Nieuw

STERF, met je Taqiyya-roos (met video-update)

In een 18-tal steden waaronder Rotterdam, Dordrecht, Den Haag en Utrecht zijn gisteren groepen mohammedanen de straat opgegaan met rozen. Rozen om uit te delen aan het publiek met de boodschap dat de islam toch echt absoluut een religie van de vrede is.

msm

De ongeveer 180 volgers van die pedoprofeet wilden de liefde benadrukken. Ze wilden de hardnekkige vooroordelen en de vijandige houding naar moslims wegnemen door aan mensen op straat rozen uit te delen. De bloemenactie is georganiseerd vanuit de islamitische stichting Milli Görüş, die takken heeft door heel Europa. Daarom was er in diverse andere Europese steden dan ook dezelfde Taqiyya-tulp-toestand.

De boodschap was; “wij zijn normale moslims” en middels het aanbieden van een roos wilden zij tegenwicht bieden aan de negatieve berichtgeving over de islam. Wat emotionele jankverhalen zijn onder andere terug te vinden in/op bv het AD, omroepwest, ED, metronieuws, tubantia, noordhollandsdagblad en vlaardingen24. Om er maar een paar te noemen want ja, de goedmens weet niet hoe zich in allerijl te haasten met het appeasen van de islamieten door werkelijk in ‘alle’ nieuwsbronnen hier ruchtbaarheid aan te geven. Allemaal, echt allemaal hebben zij nog nooit een koran van binnen bekeken. Iedereen die dat wel heeft gedaan zou met opgeheven handen recht in de smoel van zo’n mohammed volger onder de woorden “STERF” die radicaal-roos of taqiyya-tulp door midden knakken en op de grond flikkeren.

Even een paar stellingen en uitspraken die zoal voorbijkomen…

🔸We willen niet op de politiek ingaan want we zijn een religieuze gemeenschap.
🔸Onbegrip komt vooral door gebrek aan contact.
🔸Vlaardingen24.nl verhaalt – Studies tonen aan: veel mensen hebben wegens het ontbreken van persoonlijk contact met moslims vaak een kritische, zo niet vijandige houding, ontwikkeld ten opzichte van moslims.
🔸Er bestaan veel vooroordelen, en dat zorgt weer voor agressie. Kijk maar naar de dreigbrieven die onlangs naar moskeeën zijn gestuurd‘ (Gewoon een keiharde leugen overigens)
🔸“Wij zijn moslims, maar wij zijn ook tegen IS”
🔸„De roos staat voor de liefde. Islam is vrede. Daarom delen wij rozen uit”
🔸„Onze actie staat helemaal los van de politiek. Het heeft niets met Turkije te maken. Wij zijn geboren en getogen in Nederland. Maar we zijn wel moslim. We zoeken de dialoog. Dat is onze enige boodschap.”

weerlegging argumenten

Nou, zo kan ik nog wel even voor u doorgaan met het opsommen van de islamitische leugens. Om toch even op bovenstaande in te haken en de uitspraken te ontkrachten; De islam is een politieke ideologie die zich ten doel stelt een kalifaat te stichten en de heersende politieke structuur van een land daarmee omver te werpen. Onbegrip omtrent de houding naar de islam of richting moslims is er alleen bij onwetenden. Kennis vergaar je door hun giftige literatuur te lezen en niet door “contact” met moslims. Op dit laatste toch even een korte zijsprong;

De dualistische islam verdeelt de mensheid in twee groepen; de gelovigen en ongelovigen oftewel de moslims en niet-moslims. Het onbegrip bestaat dan bij de niet-moslims echter deze zijn te verdelen in wederom twee groepen; de kafirs en de dhimmies of apologeten. Kafirs verzetten zich met hand en tand (en breken taqiyya-tulpen) omdat zij kennis hebben van de islam zoals Zeepertje. De andere groep is de groep die door de mohammedaan gemanipuleerd wordt, dat trachten zij althans. Dit zijn mensen die de islam goed praten en pamperen vanuit vrijwel altijd een links wereldbeeld zonder gehinderd te worden door gebrek aan kennis. Nimmer hebben zij een islamitisch boek ingezien als bijvoorbeeld de koran terwijl zij die blind verdedigen. In die koran staat ondermeer dat moslims het beste zijn dat de mensheid heeft voortgebracht terwijl de niet-moslims lager zijn dan de minste wezens, zij eten bijvoorbeeld als de beesten. Maar dat terzijde, terug naar de punten;

Een vijandige houding ten opzichte van moslims komt niet door gebrek aan contact maar door kennis van de islam, ondersteund door de praktijk van de vrijwel dagelijkse gebeurtenissen. Bij het ontberen van een beetje kennis vanuit de islamitische verderfelijke literatuur zal er weinig vijandig denken zijn, hooguit verontwaardiging bij wederom een “terreur” aanslag door een “verwarde” persoon. Echte vijandigheid ten opzichte van de islam is terug te vinden bij mensen die enige kennis bezitten omdat zij weten wat de islam inhoudt en wat de islam zich ten doel stelt. Ook hebben de niet-islamitische islamkenners zeer nauwgezet in de gaten waar de gevaren zitten, alle stappen en stapjes op weg naar verdere islamisering kunnen zij feilloos duiden. Maar de onwetenden zien het niet en bagatelliseren alles weg. Tot het te laat is.

Overigens heeft de vlaardingen24 site zelfs het gore lef te spreken van “Studies tonen aan“… Wat een enorme leugen en onzin. Kennis geeft inzicht en dat is de ergste vijand van de islam. Waarom staat op apostasy (afvalligheid) de doodstraf? Juist, deze mensen weten wat de islam inhoudt en zullen daar kritiek over verspreiden (waar overigens ook de doodstraf weer op staat) en dat is natuurlijk desastreus voor de zaak van Allah.

In het volgende punt wordt gesproken over vooroordelen met daaruit volgende agressie waarbij verwezen wordt naar het moskee-verhaal dat compleet verzonnen is door die mohammedanen om zich in de door hen zo geliefde slachtofferrol te kunnen wikkelen. Bekijkt u de link die ik er voor u achter heb geplaatst. Dit is een analyse aan de hand van een stuk van Joost Niemoller. Alles is leugen en bedrog omwille van de zaak voor Allah, genaamd Taqiyya. De pedoprofeet Mohammed zei immers; “Oorlog is Misleiding” en gezien het feit dat de mohammedaan die Mohammed in elk detail dient te volgen en te imiteren, ach, u begrijpt het wel.

Als moslims tegen IS zijn, heeft in de koran ook een duiding en die is niet best voor de “gelovige”, zij worden betiteld als de hypocrieten in de koran door Allah. Ook zij dienen de strot doorgesneden te worden want zij staan op één lijn met de afvalligen. Die luitjes van ISIS zijn de beste mohammedanen die er bestaan want zij volgen Mohammed volgens de letter van de koran dus ontkenning betekent het ontkennen van veel zaken die de koran aan elke moslim voorschrijft.

De roos die voor liefde en vrede staat vanuit islamitisch denken? Neu, wederom een grote leugen. “Wees hard tegen de ongelovigen maar liefdevol tegen elkaar” staat er in de koran. De ongelovige dient afgeslacht te worden, dit is een rechtstreekse opdracht van die Allah aan zijn gelovigen onder dreiging van paradijs ontzegging. En daar is de naïeve mohammedaan wel gevoelig voor, dat in combie met een gemiddeld lager IQ zorgt dan ook erg snel voor radicalisering. Maar ik wijk af van de kern. Islam vrede? Neu, in de koran staat dat de gelovige niet de vrede moet zoeken, Allah staat immers altijd aan hun kant. Vrede alleen dan wanneer er sprake is van dar-al-islam, een islamitisch kalifaat = huis van vrede. Maar elke westerse samenleving is een dar-al-harb (huis van oorlog) waar voortdurend spanning dient te zijn en oorlog gevoerd dient te worden om te komen tot een dar-al-islam dus kalifaat.

Als laatste punt staat er iets over het zoeken van de dialoog door de moslim. Nou, ik weet niet of u wel eens getracht hebt een gesprek aan te gaan met een moslim omtrent hun ideologie maar ik kan u verzekeren dat zij elke dialoog uit de weg gaan. En wanneer ze dan toch over te halen zijn tot een gesprek dan kappen ze het af als ze in het nauw komen op basis van feiten. Of de bekende leugens over vertalingen, context enzovoorts worden weer uit de kast gehaald. Wel, Zeepertje gaat met iedere imam de “dialoog” aan, liefst een keertje bij een programma als Pauw of zo? Maar n idee. Heerlijk, en plein public de mohammedaan vernederen, zo heerlijk on-koraans… Ik liet me even gaan, sorry.

Nu even de algemene werkelijkheid

islamofobie

Vijandige houding, contactmijding, vooroordelen, agressie en het ontbreken van dialoog zijn de kernpunten die hierboven genoemd staan. Maar al te vaak wordt dit ondergeschoven bij de term “Islamofobie” terwijl deze zaken helemaal niets met elkaar van doen hebben. Een fobie is een irrationele angst. Welnu, de absolute realiteit van de gebeurtenissen om ons heen, samen met de inhoud van vele surahs (hoofdstukken uit de koran) zijn verre van irrationeel. Gebeurtenissen overigens die telkens geduid worden als terreur, of terroristische aanslag of islamitische terreur hebben allen een foute benaming vanuit de groep dhimmies en apologeten. Er is maar één juiste benaming en dat is JIHAD. Vraag een moslim nooit terreur te veroordelen want dat kunnen zij gemakkelijk doen. Tereur is voor hen iets anders dan jihad. Terreur tegen de ongelovige bestaat niet. Dat is namelijk heilige jihad voor de zaak van Allah met daaraan gekoppeld de hoogst denkbare en verzekerde beloning namelijk het paradijs. Dat is precies de reden dat een mohammedaan geen enkele moeite heeft om als martelaar te sterven. Het is de islamitische leugen Taqiyya waarvan altijd weer door de mohammedaan gebruik gemaakt wordt.

jihad

Vraag aan een moslim of deze JIHAD veroordeelt want dat is de enige juiste vraag. Op dat moment gaat de mohammedaan draaien, dat verzeker ik u. Of de islamiet komt net een warrig verhaal over de “greater” en “lesser” Jihad. Simpel gezegd de innerlijke geestelijke strijd en de strijd via oorlogsvoering. De verdeling in de islamitische literatuur is zo scheef dat dat alleen al een reden is om de islam te bestempelen als een politieke ideologie. Aan de innerlijke strijd (greater-jihad) is ongeveer 3% gewijd terwijl de overige 97% gaat over oorlogsvoering en afslachten van de infidels (ongelovigen) in de “lesser-jihad”. Jihad beslaat een heel spectrum aan handelingen waaronder daadwerkelijke oorlog, het afdwingen van zaken ten gunste van de islam, het monddood maken van islam criticasters, het infiltreren in organen om invloed te krijgen enzovoorts. Ook censuur die wordt afgedwongen of het leegvreten van een land door bijvoorbeeld overbelasting (totale uitholling) van het sociaal stelsel. Ik kan wel 10 paginas vol tikken voor u, het is teveel om op te noemen.

jihad en islam

Vaak, zoniet altijd, wordt in de mainstream een “terroristische” jihadistische aanslag aangemerkt als zijnde excessen van fundamentalistische of radicale moslims. Fout fout fout, de islam is jihad en jihad is de islam, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is eenvoudigweg te beargumenteren vanuit de koran. (Alle bijkomende literatuur als de sira, hadith en andere sharia-gerelateerde boeken als bijvoorbeeld “the reliance of the traveller” laat ik in dit artikel even achterwege om het voor u niet al te ondoorzichtig te maken maar zij ondersteunen mijn gehele beargumentatie alleen maar steviger. Dit zelfde geldt voor het aanhalen van allerlei ayat (verzen uit de diverse surahs).) De islam onderwijst maar één ding en dat is verplichte jihad voor elke moslim, in welke vorm dan ook. De manier van interpretatie echter varieert bij elke moslim, het verandert echter niets aan de bronnen. Dood de ongelovigen (niet-moslims) waar u (moslims) ze ook vindt staat meerdere keren opgeschreven als opdracht in de koran. Evenzo om oorlog te voeren tegen de mensen van het boek (joden en christenen) totdat zij de Jizya betalen en onderdanig zijn. En wanneer u de ongelovigen tegenkomt, treft hun nek (onthoofding) dus dit alles staat in het voor de moslims heilige boek, het niet te wijzigen perfecte woord van Allah dat geldt tot het einde der tijden tot de wederopstanding op de dag des oordeel. Jihad is dus geen exces in islam, het is islam. En het is een offensieve aangelegenheid, nergens staat vermeld dat dit uitsluitend dient te gebeuren vanuit verdedigingsoogpunt. Nee, het geldt te allen tijde tegen allen die Allah verwerpen.

Trucjes als onderdeel van jihad

En natuurlijk heeft de mohammedaan dan weer het trucje van de kruistochten die door christenen bla bla bla. Nou, die kruistochten van zo’n elf in aantal waren defensief als antwoord op de roep vanuit die regio waar joden en christenen afgeslacht werden. De islam heeft in die 1400 jaar bij elkaar zo’n 550 oorlogen gevoerd in het landveroveringsproces. Zij werden niet aangevallen door Azië of Afrika, nee, die woestijnlieden zijn zelf ten strijde getrokken ter confiscatie van deze gebieden. Of het trucje van de slachtofferrol-racismekaart die men heel graag en heel snel trekt. Islam een ras? Ik ga ’t niet eens uitleggen. Wat wel erg is, dat linksdenkende goedmensen in dergelijke argumenten telkens meegaan en zichzelf verwijten maken, zichzelf wegcijferen ten faveure van de mohammedaan, puur dhimmitude gedrag. Het speelt de islamiet geweldig in de kaart aangaande de islamisering.

paus

Even een zeer actueel voorbeeld van ’s werelds grootste voorbeeld van een apologeet met dhimmitude gedrag is die paus, paus Francis die de bijbel en de koran op één lijn plaatst. De man is niet goed snik en bezig met de verdere en verregaande vernietiging van het Westen. Hij is de meest gevaarlijke appeaser die er momenteel op deze aardkloot rondwaart. Gisteren heeft hij hierin weer een voorname rol gespeeld met zijn bezoek aan Egypte. U weet wel; de Copten en die Al-Azhar moskee met krijgsheer Al-Tayeb. Mag u zelf even opzoeken. Rommel heeft gisteren n stuk op Fenixx.org geplaatst genaamd –Na de islamitische terreuraanslagen op christenen in Egypte wil paus Franciskus “bruggen bouwen naar de islam”– maar ja, bruggen bouwen met de islam? Dat is onmogelijk vanwege het woord van Allah (dat nimmer gewijzigd mag worden volgens diezelfde koran) maar dat ziet zijne pauselijkheid niet… pff

slot

Dit alles is de reden dat Zeepertje zegt; “STERF, met je Taqiyya-roos” en dat is puur gebaseerd op de geschiedenis, hedendaagse jihadistische gebeurtenissen en de bronnen, de islamitische bronnen. Deze kloppen en daar valt voor ’s werelds beste imam geen speld tussen te krijgen.

Wanneer u wat kwalijke verzen voor de infidel (ongelovige, niet-moslim) wilt lezen (in het Nederlands) uit de koran dan kan dat hier. Would you like to read those hate mongering verses in English? Click here.

Tot slot heb ik uitsluitend hoop, een ijdele hoop… dat er eerst verandering op kan treden wanneer de islam wereldwijd afstand neemt van minimaal ALLE Medina verzen uit de koran. Dat houdt in dat van de 114 surahs die de koran bevat er 24 uitgescheurd dienen te worden. De overige Mekkaanse surahs zouden nader bekeken moeten worden op haat-verzen. Even puur informatief voor u als toegift zal ik de Medina-verzen even op een rijtje zetten, het gaat dan om de volgende surahs; 2, 3, 4, 5, 8, 9, 22, 24, 33, 47, 48, 49, 57t/m66, 98 en 110. Wanneer u in de gelegenheid bent, probeer er eens doorheen te lezen om u van het giftige gevaar voor onze westerse maatschappij te vergewissen.

Ik hoop dat u hier iets van heeft opgestoken en geef onderaan gerust uw mening…
dank en groet, Zeepertje

Also published on Zeepertje.com

Update 1 mei;

 • Moslims delen rozen uit


Doe mee met 8.215 andere volgers

De redactie van deze site modereert niet de reacties op voorhand, opdat u openlijk en direct met elkaar kunt discussiëren. U bent zelf verantwoordelijk voor wat u schrijft in het reactieveld. Het recht om de wet te overtreden, het oproepen tot moord, doodsverwensingen en dergelijke, is echter voorbehouden aan de redactie. Als we dan toch voor de rechter moeten verschijnen, staan we daar liever zelf dan dat we gedwongen worden uw e-mail-adres en IP-nummer af te geven onder bedreiging van overheidsgeweld. Dus houd je een beetje in of wees creatief.

About Zeepertje (1430 Articles)
When you're scared of jumping, you'll never get anywhere... I'm a Kafir, a crusader against the most evil ideology islam. I have in depth knowledge and that's the reason I resist and reject islam, I will bash and smash it, in every possible way at every possible moment to every possible person. I gather and therefore expose all news on islam or islam-related news on the 2017 initiated site ZEEPERTJE.COM Please join and feel free to react. Fight islam for it's the evil of our time, evil trying to dominate and kill democracy, kill all freedom of speech and freedom of religion... Islam means annihilation of all that is non-islamic, just always remember this!

31 Comments on STERF, met je Taqiyya-roos (met video-update)

 1. Staat letterlijk in de koran, dat je geen vrienden mag zijn met ongelovigen als moslim zijnde.

  Like

 2. D’r staat buiten dat nog veel meer lelijks en hatelijks in die koran “iemand”, maar inderdaad, over integratie hoeven we dan ook niet meer te spreken hè

  Like

 3. Theo de Bruijn // april 30, 2017 om 20:01 //

  Naar mijn gevoel gaan wij naar een islamitische staat mijn over kwam het gisteren ook ik kwam niet in de verleiding om met dezen moslim in discussie te gaan .ik heb het kaartje er afgetrokken. En de tweerozen bij het beeld van Pim Fortuyn gelegd die in 2002 is vermoord om dat hij al wist dat de Idologie van de islamitische moslims verderf en haat zorgd in Nederland.

  Like

 4. Ik had ze niet eens aangepakt en bij het beeld van Fortuyn leggen al helemaal niet een roos van een moslim gekregen, Pim zou zich omdraaien in zijn Italiaanse graf .
  Dat zal helpen hoor rozen uitdelen, ze spugen op ons en dan met deze onzin aankomen?
  Ze willen Europa, alleen wel graag zonder de oorspronkelijke bewoners

  Like

 5. mooi gebaar Theo

  Like

 6. Kalifaat hè Yvonne

  Like

 7. Ik Ben blond ik snap echt niets van kalifaat

  Like

 8. de islam streeft in Europa een kalifaat na

  Like

 9. Duchesne // april 30, 2017 om 21:43 //

  Uit de telegraaf…..BAGDAD – “Een groep jezidi’s is in het noorden van Irak bevrijd uit handen van terreurbeweging Islamitische Staat. Het gaat om 36 mensen die al drie jaar werden vastgehouden door IS, onder wie kinderen en vrouwen, zo liet de VN-organisatie voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) zondag weten. Er werden verder geen details gegeven.

  Volgens schattingen van de organisatie worden nog ongeveer 1500 jezidi-vrouwen en -meisjes vastgehouden door IS. De jezidi’s zijn sinds 2014 slachtoffer van IS dat de mannen uitmoordt en de vrouwen en meisjes als slaven houdt. IS beschouwt de leden van de etnische minderheid, die een heel eigen geloof aanhangen, als duivelsaanbidders.”

  ….Het gaat om 36 mensen die al drie jaar door IS werden vastgehouden…..hier begint de suggestie dat het wel meevalt…

  en dan volgt: volgens de schattingen worden nog ongeveer 1500 jezedi vrouwen en meisjes “vastgehouden” door IS…..jaaaa, is deze zin af? Niets over verkrschtingen of verkoop van jonge meisjes naar rijke Turken en Saoedi’s, gewoon verplicht verblijf in centerparcs IS, met wildwaterglijbaan….als werkende vakantieganger, het woord slaaf weggepropt tussen de regels door..

  …en dan maakt de schrijver van de Telegraaf nog even de Jezedi verdacht en de IS/Islam gewoon legitiem, met de zin dat IS de jezedi als duivelsaanbidders beschouwd, punt. Alsof het het een persverklaring van Rutte betreft, absurditeit vanuit waanzinnigen als bijna waarheid en norm verkocht…..

  Ik denk dat de Telegraaf werkt voor de moslims en dat men zachtjes aan een beeld laat vastkoeken bij de burger dat IS een beetje extreem is maar niet echt slecht….maardie duivelsaanbidders van de Jezedi wel, ze prediken zelfs gelijkheid van man en vrouw, net als die Koerden die Erdogan terroriseren.

  Ik heb nu lange tijd de Nederlandse pers mogen zien in al hun hypocriete schrijfsels, en wat mij betreft mogen ze morgen massal worden afgezonken in het Hollands diep. De pers is mede de reden dat een wanbeleid en het verstoppen van genocide kan plaatsvinden. Persvrijheid is een leugen, want journalisten zijn de slaven van hun loonstrookje, en slaven begrijpen geen vrijheid, dus gunnen ze het een ander niet.

  Journalisten, het grootste uitschot samen met politici. en samen bepalen ze onze toekomst. Hoe gek zijn wij?

  Liked by 2 people

 10. Duchesne // april 30, 2017 om 22:03 //

  en de farce van de dag….een website heeft een lijst met joden en andere nederlanders aangelegd die dood moeten, iedereen spreekt er schande over, maar men vergeet dat “staatsveiligheid” precies hetzelfde doet met iedereen die commentaar heeft op de huidige politiek en datmen ook daar lijsten klaarheeft waarop staat wie men moet oppakken en waar die persoon woont, mocht zich de situatie voordoen. En mochtdit in een oorlogssituatie zijn die men zelf heeft uitgeroepen kan er standrechterlijk worden gefussileerd/excuteerd. En dat vergeet men even te vermelden.

  Net alsde vriendschap met Edogan, die ook lijsten heeft met wie mag blijven en wie schuldig is, net als Poroschenko dat doet, net als links Nederland al jaren rechtse politici als doelwit presenteerd. Net als in Nederland moslims ook lijsten hebben met Nederlanders die in de toekomst moeten worden geruimd….net als straks de overheid een lijst heeft met mensen wiens leven “voldaan” is…

  Het lijkt de “when the man comes around ” wel….

  Liked by 1 persoon

 11. Indien we deze moslims niet hadden binnengehaald, hadden we nu dit probleem niet. Kon Wilders gewoon fluitend op straat rondlopen. Ze horen en willen niet niet thuis horen in onze maatschappij. Punt. Uit.

  Liked by 1 persoon

 12. Korter kan ik t niet zeggen Cale

  Liked by 1 persoon

 13. De onnozelen zullen de roos aannemen want zij geloven in een toekomst van kebab maar tekenen hiermee tevens hun doodvonnis.

  Liked by 1 persoon

 14. @ Duchesne // april 30, 2017 om 22:03 // Bewerken

  Ja, en Ronnie Naftaniel heeft aangifte gedaan. Maar nog nooit tegen de islam.

  Ik heb die site, is inmiddels off-line geloof ik, een paar dagen geleden even bekeken en het is niet fris, maar in elke moskee en in elk islamitische geschrift gaat het vijf stappen verder.

  Ik heb de pest aan dat soort selectieve hypocrisie. Aangifte doen tegen een site waar nog helemaal niemand ooit van gehoord had, maar niet tegen een ideologie met 1,5 miljard volgers die al 1400 jaar openlijk de dood van elke Jood nastreeft.

  Liked by 1 persoon

 15. Amen Fub

  Like

 16. polderboy // mei 1, 2017 om 06:36 //

  Geloven in de liefde en vrede van een god die zichzelf in de Koran de grootste van alle huichelaars noemt, die in de Koran geweld en verderf tegen ongelovigen predikt, is gelijk aan geloven in de gore Turkse loverboy Saban die een van zijn domme hoeren zoete woordjes van liefde en vrede influistert, voordat hij zijn ware aard toont, en haar in elkaar trapt en als slavin behandelt als ze niet genoeg binnen brengt.

  Hoe dom ben je om van zulke types een roos aan te nemen?

  Like

 17. Weinig mensen zullen een statement als ik beschrijf gemaakt hebben vrees ik polderboy

  Liked by 1 persoon

 18. iemand // mei 1, 2017 om 07:10 //

  En jullie weten het natuurlijk al, maar voor de idioten die verklaren dat ´islam´ ´vrede´ betekend heb ik een vraag.
  Wat betekend SALAAM in SALAAM ALEIKUM. Antwoord, vrede. Vrede zij met u. https://en.wikipedia.org/wiki/As-salamu_alaykum
  Ok. Dan, wat is de vertaling van ´onderwerping´ in het arabisch. Het is ´islam´.

  Waarom dan claimen dat islam vrede betekend.
  Omdat in het arabisch de AEUIOY niet geschreven word.
  Dus islam en salaam worden beiden als SLM geschreven. Achterstevoren dan he, want arabisch. MLS dus.

  Het is een https://en.wikipedia.org/wiki/Heteronym_(linguistics) . Een woord dat hetzelfde word geschreven, anders uitgesproken, en een andere betekenis heeft.

  MLS is salaam is vrede
  MLS is islam is onderwerping
  MLS is MLS
  Maar vrede is geen onderwerping.
  Salaam is geen islam.
  ISLAM IS GEEN VREDE.
  Salaam is vrede.
  Islam is onderwerping.

  LAAT JE NIETS WIJSMAKEN.

  Liked by 1 persoon

 19. Duchesne // mei 1, 2017 om 08:54 //

  ik had gisteren weer een vogelspotter voor de deur, weer Turk. zijn er meer mensen die af en toe signalen krijgen dat ze worden gevolgd? en nee, ik heb geen achtervolgings waanzin maar een vierkant stokje in ene rond bakje valt mij wel op.
  Waar ik ook benieuwd naar ben, hoeveel mensen op deze site zijn slachtoffer geworden van zwaar geweld, bedreiging of zaken zoals inbraak of brandstichting waarbij opvalt dathe techt persoonlijk is…zomaar een vraag, misschien eens een enquete onder de lezers en of schrijvers hier?

  Like

 20. Stop die roos in hun fascistendoos!!.

  Like

 21. Maar dan toch zeker wel halal Bert?

  Like

 22. trebor2110 // mei 1, 2017 om 11:20 //

  ipv een roos uitdelen zouden ze eens massaal de straat op moeten gaan om te protesteren TEGEN Erdogan , SA, Maleisie , ISIS , , Tegen de Islam zelf [ dit is niet mijn islam].

  Like

 23. Zoals in t stuk staat; verwijzing met links voor emotionele jankverhalen…

  Liked by 1 persoon

 24. Er is maar één islam trebor2110 zoals in t stuk staat, de interpretatie hangt van het individu af…

  Liked by 1 persoon

 25. @Zeepertje, Halal is in hun reet, maar ik voel meer voor haram.

  Liked by 1 persoon

 26. Elke dag die gemutileerde lul in je doos, das geen plesant gevoel

  Like

 27. trebor2110 // mei 1, 2017 om 19:04 //

  Elke dag die gemutileerde lul in je doos, das geen plesant

  Hoe weet jij dat Bert ???

  Like

 28. @Trebor, volgens veel gynaecologen is zo’n vereelte eikel niet plesant voor de ontvangende partij.

  Like

 29. Bij mij vorig jaar inbraak in de ommuurde tuin (3 meter hoog) en alle tuinmeubels vertrokken. Ook vorig jaar bij mijn moeder in Den Haag Roma´s met een smoes binnengekomen, bankpas en juwelen geroofd, binnen een uur 2×800 eur. van de Bank gehaald.
  Alleen hiervan wordt je soms triest.

  Liked by 1 persoon

Reageer ook

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: