hslot4 herblogd.

  Like

 4. Stukje een paar dagen te vroeg geplaatst, heb de nodige problemen met me pc en vond dat ik hier te veel tijd in had gestoken om het op die manier kwijt te raken vandaar een iets te vroege plaatsing hiervan.

  Like

 5. Stukje Bolo? Een prachtig GROOT stuk, dank je wel.

  Liked by 1 persoon

 6. Tijl Uylenspiegel // april 28, 2017 om 00:39 //

  Hé dat klinkt bekend, computerproblemen 🙂

  Liked by 1 persoon

 7. skeeter // april 28, 2017 om 04:50 //

  Guardiacivil // april 27, 2017 om 21:02 // zegt:
  Duidelijke leerstof en geschiedenis en moet verplicht zijn op scholen.

  Inderdaad en de linkse leraren die hier niet aan mee willen werken onmiddelijk ophangen.
  Als je ziet wat er van de scholen afkomt de laatste paar deccenia rijst toch echt de vraag wat voor een mongolen vooraan in de klas staan.

  Like

 8. veelsuccesermee // april 28, 2017 om 10:17 //

  Duped. Prima, WO2 kende ook het ontstaan van uiterst professionele (staatsgeleide) misleiding, laten we zeggen bittere noodzaak. Hoe de zaken daarna ontspoort zijn, willen blijkbaar maar weinigen weten. De grap is -en een slechte bovendien- of er nu leugens/propaganda gebezigd wordt of niet, de hele ceremonie rond 4 en 5 mei (verdriet en dankbaarheid, de boodschap, waarschuwing, verheven ideaal) is/verwordt hol en vals gezien de staat van de wereld het afgelopen decennium en de rol van het nederlandse volk daarin.

  Mooie emotionele uitlaatklep, vorming en misleiding. De ombouw van de zogenaamde beschaving gaat in volle gang verder en geplengde traantjes voor gebrachte offers zouden vast gewaardeerd worden, evenals de volledige overgave aan ‘de nieuwe tijd’ vervloekt.

  Like

 9. Geweldig artikel Bolo, ben er stil van. Enorm bedankt, kon wel janken….Dank Dank Dank.

  Liked by 1 persoon

 10. trebor2110 // mei 3, 2017 om 19:39 //

  Gesprek opgevangen in een bus in Duitsland,

  Een paar Marokkanen zitten luidop te snoeven dat ze al met zes miljoen Marokkanen in Duitsland wonen,
  Haha zes miljoen,een echt front man, en we doen en laten wat we hier willen,rijden allemaal met een Mercedes
  en mogen gaan stemmen, binnenkort pakken we hier de boel over……….

  Draait zich een oud mevrouwtje om en zegt op rustige toon………

  Ooit woonden er hier ook zes miljoen joden…. wink-emoticon

  Like

 11. “Het toont de overmatige bereidheid aan van moslims om te strijden aan de kant van het nazisme om gezamenlijk het beoogde plan, een Joden vrije wereld te bewerkstelligen.”

  En het waren er niet weinig ook:

  https://fenixx.org/2017/03/25/moslim-vrijwilligers-die-voor-hitler-en-het-nazisme-vochten/

  Like

 12. De mooie woorden uit het dagboek van Anne Frank zijn te vergeefs geweest.
  Er lopen nu heel veel nsb´ers rond in Nederland.
  Nog n fijne avond Rommel.

  Like

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Het kan nog steeds gekker: Vluchtelingen herdenken op 4 mei – Fenixx.org
 2. Dodenherdenking ‘Het haatvaandel van Marokko hangt halfstok in Utrecht’ – Fenixx.org

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: